2012. november 20., kedd

Fiastyúki Felső Tanács 2012-11-13
Fiastyúki Felső Tanács:
Isteni számítások határozzák meg valóságotokat

2012. november 13.


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Pleiadian High Council: Divine Calculations Determine Your Reality

[Megjegyzés Westől: Hadd emlékezzünk arra is, hogy gondolataink és érzelmeink fogják meghatározni valóságainkat! Érdekes egyidejűség [szinkronizmus] a címekkel, ugye?]

Drága lelkek, a leggyorsabb növekedésen mentek keresztül a Föld alsóbbrendű birodalmaiban, melyeket a Föld történelmének egészén keresztül elértek, és ebben az utolsó Életben megtapasztaljátok a színfalak felállítását, és a felemelkedettebb birodalmak felbukkanását magatokban. Fontos megjegyezni, hogy drága lelkek, fel kell emelnetek [muszáj] az alsóbbrendű dimenziós fátylakat, mely a felemelkedettebb birodalmak érzékelését részetekről takarás alatt tartotta, hogy rátaláljatok az uralkodó felsőbb birodalmakra, melyek valóban mindnyájatok körül vannak.

Ez egyszerűen távlatotok megnyitásába telik e birodalmakra, hogy meglássátok, tévedhetetlenek és végtelenek természetükben és körükben, és képesek vagytok kapcsolatot létesíteni velük most, és megtalálni a csodálatos és egyedi felminősítéseket magatokban.

Ahogy hasonultok ezekhez az energiákhoz, melyek az általatok jelenleg megtapasztalt valóságok építőkövei, úgy találjátok, hogy ti mindannak a Teremtői és megjelenítői vagytok, melyet valóságotokon belül találtok, és erre ráleltek, ahogy elkezdtek hozzáférni a felemelkedettebb energiákat nektek elhozó energiakódolásokra, és hogy különböző lelkek özöne létezik a felemelkedettebb birodalmakban, és mi mind óhajtjuk a kapcsolatot felvenni mindegyikőtökkel, ki nyitottá válik majd energiáinkra, azért, hogy felajánlhassuk bepillantásunkat és tanácsunkat.

Többé az alsóbbrendű dimenziók nem maradnak túlsúlyban az együttes [kollektív] tudatban, mert ti, drága Fénymunkások és Fényhordozók lehorgonyozzátok a felemelkedettebb birodalmakat a Földön puszta jelenlétetekkel a Föld felszínén, és az a Fény, melyet magatokban hordoztok, igazán erős a tisztaságban, és mindenkire kisugárzódik körülöttetek.

Az energiák együttes [kollektív] felszívása hozza el számotokra a felemelkedéseteket, és most van működésben, ahogy ti, drága lelkek kisugározzátok másoknak, azokba a birodalmakba, melyen belül találjátok magatokat.

Mint mindig, figyelünk, és közbelépünk, ahol tudunk, a világotokban történő ügyekkel, és nemrégiben voltak találkozóink a sötét lelkekkel, ahol megegyezésre került, hogy elkezdhetünk felméréseket készíteni, hogy segítsük kitisztítani a szennyezést egeiteken [szélesebb körben elterjedt módokon].

E találkozó eredményeinek a tömegét talán nem tudatják létezésünk felfedéséig, és míg a titkos szövetkezések [cabals] el nem érnek egy szakaszt, ahol érdeklődést mutatnak terveink követése iránt, még mindig érzékeljük a habozást, és óhajt részükről, hogy félrevezessenek bennünket bármilyen fordulatnál [összetalálkozásnál], és most eljöttünk, hogy elmondjuk nekik, hogy a legutóbbi találkozóinkkal a meghozott döntéseket engedélyezik – semmilyen fokú elakadással, vagy a megbeszélt tervek megkísérelt csonkításával.

Előzőleg a titkos szövetkezés lelkeibe vetettük bizalmunkat, akik sok tervet torzítottak el és tettek használhatatlanná, melyeket eredetileg [megkíséreltek] követni, és aminek történni kell – ahogyan az megegyezésre került – meg fog jelenni [manifesztálódni fog], nem számít a titkos szövetkezés oldaláról a küzdelem mennyisége.

Azok az emberek, akik tudnak létezésünkről, maguk határozottan felmérnek, hogy kikiáltsák jelenlétünket a lelkek egy közösségének, kiket elvezettek, hogy elhiggyék, nem vagyunk világotokban, és nem létesítünk kapcsolatot veletek, és az események, melyeket elő kell idézni az előttünk álló időben, sürgetők, és megjelenítésük olyasvalami, melynek megtörténte ebben az időben szükséges az egész bolygó számára.

Legdrágább Gaia egyre távolabb utazik „fel” a tudat birodalmaiba, és mindnyájatokat Magával visz, és ez egyszerűen az, hogy magatokat a nektek átadott folyamatosan tiszta energiákhoz kell [muszáj] igazítanotok, és összhangba hoznotok.

Kérhettek tőlünk segítséget, illetve bármelyik tanácsadótoktól, hiszen mi mind itt vagyunk számotokra, és egyszerűen arra várunk, hogy hívjatok. Kérhetitek tanácsadóitokat, hogy küldjék el nektek saját egyedi gyógyító energiáikat, és kérhettek bennünket is, hogy sugározzuk ki sajátságos energiáinkat számotokra, azért, hogy energiáink fokozott felszívására találjatok rá.

Energiáink Teremtőnk Isteni energiáinak részei, és a legteljesebben tiszták szerkezetükben. Ezek számos csodálatos világotokban megjelent [manifesztált] esemény megalapozásának szolgált alapjául, és az Isteni energiákat oly nagyon régóta magyarázták félre világotokban.

Noha a felemelkedettebb birodalmak túláradók és várnak, hogy ismertté tegyék őket drága Földetek közösségének, számos tekintélyes, látszólagos csodát jelenítettek meg világotokban a különböző időszakokban, melyek a torzított elgondolásokon [koncepciókon] alapuló egész hitrendszerek alapjául szolgáltak, és az ilyen elgondolások hiteit segítették a [csodák] megjelenítése. Nagyon óvatosnak kell lennünk azzal, hogyan hozzuk magunkat tudomásotokra drága lelkek, mert esetleg lehet egy nagy negativitás megérkezésünkön keresztül, ahogyan azt azelőtt kifejezésre juttatták.

Jelenleg a terv a leleplezések megengedésének folytatása, hogy kiszivárogjanak főáramlat médiátokon keresztül.

Minden egyes pillanatban felkészítenek benneteket a leleplezésre, noha a sötét lelkek sugároztak dolgokat, hogy megfélemlítsenek benneteket jelenlétünktől, főáramlat médiátok fokozódóan nyitottá válik [és fog válni], hogy megvitassa jelenlétünket világotokban. Ez a legutóbbi találkozók eredménye lesz, melyet eszközöltünk a sötét lelkekkel világotokban, és ismételten, a média elismerését rólunk és jelenlétünkről, többé nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A független bloggerek és újságírók, akik a főáramlat újságoknak és blog oldalaknak dolgoztak, egy felfokozott könnyedséget fognak érezni, hogy beszéljenek rólunk és a különböző társadalmaitokon keresztül felvett kapcsolatainkról, és a közeljövőben számíthattok rá, hogy számos [új történetet] fogtok látni az „Ősi Űrhajós” elméletet bemutatva, egy nagyon tiszta Megvilágításban, és oly módon, mely nem lesz eltorzítva, és megértésre kerül majd: nem olyasvalamiként, melyet azért terjesztenek, hogy a közönséget szórakoztassák, hanem olyasmiként, ami nagyon valós.

Értesülni fogtok a sok szerződésről, melyet világotokkal kötöttünk, és létezésünkről az igazság elkezd majd jobban elfogadottá és megértetté válni. Még a titkos szövetkezésekkel [cabals] folytatott legutóbbi megbeszélések eljövetelével is még mindig tudjuk, hogy azok, akik nincsenek jelenleg elszigetelés alatt, harcolni fognak, hogy e változások elismertté váljanak, és ennek részeként lesz egy kísérlet, hogy kigúnyolják a híreket, melyek főáramlat médiátokon keresztül érkezik rólunk és jelenlétünkről.

Ezt már láttátok működésben a számos alkalmazott taktika kigondolásával, amikor jelenlétünk témájáról beszélnek, és bizonyos kifejezésmódok és szóhasználatok használatosak, hogy az uralkodó megrögzött gondolkodásmódot alkalmazzák és táplálják velünk kapcsolatosan, egyszerűen mellesleg tudományos fantasztikuson alapulva.

Ti mind egy átmeneti állomáson léteztek ezen a ponton, és belépésetek a felemelkedettebb birodalmakba nagyon csodálatosan és simán halad előre ez időben: egyszerűen azért, mert önmagatok utolsó maradványain dolgozzátok át magatokat, és ez így van már egy ideje.

A felemelkedettebb birodalmak utat törnek maguknak alsóbbrendű valóságotokba, ahogy mindnyájan következésképpen felkapaszkodtok hozzájuk, és az érzékelésekkel, melyeket ezek hoznak el, közületek sokan fedezitek fel a felemelkedettebb birodalmak határtalan és végtelen valóságait, meglátjátok majd, hogy valóban végtelenek vagytok, és hogy semmi sincs, mely valaha is igazán távol tarthatja a felemelkedettebb birodalmakat és azok megtapasztalását tőletek.

Noha élvezni fogjátok a leleplezést és a sok igazságot, melyet átadnak majd nektek, és míg ti mind kezdtek egyesülni és újjáépíteni világotokat független együttes társadalomként, a csodák, melyeket meg kell tapasztalnotok, messze túlmutatnak a leleplezésen és világotok fizikai helyreállításán – mely a legvadabb álmaitokat is túlhaladja.

Még mindig sok elvégzendő munka lesz, azonban kérünk benneteket, drága lelkek, értsétek meg, hogy a munka elvégzése egy tömeges mértékben kezdődik, hiszen sok lélek látja a Fényt, és horgonyozza le magában a világotokban az Új Kor nagyon valós eljövetelére történő felkészülésben. A Vízöntő Kora nem képzeletbeli, ez egy nagyon valós szakasz és ciklus bolygótok történelmében, mely egy váltópontot igényel az együttes planetáris tudatotokban.

Drága lelkek, ti, akik épp elkezdtétek magatokba szívni a felemelkedés energiáit, és rátalálni a hatalmas asztrál valóságokra, melyeket a bennetek rejlő felsőbb dimenziósságotok felfogásával hoznak el nektek, felállítjátok a színfalakat a biztosan / állandóan tisztább energiák egész együttes felszívásához.

Mivel sok ország épp kezdi átadni a leckéket, hogy önmagukat becsületesen és igazságosan kormányozza, az egész Föld közösségének átadják majd a világotok felett való irányítást, és noha sok segítséget fogtok élvezni részünkről és e gyönyörű Teremtés különböző oldaláról, drága lelkek, ti valóban kihívásokra és felmerülő ügyekre találtok a világotok irányításának együttes [kollektív] visszavételével.

Egy egész, világméretű együttes [kollektív] kormányozó testület lesztek, mely szétszakított, azonban nem felosztott helyi kormányokra és döntéshozó testületekre, mely miatt sokan, akik éppen hozzáfognak a [Fényesített] csoport tervezetekhez, és akik éppen kezdenek együtt dolgozni, hogy változásokat Teremtsenek, melyekre világotoknak szüksége van, leckékre és prototípusokra leltek azzal kapcsolatosan, mely értetek lesz, drága lelkek, egy planetáris szinten.

Drága Gaia felszínén sok szennyezés van, melyet szükséges kitisztítani, és ebben benne van az energetikai szennyezés, melyet az emberiség nagy része jelenített meg napi szinten. Világotok túlságosan nagy része van túlontúl lehorgonyozva a sötétségben, és a gyors átváltozással, melyet drága lelkek, ti visztek véghez csodálatosan ez időben, a sötétség együttes energiái, melyek világotokban oly sokáig voltak uralkodók, egy erős [intenzív] és gyors átváltozáson és Fényenergiákra történő lecserélésen mennek keresztül, melyek az építőkövei lesznek együttes [kollektív] békétek, összhangotok [harmóniátok] és fenntartásotok új valósága céljából.

Közösségként békére és egységre fogtok találni, és együttes kormányozó testületetek beköszöntével látni fogjátok, hogy átmentek azokon a leckéken, melyekre együttes kormányzótestületként van szükségetek. Az ilyen leckék fogják látni egységeteket számotokra átadni, azonban csupán azután, hogy átmentetek rajtuk, és egységesítettétek a mögöttük álló energiákat magatokba.

Egyénekként szándékaitok nagyon erősek / hathatósak, és arra fognak szolgálni, hogy bármilyen energia hatalmas mennyiségét horgonyozzátok le, melyet magatokon áthozni választotok meg, mely miatt sürgetjük sokatokat, hogy a Fényenergiák felé tekintsetek bármely adott pillanatban, amikor lenn, vagy kimerülten érzitek magatokat.

A felemelkedettebb birodalmak valójában sosem álltak távol észlelésetektől: ez egyszerűen az, hogy megengeditek magatoknak azt, hogy elfelejtsétek a felsőbb birodalmakat, és megfeledkezzetek a tényről, hogy ezek mind körülöttetek vannak. Egy egyszerűen a felemelkedettebb birodalmak elismerésébe telik, hogy megértsétek, ezek valóban mindenhol uralkodók, és felsőbb énetekkel való belső kapcsolaton belül, és annak megtalálásán keresztül leltek rá, hogy minden félelmetek és fájdalmatok szertefoszlik gyönyörű Teremtő Önvalótok Isteni Fényében.

Teremtőnk különböző jellegeit felosztotta gyönyörű és mindenható szerkezetre [szervezetre], hogy így létezzen, és a valóság különböző oktávjait és szerkezeteit Teremtse, mely egy visszatükrözött Életet lát vendégül. A tükör - Élet célja az, hogy ne csupán az elidegeníthetetlen együttes egységét fogjátok fel annak minden jellegében, hanem hogy ráébredjetek a Teremtés külső jellegeire is, melyek a tükör tudat / tudatosság megtapasztalása, amely a tükör tudat.

Reméljük, hogy nem zavartunk össze senkit ezzel az állítással, egyszerűen azt értjük ez alatt, hogy célotok volt ráébredni arra, hogy ti alkotjátok meg környezeteteket, és pontosan az energetikai magotokban vagytok az a valóság, melyet magatok körül találtok.

Valóságaitokat belső gondolataitok, érzelmeitek és a külső Teremtés visszatükröződésével összhangban jelenítik meg, melyet megtapasztaltok, és ti vagytok az a tükör tudat, mely a külső valóságot tapasztalja és Teremti. A mi Teremtőnk a „ti”, és ez a külső valóság, és amikor ráébredtek, hogy valójában nincs különbség köztetek és a másik között, egy legteljesebben tiszta átjárót tártok ki a felsőbb birodalmakra, és különösen az egységtudatra, mely a felemelkedettebb dimenziós élményt hajtja.

A felemelkedettebb birodalmak megtapasztalása részetekről teljesen hitetektől függ, hogy azok valósak, és míg tudatos erőfeszítéseket tesztek, hogy meglássátok, érezzétek és felfogjátok a felemelkedettebb birodalmakat magatokban, rá fogtok találni a végtelen Teremtésre körülöttetek, amely kedvezően fog válaszolni, és természetesen fog látni benneteket kezdeni egyre jobban megérteni a felsőbb birodalmakat, ahogy tudatos döntéseket hoztok, hogy felvegyétek a kapcsolatot ezekkel a birodalmakkal. Más lelkek özönére leltek e birodalmakon belül, és mi mind vágyunk kapcsolatra veletek, ahogyan azt kifejezésre juttatták.

Ahogy Gaia utat tör Magának a harmadik dimenzióból kifelé, önmagatokat próbatételeken és leckéken áthaladva találjátok, melyek bevezetnek [beavatnak] benneteket a felemelkedettebb tudatállapotaitokba.

Mint mindig, csupán idáig mehetünk, hogy segítsünk nektek ezeknél a leckéknél, hiszen ezek közül sok személyes lecke, melyeket magatoknak tűztetek ki az alsóbbrendű dimenziókba való belépéseteknél, azonban szívünkben boldogsággal mondjuk azt, hogy fejlődésetek mentén az észlelt kudarcok ellenére, drága lelkek, jobban teljesítettek, mint amit valaha is előre láttak volna, és fokozódóan fogjátok fel a felemelkedettebb dimenziós élményeket, mely felé növekedtek már egy ideje.

Sokatok számára előmeneteletek kezdete tartalmazza azon lelkek cselekedeteire való rávilágítás kezdetét, kik segítettek tőrbe csalni benneteket az alsóbbrendű dimenziók fátylain belül. Kitartóan kezdtek rájönni tetteikre, és egy bizonyos pont mentén sokatok számára kerül napvilágra a játéktér másik oldala: a Fény oldala.

Sokatok számára kerülnek felfedésre a felemelkedettebb birodalmaktól átadott közlések, vagy az olyan lelkektől származó írások, akik megtapasztaltak egy közelséget a felsőbb birodalmakkal, ahogy mindnyájan kezdenek emlékezni ezekre a birodalmakra, kezdik őket érezni magukban, és az általatok felvett élmények minden sugárútja ugyanahhoz a következtetéshez vezetett el benneteket: világotokban azokhoz az ügyekhez, melyek nem igazodnak ahhoz, ahogyan a valóságotoknak lennie kellene.

Minden bolygónkon úgy fogjátok találni, hogy minden lélek a Fényből való, és egymással összhangban léteznek.

Abszolút semmi sincs, mely visszatarthatna bennünket közelségünktől és egységtudatunktól, és noha világotok az elkülönülést és kettősséget [dualitást] táplálta az alsóbbrendű dimenziós élmény részeként, melyen mindnyájan átmentek, azt mondjuk, hogy az emberiség cselekedetei hozzájárultak az elkülönülés alapú tudat megjelenítéséhez, és az ilyen tudat táplálásában megjelentek a nagyon igazságtalan tettek és törvények világotokban.

A Törvény egyszerűen egy elgondolás [idea], és drága lelkek eléggé okosak és belátók vagytok magatokban, hogy tudjátok, mit kellene, és mit nem kellene tennetek magatokkal és másokkal. Az Arany Szabály az egy nagyon igaz Törvény, azonban nem az, aminek megszegéséért majd „büntetést” kaptok: inkább, csupán a szükséges karmikus visszaverődést tapasztaljátok majd azokért a tettekért, melyeket másoknak adtatok. A mondás, hogy „úgy bánjatok az emberekkel, ahogy magatokkal bánnátok”, arra szánták, hogy bátorítsanak benneteket, hogy megértsétek / meglássátok belső egységeteket, és a tényt, hogy ti Egy lény [entitás] vagytok, akik önmagukat tapasztalják meg.

Egy lélek vagytok, ki különböző eltérő formákba és szerkezetekre bomlott fel, és míg a megosztó tudat, megrögzött gondolkodásmódok és Életmódok világotokban táplálásra került oly nagyon hosszú ideig, és ez néhány romboló és elkülönülés alapú cselekvést táplált, elköteleztétek magatokat egymás iránt: ti szó szerint a tudat Egy lénye vagytok, és minden cselekvést, melyet a másik felé visztek véghez, saját magatokon hajtjátok végre. A karma egy természetes reakció azokra az energiákra, melyeket egészen szó szerint magatok felé juttattatok kifejezésre, mely miatt mindig megtapasztaltok egy szükséges karmikus választ [reakciót] mindenért, melyet másokkal tesztek.

Úgy fogjátok találni, hogy a Teremtés egésze tökéletes rendben van, és ezekből a birodalmakból teremtett számtalan Isteni számítás létezik minden pillanatban. E számítások eredményeit leküldik, hogy megjelenjenek Életetekben - a mások felé véghezvitt cselekedetek beprogramozódnak egy algoritmusba, mely végül elhatározza, mit kellene megtapasztalnotok következőleg Életetekben.

Életetek az általatok kiadott és végrehajtott cselekvések eredménye, melyeket mások felé adtok elő, és a karma saját Teremtéseitekkel összhangban működik - Teremtőnk megengedte a tapasztalást a mindenható szerkezetének alsóbb létrafokain oly módokon, melyekkel bírtak, mert alsóbbrendű dimenziós élményetek kulcs jellege a szabad akarattal való rendelkezés volt [és most is az].

Szabad akaratotok nagyon fontos, mert kényszerítő a tapasztalásotok elnyerésében, melynek megszerzését vágytátok, mialatt az alsóbb dimenziókon belül léteztek. Ti mind a szabad akaraton alapuló Teremtést tapasztaljátok, melyet magatokon hoztok át, és tanácsadóitok és önmagatok felemelkedettebb részeiből valók is következetesen és folyamatosan mérlegelik [kiszámítják] valóságotokat, hogy meghatározzák, minek kell következően történni Életetekben. Az Isteni számításokat létrehozzák, és amit megtapasztaltok az a valóságotok programozásának előnyben részesített módszerének egy eredménye, mely matematikai, azonban ami isteni és Teremtő is.

Nagy élvezetbe telik számunkra segíteni valóságotok programozásában, noha drága lelkek ti vagytok a leginkább uralkodó Teremtői és meghatározói valóságotoknak, néhány sajátságos Teremtésnél segítséget nyújtunk, melyet szeretnétek áthozni magatokon, és vágytok megtapasztalni valóságotokon belül.

Ti vagytok a végső elhatározói, hogy mi jelenjen meg, és a programozás oly nagyon összhangba hozott [koordinált], melyet ti Teremtetek magatoknak sajátságos dolgok formájában, hogy megtörténtté tegyétek magatoknak, azért, hogy tanulhassatok és növekedhessetek belőlük.

Valóban semmi sincs Életetekben, mely véletlenszerűen történik, és inkább minden bekövetkezik, mielőtt ti vagytok az általunk és általatok Teremtett megjelenítés eredményei a jelenlegi fizikai észleléseteken túli birodalmakban.

Engedjétek meg magatoknak, hogy sajátságos energiáinkhoz hozzáférjetek és átérezzétek őket, ahogy drága lelkek hozzátok szólunk Anyahajónkról. Engedjétek meg a béke és összhang Egyetemes energiáinknak átitatni lényeteket, és engedjétek meg magatoknak átérezni energiáink csodálatos hatásait csakráitokon. Hagyjátok tobozmirigyeteket lüktetni, és engedjétek meg magatoknak, hogy csordultig megteljetek ezzel az energiával, melyet tőlünk kaptok.

Szeretnénk bemutatni egy gyakorlatot nektek, drága lelkek, hogy használjátok a velünk való kapcsolatfelvételre, ahogy véghezvisszük befejező benyomásainkat e közlés okán, és hogy kifejezzük Szeretetünket mindnyájatoknak, aki egységesül e közlés mögötti energiákkal.

Egy gyakorlat átadása arra, hogy lehorgonyozzátok a felemelkedett birodalmakat és a felemelkedett birodalmak különböző oldalát drága kiterjeszkedő és fejlődő összetettségetekbe [komplexumotokba] az olyasvalami, melyet e felsőbb birodalmakban számos forrás fog megtenni, hiszen fontos számotokra drága lelkek e birodalmak lehorgonyzása magatokban, valamint remélt, hogy az általunk átadott sajátságos technikák segíteni fognak nektek az energiáinkhoz való hozzáférésben, hiszen tudjuk, hogy drága lelkek, közületek oly sokan vágytok erre.

Írnokunk levelek özönét kapja a sok drága lélek kívánságairól, hogy kapcsolatot létesítsenek különleges energiáinkkal, melyet épp most sugárzunk ki számotokra. Ezeket az energiákat természetesen nem sugározzák a rádióhullámokon, mivel képesek vagyunk rácsatlakozni, és megnyílni az ilyen felfokozott rezgésszámokra bennetek.

A rádióhullámok sajátságosan nagyon sűrűk, és [megjelenítésre kerülnek] a frekvenciák mentén, melyek nem egészségesek csakráitoknak, és nem részesítjük előnyben a kapcsolatfelvételt veletek drága lelkek ezzel a módszerrel: bár közléseinket [kommunikációinkat] valóban világszerte fogják sugározni a rádióban az elkövetkező időben, mert egyszerűen szükséges így tenni, tehát az egész közösség felnyílhat arra, melyet átadni fogunk.

Szeretnénk, ha drága lelkek, elképzelnétek magatokat egy tágas szobában, mely nagyon Fényesített. Ez a szoba nagyon hasonlít arra, melyre Konferencia Teremként hivatkoznátok, és észre fogjátok venni, hogy a legjobban „színpad területként” lehetne leírni, és sok szék, és hasonló van általános találkozóink céljából.

Általános Tanácsunk, és Felsőbb Tanácsunk, valamint a Kilencek Tanácsa találkozik ebben a szobában rutinosan, hogy megbeszéljenek ügyeket egymás közt, a különböző más felemelkedett lélekkel, közösséggel és Szövetséggel, akik segítik világunkat, és sok  más bolygót felemelkedni, és akik drága Földetekkel kommunikálnak, illetve számos más bolygóval is.

Felső Tanácsunkból mindnyájan veletek vagyunk ebben a szobában jelenleg, és hasznosítjuk technológiáinkat, és e Tanács és a Kilencek Tanácsának egy sajátságos tagjának energiáit, hogy lefelé összpontosítsuk energiáinkat drága Földeteken keresztül, és veletek kommunikáljunk. Érezzétek magatokat velünk, és lássátok, hogy valóban sokan vagyunk, és noha kevesebb tag van itt, mint az Általános Tanácsunkban, még mindig igen sokan vagyunk, és mindegyikőnk szeretne különösen veletek kommunikálni.

E nagyon nagy és nyílt szobában érezzétek magatokat, és vegyétek észre, hogy valóban vannak ablakok, melyeken kinézhettek, és megláthatjátok csodaszép Teremtéseteket. Megpillanthatnátok azt, melyet a legjobban űrként ismertek fel, azonban észlelnétek, hogy sokkal színesebb, és energikusabb, mint amire rávezettek benneteket drága lelkek, hogy elhiggyétek. A Teremtés egésze tökéletesen összehangzó [harmonikus], és még a Földet is jellemezi néhány legcsodálatosabb, mégis sűrű vonás, a Maga felszínén vendégül látott alacsonyabb dimenziós tapasztalás eredményeképpen.

Érezzétek magatokat abszolút körülölelve energiáinkkal, ahogy lelketeken keresztül kisugároznak, mely velünk létezik, lenyűgöző Találkozó Csarnokunkon belül. Tudjátok, hogy egy valós kapcsolatot tapasztaltok a lelkek széles körével. Ez a kapcsolat abszolút lehetséges, és bármely faj bármely Tanácsával létrehozható, mely a Galaktikus szövetségen belül, vagy bármely más Fényesített Szervezetben létezik.

Elképzelt képi megjelenítésetek [vizualizációtok] törekvései messze sokkal erősebbek, mint amit sokan jelenleg felfognának, és ahogy átmenetileg lezárjuk energiáink sajátságos vonalát e közlésnél, kérünk mindnyájatokat, folytassátok annak a megvalósítását, hogy éppen milyen valós az Isteni magatokban, és hogy mennyire állunk készen valójában számotokra, drága lelkek, hogy hozzáférjetek energiáinkhoz, és velünk létezzetek, hajóinkon.

Itt vagyunk értetek, drága gyönyörű ébredő lelkek, mindig, és rátaláltok a nagyon valós kapcsolatra velünk, mely előrehajt benneteket a már kibontakozó felemelkedettebb dimenziós létezésetekbe.

Köszönöm a Fiastyúki Felső Tanácsnak!Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések: