2012. december 20., csütörtök

Vízöntő csatornázások - 19 szám

Dear Tashi, many thanks for the picture!
Tibetan Calligraphy art by Tashi Mannox

Tashi Mannox - www.tashimannox.com 
http://inkessential.blogspot.hu/

Vízöntő csatornázások
– heti hírlevél 19. szám

[Előzetes]
2012-12-02

Csatornázott rövid hírek


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Preview: Aquarius Channelings Weekly Newsletter 19th Issue – The Channeled Bits


Ezen a héten a Fiastyúki Felső Tanács és a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjaitól fogunk anyagot megvitatni. Acclipthys Arany Tanácsát is meglátogatjuk, és Acclipthysban egy különleges helyre fogunk elutazni asztrál utazásunk során, és megválaszolom az egyik olvasó kérdését családtagjaink sorsáról, és különösen gyermekeink sorsáról, amikor a felemelkedés ideje eljön.

Erre a hétre kezdetként a Fiastyúki Felső Tanács emlékeztet minket, hogy velünk vannak, és hogy rendelkezünk a lehetőséggel, hogy tekintsünk túl az alsóbbrendű dimenziós élményen, és emelkedjünk fel.

„Testvéreitek vagyunk a csillagokból, és lélekben is, és sosem fogunk egyedül hagyni benneteket utatok mentén, nem számít az a kiterjedés, ahogy talán egyedül érzitek magatokat. Közületek mindegyikőtök ragyogó Isteni szikra, ki átmenetileg alacsonyabb dimenziós Föld élményen megy keresztül, és a sűrűség jellegeit tápláltátok, mely körülöttetek uralkodó volt, minden Életetek okán, amit megtapasztaltatok a Földön, azonban most, bírjátok a teljes esélyt és lehetőséget, hogy mindent magatok mögött hagyjatok, melyet a sűrűségből idéztek elő, amelyet sokatok most átalakítani kíván, és amelytől távol találjátok magatokat.

Fontos, hogy drága lelkek, megengedjétek magatoknak, hogy önmagatok azon részei felszínre bukkanjanak, melyek talán sokkolnak, vagy meglepnek benneteket, ahogy felhoztok eltemetett ügyeket: néhánynál sok előző Életben. Magatokkal könnyednek kell lennetek, és ne vegyétek Életeteket túlságosan komolyan, hiszen ha így tesztek, akkor talán magatokat a Föld élmény örvényében érezhetitek elragadva, és ezzel egyszerűen nem rendelkezhetünk, drága lelkek!” – A Fiastyúki Felső Tanács

Kértek minket, hogy önmagunkat, és a körülöttünk lévőket könnyedséggel kezeljük, ezen idők érzékeny és erős természete miatt, és emlékeztetnek minket, hogy hívhatjuk Galaktikus testvéreinket, ha szükséges.

„Ily módon mondjuk ezt, mert Fényetek oly nagyon szükséges a Földön ez időben. Rátaláltatok hatásos egyéni felébredéseitekre, mely benneteket jól lát ösvényeteken, hogy felismerjétek elidegeníthetetlen [veletek született] multidimenziós jellegeteket, és újra összekapcsoltságotokat felsőbb énetekkel, és kérünk benneteket, engedjétek meg magatoknak a kegyelmet / kecsességet és könnyedséget, melyről tudjátok, hogy szükségetek van egy olyan élmény mentén, mely benneteket a végső határaitokig és magotokig tesz próbára.

Ó, bárcsak kifejezhetnénk, milyen igazán és hőn Szeretett mindegyikőtök! Figyelünk benneteket ösvényetek mentén, és megpróbálunk közbelépni és segíteni, bármikor és bárhol lehetséges anélkül, hogy megzavarnánk szabad akaratotokat, és mint mindig, veletek leszünk, ha segítségül hívtok átalakulásotokban és a „felszínre bukkanásokban”.”

(…)

Azt mondták nekünk, hogy a körülöttünk lévők saját útjaikon emelkednek fel, és hogy fejlődésük része együtt járhat azzal, hogy elvezetik őket hozzánk egy s más módon, és hogy mi is átdolgozzuk magunkat önmagunk néhai jellegein azáltal, hogy hasonló dolgokra lelünk rá Életeink korábbi koraiból.

„Életetekben azok a lelkek, kiket valaha ismertetek, azonban kiktől messze fejlődtetek, saját egyéni ébredéseikre találnak saját módjaikon, és természetesen vonzódnak a Fényetek felé, és ez fog megjelenítésre kerülni Életetekben oly formában, hogy összefuttok az ilyen lelkekkel, vagy váratlanul velük találjátok magatokat.

Hasonló hajlammal, azok a dolgok, melyeket átváltoztattatok, azonban egy kicsiny, utolsó darabka áttekintést és átalakítást igényelnek, szintén személyes életetekbe érkeznek, és ezek a dolgok önmagatok néhai részének energetikai aláírását / szignálját hordozzák, mely megpróbálja, hogy véglegesen felülvizsgálják és visszaalakítsák a tiszta Forrás energiába, melyek mindnyájan valóban vagytok.”

Érdekes belefutni egy személybe vagy dologba a múltunkból, mert múltunk igazi elrendezései és feltételei jutnak eszünkbe, és utalunk arra, amit átélünk abban a bizonyos pillanatban, a múlt jellegeire, melyek emlékezetünk előterében vannak. Érdekes átgondolni, hogy régi gyerekkori barátaink felnőttek, és az Életet tapasztalják, csakúgy, mint mi, és amikor múltunk bármely jellegébe futunk bele, újra lángra lobbantanak ezek az emlékek. Van értelme annak, hogy ez egy tökéletes elrendezés legyen egy átváltoztatáshoz!

Közlésüket befejezendő erre a hétre, a Fiastyúki Felső Tanács üdvözölt minket, és emlékeztettek bennünket a benn őrzött Fényünk tévedhetetlenségére.

„Ismételten, felismeritek / elismeritek azt a sűrűséget, mely Életetekben uralkodó volt, és átváltoztatjátok ezt, ahogy erős felébredésekre leltek magatokon belül, melyek megtanítanak benneteket arra, hogy magatokba pillantsatok, és felsőbb énetekre világotokban és személyes Életetekben is, egy harmonikus Élet minden jellegéért.

Tisztelgünk előttetek folyamatos fejlődésetekért / előre haladásotokért, és az érintkezés ezen vonalából ideiglenesen távozunk, emlékeztetve benneteket, hogy Fényeteket sosem lehet elfelejteni, és sosem válhattok hűtlenné / sosem hagyhatjátok el a felemelkedettebb birodalmakat. Még ha ezt is teszitek, ez csupán ideiglenes lesz, és mindig rátaláltok a visszafelé vezető utatokra e dicsőséges birodalmakhoz.”

Köszönöm nektek, a Fiastyúki Felső Tanácsnak!

(…)

Ezen a héten a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjaitól is hallani fogunk. Eszmecseréjük kezdeteként, a Hathorok elmondják nekünk, hogy élményeink erősségének növekedése a legutóbbi „együttállások és kapu [portál] nyitások” eredménye.

„Azok az energiák, melyekhez igazodtok, megnövelik az erősségét földi élményeteknek, oly módokon, melyeket nem várnátok, és nem túlozzuk el az előforduló változás terjedelmét, amikor az ilyen terjedelemről / nagyságról beszélünk. Minden, amit kibontakozni láttok Életetekben a legutóbbi együttállások / igazodások és kapu / portál nyitások eredménye, melyekről folyamatosan fogtok hallani, hiszen a sokkal tisztább energiák folyamatosan utat törnek világotokba sokkal tisztább dózisokban, mint amit előzőleg elértetek.

Beszéltünk a valóságotokat Teremtő energia tisztaságáról, hogy felfokozták az ilyen energiákat minden egyes átadással testetekbe, lelketekbe és a csakráitokon keresztül, Gaia felemelkedésére való felkészülésben, számos alkalommal, és legutóbb beszéltünk az ilyen műveletek átmeneti szüneteltetéséről az ilyen kapuk megnyitására és kiterjeszkedésére való felkészülésben, melyeket most megnyitottak és kitágítottak, és újból áthozzák ezt az energiát fokozódóan tiszta növekedésben.” – a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjai.

Meséltek nekünk valóságunkat Teremtő energia tisztaságáról, ahogy áthalad csakráinkon, és szóltak a fontos igazodások és kapu nyitások vízfodrozó [hullámsorozat] hatásáról is, melyek fokozatosan érnek el minket, azonban egészen hirtelen történnek meg a felemelkedettebb birodalmakban.

„Ennek az energiának a tisztaságát felfokozzák és „felpumpálják” minden egyes alkalommal, amikor drága lelkek, megkapjátok azt, azonban a különbség most az, hogy sokkal, sokkal tisztább dózisokban kapjátok, és ez arra szolgál, hogy felfokozza a világotok körüli cselekvéseket, felkészülendő az elkövetkező eseményekre. Felemelkedéseteknek oly nagyon dicsőségesnek és fennköltnek kell lennie, noha ez lehet valóban egy fokozatosabb, mint ahogyan sokan érzékelték; hirtelen események fognak megtörténni e felemelkedettebb birodalmakon belül, és ezen események eredményei lesznek a kifelé ható hullámsorozat [vízfodrozás], és állandóan utat tör majd világotok felszínére.

Azt az energiát, melyet mindnyájan magatokba szívtok, tisztaságában felfokozták a legutóbbi portál és kapu nyitások miatt, és ti mind megtapasztaljátok a vízfodrozás [hullámsorozat] hatást, még most is e legutóbbi nyitásokból és kiterjeszkedésekből.”

(…)

Felemelkedésünk fokozatos természetéből sok ellenére, beszéltek a gyorsaságról, melyben a Föld felemelkedése lejátszódott, és beszéltek az átváltozási munkáról, melyet véghezviszünk mialatt megtapasztaljuk az alsóbbrendű dimenziókat.

„Felemelkedésetek nagyon gyors, és közösségeteket be kell vezetni a felemelkedettebb tudat / tudatosság birodalmaiba sokkal gyorsabban, mint amit általában megvalósítanak egy planetáris közösségnél, mely miatt találjátok magatokat a kettősségben és kétsarkosságban, olyannyira felfokozottan, amennyire az utóbbi időben volt, és azt kellene mondanunk, hogy ti mind hősies [lovas] katonák vagytok, akik oly nagyok sok Föld élményt vettetek magatokra, és változtattátok át az alsóbbrendű dimenziós maradványokból szinte az összes utolsó darabkáját is, amit felhalmoztatok sok földi utazásotok és kalandotok természetes eredményeként.

Közületek még azok is megtapasztaltak hasonló kalandokat és utazásokat, akik számottevően kevesebb Életet vettek magukra a Föld felszínén, mint azok, akik gyönyörű Földetek minden utolsó oldalát is felfedezték, és ez a Teremtő Szeretetével van szívünkben, hogy kérünk benneteket, drága lelkek, maradjatok olyan rugalmasak és erősek, mint amilyenek mindig is voltatok.”

Van közülünk néhány, aki csupán egy pár Életet volt itt, és vannak mások, akik ezerszer voltak itt, azonban mi mind egyesülten maradunk abban, hogy egy sűrű és összecsomózott [bonyolult] valóságot tapasztalunk, és Fénymunkások közösségeként segítünk kibogozni a sűrűség csomóit, melyek a Föld együttes [kollektív] tudatában felhalmozódtak és megakadtak. Mindnyájan rendelkezünk magunkban a felemelkedettebb birodalmak Fényével, és semmi sem állíthat meg minket ennek kifejezésre juttatásától.

Erre a hétre közlésük befejezéseként, a Hathorok bátorítanak Isteni önvalónk megtalálására és átérzésére, és elmesélik nekünk, milyen érzés lesz hozzáférni ahhoz a Szeretethez, mellyel benn rendelkezünk, egy tiszta módon, újból.

„Ismeritek saját erőtöket drága lelkek, és tudjátok, és érzitek magatokban, hogy tévedhetetlen Istenek vagytok, kik képesek bármely alsóbbrendű dimenziós élményt kezelni, melyeket átadnak nektek. Benneteket mind végtelenül, feltétel nélkül, és mérhetetlenül Szeretnek, és köszöntünk benneteket ezzel a Szeretettel, ahogy végső benyomásunkat meghozzuk e közlés [kommunikáció] okán.

Szeretetünket irántatok nem lehetne kifejezni eléggé, mert ez a felemelkedettebb birodalmak Szeretete, melyet nekünk adományoztak e birodalmakba történő belépésünkkel. Ez a Szeretet terjed szét, és fodrozódik ki mindenhová körülöttünk, és fel fogjátok ismerni ennek a Szeretetnek a mindenek fölött való mindenhatóságát, ahogy drága lelkek hozzáfértek ehhez, és magatokért átérzitek az elkövetkező időkben. Ez egy nagyon ismerős Szeretet lesz, és ismerni fogjátok [addigra], hogy ez mindig is bennetek volt.”

Köszönöm nektek, a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjainak. A legutóbbi igazodásokat és portál / kapu nyitásokat [és az ilyen dolgok eredményeit] összefoglalva, mely indokolja a felfokozott erősséget és érzékenységet, melyet közülünk néhányan megtapasztalunk jelenleg:

Az igazodások és kapu nyitások / kiterjeszkedések fontos eredményei meglehetősen hirtelen történnek a felemelkedett birodalmakban, azonban némi „időbe” telik, hogy ismertté tegyék magukat valóságunkban, és magunkba szívjuk a sok újabb igazodás / együttállásból való fodrozódás [hullámsorozat] hatást, ahogy felkészítjük magunkat az elkövetkezőkre. Minden, amin keresztülmegyünk és kifejezésre juttatunk ezen a Földön, visszatükröződik világszínpadon, és a Föld egy nagyon gyors felemelkedésen megy át azon megszokott természet ellenére, melyben a felemelkedések lejátszódnak.

Véghezvittük az átalakítási munka nagy részét, mely lehetségesnek látja a Föld gyors felemelkedését, és bátorítanak, hogy folytassuk a felemelkedett birodalmak és felsőbb énünk energiáinak átérzését, mert csupán egy kicsiny oldalát tapasztaltuk meg a Szeretet és Fény elképesztő tisztaságából, melyet át kell éreznünk, amikor ismét belépünk a felemelkedett birodalmakba.

Mindnyájan mondjunk köszönetet a Föld Nap Asztrál Síkjai Hathorjainak, valamint a Fiastyúki Felső Tanácsnak a friss információkért e héten!

Ezzel fejeződik be az e heti hírlevél csatornázott része.

Remélt, hogy ez a betekintés együttrezgett [veletek], és hasznos volt. Sok szeretet mindenkinek!

Wes Annac

[A fordító megjegyzése: A teljes tartalmú hírlevélre fel lehet iratkozni Wes honlapján havi 11,11 USD hozzájárulás megfizetése ellenében – angolul tudóknak.]


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2012. december 10., hétfő

Sződd a hálót 12-12-12

Sződd a hálót!

2012. december 02.

Felkészülés 12:12:12-re
Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – Preparing for the 12.12.12 – 2 Dec 2012 – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/


A Merkúr most egyenesen [halad] és épp most mentünk át 2012 utolsó fogyatkozás-időszakán, beleértve a teljes napfogyatkozást november 13-án, és a holdfogyatkozást november 28-án. A fogyatkozások nemcsak gravitációs hatással bírnak testünkre és Föld bolygónkra, hanem hatást gyakorolnak az együttes [kollektív] tudatra, megvilágítva a kristályrácsot, mely a kozmikus pókhálót alkotja.

A fogyatkozásról úgy tűnik, hogy megállítja az időt, az energiát és a mozgást. Ahol egyszer létezett fényszűrés a Föld aurájában az állatöv elemi erőin keresztül, hirtelen van a sötétség, a nemlétezés [a semmi], és a Naptól, vagy Holdtól egy átmeneti „betáplálási” hiány, mely arra szolgál, hogy tudatunkat közelebb vigye a Nap, vagy Hold időszak energiájához, következésképpen felerősíti azt. Világunk változik, és egyénileg mi is változunk. Mindent felgyorsulva és letörve / lerombolva / megrendülve érzünk. Ezen utolsó pár hét sok számára hatalmas veszteségérzetet hozott. Szerettek távoznak, kapcsolatok érnek véget, álmok és vágyak vesznek el a zűrzavaros energia elmozdulásokban / váltásokban, mely ráeszmélés arra, hogy valahogyan elveszítettük a kapcsolatunkat az isteni forrással, és ez egy sürgető érzés, hogy ismét összekapcsolódjunk [vele]. Régi bizonytalanságok és félelmek bukkantak fel átvizsgálásra. Ez mindnyájunkat annak a megkérdőjelezésében hagyott, hogy hová tartunk, és mi az ittlétünk célja. Egy idő életünk irányának újraértékelésére, és a szükséges hozzáigazítások meghozatalára.

A nagyon megjövendölt 12:12:12 napokra van, és az energia gyorsuló lépésben halad. Számos tolmácsolás létezik azt illetően, amit ez a nap képvisel, és csupán egy pár nap múlta itt van 12:12:21. A számok lelki jelentésének köze van az energetikai rezgéshez. Minden dolognak, beleértve a számokat is, sajátságos rezgéses rezgésszámai [frekvenciái] vannak az Egyetemes, vagy Isteni erőben, és ez az, ami lelki [spirituális] erőt / hatalmat ad a számoknak. A Világegyetem néha üzeneteket küld nekünk azáltal, hogy ismétlődő alapon különös számokat hoz el tudatosságunkba. Ahogy bármely jelkép típusa, ezen üzenetek jelentésének tolmácsolása nagyban függ az üzenetet fogadó személytől. A számok a világegyetemünk nyelve, egy természetfeletti tervezet / formatervezés, melynek megértését az emberek kutatják. Ma, Püthagorasz számelmélete [számmisztikája] széles körben alkalmazott mind a régi, mind az új összefüggésében, mely a varázslattal kapcsolatos.

Amikor a 12:12:12-t lebontjuk, ez a 3:3:3-at alkotja. Megérkezésem első éjjelén Balin, pontosan 3 óra 33 perckor ébredtem fel. Ez a rezgéses rezgésszám az, melyet a buddhista szerzetesek kántálása megalkot, amikor Buddhát hívják elő. Egy Mester Tanítót, aki az emberi világot a könyörületre, megbocsátásra, feltétel nélküli szeretetre és egységre tanította. A Bika csillagképben a telihold idején minden évben Buddha visszatér és egy nagyon különleges szent napot ünnepelnek, mely minden emberhez, minden törzs minden nemzetéhez tartozik. Ez Wesak-ként ismert, a mennyei vizektől való megtisztulásként, melyet az emberi világnak előidéztek, ahogy a Mester Tanítók a szent Wesak-völgyben csatlakoztak egymáshoz. Ez itt volt Balin, ahová engem elvezettek a Wesak telihold idején májusban, és a világ minden sarkáról való lelkekből egy csodálatos összejövetel gyűlt össze, hogy azon az éjjelen az egység körét megtartsák és imádkozzanak a békéért.

Néhány nappal ezt követően, egy napfelkelténél találtam magam Bali északi partjának vizeinél, kérve egy jelet a lélektől, azt illetően, hol kell lennem 12:12:12 okán. Az üzenet másodperceken belül nagyon tiszta volt, ahogy három nemes tengeri angyal, delfinek szökkentek fel a hajóm mellett.

A tiszta útmutatást követve, visszatértem Balira, és egy másik lélek összejövetel fog bekövetkezni 12:12:12 napján. Ismételten, ez egy a világ minden tájáról való lelkek összejövetele, kiket hívtak, hogy csatlakozzanak egymáshoz egy szent körben, és mindenki közületek, aki olvassa e szavakat, ennek a hathatós időnek a részese. Bali smaragdzöld szigete rendelkezik egy szépséggel és tisztasággal, mely megnyitja az emberek szívét a szeretetre történő emlékezésre. Itt megtalálható a belső béke mély érzete, azonban az ember hitét gyakran teszik próbára.

A 12:12:12 egy idő, amikor lelkek milliói a világ minden táján csatlakoznak / összefognak, vagy egyéni szertartást tartanak, hogy másokhoz csatlakozzanak. Ez a visszhangzó [rezonáns] újramintázás ideje, ahol a szív teljesen nyitott. Egy idő, hogy csendben legyünk azon fényrezgésszám befogadásához, mely tovább kinyithatja tudatosságunkat, és megalkothatja a szentháromságot bennünk. Saját bölcsesség központunk igazodása a tudó szívvel, kiegyensúlyozva hatalmi / erő központunkkal. Ez a nap hatalmas váltást idézhet elő tudatosságunkban, hiszen minden Mester Tanító összegyűlik majd, hogy ezt a váltást támogassa. A látatlan világból mindenki visszatér majd, hogy támogassa az emberi világot, ahogy a lepecsételt kapuk [portálok] ismét megnyílnak.

A sárkányok és mondai lények visszatérnek, azonban csupán a nyitott szeműek és tiszta szívűek fogják érezni és látni őket. Közülünk mindenki kap útmutatást ezen a napon, és majd egy igazodást érez megtörténni, felkészítve minket a következő fő elmozdulásra / váltásra, az igen megjövendölt 12:12:21 napjára.

A sárkány-energia működésbe hozatalához magatokban, e pompás napon szánjatok erre 12 percet, és lépjetek be a csendbe / nyugalomba. Érezzétek az ibolyafény lángot megnövekedni gyökércsakrátokban, mely a gerincoszlop alapjánál helyezkedik el. Lélegezzétek be a szeretet Aloha lélegzetét. Harmincszor lélegezzetek lassan, látván az ibolyafény hullámot felétek elmozdulni. A kilégzéssel engedjétek el a lélegzetet, valamint az összes félelmet, aggodalmat, kételyt, haragot és szorongást. Amikor befejeztétek a harminc légzést, adjatok hálát, és mondjatok köszönetet életutatokért, és ismerjétek el ennek az élménynek a jóságát és gazdagságát.

Ahogy az ibolyaszínű láng növekszik bennetek, felemelkedik teremtő középpontotokon keresztül, a napfonaton át [solar plexus-on, az erőközpontunkon át], a szívcsakrán, a torokcsakrán át a bölcsesség központunkba, és végül fel, a fejtetőn és koronacsakrán keresztül. Felfelé folyik, megnyitva égi lélek csillagunkat, összekötve minket az isteni forrással. Folytassátok a légzést, és az égi kapukból kifolyó mennyei fényt vonjátok be, koronacsakrátok tetejébe nyílva. Amikor érzitek a szentháromságot magatokban igazodva, kérjetek tisztaságot, és célt / elhatározást, ezen szavakat alkalmazva: „MUTASD MEG NEKEM… VEZESS ENGEM… KÉSZEN ÁLLOK A SZERETET EGY KIFEJEZÉSEKÉNT TOVÁBBHALADNI. KÉSZEN ÁLLOK, ELKÖTELEZETT VAGYOK SORSOM BETELJESÍTÉSÉRE.

Újra hozzátok létre a szövetséget, mely hajdan létezett az emberi világ és a látatlan világ között, azáltal, hogy megteremtitek és tisztelitek az összes elemet. Készítsetek elő egy oltárt illatos [tömjén] füstölővel, egy bíborszínű gyertyával (ha nem találtok bíborszínűt, használhattok fehéret), egy tál vizet és egy tiszta kvarckristályt. Gyújtsátok meg az illatos [tömjén] füstölőt, és küldjétek el imátokat a szent füstön keresztül az isteni forráshoz, a szent szelek őrzőit tisztelve. Gyújtsatok meg egy gyertyát, és ismerjétek el, hogy ti vagytok a fény lángja, elkötelezve [magatokat], hogy a hit őrzői legyetek, és az örökkévaló lángot égve tartjátok, tisztelitek a látatlan világból valókat, kik a lángot égve tartják az emberi világban. Tartsátok a tál vizet szívetek felett, és küldjetek szeretet gondolatokat. Ajánljátok fel a vizet vissza a Föld anyának, tisztelve azokat, akik védelmezik a szent vizeket. (Ha városban laktok, akkor ajánljátok fel vissza egy növénynek.) Tartsátok a tiszta kristályt szívetek felett, és ismerjétek el a kő lényeket, bármilyen bölcsességet, vagy útmutatást kérve, hogy azt helyezzék bele tudatotokba. Helyezzétek a kristályt harmadik szemetekhez, és érezzétek az energiaátvitelt. Ti vagytok az ötödik elem, a szeretet magjának hordozói. Érezzetek egy fényhúrt, mely összeköt benneteket lelkek millióival a világkörül, és képzeljétek el [vizualizáljátok] a szeretet küldését.

Felemelkedett varázslatot viszünk végbe ezen a napon Balin, és az elemekkel dolgozunk a különböző szertartásokon keresztül, elküldve a smaragdzöld sziget rezgését mindenkinek a lelki családunkból. Nem számít, hol vagytok, vagy mit tesztek ezen a napon, míg szántok rá időt, hogy középpontosítsátok és kiegyensúlyozzátok magatokat, újra elkötelezve magatokat célotok iránt, és hogy részei legyetek a szeretet hullámának, melyet ezen a napon küldenek majd, felébresztendő azokat, akik még mindig alszanak.

Ez egy erős napja a felkészülésnek a 12:12:21 napjára és a napfordulóra. További részleteket fogok küldeni erre az eseményre vonatkozóan, amikor visszatérek Baliról. Ha bárki érdeklődik aziránt, hogy csatlakozzon hozzánk erre a nagyszerű igazodásra, Dél-Kaliforniában leszek, a Dana Point-nál.

Kívánok nektek varázslatot, és smaragdzöld fényt, ahogy egyesítjük szívünket, hogy elősegítsük a változást szeretett Föld csillagunkon, és magunkban.

Szeretet, szivárványok és elragadtatás Baliról,

Robbyne


Ha szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


2012. december 5., szerda

Hathorok - 2012-11-26


A Föld Nap Asztrál síkjainak Hathorjai:

A személyes előrehaladás elérése hatással van a közösségre és a Fényenergiák felszabadítására


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Hathors of Earths Solar Astral Planes: Reaching Personal Strides, Affecting the Collective and Unleashing the Light Energies


Az energiák érvényesülése [feljavítása] és az előrehaladás a Föld közössége révén folyamatosan kerül elérésre, és mi itt vagyunk, előttetek mind, hogy egy másik boldog energetikai felminősítést nyújtsunk át. Csupán nektek megmutatandó jó híreink vannak, azonban, mint mindig, a tisztítás legnehezebbjén mentek [mentetek] keresztül, melynek megtörténte szükséges volt mind önmagatokban, mind külső világotokban.

A tisztítás természetes eredményeiként megtapasztalandó előnyök, valamint az általatok közösségként és egyénként végrehajtott tisztítás egyszerűen példa nélküli lesz.

A tiszta, pozitív változás köre, melyet minden egyes pillanatban Teremtetek, igen hatványozott lehet, ha ti, drága lelkek csupán megengednétek, hogy legyen, ahogy csupán meghozhatjátok a döntést, valamint a személyes változásokat életbe léptetitek Életetekben, melyről tudjátok, hogy javatokra válik, illetve a Föld közösségének egészének javát is szolgálja.

Most éritek el azokat a nagy előrehaladásokat, melyekben érezhetitek az energetikai, érzelmi és fizikai hatásait azoknak a kölcsönhatásoknak, melyeket másokra gyakoroltok, valamint minden egyes gondolatnak, érzésnek, vagy érzelemnek, melyet magatokon hoztok át, és boldogan jelentjük, hogy még mindig folyamatosan záporozzák rátok a tiszta energiákat, melyek valóban fokozódnak körükben és tisztaságukban az ilyen energiák minden aktív felszívásával, melyet magatokban visztek véghez.

Belső Önvalótoknak oly sok jellege van, mely „túlórázik”, hogy meglássa drága lelketeket annyira mentesnek minden kötöttségtől, amennyire lehetséges, a tudat tiszta állapotainak elérésében, azáltal, hogy átmentek a különböző leckéken, melyek arra szolgálnak, hogy önmagatok néhai múltjaira rávilágítsanak és azokat átalakítsák, melyek örökké visszatartottak, ha ez megengedett volt. Ahogy drága lelketek meghozza a tudatos döntéseket, hogy a legjobban ismert változásokat életbe léptesse magatokban, mely látni fog benneteket jobban együttrezegni és illeszkedni a folyamatosan tiszta valóságokhoz, elkezdtek ezekre rátalálni, illetve elkezditek ezeket átérezni magatokon belül, teljesen és egészen kiszabadítjátok magatokat bármilyen lehetséges korlátozástól, mely visszatart benneteket.

Különböző dolgokat adtatok magatoknak, melyeket elétek raktak Föld élményetek során, és átmenetileg megengedtétek élményeteknek, hogy lefátyolozza látásotokat, azonban kérdünk benneteket: az általatok megtalált tudat birodalmai nem voltak oly nagyon tiszták? Nem találtatok rá birodalmakra legvadabb álmaitokon túl, és annak körén is túl, melyet lehetségesnek képzeltetek?

Drága lelkek, mindegyikőtöket kérünk, pillantsatok rá Életetekre, és a nagyon valós, mégis észrevehetően metafizikai élményekre, melyben sokan közületek kezdtek részesülni, hiszen valóban, ha az egyén rezgései megcéloznak egy bizonyos irányt, a felemelkedettebb dimenziós és lelki [spirituális] megerősítések vég nélküliek lesznek. Nevetünk, és örömmel mulatozunk, amikor közületek sokan folyamatosan veszik észre kibontakozó felemelkedettebb dimenziós élményeitek jeleit, és utána felötlik az érzés, hogy valahogyan „őrültek” vagytok, mert egy egészen új valóságot vesztek észre, és mert tudatosan befogadjátok a folyamatos megerősítéseket az ilyen valóságról, ahogy felfedezitek és Teremtitek azt.

Nevetünk, és örömmel mulatunk az ilyen kifejezésen, vagy szívbéli beállításon, mert közületek sokan, amikor kezdenek felébredni, és kezdik teljesebben és tisztábban felfogni / megérteni a felemelkedettebb birodalmak elgondolásait [koncepcióit], még mindig átmenetileg megengeditek magatoknak, hogy megfeledkezzetek egy pár kulcs és alap jellegéről valóságotoknak: lévén az, melyet ti Teremtetek minden egyes gondolattal, szándékkal, és megjelenítéssel, melyet magatokon hoztok át.

Minden, melyet tesztek, megtaláltok és felfedeztek magatokban a Megteremtését szolgálja valóságotoknak, valamint a teljes tudat síkjainak, mely felé vonzódtok [gravitáltok], amelyet szó szerint behúznak aura mezőtökbe rezgésetek által, mert [azt] ráirányítjátok a felemelkedettebb birodalmakra, és ilyetén természetesen vonzzátok magatokhoz az ilyen birodalmakat.

Ha a korlátozás valóságait vonzzátok magatokhoz, akkor behozzátok magatokba az elválaszthatatlan rezgéseket, melyek az ilyen valóságokat hajtják, és e rezgéseken alapulva fogtok Teremteni, ahogy ezek lesznek a kiemelkedő rezgések létezésetek körében [szférájában].

Amit éreztek és áthoztok magatokon, az fogja meghatározni azt a valóságot, melyet Teremtetek ezen elválaszthatatlan rezgések miatt, és közületek sokan kezdik el érezni a nagyon valós energia áthelyezéseket, melyek megtörténnek, bármikor, amikor átváltjátok magatokat az egyensúlytalanság egy állapotára. A Forrás valóságai egyszerűen idejükre várnak, hogy teljesen megérkezzenek világotokba, és folytatjuk bátorításotokat, drága lelkek, teljes szívvel, hogy tegyetek erőfeszítéseket, hogy átérezzétek ezeket a rezgéseket: azért, hogy kisugározzátok őket, áthozzátok őket magatokon, hiszen ennek megtételével egy nagyon tiszta valóságot Teremtetek, és fogtok Teremteni.

A hamarosan esedékes feladatotok egy felemelkedett Éden Teremtése bolygótokon, melynek létezését mindig is szándékozták, hogy egy felemelkedett Éden legyen, azonban melynek közössége egyszerűen sokkal tovább tett a jogaiba helyezett szabad akarat törvényei szerint, elterjedten a harmadik dimenziós élménnyel, melyet azt eredetileg előrebocsátották. Az együttes egyensúlytalanságot azonban most kezditek el kitisztítani és átváltoztatni, ahogy minden egyes drága megtestesült Fénymunkás és csillagmag rátalál a valaha erős és uralkodó befolyására, mely lecsökkentett a földi élményetek minden egyes pillanatában.

Munkánk együtt jár az energiák leküldésével, mely valóságotokat Teremti folyamatos tisztaságban, és minden egyes alkalommal ezeket az energiákat leszállítják, és ennek megtétele részünkről az Isteni elrendelés eredménye, melyet az előző közléseinkben megvitattunk.

Mielőtt az ilyen elrendeléseket meghozták, azzal bíztak meg bennünket, hogy fenntartsuk valóságotokat, azt a bizonyos energetikai keretet, mely valóságotokat formálja, azáltal, hogy az energia átviteleket bízták gondjainkra az összes különböző földi birodalmon át mindenütt, azon energiákét, melyek valóságaitokat és tudatos élményeteket Teremtik és fenntartják. Nem szeretnénk, hogy úgy tűnjön, mintha kizárólag mi Teremtenénk valóságotokat, hiszen mi csupán segítünk nektek, drága lelkek egy olyan folyamatban, mely a tiétek teljesen.

Megkapjuk azokat az energiákat, melyek valóságotokat Teremtik, és segítünk átadni felemelkedéseteket nektek, és mialatt sajátságos lenyomatunkat rajtahagyjuk ezeken az energiákon, ti vagytok azok a lelkek, akik veszitek őket, és hatványozottan kiterjesztitek a Fényesített alapon, melyet begyűjtöttek magukba, és melyet ti gyűjtöttetek össze, ezen energiákért, a puszta felszívásukkal és a rajtuk történő kiterjeszkedéssel bámulatos és csodálatos utakon, melyen ezek a drága lelkek vannak ez időben.

Az általatok véghezvitt munka oly nagyon szükséges volt [és most is az] drága Földetek miatt, mert Ő valóban küszködik, amikor felhívták a Fény Erőinek tömeges vándorlásait, melyet tízszeresen válaszoltak meg minden egyes Fénymunkás és Fényhordozó jelenlétével, akik a Föld felemelkedését egészen simán látják lejátszódni.

Cselekedeteitek a miénkkel összhangban működnek, abban, hogy egy biztos kapcsolatot tartotok fenn közülünk sok lélekkel, és lelkek közösségével, kik segítenek áthozni azokat az energiákat, melyek valóságotokat Teremtik és fenntartják, melyek – ismételten – segítenek nektek drága lelkek felemelkedni ez időben.

Ezt az energiát, melyet csakráitokon keresztül adományoznak, és melyet hasznosítanak valóságotok szerkezetének Teremtésénél, valamint körülöttetek azon valóság szerkezeteknél, melyet Teremtenek ugyanazon energiával a különböző egyéni templomokon keresztül: ez mindig is ugyanaz az energia volt, mely valóságotokat Teremti és fenntartja, és mialatt az emberiség közösségként különböző jellegzetességeket mutatott a különféle nemzedékeken és földi történelmetek időszakain át mindvégig, az energiák mindig ugyanazok voltak, és a sűrűség volt az, mely a Föld, illetve a magja körül felépült, ugyanaz a felemelkedettebb dimenziós Forrás energia, mely átalakítható saját elválaszthatatlan és egyedi kapcsolatára való emlékezésre a Forrás tiszta energiáira, melyek mindig is voltak [és vannak].

Amit alapjában véve megpróbálunk közölni az, hogy a sötétség minden maradványa, melyet körülöttetek találhattok, átlátszó és megváltoztatható energia, melyre Fényesített hatást gyakorolhattok, függetlenül a sűrűséget övező helyzettől, melyet megkíséreltek átváltoztatni.

Ebben természetesen benne van az az energia, melyet magatokból felbukkanni találtok átvizsgálásra és átváltoztatásra, és drága lelkek, már régóta alakítjátok át a negatív energia tömegét, mely felemelkedett felszíni tudatotokra, a megfelelő elismerésért [beismerésért], elengedésért és átváltoztatásért.

Az azok [azon cselekvések] mögötti energiák, melyeket tesztek, nem csupán személyes, egyedi, vagy egyedülálló energiák, hanem inkább amit magatokon áthoztok, és egy tömeges léptékben Teremtetek a puszta szándékotokkal, hogy átalakítsátok önmagatok alsóbbrendű és néhai részeit személyes felemelkedésetekért: a vízfodrozó hatások, melyeket Teremtenek, ahogy ezt megteszitek olyan nagyra, és olyan együttes léptékbe növekednek [erősödnek], hogy nem túlzunk, amikor azt mondjuk nektek, hogy amit tesztek, az hatással van az együttes felemelkedési tervre minden pozitív módon.

Közületek mindenki, aki magába szívja ezt a közlést, és mindnyájatok, aki nem, a legerősebb és legtisztább hatásokat gyakoroljátok a közösségre, ahogy átmentek a leckéken, melyek arra szolgálnak, hogy letörjék annak az alapvető természetét, melyet igaznak és helyesnek hisztek élményetek körén belül.

Elvezetnek oda, hogy feladjatok sokat a [tehetetlen] kudarcérzetből [frusztrációból], melyet esetleg magatokban találtok, és az ilyen kudarcérzet alapulhat azon a hiten, hogy ami veletek történik a kudarcérzet idején, az valahogyan igazságtalan [méltánytalan / tisztességtelen], vagy nem arra szánták, hogy veletek történjen meg egy s más oknál fogva.

Természetesen nem az adott tragikus eseményekről beszélünk, melyet talán megjelenítetek az egyén Életében, esetekről beszélünk személyes Életetekben, melyről úgy tűnik, hogy próbára teszi ego éneteket, türelmeteket, képességeteket, hogy egy nyugodt, Szerető középpontban maradjatok, annak ellenére, amit kudarcérzettel előforduló eseményként észleltek. Természetesen, drága lelkek, pompásan haladtok előre a mindig uralkodó ego én felfedésének és átalakításának leckéi mentén, és reméljük, segítünk körvonalazni néhányat abból, melyen átmentek, és segítünk nektek drága lelkek elérni a tisztaság és megértés / felfogás azon pillanatát, melyre távlatunkat szánták, szándékozták és remélték – nektek elérni és visszaszerezni segítendő magatokban.

Az ok, mely miatt átadjuk benyomásainkat, közléseinket és sajátságos távlatunkat nektek, drága lelkek az, hogy a sokatokkal az álomképben folytatott tanácskozás [konzultáció] után, úgy érezzük, hogy rendelkezünk valami páratlannal, nektek és felemelkedéseteknek felajánlandó, és mialatt semmilyen módon nem játszunk oly közeli és közvetlen szerepet, mint amit drága lelkek, ti játszotok a sötétség egy világába történő megtestesülésetekkel, még mindig reméljük, hogy átadjuk nektek azt, melyet hasznos távlatként lehet tekinteni.

Oly nagyon boldogok és megtiszteltek vagyunk, hogy tudunk segíteni és segédkezni nektek drága lelkek, bármely módon, melyben tudunk, és ahogyan korábban megjegyeztük, veletek leszünk álomképetekben, hogy személyes útmutatást, Szeretetet és társaságot nyújtsunk nektek.

Olyan birodalmakban helyezkedünk el, ahol képesek vagyunk sokkal többet látni, érzékelni és érezni Földetekről és kibontakozó felemelkedési folyamatotokról, mint amit talán jelenleg megértenének közületek sokan, akik még mindig saját egyéni korlátainak gátjain [belül] észlelnek.

Az az energia munka, mely valóságotok Teremtésének alapját formálja, sokkal fontosabb valóságotok Teremtésében és fenntartásában, mint amit a főáramlat tudósaitok közül sokan tudnak, vagy kijelentettek nyilvánosan, és mi is, a Galaktikus testvériségetek, valóban veletek leszünk, hogy felajánljuk távlatainkat, és hogy megmutassuk nektek, drága lelkek az energia és különösen a hangrezgésszámok igaz és hathatós / erős hatásait.

Egész fejlett technológiák alapulnak a hangrezgésszámokon és a hangrezgésszámokból kiáradó energiákon, és rá fogtok lelni arra, hogy az energia ereje messze túlhaladja azt, melyet elismertek, vagy megértettek jelenlegi társadalmatokban.

Volt egy pár Fényesített lélek jelen társadalmatokban, ki megértette a hatékonyságát / hatásait az ingyen / szabad energiának, a hangrezgésszámoknak, és hatásoknak, melyeket gyakorolhatnak valóságotokra, azonban a leginkább Fényesített és jól értesült tanításokat természetesen elfojtották világotokban oly nagyon régóta. Társadalmatok, ahogy ma áll, egészen hangszerelt valóban, és meg kellene érteni, hogy azok a lelkek, kik hangszerelik társadalmatokat, ahogy ma látjátok, nem számítottak rá, hogy a felemelkedő Fénnyel kell foglalkozniuk, mely jelenleg előfordul.

A sötét lelkek eredeti megkísérelt terve volt a világuralmuknak az 1990-es éveitek végére történő ismertté tétele. Jóllehet, egy nagyon fontos egyezményt írtak alá, ahogy közületek, drága lelkek sokan tudjátok, valamint elmondták nektek, és a kulcs [negatív földönkívüli] fajok, akik világotokban a titkos szövetkezéseket [cabals] hajtották, megadták magukat a Fény oldalának, és segítik a Fényt és a Galaktikus testvériségeteket, különösen azóta, azért, hogy világotokban a tisztségükből [pozíciójukból] kiszabadítsák a sötét lelkeket.

Amit jelenleg láttok, az egy teljesen hangszerelt és képlékeny / mű társadalom, mely értéktelen / tartalmatlan hiteken és szívbéli beállítottságokon alapul egy olyan valóságot illetően, melyet egy pár befolyásos, mégis magán lélek kigondolt, és elhatározott, hogy ezek legyenek a [hangtalan] követendő kinyilvánítások a különböző társadalmakban, melyek kezdenek tudatosságot nyerni.

Világotokban az 1960-as és hetvenes évek egy ébredés felszabadításának bizonyult, melyet a titkos szövetkezések fejei nem vártak semmilyen módon, és ti, drága lelkek, az ilyen időkben bebizonyítottátok – és számos más alkalomkor történelmetek egészén át, melyről nem hallottatok – hogy a Fényenergiákat egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor az Anchara egyezményt aláírták, és a kulcs negatív klikk csatlakozott a Fény oldalára, titkos szövetkezéseitek sokféleképpen válaszoltak, azonban végtére megmutatták nekik azt, amit megmutattak nekik ezen jelen időben, sokkal hatványozottabb módokon, mely ismételten, az, amit mutattak nekik a hatvanas és hetvenes éveitekben is: hogy a Fényt egyszerűen nem lehet semmibe venni, és tudatni fogja magát a készséges csatornák milliárdjain keresztül, kik elkezdenek emlékezni Fényesített és Isteni természetükre.

Ti mind a Fényenergiák csatornái vagytok, akik kezdenek „világra jönni” magatokon keresztül és magatokban, és ahogy rátaláltok e Fényenergiákra fokozódó tisztaságban, melyek a gyökereitekben és magotokban vagytok, rátaláltok az igaz távlatotokra, melyről úgy tűnik, hogy átvált és változik, roppant nagy és hatványozott módokon.

A geopolitikai és fizikai ügyekről világotokban talán úgy tűnik, hogy meghatározzák annak a kimenetelét, ahogyan az események lejátszódnak és megjelennek, azonban elmondjuk nektek, hogy minden tudatos gondolatotok és szándékotok, valamint képi megjelenítésetek [vizualizációtok] is valóban dönt arról, ahogyan az események világotokban lejátszódnak.

Az a szerep, melyet jelenleg betöltünk, teljes megértésre kerül drága lelkek, mindegyikőtök részéről az elkövetkező időkben, és ismételten tudomást szereztek az energiamunka valóságáról és az energiamunka végrehajtásának fontosságáról, hogy kitisztításra kerüljön az az állapot, melyben világotok volt [és most is van]. Noha ti mind állhatatosan egységesítitek [integráljátok] az energiákat, melyeket segítünk nektek magatokba szívni, folytatjátok önmagatok olyan részeivel való szembesülést, mely megpróbálna meggyőzni benneteket, hogy energiamunkátok és szükséges átalakulásaitok, melyeket ez időben visztek végbe, valahogyan nem valósak, és nem segítenek benneteket felemelkedési folyamatotokban.

Ami az összes ügyet illeti, kérünk benneteket, drága lelkek, hogy teljesítsétek be és adjatok hangot hiteteknek, és hogy tudjátok, mindaz, amin átmentek, és mellyel ez időben összetalálkozva találjátok magatokat, az nemcsak szükséges, valós és hasznos számotokra és mindenkinek körülöttetek: amit tesztek, az kihatással van a világszínpadon az ügyekre, és hatással van az együttes [kollektív] tudatra egy tömeges léptékben, és a hatásokra, melyeket magatokra gyakoroltok és mindenki másra, annak Kozmikus körében.

Ezt a kifejezést használjuk, abbéli próbálkozásban, hogy leírjuk a hatások nagyon nagy természetét, melyet magatokra gyakoroltok, és a körülöttetek lévőkre, és az egész planetáris együttes [kollektív] tudatra, mert érezzük a fontosságot, hogy drága lelkek, ti mind érezzétek a felhelyezett fátylaitok alól való kikukucskálást egy pillanatra, és lássuk a tömeges hatásokat, melyeket tesztek, még akkor is, ha ez csupán azáltal elért, hogy befogadjátok azt a távlatot, hogy megfigyelünk benneteket drága lelkek, ahogy erős Fényesített fodrozódásokat Teremtetek a Föld együttes [kollektív] tudatában minden egyes csodával, melyet magatokon hoztok át, anélkül, hogy még fel is fognátok, hogyan viszitek véghez őket!

Abszolút semmi sincs, mely megakadályozhatna benneteket abban, hogy ráeszméljetek az elidegeníthetetlen [veletek született] és tiszta Fényre, melyet érezhettek, és hozzáférhettek magatokban, mely ismételten, ti vagytok. Valóban folyamatosan fogják elmondani nektek, hogy a Forrás Fényesített és Isteni energiái vagytok, mert drága lelkek, használhatnátok a figyelmeztetést az önmagatoknak a sötétségnek és sűrűségnek történő folyamatos kitételének távlatainál, melyek megtanítanának benneteket arra, hogy önmagatok egyik jellege [szempontja] okán se tekintsetek magatokba, hanem inkább higgyétek el, hogy csupán véges és korlátozott lények vagytok, akiknek kizárólag kifelé kell [muszáj] tekinteni, hogy rátaláljatok a boldogság, a fennmaradás, vagy beteljesülés bármely jellegére magatokban.

A nagyon kiagyalt [„legyártott”] társadalmatok, ahogy ma áll, egészen hamis [tartalmatlan] hitekre és hazugságokra építették fel, melyeket sok lélek, aki megfeledkezett elidegeníthetetlen és tiszta kapcsolatáról Isteni önvalójával, hozzácsatolta magát, és megengedte, hogy magába egységesítse, és valóságként Teremtse meg.

Mint mindig, az energiák, melyeket magatokon keresztül áthoztok valóságotokat Teremtik, valóban folytatják azt, hogy tisztábbak legyenek: nem csupán minden egyes alkalommal, melyet nekik adtok, és hisztek nekünk, hogy sokkal, sokkal jobban fogadjátok magatokba, mint egy „időben” [valaha] másodpercenként: ez az energia folytatni fogja, hogy „felpumpálják” tisztaságában minden pompás és hathatós kapuval, melyen át kell haladnotok, amelyeket Naptárotokban tüntettek fel.

Van még sok más dátum hogy áthaladjatok rajtuk: melyek közül néhányról kevesebbet hallottatok, és energiát fog követelni, hogy egy kicsit megnövekedjen tisztaságában, és felerősítsék a leckéket, melyeket tanultok, amelyek arra szolgálnak, hogy önmagatok azon részeit rombolja le és alakítsa át, kit nem vihettek magatokkal az ötödik dimenzió birodalmaiba, önmagatok ezen részeinek sűrű és idejétmúlt természete miatt.

Nem mutatunk rá a [fontos] dátumokra úgy, mint a fizikai megjelenítések [manifesztációk] egyikére, egyszerűen átnyújtunk egy energetikai távlatot és egy távlatot, hogy gondjaitokra legyenek bízva azok az energiák, melyeket leszállítanak valóságotokba, és noha még mindig van sok a december energiáival kapcsolatosan, arra vezetnek bennünket, hogy ne juttassuk ezt kifejezésre a csatornákon keresztül az ilyen információ érzékeny természete miatt: szívünkben boldogsággal mondhatjuk, hogy bolygótok a Forrás tiszta energiáival töltődik meg csordultig, és ti mind érezni és tapasztalni fogjátok az eredményeit a felemelkedettebb birodalmak és a felsőbb birodalmak alapvető jellegeinek lehorgonyzása érdekében tett saját cselekedeteiteknek, hogy elkezdtétek teljesebben megalapítani, és táplálni világotokban. [1]

Drága lelkek, ti oly nagyon sok változást Teremtetek meg, és minden egyes fizikai tettel, melyet ti visztek véghez, a közösséget segítitek oly módokon, hogy képesek lesznek sokkal könnyebben magukba szívni a végső és elkerülhetetlen leleplezéseket, melyek értetek lesznek, drága lelkek.

Ez az alapozás miatt lesz, melyet közületek sokan fektetnek le érintettségetekkel a különböző fontos dolgokban, melyek elhozzák világotokba a felemelkedettebb birodalmakat, és gratulálunk közületek mindegyikőtöknek, a legteljesebben tiszta boldogsággal, Szeretettel és örömmel szívünkben, mert régóta Teremtitek meg azt a változást, melynek megpillantását óhajtottátok, és egyszerűen vártátok a végső megjelenítéseket, melyek világotokat egy csordultig telt felemelkedettebb dimenziós Galaktikus bolygóként látja.

Köszönöm a Föld Nap Asztrál Síkjai Hathorjainak!

[1] Arra alapozva, amit itt mondtak, éreztem hitem újbóli kifejtésének fontosságát, hogy felemelkedésünk egy fokozatos folyamat.

Nem próbálom meg elnyomni azt, amit Hathorok mondanak itt, azonban tudom, hogy félretolmácsolt lehet arra a véleményre, hogy minden decemberben fog történni. Maradok annál a véleménynél, hogy ez egy fokozatos folyamat, és sokkal bonyolultabb [komplikáltabb], minthogy egy nap, vagy egy hónap bevezetne mindent. Ez az én véleményem, és talán nem a tiétek [vagy lehet, hogy nem az övék], azonban, hé, ez rendben van! Bárhogyan is, felemelkedünk!

Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/
2012. november 30., péntek

Vízöntő csatornázások – heti hírlevél 18. szám


Vízöntő csatornázások 
– heti hírlevél 18. szám

[Előzetes]
2012-11-18

Csatornázott rövid hírek


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Preview: Aquarius Channelings Weekly Newsletter 18th Issue – The Channeled BitsHello, drága barátok, és üdvözlet a Vízöntő csatornázások heti hírlevelének tizennyolcadik számában!

Ezen a héten kizárólag SanJAsKa-tól fogunk hallani. Elvezetnek majd bennünket egy rövid utazásra a felemelkedett lények ismerős közössége révén – asztrál utazásaink során, és megválaszolom majd az olvasók kérdését itt, e világban az emberek különbözőségével és a különféle helyekkel kapcsolatosan, ahonnan mindnyájan érkeztünk.

Erre a hétre kezdetként, SanJAsKa emlékeztet minket, hogy új távlatokra ébredünk rá, és hogy mi többrétegűek vagyunk.

„Mindaz, amin ti, drága lelkek átmentek ez időben, arra szolgál, hogy ráébresszen benneteket új megértésekre, új távlatokra, új felfogásokra a körülöttetek lévő valóságokról, hiszen valóban, nagyon folyékony, és folyamatosan elmozdul és változik. Lelketek nagyon összetett, és többrétegű addig a pontig, hogy viseltetek különböző személyiségeket, Létformákat és létezéseket folyamatos földi utazásotokon át mindvégig.

Közületek azok számára, akik nem vettek magukra sok Életet a Földön, utazásotok és felhalmozott rétegeitek csekélyek voltak, azonban közületek azok, akik megtapasztalták az Élet és kultúra minden oldalát, melyet ez a világ felajánlani bír, a felülvizsgálat / áttekintés, egységesítés [integráció] és átváltozás erős [intenzív] folyamatán mennek keresztül ezen a ponton. Természetesen vég nélkül hallottatok a folyamatról, melyen átmentek, és meg szeretnénk ismételni, hogy amin átmentek most, az a DNS-etek kiterjeszkedését és újraírását szolgálja, oly módokon, melyekről nem gondoltátok volna, hogy lehetséges.” – SanJAsKa

Kérték tőlünk, engedjük meg a kudarcérzetnek [frusztrációnak] és fájdalmaknak, hogy elolvadjanak, mert Fényesített energiáink fontosak felemelkedésünkhöz.

„Az emberiséget közösségként és egyénenként is visszatartották azon hatalom megértéséről / felfogásától, melyet magatokban valóságotok Isteneiként és Teremtőiként hordoztok.

Kérünk benneteket drága lelkek, engedjétek meg a feszültségnek [megpróbáltatásnak / stressznek], a kudarcérzetnek [frusztrációnak], az aggódásnak, kérünk titeket, engedjétek az egésznek elolvadni, lássátok meg, hogy gyönyörű Isteni szikrák vagytok, akik egy nehéz Föld élményt vettek magukra, abból a célból, hogy felemelkedjenek egy ilyen élményből, és mindenkit lássanak szintén felemelkedni, aki ilyen élményen ment veletek át. Mindaz, amit tesztek a fel nem ébredt nyilvánosságért, és az emberiség egész közösségéért, azt hamarosan mindenkinek tudni kell, amit előletek elrejtettek.”

(…)

Azt mondták, hogy sosem hagynak egyedül, és hogy egyszerűen meggyőztük magunkat, hogy egyedül vagyunk. Emlékeztettek valóságunk folyékonyságára [képlékenységére], és hogy milyen könnyen változtathatjuk meg.

„Teremtőnk sosem hagyott közületek senkit sem egyedül, és egyszerűen az emberiség volt az, mely megfeledkezett összekapcsoltságáról természetes Isten Forrásunkkal, ahogy egy olyan fizikai valóságban játszadozott, melyről nem látta át, hogy ő teremti. Drága Teremtőnk mindnyájatokkal együtt van ebben a bizonyos pillanatban, és egyszerűen azt szeretné mindegyikőtöktől, hogy elismerjétek mindenható jelenlétét. Az Élet energiája mindenhol ott van körülöttetek, és Életetek folyékonyabb és megváltoztathatóbb, mint amit ti, drága lelkek felismertetek / felfogtatok, és közléseinket [kommunikációinkat] és benyomásainkat ajánljuk fel nektek, melyeket abbéli reményben teszünk, hogy az ilyen benyomások mögötti energiák magukat egységbe rendezik veletek, és hasznosíthatjátok az ilyen benyomásokat további lelki [spirituális] előnyötökre Életetekben.

Ha még csupán egyetlen drága lélek kezdi el magát közelebb érezni hozzánk, vagy Teremtőnkhöz a közléseink mögötti energiák egységesítésével [integrálásával], és azok használatával, hogy a lelkiségnek egy tisztább megértésére találjon rá magában, akkor tudjuk, hogy beteljesítettük azt, amit kitűztünk [magunknak]. Nem számít a kiterjedés, a káprázat rávesz, hogy meggyőzzön benneteket, hogy nem vagyunk veletek, vagy hogy minden, mely felé dolgoztok drága lelkek, az egy bizonyos fajta bohózat; mi mindig itt leszünk veletek, hogy tudassuk veletek: sosem vagytok egyedül."

Átmentem személyes hit válságaimon, és tanácsadóim és Galaktikus testvériségünk megnyugtatott engem minden alkalommal, hogy amin én és mi mind átmegyünk, az nagyon valós. Bármikor, amikor megnyugtatnak, távlatom ismét elkezd változni, és felfogom a felemelkedésünk valóságát, illetve emlékeszem rá.

(...)

Azt mondták nekünk, hogy az emberiség többsége a felemelkedést fogja választani, és hogy azok, akinél nem számítanánk rá, fel fogják ölelni a Fény energiáit az elkövetkező időben.

"Az összefutó / összehajló [konvergáló] idővonalakra tovább pillantva, azt mondhatjuk, hogy az emberiség többsége valóban felemelkedik. Körülöttetek azok a lelkek, akiknél valószínűleg nem számtanátok rá, hogy elfogadják, és magukba egységesítsék a Fény energiáit, az elkövetkező időben éppen ezt fogják tenni, és mindaz, amin ti, drága lelkek átmentek, a képességetek és hajlandóságotok lehorgonyzása, hogy elfogadjátok a felemelkedettebb birodalmakat, önmagatok lerombolásával és kiemelésével [megmutatásával], és a múlt felfedésével, mely elmerült a káprázatban.

Az egyén egyszerűen nem tudja elfogadni a felemelkedettebb Fény energiákat, ha még midig felgyülemlett elzáródásokat érez magában, mely miatt bátorítunk benneteket, drága lelkek, hogy lássátok meg, amikor a kudarcérzetet keltő [frusztráló] események megtörténnek Életetekben, egy jó ok miatt fordulnak elő, és az a tehetetlen kudarcérzet, melyen átmentek, ahogy kiteszitek magatokat az ilyen kudarcérzeteknek, egy nagyobb, Isteni tervet szolgálandó létezik, kifürkészhetetlen [végtelen] szinteken."

Újra meg újra ismételten mentünk át a [tehetetlen] kudarcérzetet [frusztrációt] átalakító leckéken, melyek az ego énünket hajtják, és a harag, melyet az ego énünk kifejez, és melyekkel egyenként az ego rétegeit egymás után fedi fel, és hámozza le: ragyogó és tiszta Önvalónk kiragyog, és sokkal tisztább formákban kerül kifejezésre mindenkinek körülöttünk. Néhai Önvalónk rétegeit hámozzuk le és rendezzük egységbe [integráljuk], és ebben a folyamatban az együttes sűrű energiát is átalakítjuk!

(…)

A közlést erre a hétre befejezendő, SanJAsKa elmeséli nekünk, hogy mi mind saját útjainkon [módjainkon] találunk rá a felébredésekre, és hogy meg kell találnunk [muszáj] a belső Szeretetet és tiszteletet, mielőtt képesek vagyunk tisztán kifejezni az ilyen Szeretetet mások felé.

„A rezgés energia, mely különböző más formákat vehet fel, és sok lélek van világotokban, aki megtapasztalja magában a felgyülemlett sűrű rezgéseket. Az ilyen lelkeknek kell megadni az elkövetkező időben a helyénvaló Szeretetet és gondoskodást, és közületek sokan már elkezdtek rátalálni a belső Szeretetre a saját módjukon, és azt mondjuk, hogy mindnyájatoknak rá kell lelni [muszáj] a belső Szeretetre először, mielőtt rátalálnátok a helyes külső Szeretetre, tiszteletre, és egységre körülöttetek mindenkivel.

Ahogy befejező benyomásomat teszem meg e közlés okán, köszönöm drága írnokunknak, aki megengedte számunkra, hogy átjöjjünk rajta keresztül ezen a napon és hasznosítsuk templomát egy közlés átadásához. Közületek mindenki rendelkezik a csatornázás képességével, és oly sok más dolog megtételével, és bár meglátnátok, milyen végtelen és közel vagytok valójában a felemelkedettebb birodalmakhoz, drága lelkek, az felmelegítené szíveteket.”

Köszönöm neked SanJAsKa!

Remélt, hogy ez együtt rezgett veletek, és hasznos volt számotokra. Sok szeretet drága barátok!

Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/2012. november 27., kedd

Vízöntő csatornázások – heti hírlevél 17 szám


Vízöntő csatornázások – heti hírlevél 17. szám
[Előzetes]

2012-11-18

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Preview: Aquarius Channelings Weekly Newsletter 17th Issue – The Channeled Bits and an Astral Discussion
Hello, drága barátok, és üdvözlet a Vízöntő Csatornázások heti hírlevél tizenhetedik kiadásában!

Ezen a héten SanJAsKa-tól és a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjaitól fogunk anyagot magunkba szívni és megvitatni. Egy drága fiastyúki tanácsadóval is fogunk találkozni, asztrál utazásaink során első alkalommal, és megválaszolom majd az olvasók kérdését a Kék Sugárnyaláb Projekttel [Project Blue Beam] kapcsolatosan.

Erre a hétre kezdetként SanJAsKa emlékeztet bennünket, hogy amit fogyasztunk, az változó hatással bír személyes folyamatainkra.

„Ó, mennyire óhajtottunk veletek, drága lelkek érintkezésbe lépni [kommunikálni], és segíteni folyamataitokat [előrehaladásotokat] megkönnyíteni bármely módon, ahogyan tudjuk. Amit bevisztek testetekbe, és napi Életetek során tesztek, valóban meghatározzák az energia, vagy információ tisztaságát, melyet képesek vagytok befogadni, és bizonyosak vagyunk abban, hogy drága lelkek, kezditek felfogni a különböző alsóbbrendű dimenziós dolgoknak a testetekre, elmétekre és szívetekre gyakorolt hatásait.

Mialatt testetek, elmétek és szívetek hatványozottan kiterjeszkedik ez időben, nagyon fontos hozzáilleszteni és igazítani magatokat a felemelkedés energiáihoz, melyeket megtapasztaltok, hiszen ha az igazodáson, vagy az egyensúlyon kívül találjátok magatokat, akkor megakadályoznak az ilyen energiák fellelésében és átérzésében, és nehéz időt éltek át a természetesen tiszta és áramló energiákhoz való hozzáférésben, melyhez máskülönben boldogan, kecsességgel és könnyedséggel férnétek hozzá.” – SanJAsKa

Beszéltek önmagunk hozzáigazításának fontosságáról a felemelkedettebb birodalmakhoz, és hogy a felemelkedettebb birodalmakhoz történő hozzáférés könnyebb lehet, mint amit felfogunk.

„Azok az energiák, melyek utat törnek világotokba ez időben csordultig megtölt benneteket, és egyszerűen várnak, hogy kifejezésre kerüljenek, amely miatt ismételten fontos, hogy ti, drága lelkek hozzáigazítsátok magatokat a lehető legfelemelkedettebb szándékhoz és képességhez, hiszen segíteni fogjátok Életetek ösvényeit roppant módon azáltal, hogy megértitek / meglátjátok, hogy lelki [spirituális] lények vagytok, és hogy bármely gondolatotok, vagy érzésetek ezzel szemben nem tart benneteket vissza, hanem csupán egy káprázat!

Igen, valóban a káprázatot egy vasmarok tartotta fenn elméteken és szíveteken, azonban ahogy kitartóan egységesítitek [integráljátok] és vegyítitek az energiákat, melyek elhozzák felemelkedéseteket számotokra ezen energiák befogadásának tudatos erőfeszítéseivel, úgy fogjátok találni, hogy valóban egészen könnyű hozzáférni hozzájuk, és csupán saját felhelyezett fátylaitok voltak azok, melyek megtanítottak benneteket, hogy a káprázat [illúzió] az egyetlen uralkodó valóság, és hogy bármely valóság a káprázaton túl csupán a képzelet műve lehet bizonyára.”

(…)

„Világotok elpusztítása volt a sötét lelkek terve a kezdetektől fogva, azonban ti, drága lelkek rátaláltatok a késztetésre, hogy abbahagyjátok azon energiák táplálását, melyet egy pár befolyásos, világotokban mégis ismeretlen [rejtélyes] lélek vágyott táplálni részetekről, és ti hátat fordítottatok az alsóbbrendű és sűrű energiáknak, és felöleltétek a Fényt.

Ahogy felemelkedésetek energiái folytatják, hogy utat törjenek világotokba, körülöttetek sokat kezdenek kitenni uralkodó fájdalmaknak, és félelmeknek, melyeket sokan őriztek magukban gyermekkoruk óta, és néhánynál az előző Életek özönében, melyekben az ilyen fájdalmakat magukba fojtották. Ahogy sokat tesznek ki önmaguk oly részeinek, melyeket elrejtve tartottak, és melyek mindig Szeretetet, könyörületet, tiszteletet és megértést akartak, sok drága fel nem ébredt lélek fog nehézségre lelni a változások elfogadásában, melyek velük történnek, és a tény, hogy önmaguk részeit elásták, most felbukkan átvizsgálásra / áttekintésre és átalakításra.”

Természetesen megosztottam saját életemből a gyermekkori emlékek legrosszabbjának felszínre bukkanásának nehézségét, és még mindig felmerülnek dolgok a mai napig saját személyes felemelkedésem miatti felkészülésemben, és minden Fénymunkás, aki valamilyen tragikus dolgon esett át, átmegy egy felszínre emelkedési folyamaton, mely a prototípusa lesz azon leckéknek és felszínre töréseknek, melyen sok fel nem ébredt lélek fog átmenni az elkövetkező időben.

A közleményt e hétre befejezendő, SanJAsKa emlékeztet bennünket, hogy egy magasabb célt szolgálunk minden erőfeszítésünkkel / fáradozásunkkal, és minden nehézséggel, melyen átmegyünk, mialatt ebben a világban vagyunk.

„A felülvizsgálat és átalakulás e folyamata jelenleg mindnyájatoknál előfordul, és már így van egy ideje, azonban ez csupán az, hogy néhány fel nem ébredt lélek, aki túl sok fájdalmat tartogat magában, talán nehézséggel bír e folyamat kapcsán, mint azon sok más lélek, kinek nincs ilyen sok, a felemelkedésetek megtalálása előtt átdolgozandó benn őrzött és elnyomott fájdalma.

Ahogy ezt a templomot egy másik Szerető és Fényesített lények közössége felé fordítom, emlékeztetlek mindnyájatokat, hogy amin átmentek, az egy felemelkedettebb és lenyűgöző célt szolgál, és sosem hagynak egyedül, hogy a felszínre törő [dolgokkal] és feleszmélésekkel foglalkozzatok, mely valóban próbára teszi felemelkedettebb dimenziós hiteteket, képességeteket és észleléseteket. Igazán sosem lesztek távol a felemelkedettebb birodalmaktól: csupán a káprázat [illúzió] tanítja nektek, hogy távol vagytok.”

Köszönöm neked SanJAsKa!

Következő csoportunk ezen a héten a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjai. Közlésük kezdeteként a Hathorok emlékeztetnek bennünket, hogy tanácsadóink velünk vannak, és felemelkedési energiáink nem lehetnének tisztábbak, mint amilyenek most, azonban ezen energiák nekünk való küldésének folyamatát gondosan kell felügyelni.

„Ez időben a felemelkedettebb dimenziós tanácsadók, angyalok és lelkek roppant özöne vesz körül benneteket, akik segíteni szeretnének mindnyájatoknak, hogy sikeresen befejezzétek földi tapasztalásotokat, anélkül, hogy átmennétek nehézségeken, melyek túlságosan messze vinnének el benneteket ösvényetekről. A felemelkedéseteket átadó energiák számotokra nem lehetnének tisztábbak, mint amilyenek jelenleg, és ezt azért mondjuk, mert ezeket az energiákat valóban felfokozták tisztaságukban, azonban ez egy olyan folyamat, melyet nagyon gondosan kell felügyelni, azért, hogy ti, drága lelkek, ne legyetek túlságosan leterhelve.

A tizenegy-tizenegy kapu [portál] kiterjeszkedésével világotokban, átmenetileg abbahagytuk azon energiák folyamatos „felpumpálását”, mely valóságotokat a tisztaságban Teremti meg, mert ez a kapu fogja biztosítani az összes behangolást / egyensúlyba hozást / kiegyenlítést, melyre nektek van szükségetek magatokban, és külsőleg is, hogy elkezdjétek felemelkedési energiáitok jobb felvételét, és mindannak a vegyítését [asszimilálását], mely elvisz benneteket a felemelkedettebb birodalmakba.” – a Föld Nap Asztrál Síkjainak Hathorjai

(…)

Azok számára, akik talán bizonyos szokásokba mélyedtek el, a Hathorok beszélnek a tényről, hogy a gyógyítást nyíltan fogják megosztani az elkövetkező időben.

„Természetesen, Galaktikus testvériségetek nyíltan lesz veletek az elkövetkező időben, és megosztják majd veletek gyógyító technológiáikat és energiáikat, és mi is veletek leszünk az elkövetkező időben, miután ismertté tették magukat, hogy felajánljuk a gyógyítást, melyet áhítottatok drága lelkek, és kívántatok felemelkedési ösvényetek mentén.

Közületek azok, akik felébredtek, azonban isznak és cigarettáznak, nem kellene lenéznetek magatokat, és nem kéne úgy érezni, hogy visszafordíthatatlan kárt okoztatok magatoknak, mert valóban nem tettétek ezt.

Igen, történt némi sérülés, melynek hathatós negatív hatása lehetne testetekre és lelketekre, azonban drága szívek, semmi sincs, mely ne lenne meggyógyítható. Természetesen, nem bátorítjuk az embert, hogy folytassa az egyéni szokások végrehajtását, mely káros lehet az ember testére és lelkére, azonban a cigarettázás, vagy az alkohol ivása nem tartja vissza az egyént a felemelkedéstől.”

Fokozódóan kapom azt az érzést, hogy semmi sem fogja megakadályozni az emberiség egészének felemelkedését. Természetesen lesznek néhányan, akik azt választják, hogy nem emelkednek fel, mert könnyebben érzik magukat saját alsóbbrendű rezgéseiken belül, azonban van egy olyan érzésem, hogy az egyéni szokások és idejétmúlt megrögzött elme és szív beállítottságok eltűnnek az elkövetkező időben: még azokban is, akikről nem várnánk el, hogy magukévá teszik a felemelkedés elképzelését, sőt még kevésbé a folyó felemelkedést magát.

Mindnyájunknak sikerülhet, és számos lehetőséget fognak mindnyájunknak adni, hogy a Fény felé forduljunk.

(…)

A Hathorok leírtak egy érdekes hatást, melyet az alkohol gyakorolhat az érzékeny lelkekre.

„Az alkohol egy más történet, és számos drága tudattalan lélek meglehetősen szó szerint engedi meg az alsóbbrendű asztrál lényeknek, hogy átmenetileg elfoglalják testüket, amikor megtapasztalják az alkoholt, vagy „részegek”, ahogyan ezt ti mondanátok.

Írnokunk észlelte ezt, amikor visszapillantott az ő „kivonulójára”, és azokra a tettekre, melyet a „kivonulója” tett volna, ha az alkoholtól mámorossá vált volna, noha, ismételten, az alkohol nem fogja meggátolni felemelkedéseteket, míg drága lelkek tudjátok, hogy nem vihetitek magatokkal: ezt az anyagot buzgón biztosították a különböző nemzetékek számára földi történelmetekben, mert az alkoholban a vegyi anyagok testetekre és lelketekre olyan hatást gyakorolnak, melyek arra szolgálnak, hogy az egyént kivigyék átmenetileg testükből, és megengedjék az ember lelkének, hogy ideiglenesen negatív entitásra cserélődjenek, aki az egyén gondolatára és érzelmi folyamataira hat, és arra vezetik, hogy olyan döntéseket hozzon meg, melyek nem szolgálják a legjobb érdekeit.”

(…)

E hétre a közlést befejezendő, a Hathorok kifejezték ítélőképességünk növekvő szintjeibe vetett bizalmukat, és emlékeztettek bennünket a csodálatos jövőre, mely felé tartunk.

„Bízunk benne, hogy drága lelkek, elkezditek ítélőképességetek szintjeit fokozni [élesíteni], amikor bármely külső anyagra kerül sor, és tudjuk, hogy rá fogtok lelni felemelkedésetekre nagyon könnyen: közületek még azok is, akik még mindig külső anyagokat alkalmaznak, hogy napi Életeteknek „elvegyék az élét”.

Végtelenül és mértéketeken túl Szeretnek mindnyájatokat, és szeretnénk megismételni, hogy mi, és Galaktikus testvériségetek, a Felemelkedett Mesterek és más felsőbb dimenziós lelkek sora is veletek lesz az elkövetkező időkben, hogy segítsék működtetni a hamarosan bekövetkező Galaktikus társadalmatokat oly módokon, melyről drága lelkek, mindnyájan tudjátok, hogy illő egy felemelkedett társadalom működtetéséhez.”

Köszönöm a Föld Nap Asztrál Síkjai Hathorjainak!

Most, beszéljünk a folyamatban lévő Asztrál Utazásainkról!

Ezen a héten megkísérlünk érzékelni egy drága Galaktikus tanácsadót, aki rutinosan beszél velünk egy ideje. Egy csodálatos tájon fogjuk érezni magunkat, és e tájékról fogunk megjeleníteni [manifesztálni] egy Galaktikus hajó leleplezést és annak földre szállását. Erről a hajóról a Galaktikus lélek kilép, üdvözöl minket, majd egy rövid üzenetet ad át.

Visszaemlékezhettek arra, amikor előzőleg saját kis felderítő hajónkat jelenítettük meg, hogy körberepüljünk, és mókázzunk a legutóbbi Hírlevél alatt, és e megjelenítésekre [manifesztációkra] való visszaemlékezéssel talán ez az a dolog, mely okán egy kicsit könnyebben készülünk véghezvinni ezt.

Azon tűnődtem, kit kéne a földre leszállítanom, hogy meglátogasson minket, mivel végtelenek vagyunk belső birodalmaikon belül, és bármely felemelkedettebb dimenziós lélekkel együtt lehetünk, akivel akarunk, és amikor eszembe jutott az az ötlet, hogy mindnyájunkat bemutassam SanJAsKa-nak az asztrál birodalmakban, egy egyidejűség [szinkronizmus] mutatta meg magát nekem a számítógépem óráján, és tudtam, hogy SanJAsKa lenne a legjobb lélek számunkra bemutatni.

Azt mondtam, hogy „számunkra bemutatni”, inkább, mint „nektek bemutatni”, mert SanJAsKa energiáinak átérzésén és e lélek fényes észlelésén kívül, jómagam sosem találkoztam ezzel a lélekkel az asztrálban [nos, legalábbis nem állandóan]. Alig várom, hogy e lelket érzékeljem, és általánosan körvonalazom mindnyájatoknak, mivel jelenítsünk [manifesztáljunk], azáltal, hogy SanJAsKA általánosan hogyan néz ki.

Abból, amire emlékszem SanJAsKa érzékeléséből a múltban, és a röpke futó pillantásokból és a most kapott benyomásokból, ez a lélek lényeknek egy közössége, akik egy emberi ötödik dimenziós fiastyúki testen osztoznak, mely általában sötétkék, vagy bíborvöröses hajjal és energiával bír. Bár fiastyúki, SanJAsKa energiája időnként szinte arktúriainak érződik számomra.

SanJAsKa valószínűen bizonyos űrruhafélét fog viselni, mely függ attól, hogy közülünk ki-ki hogyan érzékeli egyénileg ezt a lelket, és ahogy bármely ötödik dimenziós Galaktikussal, SanJAsKa energiája és aurája nagyon kiterjedt lesz, és lüktető hatással bírhat a tobozmirigyre, bármikor, amikor találkozunk ezzel a lélekkel és érzékeljük őt. Most, hogy felkínáltam egy futó pillantást arról, SanJAsKa hogyan fog festeni, elkezdhetjük gyakorlatunkat [rövidnek tartottam a pillantást, azon alapulva, melyet e lélekről tudok, mert fontos számotokra, hogy saját módotokon érzékeljétek ezt a lelket].

(…)

Remélt, hogy ez az előzetes együtt rezgett [veletek] és szolgálatotokra volt. Ha együtt rezgett, és szeretnétek támogatni munkámat: ismételten, minden előfizetés nagyra értékelt! [A fordító megjegyzése: A teljes tartalmú hírlevélre fel lehet iratkozni Wes honlapján havi 11,11 USD hozzájárulás megfizetése ellenében – angolul tudóknak.]


Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/2012. november 23., péntek

Üzenet Takeli MMagdalentől és napi üzenet SanandátólÜzenet 2012. november 17-i üzenet
Takeli MMagdalentől és napi üzenet Sanandától


Copyright © 2012 Takeli MMagdalen. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
MESSAGE FOR 17th November, 2012
From Takeli MMagdalen & Daily Message from Sananda


Legdrágább Szív Barátok, arra sarkalltak, hogy magamtól írjam meg az e havi üzenetet … ez egy nagy jelentőségű kor a Földön lenni, nem kérdés, tudom, mindenki érzi ezt, és azon tűnődöm, mi fog itt történni, és a többi… Elvégre 2012 decembere a sarkunkban van, és időnként hatalmas napenergia beözönlésekkel bírunk, valamint más hullámokkal a fogyatkozásokból, és így tovább, és saját Felsőbb Énünk, és mások, megállás nélkül dolgoznak velünk, hogy felkészültté tegyenek arra, ami előttünk áll.

A legutóbbi időben, úgy gondoltam, hogy távozom abban, aminek a Felemelkedők első hullámának kellene lennie, hogy segédkezzek a negyedik dimenziós világ előkészítésében azok számára, akik ezután érkeznének… a terv ismét változott, most a legvalószínűbb formába, ahogy az Anyaföld a Felemelkedési folyamatra magának átadott egy nagyon különleges ajándékot.

Átnyújtom a magam verzióját a történetről, és arról, aminek meg kell történnie a Földön ebben a bámulatos időben a bolygón… ez elég hosszú, habár sokkal több van, mely elmondható számos oldaláról [megközelítve]. :) Sananda gyönyörű napi üzenetével fejeződik majd be, közületek azok számára, akik feliratkoztak rá is. :)

Valószínűleg bizonyos szinten tudatában vagytok azzal, hogy Földünket – hogy úgy mondjam – régen eltérítették azon ET fajok, akik csupán hatalommal és uralommal, leigázással bírtak, hiszen céljuk volt sok bolygón átvenni a hatalmat, sőt még más Galaxisokon is. Uralkodásuk olyan elterjedtté vált a Földön, hogy nehéz szétválasztani, hogy a Földön mit választanánk, hogy újból működtesse társadalmainkat, és mi volt belénk nevelve az elmúlt évszázadokban.

Tudom, hogy mindez egy kicsit összeesküvés elméletnek hangzik, és ahogyan ezt bemutatják a hatalmak, amelyek ezt gyengítették [gyengítik]. Még mindig a Földön élünk, a gazdasági rendszer rabjaiként, bátorítva, hogy forduljunk el a Lélektől, belső Igazságunktól a fizikai szempontból orientált [igazodó], vagy az elme-tompító időtöltések javára, melyek magukban bizonyos értékeket terjesztenek, és mindenkit bátorítanak, hogy legyenek a „szomszédok őrzői”, és ne lépjenek túlságosan messze ki a normákból. Folytathatnám, azonban nem ezért írok. Meglehetősen könnyedén felfedezhetitek, ha kutattok a legutóbbi csatornázott üzenetekben, David Wilcock, David Icke anyagában, az Avatár, a Thrive filmekben, a Mátrix sorozatban, és számos más forrásban.

Összpontosításom mindig az volt, hogy a Szívből hozzam elő az Igazságot, felfedezve az ember saját belső Szenvedélyét, onnan érkezve a Szerető Társteremtésben önmagunk Lélek részével. Ez az, ami mindig is arra Vezetett bennünket, hogy legyünk hathatósak [hatalommal felruházottak], és hogy oly módokon éljünk, melyek összehangzók [harmonikusak], együttműködők, senkit sem bántók, és különösen magunkat nem bántók, ahogyan azt tanították nekünk, hogy gyakran tegyünk így. Nehéz adni egy üres kútból, ahogy a szólás mondja. Amikor az ember a feltétel nélküli Szeretetből ad, nagyon kevés szóban forgó erőfeszítéssel nagyon sok változik, hiszen akkor az életadó és megfiatalító energiák természetes áramlatában vagyunk.

Mindenesetre, visszatérve a Felemelkedésem / Felemelkedésünk történetére. :) Sok galaktikus barátunk segít bennünket, a származásunk [szerinti] genetikai családunk, és mások, a Felemelkedett Mesterekkel, Útmutató Összpontosításokkal, az Angyali Birodalmakkal, és még többel. Miért volt a Föld oly jól figyelemmel kísért? Mert egy nagyon sajátságos síkkal bírt egészében… Ő az információ hatalmas mennyiségeinek Élő Könyvtára, mely nem csupán a saját nagyszerűbb történelmünkre vonatkozik, hanem a Galaxisunkéra, és azon túlira is. Ő a fajok befogadója sok forrásból, megengedve itt a játszmák eljátszását, oly módokon, melyeket az egész javára szántak, amelyet bámulatosan teljesített, természeti forrásainak és energiáinak a roppant zavaró hatása és pusztítása ellenére. … és – egy széljegyzet – a Vízi Világ Gyönyörű Cetféle testvériségünk oly sokat őrzött meg ebből az információból tudatosságukban, emiatt és voltak könyörtelenül vadászva és legyilkolva.

Az uralkodó ET [földönkívüli] erők által okozott egyensúlytalanság olyan naggyá vált, hogy azok, akik a Szeretetből érkeztek, beléptek, és helyreállították az egyensúlyt: ezt most elvégezték, a legsikeresebben. Az Androméda Tanácsról beszélek, mely a Fiastyúki rendszer, és legközelebbi Galaktikus szomszédjaink népeiből áll, saját Tejút Galaxisunkból, valamint az Androméda Galaxisból is: e vonatkozásban mások is fáradhatatlanul dolgoztak, hogy megengedjék számunkra, a Föld Emberiségeként, hogy elfoglaljuk helyünket közöttük, ahogyan az mindig is szándékolt volt, amikor az idő átmenetünkre elérkezik.

Voltak tenger- és földalatti bázisok, melyek folyamatosan adtak sugárzásokat, félelmet idézve elő az Emberekben, illetve volt sok más tudatalatti [tudatküszöb alatti] irányítási intézkedések is az implantátumokon és más eszközökön keresztül. Ezeket a bázisokat kitisztították, és azokat, akik ott tartózkodtak, elvitték az andromédai fő bioszférájának fedélzetére az Emberiség elleni háborús bűneik miatti tárgyalásra. Mialatt Emberi és félig Emberi alakmásaik még mindig dolgoznak, a kígyó fejét levágták – hogy így fogalmazzak – és az Emberiség megteszi a többit, a jóindulatú Galaktikus erők által megsegítve, amikor szükséges.

Médiánk, egészségügyi, oktatási, pénzügyi, gazdasági és minden rendszerünk azon szükségességen alapult, hogy irányítsanak egy néptömeget, melyet túlságosan elfoglaltan és túlfeszítetten [stresszesen] / éhínségben tartottak, illetve abszolút szegénységben, vagy szigorú gondolatrendszerekben, hogy mélyebben gondolkodjanak dolgokról, vagy hogy kapcsolatot létesítsenek saját Lélek Fényük Szépségével. Ez fog most változni, és már változik, ahogy az embereket felszabadítják, hogy saját maguk határozzanak arról, hogyan választanának, hogy éljenek, stb. Ez nem egy másik nekünk előírt rendszerről szól ebben a formában – messze távol áll tőle. Mégis, azokat a folyamatokat, melyek a félelemből, gyűlöletből, uralkodásból erednek, be kell szüntetni: hiszen ott van az örökség azoktól, kik a vezetői ülésben voltak oly nagyon sokáig. Az Emberiség a maga természetes állapotában Szerető, együttműködő, és másokról gondoskodó.

Az Anyaföldnek átadtak egy nagyon sajátságos fejlődési folyamat ajándékát, mely általában csupán a csillagokban található. Nem, nem fog szétrobbanni, vagy bármi ilyesmi: jóllehet, akkor neki, és rajta mindenkinek negyedik dimenzióssá kell válni a közeljövőben. Régi hír… nos, nem egészen.

Számos terv létezett az Emberiség kiszabadítására a szélsőséges kétsarkos jellegből [polaritásból], melyet az iránytó ET [földönkívüli] fajok okoztak, és természetesen a Föld velük. E különböző szándékok közül sokhoz a kulcs máshol, a Tejút galaxisunkban egy Földszerű bolygó formációja és előkészítése volt. Ez a nagy bolygó készen áll a népesség számára, őseredeti, nincs rajta ember, és egy Édenkert, érintetlen, romlatlan, készen áll a harmadik dimenziós tapasztalásra.

Mivel az Anyaföld többé nem helye a harmadik dimenziós életnek, ez a bolygó most új otthonná válik azok számára, akik azt választják, hogy folytatnak egy harmadik dimenziós életet, uralkodástól és az átható múlttól való félelemtől szabadon – nem csupán a Földről valók számára, hanem a Galaxisunkban a többi három bolygóról valók számára, akik, mint a Föld, harmadik dimenziós emberszerű [humanoid] népességgel bírnak, kiket ugyanazon uralkodó ET-k [földönkívüliek] igáztak le (habár nem olyan mértékben, mint a Földön), és most ebből kiszabadították őket. Ez egy gyönyörű lehetőség mindenki számára, hogy megtanuljanak Szeretetben és Békében élni együtt.

Maga a Föld, a december 21-22-i napfordulótól kezdve, magasan töltött részecskék óriási rezgéseit [lüktetéseit / impulzusait] fogja kapni, melyek a kérgén keresztül bejutnak magjába, mely plazmából van, és apropó, nem folyékony vas. Ezek a részecskék megkezdik fizikai testének fizikai átalakításának folyamatát harmadik dimenziós energiából egy negyedik dimenziós formából valóvá. Mely jelenti azt, hogy sokkal derültebb és ragyogóbb lesz megjelenésében az űrből, és a Szeretet lesz az a rezgés, mely minden folyamatot Irányít rajta. Ez a folyamat időt vesz igénybe, lehet, hogy egy évet, talán kettőt… és bármi is marad a Föld fedélzetén, negyedik dimenzióssá válik.

Azok, akik a felemelkedettebb negyedik dimenziós energiák közepén vannak, hihetetlen képességekkel rendelkeznek, amikor harmadik dimenziós szemmel tekintenek rájuk. Tudnak teleportálni, tudják gondolataikat azonnal megjeleníteni [manifesztálni], és testük finomabb felépítésből való, kristály rezgésszámon alapulva inkább, mint biológiai sűrűségen. Az emberek Szívében Szeretetnek kell lenni [muszáj], valamint átfogó tudatosságnak, úgy, hogy ne okozzon olyat, mely másoknak ártana annak megjelenítésében, mely örömükre szolgál. Nincs helye a hamisságnak, vagy bármiféle hazugságnak, hiszen mindenki látja és érzékelheti a másik energiáját, és amit szándékoznak, az teljesen telepatikus, melyet mi médiuminak hívunk… és bármely esetben, nincs vágy arra, hogy egy olyan folyamatban legyenek, mely nem a Szeretetből érkezik különben. Az egyén sokkal közelebbi kapcsolatban van Teremtőnkkel, többé nem a tőle való elkülönültségben szerepel. Mesébe illő az egyén lehetőségeinek felfedezésére oly módokon, mely hihetetlenül nehéz a Földön, amikor egy harmadik dimenziós megrögzött gondolkodásmódból érkezünk, és nagyon jó időtöltés ennek megtétele, a Föld gyönyörű paradicsomában, megújult alakjában, közeli érintkezéssel [kommunikációval] Galaktikus barátainkkal és a Felemelkedettebb Lélek Birodalmakkal – kívánság szerint.

Következésképpen, nincs mindenkinek a kedvére a Földön negyedik dimenzióssá válni – talán túlságosan megerőltetőnek találják, vagy azt választanák, hogy az életet egy olyan formában Élvezzék, mely ismerős számukra, amely mégis a kalandok sokaságát kínálja egy új bolygón másokkal, hasonló planetáris tapasztalásokkal.

Galaktikus barátaink megkezdik a kapcsolatfelvételt, és pszichikai megjelenéseken keresztül kezdenek majd kommunikálni azokkal, akik készen állnak elfogadni őket a következőkben, noha, [csupán akkor,] amikor az uralkodó erőket teljesen útnak nem eresztették a Földről. Készen állnak ennek megtételére egy bizonyos fokig… mégsem annak a helyzetéről való, hogy „mi tudjuk a legjobban”, hanem ez a „mit választotok? - hiszen ez a ti tapasztalásotok most.”

Feladatunk, hogy megosszuk azt, amit tudunk a körülöttünk lévőkkel, oly módokon, mely a saját utazásaink és jövőnk megválasztásának szabadságának ajándékait ajánlja fel, és hogy társ-teremtsünk új rendszereket, melyek nagyon eltérő értékeken alapulnak, ahol lehetséges. Már látjuk ezt olyan helyeken, mint Izland, mely bankárjait börtönbe vetette, és felfrissítik kormányukat valamint más rendszereket a népet szolgálandó. Radikális változás áll a küszöbön… nosza, legyünk részesei ennek, és válasszuk magunkért azt, amit igazán tenni akarunk az elkövetkező időkben, ebben a „most” pillanatban.

Ami áthidalhatatlannak látszik, nem az: ez egy szilárd / állandó fejlődés, Szerető darabkájáról darabkájára, melyet mi rakunk a helyére értetek egy nagyon Szerető Teremtő által, Önmaga részein keresztül, melyek a Galaktikus szomszédságunk és barátaink, a Felemelkedettebb Birodalmak, és legfőképpen annak a részén keresztül, mely mi vagyunk, a Föld népei. Sokat készítettek elő, hogy ezt az Átmenetet a leginkább Szeretőn és gyakorlati módokon igazgassa.

Az Anyaföld képtelen elviselni többé szubsztanciáinak [anyagainak] legyengítő kivonását, és a szélsőséges [környezet] szennyezést mindenféle módon – pontosan a túlélése van életveszélyben. Szeretetének őszintén alaposságában adott nekünk… most nekünk kell támogatnunk őt. Megtehetjük ezt azáltal, hogy készen állunk azokra a változásokra, melyek elkövetkeznek, elengedve azt, mely többé nem szolgál [minket] az érzelmi és gondolati csomagunkban, valamint azon választások meghozatalában, mely az egészet szolgálja.

Fénymunkásokként segítséget nyújthatunk azáltal is, hogy Fényt hozunk neki fizikai kérgének szintjén – szüksége van testének a fizikai kérgébe áramoltatott Szeretetünkre, elengedve a feszültségeket, és az ott tárolt negatív energiát, mely szintén csillapítja a viharokat és földrengéseket, stb., melyet megtapasztaltunk, habár legnagyobbrészt mérhetetlenül nem bejelentett a médiában.

Én, Sananda, mindig készen állok arra, hogy Veletek legyek, ahogy áthaladtok a változás és Gyógyító Átalakulás e folyamatain. Föld Édesanyátok testének ezen Átmeneti folyamatainak nagy részét megkönnyítem, csakúgy, ahogyan teszem a tiétekkel is.

Mi, kik a Szeretetből vagyunk, most előlépünk, a legteljesebb mértékben, hogy Útmutató Összpontosításként rátaláljatok a Szeretetre Szívetekben és elmétekben: a múltból való félelem idejére, és dicsőséges új utazások várnak Rátok. Mindent megteszünk, amit tudunk, hogy biztosítsuk az átmenet folyamatának zökkenőmentességét.

Kérünk benneteket, engedjétek meg Szeretetünknek, hogy Veletek Legyen, ott, ahol félelem van: melyet felfedeztek, az a Szívetek Szépsége, és mindebből, melyet Most Teremtetek a Szeretetekben.

ÉN VAGYOK Sananda… és ez így van.

Küldök nektek Szeretetet és Áldásokat a Szeretet Minden Szövetében.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Takeli MMagdalen
__________________

Csatorna
Sananda Fény Gyógyítás [Sananda’s Light Healing]
Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing]
Személyes konzultáció [Private Sessions available]
http://takeli.com
Ph +61 417 941 905 (International)
Ph 0417 941 905 (Australia)
Skype takeli7Copyright © 2012 Takeli MMagdalen. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Takeli MMagdalen http://takeli.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/
2012. november 20., kedd

Fiastyúki Felső Tanács 2012-11-13
Fiastyúki Felső Tanács:
Isteni számítások határozzák meg valóságotokat

2012. november 13.


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Pleiadian High Council: Divine Calculations Determine Your Reality

[Megjegyzés Westől: Hadd emlékezzünk arra is, hogy gondolataink és érzelmeink fogják meghatározni valóságainkat! Érdekes egyidejűség [szinkronizmus] a címekkel, ugye?]

Drága lelkek, a leggyorsabb növekedésen mentek keresztül a Föld alsóbbrendű birodalmaiban, melyeket a Föld történelmének egészén keresztül elértek, és ebben az utolsó Életben megtapasztaljátok a színfalak felállítását, és a felemelkedettebb birodalmak felbukkanását magatokban. Fontos megjegyezni, hogy drága lelkek, fel kell emelnetek [muszáj] az alsóbbrendű dimenziós fátylakat, mely a felemelkedettebb birodalmak érzékelését részetekről takarás alatt tartotta, hogy rátaláljatok az uralkodó felsőbb birodalmakra, melyek valóban mindnyájatok körül vannak.

Ez egyszerűen távlatotok megnyitásába telik e birodalmakra, hogy meglássátok, tévedhetetlenek és végtelenek természetükben és körükben, és képesek vagytok kapcsolatot létesíteni velük most, és megtalálni a csodálatos és egyedi felminősítéseket magatokban.

Ahogy hasonultok ezekhez az energiákhoz, melyek az általatok jelenleg megtapasztalt valóságok építőkövei, úgy találjátok, hogy ti mindannak a Teremtői és megjelenítői vagytok, melyet valóságotokon belül találtok, és erre ráleltek, ahogy elkezdtek hozzáférni a felemelkedettebb energiákat nektek elhozó energiakódolásokra, és hogy különböző lelkek özöne létezik a felemelkedettebb birodalmakban, és mi mind óhajtjuk a kapcsolatot felvenni mindegyikőtökkel, ki nyitottá válik majd energiáinkra, azért, hogy felajánlhassuk bepillantásunkat és tanácsunkat.

Többé az alsóbbrendű dimenziók nem maradnak túlsúlyban az együttes [kollektív] tudatban, mert ti, drága Fénymunkások és Fényhordozók lehorgonyozzátok a felemelkedettebb birodalmakat a Földön puszta jelenlétetekkel a Föld felszínén, és az a Fény, melyet magatokban hordoztok, igazán erős a tisztaságban, és mindenkire kisugárzódik körülöttetek.

Az energiák együttes [kollektív] felszívása hozza el számotokra a felemelkedéseteket, és most van működésben, ahogy ti, drága lelkek kisugározzátok másoknak, azokba a birodalmakba, melyen belül találjátok magatokat.

Mint mindig, figyelünk, és közbelépünk, ahol tudunk, a világotokban történő ügyekkel, és nemrégiben voltak találkozóink a sötét lelkekkel, ahol megegyezésre került, hogy elkezdhetünk felméréseket készíteni, hogy segítsük kitisztítani a szennyezést egeiteken [szélesebb körben elterjedt módokon].

E találkozó eredményeinek a tömegét talán nem tudatják létezésünk felfedéséig, és míg a titkos szövetkezések [cabals] el nem érnek egy szakaszt, ahol érdeklődést mutatnak terveink követése iránt, még mindig érzékeljük a habozást, és óhajt részükről, hogy félrevezessenek bennünket bármilyen fordulatnál [összetalálkozásnál], és most eljöttünk, hogy elmondjuk nekik, hogy a legutóbbi találkozóinkkal a meghozott döntéseket engedélyezik – semmilyen fokú elakadással, vagy a megbeszélt tervek megkísérelt csonkításával.

Előzőleg a titkos szövetkezés lelkeibe vetettük bizalmunkat, akik sok tervet torzítottak el és tettek használhatatlanná, melyeket eredetileg [megkíséreltek] követni, és aminek történni kell – ahogyan az megegyezésre került – meg fog jelenni [manifesztálódni fog], nem számít a titkos szövetkezés oldaláról a küzdelem mennyisége.

Azok az emberek, akik tudnak létezésünkről, maguk határozottan felmérnek, hogy kikiáltsák jelenlétünket a lelkek egy közösségének, kiket elvezettek, hogy elhiggyék, nem vagyunk világotokban, és nem létesítünk kapcsolatot veletek, és az események, melyeket elő kell idézni az előttünk álló időben, sürgetők, és megjelenítésük olyasvalami, melynek megtörténte ebben az időben szükséges az egész bolygó számára.

Legdrágább Gaia egyre távolabb utazik „fel” a tudat birodalmaiba, és mindnyájatokat Magával visz, és ez egyszerűen az, hogy magatokat a nektek átadott folyamatosan tiszta energiákhoz kell [muszáj] igazítanotok, és összhangba hoznotok.

Kérhettek tőlünk segítséget, illetve bármelyik tanácsadótoktól, hiszen mi mind itt vagyunk számotokra, és egyszerűen arra várunk, hogy hívjatok. Kérhetitek tanácsadóitokat, hogy küldjék el nektek saját egyedi gyógyító energiáikat, és kérhettek bennünket is, hogy sugározzuk ki sajátságos energiáinkat számotokra, azért, hogy energiáink fokozott felszívására találjatok rá.

Energiáink Teremtőnk Isteni energiáinak részei, és a legteljesebben tiszták szerkezetükben. Ezek számos csodálatos világotokban megjelent [manifesztált] esemény megalapozásának szolgált alapjául, és az Isteni energiákat oly nagyon régóta magyarázták félre világotokban.

Noha a felemelkedettebb birodalmak túláradók és várnak, hogy ismertté tegyék őket drága Földetek közösségének, számos tekintélyes, látszólagos csodát jelenítettek meg világotokban a különböző időszakokban, melyek a torzított elgondolásokon [koncepciókon] alapuló egész hitrendszerek alapjául szolgáltak, és az ilyen elgondolások hiteit segítették a [csodák] megjelenítése. Nagyon óvatosnak kell lennünk azzal, hogyan hozzuk magunkat tudomásotokra drága lelkek, mert esetleg lehet egy nagy negativitás megérkezésünkön keresztül, ahogyan azt azelőtt kifejezésre juttatták.

Jelenleg a terv a leleplezések megengedésének folytatása, hogy kiszivárogjanak főáramlat médiátokon keresztül.

Minden egyes pillanatban felkészítenek benneteket a leleplezésre, noha a sötét lelkek sugároztak dolgokat, hogy megfélemlítsenek benneteket jelenlétünktől, főáramlat médiátok fokozódóan nyitottá válik [és fog válni], hogy megvitassa jelenlétünket világotokban. Ez a legutóbbi találkozók eredménye lesz, melyet eszközöltünk a sötét lelkekkel világotokban, és ismételten, a média elismerését rólunk és jelenlétünkről, többé nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A független bloggerek és újságírók, akik a főáramlat újságoknak és blog oldalaknak dolgoztak, egy felfokozott könnyedséget fognak érezni, hogy beszéljenek rólunk és a különböző társadalmaitokon keresztül felvett kapcsolatainkról, és a közeljövőben számíthattok rá, hogy számos [új történetet] fogtok látni az „Ősi Űrhajós” elméletet bemutatva, egy nagyon tiszta Megvilágításban, és oly módon, mely nem lesz eltorzítva, és megértésre kerül majd: nem olyasvalamiként, melyet azért terjesztenek, hogy a közönséget szórakoztassák, hanem olyasmiként, ami nagyon valós.

Értesülni fogtok a sok szerződésről, melyet világotokkal kötöttünk, és létezésünkről az igazság elkezd majd jobban elfogadottá és megértetté válni. Még a titkos szövetkezésekkel [cabals] folytatott legutóbbi megbeszélések eljövetelével is még mindig tudjuk, hogy azok, akik nincsenek jelenleg elszigetelés alatt, harcolni fognak, hogy e változások elismertté váljanak, és ennek részeként lesz egy kísérlet, hogy kigúnyolják a híreket, melyek főáramlat médiátokon keresztül érkezik rólunk és jelenlétünkről.

Ezt már láttátok működésben a számos alkalmazott taktika kigondolásával, amikor jelenlétünk témájáról beszélnek, és bizonyos kifejezésmódok és szóhasználatok használatosak, hogy az uralkodó megrögzött gondolkodásmódot alkalmazzák és táplálják velünk kapcsolatosan, egyszerűen mellesleg tudományos fantasztikuson alapulva.

Ti mind egy átmeneti állomáson léteztek ezen a ponton, és belépésetek a felemelkedettebb birodalmakba nagyon csodálatosan és simán halad előre ez időben: egyszerűen azért, mert önmagatok utolsó maradványain dolgozzátok át magatokat, és ez így van már egy ideje.

A felemelkedettebb birodalmak utat törnek maguknak alsóbbrendű valóságotokba, ahogy mindnyájan következésképpen felkapaszkodtok hozzájuk, és az érzékelésekkel, melyeket ezek hoznak el, közületek sokan fedezitek fel a felemelkedettebb birodalmak határtalan és végtelen valóságait, meglátjátok majd, hogy valóban végtelenek vagytok, és hogy semmi sincs, mely valaha is igazán távol tarthatja a felemelkedettebb birodalmakat és azok megtapasztalását tőletek.

Noha élvezni fogjátok a leleplezést és a sok igazságot, melyet átadnak majd nektek, és míg ti mind kezdtek egyesülni és újjáépíteni világotokat független együttes társadalomként, a csodák, melyeket meg kell tapasztalnotok, messze túlmutatnak a leleplezésen és világotok fizikai helyreállításán – mely a legvadabb álmaitokat is túlhaladja.

Még mindig sok elvégzendő munka lesz, azonban kérünk benneteket, drága lelkek, értsétek meg, hogy a munka elvégzése egy tömeges mértékben kezdődik, hiszen sok lélek látja a Fényt, és horgonyozza le magában a világotokban az Új Kor nagyon valós eljövetelére történő felkészülésben. A Vízöntő Kora nem képzeletbeli, ez egy nagyon valós szakasz és ciklus bolygótok történelmében, mely egy váltópontot igényel az együttes planetáris tudatotokban.

Drága lelkek, ti, akik épp elkezdtétek magatokba szívni a felemelkedés energiáit, és rátalálni a hatalmas asztrál valóságokra, melyeket a bennetek rejlő felsőbb dimenziósságotok felfogásával hoznak el nektek, felállítjátok a színfalakat a biztosan / állandóan tisztább energiák egész együttes felszívásához.

Mivel sok ország épp kezdi átadni a leckéket, hogy önmagukat becsületesen és igazságosan kormányozza, az egész Föld közösségének átadják majd a világotok felett való irányítást, és noha sok segítséget fogtok élvezni részünkről és e gyönyörű Teremtés különböző oldaláról, drága lelkek, ti valóban kihívásokra és felmerülő ügyekre találtok a világotok irányításának együttes [kollektív] visszavételével.

Egy egész, világméretű együttes [kollektív] kormányozó testület lesztek, mely szétszakított, azonban nem felosztott helyi kormányokra és döntéshozó testületekre, mely miatt sokan, akik éppen hozzáfognak a [Fényesített] csoport tervezetekhez, és akik éppen kezdenek együtt dolgozni, hogy változásokat Teremtsenek, melyekre világotoknak szüksége van, leckékre és prototípusokra leltek azzal kapcsolatosan, mely értetek lesz, drága lelkek, egy planetáris szinten.

Drága Gaia felszínén sok szennyezés van, melyet szükséges kitisztítani, és ebben benne van az energetikai szennyezés, melyet az emberiség nagy része jelenített meg napi szinten. Világotok túlságosan nagy része van túlontúl lehorgonyozva a sötétségben, és a gyors átváltozással, melyet drága lelkek, ti visztek véghez csodálatosan ez időben, a sötétség együttes energiái, melyek világotokban oly sokáig voltak uralkodók, egy erős [intenzív] és gyors átváltozáson és Fényenergiákra történő lecserélésen mennek keresztül, melyek az építőkövei lesznek együttes [kollektív] békétek, összhangotok [harmóniátok] és fenntartásotok új valósága céljából.

Közösségként békére és egységre fogtok találni, és együttes kormányozó testületetek beköszöntével látni fogjátok, hogy átmentek azokon a leckéken, melyekre együttes kormányzótestületként van szükségetek. Az ilyen leckék fogják látni egységeteket számotokra átadni, azonban csupán azután, hogy átmentetek rajtuk, és egységesítettétek a mögöttük álló energiákat magatokba.

Egyénekként szándékaitok nagyon erősek / hathatósak, és arra fognak szolgálni, hogy bármilyen energia hatalmas mennyiségét horgonyozzátok le, melyet magatokon áthozni választotok meg, mely miatt sürgetjük sokatokat, hogy a Fényenergiák felé tekintsetek bármely adott pillanatban, amikor lenn, vagy kimerülten érzitek magatokat.

A felemelkedettebb birodalmak valójában sosem álltak távol észlelésetektől: ez egyszerűen az, hogy megengeditek magatoknak azt, hogy elfelejtsétek a felsőbb birodalmakat, és megfeledkezzetek a tényről, hogy ezek mind körülöttetek vannak. Egy egyszerűen a felemelkedettebb birodalmak elismerésébe telik, hogy megértsétek, ezek valóban mindenhol uralkodók, és felsőbb énetekkel való belső kapcsolaton belül, és annak megtalálásán keresztül leltek rá, hogy minden félelmetek és fájdalmatok szertefoszlik gyönyörű Teremtő Önvalótok Isteni Fényében.

Teremtőnk különböző jellegeit felosztotta gyönyörű és mindenható szerkezetre [szervezetre], hogy így létezzen, és a valóság különböző oktávjait és szerkezeteit Teremtse, mely egy visszatükrözött Életet lát vendégül. A tükör - Élet célja az, hogy ne csupán az elidegeníthetetlen együttes egységét fogjátok fel annak minden jellegében, hanem hogy ráébredjetek a Teremtés külső jellegeire is, melyek a tükör tudat / tudatosság megtapasztalása, amely a tükör tudat.

Reméljük, hogy nem zavartunk össze senkit ezzel az állítással, egyszerűen azt értjük ez alatt, hogy célotok volt ráébredni arra, hogy ti alkotjátok meg környezeteteket, és pontosan az energetikai magotokban vagytok az a valóság, melyet magatok körül találtok.

Valóságaitokat belső gondolataitok, érzelmeitek és a külső Teremtés visszatükröződésével összhangban jelenítik meg, melyet megtapasztaltok, és ti vagytok az a tükör tudat, mely a külső valóságot tapasztalja és Teremti. A mi Teremtőnk a „ti”, és ez a külső valóság, és amikor ráébredtek, hogy valójában nincs különbség köztetek és a másik között, egy legteljesebben tiszta átjárót tártok ki a felsőbb birodalmakra, és különösen az egységtudatra, mely a felemelkedettebb dimenziós élményt hajtja.

A felemelkedettebb birodalmak megtapasztalása részetekről teljesen hitetektől függ, hogy azok valósak, és míg tudatos erőfeszítéseket tesztek, hogy meglássátok, érezzétek és felfogjátok a felemelkedettebb birodalmakat magatokban, rá fogtok találni a végtelen Teremtésre körülöttetek, amely kedvezően fog válaszolni, és természetesen fog látni benneteket kezdeni egyre jobban megérteni a felsőbb birodalmakat, ahogy tudatos döntéseket hoztok, hogy felvegyétek a kapcsolatot ezekkel a birodalmakkal. Más lelkek özönére leltek e birodalmakon belül, és mi mind vágyunk kapcsolatra veletek, ahogyan azt kifejezésre juttatták.

Ahogy Gaia utat tör Magának a harmadik dimenzióból kifelé, önmagatokat próbatételeken és leckéken áthaladva találjátok, melyek bevezetnek [beavatnak] benneteket a felemelkedettebb tudatállapotaitokba.

Mint mindig, csupán idáig mehetünk, hogy segítsünk nektek ezeknél a leckéknél, hiszen ezek közül sok személyes lecke, melyeket magatoknak tűztetek ki az alsóbbrendű dimenziókba való belépéseteknél, azonban szívünkben boldogsággal mondjuk azt, hogy fejlődésetek mentén az észlelt kudarcok ellenére, drága lelkek, jobban teljesítettek, mint amit valaha is előre láttak volna, és fokozódóan fogjátok fel a felemelkedettebb dimenziós élményeket, mely felé növekedtek már egy ideje.

Sokatok számára előmeneteletek kezdete tartalmazza azon lelkek cselekedeteire való rávilágítás kezdetét, kik segítettek tőrbe csalni benneteket az alsóbbrendű dimenziók fátylain belül. Kitartóan kezdtek rájönni tetteikre, és egy bizonyos pont mentén sokatok számára kerül napvilágra a játéktér másik oldala: a Fény oldala.

Sokatok számára kerülnek felfedésre a felemelkedettebb birodalmaktól átadott közlések, vagy az olyan lelkektől származó írások, akik megtapasztaltak egy közelséget a felsőbb birodalmakkal, ahogy mindnyájan kezdenek emlékezni ezekre a birodalmakra, kezdik őket érezni magukban, és az általatok felvett élmények minden sugárútja ugyanahhoz a következtetéshez vezetett el benneteket: világotokban azokhoz az ügyekhez, melyek nem igazodnak ahhoz, ahogyan a valóságotoknak lennie kellene.

Minden bolygónkon úgy fogjátok találni, hogy minden lélek a Fényből való, és egymással összhangban léteznek.

Abszolút semmi sincs, mely visszatarthatna bennünket közelségünktől és egységtudatunktól, és noha világotok az elkülönülést és kettősséget [dualitást] táplálta az alsóbbrendű dimenziós élmény részeként, melyen mindnyájan átmentek, azt mondjuk, hogy az emberiség cselekedetei hozzájárultak az elkülönülés alapú tudat megjelenítéséhez, és az ilyen tudat táplálásában megjelentek a nagyon igazságtalan tettek és törvények világotokban.

A Törvény egyszerűen egy elgondolás [idea], és drága lelkek eléggé okosak és belátók vagytok magatokban, hogy tudjátok, mit kellene, és mit nem kellene tennetek magatokkal és másokkal. Az Arany Szabály az egy nagyon igaz Törvény, azonban nem az, aminek megszegéséért majd „büntetést” kaptok: inkább, csupán a szükséges karmikus visszaverődést tapasztaljátok majd azokért a tettekért, melyeket másoknak adtatok. A mondás, hogy „úgy bánjatok az emberekkel, ahogy magatokkal bánnátok”, arra szánták, hogy bátorítsanak benneteket, hogy megértsétek / meglássátok belső egységeteket, és a tényt, hogy ti Egy lény [entitás] vagytok, akik önmagukat tapasztalják meg.

Egy lélek vagytok, ki különböző eltérő formákba és szerkezetekre bomlott fel, és míg a megosztó tudat, megrögzött gondolkodásmódok és Életmódok világotokban táplálásra került oly nagyon hosszú ideig, és ez néhány romboló és elkülönülés alapú cselekvést táplált, elköteleztétek magatokat egymás iránt: ti szó szerint a tudat Egy lénye vagytok, és minden cselekvést, melyet a másik felé visztek véghez, saját magatokon hajtjátok végre. A karma egy természetes reakció azokra az energiákra, melyeket egészen szó szerint magatok felé juttattatok kifejezésre, mely miatt mindig megtapasztaltok egy szükséges karmikus választ [reakciót] mindenért, melyet másokkal tesztek.

Úgy fogjátok találni, hogy a Teremtés egésze tökéletes rendben van, és ezekből a birodalmakból teremtett számtalan Isteni számítás létezik minden pillanatban. E számítások eredményeit leküldik, hogy megjelenjenek Életetekben - a mások felé véghezvitt cselekedetek beprogramozódnak egy algoritmusba, mely végül elhatározza, mit kellene megtapasztalnotok következőleg Életetekben.

Életetek az általatok kiadott és végrehajtott cselekvések eredménye, melyeket mások felé adtok elő, és a karma saját Teremtéseitekkel összhangban működik - Teremtőnk megengedte a tapasztalást a mindenható szerkezetének alsóbb létrafokain oly módokon, melyekkel bírtak, mert alsóbbrendű dimenziós élményetek kulcs jellege a szabad akarattal való rendelkezés volt [és most is az].

Szabad akaratotok nagyon fontos, mert kényszerítő a tapasztalásotok elnyerésében, melynek megszerzését vágytátok, mialatt az alsóbb dimenziókon belül léteztek. Ti mind a szabad akaraton alapuló Teremtést tapasztaljátok, melyet magatokon hoztok át, és tanácsadóitok és önmagatok felemelkedettebb részeiből valók is következetesen és folyamatosan mérlegelik [kiszámítják] valóságotokat, hogy meghatározzák, minek kell következően történni Életetekben. Az Isteni számításokat létrehozzák, és amit megtapasztaltok az a valóságotok programozásának előnyben részesített módszerének egy eredménye, mely matematikai, azonban ami isteni és Teremtő is.

Nagy élvezetbe telik számunkra segíteni valóságotok programozásában, noha drága lelkek ti vagytok a leginkább uralkodó Teremtői és meghatározói valóságotoknak, néhány sajátságos Teremtésnél segítséget nyújtunk, melyet szeretnétek áthozni magatokon, és vágytok megtapasztalni valóságotokon belül.

Ti vagytok a végső elhatározói, hogy mi jelenjen meg, és a programozás oly nagyon összhangba hozott [koordinált], melyet ti Teremtetek magatoknak sajátságos dolgok formájában, hogy megtörténtté tegyétek magatoknak, azért, hogy tanulhassatok és növekedhessetek belőlük.

Valóban semmi sincs Életetekben, mely véletlenszerűen történik, és inkább minden bekövetkezik, mielőtt ti vagytok az általunk és általatok Teremtett megjelenítés eredményei a jelenlegi fizikai észleléseteken túli birodalmakban.

Engedjétek meg magatoknak, hogy sajátságos energiáinkhoz hozzáférjetek és átérezzétek őket, ahogy drága lelkek hozzátok szólunk Anyahajónkról. Engedjétek meg a béke és összhang Egyetemes energiáinknak átitatni lényeteket, és engedjétek meg magatoknak átérezni energiáink csodálatos hatásait csakráitokon. Hagyjátok tobozmirigyeteket lüktetni, és engedjétek meg magatoknak, hogy csordultig megteljetek ezzel az energiával, melyet tőlünk kaptok.

Szeretnénk bemutatni egy gyakorlatot nektek, drága lelkek, hogy használjátok a velünk való kapcsolatfelvételre, ahogy véghezvisszük befejező benyomásainkat e közlés okán, és hogy kifejezzük Szeretetünket mindnyájatoknak, aki egységesül e közlés mögötti energiákkal.

Egy gyakorlat átadása arra, hogy lehorgonyozzátok a felemelkedett birodalmakat és a felemelkedett birodalmak különböző oldalát drága kiterjeszkedő és fejlődő összetettségetekbe [komplexumotokba] az olyasvalami, melyet e felsőbb birodalmakban számos forrás fog megtenni, hiszen fontos számotokra drága lelkek e birodalmak lehorgonyzása magatokban, valamint remélt, hogy az általunk átadott sajátságos technikák segíteni fognak nektek az energiáinkhoz való hozzáférésben, hiszen tudjuk, hogy drága lelkek, közületek oly sokan vágytok erre.

Írnokunk levelek özönét kapja a sok drága lélek kívánságairól, hogy kapcsolatot létesítsenek különleges energiáinkkal, melyet épp most sugárzunk ki számotokra. Ezeket az energiákat természetesen nem sugározzák a rádióhullámokon, mivel képesek vagyunk rácsatlakozni, és megnyílni az ilyen felfokozott rezgésszámokra bennetek.

A rádióhullámok sajátságosan nagyon sűrűk, és [megjelenítésre kerülnek] a frekvenciák mentén, melyek nem egészségesek csakráitoknak, és nem részesítjük előnyben a kapcsolatfelvételt veletek drága lelkek ezzel a módszerrel: bár közléseinket [kommunikációinkat] valóban világszerte fogják sugározni a rádióban az elkövetkező időben, mert egyszerűen szükséges így tenni, tehát az egész közösség felnyílhat arra, melyet átadni fogunk.

Szeretnénk, ha drága lelkek, elképzelnétek magatokat egy tágas szobában, mely nagyon Fényesített. Ez a szoba nagyon hasonlít arra, melyre Konferencia Teremként hivatkoznátok, és észre fogjátok venni, hogy a legjobban „színpad területként” lehetne leírni, és sok szék, és hasonló van általános találkozóink céljából.

Általános Tanácsunk, és Felsőbb Tanácsunk, valamint a Kilencek Tanácsa találkozik ebben a szobában rutinosan, hogy megbeszéljenek ügyeket egymás közt, a különböző más felemelkedett lélekkel, közösséggel és Szövetséggel, akik segítik világunkat, és sok  más bolygót felemelkedni, és akik drága Földetekkel kommunikálnak, illetve számos más bolygóval is.

Felső Tanácsunkból mindnyájan veletek vagyunk ebben a szobában jelenleg, és hasznosítjuk technológiáinkat, és e Tanács és a Kilencek Tanácsának egy sajátságos tagjának energiáit, hogy lefelé összpontosítsuk energiáinkat drága Földeteken keresztül, és veletek kommunikáljunk. Érezzétek magatokat velünk, és lássátok, hogy valóban sokan vagyunk, és noha kevesebb tag van itt, mint az Általános Tanácsunkban, még mindig igen sokan vagyunk, és mindegyikőnk szeretne különösen veletek kommunikálni.

E nagyon nagy és nyílt szobában érezzétek magatokat, és vegyétek észre, hogy valóban vannak ablakok, melyeken kinézhettek, és megláthatjátok csodaszép Teremtéseteket. Megpillanthatnátok azt, melyet a legjobban űrként ismertek fel, azonban észlelnétek, hogy sokkal színesebb, és energikusabb, mint amire rávezettek benneteket drága lelkek, hogy elhiggyétek. A Teremtés egésze tökéletesen összehangzó [harmonikus], és még a Földet is jellemezi néhány legcsodálatosabb, mégis sűrű vonás, a Maga felszínén vendégül látott alacsonyabb dimenziós tapasztalás eredményeképpen.

Érezzétek magatokat abszolút körülölelve energiáinkkal, ahogy lelketeken keresztül kisugároznak, mely velünk létezik, lenyűgöző Találkozó Csarnokunkon belül. Tudjátok, hogy egy valós kapcsolatot tapasztaltok a lelkek széles körével. Ez a kapcsolat abszolút lehetséges, és bármely faj bármely Tanácsával létrehozható, mely a Galaktikus szövetségen belül, vagy bármely más Fényesített Szervezetben létezik.

Elképzelt képi megjelenítésetek [vizualizációtok] törekvései messze sokkal erősebbek, mint amit sokan jelenleg felfognának, és ahogy átmenetileg lezárjuk energiáink sajátságos vonalát e közlésnél, kérünk mindnyájatokat, folytassátok annak a megvalósítását, hogy éppen milyen valós az Isteni magatokban, és hogy mennyire állunk készen valójában számotokra, drága lelkek, hogy hozzáférjetek energiáinkhoz, és velünk létezzetek, hajóinkon.

Itt vagyunk értetek, drága gyönyörű ébredő lelkek, mindig, és rátaláltok a nagyon valós kapcsolatra velünk, mely előrehajt benneteket a már kibontakozó felemelkedettebb dimenziós létezésetekbe.

Köszönöm a Fiastyúki Felső Tanácsnak!Wes Annac


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com - AquariusChannelings.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/