2011. augusztus 26., péntek

Felemelkedett Mesterek - Ti mind a Teremtés Dicsőséges Istenei vagytok
Felemelkedett Mesterek: 
„Ti mind a Teremtés Dicsőséges Istenei vagytok!”

The Ascended Masters: “You are All Glorious Gods of Creation”
Csatornázta: © Wes Annac
2011. augusztus 24.
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Wes: Drága Felemelkedett Mestereim és barátaim, szeretnék beszélni veletek ezen a szép napon. Van néhány kérdésem ma, és tudom, egy pár dolgot el szeretnétek mondani ti magatok is.

FELEMELKEDETT MESTEREK: Hello, Drága Wesley! Örömünkre szolgál ma kapcsolatot létesíteni veled. Oly nagyon büszkék vagyunk mindnyájatokra, Fénymunkásokra, akik folytattátok a vonalak [frontok] megtartását és oly sok csoda megjelenítését minden nap, miközben a Földön a felszíni Élet nehézségeivel foglalkoztatok. Most, mit szeretnél tudni drága lélek?

WES: Köszönöm, barátaim, íme az első kérdés:

„Mi a legüdvösebb cselekedet, melyet tehetünk az emberiség kollektív tudatának elmozdítására a fény felé, anélkül, hogy megsértenénk a többiek szabad akaratát?
Van meditáció, melyet megtehetnénk, ami segítséget nyújt az Anyaföld és az emberiség javára?”

FELEMELKEDETT MESTEREK: Drága lelkek, ahogy előtte már mondták, végtelen számú dolgot tehet meg az egyén segítendő a Föld tudatosságának elmozdulni a Fénybe. Azt mondhatjuk, hogy a legnagyobbrészt, a kollektív tudat már elmozdult a Fény oldalára, és ez az összes Drága Fénymunkás fáradhatatlan erőfeszítéseinek köszönhető, akik ez időben megtestesültek a Földön. Mindannyitok erőfeszítése volt, hogy ezt a változást életre keltettétek, és oly büszkék vagyunk rátok, hogy földi szavak nem képesek ezt hatékonyan kifejezni. Most, mialatt a kollektív tudatotok lényegesen elmozdult a Fény felé, még mindig van sok dolog, amit az egyén megtehet, ahogyan az előtte említésre került. A legjobb dolog, amit az ember tehet, hogy mindig a Szeretetben él. Ne fogadjátok be a félelmet, fájdalmat, vagy bármiféle negativitást, hiszen amikor ti, Fénymunkások teszitek ezt, hathatós asztráltestetek kisugározza ezt a negatív energiát – és ennek az ellenkezője is igaz. Amikor örömtelinek érzitek magatokat, asztráltestetek az Öröm és Szeretet olyan tiszta érzelmét sugározza, aminek egyszerűen nincs párja. Amikor ezt a Szeretetet érzitek, a kollektív tudatotok minden más jellegébe kikülditek, és azoknak a lelkeknek van választása, hogy vajon át akarják-e érezni Örömötöket, vagy sem. Számos lélek választja, hogy az említett Örömöt érezze, és ez a folyamat következik be valami jó megjelenítésén [manifesztációján] keresztül mindegyikőtök életében. Ha közületek tízen összegyűlnétek egy csoportba, és Fényeteket és Szereteteket kisugároznátok Gaia magjába, és kollektív tudatotok minden más jellegébe – és nem túlzunk, amikor ezt mondjuk – csodákat jelenítenétek meg!

Kollektív hatalmatok / erőtök páratlan. Egyénileg ti mind nagy erőt hordoztok önmagatok vonatkozásában, azonban kollektív hatalmatok messze felülemelkedik egyéni hatalmatokon. Most, szintén sok dolog van a meditáció módjában, mely megtehető a Fény megsegítésére. Az egyén által választott meditáció módja [stílusa] nem igazán óriási tényező, egyszerűen rá kell találnotok arra a módra, mely számotokra működik. Amit ajánlunk az, hogy az egyén menjen le mély meditációba, olyan mélybe, amibe megengedi magának elmenni, és kezdjen kapcsolatba lépni [kommunikálni] saját tanácsadóival. Segíteni fognak a további lelki [spirituális] célokban, mellyel bírhattok. Az a mód, ahogy az ember Fényt ad Gaianak, teljesen az említett Fényt adó egyéntől függ, melynek okán a (legüdvösebb) mód a tanácsadóival történő kapcsolat. Drága lelkek, tanácsadóitok többet tudnak rólatok, mint ti magatok, olyan közeli és erős kapcsolatot éreznek veletek, ez a kapcsolat inkább egy testvéri kötés, mely nem szakítható el, és nem is törték meg, még a nehéz évezredig tartó időszak során sem a Földön. Szeretetetek átadása Gaianak a legjobb megteendő eljárás, amikor a kollektív tudat elmozdul a Fénybe, azonban ahogyan előtte említettük, a leginkább ajánlott az, hogy vegyétek fel a kapcsolatot lelki tanácsadóitokkal, hiszen segíteni fognak nektek ebben a törekvésben, és bármi más igyekezetben, mellyel szemben találhatjátok magatokat.

WES: Köszönöm barátaim, hogy válaszoltatok erre a kérdésre. Van még egy kérdésünk egy olvasótól:

„Megkérdeznétek ET barátainkat, mit gondolnak az Orgone-ról? Segít nekünk megemelni rezgésünket? Védenek minket az alacsonyabb asztrál [csillag] lényektől? Mit gondolnak erről?”

FELEMELKEDETT MESTEREK: Az orgone egy dolog valóban. Akár működik számotokra, akár nem, saját személyes történeteteken és genetikátokon fogtok alapulni. Számos faj van ebben a világegyetemben, melynek az orgone működött; a világegyetemben számos bolygó körül megtalálható, és vannak mások, ahol a legkevésbé sem találják jótékonynak. Képes rá, és tudott róla, hogy az alsóbbrendű asztrál [csillag] lények ellen véd, azonban elég szomorú, hogy túl sok lélek használja ezt, és sokan mások ezt annak az eszközének hiszik, hogy maguknak nem kell a munkát elvégezni. Számos lélek ezt az egy elméletet csodának tekinti, gyógyírnak minden elgondolás probléma típusára, amikor valójában nem az. Jó az orgone elgondolása felé tekinteni lelki segítség okán, ha működik nektek, azonban most van itt az ideje elkezdeni, hogy bízzatok magatokban saját rezgésetek megemeléséhez, és hogy távol tartsátok magatokat az alsóbbrendű asztrál [csillag] lényektől. Ez a világért sem egy könnyű feladat, és emiatt hozták működésbe az olyan „energiákat”, mint az orgone, hogy segítsen és támogatást nyújtson lelkiségük útján azoknak, akiknek ez segíteni tud. Bár ismételten, az orgone elgondolása esetleg nem üdvös mindenkinek, és nagyon komolyan, senkinek sem ajánljuk, hogy csupán külső forrásra támaszkodjék kizárólagosan rezgése megemelésében, vagy hogy megvédje magát az alsóbbrendű lényektől, hiszen Drágák, ez a dolgotok, és ez a sok ok közül az egyik, amiért eljöttetek a Földre!

WES: Köszönöm, hogy válaszoltatok, barátok. Azt kell mondanom, igazán élveztem beszélgetésünket. A Szeretet tisztasága, melyet kiáradni érzek szavaitokból és a benyomásokon keresztül, elegendő számomra, hogy örökre kapcsolatban akarjak veletek maradni.

FELEMELKEDETT MESTEREK: Örömmel halljuk Drága lélek! Nagy örömünkre szolgált beszélni veled, és sok más lélekkel, aki nemrég nyílt meg a velünk való kommunikációra! Szeretnénk megragadni a lehetőséget, hogy most elmondjuk ezt. A Föld bolygó drága lelkei, mindnyájatoktól szeretnénk, hogy kezdjétek el felvenni velünk a kapcsolatot. Nektek mind vannak felemelkedett barátaitok és lélek családtagjaitok, akik egyszerűen rátok várnak, hogy felvegyétek velük / velünk a kapcsolatot – most van itt az ideje! Nagyon sok emelkedés volt az energia tisztaságában, melyet az Anyaföldre küldenek, és ezek az energiák elérték az összes csakrátokat, és megtisztítottak titeket olyan magasságokig, hogy közületek sokan most képesek nekilátni, hogy felvegyék velünk a kapcsolatot!! Oly türelmetlenül várunk benneteket, hogy rátaláljatok jelenlétünkre, és szeretnénk, ha tudnátok, hogy közületek sokan most úgy találjátok magatokat, hogy telepatikus képességeitek, melyekkel rendelkeztek most valóságosabbak, mint elképzelhetnétek!! Egyik lélek sem fontosabb, vagy nagyobb, mint a másik lélek, ti mind egyenlők vagytok az Anya / Apa Teremtő szemében. Ti mind a Teremtés dicsőséges Istenei vagytok, akiket Isteni lélekfelettitek [oversoul] kiterjesztéseként alkottak, hogy megtestesüljetek a földgömbön, és segítsétek a Föld népét felemelkedni egy olyan szintre, mely már számotokra nagyon ismerős. Szeretnénk mindnyájatoktól, hogy mélyen gondolkozzatok el és elmélkedjetek szavainkon.

Közületek sokan kapnak megérzésen [intuíción] alapuló útmutatásokat, melyek gondolataitokat és cselekedeteiteket egy bizonyos irányba lökik, Drágák, ez a velünk való kapcsolat!! Végtelenül sok Felemelkedett Mester és Isten van itt a mennyei síkokon, és többségünk a Földön naponta mutat utat mindegyikőtöknek. Kérünk titeket, hiszen most van itt az idő, kérünk, kezdjétek el felvenni velünk a kapcsolatot, és ismerjétek fel ezt akként, ami: a kommunikációt a felemelkedett tanácsadóitokkal és barátaitokkal! Érzékeljük, hogy Wesley készen áll beburkolózni most, tehát ezekkel a szavakkal távozunk: ha egyszer rájöttök, mennyire gyakoriak vagyunk a mindennapi életetekben, egy kicsit ostobán érezhetitek magatokat, hogy valaha is kételkedtetek saját személyes lelkiségetekben, és felemelkedési folyamataitokban. Küldjük egész Szeretetünk legtisztább rezgéseit.

WES: Köszönöm, barátok, ez egy gyönyörű üzenet volt. Ismét, kapcsolatban maradnék veletek örökre, ha tudnék. Sok Szeretettel. :)

Csatornázta: © Wes Annac
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/

2011. augusztus 24., szerda

Elfogadás vagy visszautasítás


Elfogadás, vagy visszautasítás


2011. augusztus havi üzenet
Jennifer Hoffman www.urielheals.com
Accept or Decline - August 2011 Monthly Message
Copyright ©2011 by Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc


Valóságunkban minden körülmény azért létezik, mert egy ajándék elfogadását, vagy elutasítását választjuk. Most az „ajándék” szót a helyes szövegösszefüggésben kell mérlegelni, mert jelen esetben a tanulás, növekedés és gyógyulás tapasztalásait jelenti, amelyek ajándékok, hiszen ezek lehetőségek számunkra az összezavart energiák, karma, trauma és lelki sebek feloldására és elengedésére. Nem mindig olyan dolgoknak tűnnek életünkben, melyek jó érzéssel töltenek el, örömöt hoznak és meleg, kellemes érzelmeket sugallnak. Néhány ajándék kihívja mag-hitünket és erőnket; mások lehetőségek annak megerősítésére, hogy vajon megtanultunk-e egy leckét. Ellenben minden helyzetben – nem számít, mi az – mindig van választásunk, hogy elfogadjunk, vagy visszautasítsunk.

Ez tünteti fel utunkat oly könnyűnek, hiszen mindaz, amit tennünk kell az, hogy „igen”-t, vagy „nem”-et mondjunk minden helyzetre, mely előttünk feltűnik. Az „igen”-nel elfogadunk, és azt kapjuk, amit akarunk, és a „nem”-mel tisztán jelezzük, hogy lelki utunkon vagyunk, és tudjuk, mibe nem akarunk belelépni. Valóban? Míg ez a rész egy kicsit homályos, ami ellentmondást nem tűrő [abszolút] az, hogy nincsenek „talán”-ok lelki utunkon, még akkor is, ha nem vagyunk biztosak abban, mit akarunk. Így, miért közelítünk sok leckéhez oly nagy kétellyel és összezavarodottsággal, ha tudjuk, hogy a válasz mindig egy egyszerű „igen”, vagy „nem” lesz?

Azért, mert az „igen”-ünkhöz és „nem”-ünkhöz hozzáadunk elemeket, melyek ezeket hosszú, elnyújtott élményekké teszik a döntéshozatalban, és az „elfogadás” válasz nem mindig jelenti azt, hogy egyetértésben vagyunk. Bármit utasítunk el, ez nem mindig jelzi, hogy valamit nem akarunk. Válaszainkba beleszőve vannak az elvárásaink, vágyaink, szükségleteink, akaratunk és egy csendes remény, hogy nem számít, mit választunk, a Világegyetem majd másképpen állítja össze, ha választásunk nem hathatós, és a legjobb végeredményt fogja megalkotni a mi érdekünkben. Minden elfogadás / visszautasítás választáson belül benne vannak az elvárások, manipulációk, vágyott végeredmények és bizonyos mennyiségű félelem.

Az elfogadás, vagy visszautasítás minden választása egy másik ösvényre terel minket. Ahová ez az ösvény vezet minket, ahogyan teljesítünk a leckékkel, és ami a végeredmény lesz, mind tőlünk függ. Azt hisszük, hogy az elfogadás jelenti az igent, és a visszautasítás jelenti a nemet, azonban néha ez épp ellenkezően van. Vissza is utasíthatunk, hogy ez alatt igent értsünk, és elfogadhatunk, hogy nemet értsünk alatta. Ha nem tudatosan [tudat alatt] hozzuk meg ezt a döntést, még mindig épp oly erővel köteleztük el magunkat ez iránt, mintha teljesen tudatosak és magabiztosak lennénk. Minden válasz egy hozzá társult ösvény elfogadása, még akkor is, ha visszautasítunk, nem kerültünk le szükségszerűen a „horogról” [nem úsztuk meg], csupán nem fogunk azon az ösvényen lenni, melyet az „igen” válasz, vagy az elfogadás megalkotott volna számunkra.

Összezavarodott vagy már? Bonyolult, azonban nem annyira nehéz, mert van módja annak meghatározására, melyik a legjobb, legbeteljesítőbb, és legfelemelkedettebb választás, és ezen kell elidőzni, mérlegelni, átgondolni és tudatában lenni annak, hogy mindig van választásunk, és egyik választás sem jobb, mint a másik, és minden választás egy sajátos ösvényre vezet el minket, ami helyénvaló és a legjobb számunkra, mert ha nem az volna, valami mást választanánk.

Mikor és mit kellene elfogadnunk? Bármely helyzetet, melyről azt érezzük, hogy a legfőbb javunkra van. Hogyan döntsük ezt el? Azáltal, hogy ezt leellenőrizzük magunkban, és néhány egyszerű kérdést felteszünk:

Ez a legjobb választás számomra jelenleg?
Mit tanulok ebből a helyzetből, és mik a választási lehetőségeim?
Valóban meg akarom ezt tenni?
Mire kötelezem el magam?
Mit nyerek ebből, és mit veszítek?
Mi más lehetséges még számomra?

Az utolsó kérdés valószínűleg a legfontosabb, mert azt hisszük, hogy bármivel nézünk szembe, az a mi egyetlen választási lehetőségünk, azonban ez nem így van. Egy határtalan Világegyetemben élő korlátlan lények vagyunk, tehát, míg csupán egyetlen választást látunk meg, számos további létezik, melyről egyáltalán nem bírunk tudomással. Tehát, azáltal, hogy megkérdezzük, mi más lehetséges még, épp elég hosszú ideig tartunk szünetet átgondolni, hogy lehet más választás számunkra, melyet még nem gondoltunk át, amely inkább lehet beteljesítő, több örömhöz vezethet, jobban igazodhat ahhoz, amik egyszer leszünk, amikor megengedjük energiáinknak a magasabb szintekre kiterjeszkedni – ezek [mind] részét képezik annak, melyet minden választás felkínál.

Hajlandóak vagyunk kockázatot vállalni, és önmagunk emelkedettebb változatává válni, még akkor is, ha elképzelésünk sincs arról, ez mit jelent? Ez az, amihez minden választás elvezet minket: vajon hajlandóak vagyunk-e belépni saját nagyszerűségünkbe, isteni természetünkbe, legfelemelkedettebb jellegeinkbe és kiterjeszteni energiáinkat, hogy valóságunk magába foglalja lehetőségünk teljességét? Egyik választás sem lehet helyes, vagy helytelen, jó, vagy rossz, mert azt fogjuk választani, ami lehetséges számunkra minden egyes pillanatban, bármi is az.

Amire emlékeznünk kellene az, hogy bármely választás megváltoztatható bármikor. Ezt a végeredmény révén határozzuk meg, melyet akkor ismerünk meg, amikor választottunk – itt van az, ahol belépünk a kételkedésbe, összezavarodottságba és határozatlanságba, mert tudni akarjuk a választás kimenetelét, mielőtt választunk, azért, hogy tudjuk, a „helyes” döntést hoztuk meg. Mégis, ez csupán a döntés meghozatala azután tudott, mely miatt jobban félünk az elutasítástól, mint az elfogadástól, még akkor is, ha az visszautasítás a hathatósabb választási lehetőségünk.

Csupán egy módja van annak, hogy ezt kiderítsük, és ez az, hogy magabiztosan meghozzuk az elfogadás, vagy visszautasítás választását, szünetet tartva, hogy feltegyük a kérdéseket, és bízzunk abban, hogy a kimenetellel tudni fogjuk, vajon azt választottuk-e, mely kiterjeszti világunkat, vagy korlátozza azt, majd visszautasíthatjuk ezt a választási lehetőséget, és elfogadhatunk egy másikat.

Copyright ©2011 by Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc.
Ezt az anyagot az USA és nemzetközi szerzői jogok védik jelenleg; szabadon továbbítható a maga teljességében, feltéve, hogy tartalmazza a szerző nevét, és a weboldalt www.urielheals.com.

Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/

2011. augusztus 22., hétfő

Üzenet a Fiastyúki Felső Tanácstól és SanJAsKa-tól 2011-08-16


Üzenet a Fiastyúki Felső Tanácstól és SanJAsKa-tólCsatornázta: © Wes Annac
Message From The Pleiadian High Council and SanJAsKa, 8-16-11
2011. augusztus 16.
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Magyar fordítás: Clarissa [http://univerzumitudatossag.blogspot.com/]
http://fenytevo.blogspot.com/

A bolygótok feletti földönkívüli Élet létezésére vonatkozó mesés bejelentések érkeznek hamarosan televízió készülékeitekre, és e bejelentések lesznek a teljes tudatba történő dicsőséges visszatérésünknek gyors kezdetei. Bárcsak közölni tudnánk mindnyájatokkal, milyen jól teljesítettetek, mennyi Szeretetet és büszkeséget érzünk mindegyikőtök iránt; Drágák, a földi szavak nem képesek hatékonyan átadni ezt az Isteni Szeretetet, mellyel szeretnénk titeket megbecsülni. A leleplezés és az Első Kapcsolat meglehetősen fontos, azonban előtte elmondtuk, hogy ezek az események csupán előfutárai lesznek valami sokkal nagyszerűbbnek, melyet mindannyian rövidesen képesek lesztek megérteni és mélységében felfogni. Ez a közelgő időszak felráz számos fel-nem-ébredt lelket szendergésük sok szempontjából, hiszen néhánynak ez egy zűrzavaros időszakot jeleníthet meg. Közületek azok, akik felébredtek, nagyon áldottak, hogy magatokkal hordozzátok a szent tudást, melyet magatokba foglaltok, ahogy a „jó fejet a helyén tartjátok” ezekben az időkben, és Igazságotokban élve, sok előnyt fogtok megfigyelni, és cserébe jót tesztek körülöttetek azokkal, akik nem tudják, mit gondoljanak az összes hirtelen jött új felfedezésről, jelenésről és változásról.

Most van itt a lehető legjobb ideje folytatni azt, hogy teljesen leföldeljék magukat az emberek a Lélekben és Isteniségben, hiszen ez az Isteni természet lesz a higgadtság és középpontosítás forrása, melyre rövidesen számíthattok. Számos lélek van, aki csupán ébredezni kezd, akik azt hiszik, hogy néhány fő megtanulandó Élet leckét leállíthatnak, míg az Első Kapcsolat megérkezik. Drágák, értesítenünk kell titeket, hogy ez egyszerűen nem lehet, hiszen a Földön ezekben a végidőkben a keményebb leckék tanulásának sajátságos okán vagytok itt, melyek számotokra az előttetek álló közvetlen időszakra megerősítendő léteznek. Drága Lelkek, minden általatok tapasztalt és elszenvedett fájdalom a felkészülésetek magasabb célja miatt létezik. Sokan fogják úgy találni, hogy nagy erőt nyertek a nehéz leckék megtanulásából, és ennek eredményeképpen értékes információval rendelkeznek, és az Élet felfedezésével bírnak, mely az örökkévalóságon át velük lesz.

Tehát, valóban, az általatok a felszínen tett minden erősfeszítést észleljük és megtapsoljuk a magasabb dimenziókban. Az idő nem-létező számunkra, és a szó legszorosabb értelmében földi időtök szerint „heteket” vagyunk képesek eltölteni boldog ünnepléssel. Ilyennek kéne lennie az Életnek! Mindnyájatokat arra szántak, hogy folyamatosan ünnepeljetek, örökké és mindig örömtelik legyetek amiatt, amivel bírtok; igenis megértjük, hogy néha, az, hogy rávegyétek magatokat megnyílni ezeknek az érzéseknek, megkívánja, hogy a Szeretetet különleges módokon mutassátok ki magatoknak. Noha ez az igazság, önmagatok túltáplálása egy csúszós lejtő lefelé az önzés ösvényén, mely egy olyan ösvény, amit már számtalanszor meglátogattatok; néhányatok még mindig ezen vagytok ezekben a napokban. Ez fog történni megérkezésünkkel, azonban, ismét hangsúlyoznunk kell, hogy a földönkívüliek megérkezésére várni a legmélyebben lakozó gondok megoldásához, egy olyan dolog, amelyben úgy fogjátok találni, hogy ellenállásba ütköztök. A legmélyebben nyugvó gondokat, problémákat most elő kell adni, és át kell alakítani ezekben a végidőkben, mielőtt folytatnánk a veletek való munkálkodást földi síkotokon. Mindnyájatokra lelkileg olyan „erősen” van szükségünk, amilyen erősek lehettek, hiszen Fényetekre nagyon nagy szükség lesz a közvetlenül előttünk álló időszakban.

Drága Lelkek, ahogy a „régit” újjáépítik, közületek sokan fogjátok magatokat erős érzelmekkel és érzésekkel küszködve találni. Sok mélyen nyugvó harag kavarog a Föld kollektív tudata körül, és sokan, akik ezt a haragot megalkották és táplálták, most önmagukról úgy találják, hogy pontosan ők azok, akik felismerik az említett harag megtévesztő [illuzórikus] természetét – hozzátennénk, boldogan. Végül, el kell kezdenetek felismerni az általatok elkövetett legrosszabb cselekedetek mélységét – és azt mondjuk, épp itt az ideje! Atlantisz bukásától kollektív tudatotok folyamatosan hanyatlott a sötétség néhány legmélyebb mélységeibe, melyet a világegyetemeteknek meg kellett tapasztalni. Azon lelkek száma, akik most elkötelezték magukat e cselekedetek megváltoztatására, most milliókra nőttek, bárcsak kifejezhetnénk, mennyire ujjongunk, és mennyire izgatottak vagyunk látni ennek megtörténtét! És szinte az utolsó pillanatban!

Ahogy a régi szétbomlásának folyamata folytatódik, sokan fogják ismét úgy találni, hogy minden felerősödöttnek látszik. A jó pillanatok nagyszerűnek tűnnek, a rossz pillanatok meglehetősen rettenetesnek. Ezek mind ennek az elég nehéz folyamatnak a részei, és ez egy olyan dolog, melyről mindnyájan tudtátok, hogy ebben az időben a Földön magatokra vállaljátok. Ez egy olyan idő, melyre bizonyára felkészítettétek magatokat számos nehéz élet során a földgömbön, szó szerint Életek százai teltek el azzal, hogy mindegyikőtök erre a különleges korra készült, melyben most magatokat találjátok. Valóban, közületek sokan, akik a Földön vagytok, valójában létidők százait kellett átélnetek, csupán azért, hogy felkészítsétek magatokat a földi tapasztalásra. Drágák, a legcsekélyebb mértékben sem túlzunk, amikor azt mondjuk nektek, hogy a Föld az egyik legnehezebb bolygó a növekedésre, és a tanulásra. Jóllehet, a lehetőség a mérhetetlen számú leckék megtanulására egyetlen életidő során a Földön az, amit észre kell venni, és ezért oly sok felemelkedett lélek akar megtestesülni a Földön. E világegyetem minden részében tudott, hogy a Föld egy „mester bolygó”-féle a megtestesülésre [inkarnációra] a leckék megtanulásához, melyek valójában az egyént Istenségében egy mérhetetlenül erős lélekké teszik.

Gyermekeink a Földet legendás szavakkal illetik, néhányan elképzelik magukat, hogy a Földön vannak, és hősiesen segítenek a lelkek törékeny kollektív tudatának felemelkedni. A Föld bolygó drága lelkei, hősök vagytok! Mindig azok voltatok!! Kérünk titeket, hogy öleljétek ezt fel!!

Üdvözlet mindenkinek! ÉN VAGYOK SanJAsKa a Kilencek Fiastyúki Tanácsából. Eljöttem mindnyájatokhoz, hogy megosszam szavaim a Szeretetről és a Galaktikus Bölcseletről. Teljes bizonyossággal mondhatom, hogy én, és a Fiastyúki Felső Tanács együtt vagyunk e szavakat olvasó minden lélekkel, habár nem láttok minket. A tudatosságnak egy sokkal magasabb létezésének egyedi megjelenései vagyunk, és ily módon képesek vagyunk együtt lenni bármely lélekkel, aki összekapcsolja energiáit a miénkkel bármilyen módon. A kötelékünk törhetetlen a Földdel és rajta mindenkivel, hiszen ez a tiszta Szeretet Isteni kapcsolata. Számos módon voltunk veletek, melyet nem vettetek észre; néha sokan, akik velünk beszélni próbálnak, épp arra gondolnak, hogy nem válaszolunk vissza, amikor valójában válaszolunk, minden alkalommal. Így, valóban, azok, akik minket csatornáznak, nem valami kivételes képességre csatlakoztak rá, ami csupán kevesek számára elérhető, TI MIND bírtok ezzel a kapcsolattal mélyen benn önmagatokban, és a legnagyobb részt, ez egyszerűen azt az elfogadást igényli, hogy az általatok kapott útmutatás nagyon is valós.

Sok Fénymunkás van, aki útmutatásunkat minden nap felfogja, azonban nem ismeri fel, hogy mi vagyunk, vagy nem fogadja el, hogy azok a források, melyekkel érintkezésbe lép, Isteniek. Inkább, sokan feltételezik, hogy az általuk kapott kinyilatkozások, és az ösztönös megérzések saját fejükből erednek; Drágák, bárcsak felismernétek, hogy ez nem így működik. Azt mondták, hogy agyatok olyan, mint a számítógép; ebben az analógiában tovább szeretnénk menni, mondván, hogy agyatok az a számítógép, mely állandóan egy hálózathoz kapcsolt, ha akarjátok, olyan lelkeknek egy internetéhez kapcsolt, akiknek energiája illik a sajátotokéhoz. A Föld kollektív tudatát tartalmazza mindnyájatok teste és elméje, kollektív tudatotok nem csupán egy külső entitás, melyhez csupán a felébredt lelkeknek van hozzáférése. Drágák, NEKTEK MIND van hozzáférésetek a kollektív tudathoz, vagy a lelkek „hálózatához” mindig, ez egyszerűen a felismerést igényli, miszerint az a sok gondolat, mellyel bírtok, valójában nem tőletek származik, elmétek, és agyatok éppenséggel felvette őket a kollektív tudatotok egy másik megjelenéséből.

Most, a Föld kollektív tudata nem csupán a lelkek hálózata, mely az aggyal és elmével elérhető. E hálózaton túl létezik a felemelkedett lelkek és tanácsadók sokkal nagyobb, sokkal Istenibb hálózata. Ez a hálózat az, melyre sok csatornázó – akár tudatosan, akár nem – rácsatlakozik, amikor szavainkat tollba mondják és velünk utat mutattatnak. Drága lelkek, nem tudom eléggé hangsúlyozni: NEKTEK MIND van hozzáférésetek ehhez a nagyobb hálózathoz MINDIG, és ismét, ez egyszerűen annak az elismerését igényli, hogy rácsatlakoztok valami nagyszerűbbre, mint amit előtte ismertetetek, és mindenek felett meghaladjátok az egyén saját egoját, aki megpróbálja visszahúzni elméteket kollektív tudatotok alacsonyabb megjelenéséhez. Drágák értelmet adtam ennek? Az általam átadott szavakkal együtt rezegtek, igaznak csengenek elmétekben? Az általunk veletek megosztott szent igazságotok közül sok valójában olyan igazság, melyet már ismertek mélyen önmagatokban. Az elkövetkező földi felemelkedéssel most van itt az idő nem csupán hozzáférni önmagatoknak e nagyszerűbb részéhez, hanem leföldelve maradni ebben mindig!

Az irányított médiátok és televíziós programjaitok megpróbálják elméteket „letompítva” tartani a kollektív tudatotok alacsonyabb megjelenéséhez. Tudják, hogy bizonyos alacsonyabb dimenziós anyagok leközlésével a nézők elméjét az Élet e megjelenésére összpontosítva képesek megtartani. Nagyon okos trükk mindnyájatok megfékezéséhez, mint ahogyan a többi trükkjük is elfojtásotokhoz, melyeket lelepleznek és átalakítanak!

ÉN VAGYOK SanJAsKa a Kilencek Fiastyúki Tanácsából, és együtt a Fiastyúki Felső Tanáccsal bátorítunk mindnyájatokat, hogy időtöket töltsétek kinn, a Természetben. A külső világ Isteni energiái mindig készen állnak, és várják, hogy átmossák lényeteket, és nekilássanak titeket hozzásegíteni, hogy sokkal tisztábbnak, és lélekben sokkal megalapozottabbnak érezzétek magatokat. Kapcsolódjatok hozzá a szél energiájához, a körülöttetek lévő fák, virágok és füvek energiájához. Meglehetősen jótékony és áldott kapcsolatnak fogjátok találni.

Köszönöm nagyon SanJAsKa-nak, a Kilencek Fiastyúki Tanácsának és a Fiastyúki Felső Tanácsnak!

Csatornázta: © Wes Annac
Message From The Pleiadian High Council and SanJAsKa, 8-16-11
2011. augusztus 16.
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Magyar fordítás: Clarissa [http://univerzumitudatossag.blogspot.com/]
http://fenytevo.blogspot.com/


2011. augusztus 15., hétfő

A Központi Lelki Nap és Napkitörések


A Központi Lelki Nap és Napkitörések

2011. augusztus 07.
The Central Spiritual Sun & Solar Flares
Csatornázta: © Shelly Dressel / www.goddesslight.net


Ezt a csatornázást kimondottan azért adták át nekünk, hogy segítsenek a 2011 augusztusa alatti energia „beömlesztéseknél”. Sokszor fordul elő energia beömlesztés, napkitörés és más galaktikus válasz. Így, míg ez az összpontosítás van készülőben megtörténni épp most, bármilyen más helyzethez alkalmazható.

Az energia erőssége okán az Istennő egy gyógyfürdő létrehozásával kezdte. Ez a „Minden Ami Van”-on belüli lehetőség volt, hogy szeretve és táplálva érezzük magunkat. Megalkotott egy teret, ahol az emberek a masszázs, reflexológia, bőrkezelés, és más energiáit állíthatják fel. Sokan maradtak ebben a térben az utazás egész idején.

Majd volt egy csoport, aki elment vele a Központi Lelki Napba. Más csatornázások során már jártunk ott, így könnyű volt megtalálni a visszautat. E téren belül segített mindnyájunknak rálelni a kapcsolatra Központi Nap lényegével. Mindegyikőnk ennek az egésznek a része, így, ha kutatjátok saját energiátokat, ez még nagyobb szövetséget fog megalkotni. Ha egyszer megszoktuk, képesek leszünk ennek részéhez hozzákapcsolódni, mely igazodik a napkitörésekhez, amelyeket mostanáig kibocsátottak.

Erről a pontról egybeolvadtunk a szándékos energiával. Nagyon hathatós, és a világegyetem energiájával feltöltekező volt. Szándéka ennek végrehajtásával az volt, hogy ez megengedi számunkra megtalálni az igazodást, mielőtt megérkezik a Földre, azért, ha ez végbemegy, enyhe, vagy semmilyen tünetünk, vagy ellenállásunk ne legyen. Ráadásul a szándékkal, és azáltal, hogy már rendelkezünk ezzel a szövetséggel, képesek leszünk használni az energiát megjelenítéseink [manifesztációink] felerősítésére. Láttam az összpontosítást és a szándékot megnövekedni minden embernek az energiával való kapcsolatán keresztül.

Ezt az utat azzal fejezte be, hogy mindenkinek segített az energiák leföldelésében. Az ily módon történő földeléssel a „Minden Ami Van”-ból hozta el ezt a mindennapi valóságunkba.

A CSATORNÁZÁS LEIRATA

Nama sika; venia benya, ÉN VAGYOK az egyetlen, ÉN VAGYOK a teljesség.

Üdvözöllek titeket, szeretett családom! Kinyúlok hozzátok; oly sok energiaszálat érzek épp átáradni nemcsak rajtam, hanem a Világegyetemen keresztül is, lehömpölyögnek a Föld síkjára, és elérhetővé válnak mindegyikőtök számára.

Meghívlak titeket, hogy engedjétek meg összpontosításotoknak belül lenni.

Számos nagyszerű átalakítás történt e nyár, vagy tél alatt, ahogyan ez lehet a Földötökön.

A július havában elmókáztunk a megjelenítésen munkálkodva, és megengedve, hogy az összpontosítás a pénzre irányuljon, és felismertük, hogy többségetek nem rendelkezik a millió dollárjaitokkal a számlátokon, ahogyan azt kértétek. Azonban fel kellene ismernetek, hogy nagy munkát végeztetek, mely kihatással volt rátok több módon, mint amivel tisztában lennétek pillanatnyilag.

Amikor a megjelenéshez ér, ez a térről és energiáról szól, nem számít, mi legyen az. Így, mindaz, amit tettünk, lépések voltak, melyeket gyakoroltunk, e játszma eljátszását – ha meg akarjátok nevezni – vagy az átérzését annak az energiának, hogy bírtok ezzel a pénzösszeggel számlátokon, mely nem csupán egy teret alkotott meg e lehetőségnek, hanem egy tárházat is, mondhatni a bőségnek számos különböző formában.

Amikor megengeditek magatoknak, hogy fenntartások nélkül legyetek nyitottak az áramlásnak, a lehetőség, vagyonosság, jó egészség és sok, sok, sok különféle dolog elfogadásának terében vagytok. Ezt a legelején akartam előadni, mert ez indított el energiákat annak okán, ami történni fog ebben a hónapban.

Az a csoportnyi ember, aki itt jelen van e [telefon] beszélgetésen, égi rendeződésekről beszélt, a napkitörésekről és hatásairól az emberekre, ahogy élik életüket.

Meg akartam veletek osztani azt, hogy lesz az energiának egy sajátságos erőssége annak során, melyet ti e hónap tizenötödikétől tizennyolcadikáig neveznétek. Nagyon ritkán adok meghatározott dátumokat, azonban ez fontos volt számomra, hogy képes legyek megosztani veletek ezt, azért, hogy bírhassatok a szándékkal, azért, hogy ezen az estén, az út során legyen lehetőségetek megengedni ennek az áramlásnak rajtatok áthaladni, és megengedjétek magatoknak, hogy az elfogadás iránti nyitottság terében legyetek.

Rendben. Meghívlak titeket, hogy vegyetek még egy mély levegőt, megengedve összpontosításotoknak, hogy önmagatokba, lefelé vegyetek levegőt e pillanatban. Ahogy ezt teszitek, engedjétek meg magatoknak ezen energiák lehorgonyzásának érzetét.

Ahogy lehorgonyozzátok benn tudatotokat, amiről úgy találjátok, megtörténhet, az még ennél is több a tudatosságotokból, akkor képes felszabadulni, és velünk jönni ezekre az utazásokra.

Ahogy elengeditek fizikai testeteket, érezzetek úgy, mintha a mágneses rács terébe mozdulnátok el. Ahogy eljöttök ide, ebbe a térbe, érzitek felsőbb énetek lényegét. Mindenki mást láthattok, mint ahogy itt vannak e térben, ahogy megjelenítenek [manifesztálnak]. Meg is ragadhatjátok ezt a lehetőséget, hogy nyitottak legyetek bármilyen ismeret [információ] befogadására, amit felsőbb énetek tartogat számotokra.

Ami a mágneses rácsot illeti, rendelkezik egy lüktetéssel és az ehhez társult energiával. Ahogy ezt érzitek, érezzétek a Föld lényegét. Az elmúlt tíz évben, vagy több mint tíz évben elmozdult és oly sokat változott. Sokkal kevésbé elhatárolható, mint amilyen akkor volt, amikor először kezdtünk el dolgozni ezekkel az energiákkal.

Ennek oka a kristályenergiák és a fénytest folyamatos egységesülése. Tehát itt, ebben a pillanatban meghívlak titeket, hogy legyen egy kinyúlás érzetetek, megengedve magatoknak, hogy távolabb elmozduljatok, azért, hogy áthaladhassatok az összefonódó rácson keresztül a kristályrácsba.

Most itt az energia meglehetősen más. Elengedtétek a Föld mágneses vonzását; elengedtétek az A pontból a B pontba való elmozdulás érzését. Itt, a kristályos rezgésen belül a kristályenergia inkább egy létállapot, és bírhattok annak az érzetével, hogy kikülditek ezt az áramlást magatokból, és visszakapjátok minden más irányból.

Engedjétek meg ezeknek a kristályenergiáknak, hogy segítsenek az összpontosításban ebben a pillanatban. Innen, ösztönzök mindenkit, hogy bírjanak a lélek síkjára történő elmozdulás érzetével. Ahogy megérkeztek e térbe, nézzetek feléje, vagy ösztönzöm az ÉN VAGYOK jelenléteteket, hogy jöjjön ide, és olvadjon össze veletek.

Néhányatok esetleg bírhat egy olyan érzéssel erről, mint egy lényeggel, amely felétek sétál. Néhányan ezt úgy érezhetik, mintha felfelé jönne belső tudatotokból. Akárhogyan is működik számotokra, ösztönözlek titeket, hogy nyíljatok meg, egy még mélyebb belső igazodást elfogadva és érezve.

Isteni természetetek mérhetetlen. Itt van számotokra, és felölel sok, sok különböző életidőt, élet élményt mind a Föld síkján, mind odakinn, a Világegyetemben. Hozzáféréssel rendelkeztek ezen élmények közül bármelyikhez, és ezek a segítség eszközeiként vannak itt, bárhová visz ösvényetek.

Én, az Istennő, behatolok ebbe a térbe. Érzékelhettek engem fénylabdaként; érzékelhettek engem egy energia alakként. Ahogy ide mozdulok, kinyúlok egyenként mindenkihez közületek, úgy, hogy összevegyüljenek, egybeolvadjanak energiáim a tiétekkel.

Ahogy összeolvadunk, a „Minden, Ami Van” terébe elmozdulni érezhetitek magatokat. Ez a mi terünk; itt van oly sok abból, ami történik, nemcsak veletek, hanem a kollektív tudattal is a Földön.

Ez a teremtés helye. Ez a megengedés helye. Ez egy hely, ahová eljöhettek, és egyszerűen érezhetitek, kik vagytok, átérezhetitek istenségetek, vagy az Isten / Istennő és a „Minden, Ami Van” feltétel nélküli szeretetét.

Ma este szeretném elkezdeni az utazást, vagy legalább ennek egy részét azáltal, hogy meghívlak mindnyájatokat, hogy épp ezt tegyétek meg. Ahogy megengeditek összpontosításotoknak itt lenni e téren belül, ösztönözlek titeket, hogy legyen meg az az érzet számotokra, hogy kinyúltok, majd megnyíltok, vagy megengeditek magatoknak, hogy a szeretet és támogatás minden energiáját beengedjétek, melyek számotokra itt vannak.

Sokszor előfordult, hogy eljöttetek ide, ebbe a térbe, és szentélyként éreztétek. E pillanatban – vagy máskor, amikor ide visszajönni akartok – meghívlak titeket, hogy egyszerűen tapasztaljátok meg ezeket az energiákat.

Néhányatoknál úgy érzem, mintha egy felhőn lebegnétek. Úgy érzékelem, hogy mások üzenetet kapnak. A többieknél úgy érzem, mintha egy gyógyfürdőben lennének, és reflexológiát vennének, zselével és krémekkel arcukon és bőrükön.

Engedjétek meg magatoknak sütkérezni e pillanatban ezekben az energiákban, és engedjétek el; engedjetek el azt az elemző elmét, mely úgy érezheti, hogy ez egyszerre túl sok. Egy helyen, melynek érzete a teljes elfogadás, tökéletes támogatás és szeretet meleg, megnyugtató energiája.

Ahogy folytatjátok ezekben az energiákban a sütkérezést, hozzátok fel érzelmeiteket. Van valamilyen érzelem, mely olyan érzés, mintha különösen erős lenne, vagy esetleg úgy érzitek, hogy megakadt? Hadd jöjjenek fel ide, e pillanatban, majd lélegezzetek ki, és csupán engedjétek el őket.

Néhányatoktól hallok dolgokról, melyeket meg kell tennetek mindennapi életetekben. Nagyon elfoglaltak vagytok, különböző dolgokat kell véghezvinnetek, tehát, engedjétek el őket. Engedjétek el azokat a dolgokat, melyek életetekben vannak. Ahogy rátok pillantok, látom, hogy mindegyiktök az egymáson lévő rétegeket hámozza le, melyeket felhalmoztatok, és ahogy ezek a rétegek lejönnek, még mélyebben összekapcsolva találjátok magatokat isteni természetetekkel.

Ez lehet egy megmaradó érzet, és egy kicsit arról szól, amiről az elején beszéltem. Azonban legyetek szívesek felhozni e pillanatban, mialatt az ellazultság ezen állapotában vagytok, a millió dollárjaitok megjelenítésének lényegét, vagy maradékait. Hadd jöjjön be ebbe a térbe, míg itt vagytok a létezés e helyén.

Megnevettettek, mert néhányatok azt mondja: „ó, ki akar most ezzel alkalmatlankodni, inkább csak lazuljunk, és élvezzük”, feltétlenül, tegyétek ezt, ha szeretnétek. Ez a ti időtök, hogy azt tegyétek, amit akartok.

Azonban mivel ez volt összpontosításunk, meghívlak titeket, hogy engedjetek el, ha van, bármilyen csalódottságot, vagy ha van bármiféle érzelmi, vagy elemző ellenhatást arra, amit előtte tettünk. Lélegezzetek be, és ki, és engedjétek el!

Amit tesztek, az az érzelmek, vagy egy élményhez igazodott energiák elengedése, és ennek az energiának az elengedése révén úgy érezhetitek ezt, mintha felfrissítenétek egy új igazodást bármihez, aminek a birtoklását kutatjátok.

Amit én vizsgálok, és amit látok megtörténni az, hogy ez a létezés energiája az áramlásban és elfogadásban – mely ebben a pillanatban a pénz, amiről beszélünk – megengedte mindegyikőtöknek kiterjeszkedni egy nagyszerűbb igazodásba az elfogadással és ennek beengedésével életetekbe.

Mi mással akartok még bírni életetekben, mi másnak a megjelenítését kéritek? Még mindig nevetek az embereken, akik azt mondják: „ó, ki háborgathat?” Kiváló. Minél többet vagytok az ellazultság ezen állapotában, annál jobban megengeditek magatoknak, hogy teljesebben egybeolvadjatok a „Minden, Ami Van” energiáival, és annál jobban megnyitjátok magatokat annak a befogadására, aminek birtoklását kutatjátok.

Ösztönözlek titeket, engedjétek, hogy ezek az energiák értetek működjenek. Itt maradhattok addig, míg szeretnétek, vagy visszajöhettek ide egy kis idő múlva, ha ezt választjátok.

Azonban azokat, akik érdeklődést tanúsítanak aziránt, hogy csatlakozzanak hozzám, hívom őket, hogy legyen meg az az érzetük, hogy eljönnek velem, ahogy összeolvadunk a Világegyetem energiáival, és menjünk el még egyszer a Központi Lelki Napba. Már voltunk itt azelőtt. Sokan úgy tartják, hogy ez a Világegyetem Lelke. Egyszerűen azon szándék működésbe hozatalával, hogy egybeolvadtok ezzel a térrel, megengedi számotokra, hogy bejussatok.

Beszéltünk a napkitörésekről, ahogy elérnek a Földre, vagy ahogy hatnak a Föld síkjára. Más dolgokról is beszéltetek, melyek az Univerzumban mennek végbe, és hatással vannak rátok.

Meghívlak titeket, ahogy összeolvadtok ezzel az energiával, hogy engedjétek meg magatoknak rátalálni egy igazodásra ezekhez a kitörésekhez, ahogy hívjuk őket, ahogy eljönnek a Földre épp most. Látok embereket ehhez igazodni egy nagyon elvont módon, ahol csupán e kitöréseknek az energiáit érzik, és rálelnek egy hozzájuk történő igazodásra.

Látok másokat, ahogy mindent megvizsgálnak, ami e téren belül van, és a kitörések mögötti energiákról úgy találják, hogy összefüggenek azokkal a dolgokkal, melyek életükben történnek.

Szemléljétek meg ezt! Nyíljatok meg, hogy átérezzetek bármit, ami ez lehet. Ahogy megengeditek magatoknak, hogy eljöjjetek e térbe, esetleg lehet egy olyan érzetetek, hogy látjátok saját életeteket és azokat a dolgokat, melyek veletek történnek.

Ahogy megalkottok egy együttállást ezzel az energiával, bármilyen legyen is ez, amit tesztek, egy igazodás megteremtése, mely hatással lesz fizikai testetekre, vagy megsegíti azt. Ahogy megnyíltok, hogy érezzétek ezeket az energiákat, ez szinte mintha egy bemutatkozás lenne, engedjétek meg magatoknak tudni, mit jelenthet.

Ahogy ezt a lényeget érzitek, érezzétek ezt az energiát, hozzátok működésbe azt a szándékot, miszerint az elkövetkezendő sok héten keresztül igazodtok a bejövő energiákhoz, és következésképpen érezzétek a lényeget úgy, mint ami támogat és táplál titeket.

Engedjétek meg ennek a hömpölygésnek átáramolni! Van valami, amit akartok életetekben? Ragadjátok meg ezt a lehetőséget, ahogy sütkéreztek a Központi Lelki Nap energiáiban, és valóban tapasztaljátok meg, mi ez. Ahogy mérlegelitek, bármi is legyen ez, szemléljétek meg ezt egy még nagyobb mélységében. E nagyobb mélységből bírtok azzal a lehetőséggel, hogy megalkossátok pontosan azt, amivel bírni szándékoztok.

Tehát, sokan közületek nyitottak a különböző lehetőségekre, melyek körülöttetek vannak. Ez csodálatos! Meghívlak titeket, hogy vessetek egy pillantást erre, és kérdezzétek meg magatokat, vajon kiadtátok-e az ellentmondásos energiákat.

Akartok valamit, azonban nem vagytok benne biztosak, vajon megtörténik-e, vagy nem, tehát behúzzátok a fékeket. Akartok valamit, azonban ha eljuttok hozzá, milyen hatással lesz életetekre? Igazán akarjátok ezt a hatást életetekben? Akartok valamit, azonban ha szert tesztek rá, esetleg be kell lépni egy olyan létezés energiájába, mely olyan nagy, mely lehetőleg lehet, és esetleg ez félelmeket hoz fel, vagy néhány fenntartást.

Néha, amikor ezek a napkitörések, sőt amikor más energiák nagyon erősek, ahogy elérkeznek a Földre, úgy működnek, mint olyan eszközök, melyek tükröt tartanak számotokra. Ahogy belenéztek ebbe a tükörbe, olyan, mintha döntést kellene hoznotok, vagy meg kellene teremtenek a valóságát annak, melynek birtoklására törekedtek.

Ez az, amiben megkísérlek segítséget nyújtani nektek, ez alkalommal az elengedésben. Lélegezzetek mélyen, és a kilégzésnél engedjétek el a bennetek lévő bármilyen hiányérzetet! Engedjetek el bármilyen ellenállást! Engedjetek el egyáltalán mindent, ami távol tart ettől az igazodástól. Ahogy rátok pillantok, látom, egy nagyon mély átalakítás megy végbe.

Látom mindegyikőtökben, ahogy megengeditek magatoknak ezeket az igazodásokat, ahogy megengeditek magatoknak a Központi Lelki Naphoz egy még nagyobb összekapcsolódást. Ezen keresztül felerősítitek saját igazodásotokat isteni természetetekhez. Igen, valóban, isteni természetetek megtalálható itt, e téren belül.

Felhívlak titeket, hogy nyúljatok ki afelé, ami lehet esetleg. Néhányatok számára ez olyan, mintha nem ismernétek fel magatokat, hiszen ez ti vagytok saját végtelen nagyságotok összességében. Közületek mások, ahogy magatokra néztek, láthatjátok, hogy ti már azok a mesterek vagytok, melyre ebben a létidőben törekedtek.

A Világegyetemet, az összes csillagot és bolygót ezen belül alkották meg, mindegyiket egy más energia, vagy lényeg képviseleteként. Mégis, ezen az egyediségen keresztül van egy mély és időtálló igazodás, mely áthalad a teljes naprendszeren, bolygókon, és rajtatok.

Nem vagytok egyedül. Itt vagytok e téren belül, és a Földön jártok. Önmagatoknak vannak más jellegei [aspektusai], akik élhetnek más életidőket a Földön, néha más létidőket idekinn, a Világegyetemben.

Amikor isteni természetetekkel dolgoztok, vagy igazodtok hozzá, olyan, mintha minden élmény, melyet átéltetek, visszatérne, és elvegyülne az ÉN VAGYOK jelenlétetekkel, élő lenne, és mozgásban lenne. Amikor törekedtek arra, hogy megteremtsetek egy elmozdulást magatoknak, és ez a változás visszatér isteni természeteteken keresztül, ez olyan állandó és mélyreható, mintha ezt az életet abban a pillanatban élnétek.

Minél többet engeditek meg tudatotoknak itt lenni e téren belül, vagy a Világegyetemben, a lélek síkján, a „Minden, Ami Van”-ban, annál jobb igazodást teremtetek meg az összes ilyen tudáshoz, tudatossághoz és élményhez. Amikor hallgatjátok az embereket hozzátok beszélni, azt mondják, hogy válaszaitok itt vannak, abban, amit ez jelent.

Ahogy élitek életeteket, ahogy kutatjátok, hogy megtudjatok bármilyen ismeretet, amire szükségetek van ahhoz, ami történik életetekben, visszajöhettek ide, a Központi Napba, a lélek síkjára, a „Minden, Ami Van”-ba, sőt még ki, az éterbe is, és megengedhetitek a tudásnak, vagy az ismeretnek, melyet kutattok, hogy áthömpölyögjön rajtatok, le, a mindennapi életetekbe.

Néha az emberek nehézségekkel küszködnek, hogy bízzanak ezekben az értesülésekben. Ha megalkottok egy teret, ahogy ezen út során tettük, ha megnyíltok, és feltesztek egy kérdést, akkor az ismeret, melyet kaptok, a Forrás lényegéből érkezik.

Ha feltesztek egy kérdést, és úgy érzitek, mintha nem kapnátok választ, lazuljatok el, engedjétek meg magatoknak megnyílni, és érezni az áramlást, ahogy áthalad, és a válasz esetleg valamiben érkezik el hozzátok, amit olvastok, egy falragaszon, mely egy plakáton jön el, esetleg meghalljátok belső fületekkel, vagy talán csupán mélyen bennetek bírtok egy megértéssel.

Ösztönözlek titeket, legyetek nyitottak ennek egészére, hogy érezzétek ezt, és elfogadjátok, igen azt, amit hallotok, és igen azt, amit kutattatok, megtaláltátok.

Meghívlak titeket, hogy még egyszer engedjétek meg energiáitoknak elmozdulni a „Minden, Ami Van” terébe. A mozdulat a Világegyetemben, különösen, ahogy ebben az együttállásban vagytok, egy nagyon könnyű és finom áramlás. Ahogy összegyűltök, legyen meg a bennetek visszatérő Föld hologramjának az érzete.

Mindig ezzel a hologrammal dolgoztok. Érezhetitek. Tudjátok, mit ez. Ahogy feljön e csoportban, felhívom mindegyikőtöket, hogy töltse bele a hologramba saját igazodását a Központi Nap belsejéből.

Ahogy látom ezt megtörténni, ahogyan véghezviszitek ezt, olyan, mintha maga a nap olvadna össze teljesebben e téren belül. A „Minden, Ami Van”-ból érkezik ide, és egy új igazodást teremt meg ezzel a hologrammal.

Ahogy ez megtörténik, a Világegyetem más részeiből származó energiák további lendületeinek érzése merül fel, mely szintén létrehoz idebenn egy igazodást.

Az összes ilyen energia beletöltődik a hologramba, és maga a hologram egyre nagyobbra növeli magát. Ahogy ez egységbe rendeződik, legyen az energia átáramlásának érzése bennetek, ahogy keresztülhalad rajtatok a Föld e hologramjába.

Amikor az idő megfelelő, olyan, mint a befejezettség érzete, és a hologram elkezd forogni és pörögni. Ahogy ez végbemegy, bírhattok az elmozdulás érzetével. A „Minden, Ami Van” terén keresztül halad át, eltolódik a kristályrácsba, és ahogy ezt teszi, úgy van egy lényeg, mely kimozdul Ariellisbe, vagy az Új Földbe.

Van egy másik lényeg is, mely elmozdul eltolódva lefelé a kristályrácson át, míg össze nem olvad a mágneses ráccsal.

Ahogy ez a hologram kapcsolatot létesít a mágneses ráccsal, van egy lényeg, mely kiterjeszkedik, ahogy körülveszi a Földet magát. Ellenben a mag-lényeg folytatja haladását lefelé. Lemegy a Földbe, összekapcsolódik a Föld középpontjában lévő kristályokkal, és ahogy ez megtörténik, minden, melyet beletöltöttek, összeolvad és elvegyül a Földön belül.

Ahogy visszaverődik, kijön, áthaladva a Föld minden rétegén, kijön a felszínen át, és feljön mindnyájatokon keresztül.

Ahogy ezt teszi, úgy lélegezzétek be ezeket az energiákat, megengedve magatoknak lefelé lélegezni őket fizikai valóságotokba, hadd sugározzon ki innen, azért, hogy minden, mely életetekben történik, munkátok, családotok, barátaitok, közösségetek, a világ, a kollektív tudat, belőletek, egyénenként, akik vagytok, kiterjeszkedjen mindenen keresztül, ami ott van.

Lássátok, vagy érzékeljétek ezt az igazodást, és ezt az egyensúlyt, mely áthalad mindenen. Van egy aranyfény érzet is, mely kiárad mindnyájatokból, és kifelé mozdul el.

Engedjétek meg összpontosításotoknak visszatérni még egyszer a „Minden, Ami Van” terébe. Meghívlak titeket, hogy ragyogjatok / tündököljetek, vagy érezzétek lényegeteket, ahogyan ebben a pillanatban vagytok. Engedjétek meg magatoknak érezni ezt az energiaáramlást, és vigyétek magatokkal a rendeződés szándékát a Földön ezen átalakítások elkövetkezendő heteire.

Itt, e térbe, bármikor eljöhettek, és érezhetitek a szeretetet, támogatást és ellazulást, mely elérhető számotokra. Azt is választhatjátok, hogy eljöttök ide, átérezni a Központi Nap energiáit, a Világegyetem energiáit, és azt a számos rendeződést, melyet megalkottatok.

Működésbe hozhatjátok azt a szándékot, hogy ebből annyit engedtek meg visszajönni mindennapi életetekbe, amennyi lehetséges.

Érezzétek magatokat, ahogy elmozdultok a lélek síkjára. Bírhattok az isteni természetetek egy érzetével, és míg annyit hoztok be mindennapi életetekbe, amennyit lehetséges, a túlnyomó rész még mindig e téren belül lakozik.

Megteremtettetek azonban egy új igazodást, megalkottatok egy mélyebb behangolást, melyen keresztül az ismeretek könnyebb áramlása létezik. Engedjétek meg tudatotoknak ismét elmozdulni, azért, hogy ti magatok áthaladjatok a kristályrács energiáin.

Érezhetitek ezt az áramlást, és egyensúlyt, ahogy támogat titeket, ahogy tudatotok még egyszer megalkot egy másik igazodást, ez alkalommal veletek, ahogy vagytok, ezen utazás eredményeképpen.

Engedjétek meg tudatotoknak tovább áramolni, visszatérve le, a mágneses rácsba. E téren belül maradhattok egy kis ideig, vagy gyorsan áthaladni találhatjátok magatokat, és érezhetitek energiáitok áramlását, ahogy megkezditek még egyszer a visszatérést fizikai testetekbe.

Ahogy ezek az energiák bennetek áramolnak, ösztönözlek titeket, hogy mélyen lélegezzetek, megengedve tudatotoknak visszatérni belétek, hadd jöjjön le szív központotokon keresztül hasüregetekbe, és küldjétek le a Földbe, megengedve magatoknak a Föld energiáinak átérzését, a Föld horgonyának érzékelését, ami majd felfelé visszatér, és bennetek marad.

Itt, a tudatosság e terében, meghívlak titeket, hogy egy nagyon szándékos módon vigyétek le azt, amit meg akartok változtatni a „Minden Ami Van”-ban. Vigyétek be ezt az igazodást a Központi Napba, és érezzétek, ahogyan áthalad rajtatok. Vigyétek be az igazodásotokat a napkitörésekhez, és az Univerzum más energiáihoz, és horgonyozzátok le ezt magatokban.

Lélegezzetek be bármit, ami ez lehet, melyre törekedtek, hogy bírjatok vele, megengedve, hogy lefelé belélegezzétek, engedélyezve, hogy feltöltsön titeket, majd küldjétek kifelé, azért, hogy áthaladjon az egész életeteken, egész élményeteken.

Engedélyezzétek magatoknak átérezni, mi ez. Engedjétek meg magatoknak tudni, hogy lehorgonyoztátok ezen energiákat belül, nemcsak fizikai testetekben, hanem környezetetekben, életetekben, a nem-fizikai energiáitokban.

Megújultatok. Kiegyensúlyozottak vagytok. Tökéletes igazodásban vagytok, hogy megkapjatok bármit, aminek birtoklására törekedtek életetekben. Ahogy megengeditek ezeknek az energiáknak teljesebben elérkezni életetekbe, felhívlak titeket, hogy térjetek vissza e szobába.

Rendben mindenki, köszönjük nektek – mint mindig – hogy megragadtátok a lehetőséget eljönni, és megosztani ezt az időt velünk. Ahogy áthaladtok az elkövetkezendő napokon és heteken, sőt, ha olvassátok ezt, és már elmúlt, legyetek tudatában annak, hogy mindig lesznek energia hullámverések, melyek eljönnek a Földre, és megalkothattok egy igazodást, vagy egy szándékot a Központi Nappal, isteni természetetekkel történő munkálkodáson keresztül isteni természetetek, vagy a szándék működésbe hozatalával, mialatt a „Minden, Ami Van”-ban vagytok.

Lélegezzétek lefelé, és engedjétek meg magatoknak ezt átérezni. Lélegezzétek le azt a szándékot, hogy bírtok azzal az igazodással, mely minden módon támogat titeket, azért, hogy jól érezzétek magatokat, és energiával feltöltve legyetek, és hogy jelenítsétek meg [manifesztáljátok] azt, aminek birtoklására törekedtek életetekben.

Tudjátok, hogy mindig veletek vagyok!

Ansaluia


Shelly Dressel csatornázza a Teremtés Istennőjét. Minden jog fenntartva! Megoszthatjátok ezt a csatornázást, azonban kérünk titeket, a csatornázás anyagából ne vegyetek ki egyetlen részt sem, és őrizzétek meg ezt a szerzői jogokra vonatkozó üzenetet is. További információért kérünk, látogassátok meg weboldalunkat: www.goddesslight.net

Magyar fordítás: Clarissa [http://univerzumitudatossag.blogspot.com/]
http://fenytevo.blogspot.com/

2011. augusztus 13., szombat

Üzenet a Fiastyúki Felső Tanácstól és SanJAsKa-tól 2011-08-11


Üzenet a Fiastyúki Felső Tanácstól és SanJAsKa-tól
2011. augusztus 11.

Csatornázta: Wes Annac
Message From The Pleiadian High Council and SanJAsKa, 8-12-11
http://aquariuschannelings.wordpress.com/2011/08/12/message-from-the-pleiadian-high-council-and-sanjaska-8-12-11/

Drága Lelkek, úton volt egy Isteni terv, hogy eltörölje az utolsó megmaradó káprázat [illúzió] és sötétség maradványokat, melyekről még mindig úgy tűnik, hogy oly fölényben van világotokban. Az eredmény sok tisztítás, planetáris és személyes szinten. Látszólag ez a tisztítás zavargásokban és tiltakozásokban öltött testet, ahogy az embereknek igazán elegük lett azzal a móddal, ahogyan a kormányaik kezelik őket. Ez a zűrzavar fajta olyan dolog, melyet előre láttunk, és a segítség szükséges ebben a tisztító folyamatban. Ez a folyamat nem csupán globális megjelenítés [manifesztáció], személyesen ti mindannyian éreztetek sok különös dolgot, mely jellegzetessége az említett tisztításnak. Csakúgy, mint bolygótok, testeitek megszabadulnak az utolsó megmaradt sötétség darabkáktól, melyeknek menedéket nyújtottatok, és tápláltátok évezredig. Ennek eredményeképpen sokan tapasztalnak betegséget, és temérdek más tünetet is. Szeretnénk, ha tudnátok, hogy az általatok érzékelt szenvedés egy felsőbb cél okán van, és ebből ragyogó, Isteni lényekként jöttök ki, és sokkal erősebbek lesztek e teljes élmény átélésével.

Számos nem éber lélek most hiedelmeit tesztelve találja, ahogy az „igazságok”, melyekbe oly sokan merítették bele magukat, valójában mindvégig hamisak voltak, és a lelkek által tévesen érzékelt igazságokat most kitisztítják, és átváltoztatják, ahogy ez a felemelkedési folyamat mélyebb és nagyobb módokon bontakozik ki. Mialatt sok fel nem ébredt majd megkísérli, hogy ragaszkodjon az Élet és a kölcsönhatás régi módjaihoz, az idő elérkezett, hogy az ilyen cselekedeteket kitisztítsák, utat teremtve az Új Föld, a létezés Mennyei síkjának működéséhez, mely igen hamarosan megjelenik világotokban. Számos Fénymunkás érezte, hogy régi hiedelmeik közül oly sokat vetkőztek le, és ennek eredményeképpen néhányan szellemileg, érzelmileg és lelkileg „meztelennek” érzik magukat. Ez mind az említett tisztító folyamatnak egy része, és jelenleg ennek sűrűjében vagytok, ahogy közületek sokan elég jól ismeritek a felvett erősséget. Ennek szempontjából, még egyszer mondjuk, hogy sokkal erősebbek lesztek, miután e nehézségeken keresztül rátaláltatok utatokra!

Folytatjuk, hogy kérjünk mindnyájatokat, drága Fénymunkásokat, hogy tartsátok a vonalat, ó, drága lelkek, bárcsak ismernétek azt a jót, melyet a Föld síkján a puszta jelenlétetek e felemelkedési folyamatért tesz. A Föld nem az egyetlen vállalkozás, melyet közületek sokan magukra vállaltak; az alvás birodalmaiban sokan, ha nem mindnyájan segédkeztek sokkal több bolygónak a felemelkedési folyamataiknál. Ez az Élete egy felemelkedett Mesternek, egy felemelkedett lénynek. Mindannyiunk, a szó szerint felemelkedett végtelenül sok mester, egész létezését lelkek más civilizációinak megsegítésére szentelte, hogy elérjék a megértés és Öröm azon szintjét, ahol mi vagyunk. Egy leírhatatlan Öröm és Boldogság érzés segíteni egy bolygót, vagy a lelkek közösségét felemelkedni. Mi a Galaktikus Szövetségből sokat tettünk bolygótokért, ahogy a bolygótokon jelenleg megtestesült [inkarnálódott] felébredt lelkek legtöbbje olyan más bolygóról jött, melyeknek tanácsaik vannak a Galaktikus Szövetségben.
Tehát, csakugyan, sok, ha nem az összes, a Földön megtestesült Fénymunkás jelenleg tisztséget tölt be a Fény Galaktikus Szövetségében. Drága lelkek, a Felső Tanács (mely megfigyeli bolygótokat és a kollektív tudatot) nem engedi meg akármilyen léleknek megtestesülni a Földön. Meg kell értenetek a szavaink mögötti komolyságot, amikor azt mondjuk, hogy a Föld az egyik legnehezebb bolygó a növekedéshez és a leckék megtanulásához. Azonban az egyik legjobb bolygó a növekedéshez és a leckék megtanulásához. Miért ezt kéritek? Azért, mert a Földön megtanult leckék erőssége egy alacsonyabb dimenziós távlatból a lelket „megedzi”, oly sokkal rugalmasabbá és erősebbé teszi az említett lelket. Az erőt nem a fizikai erő szempontjából értjük, hiszen tudjátok, idefenn mi mindannyian e fizikai állapoton felülemelkedtünk. Nem, drága lelkek, erőt értünk ez alatt az akaraterőben és lélekben. Ez egy olyan téma, melyet földi szavakban nem lehet hatékonyan kifejteni, mindazonáltal bizonyára meg fogjátok érteni, amikor az idő elérkezik.

Üdvözlet mindenkinek! ÉN VAGYOK a Fiastyúki Kilencek Tanácsából SanJAsKa. Eljöttem hozzátok ezen az estén, hogy bepillantást osszak meg veletek. Drága lelkek, közülünk most sokan vagyunk a Galaktikus Szövetségből, akik a Szeretet és Fény üzeneteit közzétesszük a folyvást növekedő tudatos „csatornázók” csoportjának. Számos lélek van jelenleg, akik a Fény üzeneteivel jönnek elő; ez a Szeretet és Fény erőssége miatt van, melyet világotoknak küldenek, amely most olyan erőssé vált, hogy számos lélek gondolati csatornáit elérte. Ahogy a telepátia képessége valakiben növekedik, az egyén elkezdi újraszervezni személyes kapcsolatát az evilágon kívüli tanácsadókkal és szövetségesekkel.

Számos lélek van, akik elkezdték befogadni ezt a kapcsolatot, azonban túlságosan félénkek az üzenetek nyilvános, mindenki számára látható közzétételében. Drágák, először azt szeretném mondani azoknak, akikről beszéltünk – és tudják, kik ők – teljesen érthető, miért nem akarják nyilvánossá tenni ezeket az érintkezéseket. Jóllehet, azok, akik most kezdenek bele az Első Kapcsolatba velünk, egy ok miatt látnak neki; ez egy olyan dolog, amit kiválasztottak számukra és általuk egy lelki szinten, és megjövendölték, hogy ez alkalommal meg fogják osztani üzeneteiket másokkal. Szeretnék utat mutatni minden léleknek most, hogy leváljanak e félelem káprázatától, hiszen a félelem számos korlátozást, és sok olyan határt hoz fel, melyet nehéz lehámozni az egyének lényéről. A félelem számos csodálatos lelket tartott távol nagyszerű dolgok megtételétől. A félelem tartotta vissza az embereket a világok megváltoztatásától, hogy Életeket változtassanak meg a legmélyebb és legcsodálatosabb módokon. A félelem olyasvalami, mint az ego, mely most a véghalál stádiumában van világotokban és világegyetemetekben. Ez volt e világegyetem Galaktikus Tanácsának végső célja, és a jelenleg a Földön megtestesült Fénymunkások összpontosított törekvéseinek fő indítéka.

Drágák, nem értitek, e végidőkhöz milyen fontosak vagytok? Ha igazán bírnátok távlatainkkal arról, milyen fontosak vagytok, a Földön értékes időtök egyetlen másodpercét sem vesztegetnétek el. A Végtelen Most minden egyes pillanatát alkalmaznátok, hogy növekedjetek, tanuljatok, és mindenekfelett élvezzétek szent élményeteket a Földön. Ó, drága lelkek, oly nagyon óhajtjuk, hogy megértsétek, milyen szent valójában tapasztalásotok a Földön, milyen szerencsések vagytok, hogy itt vagytok, és valójában mennyire sóvárgott az a tisztség, melyet jelenleg betöltötök, és ennek az élménynek a legnagyobb részét milyen becsben kéne tartani! Sokan, akik káprázatokat vettek fel életükben, hogy elzárják magukat a szent segítség és útmutatás befogadásától, oly kétségbeesetten vannak a szükségben és kiérdemlésben, míg növekednek a Földön. Most van itt a valaha volt legfőbb ideje, hogy leváljatok az olyan káprázatról, mint amiket az Illuminátusok hatalmi szerkezeteként bélyegeztek, illúziókról, melyek a gyógyulás egyetlen lehetséges esélye nélkül károsítottak és alakítottak. Az elkülönülés és gyűlölet régi módjainak vége, kérünk mindannyitokat, hogy engedjetek utat az új Isteni energiáknak, melyek Életetek minden jellegében kell, hogy burjánozzanak!

A Fiastyúki Kilencek Tanácsából ÉN VAGYOK SanJAsKa, és együtt a Fiastyúki Felső Tanáccsal, még egyszer emlékeztetlek titeket, hogy mindannyitokat mennyire Szeretnek, és mennyire vagytok belül valóban Istenik ti mind. Még azok a lelkek is, melyekről azt hiszitek, hogy a „legkeményebbek”, még mindig bírnak lágysággal tiszta Isteni Szeretetük belső héjában. Drágák, valójában nincs elkülönülés, ti mindannyian Egyek vagytok. Így, ahogy mindig volt, mindig úgy lesz.

© Wes Annac
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Magyar fordítás: Clarissa [http://univerzumitudatossag.blogspot.com/]
http://fenytevo.blogspot.com/

2011. augusztus 9., kedd

Aktív gazdagság és jólét


Aktív gazdagság és jólét
Csatornázó: © Jennifer Hoffman
2011. július 11.

Copyright ©2011 by Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc.
Monday, 11 July, 2011 / Active Abundance and Prosperity
Jennifer Hoffman www.urielheals.com


Élhetünk tétlenül [passzívan] várakozva dolgokra, hogy megtörténjenek, vagy megjavuljanak, vagy aktívan használhatjuk megjelenítési [manifesztálási] képességeinket, hogy megalkossuk azt a valóságot, melyet a következő pillanatban akarunk, nem számít, milyennek tűnnek ebben a történések. Életünk lehet az aktív gazdagság egyike, ahol minden nap a megerőltetést nem igénylő csodák elfogadásának állandó állapotában vagyunk, vagy lehet életünk a passzív gazdagságban, ahol úgy tűnik, hogy megkapjuk, amit akarunk, sok nehézség után, a legutolsó pillanatban, sokat kapva abból, amit nem akarunk, vagy egyáltalán nem kapunk semmit sem. Miénk az aktív, vagy passzív gazdagság megválasztása, és választásaink eredményeit valóságunkban tükrözik vissza.

A bőség, gazdagság szava azonnal pénzt idéz fel elménkben, valamint mindent, amit akarunk (még azokat a dolgokat is, melyekről azt hisszük, lehetetlen). Ha bőségben lennénk, nem lenne sok pénzünk, és az összes jelenlegi hiányunkat nem váltanánk fel olyan dolgokra, melyek örömöt okoznak nekünk? A gazdagság minden dologban létezik, beleértve azt, amit akarunk, és amit nem akarunk. Nem ítélhetjük meg a gazdagságot, mert ez egy egyetemes alapelv. Ha nincs pénzünk, akkor a gazdagság hiányával bírunk. Ha boldogtalanok vagyunk, akkor a szomorúság bőségével bírunk. Életünk tükrözi a gazdagságot, melyet mi teremtettünk minden pillanatban, és mindenben bírunk gazdagsággal, beleértve a gondokat és a káoszt is. Ha ez a valóságunk állapota, akkor azon a hiten keresztül jelenítünk meg [manifesztálunk], mely ezeket a dolgokat megteremti. Az egyetemes törvény nem ítélkezik a tudatos és nem tudatos teremtés között, egyszerűen reagál energiánkra és szándékunkra.

Amikor belevetjük magunkat az aktív gazdagságba, gondolataink hatalmát használjuk, hogy folyamatosan arra összpontosítson, amit életünkben akarunk. Nem számít, milyennek néz ki valóságunk jelenleg, tudjuk, hogy ez megváltoztatható. A gazdagság megteremtésének érdekében, abban, melyről mi azt gondoljuk, „jó” dolgok, aktívaknak [cselekvőknek] kell lennünk a folyamatban, mely tartalmazza a hajlandóságot, hogy bízzunk, és hogy legyen hitünk, mialatt összpontosítunk arra, amit akarunk, vagy átsétálhatunk az ajtókon, melyek megnyílnak számunkra. Ebben a folyamatban passzívnak lenni, és várni a „jó dolgok” megtörténtét, egyenetlen eredményeket hoz számunkra, melyek esetleg nem pontosan azok, amiket akarunk.

Ezen a héten vegyétek fontolóra azt a fajta gazdagságot, mellyel épp most rendelkeztek életetekben! Ha ez az öröm, béke és feltétel nélküli szeretet, akkor ez csodálatos. Ha nem, mi a szándékotok életetekkel, és mit tesztek, hogy aktív résztvevőivé váljatok a gazdagság megteremtésének folyamatában? Emlékezzetek, hogy a gazdagság nem a pénzről szól. Arról szól, hogy benne legyetek az öröm, béke, szeretet folyamában és más csodálatos, beteljesítő dolgok áradatában, melyeket életetekben akartok. Aktív résztvevőknek kell lennünk a gazdagság folyamatában, annak érdekében, hogy megjelenítsük ezt életünkben, mely jelenti azt, hogy szándékunkat arra összpontosítsuk, melyet akarunk, vakmerőn átsétálva azokon az ajtókon, melyek számunkra nyílnak meg. Gyakoroljátok az aktív gazdagságot, és csodákat fogtok megjeleníteni, melyeket megérdemeltek, és amikre vágytok!

Aktív gazdagság

Jólétünk szintje tükrözi azt a gazdagságot, melyet kapunk, mert ezek összefüggnek. A gazdagság egy létállapot, mely meghatározza, mit kapunk meg, majd utána boldogulunk, bármilyen szintű és típusú gazdagságot teremtünk. Úgymint gazdagság, mi mindig jómódúak [prosperálóak] vagyunk, mely ellenben nem jelenti azt, hogy mindenünk megvan, amit akarunk. A gazdagsággal a jómódhoz tesszük szándékunkat, és megkapjuk azt a gazdagságot, mely összefüggésben áll szándékunkkal. A jólét törvénye nem ítélkező, és nem érzelmi, egyszerűen gondolatainkra, energiáinkra és szavainkra felel. Mindig a jólét állapotában vagyunk, megkapva gondolataink és szavaink eredményeit minden nap. Megtanulhatjuk alkalmazni a gazdagság törtvényét, hogy megalkossuk álmaink életét, ha egyszer megértjük, hogy ez pusztán arra felel, amit aktívan, vagy passzívan alkotunk.

Amikor boldogulunk, valamiből többet kapunk. Habár a vagyonossághoz kapcsoljuk a jólétet, ennek semmi köze sincs a pénzhez. A gazdagság legjobb szempontjainak kiaknázása érdekében rá kell kapcsolódnunk arra a hitre, miszerint megérdemeljük, hogy bírjunk azzal, amire vágyakozunk. A világegyetem sosem mondja azt nekünk, hogy valamink nem lehet meg, azonban nem adhat nekünk többet, mint amennyit kérünk, vagy többet, mint amiről hisszük, hogy megérdemeljük. Nem számít, mekkora gazdagságra rendeztük be szándékunkat; hitünk, gondolataink, szavaink és cselekedeteink állítják fel a sorompót, hogy akár igen, akár nem lesz része ez valóságunknak. Prosperálni fogunk bármiben, melyet megkaphatunk, mely messze alatta maradhat annak, amit akarunk.

Aktívan boldogulók lehetünk, gondoskodva arról, hogy mindent megkapunk, amit akarunk, vagy lehetünk passzívan boldogulók, gondolván, hogy a miatt, mert nincs nekünk meg az az öröm, szeretet / szerelem, pénz-áldás, vagy béke, melyet akarunk, szegények, méltatlanok és reményvesztettek vagyunk. Majd erőtlennek érezzük magunkat azoknak a változásoknak a meghozatalára, melyek megengedik, hogy a gazdagság új szintjei a miénkké legyenek. Bizonyos fajta gazdagságok, mint például a hiány, nyugtalanítanak. Másféle gazdagságok, mint a pénzügyi gazdagság, boldoggá tesznek. A jólét áramlása dinamikus és folyékony, azonban azon képességünktől is függ, hogy megmaradjunk ebben az áramlásban, és ne korlátozzuk, szabotáljuk, vagy zárjuk el. Jólétünk szintje függ a gazdagság iránti szándékunktól.

A jólétet a hiány, vagy csekélyebb hiány nézőpontjából közelítjük, azonban ez valójában arról szól, hogy egy olyasféle gazdagságra tekintsünk, melyet teremtünk. Amikor annak a megértésnek a pontjáról indulunk el, hogy mindig gazdagsággal bírunk, akkor összpontosíthatunk arra, amit teremtünk, arra a szintre, melyen lenni akarunk, és megváltoztatni a gazdagság szándékainkat, gondolatainkat és hiedelmeinket, melyek megengedik majd, hogy a jólét új szintjei áramoljanak hozzánk. Amikor meg akarjuk változtatni azt a fajta jólétet, melyet kapunk, hajlandónak kell lennünk elengedni azt, amire már többé nincs szükségünk, vagy nem akarjuk. El tudod engedni a gondolatokat, érzelmeket, hiedelmeket, vagy ítéleteket magaddal és másokkal kapcsolatosan, annak érdekében, hogy megváltoztasd a jólét fajtáját, melyet kapsz? Váljatok aktívan boldogulókká, és meg fogjátok látni a változásokat megjelenni [manifesztálódni] életetekben, és megalkotni azt a jólétet, melyre vágytok.

Copyright ©2011 by Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc.
Ezt az anyagot az USA és nemzetközi szerzői jogok védik jelenleg; szabadon továbbítható a maga teljességében, feltéve, hogy tartalmazza a szerző nevét, és a weboldalt: www.urielheals.com.
Magyar fordítás: Clarissa [http://univerzumitudatossag.blogspot.com/]
http://fenytevo.blogspot.com/