2012. november 13., kedd

Felemelkedett Mesterek 2012-11-03

Felemelkedett Mesterek:

Abszolút semmi sincs, ami visszatartana benneteket!


2012. november 03.

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Ascended Masters: There is Absolutely Nothing Holding you Back


A hatások, melyeket magatokban, valamint gyönyörű világotokban visztek végbe jelenleg abszolút párját ritkító a pozitív változás körében, melyet előidéznek. Érzitek drága lelkek, milyen cselekvéseket gyűjtöttetek be magatoknak ezidáig?

Tetteitek és minden, melyet magatokon belül alkalmaztatok, a segítésetek végső célja miatti volt, hogy átlássatok mindenen, mely nincs együttrezgésben [a felemelkedettebb birodalmakkal], illetve mindenen, melyet még mindig áthoztok magatokon, és ezt azért mondjuk, mert növekedésetekben egy bizonyos állapot elérésével meglehetősen tudatossá váltok azon cselekvésekkel kapcsolatosan, melyeket magatokon áthoztok, illetve azokat a megrögzött gondolkodásokat illetően, melyek az ilyen tetteket alkalmazzák.

Mesterekké váltok saját vonatkozásotokban, és megtapsolunk benneteket, drága lelkek, ahogy átmentek egy nehéz és sűrű élményen, melyen a felemelkedett lelkek többsége egyszerűen nem mehetne át. Mindnyájatokat hatványozottan tettek próbára, mielőtt a Földre jöttetek volna, és ez magában foglalta az időtöltést a negyedik és ötödik dimenziós síkokon közületek azoknál, akik olyan birodalmakból érkeztek, melyek sokkal tisztábbak és erősebbek, mint a negyedik és ötödik dimenzió birodalmai.

Ti mindnyájan sok időt töltöttetek el világok hatalmas özönében, azonban úgy találjátok, hogy a Föld élmény messze a legnehezebb átmenni rajta. Ez azért van, mert ti, drága lelkek természetesen hozzászoktatok egy mennyei valóság megtapasztalásához, melyet egyszerűen nem lehet lehozni, és a Földre történő haladásotok során megterhelve találtátok magatokat, valamint egy korlátozott fátylon belüli érzékeléssel és szerkezettel, mely a felemelkedett birodalmak észlelését akadályozta.

Beléptetek a Földre a feledékenység fátyla alatt, mely nem egy negatív akaratú lény terve, hanem valójában drága lelketek terve, aki az ilyen fátyol alatt óhajtott elérkezni a Földre, azért, hogy végrehajthassa azt a munkát, melynek elérését magatoknak kijelöltétek: az ilyen tömör fátyol áttörését és feloldását, hogy rátaláljatok folyékony és könnyen cserélhető valóságotokra a másik oldalon.

Ti, drága lelkek, olyan erős hatást gyakoroltok, hogy pozitív változást tegyetek külső és belső valóságotokban, és oly nagyon keményen próbáltátok előidézni, és minden erőfeszítés, melyet meghoztatok, illetve a magatokban kimutatott hajlandóság szintje is, hogy mindent elérjetek, melyet magatoknak megtenni kijelöltetek, a pozitivitáshoz adódik majd hozzá, támogatva benneteket, valamint minden cselekvést a Fényért és magatok végső növekedéséért, és mindenért körülöttetek, aki ebben az időben teljesít.

Drága lelkek oly módokon találtok rá a felemelkedettebb birodalmakra, mely példátlan, és ahogy a tiszta tudat / tudatosság birodalmaira ráleltek, mialatt a Földet tapasztaljátok, energiákat hoztok be, és kezditek el energiáitok átáramoltatását és összevegyítését a sűrű energiákkal, mely a közösen [kollektíven] sűrű Föld élményt hajtották oly nagyon régóta.

Csupán közületek egy drága felemelkedett lélek nem lett volna elegendő a negatív energia erődjének áttöréséhez, mely oly nagyon régóta tartotta vissza világotokat, és közületek drága felébredt lelkek milliói léteznek világotok felszínén, akik a Forrás tiszta energiáit horgonyozzák le magukban, illetve mindazok, kik velük kapcsolatba léptek.

Szó szerint Irányfények [Fény világítótornyok] vagytok, és mindenkit felemeltek körülöttetek, még amikor úgy tűnik, hogy lenn, vagy mélyen érzitek is magatokat. Mindent kivilágítotok magatok körül, és ebben benne foglaltatik körülöttetek mindenki elméje és szíve, és itt vagyunk értetek, drága lelkek, hogy segítsünk benneteket néhai önvalótok átváltoztatásának végrehajtásában, mely látni fogja képességetekkel másokat megáldani, egyszerűen azáltal, hogy körülöttük vagytok, hatványozottan kiterjeszkedve.

A Teremtés tiszta Istenei vagytok, és sokkal inkább hozzászoktatok a Teremtéshez és a bennetek lakozó [elidegeníthetetlen] Teremtő természetetek megértéséhez a felemelkedettebb birodalmakban, és az Élet terv, melyet ti mind kijelöltetek magatoknak, hogy átmentek rajt, erősen tartalmazta az emelkedettebb birodalmak megtalálását, mialatt a Földön vagytok, és a Teremtés elkezdését saját természetes emelkedettebb dimenziós energiáitokkal a gondolataitokon, érzelmeiteken és valóság érzékeléseiteken keresztül körülöttetek.

Ti mind szétszórtátok magatokat világotokban, hogy különböző más országokat, területeket és lelkek közösségét lakjátok, kiknek szüksége van a Fényre, melyet természetesen hordoztok magatokban, és noha közületek sokan magányosan érezhetitek magatokat időnként, érezhetitek, hogy nincs más tudatos Fénymunkás körülöttetek, hogy segítsen benneteket a Fényesített energiák adományozásában, melyet most végeztek el mindig: biztosítunk benneteket, hogy a magatokba fordulás révén, felemelkedett lelkek és társ ébredő lelkek végtelen özönére leltek rá világotokban, azok, akik épp kezdenek hozzáférni saját belső világukhoz, és épp kezdik érzékelni a saját és a benn rejlő [elválaszthatatlan], Multidimenziós természeteteket ismét.

Multidimenziós lények vagytok természeteteknél fogva, és rá fogtok lelni arra, hogy oly nagyon sok drága lélek létezik a felemelkedettebb birodalmakon belül, egyszerűen várva jelenlétetekre, és arra várva, hogy mindent elmeséljenek nektek e csodálatos birodalmakról, melyet szertelenül élvezünk lakni. Mi vagyunk a Forrás tiszta energiája, kik a Teremtés különféle más oktávjait tapasztalják, mialatt másokat segítenek, akik számottevően alacsonyabb és sűrűbb létrafokain vannak a Teremtésnek, hogy elérjenek maguk egy fejlődést - számos különféle formát veszünk fel, mely ragaszkodik az általunk tapasztalt tudat oktávjaihoz.

Még sajátságos közösségünk is olyan lelkekből áll, akik mind a Teremtés eltérő birodalmaiból és jellegeiből érkeztek, és mi mind a magunk sajátságos és egyedi szintjein vagyunk a fejlődésnek [evolúciónak], noha egész közösségünknek nyújtunk segítséget, számtalan bolygónak segítve felemelkedni fejlődésük elrendelt ciklusai mentén.

Találkozunk a Galaktikus Szövetséggel és más Szervezet széles körével, kiknek eredete messze túlhaladja Galaxisunkat - minden Galaxis rendelkezik saját Galaktikus Szövetséggel.

Valóban van pár lény [entitás], ki Galaktikus Szövetségként pózol, vagy pozitív szándékú lelkek szövetségeként számotokra és világotok számára, és ilyen Szervezetként való színlelésnél a megtévesztő lény [entitás] megpróbálja majd beszennyezni a [valódi Szövetségek] képét, azáltal, hogy kinyilvánítja, hogy ti, drága lelkek tudjátok, hogy az igazodáson kívül vagytok.

Több formában adták át a propagandát, mint amit ti, drága lelkek elképzelhetnétek ezen a ponton, és az asztrál lények, akik Földetek síkjának alsóbbrendű létrafokain belül léteznek, entitásokként és egész Szövetségekként pózoltak olybéli erőfeszítésben, hogy rossz hírét költsék a valódi Szövetségeknek, vagy entitásoknak. Természetesen, drága lelkek felismerhetitek, hogy bármely csatornázott forrás által átadott állítás vajon együtt [rezonál] rezeg-e; a felemelkedésetek elérésének legfontosabb jellege – ahogyan mindig is az volt – hogy magatokba forduljatok, és eltávolodjatok bármilyen forrástól, mely bármely olyan állítást tesz, mellyel nem értetek egyet [vagy tudjátok, hogy eltér az igazodástól].

Ebben benne foglaltatnak üzeneteink is bármely írnokon keresztül, melyet valaha is átadtunk rajtuk, valamint bármely más közlés [kommunikáció], mely esetleg kívül esik az együttrezgésen [rezonancián] azzal, ahol drága lelkek ti vagytok ösvényetek mentén. Az alsóbbrendű lények [entitások] által átadott üzenetek mindig a negativitás ügyeit fejtegetik, és megkísérlik a közlést magukba szívókat legyengíteni, és azt az érzést kelteni bennük, hogy csekélyebb léleknek érezzék magukat, mint akik, bármely módon, ahogyan tudják. Ismételten, drága lelkek, most éritek el az éleselméjűség [ítélőképesség] szintjeit, ahol kezditek majd felfogni, hogy vajon egy forrás félrevezetni próbál benneteket, még olyan források is, akik nem próbálnak megtéveszteni: ti, drága lelkek, fel kellene fognotok, mi rezeg együtt [rezonál] veletek, és a többit egyszerűen hagyjátok úgy.

Ugyanakkor nagyon fontos számotokra megérteni teljesebben, drága lelkek, hogy mi az, ami az egyik egyénnel együtt rezeg, és mi az, ami esetleg nem rezeg együtt a másikkal. Drága lelkek felépítettétek és megszilárdítottátok valóságotokat azokon a hiedelmeken, melyeket magatokban hordoztok, és fontos felfognotok, hogy mások hite, még a spirituális közösségeiteken belül is, eltérhet a tiétektől, és minden ösvényt meg kéne becsülni és tisztelni kellene tízszeresen, eltekintve a kifejezésre juttatott véleményektől. [1]

Ti mind a tiszta tudat / tudatosság Egy Isteni entitása [lénye] vagytok, kik kezdenek összegyűlni [egyesülni] és ezen összetalálkozás természetes része tartalmazza a katalizátorokon történő áthaladást, növekvő Fénymunkások közösségeként, mely benneteket egy együttes megértésbe való bevezetésben lát, mely tisztább, mint az előző [megértés].

Elkezditek megtanulni, hogy csoportokba gyűljetek össze, hogy tervezeteket [projekteket] alkossatok, és hogy sikert érjetek el az ilyen projektekben, inkább, minthogy hagyjátok egy s más oknál fogva kudarcba fulladni. Drága lelkek, oly nagyon sokat tesztek, és mégis, időnként látjuk, hogy néhányatok úgy érzi, mintha nem tenne eleget. Természetesen és valóban, fontos számotokra, hogy időnként megengedjétek magatoknak a pihenést, mert nem szolgálhattok másokat, ha kimerültnek érzitek magatokat [legbelül].

Az erőfeszítések, melyeket mindnyájan megtesztek ez időben, oly nagyon csodálatosak és tiszták, és amit tesztek oly nagyon fontos, hogy az is fontos, hogy teljesen jelen legyetek Életetekben. Egyszerűen nem tehettek így, ha kimerültnek és agyondolgozva találjátok magatokat, drága lelkek.

Közületek sokan estek át az utóbbi időben erős egységbe rendező [integrációs] és levert / fásult [letargikus] időszakokon, melyeket azon energiák beözönléséhez történő hozzáigazodásotok okozott, melyek utat törtek maguknak hozzátok ez időben folyamatosan. Kérünk benneteket, hogy ne féljetek, ha korlátozott megrögzött gondolkodásotok bukkan fel felülvizsgálatra és átalakításra e kétségkívül nehéz időkben, mert mindnyájan rendezkedtek magatokban a Teremtés hatalmával / erejével, és úgy fogjátok találni, hogy valóban semmi sem lehetetlen, és valójában végtelen és korlátok nélküli megrögzött gondolkodásmódjaitok alkalmazásával meglehetősen szó szerint semmi sem lesz drága lelkek, melyet ne tehetnétek meg.

Jelenleg a tiszta igazság energiájába csöppentek, és úgy találjátok erről az energiáról, hogy utat tör hozzátok tisztább adagokban, minden alkalommal, amikor átadják nektek, gyönyörű testeteken és emelkedő lelketeken keresztül. Lelketek csordultig telve van fokozódóan tiszta energiával ezen a ponton, és ez az egyik ok is, amiért olyan nagyon fontos számotokra drága lelkek, hogy megengedjétek magatoknak, hogy pihenjetek és ellazuljatok bármilyen módon, mely a legjobban működik nálatok drága lelkek, azért, hogy ezen energiák Fényesített beözönlését és beáramlását tapasztalhassátok, ahogy magatokon keresztül adományozzák.

Drága lelkek, lelkessé váltok abban, hogy nem engeditek meg elméteknek és szíveteknek, hogy letérjen a csapásról, és ennek részben köze van a felemelkedettebb birodalmak kibontakozásához, azonban leginkább ezen energiák elképesztő egységbe rendezésével áll kapcsolatban, és az ebből eredő kiterjeszkedéssel, melyet magatokban találtok.

Földetek felemelkedése oly nagyon fontos, és mint ilyen, számtalan lény van a körös-körül a Teremtés egészén át, kik segítenek világotok felemelkedésében, és drága lelkek, ti vagytok a felsőbb birodalmakban lévő és onnan származó lelkek átfogó közösségének azon bizonyos kulcs [fontosságú] részei, akik segítik gyönyörű bolygótokat felemelkedni az ötödik dimenziós tudat / tudatosság határtalan állapotaiba.

Igen, valóban, még mindig lehetne sok utazást megtenni közösségként a negyedik dimenzió birodalmain át, azonban amilyen gyorsan átkeltek e birodalmakon, teljesen az általatok véghezvitt, és a rajtatokon közösségként átsegített cselekedetektől függ, és nem annyira a kifejezéseken, melyet a különböző csatornázott forrásokon adnak át.

Drága lelkek, az események felett teljes irányítással rendelkeztek, melyek világotokban megjelennek [manifesztálódnak], noha mindnyájan segítünk a magunk sajátságos és egyéni módjainkon, a ti cselekvéseitek és erőfeszítéseitek most azok – és a jövőben is azok lesznek – melyek meghatároznak mindent, mely Életetekben történik, a Teremtés külső valóságán belül, és mely a közösség révén kerül kifejezésre.

Most fogjátok fel a végtelen birodalmakba való elmerülésnek a fontosságát, melyet valóságként ismertek el, mialatt véghezviszitek különböző asztrál utazásotokat, Fénymunkátokat és [mialatt áthaladtok] az összes felemelkedettebb dimenziós élményeteken, mely [testi] templomotok és lelketek felminősítésére szolgál, óvatosnak kell lennetek, hogy ne terheljétek túl magatokat, hiszen mialatt a tetteitek valóban nagyon szükségesek ez időben, ismételten, drága lelketeket nem meríthetjük ki, hiszen magatokban az ilyen munka véghezvitele szolgálhat arra, hogy kiégessétek templomotokat, mely [néha] nem egészen képes lépést tartani az összes általatok teljesített munkával.

Nagyon nagy szívességet tesztek magatoknak azáltal, hogy megengeditek magatoknak a pihenést, és az energiák és élmények egységesítését [integrálását], melyre folyamatosan tesztek szert, mialatt a Földön vagytok, és fontos számotokra drága lelkek, hogy meditációitokat bármely időre szervezzétek, ahogy tudjátok, hogy segítsétek a sajátságos kitisztítását a sűrűségnek földi élményeitekből.

Egy hosszú, vagy különösen megpróbáltató [stresszes] nap végén, engedjétek meg magatoknak, hogy egy nyugodt és meditatív központot találjatok, és hagyjátok magatoknak átérezni csakráitok megtisztításának előnyeit, miután rátaláltatok egy ilyen központra. Úgy fogjátok találni, hogy a képi megjelenítési [vizualizációs] technikák nagyban segítenek nektek csakráitok megtisztításában, és a csakráitokon belül a sűrű és felépített energiák megolvasztásában és átalakításában, mely folyamatos földi élményeitek eredménye, és úgy fogjátok találni, hogy az a meditáció, melyet alkalmaztok, zökkenőmentesen és fokozódóan fog felnyitni benneteket a teljes tudat / tudatosság felemelkedettebb birodalmaira.

Egy nyugodt, Szerető és meditatív központ elvisz majd benneteket az ötödik dimenzió birodalmaiba sokkal tisztább módokon, mint bármely külső földi forrás, hiszen drága lelkek, benneteket arra szántak, hogy véghezvigyétek azt a belső munkát, mely felemelkedni és a felemelkedettebb energiákkal együtt rezegni lát benneteket.

Ahogy testetek és lelketek fokozódóan kiterjeszkedik, a Fény nagyobb felszívására leltek rá magatokban, mely csakráitokat kiterjeszti, és az ebből eredő Fényfelvétel [elnyelés / felszívás] olyan időszakokhoz vezet testeteknél, hogy egyszerűen szüksége van a pihenésre. Nagyon fontos, hogy testetek minden jelére odafigyeljetek, melyet átad, hiszen ha nem figyeltek a természetes üzenetekre és benyomásokra, melyet önmagatok egy belső részéből adnak, aki próbál egészséges maradni, akkor nem fogtok olyan tiszta távlattal rendelkezni azzal kapcsolatosan, hogyan tudtok a legjobban hozzáférni a felemelkedettebb birodalmak energiáihoz, megtartva önmagatokat tisztán és világosan.

A világegyetem adománya, a legfőbb és felemelő energiák utat törnek hozzátok drága lelkek ezen a ponton, és rá fogtok találni a segítségre [az ilyen energiák] magatokba szívásánál, és még tippeket is arról, hogyan tudtok a legjobban pihenni, és megengedni az energiák örvénylését magatokban, bármely tanácsadótól, kivel kapcsolatra óhajtotok találni, és magatokon szeretnétek áthozni.

Bizalmatok mindenben, mely elkezdődik most, sokkal fontosabb, mint valaha, drága lelkek. Kísértésre fogtok lelni, hogy folytassátok a régi és idejétmúlt létezési módokat, és kérve kérünk benneteket, maradjatok rendíthetetlenetek ösvényeteken, hiszen szó szerint ti vagytok a Fény világítótornyai, kik elhozzák a felemelkedettebb dimenziós és éteri változást világotoknak, melynek meglátására vágytatok.

Ti mind a Teremtés egyedi és felsőbb dimenziós területeiről érkeztetek, és a Fény, melyet lehorgonyoztok magatokban az egész Föld közösségét felemeli. A Föld közössége a kettősség ciklusának végét éri el, és ennek eredményeképpen a kettősség sok jellegét hatványozottan fordítják fel [erősítik fel], néhány negativitással együtt, melyről úgy tűnik, hogy körében növekszik, úgy találjátok, hogy az a pozitivitás, melyhez hozzá tudtok férni Életetekben, nem csupán sokkal könnyebbé válik elérni, hanem úgy is találjátok, hogy felerősített erejében [hatásában], és abban a terjedelemben, ahogy képesek vagytok érezni.

A pozitív érzelmek hajtják a felemelkedettebb dimenziós élményt, és csupán azáltal, hogy beengeditek magatokba az alsóbbrendű gondolatokat és megrögzött gondolatokat, fogtok rátalálni bármilyen alsóbbrendű energia, vagy lény hatására, aki félrevezetni óhajt titeket. Az alsóbbrendű asztrál lényeknek volt „napos napjuk” világotokban, és hatásuk kiterjed bárkire, aki nyitottá válna az ilyen hatásra, azonban ti, drága lelkek most az ítélőképesség [különbségtétel] hihetetlen szintjeit éritek el, ahogy rátaláltok a Forrás tiszta energiáira, és azt mondjuk, hogy semmi sem vihet el benneteket a felemelkedettebb birodalmaktól, mely felé jelenleg növekedtek.

Igen, közületek sokan tekintettek kifelé különböző megjelenítések [manifesztációk] felé, melyeket valóban el kell kezdeni, azonban kérve kérünk benneteket, hogy lássátok meg azt, hogy a felemelkedettebb birodalmak most [ahogyan mindig is] drága lelketeken belül vannak, és szó szerint mindig hozzáférhetők.

Abszolút semmi sem tart vissza benneteket a felemelkedett birodalmak érzékelésétől ezen a ponton, saját felhelyezett fátylaitokért és korlátaitokért, valamint megrögzött gondolkodásaitokért fogadjátok el, mely megformálja és alkalmazza az ilyen korlátokat, melyeket magatokon történő áthaladását ti engeditek meg, és valóságként kerül kifejezésre bármely adott időben.

Teremtésetek igaz valóságára találtok rá, és csupán az önmagatokon belüli kutatással leltek rá erre a valóságra a legnagyobb tisztaságában. Úgy is fogjátok találni, hogy valóban számtalan, végtelen felemelkedett lélekkel beszélhettek, és kaphattok tőlük útmutatást, és ahogyan azt előtte kifejezték, mi mind a magunk sajátságos szerepét játsszuk világotok felemelkedésének segítésében.

Fő célja mindnyájunknak, kik benneteket segítenek, hogy segítsünk elérni a határtalan és végtelen tudatállapotokat, melyeket jelenleg élvezünk, azonban ismételten, mi mind sajátságos szerepet játszunk, hogy benneteket segítsünk elérni felemelkedéseteket. A Galaktikus testvériségetek felfedése együttes felemelkedéseteknek igazi kulcs jellege, és részetekről általában mindannak az együttes felfogásának, mely az emberiség közösségében a fizikai állapot korlátozott megrögzött gondolkodásmódjait széttöri.

Ahogy kitettek benneteket egy teljesen új világképnek [paradigmának], mely talán megrémít néhányat, aki a régi, idejétmúlt létezési módokon belül létezik, melyet kifejezésre juttattak, és valóságnak gondolták, a leleplezés megjelenése a mennyei valóságra egy bepillantást nyújt majd nektek, drága lelkek, melybe bevezetnek benneteket.

Az „esemény”, melynek meg kell történnie, hogy a közösség nagy részét felriassza, mely valóban nem történhetne meg egyszerűen bármiféle magyarázat, vagy érdeklődés nélkül aziránt, hogy kik a Fényes látogatók világotokban. A leleplezés nagyon fényes lesz Galaktikus testvériségetek földre szállása előtt, azonban először lehetséges azon energiakapuk leleplezése, vagy megnyitása, melyek Mestereinket látják megérkezni világotokba, hogy megosszák igazságunkat, amely a leleplezés segítését fogja szolgálni, és a leleplezés fogja szolgálni ezeket az eseményeket.

Ahogy láthatjátok, Galaktikus testvériségetek megérkezése és a számtalan energiakapu megnyitása a leleplezéssel összhangban fog történni. A leginkább mélyreható felfedéseket valóban megőrzik a Galaktikus testvériségetek leleplezéséig, azonban drága lelkek, egyik tervet sem szilárdítottak még meg, melyet nektek nyilvánítunk ki, hiszen drága lelkek, ezen a ponton ti tudjátok, hogy az események mindig változnak.

Tényezők özönét kell megfontolnunk, amikor Galaktikus testvériségetek leleplezésére tekintünk, noha még a sok felébredt lélek is világotokban elrejtette magát Galaktikus testvériségetek igazságától, és az üzenetektől, melyeket átadnak, vagy megbélyegezték [az üzeneteket] az ébredő igazságkereső társaitok túlzottan tevékeny képzeletének eredményeképpen: azt mondjuk, hogy Galaktikus testvériségetek szerepe lejátszódik, és szerepük fontosabb az igaz történelem leleplezésében és világotok jövőjében, mint amit drága lelkek jelenleg tudnátok.

Egy nagyon tevékeny [aktív] hadjárat van [volt] folyamatban, hogy megkíséreljék a Fénymunkás közösséget elkormányozni a Galaktikus testvériségetek szavaitól és nyomaitól, és ez a hadjárat nem lenne olyan erős e pontig, ha drága lelkek, nem volnátok oly nagyon közel a leleplezés végrehajtásához.

Ahogy már a cselekvés mezejére léptetek közösségként, hogy előidézzétek a leleplezést és az emberek felvilágosítását, segítséget nyújtotok a különböző országok késztetésében, hogy lendületbe jöjjön a leleplezés, noha a leleplezés kibocsátását valóban nem arra szánták, hogy politikai segítségként lássák bármely ország első leleplezése okán: minden ország, mely közvetlenül nem igazodik a titkos szövetkezéshez, megérti érdekes történelmetek e döntő [kritikus] pillanatánál / fordulatánál a tudatlanság fátylainak fellebbentésének szükségességét a Föld együttes [kollektív] tudatáról.

Ezt a fátylat különböző eltereléseken és dolgokon keresztül erőltették, mely szándékolt ösvényetekről letérített benneteket közösségként és egyénként is. A leleplezés kibocsátásakor úgy fogjátok találni, hogy a sötét lelkek valóban mindent megtettek, amit tudtak, hogy elébe vágjanak a leleplezés kibocsátásának, és hogy meggyőzzenek benneteket, drága lelkek, hogy bármely érzékelt külső forrás, mely kapcsolatba óhajt lépni világotokkal bizonyára szándékában rosszindulatú.

Világotokban sok drága lélek volt fogékony erre, mert amikor a felemelkedettebb birodalmakra tekintett és a bolygótokon kívüli Élet lehetőségére, az ilyen lelkek párosultak egy lehetőséggel a Föld élményével, és mindazzal, melyhez hozzászoktak a Föld élményen belül, és ilyetén a Galaktikus testvériségeteket, vagy bármely más világotokon kívüli forrást illető megrögzött gondolkodásmódot egy földi fényben láttak, az alacsonyabb dimenziók fényében, és mint ilyen, bármely lelket, ki valóban jóindulatú, rosszakaratúnak lehetett felcímkézni.

A Föld drága lelkei oly nagyon sok erőszakot, negativitást és általános gyűlöletet láttak, és az ilyen negativitást felpumpáló energiák szintén egy fátylat formálnak sokak elméje és szíve köré, aki félne a leleplezéstől, és csillagtestvériségetek földre szállásától. Az elkerülhetetlen félelem ellenére, melyet a kikerülhetetlen leleplezés átadásakor és a csillagtestvériségetek világotokba való landolása során az emberiség nagy része begyűjt, ennek az eseménynek meg kell történnie, ha bolygótok helyesen emelkedik fel olyan sok lélekkel, amennyivel lehetséges, aki felemelkedik Vele, mely miatt mi magunk oly sokat dolgoztunk, hogy meglássuk ezen események elkezdődését.

Jelenleg, drága lelkek, közületek sokan dolgozzátok át magatokat a kétely, félelem és az önmagatokban való kételkedés végső maradványain, és ezek a félelmek közületek soknál azért érkeznek meg, mert elrejtettétek őket mélyen lenn, magatokban, és nehezebb volt számukra a felszínre törni, mert sokatok, ki felemelkedik, és elfogadja a csillagtestvériségeteket „rosszul” érezheti magát, mivel van egy elbátortalanító gondolata, hiszen úgy érzitek, hogy ez előrehaladásotok elleni lehetne, amikor valójában ez a fejlődéseteknek egy kulcs része.

Önmagatokban el kell ismernetek a kételyt, a fájdalmat és a félelmet, mintha nem így cselekednétek, minthogy egy másik fátylat formáltok magatok köré, mely azon bizonyos hiedelmen belüli csapdába fog ejteni benneteket, hogy megpróbáltok elszökni, azáltal, hogy a félelmet, melyet el kell engedni, lekülditek felszínetek alá. Oly nagyon sokat láttatok, és oly nagyon sok élményt éltetek meg a eltérő a hitek körében, melyet világra hoztak rajtatokon keresztülí: kérve kérünk benneteket, hogy engedjétek meg mindennek, mely a régi világképből való, hogy most a felszínre bukkanjon - elengedésért és átalakításért.

Mindnyájatokat végtelenül Szeretnek utazásotok mentén, és szívünkben Szeretettel kérünk benneteket, hogy tartsátok meg hiteteket, míg megértitek, hogy a felemelkedettebb birodalmak sosem voltak elérhetőbbek, mint most. Belső kutatásotok során egy végtelen és korlátok nélküli kapcsolatra leltek majd a felemelkedett lelkek széles körével, és rátaláltok majd az összes tájra és felemelkedettebb dimenziós valóságra, melyben vágytatok lakni.

Köszönöm nektek Felemelkedett Mesterek!

[1] Szeretném itt megjegyezni, hogy fontos mások ösvényének és véleményének tiszteleténél, hogy ne váljunk a folyamatos szidás eszközévé, vagy másképpen, ne erőltessük rá az egyénre folyamatosan mások hitét.

Úgy vélem, amit próbálok mondani az, hogy minden ösvényt tisztelni kellene, amely viszont nem szükségszerűen jelenti azt, hogy mások hitébe és véleményébe kellene beburkolóznunk, mert néhány ember hajlamos önmagát egy nagyon erőltetett módon kifejezni olybéli próbálkozásban, hogy olyan sok embert vegyen rá, amennyit lehetséges, hogy az ő hitét visszhangozzák.

Egyszerűen fontos egy tiszteletteljes egyensúlyt alkalmazni, ha magunkat úgy találjuk, hogy nem értünk egyet mással bármely adott témában.


Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/Nincsenek megjegyzések: