2012. november 9., péntek

SanJAsKa 2012-11-07
SanJAsKa:

Mosolyogjatok, hiszen megjelenítettétek Új Világotokat!


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
SanJAsKa: Smile, For You Have Manifested Your New World

Megjegyzés: Ez az üzenet az tegnapi nap folyamán került lejegyzésre, november 6-án, órákkal azelőtt, hogy Obama elnöki győzelmét bejelentették volna, vagy tudott lett volna.


Az idő, melyben jelenleg léteztek, átmeneti szakaszként elrendelt régóta, mielőtt a felemelkedettebb dimenziós világotokról lehull a fátyol, és mindig kifejezésre kellene juttatni, hogy drága lelkek, ti Teremtitek meg új valóságotokat, minden egyes tudatos gondolattal, cselekedettel és szándékkal, melyet áthoztok magatokon, és kifejezésre juttattok a körülöttetek lévőknek.

A Galaktikus Szövetség „túlórázva” dolgozik, hogy gondoskodjon a sok tervezetről [projektről] és a kor világképét [paradigmáját] szétzúzó eseményekről, melyeket szükséges világotokban véghezvinni [előidézni], és hasznosítjuk azokat az energiákat, melyeket ti, drága lelkek mindnyájan kiadtok, mindannak a véghezvitelét segítendő, amit mi teszünk ez időben. Noha közületek sokan még mindig egy sűrű valóságban léteztek, mely benneteket csupán arra tanítana, hogy kifelé tekintsetek a boldogság bármely jellegéért, azt mondjuk, hogy bármikor, amikor képesek vagytok széttörni a kényszert [feszélyezettséget], melyet az alsóbb dimenziós fátylak formáltak szemetekre, látni fogjátok, hogy a felemelkedettebb birodalmakat sosem volt könnyebb elérni, mint jelenleg.

Számos drága lélek van, aki iparkodott földi történelmetek különböző időszakain át végig, hogy átérezze az energiák tisztaságának még egy oldalát, melyet ti, drága lelkek éreztek és juttattok kifejezésre gyönyörűen magatokban ez időben, és nem túlzunk, amikor megvitatjuk, milyen könnyű ez számotokra, drága lelkek, hogy hozzáférjetek most az ilyen energiákhoz.

Most könnyebb számotokra hozzáférni ezekhez az energiákhoz, mert érzékeltek magatokban egy fátylat, mely hatványozottan zsugorodik, és ez sokkal kisebb, mint azok közül sokak alsóbb dimenziós fátylai, akik megkísérlik, hogy újra hozzáférjenek a felemelkedettebb birodalmak energiáihoz magukban, Földetek történelmének időszakaiban, melyben az uralkodó együttes és egyéni sűrű energia teljesen távol tartaná az embert e felemelkedettebb birodalmak észlelésétől.

Ahogy Földetek mindig közelebb száguld az ötödik dimenzió birodalmaihoz, és ahogy Gaia számos jellege [aspektusa] valóban már a negyedik és ötödik dimenzióban létezik, kérünk benneteket, drága lelkek, engedjétek meg magatoknak a felemelkedettebb dimenziók meglátását és érzését, melyek utat törnek maguknak hozzátok most ez időben, és kérünk benneteket, hogy lássátok meg, hogy lelkek özöne létezik, akik igazán mindnyájunkkal dolgoznak együtt, hogy meglássák, ahogy fejlődésetek lejátszódik.

A harmadik dimenzió birodalmaiból való kifejlődéseteket [evolúciótokat] elrendelték, és abszolút semmi sincs, ami e fejlődés [evolúció] megtörténtét megállítaná majd. Jelenleg, számos fizikai történés felé tekintünk, hogy meglássuk a Fényenergiákat végül utat törni világotok felszínére, és hogy kifejezésre kerüljenek [egy világszínpadon], mint olyan.

Obama elnök újraválasztásának sikere az Egyesült Államokban meg fogja tisztítani a Fény Erői számára az ösvényt, hogy elkezdjenek nyíltan és átfogóan dolgozni számos Fényesített és emberbaráti [humanitárius] tervezeten, mely mögött Obama elnök volt, világotok többségének tudta nélkül, ő e tervezeteknek [projekteknek] részese volt, és e lélek Fényszignálja körüli kétely teljesen megfakul, valahányszor Új Világotok világra hozatalában szerepét felfedik.

Túl sok érzékeny információ nyilvánosságra hozatala nélkül ez időben, azt mondhatjuk, hogy Obama elnök sokkal vakmerőbb és közvetlenebb szerepet játszott, mint amit sok drága lélek jelenleg felfog.

Mire ti drága lelkek, magatokba szívjátok ezt a közlést, az a lélek, aki Barack Obama-ként ismert, valóban újra megválasztásra kerül, és újraválasztása ismét a sok változás kezdetének jeladása [szignálja] lesz, melyre ti, drága lelkek vágytatok meglátni oly nagyon régóta, azonban fontos kifejezésre juttatni, hogy noha Obama elnök a Fényesített változások jelentős elhozója lesz világotok számára, még mindig ti vagytok, drága lelkek, akiknek mindent meg kell [muszáj] megtennetek, amit tudtok, hogy magatokért életbe léptessétek ezeket a változásokat, hiszen az USA elnöke csupán egy lélek.

Egy kollektív [együttes] újraegyesítés lesz számotokra, drága lelkek, hogy meglássátok és átérezzétek az elidegeníthetetlen [veletek született] egységet, melyet mindig is ismertetek és magatokban őriztetek, és mialatt oly nagyon sok lélek lesz [még olyan lelkek is, akiktől nem várnátok], kik figyelmüket a Fény felé fordítják, és afelé, hogy világotoknak segítsenek fejlődni az ötödik dimenzióba, felemelkedett Édenetekbe, mely mindig volt: azok a tervezetek, melyek lesznek, és már világotokban bevezetés alatt vannak annak érdekében, hogy békét és gazdagságot hozzanak el világotok minden legutolsó jellegének, egyéni összpontosítást és erőfeszítést igényel mindegyikőtöktől, drága lelkek, akik érintettek a tisztító tervezetekben világotokért.

Inkább, semmint hogy egy faj válna uralkodóvá világotokban – ahogyan a sötét szövetkezés síkjain volt a kezdetektől – mindnyájatok rátalál majd és újra felfedez egy elválaszthatatlan és együttes egységet, magatokkal és minden drága lélekkel minden országból, fajból és hitrendszerből.

A felemelkedettebb birodalmak együttes hiteinek vallásos jellegei sok esetben azok a jellegek voltak, melyek visszatartottak benneteket a legjobban, és a tudomány és a lelkiség [spiritualitás] megértését összeolvasztják világotokban az elkövetkező megértéssel, melyet olyan lelkek fognak vezetni, mint David Wilcock: a hajdani és kortárs vallásos hitrendszerek elenyésznek, ahogy a lelkek közül sok, aki saját Fényét kereste a vallásos tanulmányokban [tudományokban] és hitekben, úgy fogják találni, hogy ez a Fény mindig is magukban volt, és egy újraegyesülés történik majd mindegyikőtök, és saját egyedi, személyesen őrzött belső fényetek között, melyet kutattatok fizikai dolgok sorával.

Közületek sokan tekintettetek anyagok felé, melyek módosítják gondolati [mentális] és érzelmi állapotaitokat, és [néhánynál] segített nektek jobban érezni magatokat földi élményetekkel kapcsolatosan, és közületek néhányan hitrendszerek felé tekintettetek, melyek megszabták [diktálták], hogy a felemelkedettebb birodalmak állítólag ilyenek. Drága lelkek, folytathatnánk, bemutatva a dolgokat, melyek felé az emberiség fordult a felemelkedettebb birodalmak szentesítéséért, azonban az üzenet, melyet átadni óhajtunk az, drága lelkek, hogy rá fogtok találni a Fényre magatokban, mely felé hatványozottan tekintetek.

A sötétek részéről az ügyek megkísérelt csonkítása, vagy leállítása közül egy jottányit sem fognak többé eltűrni, mert egy nagyon fontos és döntő [kritikus] időt értetek el bolygótok fejlődésében, és az eseményeket egyszerűen nem lehet leállítani [elakasztani] többé a szabad akaraton alapuló okoknál fogva.

A sok Fényesített tervezetet, melyben sok befolyásos lélek érintett, valójában arra szánták, hogy jóval e folyó év kezdete előtt elkezdődjenek, melyben léteztek, azonban megengedtük az emberiségnek megtapasztalni a lejátszódást, és szívünkben Szeretettel figyeltünk, ahogy ti, drága lelkek lendületet vesztek, hogy megkezdjétek bevezetni és újból bevezetni a világbéke fogalmát és elképzeléseit, és egy független emberiséget az együttes [kollektív] tudat / tudatosság többi részének.

Figyeltünk benneteket drága lelkek, ahogy elképesztő és erős réseket Teremtetek a planetáris együttes [kollektív] tudatban, és figyeltük, ahogy nem ránk tekintettetek a sok változás elkezdéséért, melyen dolgozunk mi is a színfalak mögött, hanem önmagatok felé, míg hasznosítottátok és nagyra értékeltétek azt a segítséget, melyet nyújtottunk nektek.

Valóban megteremtettük a játékteret kifogástalanul, melyben nem engedtük meg a titkos szövetkezéseknek [cabals] szükségtelen kárt, vagy csonkítást okozni bolygótoknak, mely nincs közvetlen igazodásban szabad akaratotokkal, hogy egyre tisztább rezgésekbe utaztok, azonban még nem tettük közvetlenül ismertté magunkat, és nem indítottunk el blog oldalakat, hírmédiákat, és Fényesített mozgalmakat, melyeknek ti, drága lelkek az élén jártok, és melyek a prototípusai lesznek a kiemelkedő híroldalaknak, blogoknak és humanitárius szervezeteknek, melyeket elindítanak, és melyeket már elindítottatok ti, a nép [az emberek].

Kérünk benneteket, képzeljetek el egy világot, melyet közületek mindenki működtet! Képzeljétek el az egyes egyéni független országot népe által irányítva, és az egész világot, mely érintett egy Világtanácsban, mely a legfelemelkedettebb Tanácsokkal összhangban működik, vigyázva Gaiara és fejlődésére [evolúciójára]. Az emberiségnek átadják a gyeplőt azoktól a lelkektől, akik jelenleg Gaia legfelsőbb tanácsait formálják, hiszen vissza fogjátok venni az irányítást bolygótok felett, akár azok a lelkek, akik a titkos szövetkezéseket formálták valaha is megengednék, akár felfognák ezt: ti drága lelkek, valóban tudjátok, mi a legjobb Gaia világotok számára, és ezt tízszeresen kimutattátok.

Megmutattátok nekünk a felemelkedettebb birodalmakban, hogy készen álltok visszavenni az irányítást [kontrolt] azon út felett, melyen világotok működik, és veletek leszünk, hogy segítsünk nektek a nagyon valós hatásait felfedezni a tiszta és ingyenes [szabad] energiának, valamint a tiszta energiának is, melyet a különböző Kristályokból küldenek ki világotokban, kik csupán a felszínetek alatt laknak, és akik közül sokan a hegyeken belül és a nagy barlangokban laknak.

A kristályok egészen szó szerint mindenhol léteznek világotokban, noha a legerősebb és legtisztább energia kibocsátó Kristályok hasznosításra és felfedésre kerülnek tisztaságukban, minden nap a naptáratok mentén, melyen drága lelkek, ti haladtok át: a Kristályok energiája és hatalma / ereje szó szerint mindenhol létezik légkörötökben, és valójában még most is körülvesz benneteket.

Kíséreljétek meg befogadni és átérezni a Kristályenergiát, mely utat tör hozzátok épp most, drága lelkek! Rendezzétek egységbe magatokban, és engedjétek meg magatoknak érezni csodálatos és fontos hatásaikat auramezőtökre. Képzeljétek el [vizualizáljátok], lássátok és érezzétek ezt az energiát behatolni testetekbe csakráitokon át, és érezzétek, ahogy felfelé halad gerinceteken, ki a tobozmirigyeteken, hogy kiküldésre kerüljön mások javára.

Szó szerint bármiféle energiának a „vevőkészülékei” [receptorai] vagytok, melyet magatokon szeretnétek áthozni, és ez az egyik kulcs ok, hogy könnyedén hozzáférhettek és érezhetitek a Kristályenergiát.

Ahogyan javasolták, drága lelkek, ti valóban mind csatornázók vagytok, és minden időben csatornáztok. Jelenleg, sokan, akik olvassák közlésemet, az én energiámat csatornázzátok magatokon keresztül, ahogy magatokba szívjátok őket és hasonultok hozzájuk. Később, talán televíziótok energiáit fogjátok csatornázni, ha kedvelitek azt nézni.

Azt mondanánk, hogy ez nem nagyon egészséges testeteknek, vagy elméteknek, hogy átcsatornázzátok a televízió, vagy rádió energiáját azáltal, hogy kiteszitek magatokat nekik, azonban szeretnénk bemutatni, hogy drága lelkek, ti mind kimagasló csatornázók vagytok, akik mindig csatornázzátok a körülöttetek lévő energiákat, és csupán azok a lelkek, akik tudatos erőfeszítést tettek magukban, hogy feloldják és hozzáférjenek a felemelkedettebb birodalmak energiáihoz, valamint minden drága lény [entitás] és közösség, mely a felemelkedettebb birodalmakon belül létezik az, aki velünk rátalált ilyen kapcsolatra. Ti mind képesek vagytok felfogni [elsajátítani] ezt a kapcsolatot: ez egyszerűen az, hogy sokan veszítették el az emlékezést, vagy a hitet saját szunnyadó csatornázó képességeikben.

Földeteken nincs olyan lélek, aki „jobban Fényesített”, mint a másik: ez egyszerűen a szint, melyen az egyén saját Isteniségével óhajt kölcsönösen egymásra hatni, mely az energiának egy sajátságos mennyiségét és tisztaságát határozza majd meg, melyet képesek magukon áthozni, és kölcsönhatásba lépni vele.

Még a drága lelkek is, akik energiáinkat csatornázzák, energetikailag velünk lépnek kölcsönhatásba, melyben tudatunk / tudatosságunk jellegeit lefelé összpontosítjuk, hogy átmenetileg testi szervezetetekben [szerkezetetekben] létezzen, miközben hasznosítjuk testi szervezeteteket, hogy egy kommunikációt adjon át Földeteknek. Ezt azon lelkek megengedik készségesen, kik megengedik nekünk [testi] templomuk hasznosítását, annak fontosságával, hogy minden csatornázó elrendelte, hogy csupán a legtisztább tudat lényei legyenek velük: mi is megtesszük erőfeszítésünket, hogy lássuk, hogy a [testi] templomokat bolygatják meg, mialatt átadunk egy üzenetet bármely drága lelken, aki velünk óhajt kommunikálni.

Természetesen, negatív lények [entitások] számára még mindig megengedett átjutni, ha a csatornázó lélek átengedi őket, és ez a szabad akaratotok miatt van. Ha ti, drága lelkek, szeretnétek, hogy bizonyos ügyeket megvitassunk, melyről különböző eltérő okoknál fogna nem vagyunk képesek beszélni, lévén, hogy néhányuk a sors kérdése: ha ez történik, akkor lecserélnek bennünket egy olyan lényre, aki az ilyen érdeklődést megválaszolja, viszont aki valószínűleg átadja az információt.

Egyszerűen, mert van néhány sugárútja az eszmecserének, melyet felvenni vagyunk képesek különféle okokból, azonban a legtöbb lélek, aki áthoz bennünket, általában felismeri, ha a kapcsolatot elvágják, illetve ha az üzenet egy bizonyos irányba tart, melyet mi nem érinthetünk energiáinkkal, vagy benyomásainkkal. Ti mind igen csodálatosan kifinomulttá váltok abban, hogy mely kommunikációt követtek, és mely igazságokat engedtek meg magatoknak, hogy valóságként egységesüljenek [integrálódjanak].

Bizonyítékokat bőséggel kezdik fellelni, és folytatódni fog, hogy átadják őket az elkövetkező időkben, hogy amin ti mind áthaladtok ez időben, az most is valós, és mindig is nagyon valós volt. Most látjátok a Fény erőitől, hogy nagy benyomást tesz Földeteken nagyon valós és elképzelhető módokon, és azt mondjuk, hogy a változások, melyekre igazán kezdenek szert tenni, természetesen csupán a folyamatos és cselekvő [aktív] érintettséggel léteznek mindnyájatok részéről.

Eljöttünk, hogy elmeséljük nektek, hogy valóban, Új Világotokat most a létezésbe alakítják és formálják, jobban, mint valaha, azonban a jelen [a most] fontosabb, mint valaha, hiszen közületek mindnyájan megtesztek mindent, amit tudtok, hogy segítsétek azokat a lelkeket, akiket megbíztak azzal, hogy gondját viseljék országaitoknak és világotoknak, hogy világra hozzák a változásokat és világotok megtisztítását, mely ismételten, valóban elkezdődik.

Eddig a pontig erőfeszítéseitek biztosították a Fény győzelmét, mely tudatja magát most, és mely folytatni fogja, hogy megismertesse magát, és szívünkben legfőbb és tiszta Szeretettel mondjuk azt, hogy ti, drága lelkek, [saját erőfeszítésetekkel] emelkedtetek fel eddig a pontig, és ti valóban mindent megérdemeltek, mely ettől a foktól elkezdődik.

Drága lelkek, mosolyogjatok, hiszen ti jelenítettétek meg [manifesztáltátok] Új Világotokat!


Köszönöm neked, SanJAsKa!


Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések: