2012. november 30., péntek

Vízöntő csatornázások – heti hírlevél 18. szám


Vízöntő csatornázások 
– heti hírlevél 18. szám

[Előzetes]
2012-11-18

Csatornázott rövid hírek


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Preview: Aquarius Channelings Weekly Newsletter 18th Issue – The Channeled BitsHello, drága barátok, és üdvözlet a Vízöntő csatornázások heti hírlevelének tizennyolcadik számában!

Ezen a héten kizárólag SanJAsKa-tól fogunk hallani. Elvezetnek majd bennünket egy rövid utazásra a felemelkedett lények ismerős közössége révén – asztrál utazásaink során, és megválaszolom majd az olvasók kérdését itt, e világban az emberek különbözőségével és a különféle helyekkel kapcsolatosan, ahonnan mindnyájan érkeztünk.

Erre a hétre kezdetként, SanJAsKa emlékeztet minket, hogy új távlatokra ébredünk rá, és hogy mi többrétegűek vagyunk.

„Mindaz, amin ti, drága lelkek átmentek ez időben, arra szolgál, hogy ráébresszen benneteket új megértésekre, új távlatokra, új felfogásokra a körülöttetek lévő valóságokról, hiszen valóban, nagyon folyékony, és folyamatosan elmozdul és változik. Lelketek nagyon összetett, és többrétegű addig a pontig, hogy viseltetek különböző személyiségeket, Létformákat és létezéseket folyamatos földi utazásotokon át mindvégig.

Közületek azok számára, akik nem vettek magukra sok Életet a Földön, utazásotok és felhalmozott rétegeitek csekélyek voltak, azonban közületek azok, akik megtapasztalták az Élet és kultúra minden oldalát, melyet ez a világ felajánlani bír, a felülvizsgálat / áttekintés, egységesítés [integráció] és átváltozás erős [intenzív] folyamatán mennek keresztül ezen a ponton. Természetesen vég nélkül hallottatok a folyamatról, melyen átmentek, és meg szeretnénk ismételni, hogy amin átmentek most, az a DNS-etek kiterjeszkedését és újraírását szolgálja, oly módokon, melyekről nem gondoltátok volna, hogy lehetséges.” – SanJAsKa

Kérték tőlünk, engedjük meg a kudarcérzetnek [frusztrációnak] és fájdalmaknak, hogy elolvadjanak, mert Fényesített energiáink fontosak felemelkedésünkhöz.

„Az emberiséget közösségként és egyénenként is visszatartották azon hatalom megértéséről / felfogásától, melyet magatokban valóságotok Isteneiként és Teremtőiként hordoztok.

Kérünk benneteket drága lelkek, engedjétek meg a feszültségnek [megpróbáltatásnak / stressznek], a kudarcérzetnek [frusztrációnak], az aggódásnak, kérünk titeket, engedjétek az egésznek elolvadni, lássátok meg, hogy gyönyörű Isteni szikrák vagytok, akik egy nehéz Föld élményt vettek magukra, abból a célból, hogy felemelkedjenek egy ilyen élményből, és mindenkit lássanak szintén felemelkedni, aki ilyen élményen ment veletek át. Mindaz, amit tesztek a fel nem ébredt nyilvánosságért, és az emberiség egész közösségéért, azt hamarosan mindenkinek tudni kell, amit előletek elrejtettek.”

(…)

Azt mondták, hogy sosem hagynak egyedül, és hogy egyszerűen meggyőztük magunkat, hogy egyedül vagyunk. Emlékeztettek valóságunk folyékonyságára [képlékenységére], és hogy milyen könnyen változtathatjuk meg.

„Teremtőnk sosem hagyott közületek senkit sem egyedül, és egyszerűen az emberiség volt az, mely megfeledkezett összekapcsoltságáról természetes Isten Forrásunkkal, ahogy egy olyan fizikai valóságban játszadozott, melyről nem látta át, hogy ő teremti. Drága Teremtőnk mindnyájatokkal együtt van ebben a bizonyos pillanatban, és egyszerűen azt szeretné mindegyikőtöktől, hogy elismerjétek mindenható jelenlétét. Az Élet energiája mindenhol ott van körülöttetek, és Életetek folyékonyabb és megváltoztathatóbb, mint amit ti, drága lelkek felismertetek / felfogtatok, és közléseinket [kommunikációinkat] és benyomásainkat ajánljuk fel nektek, melyeket abbéli reményben teszünk, hogy az ilyen benyomások mögötti energiák magukat egységbe rendezik veletek, és hasznosíthatjátok az ilyen benyomásokat további lelki [spirituális] előnyötökre Életetekben.

Ha még csupán egyetlen drága lélek kezdi el magát közelebb érezni hozzánk, vagy Teremtőnkhöz a közléseink mögötti energiák egységesítésével [integrálásával], és azok használatával, hogy a lelkiségnek egy tisztább megértésére találjon rá magában, akkor tudjuk, hogy beteljesítettük azt, amit kitűztünk [magunknak]. Nem számít a kiterjedés, a káprázat rávesz, hogy meggyőzzön benneteket, hogy nem vagyunk veletek, vagy hogy minden, mely felé dolgoztok drága lelkek, az egy bizonyos fajta bohózat; mi mindig itt leszünk veletek, hogy tudassuk veletek: sosem vagytok egyedül."

Átmentem személyes hit válságaimon, és tanácsadóim és Galaktikus testvériségünk megnyugtatott engem minden alkalommal, hogy amin én és mi mind átmegyünk, az nagyon valós. Bármikor, amikor megnyugtatnak, távlatom ismét elkezd változni, és felfogom a felemelkedésünk valóságát, illetve emlékeszem rá.

(...)

Azt mondták nekünk, hogy az emberiség többsége a felemelkedést fogja választani, és hogy azok, akinél nem számítanánk rá, fel fogják ölelni a Fény energiáit az elkövetkező időben.

"Az összefutó / összehajló [konvergáló] idővonalakra tovább pillantva, azt mondhatjuk, hogy az emberiség többsége valóban felemelkedik. Körülöttetek azok a lelkek, akiknél valószínűleg nem számtanátok rá, hogy elfogadják, és magukba egységesítsék a Fény energiáit, az elkövetkező időben éppen ezt fogják tenni, és mindaz, amin ti, drága lelkek átmentek, a képességetek és hajlandóságotok lehorgonyzása, hogy elfogadjátok a felemelkedettebb birodalmakat, önmagatok lerombolásával és kiemelésével [megmutatásával], és a múlt felfedésével, mely elmerült a káprázatban.

Az egyén egyszerűen nem tudja elfogadni a felemelkedettebb Fény energiákat, ha még midig felgyülemlett elzáródásokat érez magában, mely miatt bátorítunk benneteket, drága lelkek, hogy lássátok meg, amikor a kudarcérzetet keltő [frusztráló] események megtörténnek Életetekben, egy jó ok miatt fordulnak elő, és az a tehetetlen kudarcérzet, melyen átmentek, ahogy kiteszitek magatokat az ilyen kudarcérzeteknek, egy nagyobb, Isteni tervet szolgálandó létezik, kifürkészhetetlen [végtelen] szinteken."

Újra meg újra ismételten mentünk át a [tehetetlen] kudarcérzetet [frusztrációt] átalakító leckéken, melyek az ego énünket hajtják, és a harag, melyet az ego énünk kifejez, és melyekkel egyenként az ego rétegeit egymás után fedi fel, és hámozza le: ragyogó és tiszta Önvalónk kiragyog, és sokkal tisztább formákban kerül kifejezésre mindenkinek körülöttünk. Néhai Önvalónk rétegeit hámozzuk le és rendezzük egységbe [integráljuk], és ebben a folyamatban az együttes sűrű energiát is átalakítjuk!

(…)

A közlést erre a hétre befejezendő, SanJAsKa elmeséli nekünk, hogy mi mind saját útjainkon [módjainkon] találunk rá a felébredésekre, és hogy meg kell találnunk [muszáj] a belső Szeretetet és tiszteletet, mielőtt képesek vagyunk tisztán kifejezni az ilyen Szeretetet mások felé.

„A rezgés energia, mely különböző más formákat vehet fel, és sok lélek van világotokban, aki megtapasztalja magában a felgyülemlett sűrű rezgéseket. Az ilyen lelkeknek kell megadni az elkövetkező időben a helyénvaló Szeretetet és gondoskodást, és közületek sokan már elkezdtek rátalálni a belső Szeretetre a saját módjukon, és azt mondjuk, hogy mindnyájatoknak rá kell lelni [muszáj] a belső Szeretetre először, mielőtt rátalálnátok a helyes külső Szeretetre, tiszteletre, és egységre körülöttetek mindenkivel.

Ahogy befejező benyomásomat teszem meg e közlés okán, köszönöm drága írnokunknak, aki megengedte számunkra, hogy átjöjjünk rajta keresztül ezen a napon és hasznosítsuk templomát egy közlés átadásához. Közületek mindenki rendelkezik a csatornázás képességével, és oly sok más dolog megtételével, és bár meglátnátok, milyen végtelen és közel vagytok valójában a felemelkedettebb birodalmakhoz, drága lelkek, az felmelegítené szíveteket.”

Köszönöm neked SanJAsKa!

Remélt, hogy ez együtt rezgett veletek, és hasznos volt számotokra. Sok szeretet drága barátok!

Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/2012. november 27., kedd

Vízöntő csatornázások – heti hírlevél 17 szám


Vízöntő csatornázások – heti hírlevél 17. szám
[Előzetes]

2012-11-18

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Preview: Aquarius Channelings Weekly Newsletter 17th Issue – The Channeled Bits and an Astral Discussion
Hello, drága barátok, és üdvözlet a Vízöntő Csatornázások heti hírlevél tizenhetedik kiadásában!

Ezen a héten SanJAsKa-tól és a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjaitól fogunk anyagot magunkba szívni és megvitatni. Egy drága fiastyúki tanácsadóval is fogunk találkozni, asztrál utazásaink során első alkalommal, és megválaszolom majd az olvasók kérdését a Kék Sugárnyaláb Projekttel [Project Blue Beam] kapcsolatosan.

Erre a hétre kezdetként SanJAsKa emlékeztet bennünket, hogy amit fogyasztunk, az változó hatással bír személyes folyamatainkra.

„Ó, mennyire óhajtottunk veletek, drága lelkek érintkezésbe lépni [kommunikálni], és segíteni folyamataitokat [előrehaladásotokat] megkönnyíteni bármely módon, ahogyan tudjuk. Amit bevisztek testetekbe, és napi Életetek során tesztek, valóban meghatározzák az energia, vagy információ tisztaságát, melyet képesek vagytok befogadni, és bizonyosak vagyunk abban, hogy drága lelkek, kezditek felfogni a különböző alsóbbrendű dimenziós dolgoknak a testetekre, elmétekre és szívetekre gyakorolt hatásait.

Mialatt testetek, elmétek és szívetek hatványozottan kiterjeszkedik ez időben, nagyon fontos hozzáilleszteni és igazítani magatokat a felemelkedés energiáihoz, melyeket megtapasztaltok, hiszen ha az igazodáson, vagy az egyensúlyon kívül találjátok magatokat, akkor megakadályoznak az ilyen energiák fellelésében és átérzésében, és nehéz időt éltek át a természetesen tiszta és áramló energiákhoz való hozzáférésben, melyhez máskülönben boldogan, kecsességgel és könnyedséggel férnétek hozzá.” – SanJAsKa

Beszéltek önmagunk hozzáigazításának fontosságáról a felemelkedettebb birodalmakhoz, és hogy a felemelkedettebb birodalmakhoz történő hozzáférés könnyebb lehet, mint amit felfogunk.

„Azok az energiák, melyek utat törnek világotokba ez időben csordultig megtölt benneteket, és egyszerűen várnak, hogy kifejezésre kerüljenek, amely miatt ismételten fontos, hogy ti, drága lelkek hozzáigazítsátok magatokat a lehető legfelemelkedettebb szándékhoz és képességhez, hiszen segíteni fogjátok Életetek ösvényeit roppant módon azáltal, hogy megértitek / meglátjátok, hogy lelki [spirituális] lények vagytok, és hogy bármely gondolatotok, vagy érzésetek ezzel szemben nem tart benneteket vissza, hanem csupán egy káprázat!

Igen, valóban a káprázatot egy vasmarok tartotta fenn elméteken és szíveteken, azonban ahogy kitartóan egységesítitek [integráljátok] és vegyítitek az energiákat, melyek elhozzák felemelkedéseteket számotokra ezen energiák befogadásának tudatos erőfeszítéseivel, úgy fogjátok találni, hogy valóban egészen könnyű hozzáférni hozzájuk, és csupán saját felhelyezett fátylaitok voltak azok, melyek megtanítottak benneteket, hogy a káprázat [illúzió] az egyetlen uralkodó valóság, és hogy bármely valóság a káprázaton túl csupán a képzelet műve lehet bizonyára.”

(…)

„Világotok elpusztítása volt a sötét lelkek terve a kezdetektől fogva, azonban ti, drága lelkek rátaláltatok a késztetésre, hogy abbahagyjátok azon energiák táplálását, melyet egy pár befolyásos, világotokban mégis ismeretlen [rejtélyes] lélek vágyott táplálni részetekről, és ti hátat fordítottatok az alsóbbrendű és sűrű energiáknak, és felöleltétek a Fényt.

Ahogy felemelkedésetek energiái folytatják, hogy utat törjenek világotokba, körülöttetek sokat kezdenek kitenni uralkodó fájdalmaknak, és félelmeknek, melyeket sokan őriztek magukban gyermekkoruk óta, és néhánynál az előző Életek özönében, melyekben az ilyen fájdalmakat magukba fojtották. Ahogy sokat tesznek ki önmaguk oly részeinek, melyeket elrejtve tartottak, és melyek mindig Szeretetet, könyörületet, tiszteletet és megértést akartak, sok drága fel nem ébredt lélek fog nehézségre lelni a változások elfogadásában, melyek velük történnek, és a tény, hogy önmaguk részeit elásták, most felbukkan átvizsgálásra / áttekintésre és átalakításra.”

Természetesen megosztottam saját életemből a gyermekkori emlékek legrosszabbjának felszínre bukkanásának nehézségét, és még mindig felmerülnek dolgok a mai napig saját személyes felemelkedésem miatti felkészülésemben, és minden Fénymunkás, aki valamilyen tragikus dolgon esett át, átmegy egy felszínre emelkedési folyamaton, mely a prototípusa lesz azon leckéknek és felszínre töréseknek, melyen sok fel nem ébredt lélek fog átmenni az elkövetkező időben.

A közleményt e hétre befejezendő, SanJAsKa emlékeztet bennünket, hogy egy magasabb célt szolgálunk minden erőfeszítésünkkel / fáradozásunkkal, és minden nehézséggel, melyen átmegyünk, mialatt ebben a világban vagyunk.

„A felülvizsgálat és átalakulás e folyamata jelenleg mindnyájatoknál előfordul, és már így van egy ideje, azonban ez csupán az, hogy néhány fel nem ébredt lélek, aki túl sok fájdalmat tartogat magában, talán nehézséggel bír e folyamat kapcsán, mint azon sok más lélek, kinek nincs ilyen sok, a felemelkedésetek megtalálása előtt átdolgozandó benn őrzött és elnyomott fájdalma.

Ahogy ezt a templomot egy másik Szerető és Fényesített lények közössége felé fordítom, emlékeztetlek mindnyájatokat, hogy amin átmentek, az egy felemelkedettebb és lenyűgöző célt szolgál, és sosem hagynak egyedül, hogy a felszínre törő [dolgokkal] és feleszmélésekkel foglalkozzatok, mely valóban próbára teszi felemelkedettebb dimenziós hiteteket, képességeteket és észleléseteket. Igazán sosem lesztek távol a felemelkedettebb birodalmaktól: csupán a káprázat [illúzió] tanítja nektek, hogy távol vagytok.”

Köszönöm neked SanJAsKa!

Következő csoportunk ezen a héten a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjai. Közlésük kezdeteként a Hathorok emlékeztetnek bennünket, hogy tanácsadóink velünk vannak, és felemelkedési energiáink nem lehetnének tisztábbak, mint amilyenek most, azonban ezen energiák nekünk való küldésének folyamatát gondosan kell felügyelni.

„Ez időben a felemelkedettebb dimenziós tanácsadók, angyalok és lelkek roppant özöne vesz körül benneteket, akik segíteni szeretnének mindnyájatoknak, hogy sikeresen befejezzétek földi tapasztalásotokat, anélkül, hogy átmennétek nehézségeken, melyek túlságosan messze vinnének el benneteket ösvényetekről. A felemelkedéseteket átadó energiák számotokra nem lehetnének tisztábbak, mint amilyenek jelenleg, és ezt azért mondjuk, mert ezeket az energiákat valóban felfokozták tisztaságukban, azonban ez egy olyan folyamat, melyet nagyon gondosan kell felügyelni, azért, hogy ti, drága lelkek, ne legyetek túlságosan leterhelve.

A tizenegy-tizenegy kapu [portál] kiterjeszkedésével világotokban, átmenetileg abbahagytuk azon energiák folyamatos „felpumpálását”, mely valóságotokat a tisztaságban Teremti meg, mert ez a kapu fogja biztosítani az összes behangolást / egyensúlyba hozást / kiegyenlítést, melyre nektek van szükségetek magatokban, és külsőleg is, hogy elkezdjétek felemelkedési energiáitok jobb felvételét, és mindannak a vegyítését [asszimilálását], mely elvisz benneteket a felemelkedettebb birodalmakba.” – a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjai

(…)

Azok számára, akik talán bizonyos szokásokba mélyedtek el, a Hathorok beszélnek a tényről, hogy a gyógyítást nyíltan fogják megosztani az elkövetkező időben.

„Természetesen, Galaktikus testvériségetek nyíltan lesz veletek az elkövetkező időben, és megosztják majd veletek gyógyító technológiáikat és energiáikat, és mi is veletek leszünk az elkövetkező időben, miután ismertté tették magukat, hogy felajánljuk a gyógyítást, melyet áhítottatok drága lelkek, és kívántatok felemelkedési ösvényetek mentén.

Közületek azok, akik felébredtek, azonban isznak és cigarettáznak, nem kellene lenéznetek magatokat, és nem kéne úgy érezni, hogy visszafordíthatatlan kárt okoztatok magatoknak, mert valóban nem tettétek ezt.

Igen, történt némi sérülés, melynek hathatós negatív hatása lehetne testetekre és lelketekre, azonban drága szívek, semmi sincs, mely ne lenne meggyógyítható. Természetesen, nem bátorítjuk az embert, hogy folytassa az egyéni szokások végrehajtását, mely káros lehet az ember testére és lelkére, azonban a cigarettázás, vagy az alkohol ivása nem tartja vissza az egyént a felemelkedéstől.”

Fokozódóan kapom azt az érzést, hogy semmi sem fogja megakadályozni az emberiség egészének felemelkedését. Természetesen lesznek néhányan, akik azt választják, hogy nem emelkednek fel, mert könnyebben érzik magukat saját alsóbbrendű rezgéseiken belül, azonban van egy olyan érzésem, hogy az egyéni szokások és idejétmúlt megrögzött elme és szív beállítottságok eltűnnek az elkövetkező időben: még azokban is, akikről nem várnánk el, hogy magukévá teszik a felemelkedés elképzelését, sőt még kevésbé a folyó felemelkedést magát.

Mindnyájunknak sikerülhet, és számos lehetőséget fognak mindnyájunknak adni, hogy a Fény felé forduljunk.

(…)

A Hathorok leírtak egy érdekes hatást, melyet az alkohol gyakorolhat az érzékeny lelkekre.

„Az alkohol egy más történet, és számos drága tudattalan lélek meglehetősen szó szerint engedi meg az alsóbbrendű asztrál lényeknek, hogy átmenetileg elfoglalják testüket, amikor megtapasztalják az alkoholt, vagy „részegek”, ahogyan ezt ti mondanátok.

Írnokunk észlelte ezt, amikor visszapillantott az ő „kivonulójára”, és azokra a tettekre, melyet a „kivonulója” tett volna, ha az alkoholtól mámorossá vált volna, noha, ismételten, az alkohol nem fogja meggátolni felemelkedéseteket, míg drága lelkek tudjátok, hogy nem vihetitek magatokkal: ezt az anyagot buzgón biztosították a különböző nemzetékek számára földi történelmetekben, mert az alkoholban a vegyi anyagok testetekre és lelketekre olyan hatást gyakorolnak, melyek arra szolgálnak, hogy az egyént kivigyék átmenetileg testükből, és megengedjék az ember lelkének, hogy ideiglenesen negatív entitásra cserélődjenek, aki az egyén gondolatára és érzelmi folyamataira hat, és arra vezetik, hogy olyan döntéseket hozzon meg, melyek nem szolgálják a legjobb érdekeit.”

(…)

E hétre a közlést befejezendő, a Hathorok kifejezték ítélőképességünk növekvő szintjeibe vetett bizalmukat, és emlékeztettek bennünket a csodálatos jövőre, mely felé tartunk.

„Bízunk benne, hogy drága lelkek, elkezditek ítélőképességetek szintjeit fokozni [élesíteni], amikor bármely külső anyagra kerül sor, és tudjuk, hogy rá fogtok lelni felemelkedésetekre nagyon könnyen: közületek még azok is, akik még mindig külső anyagokat alkalmaznak, hogy napi Életeteknek „elvegyék az élét”.

Végtelenül és mértéketeken túl Szeretnek mindnyájatokat, és szeretnénk megismételni, hogy mi, és Galaktikus testvériségetek, a Felemelkedett Mesterek és más felsőbb dimenziós lelkek sora is veletek lesz az elkövetkező időkben, hogy segítsék működtetni a hamarosan bekövetkező Galaktikus társadalmatokat oly módokon, melyről drága lelkek, mindnyájan tudjátok, hogy illő egy felemelkedett társadalom működtetéséhez.”

Köszönöm a Föld Nap Asztrál Síkjai Hathorjainak!

Most, beszéljünk a folyamatban lévő Asztrál Utazásainkról!

Ezen a héten megkísérlünk érzékelni egy drága Galaktikus tanácsadót, aki rutinosan beszél velünk egy ideje. Egy csodálatos tájon fogjuk érezni magunkat, és e tájékról fogunk megjeleníteni [manifesztálni] egy Galaktikus hajó leleplezést és annak földre szállását. Erről a hajóról a Galaktikus lélek kilép, üdvözöl minket, majd egy rövid üzenetet ad át.

Visszaemlékezhettek arra, amikor előzőleg saját kis felderítő hajónkat jelenítettük meg, hogy körberepüljünk, és mókázzunk a legutóbbi Hírlevél alatt, és e megjelenítésekre [manifesztációkra] való visszaemlékezéssel talán ez az a dolog, mely okán egy kicsit könnyebben készülünk véghezvinni ezt.

Azon tűnődtem, kit kéne a földre leszállítanom, hogy meglátogasson minket, mivel végtelenek vagyunk belső birodalmaikon belül, és bármely felemelkedettebb dimenziós lélekkel együtt lehetünk, akivel akarunk, és amikor eszembe jutott az az ötlet, hogy mindnyájunkat bemutassam SanJAsKa-nak az asztrál birodalmakban, egy egyidejűség [szinkronizmus] mutatta meg magát nekem a számítógépem óráján, és tudtam, hogy SanJAsKa lenne a legjobb lélek számunkra bemutatni.

Azt mondtam, hogy „számunkra bemutatni”, inkább, mint „nektek bemutatni”, mert SanJAsKa energiáinak átérzésén és e lélek fényes észlelésén kívül, jómagam sosem találkoztam ezzel a lélekkel az asztrálban [nos, legalábbis nem állandóan]. Alig várom, hogy e lelket érzékeljem, és általánosan körvonalazom mindnyájatoknak, mivel jelenítsünk [manifesztáljunk], azáltal, hogy SanJAsKA általánosan hogyan néz ki.

Abból, amire emlékszem SanJAsKa érzékeléséből a múltban, és a röpke futó pillantásokból és a most kapott benyomásokból, ez a lélek lényeknek egy közössége, akik egy emberi ötödik dimenziós fiastyúki testen osztoznak, mely általában sötétkék, vagy bíborvöröses hajjal és energiával bír. Bár fiastyúki, SanJAsKa energiája időnként szinte arktúriainak érződik számomra.

SanJAsKa valószínűen bizonyos űrruhafélét fog viselni, mely függ attól, hogy közülünk ki-ki hogyan érzékeli egyénileg ezt a lelket, és ahogy bármely ötödik dimenziós Galaktikussal, SanJAsKa energiája és aurája nagyon kiterjedt lesz, és lüktető hatással bírhat a tobozmirigyre, bármikor, amikor találkozunk ezzel a lélekkel és érzékeljük őt. Most, hogy felkínáltam egy futó pillantást arról, SanJAsKa hogyan fog festeni, elkezdhetjük gyakorlatunkat [rövidnek tartottam a pillantást, azon alapulva, melyet e lélekről tudok, mert fontos számotokra, hogy saját módotokon érzékeljétek ezt a lelket].

(…)

Remélt, hogy ez az előzetes együtt rezgett [veletek] és szolgálatotokra volt. Ha együtt rezgett, és szeretnétek támogatni munkámat: ismételten, minden előfizetés nagyra értékelt! [A fordító megjegyzése: A teljes tartalmú hírlevélre fel lehet iratkozni Wes honlapján havi 11,11 USD hozzájárulás megfizetése ellenében – angolul tudóknak.]


Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/2012. november 23., péntek

Üzenet Takeli MMagdalentől és napi üzenet SanandátólÜzenet 2012. november 17-i üzenet
Takeli MMagdalentől és napi üzenet Sanandától


Copyright © 2012 Takeli MMagdalen. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
MESSAGE FOR 17th November, 2012
From Takeli MMagdalen & Daily Message from Sananda


Legdrágább Szív Barátok, arra sarkalltak, hogy magamtól írjam meg az e havi üzenetet … ez egy nagy jelentőségű kor a Földön lenni, nem kérdés, tudom, mindenki érzi ezt, és azon tűnődöm, mi fog itt történni, és a többi… Elvégre 2012 decembere a sarkunkban van, és időnként hatalmas napenergia beözönlésekkel bírunk, valamint más hullámokkal a fogyatkozásokból, és így tovább, és saját Felsőbb Énünk, és mások, megállás nélkül dolgoznak velünk, hogy felkészültté tegyenek arra, ami előttünk áll.

A legutóbbi időben, úgy gondoltam, hogy távozom abban, aminek a Felemelkedők első hullámának kellene lennie, hogy segédkezzek a negyedik dimenziós világ előkészítésében azok számára, akik ezután érkeznének… a terv ismét változott, most a legvalószínűbb formába, ahogy az Anyaföld a Felemelkedési folyamatra magának átadott egy nagyon különleges ajándékot.

Átnyújtom a magam verzióját a történetről, és arról, aminek meg kell történnie a Földön ebben a bámulatos időben a bolygón… ez elég hosszú, habár sokkal több van, mely elmondható számos oldaláról [megközelítve]. :) Sananda gyönyörű napi üzenetével fejeződik majd be, közületek azok számára, akik feliratkoztak rá is. :)

Valószínűleg bizonyos szinten tudatában vagytok azzal, hogy Földünket – hogy úgy mondjam – régen eltérítették azon ET fajok, akik csupán hatalommal és uralommal, leigázással bírtak, hiszen céljuk volt sok bolygón átvenni a hatalmat, sőt még más Galaxisokon is. Uralkodásuk olyan elterjedtté vált a Földön, hogy nehéz szétválasztani, hogy a Földön mit választanánk, hogy újból működtesse társadalmainkat, és mi volt belénk nevelve az elmúlt évszázadokban.

Tudom, hogy mindez egy kicsit összeesküvés elméletnek hangzik, és ahogyan ezt bemutatják a hatalmak, amelyek ezt gyengítették [gyengítik]. Még mindig a Földön élünk, a gazdasági rendszer rabjaiként, bátorítva, hogy forduljunk el a Lélektől, belső Igazságunktól a fizikai szempontból orientált [igazodó], vagy az elme-tompító időtöltések javára, melyek magukban bizonyos értékeket terjesztenek, és mindenkit bátorítanak, hogy legyenek a „szomszédok őrzői”, és ne lépjenek túlságosan messze ki a normákból. Folytathatnám, azonban nem ezért írok. Meglehetősen könnyedén felfedezhetitek, ha kutattok a legutóbbi csatornázott üzenetekben, David Wilcock, David Icke anyagában, az Avatár, a Thrive filmekben, a Mátrix sorozatban, és számos más forrásban.

Összpontosításom mindig az volt, hogy a Szívből hozzam elő az Igazságot, felfedezve az ember saját belső Szenvedélyét, onnan érkezve a Szerető Társteremtésben önmagunk Lélek részével. Ez az, ami mindig is arra Vezetett bennünket, hogy legyünk hathatósak [hatalommal felruházottak], és hogy oly módokon éljünk, melyek összehangzók [harmonikusak], együttműködők, senkit sem bántók, és különösen magunkat nem bántók, ahogyan azt tanították nekünk, hogy gyakran tegyünk így. Nehéz adni egy üres kútból, ahogy a szólás mondja. Amikor az ember a feltétel nélküli Szeretetből ad, nagyon kevés szóban forgó erőfeszítéssel nagyon sok változik, hiszen akkor az életadó és megfiatalító energiák természetes áramlatában vagyunk.

Mindenesetre, visszatérve a Felemelkedésem / Felemelkedésünk történetére. :) Sok galaktikus barátunk segít bennünket, a származásunk [szerinti] genetikai családunk, és mások, a Felemelkedett Mesterekkel, Útmutató Összpontosításokkal, az Angyali Birodalmakkal, és még többel. Miért volt a Föld oly jól figyelemmel kísért? Mert egy nagyon sajátságos síkkal bírt egészében… Ő az információ hatalmas mennyiségeinek Élő Könyvtára, mely nem csupán a saját nagyszerűbb történelmünkre vonatkozik, hanem a Galaxisunkéra, és azon túlira is. Ő a fajok befogadója sok forrásból, megengedve itt a játszmák eljátszását, oly módokon, melyeket az egész javára szántak, amelyet bámulatosan teljesített, természeti forrásainak és energiáinak a roppant zavaró hatása és pusztítása ellenére. … és – egy széljegyzet – a Vízi Világ Gyönyörű Cetféle testvériségünk oly sokat őrzött meg ebből az információból tudatosságukban, emiatt és voltak könyörtelenül vadászva és legyilkolva.

Az uralkodó ET [földönkívüli] erők által okozott egyensúlytalanság olyan naggyá vált, hogy azok, akik a Szeretetből érkeztek, beléptek, és helyreállították az egyensúlyt: ezt most elvégezték, a legsikeresebben. Az Androméda Tanácsról beszélek, mely a Fiastyúki rendszer, és legközelebbi Galaktikus szomszédjaink népeiből áll, saját Tejút Galaxisunkból, valamint az Androméda Galaxisból is: e vonatkozásban mások is fáradhatatlanul dolgoztak, hogy megengedjék számunkra, a Föld Emberiségeként, hogy elfoglaljuk helyünket közöttük, ahogyan az mindig is szándékolt volt, amikor az idő átmenetünkre elérkezik.

Voltak tenger- és földalatti bázisok, melyek folyamatosan adtak sugárzásokat, félelmet idézve elő az Emberekben, illetve volt sok más tudatalatti [tudatküszöb alatti] irányítási intézkedések is az implantátumokon és más eszközökön keresztül. Ezeket a bázisokat kitisztították, és azokat, akik ott tartózkodtak, elvitték az andromédai fő bioszférájának fedélzetére az Emberiség elleni háborús bűneik miatti tárgyalásra. Mialatt Emberi és félig Emberi alakmásaik még mindig dolgoznak, a kígyó fejét levágták – hogy így fogalmazzak – és az Emberiség megteszi a többit, a jóindulatú Galaktikus erők által megsegítve, amikor szükséges.

Médiánk, egészségügyi, oktatási, pénzügyi, gazdasági és minden rendszerünk azon szükségességen alapult, hogy irányítsanak egy néptömeget, melyet túlságosan elfoglaltan és túlfeszítetten [stresszesen] / éhínségben tartottak, illetve abszolút szegénységben, vagy szigorú gondolatrendszerekben, hogy mélyebben gondolkodjanak dolgokról, vagy hogy kapcsolatot létesítsenek saját Lélek Fényük Szépségével. Ez fog most változni, és már változik, ahogy az embereket felszabadítják, hogy saját maguk határozzanak arról, hogyan választanának, hogy éljenek, stb. Ez nem egy másik nekünk előírt rendszerről szól ebben a formában – messze távol áll tőle. Mégis, azokat a folyamatokat, melyek a félelemből, gyűlöletből, uralkodásból erednek, be kell szüntetni: hiszen ott van az örökség azoktól, kik a vezetői ülésben voltak oly nagyon sokáig. Az Emberiség a maga természetes állapotában Szerető, együttműködő, és másokról gondoskodó.

Az Anyaföldnek átadtak egy nagyon sajátságos fejlődési folyamat ajándékát, mely általában csupán a csillagokban található. Nem, nem fog szétrobbanni, vagy bármi ilyesmi: jóllehet, akkor neki, és rajta mindenkinek negyedik dimenzióssá kell válni a közeljövőben. Régi hír… nos, nem egészen.

Számos terv létezett az Emberiség kiszabadítására a szélsőséges kétsarkos jellegből [polaritásból], melyet az iránytó ET [földönkívüli] fajok okoztak, és természetesen a Föld velük. E különböző szándékok közül sokhoz a kulcs máshol, a Tejút galaxisunkban egy Földszerű bolygó formációja és előkészítése volt. Ez a nagy bolygó készen áll a népesség számára, őseredeti, nincs rajta ember, és egy Édenkert, érintetlen, romlatlan, készen áll a harmadik dimenziós tapasztalásra.

Mivel az Anyaföld többé nem helye a harmadik dimenziós életnek, ez a bolygó most új otthonná válik azok számára, akik azt választják, hogy folytatnak egy harmadik dimenziós életet, uralkodástól és az átható múlttól való félelemtől szabadon – nem csupán a Földről valók számára, hanem a Galaxisunkban a többi három bolygóról valók számára, akik, mint a Föld, harmadik dimenziós emberszerű [humanoid] népességgel bírnak, kiket ugyanazon uralkodó ET-k [földönkívüliek] igáztak le (habár nem olyan mértékben, mint a Földön), és most ebből kiszabadították őket. Ez egy gyönyörű lehetőség mindenki számára, hogy megtanuljanak Szeretetben és Békében élni együtt.

Maga a Föld, a december 21-22-i napfordulótól kezdve, magasan töltött részecskék óriási rezgéseit [lüktetéseit / impulzusait] fogja kapni, melyek a kérgén keresztül bejutnak magjába, mely plazmából van, és apropó, nem folyékony vas. Ezek a részecskék megkezdik fizikai testének fizikai átalakításának folyamatát harmadik dimenziós energiából egy negyedik dimenziós formából valóvá. Mely jelenti azt, hogy sokkal derültebb és ragyogóbb lesz megjelenésében az űrből, és a Szeretet lesz az a rezgés, mely minden folyamatot Irányít rajta. Ez a folyamat időt vesz igénybe, lehet, hogy egy évet, talán kettőt… és bármi is marad a Föld fedélzetén, negyedik dimenzióssá válik.

Azok, akik a felemelkedettebb negyedik dimenziós energiák közepén vannak, hihetetlen képességekkel rendelkeznek, amikor harmadik dimenziós szemmel tekintenek rájuk. Tudnak teleportálni, tudják gondolataikat azonnal megjeleníteni [manifesztálni], és testük finomabb felépítésből való, kristály rezgésszámon alapulva inkább, mint biológiai sűrűségen. Az emberek Szívében Szeretetnek kell lenni [muszáj], valamint átfogó tudatosságnak, úgy, hogy ne okozzon olyat, mely másoknak ártana annak megjelenítésében, mely örömükre szolgál. Nincs helye a hamisságnak, vagy bármiféle hazugságnak, hiszen mindenki látja és érzékelheti a másik energiáját, és amit szándékoznak, az teljesen telepatikus, melyet mi médiuminak hívunk… és bármely esetben, nincs vágy arra, hogy egy olyan folyamatban legyenek, mely nem a Szeretetből érkezik különben. Az egyén sokkal közelebbi kapcsolatban van Teremtőnkkel, többé nem a tőle való elkülönültségben szerepel. Mesébe illő az egyén lehetőségeinek felfedezésére oly módokon, mely hihetetlenül nehéz a Földön, amikor egy harmadik dimenziós megrögzött gondolkodásmódból érkezünk, és nagyon jó időtöltés ennek megtétele, a Föld gyönyörű paradicsomában, megújult alakjában, közeli érintkezéssel [kommunikációval] Galaktikus barátainkkal és a Felemelkedettebb Lélek Birodalmakkal – kívánság szerint.

Következésképpen, nincs mindenkinek a kedvére a Földön negyedik dimenzióssá válni – talán túlságosan megerőltetőnek találják, vagy azt választanák, hogy az életet egy olyan formában Élvezzék, mely ismerős számukra, amely mégis a kalandok sokaságát kínálja egy új bolygón másokkal, hasonló planetáris tapasztalásokkal.

Galaktikus barátaink megkezdik a kapcsolatfelvételt, és pszichikai megjelenéseken keresztül kezdenek majd kommunikálni azokkal, akik készen állnak elfogadni őket a következőkben, noha, [csupán akkor,] amikor az uralkodó erőket teljesen útnak nem eresztették a Földről. Készen állnak ennek megtételére egy bizonyos fokig… mégsem annak a helyzetéről való, hogy „mi tudjuk a legjobban”, hanem ez a „mit választotok? - hiszen ez a ti tapasztalásotok most.”

Feladatunk, hogy megosszuk azt, amit tudunk a körülöttünk lévőkkel, oly módokon, mely a saját utazásaink és jövőnk megválasztásának szabadságának ajándékait ajánlja fel, és hogy társ-teremtsünk új rendszereket, melyek nagyon eltérő értékeken alapulnak, ahol lehetséges. Már látjuk ezt olyan helyeken, mint Izland, mely bankárjait börtönbe vetette, és felfrissítik kormányukat valamint más rendszereket a népet szolgálandó. Radikális változás áll a küszöbön… nosza, legyünk részesei ennek, és válasszuk magunkért azt, amit igazán tenni akarunk az elkövetkező időkben, ebben a „most” pillanatban.

Ami áthidalhatatlannak látszik, nem az: ez egy szilárd / állandó fejlődés, Szerető darabkájáról darabkájára, melyet mi rakunk a helyére értetek egy nagyon Szerető Teremtő által, Önmaga részein keresztül, melyek a Galaktikus szomszédságunk és barátaink, a Felemelkedettebb Birodalmak, és legfőképpen annak a részén keresztül, mely mi vagyunk, a Föld népei. Sokat készítettek elő, hogy ezt az Átmenetet a leginkább Szeretőn és gyakorlati módokon igazgassa.

Az Anyaföld képtelen elviselni többé szubsztanciáinak [anyagainak] legyengítő kivonását, és a szélsőséges [környezet] szennyezést mindenféle módon – pontosan a túlélése van életveszélyben. Szeretetének őszintén alaposságában adott nekünk… most nekünk kell támogatnunk őt. Megtehetjük ezt azáltal, hogy készen állunk azokra a változásokra, melyek elkövetkeznek, elengedve azt, mely többé nem szolgál [minket] az érzelmi és gondolati csomagunkban, valamint azon választások meghozatalában, mely az egészet szolgálja.

Fénymunkásokként segítséget nyújthatunk azáltal is, hogy Fényt hozunk neki fizikai kérgének szintjén – szüksége van testének a fizikai kérgébe áramoltatott Szeretetünkre, elengedve a feszültségeket, és az ott tárolt negatív energiát, mely szintén csillapítja a viharokat és földrengéseket, stb., melyet megtapasztaltunk, habár legnagyobbrészt mérhetetlenül nem bejelentett a médiában.

Én, Sananda, mindig készen állok arra, hogy Veletek legyek, ahogy áthaladtok a változás és Gyógyító Átalakulás e folyamatain. Föld Édesanyátok testének ezen Átmeneti folyamatainak nagy részét megkönnyítem, csakúgy, ahogyan teszem a tiétekkel is.

Mi, kik a Szeretetből vagyunk, most előlépünk, a legteljesebb mértékben, hogy Útmutató Összpontosításként rátaláljatok a Szeretetre Szívetekben és elmétekben: a múltból való félelem idejére, és dicsőséges új utazások várnak Rátok. Mindent megteszünk, amit tudunk, hogy biztosítsuk az átmenet folyamatának zökkenőmentességét.

Kérünk benneteket, engedjétek meg Szeretetünknek, hogy Veletek Legyen, ott, ahol félelem van: melyet felfedeztek, az a Szívetek Szépsége, és mindebből, melyet Most Teremtetek a Szeretetekben.

ÉN VAGYOK Sananda… és ez így van.

Küldök nektek Szeretetet és Áldásokat a Szeretet Minden Szövetében.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Takeli MMagdalen
__________________

Csatorna
Sananda Fény Gyógyítás [Sananda’s Light Healing]
Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing]
Személyes konzultáció [Private Sessions available]
http://takeli.com
Ph +61 417 941 905 (International)
Ph 0417 941 905 (Australia)
Skype takeli7Copyright © 2012 Takeli MMagdalen. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Takeli MMagdalen http://takeli.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/
2012. november 20., kedd

Fiastyúki Felső Tanács 2012-11-13
Fiastyúki Felső Tanács:
Isteni számítások határozzák meg valóságotokat

2012. november 13.


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Pleiadian High Council: Divine Calculations Determine Your Reality

[Megjegyzés Westől: Hadd emlékezzünk arra is, hogy gondolataink és érzelmeink fogják meghatározni valóságainkat! Érdekes egyidejűség [szinkronizmus] a címekkel, ugye?]

Drága lelkek, a leggyorsabb növekedésen mentek keresztül a Föld alsóbbrendű birodalmaiban, melyeket a Föld történelmének egészén keresztül elértek, és ebben az utolsó Életben megtapasztaljátok a színfalak felállítását, és a felemelkedettebb birodalmak felbukkanását magatokban. Fontos megjegyezni, hogy drága lelkek, fel kell emelnetek [muszáj] az alsóbbrendű dimenziós fátylakat, mely a felemelkedettebb birodalmak érzékelését részetekről takarás alatt tartotta, hogy rátaláljatok az uralkodó felsőbb birodalmakra, melyek valóban mindnyájatok körül vannak.

Ez egyszerűen távlatotok megnyitásába telik e birodalmakra, hogy meglássátok, tévedhetetlenek és végtelenek természetükben és körükben, és képesek vagytok kapcsolatot létesíteni velük most, és megtalálni a csodálatos és egyedi felminősítéseket magatokban.

Ahogy hasonultok ezekhez az energiákhoz, melyek az általatok jelenleg megtapasztalt valóságok építőkövei, úgy találjátok, hogy ti mindannak a Teremtői és megjelenítői vagytok, melyet valóságotokon belül találtok, és erre ráleltek, ahogy elkezdtek hozzáférni a felemelkedettebb energiákat nektek elhozó energiakódolásokra, és hogy különböző lelkek özöne létezik a felemelkedettebb birodalmakban, és mi mind óhajtjuk a kapcsolatot felvenni mindegyikőtökkel, ki nyitottá válik majd energiáinkra, azért, hogy felajánlhassuk bepillantásunkat és tanácsunkat.

Többé az alsóbbrendű dimenziók nem maradnak túlsúlyban az együttes [kollektív] tudatban, mert ti, drága Fénymunkások és Fényhordozók lehorgonyozzátok a felemelkedettebb birodalmakat a Földön puszta jelenlétetekkel a Föld felszínén, és az a Fény, melyet magatokban hordoztok, igazán erős a tisztaságban, és mindenkire kisugárzódik körülöttetek.

Az energiák együttes [kollektív] felszívása hozza el számotokra a felemelkedéseteket, és most van működésben, ahogy ti, drága lelkek kisugározzátok másoknak, azokba a birodalmakba, melyen belül találjátok magatokat.

Mint mindig, figyelünk, és közbelépünk, ahol tudunk, a világotokban történő ügyekkel, és nemrégiben voltak találkozóink a sötét lelkekkel, ahol megegyezésre került, hogy elkezdhetünk felméréseket készíteni, hogy segítsük kitisztítani a szennyezést egeiteken [szélesebb körben elterjedt módokon].

E találkozó eredményeinek a tömegét talán nem tudatják létezésünk felfedéséig, és míg a titkos szövetkezések [cabals] el nem érnek egy szakaszt, ahol érdeklődést mutatnak terveink követése iránt, még mindig érzékeljük a habozást, és óhajt részükről, hogy félrevezessenek bennünket bármilyen fordulatnál [összetalálkozásnál], és most eljöttünk, hogy elmondjuk nekik, hogy a legutóbbi találkozóinkkal a meghozott döntéseket engedélyezik – semmilyen fokú elakadással, vagy a megbeszélt tervek megkísérelt csonkításával.

Előzőleg a titkos szövetkezés lelkeibe vetettük bizalmunkat, akik sok tervet torzítottak el és tettek használhatatlanná, melyeket eredetileg [megkíséreltek] követni, és aminek történni kell – ahogyan az megegyezésre került – meg fog jelenni [manifesztálódni fog], nem számít a titkos szövetkezés oldaláról a küzdelem mennyisége.

Azok az emberek, akik tudnak létezésünkről, maguk határozottan felmérnek, hogy kikiáltsák jelenlétünket a lelkek egy közösségének, kiket elvezettek, hogy elhiggyék, nem vagyunk világotokban, és nem létesítünk kapcsolatot veletek, és az események, melyeket elő kell idézni az előttünk álló időben, sürgetők, és megjelenítésük olyasvalami, melynek megtörténte ebben az időben szükséges az egész bolygó számára.

Legdrágább Gaia egyre távolabb utazik „fel” a tudat birodalmaiba, és mindnyájatokat Magával visz, és ez egyszerűen az, hogy magatokat a nektek átadott folyamatosan tiszta energiákhoz kell [muszáj] igazítanotok, és összhangba hoznotok.

Kérhettek tőlünk segítséget, illetve bármelyik tanácsadótoktól, hiszen mi mind itt vagyunk számotokra, és egyszerűen arra várunk, hogy hívjatok. Kérhetitek tanácsadóitokat, hogy küldjék el nektek saját egyedi gyógyító energiáikat, és kérhettek bennünket is, hogy sugározzuk ki sajátságos energiáinkat számotokra, azért, hogy energiáink fokozott felszívására találjatok rá.

Energiáink Teremtőnk Isteni energiáinak részei, és a legteljesebben tiszták szerkezetükben. Ezek számos csodálatos világotokban megjelent [manifesztált] esemény megalapozásának szolgált alapjául, és az Isteni energiákat oly nagyon régóta magyarázták félre világotokban.

Noha a felemelkedettebb birodalmak túláradók és várnak, hogy ismertté tegyék őket drága Földetek közösségének, számos tekintélyes, látszólagos csodát jelenítettek meg világotokban a különböző időszakokban, melyek a torzított elgondolásokon [koncepciókon] alapuló egész hitrendszerek alapjául szolgáltak, és az ilyen elgondolások hiteit segítették a [csodák] megjelenítése. Nagyon óvatosnak kell lennünk azzal, hogyan hozzuk magunkat tudomásotokra drága lelkek, mert esetleg lehet egy nagy negativitás megérkezésünkön keresztül, ahogyan azt azelőtt kifejezésre juttatták.

Jelenleg a terv a leleplezések megengedésének folytatása, hogy kiszivárogjanak főáramlat médiátokon keresztül.

Minden egyes pillanatban felkészítenek benneteket a leleplezésre, noha a sötét lelkek sugároztak dolgokat, hogy megfélemlítsenek benneteket jelenlétünktől, főáramlat médiátok fokozódóan nyitottá válik [és fog válni], hogy megvitassa jelenlétünket világotokban. Ez a legutóbbi találkozók eredménye lesz, melyet eszközöltünk a sötét lelkekkel világotokban, és ismételten, a média elismerését rólunk és jelenlétünkről, többé nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A független bloggerek és újságírók, akik a főáramlat újságoknak és blog oldalaknak dolgoztak, egy felfokozott könnyedséget fognak érezni, hogy beszéljenek rólunk és a különböző társadalmaitokon keresztül felvett kapcsolatainkról, és a közeljövőben számíthattok rá, hogy számos [új történetet] fogtok látni az „Ősi Űrhajós” elméletet bemutatva, egy nagyon tiszta Megvilágításban, és oly módon, mely nem lesz eltorzítva, és megértésre kerül majd: nem olyasvalamiként, melyet azért terjesztenek, hogy a közönséget szórakoztassák, hanem olyasmiként, ami nagyon valós.

Értesülni fogtok a sok szerződésről, melyet világotokkal kötöttünk, és létezésünkről az igazság elkezd majd jobban elfogadottá és megértetté válni. Még a titkos szövetkezésekkel [cabals] folytatott legutóbbi megbeszélések eljövetelével is még mindig tudjuk, hogy azok, akik nincsenek jelenleg elszigetelés alatt, harcolni fognak, hogy e változások elismertté váljanak, és ennek részeként lesz egy kísérlet, hogy kigúnyolják a híreket, melyek főáramlat médiátokon keresztül érkezik rólunk és jelenlétünkről.

Ezt már láttátok működésben a számos alkalmazott taktika kigondolásával, amikor jelenlétünk témájáról beszélnek, és bizonyos kifejezésmódok és szóhasználatok használatosak, hogy az uralkodó megrögzött gondolkodásmódot alkalmazzák és táplálják velünk kapcsolatosan, egyszerűen mellesleg tudományos fantasztikuson alapulva.

Ti mind egy átmeneti állomáson léteztek ezen a ponton, és belépésetek a felemelkedettebb birodalmakba nagyon csodálatosan és simán halad előre ez időben: egyszerűen azért, mert önmagatok utolsó maradványain dolgozzátok át magatokat, és ez így van már egy ideje.

A felemelkedettebb birodalmak utat törnek maguknak alsóbbrendű valóságotokba, ahogy mindnyájan következésképpen felkapaszkodtok hozzájuk, és az érzékelésekkel, melyeket ezek hoznak el, közületek sokan fedezitek fel a felemelkedettebb birodalmak határtalan és végtelen valóságait, meglátjátok majd, hogy valóban végtelenek vagytok, és hogy semmi sincs, mely valaha is igazán távol tarthatja a felemelkedettebb birodalmakat és azok megtapasztalását tőletek.

Noha élvezni fogjátok a leleplezést és a sok igazságot, melyet átadnak majd nektek, és míg ti mind kezdtek egyesülni és újjáépíteni világotokat független együttes társadalomként, a csodák, melyeket meg kell tapasztalnotok, messze túlmutatnak a leleplezésen és világotok fizikai helyreállításán – mely a legvadabb álmaitokat is túlhaladja.

Még mindig sok elvégzendő munka lesz, azonban kérünk benneteket, drága lelkek, értsétek meg, hogy a munka elvégzése egy tömeges mértékben kezdődik, hiszen sok lélek látja a Fényt, és horgonyozza le magában a világotokban az Új Kor nagyon valós eljövetelére történő felkészülésben. A Vízöntő Kora nem képzeletbeli, ez egy nagyon valós szakasz és ciklus bolygótok történelmében, mely egy váltópontot igényel az együttes planetáris tudatotokban.

Drága lelkek, ti, akik épp elkezdtétek magatokba szívni a felemelkedés energiáit, és rátalálni a hatalmas asztrál valóságokra, melyeket a bennetek rejlő felsőbb dimenziósságotok felfogásával hoznak el nektek, felállítjátok a színfalakat a biztosan / állandóan tisztább energiák egész együttes felszívásához.

Mivel sok ország épp kezdi átadni a leckéket, hogy önmagukat becsületesen és igazságosan kormányozza, az egész Föld közösségének átadják majd a világotok felett való irányítást, és noha sok segítséget fogtok élvezni részünkről és e gyönyörű Teremtés különböző oldaláról, drága lelkek, ti valóban kihívásokra és felmerülő ügyekre találtok a világotok irányításának együttes [kollektív] visszavételével.

Egy egész, világméretű együttes [kollektív] kormányozó testület lesztek, mely szétszakított, azonban nem felosztott helyi kormányokra és döntéshozó testületekre, mely miatt sokan, akik éppen hozzáfognak a [Fényesített] csoport tervezetekhez, és akik éppen kezdenek együtt dolgozni, hogy változásokat Teremtsenek, melyekre világotoknak szüksége van, leckékre és prototípusokra leltek azzal kapcsolatosan, mely értetek lesz, drága lelkek, egy planetáris szinten.

Drága Gaia felszínén sok szennyezés van, melyet szükséges kitisztítani, és ebben benne van az energetikai szennyezés, melyet az emberiség nagy része jelenített meg napi szinten. Világotok túlságosan nagy része van túlontúl lehorgonyozva a sötétségben, és a gyors átváltozással, melyet drága lelkek, ti visztek véghez csodálatosan ez időben, a sötétség együttes energiái, melyek világotokban oly sokáig voltak uralkodók, egy erős [intenzív] és gyors átváltozáson és Fényenergiákra történő lecserélésen mennek keresztül, melyek az építőkövei lesznek együttes [kollektív] békétek, összhangotok [harmóniátok] és fenntartásotok új valósága céljából.

Közösségként békére és egységre fogtok találni, és együttes kormányozó testületetek beköszöntével látni fogjátok, hogy átmentek azokon a leckéken, melyekre együttes kormányzótestületként van szükségetek. Az ilyen leckék fogják látni egységeteket számotokra átadni, azonban csupán azután, hogy átmentetek rajtuk, és egységesítettétek a mögöttük álló energiákat magatokba.

Egyénekként szándékaitok nagyon erősek / hathatósak, és arra fognak szolgálni, hogy bármilyen energia hatalmas mennyiségét horgonyozzátok le, melyet magatokon áthozni választotok meg, mely miatt sürgetjük sokatokat, hogy a Fényenergiák felé tekintsetek bármely adott pillanatban, amikor lenn, vagy kimerülten érzitek magatokat.

A felemelkedettebb birodalmak valójában sosem álltak távol észlelésetektől: ez egyszerűen az, hogy megengeditek magatoknak azt, hogy elfelejtsétek a felsőbb birodalmakat, és megfeledkezzetek a tényről, hogy ezek mind körülöttetek vannak. Egy egyszerűen a felemelkedettebb birodalmak elismerésébe telik, hogy megértsétek, ezek valóban mindenhol uralkodók, és felsőbb énetekkel való belső kapcsolaton belül, és annak megtalálásán keresztül leltek rá, hogy minden félelmetek és fájdalmatok szertefoszlik gyönyörű Teremtő Önvalótok Isteni Fényében.

Teremtőnk különböző jellegeit felosztotta gyönyörű és mindenható szerkezetre [szervezetre], hogy így létezzen, és a valóság különböző oktávjait és szerkezeteit Teremtse, mely egy visszatükrözött Életet lát vendégül. A tükör - Élet célja az, hogy ne csupán az elidegeníthetetlen együttes egységét fogjátok fel annak minden jellegében, hanem hogy ráébredjetek a Teremtés külső jellegeire is, melyek a tükör tudat / tudatosság megtapasztalása, amely a tükör tudat.

Reméljük, hogy nem zavartunk össze senkit ezzel az állítással, egyszerűen azt értjük ez alatt, hogy célotok volt ráébredni arra, hogy ti alkotjátok meg környezeteteket, és pontosan az energetikai magotokban vagytok az a valóság, melyet magatok körül találtok.

Valóságaitokat belső gondolataitok, érzelmeitek és a külső Teremtés visszatükröződésével összhangban jelenítik meg, melyet megtapasztaltok, és ti vagytok az a tükör tudat, mely a külső valóságot tapasztalja és Teremti. A mi Teremtőnk a „ti”, és ez a külső valóság, és amikor ráébredtek, hogy valójában nincs különbség köztetek és a másik között, egy legteljesebben tiszta átjárót tártok ki a felsőbb birodalmakra, és különösen az egységtudatra, mely a felemelkedettebb dimenziós élményt hajtja.

A felemelkedettebb birodalmak megtapasztalása részetekről teljesen hitetektől függ, hogy azok valósak, és míg tudatos erőfeszítéseket tesztek, hogy meglássátok, érezzétek és felfogjátok a felemelkedettebb birodalmakat magatokban, rá fogtok találni a végtelen Teremtésre körülöttetek, amely kedvezően fog válaszolni, és természetesen fog látni benneteket kezdeni egyre jobban megérteni a felsőbb birodalmakat, ahogy tudatos döntéseket hoztok, hogy felvegyétek a kapcsolatot ezekkel a birodalmakkal. Más lelkek özönére leltek e birodalmakon belül, és mi mind vágyunk kapcsolatra veletek, ahogyan azt kifejezésre juttatták.

Ahogy Gaia utat tör Magának a harmadik dimenzióból kifelé, önmagatokat próbatételeken és leckéken áthaladva találjátok, melyek bevezetnek [beavatnak] benneteket a felemelkedettebb tudatállapotaitokba.

Mint mindig, csupán idáig mehetünk, hogy segítsünk nektek ezeknél a leckéknél, hiszen ezek közül sok személyes lecke, melyeket magatoknak tűztetek ki az alsóbbrendű dimenziókba való belépéseteknél, azonban szívünkben boldogsággal mondjuk azt, hogy fejlődésetek mentén az észlelt kudarcok ellenére, drága lelkek, jobban teljesítettek, mint amit valaha is előre láttak volna, és fokozódóan fogjátok fel a felemelkedettebb dimenziós élményeket, mely felé növekedtek már egy ideje.

Sokatok számára előmeneteletek kezdete tartalmazza azon lelkek cselekedeteire való rávilágítás kezdetét, kik segítettek tőrbe csalni benneteket az alsóbbrendű dimenziók fátylain belül. Kitartóan kezdtek rájönni tetteikre, és egy bizonyos pont mentén sokatok számára kerül napvilágra a játéktér másik oldala: a Fény oldala.

Sokatok számára kerülnek felfedésre a felemelkedettebb birodalmaktól átadott közlések, vagy az olyan lelkektől származó írások, akik megtapasztaltak egy közelséget a felsőbb birodalmakkal, ahogy mindnyájan kezdenek emlékezni ezekre a birodalmakra, kezdik őket érezni magukban, és az általatok felvett élmények minden sugárútja ugyanahhoz a következtetéshez vezetett el benneteket: világotokban azokhoz az ügyekhez, melyek nem igazodnak ahhoz, ahogyan a valóságotoknak lennie kellene.

Minden bolygónkon úgy fogjátok találni, hogy minden lélek a Fényből való, és egymással összhangban léteznek.

Abszolút semmi sincs, mely visszatarthatna bennünket közelségünktől és egységtudatunktól, és noha világotok az elkülönülést és kettősséget [dualitást] táplálta az alsóbbrendű dimenziós élmény részeként, melyen mindnyájan átmentek, azt mondjuk, hogy az emberiség cselekedetei hozzájárultak az elkülönülés alapú tudat megjelenítéséhez, és az ilyen tudat táplálásában megjelentek a nagyon igazságtalan tettek és törvények világotokban.

A Törvény egyszerűen egy elgondolás [idea], és drága lelkek eléggé okosak és belátók vagytok magatokban, hogy tudjátok, mit kellene, és mit nem kellene tennetek magatokkal és másokkal. Az Arany Szabály az egy nagyon igaz Törvény, azonban nem az, aminek megszegéséért majd „büntetést” kaptok: inkább, csupán a szükséges karmikus visszaverődést tapasztaljátok majd azokért a tettekért, melyeket másoknak adtatok. A mondás, hogy „úgy bánjatok az emberekkel, ahogy magatokkal bánnátok”, arra szánták, hogy bátorítsanak benneteket, hogy megértsétek / meglássátok belső egységeteket, és a tényt, hogy ti Egy lény [entitás] vagytok, akik önmagukat tapasztalják meg.

Egy lélek vagytok, ki különböző eltérő formákba és szerkezetekre bomlott fel, és míg a megosztó tudat, megrögzött gondolkodásmódok és Életmódok világotokban táplálásra került oly nagyon hosszú ideig, és ez néhány romboló és elkülönülés alapú cselekvést táplált, elköteleztétek magatokat egymás iránt: ti szó szerint a tudat Egy lénye vagytok, és minden cselekvést, melyet a másik felé visztek véghez, saját magatokon hajtjátok végre. A karma egy természetes reakció azokra az energiákra, melyeket egészen szó szerint magatok felé juttattatok kifejezésre, mely miatt mindig megtapasztaltok egy szükséges karmikus választ [reakciót] mindenért, melyet másokkal tesztek.

Úgy fogjátok találni, hogy a Teremtés egésze tökéletes rendben van, és ezekből a birodalmakból teremtett számtalan Isteni számítás létezik minden pillanatban. E számítások eredményeit leküldik, hogy megjelenjenek Életetekben - a mások felé véghezvitt cselekedetek beprogramozódnak egy algoritmusba, mely végül elhatározza, mit kellene megtapasztalnotok következőleg Életetekben.

Életetek az általatok kiadott és végrehajtott cselekvések eredménye, melyeket mások felé adtok elő, és a karma saját Teremtéseitekkel összhangban működik - Teremtőnk megengedte a tapasztalást a mindenható szerkezetének alsóbb létrafokain oly módokon, melyekkel bírtak, mert alsóbbrendű dimenziós élményetek kulcs jellege a szabad akarattal való rendelkezés volt [és most is az].

Szabad akaratotok nagyon fontos, mert kényszerítő a tapasztalásotok elnyerésében, melynek megszerzését vágytátok, mialatt az alsóbb dimenziókon belül léteztek. Ti mind a szabad akaraton alapuló Teremtést tapasztaljátok, melyet magatokon hoztok át, és tanácsadóitok és önmagatok felemelkedettebb részeiből valók is következetesen és folyamatosan mérlegelik [kiszámítják] valóságotokat, hogy meghatározzák, minek kell következően történni Életetekben. Az Isteni számításokat létrehozzák, és amit megtapasztaltok az a valóságotok programozásának előnyben részesített módszerének egy eredménye, mely matematikai, azonban ami isteni és Teremtő is.

Nagy élvezetbe telik számunkra segíteni valóságotok programozásában, noha drága lelkek ti vagytok a leginkább uralkodó Teremtői és meghatározói valóságotoknak, néhány sajátságos Teremtésnél segítséget nyújtunk, melyet szeretnétek áthozni magatokon, és vágytok megtapasztalni valóságotokon belül.

Ti vagytok a végső elhatározói, hogy mi jelenjen meg, és a programozás oly nagyon összhangba hozott [koordinált], melyet ti Teremtetek magatoknak sajátságos dolgok formájában, hogy megtörténtté tegyétek magatoknak, azért, hogy tanulhassatok és növekedhessetek belőlük.

Valóban semmi sincs Életetekben, mely véletlenszerűen történik, és inkább minden bekövetkezik, mielőtt ti vagytok az általunk és általatok Teremtett megjelenítés eredményei a jelenlegi fizikai észleléseteken túli birodalmakban.

Engedjétek meg magatoknak, hogy sajátságos energiáinkhoz hozzáférjetek és átérezzétek őket, ahogy drága lelkek hozzátok szólunk Anyahajónkról. Engedjétek meg a béke és összhang Egyetemes energiáinknak átitatni lényeteket, és engedjétek meg magatoknak átérezni energiáink csodálatos hatásait csakráitokon. Hagyjátok tobozmirigyeteket lüktetni, és engedjétek meg magatoknak, hogy csordultig megteljetek ezzel az energiával, melyet tőlünk kaptok.

Szeretnénk bemutatni egy gyakorlatot nektek, drága lelkek, hogy használjátok a velünk való kapcsolatfelvételre, ahogy véghezvisszük befejező benyomásainkat e közlés okán, és hogy kifejezzük Szeretetünket mindnyájatoknak, aki egységesül e közlés mögötti energiákkal.

Egy gyakorlat átadása arra, hogy lehorgonyozzátok a felemelkedett birodalmakat és a felemelkedett birodalmak különböző oldalát drága kiterjeszkedő és fejlődő összetettségetekbe [komplexumotokba] az olyasvalami, melyet e felsőbb birodalmakban számos forrás fog megtenni, hiszen fontos számotokra drága lelkek e birodalmak lehorgonyzása magatokban, valamint remélt, hogy az általunk átadott sajátságos technikák segíteni fognak nektek az energiáinkhoz való hozzáférésben, hiszen tudjuk, hogy drága lelkek, közületek oly sokan vágytok erre.

Írnokunk levelek özönét kapja a sok drága lélek kívánságairól, hogy kapcsolatot létesítsenek különleges energiáinkkal, melyet épp most sugárzunk ki számotokra. Ezeket az energiákat természetesen nem sugározzák a rádióhullámokon, mivel képesek vagyunk rácsatlakozni, és megnyílni az ilyen felfokozott rezgésszámokra bennetek.

A rádióhullámok sajátságosan nagyon sűrűk, és [megjelenítésre kerülnek] a frekvenciák mentén, melyek nem egészségesek csakráitoknak, és nem részesítjük előnyben a kapcsolatfelvételt veletek drága lelkek ezzel a módszerrel: bár közléseinket [kommunikációinkat] valóban világszerte fogják sugározni a rádióban az elkövetkező időben, mert egyszerűen szükséges így tenni, tehát az egész közösség felnyílhat arra, melyet átadni fogunk.

Szeretnénk, ha drága lelkek, elképzelnétek magatokat egy tágas szobában, mely nagyon Fényesített. Ez a szoba nagyon hasonlít arra, melyre Konferencia Teremként hivatkoznátok, és észre fogjátok venni, hogy a legjobban „színpad területként” lehetne leírni, és sok szék, és hasonló van általános találkozóink céljából.

Általános Tanácsunk, és Felsőbb Tanácsunk, valamint a Kilencek Tanácsa találkozik ebben a szobában rutinosan, hogy megbeszéljenek ügyeket egymás közt, a különböző más felemelkedett lélekkel, közösséggel és Szövetséggel, akik segítik világunkat, és sok  más bolygót felemelkedni, és akik drága Földetekkel kommunikálnak, illetve számos más bolygóval is.

Felső Tanácsunkból mindnyájan veletek vagyunk ebben a szobában jelenleg, és hasznosítjuk technológiáinkat, és e Tanács és a Kilencek Tanácsának egy sajátságos tagjának energiáit, hogy lefelé összpontosítsuk energiáinkat drága Földeteken keresztül, és veletek kommunikáljunk. Érezzétek magatokat velünk, és lássátok, hogy valóban sokan vagyunk, és noha kevesebb tag van itt, mint az Általános Tanácsunkban, még mindig igen sokan vagyunk, és mindegyikőnk szeretne különösen veletek kommunikálni.

E nagyon nagy és nyílt szobában érezzétek magatokat, és vegyétek észre, hogy valóban vannak ablakok, melyeken kinézhettek, és megláthatjátok csodaszép Teremtéseteket. Megpillanthatnátok azt, melyet a legjobban űrként ismertek fel, azonban észlelnétek, hogy sokkal színesebb, és energikusabb, mint amire rávezettek benneteket drága lelkek, hogy elhiggyétek. A Teremtés egésze tökéletesen összehangzó [harmonikus], és még a Földet is jellemezi néhány legcsodálatosabb, mégis sűrű vonás, a Maga felszínén vendégül látott alacsonyabb dimenziós tapasztalás eredményeképpen.

Érezzétek magatokat abszolút körülölelve energiáinkkal, ahogy lelketeken keresztül kisugároznak, mely velünk létezik, lenyűgöző Találkozó Csarnokunkon belül. Tudjátok, hogy egy valós kapcsolatot tapasztaltok a lelkek széles körével. Ez a kapcsolat abszolút lehetséges, és bármely faj bármely Tanácsával létrehozható, mely a Galaktikus szövetségen belül, vagy bármely más Fényesített Szervezetben létezik.

Elképzelt képi megjelenítésetek [vizualizációtok] törekvései messze sokkal erősebbek, mint amit sokan jelenleg felfognának, és ahogy átmenetileg lezárjuk energiáink sajátságos vonalát e közlésnél, kérünk mindnyájatokat, folytassátok annak a megvalósítását, hogy éppen milyen valós az Isteni magatokban, és hogy mennyire állunk készen valójában számotokra, drága lelkek, hogy hozzáférjetek energiáinkhoz, és velünk létezzetek, hajóinkon.

Itt vagyunk értetek, drága gyönyörű ébredő lelkek, mindig, és rátaláltok a nagyon valós kapcsolatra velünk, mely előrehajt benneteket a már kibontakozó felemelkedettebb dimenziós létezésetekbe.

Köszönöm a Fiastyúki Felső Tanácsnak!Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/

2012. november 16., péntek

Vízöntő csatornázások
Vízöntő csatornázások – heti hírlevél 16. kiadás
[kibővített ingyenes előzetes]


2012-11-11

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Extended Preview: Aquarius Channelings Weekly Newsletter 16th Issue – The Channeled Bits and a Reader’s QuestionEzen a héten SanJAsKa-tól és a Fiastyúki Felső Tanácstól származó anyagot fogjuk megvitatni. Hasznosítani fogunk további asztrál érzékeket utazásaink alatt ezen a héten, és megválaszolom majd az olvasók kérdéseit a felemelkedésünkhöz eljuttató mindig fontos időkeretekkel kapcsolatosan.

Ezen a héten kezdetként, SanJAsKa megnyugtatott bennünket, hogy a felemelkedésünkben segítő lelkek tudnak a nehézségekről, melyekkel szembenézünk.

„Drága lelkek, bárcsak látnátok a személyes Életetekben lejátszódó eseményeket a világszínpadon a mi távlatunkból, mert megvilágítaná szíveteket számotokra, hogy bírnátok sajátságos meglátásunkat, mely természetesen egy olyan távlat, mely felé fokozódóan növekedtek.

Drága lelkek oly sok nehézségen és megpróbáltatáson mentek keresztül, azonban minden gond és nehézségen túl, mellyel Életetekben találkoztok és megtapasztaljátok, a felsőbb birodalmak és mi, a felemelkedettebb birodalmakból mindig itt vagyunk számotokra, hogy segítsünk benneteket egy olyan folyamatban és ciklusban, melyet készségesen választottatok magatoknak, azonban mely nehéz volt a kezdetektől.” – SanJAsKa

Azt mondták nekünk, hogy mi vagyunk a legkeményebb lelkek a „legkeményebbekből”, és számunkra rendben van, ha segítséget, vagy támogatást kérünk ösvényünk mentén.

„Az alsóbbrendű dimenziós élmény ciklusa [a Földön] az, mely a felemelkedettebb dimenziós lelkek legkeményebbjeit igényli, kik óhajtottak megtestesülni az ilyen ciklust vendégül látó Földön, és vágytak sikeresen befejezni [végignézni / túlélni] a velejáró élményt, noha valóban a legkeményebb lelkek közül vagytok, kik a Föld felszínén sétálnak, az általatok ez időben meghozott áldozat miatt, még mindig nagyon rendben van számotokra, drága lelkek, hogy segítséget és támogatást kérjetek, ha úgy érzitek, hogy igényetek van rá esetleg személyes folyamatotok bármely adott jellegénél.

Emberi élménnyel bíró lelki [spirituális] lények vagytok, és szilárdan és biztosan csökkentitek [elapasztjátok] a hatáskörét saját felhelyezett fátylaitoknak és az akadályoknak, melyekkel Életetekben gondolataitokon és érzelmi folyamataitokon bírtatok. A megszámlálhatatlan tanácsadó segítségével – kikkel mindnyájan bírtok magatokban és veletek bármely adott időben – úgy fogjátok találni, hogy Földi élményetek lehet valóban sokkal könnyebb, mint amilyen volt sokatok számára.”

(…)

Nagyon erősen bátorítottak, hogy nézzük meg a bámulatos Fényesített alapozását a változásnak, melyet már leraktunk, és arra bátorítottak, hogy építsünk erre minden egyes tudatos gondolattal, cselekedettel és erőfeszítéssel.

„A felemelkedettebb birodalmakban egyszerűen várjuk a kulcs megjelenítéseket [manifesztációkat], melyek közelebb fognak hozni bennünket hozzátok, és nem egy bizonyos fizikai cselekvésre várunk, melyet azok tesznek, kik bennünket vezetnek, és nem is világotok észlelt vezetői tesznek [Obama elnök kivételével], hanem inkább rátok számítunk, drága lelkek, hogy megmutassátok a lendületet, és hogy mindent megtegyetek, amit tudtok, hogy lássátok a tudás és a Fény terjesztését folytatódni növekedésében világotokban, valamint a fokozódó kört és tisztaságot, mely már létezik.

Igen, ti egy csodálatos, lenyűgöző és csodálatos változást Teremtettetek világotokban, és Fényetek szó szerint átfodrozódik az egész Föld közösségébe, ahogy tudatos erőfeszítéseket tesztek, hogy ezt átsugározzátok magatokon bármely adott időben, és boldogok és büszkék vagyunk, hogy elmondjuk nektek drága lelkek, hogy lefektettétek a nélkülözhetetlen és szükséges Fényalapot, melyet lefektetni ti tűztetek ki magatoknak, és most van itt az idő számotokra elkezdeni erre építeni egy önmagatokon belüli magabiztossággal, hogy amit tesztek, az valósabb, mint amit elképzelhettek.”

Személyesen oly sok megerősítést tapasztaltam, oly sok bizonyosságot, hogy amin átmegyünk az valós, és hogy tudjuk, mi hozunk mélyreható változást ennek a világnak, amikor a mindennapi Élet máskülönben megpróbál oly keményen legyőzni: bár a gondolat valóban folytatásra késztet, és hogy folytassam ezt a munkát mosollyal arcomon, a nehézségek ellenére, melyek elkerülhetetlenül felmerülnek.

(…)

Erre a hétre a közlést befejezendő, SanJAsKa emlékeztet bennünket, hogy át fogjuk írni és újra fogjuk határozni érzékeléseinket arról, mely valóság létezik az előttünk álló időben.

„Érzékeléseteket közösségként át fogják írni, noha az ilyen észleléseket különféle Életeken át közületek sokan Teremtettétek meg: áttörésetek és az ilyen érzékelések illuzórikus [csalóka] természetének felismerése lát bennünket képesnek áttörni és átalakítani az együttes sűrűséget, mely elfátyolozta oly nagyon sok lélek szemét és szívét világotokban.

Ahogy ezt a templomot drága Fiastyúki Felső Tanács felé fordítom, mindnyájatoknak átadom őszinte Szeretetem és hatalmas elismerésem a küzdelmekért, melyeken átmentetek gyönyörű világotokban, és az összes elhatározásért [célért], hogy bennünket sokkal közelebb lássatok hozzátok, és meglássátok világotok felemelkedését lejátszódni, ahogyan azt elrendelték.”

Köszönöm neked, SanJAsKa!

A következő szónok csoportunk erre a hétre a Fiastyúki Felső Tanács lesz. Közlésük kezdeteként a PHC [Fiastyúki Felső Tanács, angolul: Pleiadian High Council, rövidítve: PHC] elmagyarázza érző hajóik szakaszait [kvadránsait], melyekről általában átadják a csatornázott kommunikációkat.

„Legdrágább írnok, amit láttál energiáink közelségébe való belépésed során, tiszta módokon, melyet megtettél, hogy megengedd energiáinkat rajtad keresztüljönni, egy nagyon valós bemutatása volt a „Találkozó Csarnokunknak”, ahol minden kommunikációnkat átadjuk, melyeket rajtad áthozunk. Drága lelkek, kezditek majd felismerni hajóinkat, mert természetesen megosztjuk őket veletek az elkövetkező időkben!

Valóban, oly nagyon sok van valóságotokkal kapcsolatosan, melyet nem mondtak el, és a felsőbb valóságokba való belépésetek során, illetve a megtalálásukkor, mely éppen felszíneteken túl vár rátok, a tudatos érzékelésről úgy fogjátok találni, hogy korlátozott Életetek minden jellegétől, melyet tápláltatok és megengedtétek, hogy működtessék azokat a bizonyos korlátozásokat, melyeket átalakításra kitűztetek, távol fogjátok találni magatokat, és valóban, oly nagyon csalóka a tiszta tudat birodalmainak képében, ahová visszatértek, és boldogan jelentjük, hogy valóban, nem lesznek többé földi vágyaitok, ha csupán egy ízelítőt kaptok az ötödik dimenzió birodalmaiból, és azokon túlról.”

Emlékeztetnek minket a világunkban megtestesült csillagmagok változatosságára, és a tiszta tudatállapotokra is, melyekben sokunk e Földön természetesen létezünk.

„Ó, drága lelkek, tudjátok, hogy közületek sokan még a miénknél is messze tisztább dimenziókból és tudatállapotokból estetek / zúdultatok le?

Mindenféle dimenzióból és a felemelkedettebb dimenziós valóságok özönéből érkeztek lelkek megtestesülni világotokban ezen a ponton, és néhányatok, akik áttörik a harmadik dimenziós csalóka [illuzórikus] mátrixot a legjobban, tiszta Fényeteket hozzátok el világotokba minden egyes tudatos gondolattal és cselekvéssel, melyet kifejezésre juttattok, vagy áthoztok magatokon, melyek sok esetben felismerhetők, azon lelkekként, kik önmagukban hordozzák a Fény mérhetetlenül és erősen tiszta szignálját, és kik képesek ragyogtatni az ilyen Fényt könnyebb módon szerte a Föld birodalmain át, valamint a Föld felszínének együttes [kollektív] tudatán át is.”

(…)

A Fiastyúki Felső Tanács különösen hozzám kezdett el beszélni, és megválaszoltak egy kérdést, mellyel bírtam arról, hogyan törtem utat erre a Földre.

[Nemrégiben kezdtem ismét rátalálni emlékekre a belépésemről ebbe az Életbe közvetlenül az Erráról: abból, melyről csupán gondolom, hogy egy szoba, vagy ház volt, melyben léteztem az Errán, mielőtt eljöttem ide. Kezdem úgy érezni, mintha valahogyan ebből a szobából érkeztem volna el ebbe a világba közvetlenül.]

„Legdrágább írnok, minden gondolatot, érzelmet és benyomást felfogunk, melyet átadsz nekünk, még mikor átadjuk ezt a közlést is; szeretnénk megválaszolni legutóbbi érdeklődésed, melyet azonosítottál magadban, és megbeszéljük az élményt is, mely bekövetkezik, bármikor, amikor az egyén azt választja, hogy végrehajt egy olyan cselekedetet, melyet te tettél.

Legdrágább írnok, a Földön találtad magad az Erra világából, és az ötödik dimenzió birodalmaiból, így helyes? Igen, valóban, azonban nem rendes körülmények között törtél utat magadnak a Földre. Az utazás és szállítás egy olyan módszerét hasznosítottad, melyet a legkönnyebben csillagkapu technológiaként lehet felismerni, és valóban tudatot jellegeit lefelé összpontosítottad a Föld birodalmaiba Erra világunkból, és különösképpen drága Erránk olyan helyeiről, melyek nagyon jelentősek számodra.”

Nos, köszönöm nektek PHC! Ez segíti kérdésem megválaszolását, azonban ebben a hírlevélben az emberek számára, térjünk vissza az emberek megszólításához!

A PHC fejtegette technológiájuk néhány jellegét [különösen az utazás alapúakat], és emlékeztetett minket, hogy azok a lelkek, akik az ötödik dimenzió birodalmai mentén messzebb és túl vannak, nem hasznosítják a fejlett technológiát olyannyira, mint az ötödik dimenziós lelkek.

„Drága lelkek, úgy fogjátok találni, hogy képesek vagytok egy pillanat alatt utazni az ötödik és az azon túli birodalmakba való belépéseteknél, és írnokunk egy nagyon erős és azonnali utazási módot hasznosított, hogy a Föld birodalmain belül találja magát. Az azonnali utazás folyamatának fellelése meglátható, ahogy az egyén közvetlenül dolgozik egy [fejlett] eszközzel, hogy eljuttassa a személyt oda, ahová szükséges elmennie, és ahogy az egyén előrehalad természetes lelki [spirituális] növekedése mentén, a képesség, hogy elutazzon bárhová, és bármilyen célállomásra, olyan egyszerű lesz, hogy technológiát nem fognak hasznosítani az ilyen utazás végrehajtásához: még fejlett technológiát sem!

Ez azért van, mert még a mi technológiánk is egy jellege önmagunknak, illetve tudatállapotunknak, melyben tartózkodunk, és úgy fogjátok találni – ahogyan az már kifejezésre került – hogy technológiánk családotok egy tagja lesz [és már most az], és szívetekhez fog kötődni.”

Alig várom, hogy legyen egy készülék, mely egy testvér is! Minden komoly gondolatomban, valóban alig várom, hogy rendelkezzek egy technológiával, melyhez igazán közel érzem magam: melyet ténylegesen önmagam részének érzek! Ez az elgondolás mély értelmű!

(…)

Ezzel befejeződött csatornázott eszmecserénk erre a hétre.
Most, íme az olvasók kérdései e heti hírlevelünkből:

Ezen a héten kérdésünk egy kedves olvasótól érkezett, aki egy kicsivel további tisztázást akar az idő-alapú ügyekről, hogy mikor érkezik el felemelkedésünk, és különösen mikor érkeznek el a fizikai történések, melyek megelőzik felemelkedésünket.

„Szia Wes –
Van valami, mely összezavar engem. Nem tudom alátámasztani kérdésem meglevő idézetekkel, hanem inkább benyomásokra és az emlékezetre hagyatkozom…
Régóta (különösen ez év kezdete óta) Csillagcsaládunk elismert csatornázókon keresztül mondta, hogy a „dolgok” nagyon „hamarosan” kitörnek (mint a gazdaság és a sötét titkos szövetkezés –cabal – összeomlása), mert sok mindent kell tenni ezután és a Felemelkedés előtt. Ez nem történt meg.
Az utóbbi időben vannak utalások egy fogokozatosabb folyamatra – mint a lehetséges jogi folyamat, a titkos szövetkezés tagjainak az igazságszolgáltatás elé vitele törvényszékünk rendszerén keresztül, Obama által vezetve, melyet úgy gondolom, SaLuSa említett nemrégiben.
Míg egy ponton arra vágytam, hogy a Csillagcsalád „megmentsen” minket, végül annak a megértéséhez jutottam, hogy megfelelőbb számunkra az, hogy magunkat mentsük meg.
Ellenben mi a helyzet a Felemelkedés idővonalával??? Mi a helyzet a 2012/12/21 [dátumával], mely csupán hetekre van, és még kevesebbre az USA választások után – Obama újraválasztásával (akit én teljesen támogatok), mely feltételezhetően döntő.
Tudom Tanácsadóimtól, és saját élményemből, hogy ez egy végletesen folyékony [képlékeny] folyamat, és hogy a „földi személyzet” és a Csillagcsalád tervei szinte egy perc alatt változnak, ahogy együttes cselekvéseink Valóságunkat változtatják.
Azonban ezek a dátumok még mindig közelednek!?? Szeretném tudni, hogy mit tudsz erről?

Ez egy nagyszerű, viszont hosszú kérdés, így, ezt feltördelt részekben kell majd megválaszolnom. E kérdés első jellegéről, már valóban régóta hallunk, hogy a fizikai események „hamarosan” kitörnek, és az, aki lelkesen követte SaLuSa friss információit 2010 telén, és remélte, hogy még akkor valami „hamarosan” kitör – én egyszerűen megengedtem magamnak, hogy elkülönüljek a dátumoktól és az idővonalaktól, és bármely módon, ahogyan tudok magam dolgozzak azon, hogy előidézzem a változásokat, melyeknek meglátására vágyunk.

Jóllehet, ez az én személyes ösvényem, és talán nem tükrözi mások nézeteit, és nem is segít másoknak, kik a világnézetet [paradigmát] széttörő események özönének szükséges megjelenése [manifesztálása] felé tekintenek, melyről régóta halljuk, hogy „hamarosan” kitörnek. Természetesen fontos rámutatni, hogy Galaktikus testvériségünk látószöge magasabb dimenziós, és nem tapasztalják meg azt a lineáris „időt”, melyet mi, és ennek eredményeképpen még időnk szerint egy évszázad is csupán egy szempillantásnyinak tűnhet számukra.

Biztos vagyok benne, hogy mindent megtettek, amit tudtak, hogy üzeneteiket időérzékelésünkhöz igazítsák, azonban az ő látószögük és a miénk közti puszta különbség miatt, lesznek üzeneteikben az idővel összefüggő „csuklások”, mert próbálnak beszélni és kölcsönhatásba lépni egy fizikai, káprázati [illuzórikus] jelleggel, melyet mi „időként” ismerünk, amelyet ők nem tapasztalnak.

Például valószínűleg vannak események, melyeknek meg kell történni a 19. vagy a 20. században, amelyek segíteni fogják az események fizikai történését, melyeknek most kell megtörténniük, és a Galaktikusok az idő minden nemzedékén át dolgoznak: minden évtizedben, minden évben, minden évszázadban, hogy segítsenek minket elérni egy felemelkedést, mely függ a véghezvitt cselekvésektől a különféle eltérő időszakokban.

Természetesen a legfontosabb időszak az, melyben jelenleg vagyunk, azonban a Galaktikusok mindent megtesznek, melyet tudnak, hogy oly sok eseményt hozzanak el számunkra, noha ugyanakkor a különböző időszakokban dolgoznak közösségünkkel, hogy meglássák, jelenlegi közösségünk e jelen időben olyan felvilágosult és megsegített, amennyire lehetséges a leleplezés és oly sok más dolog megjelenítése [manifesztálása] előtt és után.

Most, a felemelkedés idővonalával és a választással kapcsolatosan, lévén, hogy döntő az, merre irányul ez a világ:

Csupán azt mondhatom, hogy a világszínpadon a dolgok kezdenek nagyon érdekessé válni. Amellett, hogy mit adnak át nekem a jelenkori ügyekkel kapcsolatosan a csatornázott forrásaimból, nem vélem magam teljesen képzettnek, hogy a földi eseményekről beszéljek, melyek a leleplezéshez vezetnek el, azonban csupán újra megerősíthetik hitem, hogy Obama elnök sikeres újraválasztása erősen segíti a lendületet az előrehaladásra és a leleplezésre.

Semmilyen módon nem mondom azt, hogy a leleplezés azonnal megtörténik, amikor Obamát újraválasztják, mert ismételten, nem tudom, mikor történik ez meg. December 21. dátumát nagyon propagálták, és e hírlevél sok "olvasói kérdés" részében beszéltem róla, és újra megismétlem e dátummal kapcsolatos érzéseim, mely az, hogy ez [a dátum] valóban nagyon fontos, azonban személyesen én nem tennék mindent a hirtelen felemelkedés kártyájára december 21-én [habár, Szeretném!].

Teljes szívemből remélem, hogy a december 21. dátuma bizonyosfajta tömeges, együttes [kollektív] felemelkedést idéz elő, és remélem, hogy meglátom a Földet elárasztani tiszta, mennyei és felemelő Fénnyel, ahogyan látomásokként kaptam néhánytól, azonban épp arra az esetre, ha ezt a dátumot váltópontként szánták fellépni a fokozatos változás bevezetéséért, inkább, mint a Föld Fénnyel történő hirtelen elárasztására: még mindig látni fogtok engem írásokat és csatornázásokat közzétenni, hogy segítsek ebben a felemelkedésben, miután 21-e elérkezett, és elmúlt [mely, hacsak nem történik majd meg a Föld tömeges tisztítása Fénnyel: ebben az esetben felemelkedett lényként fogtok engem látni!].

A kulcs év végi dátumoknak bizonyára hathatósaknak kell lenniük, nem számítanak a külső körülmények, mert beleöntöttük együttes Fényünket és érdeklődésünket olyan dátumokba, mint 21-e. Nem számít, mi történik, ez év vége nagyon érdekes lesz valóban, noha talán nem vagyok képes segíteni egyikőtök számára sem, hogy meghatározzam, épp mikor fognak megtörténni dolgok, vagy melyik idővonalat fogják hasznosítani: megtartom a hitet, mialatt megtapasztalom a temérdek megerősítést, mely mind nagyon valós.

Ne érts félre, nem várhatok a kulcs megjelenítésre [manifesztációra] sem, és bosszantó lehet folyamatosan várni, és várni, azonban ezért próbáltam jelenlegi helyzetemet olyan könnyűvé és örömtelivé tenni, amennyire lehetséges, azért, hogy eléggé boldog és beteljesült legyek a Most e pillanatában, hogy képes legyek kivárni a kulcs megjelenítéseket, mely felé mindnyájan tekintünk. Nem könnyű, azonban elmondom neked, hogy kifizetődő!

Ez fejezi be az "olvasói kérdések" részét az e heti hírlevélnek.

Remélhetőleg ez a kibővített előzetes együtt rezgett [veletek] és hasznotokra vált. Sok szeretet mindnyájatoknak!

Wes Annac

[A fordító megjegyzése: A hírlevélre fel lehet iratkozni Wes honlapján - angolul tudóknak.]


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2012. november 13., kedd

Felemelkedett Mesterek 2012-11-03

Felemelkedett Mesterek:

Abszolút semmi sincs, ami visszatartana benneteket!


2012. november 03.

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Ascended Masters: There is Absolutely Nothing Holding you Back


A hatások, melyeket magatokban, valamint gyönyörű világotokban visztek végbe jelenleg abszolút párját ritkító a pozitív változás körében, melyet előidéznek. Érzitek drága lelkek, milyen cselekvéseket gyűjtöttetek be magatoknak ezidáig?

Tetteitek és minden, melyet magatokon belül alkalmaztatok, a segítésetek végső célja miatti volt, hogy átlássatok mindenen, mely nincs együttrezgésben [a felemelkedettebb birodalmakkal], illetve mindenen, melyet még mindig áthoztok magatokon, és ezt azért mondjuk, mert növekedésetekben egy bizonyos állapot elérésével meglehetősen tudatossá váltok azon cselekvésekkel kapcsolatosan, melyeket magatokon áthoztok, illetve azokat a megrögzött gondolkodásokat illetően, melyek az ilyen tetteket alkalmazzák.

Mesterekké váltok saját vonatkozásotokban, és megtapsolunk benneteket, drága lelkek, ahogy átmentek egy nehéz és sűrű élményen, melyen a felemelkedett lelkek többsége egyszerűen nem mehetne át. Mindnyájatokat hatványozottan tettek próbára, mielőtt a Földre jöttetek volna, és ez magában foglalta az időtöltést a negyedik és ötödik dimenziós síkokon közületek azoknál, akik olyan birodalmakból érkeztek, melyek sokkal tisztábbak és erősebbek, mint a negyedik és ötödik dimenzió birodalmai.

Ti mindnyájan sok időt töltöttetek el világok hatalmas özönében, azonban úgy találjátok, hogy a Föld élmény messze a legnehezebb átmenni rajta. Ez azért van, mert ti, drága lelkek természetesen hozzászoktatok egy mennyei valóság megtapasztalásához, melyet egyszerűen nem lehet lehozni, és a Földre történő haladásotok során megterhelve találtátok magatokat, valamint egy korlátozott fátylon belüli érzékeléssel és szerkezettel, mely a felemelkedett birodalmak észlelését akadályozta.

Beléptetek a Földre a feledékenység fátyla alatt, mely nem egy negatív akaratú lény terve, hanem valójában drága lelketek terve, aki az ilyen fátyol alatt óhajtott elérkezni a Földre, azért, hogy végrehajthassa azt a munkát, melynek elérését magatoknak kijelöltétek: az ilyen tömör fátyol áttörését és feloldását, hogy rátaláljatok folyékony és könnyen cserélhető valóságotokra a másik oldalon.

Ti, drága lelkek, olyan erős hatást gyakoroltok, hogy pozitív változást tegyetek külső és belső valóságotokban, és oly nagyon keményen próbáltátok előidézni, és minden erőfeszítés, melyet meghoztatok, illetve a magatokban kimutatott hajlandóság szintje is, hogy mindent elérjetek, melyet magatoknak megtenni kijelöltetek, a pozitivitáshoz adódik majd hozzá, támogatva benneteket, valamint minden cselekvést a Fényért és magatok végső növekedéséért, és mindenért körülöttetek, aki ebben az időben teljesít.

Drága lelkek oly módokon találtok rá a felemelkedettebb birodalmakra, mely példátlan, és ahogy a tiszta tudat / tudatosság birodalmaira ráleltek, mialatt a Földet tapasztaljátok, energiákat hoztok be, és kezditek el energiáitok átáramoltatását és összevegyítését a sűrű energiákkal, mely a közösen [kollektíven] sűrű Föld élményt hajtották oly nagyon régóta.

Csupán közületek egy drága felemelkedett lélek nem lett volna elegendő a negatív energia erődjének áttöréséhez, mely oly nagyon régóta tartotta vissza világotokat, és közületek drága felébredt lelkek milliói léteznek világotok felszínén, akik a Forrás tiszta energiáit horgonyozzák le magukban, illetve mindazok, kik velük kapcsolatba léptek.

Szó szerint Irányfények [Fény világítótornyok] vagytok, és mindenkit felemeltek körülöttetek, még amikor úgy tűnik, hogy lenn, vagy mélyen érzitek is magatokat. Mindent kivilágítotok magatok körül, és ebben benne foglaltatik körülöttetek mindenki elméje és szíve, és itt vagyunk értetek, drága lelkek, hogy segítsünk benneteket néhai önvalótok átváltoztatásának végrehajtásában, mely látni fogja képességetekkel másokat megáldani, egyszerűen azáltal, hogy körülöttük vagytok, hatványozottan kiterjeszkedve.

A Teremtés tiszta Istenei vagytok, és sokkal inkább hozzászoktatok a Teremtéshez és a bennetek lakozó [elidegeníthetetlen] Teremtő természetetek megértéséhez a felemelkedettebb birodalmakban, és az Élet terv, melyet ti mind kijelöltetek magatoknak, hogy átmentek rajt, erősen tartalmazta az emelkedettebb birodalmak megtalálását, mialatt a Földön vagytok, és a Teremtés elkezdését saját természetes emelkedettebb dimenziós energiáitokkal a gondolataitokon, érzelmeiteken és valóság érzékeléseiteken keresztül körülöttetek.

Ti mind szétszórtátok magatokat világotokban, hogy különböző más országokat, területeket és lelkek közösségét lakjátok, kiknek szüksége van a Fényre, melyet természetesen hordoztok magatokban, és noha közületek sokan magányosan érezhetitek magatokat időnként, érezhetitek, hogy nincs más tudatos Fénymunkás körülöttetek, hogy segítsen benneteket a Fényesített energiák adományozásában, melyet most végeztek el mindig: biztosítunk benneteket, hogy a magatokba fordulás révén, felemelkedett lelkek és társ ébredő lelkek végtelen özönére leltek rá világotokban, azok, akik épp kezdenek hozzáférni saját belső világukhoz, és épp kezdik érzékelni a saját és a benn rejlő [elválaszthatatlan], Multidimenziós természeteteket ismét.

Multidimenziós lények vagytok természeteteknél fogva, és rá fogtok lelni arra, hogy oly nagyon sok drága lélek létezik a felemelkedettebb birodalmakon belül, egyszerűen várva jelenlétetekre, és arra várva, hogy mindent elmeséljenek nektek e csodálatos birodalmakról, melyet szertelenül élvezünk lakni. Mi vagyunk a Forrás tiszta energiája, kik a Teremtés különféle más oktávjait tapasztalják, mialatt másokat segítenek, akik számottevően alacsonyabb és sűrűbb létrafokain vannak a Teremtésnek, hogy elérjenek maguk egy fejlődést - számos különféle formát veszünk fel, mely ragaszkodik az általunk tapasztalt tudat oktávjaihoz.

Még sajátságos közösségünk is olyan lelkekből áll, akik mind a Teremtés eltérő birodalmaiból és jellegeiből érkeztek, és mi mind a magunk sajátságos és egyedi szintjein vagyunk a fejlődésnek [evolúciónak], noha egész közösségünknek nyújtunk segítséget, számtalan bolygónak segítve felemelkedni fejlődésük elrendelt ciklusai mentén.

Találkozunk a Galaktikus Szövetséggel és más Szervezet széles körével, kiknek eredete messze túlhaladja Galaxisunkat - minden Galaxis rendelkezik saját Galaktikus Szövetséggel.

Valóban van pár lény [entitás], ki Galaktikus Szövetségként pózol, vagy pozitív szándékú lelkek szövetségeként számotokra és világotok számára, és ilyen Szervezetként való színlelésnél a megtévesztő lény [entitás] megpróbálja majd beszennyezni a [valódi Szövetségek] képét, azáltal, hogy kinyilvánítja, hogy ti, drága lelkek tudjátok, hogy az igazodáson kívül vagytok.

Több formában adták át a propagandát, mint amit ti, drága lelkek elképzelhetnétek ezen a ponton, és az asztrál lények, akik Földetek síkjának alsóbbrendű létrafokain belül léteznek, entitásokként és egész Szövetségekként pózoltak olybéli erőfeszítésben, hogy rossz hírét költsék a valódi Szövetségeknek, vagy entitásoknak. Természetesen, drága lelkek felismerhetitek, hogy bármely csatornázott forrás által átadott állítás vajon együtt [rezonál] rezeg-e; a felemelkedésetek elérésének legfontosabb jellege – ahogyan mindig is az volt – hogy magatokba forduljatok, és eltávolodjatok bármilyen forrástól, mely bármely olyan állítást tesz, mellyel nem értetek egyet [vagy tudjátok, hogy eltér az igazodástól].

Ebben benne foglaltatnak üzeneteink is bármely írnokon keresztül, melyet valaha is átadtunk rajtuk, valamint bármely más közlés [kommunikáció], mely esetleg kívül esik az együttrezgésen [rezonancián] azzal, ahol drága lelkek ti vagytok ösvényetek mentén. Az alsóbbrendű lények [entitások] által átadott üzenetek mindig a negativitás ügyeit fejtegetik, és megkísérlik a közlést magukba szívókat legyengíteni, és azt az érzést kelteni bennük, hogy csekélyebb léleknek érezzék magukat, mint akik, bármely módon, ahogyan tudják. Ismételten, drága lelkek, most éritek el az éleselméjűség [ítélőképesség] szintjeit, ahol kezditek majd felfogni, hogy vajon egy forrás félrevezetni próbál benneteket, még olyan források is, akik nem próbálnak megtéveszteni: ti, drága lelkek, fel kellene fognotok, mi rezeg együtt [rezonál] veletek, és a többit egyszerűen hagyjátok úgy.

Ugyanakkor nagyon fontos számotokra megérteni teljesebben, drága lelkek, hogy mi az, ami az egyik egyénnel együtt rezeg, és mi az, ami esetleg nem rezeg együtt a másikkal. Drága lelkek felépítettétek és megszilárdítottátok valóságotokat azokon a hiedelmeken, melyeket magatokban hordoztok, és fontos felfognotok, hogy mások hite, még a spirituális közösségeiteken belül is, eltérhet a tiétektől, és minden ösvényt meg kéne becsülni és tisztelni kellene tízszeresen, eltekintve a kifejezésre juttatott véleményektől. [1]

Ti mind a tiszta tudat / tudatosság Egy Isteni entitása [lénye] vagytok, kik kezdenek összegyűlni [egyesülni] és ezen összetalálkozás természetes része tartalmazza a katalizátorokon történő áthaladást, növekvő Fénymunkások közösségeként, mely benneteket egy együttes megértésbe való bevezetésben lát, mely tisztább, mint az előző [megértés].

Elkezditek megtanulni, hogy csoportokba gyűljetek össze, hogy tervezeteket [projekteket] alkossatok, és hogy sikert érjetek el az ilyen projektekben, inkább, minthogy hagyjátok egy s más oknál fogva kudarcba fulladni. Drága lelkek, oly nagyon sokat tesztek, és mégis, időnként látjuk, hogy néhányatok úgy érzi, mintha nem tenne eleget. Természetesen és valóban, fontos számotokra, hogy időnként megengedjétek magatoknak a pihenést, mert nem szolgálhattok másokat, ha kimerültnek érzitek magatokat [legbelül].

Az erőfeszítések, melyeket mindnyájan megtesztek ez időben, oly nagyon csodálatosak és tiszták, és amit tesztek oly nagyon fontos, hogy az is fontos, hogy teljesen jelen legyetek Életetekben. Egyszerűen nem tehettek így, ha kimerültnek és agyondolgozva találjátok magatokat, drága lelkek.

Közületek sokan estek át az utóbbi időben erős egységbe rendező [integrációs] és levert / fásult [letargikus] időszakokon, melyeket azon energiák beözönléséhez történő hozzáigazodásotok okozott, melyek utat törtek maguknak hozzátok ez időben folyamatosan. Kérünk benneteket, hogy ne féljetek, ha korlátozott megrögzött gondolkodásotok bukkan fel felülvizsgálatra és átalakításra e kétségkívül nehéz időkben, mert mindnyájan rendezkedtek magatokban a Teremtés hatalmával / erejével, és úgy fogjátok találni, hogy valóban semmi sem lehetetlen, és valójában végtelen és korlátok nélküli megrögzött gondolkodásmódjaitok alkalmazásával meglehetősen szó szerint semmi sem lesz drága lelkek, melyet ne tehetnétek meg.

Jelenleg a tiszta igazság energiájába csöppentek, és úgy találjátok erről az energiáról, hogy utat tör hozzátok tisztább adagokban, minden alkalommal, amikor átadják nektek, gyönyörű testeteken és emelkedő lelketeken keresztül. Lelketek csordultig telve van fokozódóan tiszta energiával ezen a ponton, és ez az egyik ok is, amiért olyan nagyon fontos számotokra drága lelkek, hogy megengedjétek magatoknak, hogy pihenjetek és ellazuljatok bármilyen módon, mely a legjobban működik nálatok drága lelkek, azért, hogy ezen energiák Fényesített beözönlését és beáramlását tapasztalhassátok, ahogy magatokon keresztül adományozzák.

Drága lelkek, lelkessé váltok abban, hogy nem engeditek meg elméteknek és szíveteknek, hogy letérjen a csapásról, és ennek részben köze van a felemelkedettebb birodalmak kibontakozásához, azonban leginkább ezen energiák elképesztő egységbe rendezésével áll kapcsolatban, és az ebből eredő kiterjeszkedéssel, melyet magatokban találtok.

Földetek felemelkedése oly nagyon fontos, és mint ilyen, számtalan lény van a körös-körül a Teremtés egészén át, kik segítenek világotok felemelkedésében, és drága lelkek, ti vagytok a felsőbb birodalmakban lévő és onnan származó lelkek átfogó közösségének azon bizonyos kulcs [fontosságú] részei, akik segítik gyönyörű bolygótokat felemelkedni az ötödik dimenziós tudat / tudatosság határtalan állapotaiba.

Igen, valóban, még mindig lehetne sok utazást megtenni közösségként a negyedik dimenzió birodalmain át, azonban amilyen gyorsan átkeltek e birodalmakon, teljesen az általatok véghezvitt, és a rajtatokon közösségként átsegített cselekedetektől függ, és nem annyira a kifejezéseken, melyet a különböző csatornázott forrásokon adnak át.

Drága lelkek, az események felett teljes irányítással rendelkeztek, melyek világotokban megjelennek [manifesztálódnak], noha mindnyájan segítünk a magunk sajátságos és egyéni módjainkon, a ti cselekvéseitek és erőfeszítéseitek most azok – és a jövőben is azok lesznek – melyek meghatároznak mindent, mely Életetekben történik, a Teremtés külső valóságán belül, és mely a közösség révén kerül kifejezésre.

Most fogjátok fel a végtelen birodalmakba való elmerülésnek a fontosságát, melyet valóságként ismertek el, mialatt véghezviszitek különböző asztrál utazásotokat, Fénymunkátokat és [mialatt áthaladtok] az összes felemelkedettebb dimenziós élményeteken, mely [testi] templomotok és lelketek felminősítésére szolgál, óvatosnak kell lennetek, hogy ne terheljétek túl magatokat, hiszen mialatt a tetteitek valóban nagyon szükségesek ez időben, ismételten, drága lelketeket nem meríthetjük ki, hiszen magatokban az ilyen munka véghezvitele szolgálhat arra, hogy kiégessétek templomotokat, mely [néha] nem egészen képes lépést tartani az összes általatok teljesített munkával.

Nagyon nagy szívességet tesztek magatoknak azáltal, hogy megengeditek magatoknak a pihenést, és az energiák és élmények egységesítését [integrálását], melyre folyamatosan tesztek szert, mialatt a Földön vagytok, és fontos számotokra drága lelkek, hogy meditációitokat bármely időre szervezzétek, ahogy tudjátok, hogy segítsétek a sajátságos kitisztítását a sűrűségnek földi élményeitekből.

Egy hosszú, vagy különösen megpróbáltató [stresszes] nap végén, engedjétek meg magatoknak, hogy egy nyugodt és meditatív központot találjatok, és hagyjátok magatoknak átérezni csakráitok megtisztításának előnyeit, miután rátaláltatok egy ilyen központra. Úgy fogjátok találni, hogy a képi megjelenítési [vizualizációs] technikák nagyban segítenek nektek csakráitok megtisztításában, és a csakráitokon belül a sűrű és felépített energiák megolvasztásában és átalakításában, mely folyamatos földi élményeitek eredménye, és úgy fogjátok találni, hogy az a meditáció, melyet alkalmaztok, zökkenőmentesen és fokozódóan fog felnyitni benneteket a teljes tudat / tudatosság felemelkedettebb birodalmaira.

Egy nyugodt, Szerető és meditatív központ elvisz majd benneteket az ötödik dimenzió birodalmaiba sokkal tisztább módokon, mint bármely külső földi forrás, hiszen drága lelkek, benneteket arra szántak, hogy véghezvigyétek azt a belső munkát, mely felemelkedni és a felemelkedettebb energiákkal együtt rezegni lát benneteket.

Ahogy testetek és lelketek fokozódóan kiterjeszkedik, a Fény nagyobb felszívására leltek rá magatokban, mely csakráitokat kiterjeszti, és az ebből eredő Fényfelvétel [elnyelés / felszívás] olyan időszakokhoz vezet testeteknél, hogy egyszerűen szüksége van a pihenésre. Nagyon fontos, hogy testetek minden jelére odafigyeljetek, melyet átad, hiszen ha nem figyeltek a természetes üzenetekre és benyomásokra, melyet önmagatok egy belső részéből adnak, aki próbál egészséges maradni, akkor nem fogtok olyan tiszta távlattal rendelkezni azzal kapcsolatosan, hogyan tudtok a legjobban hozzáférni a felemelkedettebb birodalmak energiáihoz, megtartva önmagatokat tisztán és világosan.

A világegyetem adománya, a legfőbb és felemelő energiák utat törnek hozzátok drága lelkek ezen a ponton, és rá fogtok találni a segítségre [az ilyen energiák] magatokba szívásánál, és még tippeket is arról, hogyan tudtok a legjobban pihenni, és megengedni az energiák örvénylését magatokban, bármely tanácsadótól, kivel kapcsolatra óhajtotok találni, és magatokon szeretnétek áthozni.

Bizalmatok mindenben, mely elkezdődik most, sokkal fontosabb, mint valaha, drága lelkek. Kísértésre fogtok lelni, hogy folytassátok a régi és idejétmúlt létezési módokat, és kérve kérünk benneteket, maradjatok rendíthetetlenetek ösvényeteken, hiszen szó szerint ti vagytok a Fény világítótornyai, kik elhozzák a felemelkedettebb dimenziós és éteri változást világotoknak, melynek meglátására vágytatok.

Ti mind a Teremtés egyedi és felsőbb dimenziós területeiről érkeztetek, és a Fény, melyet lehorgonyoztok magatokban az egész Föld közösségét felemeli. A Föld közössége a kettősség ciklusának végét éri el, és ennek eredményeképpen a kettősség sok jellegét hatványozottan fordítják fel [erősítik fel], néhány negativitással együtt, melyről úgy tűnik, hogy körében növekszik, úgy találjátok, hogy az a pozitivitás, melyhez hozzá tudtok férni Életetekben, nem csupán sokkal könnyebbé válik elérni, hanem úgy is találjátok, hogy felerősített erejében [hatásában], és abban a terjedelemben, ahogy képesek vagytok érezni.

A pozitív érzelmek hajtják a felemelkedettebb dimenziós élményt, és csupán azáltal, hogy beengeditek magatokba az alsóbbrendű gondolatokat és megrögzött gondolatokat, fogtok rátalálni bármilyen alsóbbrendű energia, vagy lény hatására, aki félrevezetni óhajt titeket. Az alsóbbrendű asztrál lényeknek volt „napos napjuk” világotokban, és hatásuk kiterjed bárkire, aki nyitottá válna az ilyen hatásra, azonban ti, drága lelkek most az ítélőképesség [különbségtétel] hihetetlen szintjeit éritek el, ahogy rátaláltok a Forrás tiszta energiáira, és azt mondjuk, hogy semmi sem vihet el benneteket a felemelkedettebb birodalmaktól, mely felé jelenleg növekedtek.

Igen, közületek sokan tekintettek kifelé különböző megjelenítések [manifesztációk] felé, melyeket valóban el kell kezdeni, azonban kérve kérünk benneteket, hogy lássátok meg azt, hogy a felemelkedettebb birodalmak most [ahogyan mindig is] drága lelketeken belül vannak, és szó szerint mindig hozzáférhetők.

Abszolút semmi sem tart vissza benneteket a felemelkedett birodalmak érzékelésétől ezen a ponton, saját felhelyezett fátylaitokért és korlátaitokért, valamint megrögzött gondolkodásaitokért fogadjátok el, mely megformálja és alkalmazza az ilyen korlátokat, melyeket magatokon történő áthaladását ti engeditek meg, és valóságként kerül kifejezésre bármely adott időben.

Teremtésetek igaz valóságára találtok rá, és csupán az önmagatokon belüli kutatással leltek rá erre a valóságra a legnagyobb tisztaságában. Úgy is fogjátok találni, hogy valóban számtalan, végtelen felemelkedett lélekkel beszélhettek, és kaphattok tőlük útmutatást, és ahogyan azt előtte kifejezték, mi mind a magunk sajátságos szerepét játsszuk világotok felemelkedésének segítésében.

Fő célja mindnyájunknak, kik benneteket segítenek, hogy segítsünk elérni a határtalan és végtelen tudatállapotokat, melyeket jelenleg élvezünk, azonban ismételten, mi mind sajátságos szerepet játszunk, hogy benneteket segítsünk elérni felemelkedéseteket. A Galaktikus testvériségetek felfedése együttes felemelkedéseteknek igazi kulcs jellege, és részetekről általában mindannak az együttes felfogásának, mely az emberiség közösségében a fizikai állapot korlátozott megrögzött gondolkodásmódjait széttöri.

Ahogy kitettek benneteket egy teljesen új világképnek [paradigmának], mely talán megrémít néhányat, aki a régi, idejétmúlt létezési módokon belül létezik, melyet kifejezésre juttattak, és valóságnak gondolták, a leleplezés megjelenése a mennyei valóságra egy bepillantást nyújt majd nektek, drága lelkek, melybe bevezetnek benneteket.

Az „esemény”, melynek meg kell történnie, hogy a közösség nagy részét felriassza, mely valóban nem történhetne meg egyszerűen bármiféle magyarázat, vagy érdeklődés nélkül aziránt, hogy kik a Fényes látogatók világotokban. A leleplezés nagyon fényes lesz Galaktikus testvériségetek földre szállása előtt, azonban először lehetséges azon energiakapuk leleplezése, vagy megnyitása, melyek Mestereinket látják megérkezni világotokba, hogy megosszák igazságunkat, amely a leleplezés segítését fogja szolgálni, és a leleplezés fogja szolgálni ezeket az eseményeket.

Ahogy láthatjátok, Galaktikus testvériségetek megérkezése és a számtalan energiakapu megnyitása a leleplezéssel összhangban fog történni. A leginkább mélyreható felfedéseket valóban megőrzik a Galaktikus testvériségetek leleplezéséig, azonban drága lelkek, egyik tervet sem szilárdítottak még meg, melyet nektek nyilvánítunk ki, hiszen drága lelkek, ezen a ponton ti tudjátok, hogy az események mindig változnak.

Tényezők özönét kell megfontolnunk, amikor Galaktikus testvériségetek leleplezésére tekintünk, noha még a sok felébredt lélek is világotokban elrejtette magát Galaktikus testvériségetek igazságától, és az üzenetektől, melyeket átadnak, vagy megbélyegezték [az üzeneteket] az ébredő igazságkereső társaitok túlzottan tevékeny képzeletének eredményeképpen: azt mondjuk, hogy Galaktikus testvériségetek szerepe lejátszódik, és szerepük fontosabb az igaz történelem leleplezésében és világotok jövőjében, mint amit drága lelkek jelenleg tudnátok.

Egy nagyon tevékeny [aktív] hadjárat van [volt] folyamatban, hogy megkíséreljék a Fénymunkás közösséget elkormányozni a Galaktikus testvériségetek szavaitól és nyomaitól, és ez a hadjárat nem lenne olyan erős e pontig, ha drága lelkek, nem volnátok oly nagyon közel a leleplezés végrehajtásához.

Ahogy már a cselekvés mezejére léptetek közösségként, hogy előidézzétek a leleplezést és az emberek felvilágosítását, segítséget nyújtotok a különböző országok késztetésében, hogy lendületbe jöjjön a leleplezés, noha a leleplezés kibocsátását valóban nem arra szánták, hogy politikai segítségként lássák bármely ország első leleplezése okán: minden ország, mely közvetlenül nem igazodik a titkos szövetkezéshez, megérti érdekes történelmetek e döntő [kritikus] pillanatánál / fordulatánál a tudatlanság fátylainak fellebbentésének szükségességét a Föld együttes [kollektív] tudatáról.

Ezt a fátylat különböző eltereléseken és dolgokon keresztül erőltették, mely szándékolt ösvényetekről letérített benneteket közösségként és egyénként is. A leleplezés kibocsátásakor úgy fogjátok találni, hogy a sötét lelkek valóban mindent megtettek, amit tudtak, hogy elébe vágjanak a leleplezés kibocsátásának, és hogy meggyőzzenek benneteket, drága lelkek, hogy bármely érzékelt külső forrás, mely kapcsolatba óhajt lépni világotokkal bizonyára szándékában rosszindulatú.

Világotokban sok drága lélek volt fogékony erre, mert amikor a felemelkedettebb birodalmakra tekintett és a bolygótokon kívüli Élet lehetőségére, az ilyen lelkek párosultak egy lehetőséggel a Föld élményével, és mindazzal, melyhez hozzászoktak a Föld élményen belül, és ilyetén a Galaktikus testvériségeteket, vagy bármely más világotokon kívüli forrást illető megrögzött gondolkodásmódot egy földi fényben láttak, az alacsonyabb dimenziók fényében, és mint ilyen, bármely lelket, ki valóban jóindulatú, rosszakaratúnak lehetett felcímkézni.

A Föld drága lelkei oly nagyon sok erőszakot, negativitást és általános gyűlöletet láttak, és az ilyen negativitást felpumpáló energiák szintén egy fátylat formálnak sokak elméje és szíve köré, aki félne a leleplezéstől, és csillagtestvériségetek földre szállásától. Az elkerülhetetlen félelem ellenére, melyet a kikerülhetetlen leleplezés átadásakor és a csillagtestvériségetek világotokba való landolása során az emberiség nagy része begyűjt, ennek az eseménynek meg kell történnie, ha bolygótok helyesen emelkedik fel olyan sok lélekkel, amennyivel lehetséges, aki felemelkedik Vele, mely miatt mi magunk oly sokat dolgoztunk, hogy meglássuk ezen események elkezdődését.

Jelenleg, drága lelkek, közületek sokan dolgozzátok át magatokat a kétely, félelem és az önmagatokban való kételkedés végső maradványain, és ezek a félelmek közületek soknál azért érkeznek meg, mert elrejtettétek őket mélyen lenn, magatokban, és nehezebb volt számukra a felszínre törni, mert sokatok, ki felemelkedik, és elfogadja a csillagtestvériségeteket „rosszul” érezheti magát, mivel van egy elbátortalanító gondolata, hiszen úgy érzitek, hogy ez előrehaladásotok elleni lehetne, amikor valójában ez a fejlődéseteknek egy kulcs része.

Önmagatokban el kell ismernetek a kételyt, a fájdalmat és a félelmet, mintha nem így cselekednétek, minthogy egy másik fátylat formáltok magatok köré, mely azon bizonyos hiedelmen belüli csapdába fog ejteni benneteket, hogy megpróbáltok elszökni, azáltal, hogy a félelmet, melyet el kell engedni, lekülditek felszínetek alá. Oly nagyon sokat láttatok, és oly nagyon sok élményt éltetek meg a eltérő a hitek körében, melyet világra hoztak rajtatokon keresztülí: kérve kérünk benneteket, hogy engedjétek meg mindennek, mely a régi világképből való, hogy most a felszínre bukkanjon - elengedésért és átalakításért.

Mindnyájatokat végtelenül Szeretnek utazásotok mentén, és szívünkben Szeretettel kérünk benneteket, hogy tartsátok meg hiteteket, míg megértitek, hogy a felemelkedettebb birodalmak sosem voltak elérhetőbbek, mint most. Belső kutatásotok során egy végtelen és korlátok nélküli kapcsolatra leltek majd a felemelkedett lelkek széles körével, és rátaláltok majd az összes tájra és felemelkedettebb dimenziós valóságra, melyben vágytatok lakni.

Köszönöm nektek Felemelkedett Mesterek!

[1] Szeretném itt megjegyezni, hogy fontos mások ösvényének és véleményének tiszteleténél, hogy ne váljunk a folyamatos szidás eszközévé, vagy másképpen, ne erőltessük rá az egyénre folyamatosan mások hitét.

Úgy vélem, amit próbálok mondani az, hogy minden ösvényt tisztelni kellene, amely viszont nem szükségszerűen jelenti azt, hogy mások hitébe és véleményébe kellene beburkolóznunk, mert néhány ember hajlamos önmagát egy nagyon erőltetett módon kifejezni olybéli próbálkozásban, hogy olyan sok embert vegyen rá, amennyit lehetséges, hogy az ő hitét visszhangozzák.

Egyszerűen fontos egy tiszteletteljes egyensúlyt alkalmazni, ha magunkat úgy találjuk, hogy nem értünk egyet mással bármely adott témában.


Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/