2012. november 7., szerda

Napfogyatkozás – 2012 november 13


Sződd a hálót!

Napfogyatkozás – 2012. november 13.

… és a Fekete Jaguár ereje
2012. november 03.

Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – Solar Eclipse – November 13th – 3 Nov 2012 – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/


Amikor az emberi testben egy sejt szunnyadóvá, vagy kimerültté válik, idővel láncreakciót vált ki, és az összes többi sejt is alvóvá lesz, a testi templomban, a különböző rendszerekben előidézve azt, hogy legyengüljön, és kiessen az egyensúlyból. Szem elől téveszteni szenvedélyeteket és célotokat, hogy ugyanazokat a mintázatokat ismételjétek, ugyanaz, amit egy szunnyadó sejt az összes többinek okoz a szervezetben, hogy hamisan [disszonánsan] hangzóvá váljon. Amikor van egy pillanatnyi ösztönzésünk / ihletünk [inspirációnk], akkor rendelkezünk egy lehetőséggel, hogy újra beállítsuk a sejteket testünkben, és rátaláljunk utunkra vissza, hogy megtapasztaljuk a szenvedélyt ebben az életben, ahogy azt mindig is szándékozták, ahogy ismét összekapcsolódunk isteni önvalónkkal. Amikor tudatos erőfeszítést teszünk, hogy életünkbe változást hozzunk, a világegyetem fog válaszolni.

November 6-án, kedden, a Merkúr retrográd [visszafelé irányuló] mozgásával kiváló alkalmunk adódik, hogy újra beállítsuk [újrakalibráljuk] gondolkodásunkat, azt, ahogyan hiszünk, ahogyan reagálunk, és ez egy csodálatos lehetőség testünkben minden sejt felébresztésére, hogy beteljesítsük rendeltetésünket [sorsunkat], vagy ismételhetjük ugyanazokat a mintákat, élhetünk ugyanazon gondolati folyamatok szerint, és megengedhetjük magunknak, hogy ugyanabba a drámába húzzanak be bennünket. Folytathatjuk, hogy másokat hibáztatunk boldogtalanságunkért, azonban ez csupán még több kényelmetlenséget teremt, és elgyengíti a sejteket, melyek rendeltetésünk tervének lenyomatát [blueprint] hordozzák.

A Merkúr retrográd közepén, november 13-án egy teljes napfogyatkozást fogunk átélni. Ez egy nagyszabású nap, hogy mélyen belepillantsunk az árnyékba, és a szívünkre hallgassunk, és ne a fejünkre. A Merkúr uralja a kommunikációt, és közülünk mindenki érzékeny lesz a mások által kimondott szavakra.

Már ahogy a Merkúr az állomásra halad, az idő, amikor lelassít, mielőtt elkezdi az ellentétes ciklusát, a következő három hétnek nézünk elébe majd, melyre rámutattam. Szavainkat használhatjuk arra, hogy felhatalmazzunk [hatalommal ruházzunk fel] másokat, vagy használhatjuk arra, hogy lefegyverezzünk és legyengítsünk másokat. A régi minták ismétlésében találtam magam. Ha nekünk kell lenni a vénuszi minőségek kifejezésre juttatásának, nagyon oda kell figyelnünk minden kimondott szavunkra. Még amikor minket vesznek célba mások, mielőtt kirobbanunk, be kell lélegeznünk szívünkbe, és meg kell engednünk, hogy a szeretet beszéljen. Értékelnünk is kell az általunk, a saját tudatunkban ismételt szavakat is. Ha nem hisszük el, hogy gyengék vagyunk, akkor NEM VAGYUNK GYENGÉK. Ha nem érezzük a hiányt, akkor NEM FOGJUK MEGTAPASZTALNI A HIÁNYT. Ha nem hisszük el azt, hogy kevesebbek vagyunk, akkor NEM VAGYUNK KEVESEBBEK. Ha nem félünk, akkor semmi félnivalónk sincs.

A kimondott szavak energiák, és ha azt választjuk, hogy ösztönzésre használjuk őket, akkor az erő, remény, hit és bátorítás forrása lehetünk. Beteljesíthetjük a fényforrás létének rendeltetését [sorsát] épp csupán a létezés által.

Ha egy személy mást ösztönöz [inspirál], és ez a személy másokat is ösztönöz, és ez a kettő ösztönöz hármat, vagy négyet, akkor egy láncreakciót teremtünk meg, igen hasonlatosan egy test sejtjeihez, meggyógyítva és helyreállítva egy egész szervezetet, akkor mi lehetünk az a változás, melyet kutatunk [kérünk]. Nagyon figyeljetek oda, mi indít meg benneteket az elkövetkező három hétben. Nem annyira az a személyre [figyeljetek], aki elsüti a ravaszt, hanem azokra az érzelmekre, melyek felkavarodnak bennetek. Jegyezzétek le az összes érzelmet, félelmet és gondolatot, mely felmerül a teljes napfogyatkozásig elvezetve. Azt mondják, hogy egy napfogyatkozás alatt létezik egy lefelé ömlő energia a Földre a Világegyetemből, a napfogyatkozás pontos ideje során. A napfogyatkozásokat a Nap, a Hold és a Föld hathatós együttállása idézi elő. Egy napfogyatkozás akkor történik meg, amikor a Hold a Földtől elzárja a Nap fényét.

A maja Napistenről azt hitték, hogy FEKETE JAGUÁRRÁ válik, a Sötétség Urává, átutazva az alvilágon át nyugatról keletre. A napfogyatkozásokat akkor idézték elő, amikor a JAGUÁR elnyelte a Napot. Azt mondják, hogy egy Nagyszerű Lény érkezett el a maja néphez a csillagokból, és azt tanította nekik, hogy az összes erény közül a legnagyszerűbb a teljesség [integritás]. Tanította az embereket a feltétel nélküli szeretet, megbocsátás, béke szépségében, hogy legyenek tisztességesek [tiszteletreméltók], és becsületesek [hitelt érdemlők] a kimondott szavakkal. A Fekete Jaguár visszatér a Földre a teljes napfogyatkozás idején. Ahol a Jaguár a gyűlölettől, kapzsiságtól, vagy becstelenségtől elsötétült szívre talál, e szerencsétlen lelkeket kísérteni [üldözni] fogja, könyörtelenül becserkészve őket, míg át nem ölelik a teljesség [integritás] bölcsességét, és át nem alakítják életüket. A kétlábúak, amikor a fekete jaguár elérkezik, rendelkezünk egy lehetőséggel, hogy ismét összekapcsolódjunk a bennünk lévő sámánnal.

November 13-án találjatok időt arra, hogy nyugodtan leüljetek. Készítsetek elő két gyertyát, egy fehéret és egy feketét. Olvassátok el a szavakat, melyeket lejegyeztetek azóta, mióta a Merkúr visszafelé [retrográd] haladt november 6-tól. Gyújtsátok meg a fekete gyertyát, és oltsátok el a világítást. Képzeljetek el egy fekete jaguárt, aki elvezet benneteket mélyen a bölcsesség barlangjába, ahol egy nagyszerű tanító vár rátok. Beszéljetek a tanárnak azokról a dolgokról, melyeket leírtatok naplótokba, és az érzelmekről, melyeket előidéztek. Figyeljetek az ettől a nagyszerű bölcsesség hordozótól való útmutatásra. Kérjétek meg a Fekete Jaguárt, hogy mutassa meg nektek azt, amit nem vagytok képesek meglátni. Amikor érzitek, hogy megkaptátok az útmutatást, gyújtsátok fel a lámpákat, és kezdjétek el lejegyezni élményeteket.

Most gyújtsátok meg a fehér gyertyát. Csukjátok be szemeteket, és kezdjetek el dolgozni lélegzetetekkel. Idézzétek meg az Aloha lelkületet, mely a szeretet lelke. Lássátok ezt egy szeretethullámként, mely minden lélegzettel elérkezik, és a kilélegzéssel szabadjára engeditek az érzelmet, félelmet, haragot, bizonytalanságot és kételyt, melyet a Merkúr retrográd biztosított számotokra felfedezendő lehetőségként. Tegyétek ezt 30 lélegzetvételnél. A legutolsó lélegzetvételnél kérjetek egy szót, mely segíteni fog nektek megváltoztatni a mintákat életetekben, melyeknek változtatásra van szükségük. Írjátok le a szavakat, és minden nap meditáljatok el ezen a szavon. Használjátok e Merkúr retrográd erejét arra, hogy nagyobb tisztasággal lássatok.

Köszönöm mindenkinek, aki előre megrendelte a 2013-as Holdciklus és Szertartáskönyvet, és előre kifizette. Dolgozni fogok a személyes üzeneteken azok számára, akik előre rendeltek, mialatt Mauin vagyok. Ezek december második hetében kerülnek kipostázásra, amikor visszatérek a 12:12:12-ről Baliról. Azok, akik még mindig szeretnének rendelni szertartáskönyvet, kérem, látogassanak el a weboldalamra.

Az Aloha lelkület hulláma töltse meg elméteket tisztasággal, szíveteket szeretettel, és adja meg nektek a bátorságot, hogy igazságotokban megálljatok.

Szeretet és szivárványok: Robbyne


Ha szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Nincsenek megjegyzések: