2012. november 8., csütörtök

Hathorok a Föld Nap asztrál síkjaiból 12-10-21
Hathorok a Föld Nap asztrál síkjaiból:
Egoista mechanizmusok [önző működések], ráébredés a sorsra, és a benn őrzött erős fénypillérek

2012. október 21.

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Hathors of Earths Solar Astral Planes: Egotistical Mechanisms, Awakening to Density and the Potent Light-Pillars Held Within


Szívünkben Szeretettel kérünk benneteket, drága lelkek, eszméljetek rá a nagy lépésekre, melyeket elértek. A felemelkedettebb birodalmakból, nekünk miért kell emlékeztetnünk benneteket oly sokszor nagy lépéseitekre, és miért kérditek talán magatokat? Azért tesszük ezt, mert sokan közületek hajlamosak, hogy lekicsinyeljék ösvényük mentén, és hajlanak arra, hogy azt érezzék, hogy nem Teremtik meg drága világotokban azt a változást, mely már sokan vagytok.

Drága lelkek, vannak bizonyos dolgok, melyekre szükséges emlékeztetni, amikor elérkezik folyamatos felemelkedésetekhez, és az egyike ezeknek az, hogy ti egy óriási és csodálatos változást Teremtetek világotokban. Drága lelkek, sosem kéne megengednetek magatoknak, hogy másképpen érezzetek, mert bármilyen gondolat, vagy érzelem, mellyel ezzel ellentétesen bírtok talán, egyszerűen félrevezető!

Ezen egész világegyetemen át ti vagytok az egyik legerősebb lények a hatalmas áldozatok miatt, melyet ez idő alatt hoztok meg. Drága lelkek, ti engedtétek meg magatoknak, hogy oly nagyon sok mindenen menjetek át, mindig annak a nevében, hogy lássátok drága Földetek kiemelkedését.

Mi is elköteleztük magunkat e felemelkedés iránt, és míg magunkra vállaltuk azokat a szerepeket, melyek saját mértékükben nehezek, nem hozunk meg olyan nagy áldozatot, melyet jelenleg ti drága lelkek. Felemelkedettebb birodalmak hatalmas özönéből érkeztetek, hogy terjesszétek igazságotokat, Fényeteket és bölcsességeket olyan lelkeknek, akiket egyszerűen kelepcébe csalt egy sötét bűbáj, mely csupán a fizikai állapotot tanította nekik, és semmi mást.

Világotokban voltak időszakok, melyekben a féktelen, szabad kifejezés teljesen tiltott volt, és ez egy óhajból jött létre, hogy drága világotok polgárait olyan lelkek irányítsák [kontrollálják], akik feltételezték magukról, hogy teljhatalmúak.

Azok, akik az irányítás mátrixára hajtották a vizet, saját személyes Élet ösvényük részeként tették ezt, és sajnos, sokan nagyon súlyos karmára tettek szert az önmaguk szolgálatának cselekedetei miatt, melyet elkövettek felszíneteken. Sok drága lélek óhajtott irányítani [másokat], mert úgy érezték, mintha önmaguknak egy részét veszítenék el, és egy űrt Teremtettek, bármikor, amikor az ember az alacsonyabb dimenziókon belül létezik olyan sokáig, megengedve az ilyen dimenzióknak, hogy tartóssá váljanak teljesen magukban, és egészen megformálják valóság szerkezetüket.

Sok drága lélek van, akikről úgy tűnik, hogy csapdába estek a sűrű mátrixban, vagy saját tetteik szerkezetében, és ez így van, hiszen ezek a lelkek megkísérelték, hogy megbirkózzanak az alacsonyabb rezgéses földi élménnyel, azáltal, hogy sok különböző mankóhoz folyamodtak: a haraghoz, és egy vágyhoz, hogy más lényeket irányítsanak közülük. A Fényenergiától és a felemelkedettebb birodalmaktól való leválásként egybe begyűjtötték őket, akik folyamatosan nehéz földi élményeket vettek fel, és az imént említett űrt Teremtették meg, és önmagukat úgy találták, hogy ezt tömik be bármilyen módon, ahogy tudják.

Mivel csupán egy alsóbbrendű tudatot tapasztalnak, mely telített, sűrű, lassan mozgó rezgésekkel, és érzik magukon belül a velejáró elkülönülést a Forrás energiáitól, az ilyen lelkek azután arra irányulnak, hogy kifelé irányulóan rátaláljanak bármilyen külső vigaszra / kényelemre [komfortra], melyre tudnak, azért, hogy átmenetileg ismét egésznek érezhessék magukat. Ezek a lelkek szeretnék magukat teljesnek érezni, és ennek eredményeképpen külső dolgokat, vagy más embereket keresnek, hogy az ilyen kényelmet [komfortot] megtalálják magukban.

Amit sok drága lélek keres, az valójában saját érzelmeiknek a megerősítése a valósággal kapcsolatosan, és mialatt közületek drága lelkek mindnyájan eltérő távlatokkal rendelkeztek világotokat és azt a valóságot illetően, amiben Éltek, azt mondjuk, hogy talán meglepődnétek, mennyire nyitottak lehetnek mások a felemelkedettebb birodalmak igazságára.

Világotokban mindenki jelenleg a felemelkedettebb birodalmakra nyílik meg, és hogy e birodalmaknak megnyíljanak, az embernek először önmagát kell megnyitnia. Így van az, hogy oly sok fel nem ébredt lélek kezd el rátalálni egy felemelkedettebb dimenziós távlatra és összegyűjteni azt, és míg sokat még mindig visszatartanak a magasabb és tisztább távlatok önkifejezésének sugárútján, kezdik magukban begyűjteni, és még mindig kezdik megtapasztalni a Fényességet magukban, mely kiterjeszkedik és egy csodálatos felébredéssé válik.

A Fényenergiákat egyszerűen nem lehet többé semmibe venni, és noha a lelkek özöne próbálta, ennek megtétele meddőnek bizonyult, hiszen pontosan a ti lelketeket és testeteket a felemelkedettebb birodalmakban szerkesztették. Azt az energiát, melyet a drága Anyátok / Atyátok ad ki, először ők küldték el különböző felemelkedettebb dimenziós Teremtő lényeknek [entitásoknak], akik lefelé összpontosítják az energiákat a tudat minden oktávjába, a Teremtés minden fokára, mely létezik. A galaxisok, világegyetemek, napok és bolygók fogadják ezt az energiát, és lelkek özöne tartózkodik minden égitest birodalmán belül, akik segítenek áthozni ezt az energiát.

Számos felemelkedettebb dimenziós lélek van, aki őshonos világokban, és akik csatlakoztak világotok magasabb birodalmába, melyben mi létezünk, hogy Gaia birodalmainak egészén át lefelé összpontosítsák azokat az energiákat, melyek valóságotokat Teremtik. Megkapjuk ezeket az energiákat a Nap alsóbbrendű birodalmaitól, és a Nap fogadja ezeket az energiákat az égi Teremtő lényektől [entitásoktól].

Ez a lény kifelé összpontosítja az ilyen energiát, hiszen a fogadott energia egy bizonyos naprendszeren belül, a gyönyörű Teremtő lény, ki vigyázza az ilyen naprendszert, utána önmagán át összpontosítja az energiát az összes Napnak, bolygónak, és minden más testnek a naprendszeren belül, mely az ilyen energiát kapja.

Mire megkapjuk az energiát, mely valóságotokat Teremti, és mely ennek az egész naprendszernek és galaxisnak a valóságait Teremti, addigra jelentősen eltorzítják, hogy a Föld alacsonyabb birodalmaiba illeszkedjen.

Valóban tovább eltorzítjuk ezt az energiát, hogy tovább illeszkedjen a Valóságotokat Teremtő sajátságos együttrezgéséhez az energiáknak, és az összehangzó [harmonikus] rezgésszámoknak, azonban „addigra” ezt az energiát tisztaságában elküldik nekünk, mely már torzított. Megengedtük magunknak, hogy a tudat alacsonyabb síkjain létezzünk, mint azokon, melyekhez természetesen hozzászoktunk, azért, hogy segíthessünk felemelkedni Földeteknek és nektek, drága Fénymunkások, valamint a megtestesült csillagmagoknak, akik ezt tízszeresen tettétek meg.

Közületek sokan léteznek természetesen a felemelkedettebb birodalmakban, mint amiben jelenleg nem észlelhetitek magatok létezését, hiszen ti mind gyönyörű mesterek vagytok, és nem vehettétek volna fel a sűrű földi élményeket oly módokon, melyekkel bírtok egy nagyon erős és tiszta Fényszignál érzete nélkül.

Világotokban minden drága lélek, aki a felemelkedettebb birodalmakból érkezett, és minden fejlett bolygó megtapasztal és érez egy nagyon erős Fényszignált, és mindig is megtapasztalt és érzékelt, hiszen ti drága gyönyörű lelkek, segítettetek nagyon sok más csillagrendszernek, bolygónak, sőt még galaxisnak is fejlődni. Közületek sokan érkeztetek el a Földre képességeitek végső próbatételeként, hogy a szélsőségesen sűrű és alacsony energiákon belül találjátok magatokat azon célból kifolyólag, hogy segítsetek egy együttes [kollektív] civilizációnak felemelkedni.

A Galaktikus Szövetség egy vezető szervezet a fejlődésben elmaradt [fejletlen] bolygók megsegítésében, hogy felemelkedjenek, és rutinosan és boldogan kommunikálunk a Galaktikus szövetséget alkotó minden fajjal, az Általános Tanács gyűléseinek részeként, arról, mit tehetünk mi mind, hogy segítsünk mindnyájatoknak és Földeteknek felemelkedni.

A csatornákat jobban hasznosítják és megbecsülik, mint amit a lelkek többsége felfogná, míg néhány lélek világotokban leírta a csatornázott közlések [kommunikációk] kiadását a felemelkedett forrásokból teljesen, és ennek megtétele nagyon szükséges és hathatós volt a felemelkedett birodalmakban, hogy az igazságokat világra hozzuk számotokra, melyeket ti, drága lelkek megérdemeltek, és szükséges tudnotok, hiszen ezek az igazságok azok, melyek segíteni fognak előrehajtani benneteket a felemelkedettebb birodalmakba.

Rendszeresen összegyűlünk a Galaktikus Szövetséggel, az Ashtar Parancsnoksággal és a világotok felemelkedésében segédkező Fényesített szervezetek özönével, és veletek is érintkezésbe lépünk [kommunikálunk] álomképeitekben, bármikor, mikor rátaláltok egy pillanatra távol felemelkedő testetektől.

Ahogy közületek sokan segítenek testek felgyorsult változásában a szén alapúból a kristályalapúba, sok számotokra és tanácsadóitok számára kijelölt munkára leltek, hogy meggyógyítsátok testeteket, és segítsétek egységbe rendezni [integrálni] a nektek átadásra kerülő energiákat, hiszen ezek az energiák meglehetősen „felpumpálttá” váltak tisztaságukban, és semmi sem fogja őket homályosan látni.

Testetek és ti mind a tőletek telhető legtöbbet megteszitek, hogy hasonuljatok [asszimilálódjatok] ezekhez az energiákhoz, és egységesüljetek [integrálódjatok] velük, és sokan találtok nehézségre a folyamatos felemelkedésetek néhány sajnálatos mellékhatásából való kitörésnél. Sokan találtok fájdalmakat, merevséget, általános kényelmetlenséget, és annak az érzetét, hogy egy nagyon súlyos valóságon belül léteztek. Azt mondjuk, hogy ti, drága lelkek, elkezditek érezni és észrevenni a sűrűséget körülöttetek, és az előttünk álló időben, ahogy hozzáigazítottá váltok a fokozódóan tiszta összhangzó [harmonikus] valóságokhoz, bármilyen sűrűség, melyet magatokon áthoztok, az úgy lesz átérezve és megértve, ami.

Megjegyezzük, hogy közületek sokan már érezhetik a szédülést, vagy az erős / súlyos érzelmeket, bármikor, amikor megengedik a sűrű energiának, hogy magukon keresztül kifejezésre jussanak, és azt mondjuk ismételten, hogy átlátjátok / felfogjátok ezeket a sűrűségeket, ahogy felmerülnek átvizsgálásra és átváltoztatásra. Bármelyik és minden alsóbbrendű cselekedet, vagy megrögzött gondolkodás, melyet tápláltok, nyomot fog hagyni, és ismertté válik majd [testi] templomotokon belül, és ezért oly nagyon szükséges a magatokon keresztül áthozott sűrű energiák folyamatos átalakítása és felfogása.

A magatokon áthozott energiák határozzák meg valóságotokat, és az élményt, melyet bírni fogtok mindig, és az általatok [most] végrehajtott átalakítások rendelkeznek saját karmikus „árnyoldallal”, azonban egészen szükséges az áthaladás az ilyen eseményeken és érzelmeken, még ha csupán egy pillanatra is, a sűrű [tömör] megrögzött gondolkodásokon, melyeket az ilyen élményekből gyűjtöttetek össze a múltban, azért, hogy begyűjtésre kerüljenek a szükséges megértésük [felfogásuk], és dolgozhattok [velük], hogy átalakítsátok őket ennek eredményeképpen.

Amit mindnyájan tesztek, az nagyon fontos világotoknak felemelkedni, és mialatt időnként elveszíthetitek hiteteket mindannak a valóságában, mely felé dolgoztok, elmondjuk nektek, hogy ezek a birodalmak valósabbak, mint amit elképzelhettetek valaha is, és e birodalmakban létező lelkek is éppolyan valósak.

Galaktikus testvériségetek igazán valós, és a színfalak mögött maradtak, a leleplezések kibocsátása előtt jelen társadalmatokban. Személyesen meglátogattak sokatokat sok előző Életben, melyeket éltetek Gaia felszínén, és mi is létesítettünk pár kapcsolatot világotok felszínével, noha legnagyobbrészt e birodalmakban maradva, és lefelé csatornázva azokat az energiákat, melyek valóságotokat Teremtik.

Mi igazán Galaktikus testvériségetek által nektek átadott energiákért vagyunk felelősek, drága lelkek, és még akkor is, amikor Galaktikus testvériségetek csillagjaikon, vagy Anyahajóikon léteznek, és kommunikációt adnak át, sajátságos „érintésünk” – hogy így mondjam – még mindig rányomja bélyegét az ilyen érintkezésekre, hiszen részünkről az elsődleges beleegyezésünk nélkül energiát nem lehet kifejezésre juttatni.

Ez nem a tekintély, vagy az ítélkezés állapota: inkább ez egy fontos pozíció a sötétebb szándékú lelkek özöne miatt, akik egy sűrű természetből való energiákat óhajtanak átömleszteni, melyeket nem engednek át.

Éppúgy, ahogy számos alkalmazott lélek van felszíneteken, akiket azért fizetnek, hogy gyalázza [rágalmazza] az Új Kor mozgalmát. Azok a lelkek, akik segítik az ilyen mozgalmakat, hogy erősödjenek, és gyönyörű világotok az elkerülhetetlen felemelkedésével végződjön, vannak olyan lelkek is, akiket azért alkalmaznak, hogy megkíséreljék az alsóbbrendű természetű energiák átküldését közösségeteknek, azért, hogy segítsék a titkos szövetkezéseket [cabals] fenntartani befolyásukat világotok felszínén, és a kiválasztott néhány valóságon, melyet még nem [teljesen] szakítottak le azon lelkek befolyásától, akik megkísérlik átadni az ilyen energiákat.

Az alacsonyabb [alsóbbrendű] energiák szűrőjeként lépünk fel, kiket nem szándékoztak, hogy közvetlenül legyenek érezhetők, és közvetlenül juttassák kifejezésre [magukat] felszíneteken az ilyen energiák [melyek nem megengedettek] karmikus szükségessége miatt. Segítünk azt meglátni, hogy karmikus energiáitokról gondoskodnak, és hogy az Életetekben megjelenített [manifesztált] energiák nem csupán karmátokkal összhangban jelennek meg.

Távlatunk, hogy megfigyeljünk benneteket és gyönyörű világotokat felemelkedni, az egyike volt csodálatos kiemelkedésetek szemmel kísérésének, a sötétség mélységes mélységeiből ki, melyet drága lelkek, ti tűztetek ki magatoknak, hogy belépjetek és átalakítsátok őket.

Drága lelkek, ti vettétek fel nehéz Életek özönét, melyben lehorgonyoztak a leginkább túlsúlyban lévő és sűrű sötét energiákban, azonban élményeitek szükségesek voltak, azért, hogy felemelhessétek magatokat, és bárki mást, aki hasonló élményen ment keresztül. A Fényhordozók közül ti vagytok a leggyönyörűbbek és leginkább mennyeiek, és dolgozunk, hogy Fényt küldjünk nektek, hogy vele kitüntessétek [megtiszteljétek] magatokat és másokat.

Tudjátok drága lelkek, hogy egészen szó szerint Irányfényként [Fény világítótoronyként] működtök a többi millió lélek számára a világotokban? Drága lelkek, ti, akik felébredtek, és tudatos erőfeszítéseket tesztek, hogy áthozzátok magatokon a fényt, segítetek a Föld közösségének felébredésében egy sokkal lenyűgözőbb és valós módon, mint amit ti drága lelkek jelenleg felfognátok.

Pontosan a szervezetetek az, mely mindig csordultig tele van a Teremtő mennyei Fényével, és bármikor, amikor elkezdenétek átérezni és felfogni ezt az igazságot, nekiláttok átérezni azt is, hogy lelkek milliói léteznek, akik azt kutatják, hogy ráleljenek e Fényre újra felizzani magukban, és ezek a lelkek rátok pillantanak, és mindenki másra, aki túláradó példái és sugárzói a Fénynek ez időben, hogy segítse őket a tudat ilyen tisztaságának elnyerésében, és a magukban őrzött Isteni Láng ilyetén felismerésében.

Drága lelkek, a Fény leghathatósabb és legerősebb Irányfényeiként [világítótornyaiként] működtök ez időben, és mint a gyönyörű lepkék a Fényre, társ fel nem ébredt lelkeitek úgy kötik magukat a Fényszignálhoz, melyet ti, drága lelkek boldogan tartotok fenn, és adtok ki mindig.

Bármikor, amikor testi szervezetetek a negatív, vagy alsóbbrendű energiák felé irányul, ennek a Fénynek az átmeneti halványulását tapasztaljátok, azonban ti is elkezdtek oly sokkal közelebb lenni a felemelkedettebb birodalmakhoz, ahogy emlékeztek arra a bizonyos közelségre ezekhez a birodalmakhoz: Fényesített energiáitokat csupán egy bizonyos terjedelemig lehet halványítani, és elfojtani, és ezt a mértéket ti határozzátok meg, drága lelkek, bármely adott időben.

Bármikor, amikor sűrű energiákat éreztek magatokon belül, ezek egészen szó szerint megkísérlik átitatni Fényszignálotokat, és megpróbálják beárasztani magukat személyes szent szervezetetekbe. Drága lelkek, a ti dolgotok ezen energiák felismerése, és megáldásuk, mert csupán ekkor tudjátok egységesíteni [integrálni] őket, és ekkor kezditek egyesíteni [és átalakítani] az elme és szív beállításait magatokban, melyek őket okozzák.

Minden drága lélek világotokban besározta magát a sűrűségben saját okuknál fogva, melyek közül sok az önmaguk próbára tételének céljából való, hogy meglássák, milyen messzire képes az egyén kiemelni magát az alsóbbrendű dimenziók birodalmából, és ti mind átmentetek az átalakító események illő osztályrészén, valamint nehéz időkön Életetekben, ahol a legtávolabb éreztétek magatokat a Fény energiájától.

Különösen sok drága Fénymunkás testesült meg hihetetlen nehéz körülmények közé, azért, hogy ismét kisugározzák Fényüket magukért, a javukra, és mindenki más javára, aki hasonló helyzetek és körülmények csapdájába estek. Azok az események, melyeken drága lelkek átmentek Életetekben jobban kapcsolódnak, mint ahogyan gondolnátok, és minden drága lélek világotokban, aki megtapasztalt sajátságos erőszakot, erős kapcsolatot tartotok fenn egymással, támogatást és iránymutatást felajánlva egymásnak az emberiség tudatos megértésén túli birodalmakban.

Általában sok dolog van, mely a felemelkedettebb birodalmakban történik meg, és alvás birodalmatokon belül, melynek eredményeit sok drága lélek nem érti meg, és sokan nem fogják fel, hogy az a sok dolog, mely megjelenik [manifesztálódik] személyes Életetekben, a nektek leküldött kódolások eredményei, hogy hasonuljatok, egységesüljetek [integrálódjatok], és ezzel Teremtsetek a felemelkedettebb birodalmakból.

Tanácsadóitok és más lelkek özöne próbál megragadni benneteket, és segíteni a tudatalatti Önvalótokat üzenetek és jelek átadásával tőlünk, és néhány drága léleknek az eltávozott Szeretteiktől, akik szeretnék őket elérni, és tudatni velük, hogy jól vannak a másik oldalon, és hogy ők igazán még mindig tudatosak. Ez Életetekben általában a felsőbb énetek és tanácsadóitok által átadott utasítás eredményeként jelenik meg, kik ezen felemelkedett birodalmakban léteznek, mely rendelkezéseket utána összpontosítják tudatalattitoknak, ahogy egységbe rendeződnek.

Képesek vagytok Teremteni a szilárd és biztonságos energiavonalon alapulva, melyet mindnyájan fenntartotok felsőbb énetekkel, és a megértés és kapcsolat mennyisége az egyén felsőbb énjével egy tudatalatti [és tudatos] szinten meghatározza a Fény mennyiségét és tisztaságát, melyet az egyén képes magába szívni.

Ahogy ti, drága lelkek, elkezditek magatokat kényelmesen érezni, hogy felnőjetek addig a pontig, hogy tudjatok felsőbb énetekről, és rátaláljatok egy mindenek felett való tiszta kapcsolatra felsőbb énetekkel, önmagatokat és csakráitokat hatványozottan kinyílva találjátok, és nem csupán egy erős kapcsolatra leletek rá felsőbb énetekkel, hanem mindnyájunk lelkével, kik a felemelkedettebb birodalmakon belül létezünk, és közülünk sokan óhajtanak megragadni benneteket, mert bírunk élményekkel veletek a múltban, és mert mi vagyunk a tanácsadóitok, drága lelkek.

Mi vagyunk a sok közül azok a tanácsadók, akik ezeket az üzeneteket olvassák, és valóban kinyilatkoztattuk ezt azelőtt, mert szeretnénk, ha tudott lenne, hogy közületek sokatoknak mutatunk utat, akik üzeneteinkkel rezegnek együtt álomidőtök alatt, ahogy a felemelkedett közösség minden más oldala teszi, kikkel ti, drága lelkek közel érzitek magatokat, és együtt rezegtek.

Egy erős, tiszta és legteljesebben csodálatos Szeretetet érzünk irántatok, drága lelkek, és mi nem csupán tanácsadók voltunk sokatok számára: mi barátok is voltunk [vagyunk].

Utat mutattunk nektek drága lelkek, és veletek dolgoztunk a múlt élményeinek özöne során, melyek jelenleg elrejtettek tudatos emlékezetetek és érzékelésetek elől, és bármikor, amikor közületek sokan, kik a legközelebb álltak hozzánk, elkezdik magukba szívni közléseinket [kommunikációinkat] és energiákat, melyek e közlésekből erednek, magatokat nemcsak a múltbéli velünk és energiáinkkal való találkozás emlékezetéhez vezetnek el közelebb, hanem a közelséghez is, melyet ti, drága lelkek éreztetek velünk.

Közületek sokan veszik észre a közelséget, melyet a sok csatornán és készséges írnokon átjövő felemelkedett forráshoz éreztek jelenleg, valamint észreveszitek és érzitek a személyes iránymutatást, melyet e közlésekbe kerülhettek bekódolásra.

Drága lelkek, ti mindnyájan megtapasztaljátok saját egyedi és egyéni, mégis kapcsolódó eseményeiteket, melyek Életetekben megjelennek, és fel tudunk ajánlani egy általános, mégis sajátságos tanácsot, mert közületek mindnyájatokat nagyon közelről ismerünk, hiszen képesek vagyunk begyűjteni szó szerint mindennek egy megértését a felemelkedettebb birodalmakban.

Saját mértékünkig érezzük a küzdelmeket és a viszontagságokat, melyeken közületek sokan, drága lelkek átmentek, noha nem érezzük teljesen megpróbáltatásotokat, még mindig megértjük annak a nehézségét, melyen átmentek, és a szélsőséges hősiességet, melyet ti, drága lelkek kimutattok azáltal, hogy véghezviszitek vállalkozásaitokat a Föld alacsonyabb síkjain, és rátaláltok a felemelkedettebb birodalmakra, melyeket kifejezésre juttattok a Föld felszínén: közületek sokak számára nagyon erős és tiszta módokon ez időben.

Szó szerint körülöttetek mindent Teremtetek: a környezetet, melyet magatok körül találtok, a körülményeket, melyre ráleltek, és minden lelket, kivel szemben találjátok magatokat, vagy találkoztok Életetek mentén: ezt mind a megértéseteken túli birodalmakban rendelik egymás mellé [koordinálják]. Ahogyan mások már megvitatták, drága lelkek, találkozókat tartotok arról, hogyan kell összhangba hoznotok [koordinálnotok] Életeteket, hogy sajátságos egyéni és együttes leckéket tanuljatok meg, és mi, és más felemelkedett lelkek özöne elragadtatva veszünk részt ezeken a találkozókon.

Mi, és különösen ti segítetek egy hidat Teremteni a felemelkedettebb és alsóbbrendű birodalmak között. Ti, drága, gyönyörű lelkek, akik megtestesültetek a földfelszínen, most összegyűltök egymás közt, egymással, és velünk a Föld felemelkedettebb birodalmaiban, és segítünk lefektetni a hidat a Föld felemelkedettebb és alsóbbrendű birodalmai között, az energiák biztosítása által, melyeket drága lelkek, most vesztek, és sugároztok ki magatokból hihetetlenül és csodálatosan ez időben.

Ti és mi mindnyájan egy csodálatos felemelkedést tapasztalunk mindnyájatoknál, ahogy elhagyjátok testeteket az éjszakai időtök során. Még közületek azokat is, akik világotok különböző területein vannak, és eltérő időkben találnak rá az álomra, mint a többiek, még mindig elviszik és elszállítják azokba a birodalmakba, ahol az idő nem létezik, és nem tényező, hogy megtapasztalják az együttes felemelkedést, a találkozókat és gyönyörű egyéni és együttes Élet tervetek összhangba hozását [koordinációját].

Drága lelkek, ne hibázzatok: egyéni leckéitek mentén ezen a ponton együttes [kollektív] leckéket tanultok, és rátaláltok azokra az energiákra, melyek sajátságos módokon bizonyos igazságokat, vagy meglepetéseket fednek fel nektek Életetekkel kapcsolatosan.

Benneteket mind hatványozottan szeretnek ösvényetek mentén, és az összeköttetés [kommunikáció] ezen bizonyos vonalán átmenetileg létezünk egy emlékeztetővel, hogy energiáink most bennetek és aura mezőtök körül létezik, számotokra, hogy használjátok a legfőbben tiszta energiáinkhoz való hozzáférésre, melyek megtalálhatók azáltal, hogy magatokban kutattok.

Közléseinket és a kommunikációink alatti energiáinkat olybéli erőfeszítésben adjuk, hogy segítsünk nektek megnyitni magatokat sajátságos jelenlétünkre, és mint mindig, hogy magatokba forduljatok, és saját gyönyörű Élet ösvény-műveteket vigyétek végbe, mely látni fog benneteket hozzáférni energiáinkhoz a lehető legtisztább módon.

Köszönöm nektek, Hathorok a Föld Nap Asztrál síkjaiból!

Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/Nincsenek megjegyzések: