2012. október 19., péntek

Fizikai valóságotok tükrözi belső érzéseiteket 2/2
SanJAsKa:

Fizikai valóságotok tükrözi belső érzéseiteket

2/2

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
SanJAsKa: Your Physical Realities Reflect Your Inner-Feelings (Part 2/2)


Minden, ami világotokban történt, időszakokkal és ciklusokkal összhangban működött, melyek áramolnak, és egymást keresztezik világotokban, és az idő tudatos élménye részetekről egyszerűen azon leckék özönének lineáris tapasztalása, melyeket a felemelkedett dimenziós növekedésetek céljából nektek szántak.

Az alsóbbrendű valóságok a tiszta tudat végső, nagyszerű, sokoldalú gyémántjának alacsonyabb oldalai [kristálylapjai], és egészen sajátságosan léptetek be az alsóbbrendű valóságaitokba, hogy az elme és szív sajátos keretei lássanak vendégül, azért, hogy különleges leckéket tanulhassatok meg, és betekintések és élmények özönére tegyetek szert, melyeket véghezvittetek belépésetekkel és sikeres távozásotokkal a Föld alsóbbrendű dimenzióiból.

Céljaitok nemcsak azért voltak, hogy a Földet elhagyni találjátok magatokat, és hogy élvezzétek a különböző alsóbbrendű dimenziós címkéket és kosztümöket, melyeket az ilyen utazások során viseltetek, hanem hogy ti szó szerint felemeljétek a Föld alacsonyabb rezgéseit, ahogy önmagatokat emelitek ki belőlük.

Nagyszámú lélek emelkedett fel egyénileg világotokból, és ebben benne van azon Mesterek elpusztítása, kik egy pár sajátos Életért testesültek meg világotokban, mielőtt távoztak, és visszatértek a felemelkedett birodalmakba, azonban azok a lelkek, akik felemelkedtek egyénileg, nem vitték vissza magukkal a magasabb birodalmakba a Föld alsóbbrendű rezgéseit: habár sokan próbálkoztak, és segítettek egy kapcsolati vonalat megnyitni világotokhoz a felemelkedett energiákkal, melyet a [földi] közösség nem táplált, és még ezidáig sem táplál.

Benneteket, drága lelkek, akik a Föld alsóbbrendű dimenziós élményének végső pillanatai mentén léteztek, most arra szántak, hogy felemelkedjetek egy grandiózus, együttes módon. A Föld alacsonyabb rezgéseit magatokkal viszitek, ahogy átalakítjátok őket, és ez egy alapvető oka annak, hogy roppant sok Fénymunkás vette fel azt, hogy alsóbbrendű cselekedeteket tapasztaljon, a sűrűség tetteit élje át a különböző Életeikben.

Drága Fénymunkások, kik szánt szándékkal testesültetek meg egy olyan világban, mely nem rezeg együtt természetes energiátokkal, és akik azt választották, hogy az alsóbbrendű dimenziós sűrűségek legsötétebbjén menjetek keresztül időnként, mindezt azért, hogy önmagatok jellegeinek rezgéseit átalakíthassátok, melyek nem kiemelkedők magatokban ez időben, és ennek megtételével az ilyen alsóbbrendű megrögzött gondolkodásokkal és Életmódokkal kapcsolatos rezgéseket veszitek – melyek uralkodók voltak világotokban oly nagyon sokáig – és átalakítjátok őket egy tömeges szinten.

A negatív energia mértéke, melyet még azáltal is átalakítotok, amikor kudarcérzettel járó [frusztráló] eseményeken mentek át, megdöbbent minket, és az ilyen folyamatot hatványozottan és rendkívül segítik, ha ti, drága lelkek, képesek vagytok felfogni az alsóbbrendű természetét annak, melyet megtapasztaltatok, és átalakítottátok az ilyen alsóbbrendű természetet. A tudatos törekvésetek, hogy a Fénnyel dolgozzatok, és a sötéteket átalakítsátok, olyan mélyen szántó hatást Teremt, hogy mi, a felemelkedettebb birodalmakban meglehetősen komolyan mondjuk azt, amikor azt említjük, hogy a Föld felemelkedését a ti cselekedeteik idézik elő.

Igen, drága lelkek, ez a felemelkedés mindig is elrendelt volt, és tudott volt az, hogy a megtestesülés és a Fényerők tömeges bevándorlása világotokba szükséges volt, az ilyen felemelkedés eléréséhez, az alsóbbrendű cselekedetek miatt, melyeket a gyönyörű világotokban megtestesült lelkek tudatlanul tápláltak. Drága lelkek, mindnyájatok megtestesülése [inkarnációja] e gyönyörű világba is a ti tudatos és valódi erőfeszítéseitek voltak a Teremtő erős Fényének megnövelésében e világ legalacsonyabb rezgéseibe és jellegeibe, mely képesnek látja Őt most távozni az alacsonyabb dimenziók küllői közül, és mindenkit felvenni a Maga felszínére, aki Vele készen áll.

Mindnyájatoknak egyenlő lehetőséget adnak, hogy értesüljetek / halljatok a felemelkedésről, és önmagatok felemeléséről, hiszen az eszmecsere a felemelkedésről az egyik alapvető szempontja a leleplező bejelentéseknek, melyeket átnyújtanak majd nektek. Betekintést fognak adnak majd a különböző idő-, és növekedési ciklusokba világotokban, és fizikai igazságkeresők özönétől fogtok sokat látni az ilyen ciklusokról most, és képesek leszünk elmagyarázni az ilyen ciklusokat, a „szomorú, gyászos végzet” jóslatok miatt, melyek méltánytalanul a maják naptáraira támaszkodnak.

A maja naptárt szándékosan félretolmácsolták és eltorzították– mint a sötétek sok cselekedete – és a propagandát, melyet belétek tápláltak a maja naptárral kapcsolatosan, hasznosításra kerül okként a maja naptár megvitatásához a leleplező bejelentések során, mely természetesen a felemelkedés megvitatásába fog átbillenni, valamint abba, hogyan látogattuk meg a különböző civilizációkat a lépésekkel összhangban, melyet elértek az ilyen naptár növekedése mentén.

Egy nagyon régi ciklus érkezik el a végéhez december hónapotok végével, és igazán kérünk benneteket, drága lelkek, hogy rezgéseteket célozzátok a megjelenítés [manifesztáció] legfelemelkedettebb szándékai felé a felsőbb dimenziós energiák átadásával világotok számára december hónapotok végén.

Mindnyájan roppantul felkészülhettek a felemelkedettebb dimenziós energiák átadására, hiszen világotok különféle igazodásokat ér el, melyek szükségesek egy sokkal tisztább energia nektek való átadásához. Kérünk titeket, célozzátok meditatív törekvéseiteket ezen energiák felé, melyek tudottá teszik magukat, és a megszámlálhatatlan csillagkapu és energiakapu megnyitása felé, melyek a felemelkedettebb dimenziók tiszta energiáját fogják elhozni számotokra. [1]

Drága lelkek, pontosan azokon a rezgéseken dolgozzátok át magatokat, melyeket kijelöltetek, hogy keresztülmenjetek és átalakítsátok, és mindent megteszünk, amit tudunk, hogy segítsünk benneteket előrehaladásotokkal, mialatt szabad akaratotokkal összhangban cselekszünk, és ez, drága lelkek, olyasvalami, mely nem hasznosítja technológiánkat, minket segítendő.

Isteni technológiánk a gyógyító munkának egy nagyon nagy és fontos jellege, melyet világotokban képesek vagyunk véghezvinni. Technológiánk hasznosításának köszönhetően, valamint a csillag- és Anyahajóink fedélzetén a hasonló technológiákkal párosítva, egészen szó szerint vagyunk képesek meglátogatni otthon bolygóinkat bármely időben, amikor vágyunk rá, ahogy tudatunkat összepárosítjuk az Anyahajóink fedélzetén lévő technológiánk jellegeivel, melyek a különböző otthon világainkkal összekapcsoltak, és onnan áthozzák az energiákat, és ahogy bármely adott Tanácsból sok lélek, ugyanabból a világból meg tudja látogatni bolygóinkat, és e gyönyörű Teremtés akármelyik jellegét, melyre vágyik.

Felemelkedett világotokat meg tudjuk látogatni, és képesek vagyunk benne létezni, és közületek sokatok felemelkedett jellegeivel dolgozunk együtt, hogy előidézzük a személyes változásokat Életetekben, melyek elvisznek benneteket e felemelkedett vidékek felé.

Mi és ti mindnyájan egyaránt egészen szó szerint a Felemelkedett Édenetek ezen ötödik dimenziós földjeiteken belül dolgozunk, hogy alakítsuk és formáljuk őket, és hogy segítsünk elhozni őket világotok alacsonyabb birodalmaiba is. Az ilyen alsóbbrendű birodalmakat egybeolvasztják és átalakítják, hogy ötödik dimenziós Édenetek birodalmait táplálják. Veletek fogunk létezni ötödik dimenziós Új Földeteken, és valóban meg fogunk látogatni titeket az ötödik dimenzióba való bevezetésetek előtt, hiszen sok veletek megosztandó gyógyítással rendelkezünk, azért, hogy együttesen helyreállítsátok és megtisztítsátok azt az állapotot, melyben világotok van.

A legdrágább Hathorok egészen helyesek voltak értékelésükben, miszerint nektek, drága lelkek, hasznosítani kell együttes, hangon alapuló gyógyító módszereiteket, a környezetszennyezés nagy részének kitisztítására, melyet drága világotok felszínén tartottak fenn, és valami, amit nem említettek az volt, hogy technológiánk segíteni fog nektek csodálatosan a sajátságos hangrezgésekkel és tónusokkal a tökéletes együttrezgés [rezonancia] elérésében. Ti, drága lelkek, együttes és egyéni energiátokat fogjátok táplálni és összpontosítani technológiánkon keresztül, ahogyan végrehajtja ezt a sajátos gyógyító cselekvést.

Hasznosítanotok kell együttes energiátokat, hogy segítsetek elkezdeni együtt rezegni a tiszta rezgésszámokkal [frekvenciákkal], amin ez a gyógyító energia megjelenített, és ahogy nekiláttok együttesen felfogni, hogyan illesszétek energiáitokat ehhez a rezgésszámhoz, kevesebb szükségét fogjátok találni technológiánk hasznosításához, azonban közületek sokan talán még mindig így tennének boldogan, míg önmagatokat készen nem találjátok arra, hogy többé ne hasznosítsátok, és hogy saját belső képességeiteket aknázzátok ki.

Igazán, drága lelkek, technológiánkat nem arra szánták, hogy a munkát helyettetek végezze el, inkább csupán egy lépcsőfoknak szánták a felemelkedettebb dimenziók felfogására részetekről.

Fizikai eszközöket adtak át nektek, benneteket segítendő meglátni a Fényt a különböző társadalmaitok egészén át, és mindig is arra szántak titeket, hogy végül kinőjétek a szükségét és igényét az ilyen eszközöknek, bármikor, amikor ti, drága lelkek, és mi készen nem állunk, Isteni időtökben, ahogy kezdtek rátalálni saját elidegeníthetetlen fejlődésetekre, és hogy szert tegyetek bensőtökben arra, amit elnyertetek a fizikai dolgokból, melyek segítettek benneteket.

Közületek néhányan éltek-haltok azért, hogy ragaszkodjatok egy sajátságos értelem kereteihez, vagy az érzelmeiteknek egy sajátos kifejezésmódjára, mert ez segít nektek jobban érezni magatokat, vagy energetikailag jobban fenntartható, és azt mondjuk, hogy még óhajotokat / vágyatokat is, hogy egy bizonyos módon cselekedjetek, vagy véghezvigyetek egy bizonyos cselekedetet, hogy elérjetek és szentesítsetek egy kibontakozó felemelkedettebb dimenziós élményt, lecserélik egy tiszta megértésre és a felemelkedett birodalmak érzésére, és a felsőbb birodalmak által betakarított távlatokra.

Tudni és érezni fogjátok, hogy e csodálatos birodalmak mindenhol ott vannak körülöttetek, és egészen szó szerint fogtok létezni az ilyen birodalmakban, mialatt néhányatok azt választja, hogy ötödik dimenziós testi szervezetet ölt magára, mely kristályalapú lesz természetében.

Még azok is közületek, akik azt fogják választani, hogy testetlenné válnak, és az ötödik dimenziót tapasztalják meg tiszta Forrás energiaként, még ők is átélik a felminősítéseket, vagy testetlenné válást abból, hogy egy sajátos testi templomon belül bírják magukat, és inkább tiszta Forrás energiaként tapasztalják meg magukat.

Ez a ti választásotok lesz, és minden ösvényt tiszteletben tartanak, és ti, drága lelkek, úgy fogjátok találni, hogy közületek az ötödik dimenzióban azok, akik azt választják, hogy magukra öltenek egy testi szervezetet, az összes különféle szervezetet / szerkezetet felveszik.

Hallottatok a fiastyúki emberi közösségekről, a fiastyúki delfinek közösségéről, és elmétekben és szívetekben még el is kezdtetek néhányan nyitottá válni a fiastyúki oroszlán közösségeinkre, és a felemelkedettebb dimenziós Élet különféle más oldalára, melyek sajátságos formát választanak, mialatt még mindig felfognak és éreznek egy erős és tiszta Egységtudatot.

Képesek vagytok egybeolvasztani energiáitokat bármely lélekkel a felemelkedettebb birodalmakban, akikkel közeli kapcsolatra leltek, még ha csupán egy pillanatra is. Legdrágább lelkek, képesek vagytok ezt sokkal többször megtenni, mint amit felfognátok, és ez egyszerűen a veletek született felemelkedettebb dimenziós képességetekre való megnyílásba telik, és hogy megengedjétek magatoknak azt, hogy ráeszméljetek igaz és teljes valóságukra, majd egészen a helyes ösvényen fogjátok magatokat találni.

Összekapcsolódtok energiáinkkal, hiszen szívünkben Szeretettel adjuk át ezt a közlést, és illeszkedünk és sokkal tisztábban küldjük vissza le nektek azokat az energiákat, melyeket ti adtok át nekünk, mint ahogyan azt elküldték nekünk.

Ily módon azt mondjuk, hogy a megbecsülés energiái és a puszta Fényesített távlat, melyet ti, drága lelkek minden [eredeti] felemelkedett dimenziós közlésből betakarítottatok, és utána visszasugároztátok ki, a Teremtés maradék részébe, egészen erős és tiszta. Ezeket az energiákat hasznosítottuk / hasznosítjuk – és ismételten – visszaküldtük őket lefelé nektek, azért, hogy elkezdhessétek magatokba szívni saját megjelenített [manifesztált] energiátok magasabb dimenziós rejtjelezéseit.

Ahogyan az említésre került, az együttesen és egyénileg megjelenített [manifesztált] energiátokat hasznosítjuk a gyógyító technológiánkkal, melyet igen hamarosan fognak bemutatni nektek. Az ilyen energiáknak egy egész bőségére teszünk szert minden egyes közösségi [kollektív] és egyéni meditációval, melyet ti, drága lelkek, visztek végbe, ahogy egy fokozódóan tiszta Fényenergiát hoztok át bármikor, amikor ezeket a meditációkat végrehajtjátok.

Képesek vagytok arra, hogy rátaláljatok sajátos utakra, hogy szert tegyetek egy nagyon tiszta energiára magatokon keresztül, és Gaia boldogan hasznosítja ezt az energiát, ahogy mi tesszük, hogy segítse kitisztítani a különböző helyszíneket a Maga felszínén, melyek „megakadtak” a nem az akarat által irányított sűrűség valóságoknál, és az alsóbbrendű energiáknál, melyek egy napi és pillanatról-pillanatra történő alapon lehorgonyozottak az ilyen helyeken, melyeket átalakítanak és „lecserélnek” Fényenergiákra ugyanolyan módon, ahogyan saját személyes benn őrzött sötétségetek elkezd lelepleződni számotokra, és átalakításra kerül önmagatokon belül.

Drága lelkek, visszatükrözitek azokat a cselekvéseket, melyek felszíneteken történnek, és felszínetek is visszatükrözi azokat a cselekedeteket, melyeket ti visztek véghez, illetve a nagy lépéseket, melyeket ti értek el, vagy nem értek el sajátságos előremeneteletek mentén. Fizikai valóságotok visszatükrözi belső érzéseiteket és az önmagatok és mások felé kifejezésre juttatott cselekvéseiteket. Együttes [kollektív] cselekedeteitek és a megrögzött gondolkodásmódjaitok azok, melyek a leginkább táplálásra kerülnek a közösség által bármely adott időben az, mely meghatározza valóságotokat, hiszen ti Teremtettétek őket.

Ezért van az, hogy egy lélek, aki még mindig önmagában elzárt az igazságtól a felemelkedett birodalmakról, egyszerűen még nem hisz önmagában, hogy közléseink [kommunikációink], vagy az Új Korotok eljövetele általában egy valóság. Ezek a lelkek egyszerűen egy másik valóságot Teremtenek és élnek át, melyet egy eltérő előre kialakított megrögzött gondolkodásmód határozott el, és minden lelket tisztelni kellene, és meg kéne érteni, nem számít, mely ösvényen találják magukat.

Drága lelkek, ti, kik megnyitottátok magatokat a felemelkedett birodalmakra, egy egészen más valóságot tapasztaltok meg, mint azok, akik még nem nyitottak magukban, és Fénymunkások, közületek sokan egy sajátságos helyen léteztek világotokban, mely nem látott Fényenergia áttörést nagyon régóta, és ennek eredményeképpen, jelenlétetek az ilyen területeken meglehetősen szükséges.

Rátok mind ott van szükség, ahol ezen a ponton vagytok, és mialatt közületek sokan érezték a vágyat, hogy magatok mögött hagyjátok azt, ahol sajátságosan vagytok, és a Föld más fekvéseit fedezzétek fel, azt mondjuk, hogy az elkövetkező időben, egy végtelen utazásra leltek rá, és nemcsak hogy fel fogjátok fedezni és meg fogjátok tapasztalni drága Földeteknek az összes utolsó nyomdokát: kiterjeszkedtek majd, és megtapasztaljátok a Teremtés más birodalmainak özönét is, egész bolygók, csillagrendszerek és galaxisok formájában.

Élményeteknek valóban határtalannak kell lennie, a felemelkedettebb rezgésekből, ahogy világotok folytatja, hogy a magasabb és tiszta dimenziókba kapaszkodjon fel, mindnyájatokat Magával ragadva. Benneteket mind arra szántak, hogy ott legyetek, ahol vagytok, mert titeket mind sok energiakapu közelében helyeztek el, és ti e kapuknál „állomásoztok”, a tiszta akarat és szándék miatt, melyet áthoztok magatokon, mely illeszkedik a folyamatos és nagyon tiszta energiákkal, amelyeket az ilyen kapuknak adományoznak, és ennek eredményeképpen nektek ajándékoznak mindazon lelkek, akik világotok magasabb asztrál birodalmaiban léteznek.

Ti mind fenntartotok egy tudatos összekapcsolódást az energiakapukkal, melyek valóság-Teremtő energiáitokat szolgáltatják nektek és világotoknak csakráitokon és Gaia planetáris csakráin keresztül, melyek máskülönben úgy ismertek, mint azok a bizonyos [említett] energiakapuk. Mialatt az energiák, melyek valóságotokat Teremtik, igazán lefelé összpontosítottak világotok felemelkedettebb birodalmaiból, aki megkapja az ilyen energiákat napotok alsóbbrendű és felemelkedettebb birodalmaiból: míg ez így van, még mindig ti vagytok azok, drága lelkek, akik Gaia planetáris csakráival és energiakapuival összhangban cselekedtek, hogy megkapjátok a folyamatosan tiszta, valóság-Teremtő energiáitokat csakráitokon keresztül, majd kifelé összpontosítjátok az ilyen energiákat.

Közületek sokan adják át ezeket az energiákat egy igen szükséges hozzáadott felfokozással a meditációitok, és tudatos Fényadásotok révén. Minden egyes Fényadománnyal, melyet ti adtok át drága Gaianak, nagyobb változásokat visztek végbe világotokban, mint amit felfognátok.

Önmagatok részei kitervelt bizonyos állomásokat számotokra, hogy keresztülmenjetek rajtuk, mialatt ebben a világban vagytok, míg rátaláltok alsóbbrendű dimenziós élményeitekre. Kérünk benneteket mind, hogy vegyetek mindent természetesnek / könnyedén, mely Életetekben történik, és hogy tudjátok, hogy minden, ami előfordul, egyszerűen a Földélmény fakuló és végső maradványaival összhangban működik.

Értsétek meg drága lelkek, senki sem veheti el tőletek a felemelkedettebb dimenziókat!

Senki sem veheti el tőletek a Teremtés tiszta birodalmainak terjeszkedő és kibontakozó érzékeléseit, amely felé fokozódóan növekedtek. Senki sem dönthet [helyettetek] arról, hogy milyennek kell lennie Életeteknek, vagy hogy miben kell hinnetek, vagy miben tilos hinnetek, és ti sem dönthettek mások hitei / hiedelmei és valósága felől. Ti mind szabad és független lények vagytok, és csodálatos világotok szépsége az, hogy ti mind Gaia felszínén a Teremtés különféle birodalmaiból vagytok, és ti mind összevegyültök magatokkal és egymással, ahogy elkezditek felfedezni saját bennetek lakozó / elidegeníthetetlen felemelkedettebb dimenziós létezéseteket.

Ó, mennyire vigadunk Örömmel, ahogy írnokunk kifejezésre juttatja, hogy szeretné tovább folytatni ezt a közlést, azonban érezzük még a drága lelkek fáradtságát is, akik ezt magukba szívják!

Most itt az idő a pihenésre, drága írnok, és engedd meg energiáidnak, hogy lecsillapodjanak. Drága Fénymunkások, közületek mindenki egy erős és tiszta igazodást tapasztal, és az ötödik dimenziós energiák elnyelését ezen a ponton magatokban, és fontos megengedni magatoknak a szükséges pihenési és egységbe rendező [integráló] időszakokat, ahogy megengeditek magatoknak a pihenést, mely sokkal tisztább módokon fogja látni ezen energiák magatokba olvasztását.

A Szeretet, melyet irántatok érzünk, drága lelkek, sosem lehetne erősebb képességetek terjedelmében, hogy ezt a Szeretetet egységbe rendezzétek és átérezzétek magatokért nagyon valós módokon, ahogy közületek oly sokan kezdenek el hozzáférni, és e legfőbb Szeretet szívünkben és szívetekben az, melyet meghagyunk nektek, legdrágább, gyönyörű lelkek!

Köszönöm neked SanJAsKa!

[1] Bizonyos akarok lenni, hogy ezt nem értik félre, vagy nem tolmácsolják félre a december végi csillagkapu megnyitok jóslataként. Amit ebből az üzenetből felfogtam, az, hogy arra irányítanak, hogy célozzuk meditatív és képileg megjelenített [vizualizációs] energiáinkat e történés felé, hiszen ennek megtételével mi fogjuk segíteni az igazodásokat, melyek december végén fordulnak elő.

Csatorna: Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Nincsenek megjegyzések: