2011. március 23., szerda

Az isteni szerelem lángja


Az isteni szerelem lángja


Flame of Divine Love
2011. március 15.
© Takeli MMagdalen, http://takeli.com


Takeli:

Legdrágább Szív Barátaim, nagyon aggódtam Japán népéért, illetve előttük Új-Zéland népéért, és mindenkiért, aki ilyen roppant tragédiát tapasztal, mint amilyen ösvény volt a mostani időkben. Amikor annak az örvénynek a képére tekintettem, amit a szökőár hozott létre, ahogyan azt a televízióban mutatták nekünk a tévés hírközlések folyamatának kezdetekor, határozott nyugtalanságot éreztem … a magyarázatokkal az interneten mások osztoztak aggodalmamban, hogy ezt a földrengés okozta. Nemrégiben emlékezetembe idéztem azt az időt, amikor egy gyönyörű, nekem tartott Keresztelő Szertartásban volt részem, amikor a világ minden tájáról belehelyeztek Szenteltvizeket egy kristálytálba, melyen utána zenéltünk azáltal, hogy egy bottal a karimája körül köröztünk: a víz a tálban úgy viselkedett, mint a víz azon a napon az óceánon. Nagyon pezsgett, majd kör alakú vízfodrozódások mintáit kezdte megformálni. Egy földrengés, a remegések sorozata, ide-oda öntené a vizet, nem okozna ilyen fajta örvényt meglátásom szerint.

Magyarázatot kértem Tanácsadóimtól ezekre az eseményekre, és íme itt a válaszuk:

~~~~~~~~~~~~~~

Az isteni szerelem lángja

A Fény Drága Szív Jelenlétei, nagy Szeretettel köszöntelek titeket: ÉN VAGYOK Uriaté és ÉN VAGYOK Iliaté a Mennyek hetedik fokáról – abban a dimenzióban lakunk, ami számotokra hetedik Fényként ismert.

Azért mondjuk el ezt, hogy a Szív Igazságaként fogjátok fel szavainkat: a legmélyebb Teljességből valóként, a Szeretet nagyszerűségében, mely a mi Teremtő Fényünk, amely mindazokban ragyog, akik ezeket a szavakat olvassák, vagy fogadják.

Ez a japán emberek iránti mély bánat és Részvét ideje; akik sokat szenvedtek időnként történelmük alatt. Korábbi dicsőségüket helyre kell állítani, hiszen az Emberiség egészének szüksége van sajátos rezgésszámaikra, egy teljes és egész Felemelkedési folyamat megtörtének biztosítása érdekében a Földön.

A Földön ez az idő a nagy és óriási remegések egyike, ahogy egy világkép [paradigma] elmozdul a következőre, a változás és átalakulás roppant terjedelmében. Ahogy mindig, a kétsarkos jellegen [polaritáson], vagy kettősségen [dualitáson] alapuló rendszerben, létezik egy hajlam elmozdulni a kormányzó rendszer teljes [harmonikus] felhangjának végleteibe. Vannak, akik a félelem alapú tudatosságuk szélsőségeiben vannak szolgálatban, és vannak, akik a nagy Fény ellentétes helyzetéhez ragaszkodnak.

Ez a kor elérkezett a befejezéséhez földi síkotokon: a Teremtő, Isteni Szerelmében, nem enged meg több pusztítást, mely az Emberi szándékból ered azok részéről, akik a szélsőségekhez ragaszkodnak. Mi, a Fény Erőiből, a rendelkezésünkre álló minden lehetséges eszközt felhasználunk, hogy a kettősség alapú összpontosítás világképén [paradigmáján] túlmozduljunk abba, mely az Egység Harmonikájából való, amely számotokra Szeretetként / Szerelemként ismert: miszerint ahogy valaki egy bizonyos élményben részesül, azzal mindenki foglalkozik, nem csupán az a kevés, aki közvetlenül ezen élmény gyújtópontján belül van.

Mialatt igazán sokan fogják vitatni a földrengések és a szökőár okát, legyen az tisztán megértett, hogy ez alkalommal ez nem az Anyaföld tette volt. Nem bírt a kívánalommal, hogy ilyen pusztítást okozzon, mint amit Japán szigeteinek okoztak. A Földetek síkjának uralmának napirendjével bírók okozták ezt az eseményt, abbéli szándékukkal, hogy még nagyobb pusztítást okozzanak, gyengítve bizonyos mértékben azok által, akik védelmezik a Földet a teljes elpusztításától ez alkalommal. Hasonlóképpen, a sugárzás, mely felmerülhetett volna, ha összességében sikerül tervük, sokkal nagyobb lenne, mint amit megállapítottak … ilyen a mi szolgálatunk számotokra, a Tanácsadók, az Angyali erők birodalmaiban, valamint a Fény Galaktikus Szövetségétől, és azon túl.

Felhívásunk most a gyógyítás összpontosításában van: hogy mi, együtt teljesen megértsük a Szeretet gyújtópontját [fókuszát] és minőségét, helyreigazítandó azt, melyet a gyűlölet, kapzsiság félelem alapú rezgésszámaiból tettek, és azon vágy okán, hogy a világrendet teljesen ők irányítsák.

Itt az idő felébredni a bennetek lévő Fény hívására: ismerjétek fel, értsétek meg, hogy most a Szívetekben van az, hogy meg fogjátok találni saját válaszotokat arra, mely most a Földön történik.

Akik vagytok, az valóban a Fény tudatosságának egy mesterműve, akik egy sarkított [polarizált] élmény sűrűségére összpontosították magukat a harmadik dimenzióban. Mivel most a Szeretet erőssége gyorsan növekszik, a Fény hatalma előidézi a Fény folyamatait bennetek, hogy ráébresszen titeket most erre a megismerésre: világotok félelem alapú uralkodásának [dominanciájának] ideje végéhez ért, és bennetek van minden, amire szükségetek van annak a folyamatnak az előidézésére, hogy rálépjetek ennek ösvényére gondolati folyamataitokon, szavaitokon, cselekedeteiteken keresztül az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban.

A Földnek és az Emberiségnek el kell foglalni jogos helyét a nagyobb Világegyetemben: a planetáris rendszerek végtelensége, rajtuk sok Élettel, várják megjelenéseteket, a Fény tapasztalással teli összpontosításaiként, ahogy mindig is szándékoztatok ennek a tapasztalása és megismerése lenni. Sokan várnak titeket irántatok érzett Szeretetükben, hogy megosszák veletek ajándékaikat és gyógyítási képességeiket személyes és planetáris szinteken.

Így, most kell felébredni önmagatokon belül a megértés erejére, mellyel bírtok, meghatározva magatokat akként, akik a Szerelem Fényében járnak a bolygón, megosztva megértéseteket azokkal, akik átitatódtak a félelem alapú folyamatok sűrűségével, arról, ami a Földön fog megtörténni.

Mint minden születési folyamat, a félelmen és félreértésen keresztül, megformálódhat ez egy fájdalmas és szükséges élményként egy gyermek világrahozatala érdekében, vagy az átalakításnak és önmagatok ezen részével történő mély összekapcsolódásnak egy Örömteli és rendkívül izgalmas koraként, ahogy a bennetek lévő Lélekhez való teljes összekapcsolódásban üdvözlitek az új pirkadat koronázását, egy új valóságra történő megszületést ezen a Földön.

Köszönet azoknak, akik elhozzák nektek Szeretetüket bármilyen formában: üdvözöljétek őket tárt karokkal most Szeretet ösvényeiteken. Azokról beszélek, akik megosztják veletek azoknak a bölcseleteit, akiknek szavai a bennetek lévő Szeretet nagyobb megértésére és tudatosságára ösztönöznek; vagy akik készségesen osztják meg veletek adományaikat / tehetségüket, bátorítva titeket, hogy alkossátok meg sajátotokat, velük megosztandó.

Lélegezzetek mélyen, rákapcsolódva az Arany Fény részecskékre, behozva őket szándékotokkal mélyen testetekbe. Ily módon újra összpontosítjátok energiátokat, megengedve a Teremtő Szerelmének Fényének, hogy megformálja magát bennetek, ahogy belélegzitek őket mélyen Lényetekbe. Ez nyitja meg a kaput a Lélekhez, mely önmagát csillogtatja bennetek, hatalommal felruházva a szavakat, melyeket szólnátok, valamint a látomást, melyet megalkotnátok, és a szándékot, melyet az ilyen pillanatokban útnak indítotok.

Teremtsetek magatoknak, fizikai helyzetetekben emlékeztetőket a Szeretetből, mely körülvesz titeket minduntalan, oly módokon, amelyek felemelők és jelentőségteljesek számotokra. Ahol egy olyan munkahelyhez kell korlátozódnotok, mely nem enged meg ilyen emlékeztetőket a fizikai [szinten], alkossatok meg Szeretet ismérveket saját tudatosságotokban azáltal, hogy érzékelési valóságotokat összekapcsoljátok az ilyen helyek Szépségére történő visszaemlékezésével – Szépségekre az Otthonotokban, Égi [Éteri] Szentélyetekben, legkedvesebb helyeteken a természetben, és így tovább.

Egyesítsétek az öt érzékelési valóságotokat a hatodik érzékkel az Imádság néhány szavának kiváltásával, mely összekapcsol titeket Létezésetek Szeretetével, a Teremtő Szerelmének Fényében; tegyétek hozzá legkedvesebb színeitek képeit és hang rezgésszámaitokat is, majd engedjétek meg a Szeretet finom érintését bőrötökön, hajatokon, vagy még választhatjátok azt, hogy ezt fogadjátok azoktól, akik veletek utaznak Tanácsadóként és a Környezet Szeretet és gyógyulás gyújtópontjaiként.

Az ilyen folyamatok, melyek kezdetben bonyolultnak tűnhetnek, azok, melyek mértéken túl fognak segíteni nektek, hogy megmaradjatok a Szeretet összpontosításának befolyásán belül, melyek szándékoztok Lenni a Földön e korában annak a nagy változásának és gyógyulásának, mely többé nem szolgál titeket.

Mikor a Teremtő Fényének Szeretetében beszéltek Szenvedélyetekkel, Szívetek Igazában, ragaszkodva az önmagatokba vetett Bizalom megértéséhez, a megnyilvánítás [manifesztálás] iránti szándékotok hatalmát a Fény erői Tüntetik ki, akikhez intéztétek szavaitokat. Amit az Imádság összpontosításaként választottatok, az fog megmutatkozni [manifesztálódni] a lehető legteljesebb fokon Szeretetetek hatalmában, melyet bevittetek az Imádság szavaiba. Mivel ketten, vagy többen Imádkoznak együtt a Szív szövetségében, ezt a hathatós összpontosítást felnagyítják még erősebben, hogy jobban felhasználják a Szeretet egyetemes energiáit, annak az irányában, amit létrehoznak azok, akik részt vesznek ebben az Imádság összpontosításban, vagy Szívetek energiáinak és szavainak szövetségében.

Most kérünk titeket, hogy használjátok minden nap az Imádság hatalmát, hogy újra beállítsátok a hamisan hangzó [diszharmonikus] rezgésszámokat [frekvenciákat] a Földön a nagy Szeretet terébe. Mi, a Fény birodalmaiból a Szeretet ajándékaként fogjuk fogadni ezeket az Imákat, melyben mindenki a Földnek egy magasabb dimenziós folyamatba történő átalakításában érintett. Ezt az energiát felhasználjuk a legteljesebb fokon, hogy kiegyensúlyozzuk a Szeretetbe azokat energiákat, melyek többé nem bírnak önmagukban a Szeretet semmilyen formájával.

Veletek vagyunk minden egyes pillanatban, a Szeretetbe Kalauzolva gondolati folyamataitokat, ahányszor úgy találjuk őket, hogy kívül vannak a Szereteten. Szánjatok rá egy percet, hogy mélyen lélegezzetek; és emlékezzetek, veletek vagyunk, hogy segítsünk nektek magatoknak teremteni azt, ami a lehető legnagyobb szolgálatára van az egésznek, és ennélfogva magatoknak is.

Mi vagyunk Uriaté és Iliaté az Elven Fényből: azt választottuk, hogy a Szeretet nagyszerűségéhez igazodjunk, mely a megválasztott Fejlődő Társadalmak Oltalmazóinak Harmóniája, akik Utat Mutatnak és segítenek a Tudatosságban a Nagy Változás megvalósításának folyamatában, mely most történik a Földön. Üdvözlünk Titeket: Tiszteljük a szolgálat és a Szeretet iránti elkötelezettségeteket, hiszen ez a legnagyszerűbb és leginkább Szeretett eredménye az egésznek.

Mélyen Szeretünk Titeket, mértéken felül, bátorságotokért, hajlandóságotokért, hogy velünk utaztok ebben a fennkölt és hathatósan átalakító korban a tudatos valóságotok újra összpontosításának földi síkján; és megtartunk titeket, ahogy megtartjuk magunkat is az Isteni Szerelem Örökkévaló Lángjában, mely a Teremtő Fény, a Szeretet Istennő Szövetében, és a Krisztus Világosság Szeretetében, mely Örökkön Örökké mindegyikőnkben fényeskedik.

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
http://takeli.com
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Egyéni [angol nyelven történő] konzultációval kapcsolatos további részletek a http://takeli.com oldalon találhatók.
Ph 0417 941 905 (Australia)
Ph +61 417 941 905 (International)
Skype: takeli7
Facebook Takeli MMagdalen

2011. március 16., szerda

Ashtar 2011-03-08


Ashtar

2011. március 8-án lezajlott telefonkonferencia


Ashtar addressing the March 8, 2011 teleconference


Nos, Jó Estét mindenkinek! Mindannyiunk számára ez egy derűs kor. Változás – mely egy ijesztő szó lehet, és valóban sok félelmet okoz azoknak, akik nem akarják ezeket a változásokat. Tudjátok, kikről beszélünk, azokról, akiket, ó, fő résztvevőknek hívtok, és elődeikről, programjaikról, melyeket titkos kormányoknak neveztek, a bolygó irányításáról, és így tovább. Nincs különbség – ők hozták létre a kommunizmust, ők alkották meg az úgynevezett demokrácia létét, ők teremtették meg a birodalmakat; ők teremtették a rabszolgákat. Nincs különbség; ők irányítottak és alkották meg a Világot, úgy, ahogyan akarták, hogy létezzen, a számukra legelőnyösebben.

Meg fogjuk osztani veletek, mi történik, egy szemléltetés átnyújtásával, ahogyan Sekhmet és mi, a Tanácsadók [Mentorok] átadtuk három asszonynak itt, Mauin. Vannak a partvonal mentén, melyeket luxus üdülőhelyeknek hívnak, és elmondtuk nekik, hogy egy „vegyes felvágottak”. Igen, ennek a felszínén egészen vidámnak és jókedvűnek tűnnek, azonban azok, akik birtokolják és vezetik ezeket, és eljönnek ezen üdülőhelyekre, azok között vannak, akik ellenállnak e változásoknak. Annyira elsáncoltak, és olyannyira gazdagságuk élvezetében vannak, mialatt mindent megtesznek, amit tudnak, hogy kivonják magukat az emberek nagy többségéből a bolygón. Ők nem a Részvét / Könyörület gondolatai.

Félnek. Még maguknak sem képesek megbocsátani. Még Szeretni sem képesek magukat. Meghajolnak a pénz és hatalom hamis isteneinek, és félnek. Így, eljönnek ezekre a luxushelyekre, megpróbálva elmenekülni, elköltve azt a pénzt, ami megmaradt nekik, mert egy bizonyos részük tudja, hogy a dolgok változnak, akár akarják őket, akár nem. E változások az elsők a Föld bolygón. Elmondták nekik elejétől a végéig, hogy eljön egy nap, amikor a változások befejeződnek, és meghívták őket, hogy lépjenek be, és legyenek részesei a Reneszánsznak, az Aranykornak, a Fényhez és Szeretethez [Szerelemhez] való visszatérésnek, ahol a bolygó különben is kezdte, azonban visszautasították.

Mindnyájatok tudja, mi a visszautasítás. Közületek mindenki itt-ott megtagadott ezt-azt. A megtagadás az, amikor ellenállást helyeztek bele valamibe. Egy eltérő összpontosítás választása nem a megtagadás, nem az ellenállás. A visszautasítás ott van, ahol valamire összpontosítotok, és ellenszegültök ennek. Hm! Nos, épp most nyújtottam át nektek egy kicsit az „Igen, a 101 [százalékra] képes vagyok”-ból, amit Sekhmet Anya tanít, tehát visszatérek a történethez.

Mindenesetre, ezek a sötét kalapok elveszítik a hatalmat. Miért? Mert ti mindnyájan éberek vagytok. Sugározzátok a Szeretetet, és ragyogjátok a Szerelmet, és segítetek másoknak a bolygón ugyanezt tenni. Ez olyan, mint mikor kinyújtjátok kezeteket, és mondjátok: „rajta testvér, gyere Szeretett, itt mi mind az Egy Családja vagyunk. Mi mindannyian az Apa/Anya tökéletes gyermekei vagyunk, és bírunk egy helyet, hogy elmenjünk oda, és az fenn van!” Mivel tudjuk, hogy könnyebb, mikor az irányokat mérlegelitek, vagy amikor ebbe irányt raktok. Ez vissza a Fénybe. Fel, felfelé, és ki innen, a harmadik dimenzió [3D] kátránygödréből, ki a mocsokból, be az Örömbe. Még a 3D leges-legmagasabb birodalmai, összehasonlítandó elbűvölő helyek a legalacsonyabbakhoz képest.

Most, közülük néhány a legfiatalabb nemzedékből, megpróbál tenni dolgokat különféle időkben, fiúk lányok és unokák. Tudtok arról a repülőgépről, melyet lelőttek Long Island-szoros felett – ez egy régi történet, egy ideje történt. Azoknak, akiknek oly csekély Szánalmuk volt maguk iránt, mert azt tanították nekik, hogy teljesen Könyörület nélküliek legyenek, hogy kapaszkodjanak és karmoljanak útjukon, nem számítva, kit sértenek meg, még saját gyermekeiket és unokáikat is, hogy ezt a gépet lelőtték, ezekkel a gyönyörűekkel, akik eléggé felébredtek ahhoz, hogy elmenjenek Európába, és elmondják a történetet az irányítókról. Nos, az irányítók nem bírhatták ezt, így megölték sajátjaikat, és ez gyakori e lények között. Amikor valakiről úgy tűnik, hogy esetleg elmond valakinek valamit, azonnal megfosztják emberi testétől, és ez így megy, és így ment, mostanáig.

Így, tekintsünk a Fény oldalára, rendben? Ébredjünk fel a halálból. Itt voltak, és ez az, ahol néhányuk még mindig lenni akar. Most, el tudjátok képzelni, hogy a változásnak olyannyira ellenállóak, hogy olyan dolgokat tesznek, amikről épp most beszéltünk? Mégis, néhányuk még mindig ott van. Nos, tudjátok mit … a hajó fel, felfelé és messzire, nélkülük fog távozni. Nem csak ez. Hallottatok a nagyszerű Tara és Ráma mesterekről, akik elmesélik azt, amit nektek mondanak, viszont mindezt Szeretettel és a legmagasabb Fénnyel teszik. Ezt teszik (a sötét kalapokkal) engedélyükkel, köztük e bizonytalanokkal és lelkeikkel, ha ez feltétlenül szükséges. Ha ezt inkább ellenállásukban teszik, akkor kérésüket, találjátok ki, ki fogja teljesíteni?

Nos, ez Sekhmet Anya. Ő és mi, és ti, a Szeretettek emberileg és az emberi módon túl, minden lehetségest megteszünk, hogy latba vessék a Szeretet, Megbocsátás és Hála rezgéseit. Igen, köszönet nekik. Megmutatták nektek a Fényt. Sötétségükben megmutatják az utat a Fénybe és Szenvedélybe, mégis még mindig az ellenállásban vannak.

Most a dolgok ez ellen mozdulnak el. Igen, tudjuk, hogy van némi kapcsolódás néhány földi dolog között, amik történnek, és néhány rázkódásnál, és így tovább. Egész idő alatt mondtuk nektek, hogy Anya Gaia számára igenis szükséges néhány változtatást és elmozdulást megtenni, azért, hogy veletek felemelkedhessen, vagy mondjuk azért, hogy vele együtt felemelkedhessetek. Ne legyetek félelemben ezekkel kapcsolatosan. Küldjetek Szeretetet. Ez nem egy emberi lény betaszítása Pele vulkánjába, aki megállítja vulkán kitörését. Ez valami tündérmeséből való. Ez a Szeretet, a Szeretet /Szerelem rezgései, a magas rezgések. Ez tarja meg az Anyát, Anya Gaiát olyan nyugalomban, amilyenben lehetőleg lehet, mialatt még mindig véghezviszi változásait.

Valami mást fogunk még elmondani nektek. Igenis megengedtük a Krisztus Templom és más helyek pusztulását Új-Zéland déli szigetén, mert akarjuk, hogy ti és az egész Világ tudja, milyen messzire mehetnek ők. Képzeljétek el, akarnak egy menedék szigetet, és még mindig hajlandóak az önpusztításra, vagy a sziget elpusztítására, az eltérés ugyanaz. Hiszitek ezt? Ennyire kiegyensúlyozatlanok, és olyan mélyen elsáncolódtak ezekben a programokban, hogy elpusztítanák azt a bizonyos helyet, ahová akarnak menni, és enyhítjük ezt, abban az esetben, ha meglepődnétek. Az egész sziget elsüllyedhetett volna, vagy elöntötték volna a szökőárak.

Nos, ez a dolog része volt. Azt gondolták, ha az összes lakost teljesen lesöpörhetnék róla, akkor biztosan nekik adnák. Nem, mert a világ hangjai felemelik hangjukat a Szeretetért és Szabadságért, és azt mondják nekik: „megtettétek; teljesen megtettétek; többé nem fogtok irányítani; többé nem fogjátok megmondani a kormányzóknak, szenátoroknak, a parlament tagjainak, bíróknak, elnököknek, miniszterelnököknek, királyoknak és királynőknek, mit tegyenek! Nem fogtok uralkodni a színfalak mögött, és mellesleg, többé nem vagytok olyan titkosak. Mindenki ismeri a Rothschildok és Rockefellerek nevét úgy, mint akik közöttük vannak. Nos, a Koch testvérek általánosan elterjedt szavakká válnak.” Küldjetek mindnyájuknak Szeretetet!

Mindenki hallja azt a történetet, miszerint a Koch testvérek szinte segítség nélküliek – nos bírtak egy pár, hm, mondjuk sereggel, mondjuk baráttal, ami nem teljesen szabatos, mert igazán mindegyike ezen embereknek, ahogyan mondtuk, nemcsak saját családtagjaikat ölik meg, ők semmit sem gondolnak barátaik elpusztításáról, míg ez emberi életüket illeti. Így, csupán említsünk néhány sereget, néhány társat a sötétben összejönni, és mert azt gondolták, hogy ennek megtételét valóban végig fogják vinni, és a Világ minden pénzét birtokolni fogják, szabadjára bocsátottak rengeteg pénzt, hogy ne szokványosan engedjék szabadjára, azért, hogy megvásárolják a választásokat az Amerikai Egyesült Államokban; és hogy megtartsák a rabszolgamunka gyárakat az Amerikai Egyesült Államokon kívüli országokban, mialatt az amerikaiak hajléktalanná válnak, fagyoskodnak, és nincs elég ennivalójuk. Majd kirívóan megvásárolnák, és mi helyesnek mondanánk itt, hangosan és tisztán – megvásárolnák a Teadélutánt az irodában, és átadnák ezt a pénzt a Teadélután jelölteknek.

Nem számít, milyen magasan voltak, vagy vannak ideáljaikban a Teadélután jelöltek, megvásárolták ezeket a választásokat, azért, hogy a Teadélután jelöltek lehessenek legújabb bábjaik. Néhány esetben ez jól működött, mint például abban, amit Walkernak* hívnak, és néhány esetben nem működött jól, mert sok Teadélután jelölt van, aki ismételten megvizsgálja, és ezt mondja: „várjunk egy percet, ez túl messzire ment el; a lőfegyverek nem válasz; nem válasz a középosztály megsemmisítése; azokat a programokat elvinni, melyek olyannyira a helyükön vannak, hogy nélkülük további milliókat taszítanának szegénységbe, szintén nem válasz.” Ők kezdenek eltávolodni ettől a programtól, és egyre többet fogtok róluk hallani.

Szövetségek [koalíciók] formálódnak, melyekben nincs csapatszellem / párt gondolkodásmód. Most, ez rendkívül fontos, mert tudjátok, hogy a politikai pártok az egész világon elterjedten léteznek, és az volt a politika játszmája, hogy ők támogatást nyújtottak, és mindkét oldalon játszottak. Mindnyájan tudjátok, hogy mindkét oldalon játszottak a második világháborúban. Támogatták Hitlert annyira, mint amennyire a szövetséges erőket. Az egyetlen oka annak, hogy a szövetséges seregek győztek az, hogy Hitler elkezdte annak a jeleit mutatni, hogy olyannyira túl messze volt odakinn, hogy kezdett túljutni irányításukon. Egy kicsit fellázadt néhány dolognál, melyet akarták, hogy megtegyen. Mivel Hitler nagyon hathatós volt rituális, metafizikai [természetfeletti], stb. módokon, elhatározták, hogy jobban teszik, ha hagyják a szövetségeseket nyerni. Viszont a szövetségesek nagy árat fizettek. Még most is van néhányotoknak lelkiismeret furdalása a ledobott bombák, a véghezvitt gyilkolások miatt, még akkor is, ha az elődeitek voltak, akik esetleg ezeket megtették.

Nagyszerű munkát végeztetek! Engedjétek el ezt. Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk nektek. Lazítanotok kell, és ki kell juttatnotok agyatokat a majom-elme üzemmódból. Lazuljatok el, és találjátok meg azt a belső Békét, mely egyesül annak a teljességével, Akik Ti Vagytok. Olyan gyönyörűek vagytok, Szeretettek! Nincs ok számotokra, hogy bebörtönözve érezzétek magatokat valamiféle alacsony harmadik dimenziós [3D] dobozban többé. Mi teljesen támogatunk mindnyájatokat kivétel nélkül. Kivétel nélkül mindegyikőtökkel vagyunk, és kérünk, hogy forduljatok hozzánk meditációitokban, vagy épp akkor, mikor vezettek az úton, ha akarjátok.

Kérjétek, hogy érezzetek egy kis borzongást. Nézzetek fel a felhőkre, és amikor láttok néhányat, melyről tudjátok, hogy valójában hajók, mondjátok: „szervusztok!” Gyertek ki házatokból azokon a napokon, amikor gyönyörű felhő hajók vannak, sőt akkor is, ha nincsenek látható felhők. Tudjátok, amikor igazából nincsenek felhők, ekkor látjátok az égen átsuhanókat sebesen keresztülmenni, melyek általában valamilyen ezüstszínűek. Visszatükrözik a Fényt. Kommunikáljatok velük! Kérjétek meg őket, hogy álljanak meg egy pillanatra; meg fognak állni, és leggyakrabban éppoly hirtelen, ahogy pislogtok egyet, el fognak tűnni. Egy pár jobb-fordulatot tesznek, és csupán egy kicsit magasabbra mozdulnak el, a magasabb dimenziókba.

Amikor megnézitek az összes Star Trek és Csillagok Háborúja filmet – emlékeztek Han Solora és nagyszerű hajójára (a Millennium Sólyomra)? A lánc-sebességre? Mit gondoltok, mi ez, ha a dimenzionalitás egy kicsit magasabb szintjére nincs elmozdulás, azért, hogy a hajó szó szerint eltűnjön azoknak a képernyőjéről, akik figyelnek, természetesen kivéve, ha ez a hajó (ami figyel) el nem jut a láncsebesség fokozatba is, akkor az üldözés ismét folytatódhat.

Azonban mi nem azért vagyunk itt, hogy a Csillagok Háborúja kalandokról beszéljünk. Itt vagyunk azért, hogy mindnyájatoknak elmeséljük, hogy mindegyikőtöknek van helye a hajókon, ha azt választjátok, mindegyiktöknek van egy helye a Felemelkedett Földön, ha azt választjátok, illetve mindkettő mellett dönthettek. Küldetésetek van, és mindenki közületek tudja, mi a küldetése, vagy legalább tudja, hogy egy ok és egy cél miatt van itt, és egészében tekintve – összegezhetjük ezt mindenki számára – az, hogy ennek részesei legyetek, mert ezért jöttetek el MOST. Összejöttetek, és eljöttetek, hogy egymásra találjatok, csatlakozzatok egymáshoz, és eljöttetek, hogy bármiről gondoskodjatok, amit elhoztatok magatokkal, a megoldandó csomag útján. Tudjátok, hogy minden alkalommal, amikor közületek valaki az ilyen felemelkedett állapotba mozdul el, a magas dimenzionalitásba, amikor előidéztek egy változást saját lényetekben, elmozdulást egy magasabb dimenzionalitásba – tudjátok, mi történik? Továbbadjátok ezt az egész világnak, valamint túl a Világegyetemen!

Megkapóak vagytok, Család, és nem tudjuk elég gyakran elmondani nektek, mennyire szeretünk titeket, és mennyire értékeljük Bátorságotokat és kitartásotokat, és igen, Türelmeteket. Ó, tudjuk, az emberi távlatból ezt mondhatjátok: „türelmetlen ember vagyok, mikor fog bekövetkezni ez az egész?” Majd ekkor halljátok: „nincsenek dátumok”. Kuncogás és nevetés, amikor ezt most halljátok, mert a dátumok előtűnnek egyre gyorsabban. Vessetek egy pillantást a márciusi naptárra! Nézzétek meg a holnapot! Ó, a kilencedik hullám! Tekintsétek meg a napéjegyenlőség dátumát, és vegyétek észre, mennyire közel van a teliholdhoz. Ó, hétvége lesz! Oly sok Szeretet energia van ott, és oly sok felemelkedés közeleg a Föld bolygóhoz épp most, hogy igazából, mindaz, amit tennetek kell az, hogy megnyissátok szíveteket egy csöppnyit szélesebbre, és beözönlenek majd, nem jobban, mint amennyire ki tudjátok tárni energiamezőtökön belül, amik viszont képesek valamiféle tartalékként várakozni. Ez olyan, mint az ajándékok, amik oly gyorsan érkeznek, így ne bajlódjatok az abbéli próbálkozással, hogy megszámláljátok őket. Néhányat közülük kicsomagolatlanul hagyhattok. Felsőbb Énetek felügyeli, hogy csupán azt csomagoljátok ki, melyre készen álltok, minden egyes pillanatban, melynek alkalmazására felkészültetek, és javatokat szolgálja. Ez nem azért van számotokra, hogy „elárasszanak”.

Néha, csupán ezt hozzuk fel, néha lehetséges túlzásokba esni. Rendszerint fizikai állapotokra hat. Ezért javasoljuk, mondjuk a Felemelkedési orvosság [Ascensionitis remedy] részeként, hogy aludjatok többet, mert testetek oly sokat változik. Érzitek néha azt a zsongást, ami a közlése a kristályoknak, a kristályrácsnak, a Kristályos Tenmagatoknak? Ez igen magas, felemelő, és igen, egy kicsit időnként felvillanyozó lehet. Válaszoljatok, beszéljetek magatokhoz: „ó, Szeretett Test, micsoda ragyogó nap ez, ahogy kilépünk az ágyból, és köszöntjük annak a teljességét, aki ÉN VAGYOK. Örvendezek, hogy ÉN még jobban kristályos VAGYOK, mint ami voltam, amikor előző este aludni tértem. Köszönöm nektek az összes kiegyenlítést és behangolást, finomhangolást és kiegyensúlyozást, melyet nyújtottak nekem az éjszaka folyamán. Először köszönetet mondok magamnak, Tanácsadóimnak és a Csillagokból a Gyakorlók ragyogó csapatának, akik velem voltak. Együtt utaztunk, és sokat vittünk véghez energiamezőmben! Most továbbmegyünk e csodálatos napon, a változás, a felemelkedés, és a magasan szárnyalás e napján!”

Nos, megtehettek valami ilyesmit, ha akarjátok. Nem jó érzés? Ajánljuk ezt március havában, különösen a mai nap és a telihold között. Ez a teremtés ideje. Ez a [jövőbe]látás ideje. Ez egy idő számotokra, hogy magasan meglovagoljátok ezeket az energiákat, üdvözöljétek őket és minket, legyünk együtt az ilyen elragadtatásban, az ilyen Örömben, hogy megtudjátok, Kik Vagytok Ti, kétségek nélkül, a változással szembeni ellenállás nélkül.

Ha egy kis hascsikarást éreztek, szeressétek. Ismét hívjátok meg egotokat, hogy jöjjön fel a szívetekbe. Adjatok magatoknak sok időt odakinn, hogy megteremtsétek látomásotokat, kiszélesítendő esetleg azt, amit már tudtok küldetésetekről és itteni célotokról. Mit fogtok tenni a következő pillanatban, hogy ezt a látomást valóra váltsátok? Itt az idő ennek megtételéhez, Szeretettek! Bármi legyen ez, adjatok bele mindent! Vigyétek be összpontosításotokba, és hívjátok minden segítőtöket és tanácsadótokat. Hívjátok meg az Ashtar Csapatokat. Ó, az arkturiániak igazán részesei akarnak ennek lenni, mert tudjátok, sokat segítenek a bolygónak a kristályrácsnál, a Kryon Csoporttal együtt, és másokkal, tehát üdvözöljétek ezt, és legyetek örömtelik, teremtsétek meg látomásaitokat, és helyezzétek be magatokat ebbe a kristályos állapotba.

Ha rendelkeztek kristályokkal testeteken kívül, programozzátok őket, hogy tovább növeljék felemelkedéseteket. Használjátok pálcátokat, vagy bármit – alkalmazzátok kezeteket, pálcátokat, szíveteket. Ó, Szeretettek, ez a hatalommal felruházás hónapja – haladjatok tovább vele, és a teliholdat követően tudni fogjátok ezt. Ott van számotokra a megerősítés folytatása, mert az energiák majd tovább áradnak be. Az energiák véghezviszik ezt lényetekben egyre jobban. Bárki, aki elérkezik az április elsejéhez, nem fogják bolonddá tenni, nem fogják elbolondítani, hogy azt gondolja, ezek a változások nem történnek meg, és mindez reménytelen, és ismeritek a „sötét végzetet”, jussatok ki onnan, azonban inkább legyetek megvilágosodottak / fénnyel telítettek és tudók! A kedvező lehetőségetek ennek megteremtéséhez, Igazságként az egész bolygó számára, épp egyre hathatósabbá válik minden elmúló ezredmásodpercben. Azon tűnődtök, miért vagyunk ilyen szenvedélyesek: azért, mert veletek vagyunk, Szeretettek. Érezzük, érzünk titeket, szerető energiáitokat, és tudjuk, hogy ebben társulunk itt, és tudjuk, hogy minden Igazság, Öröm és Szeretet, lényeinkben van teljesen!!!

Ha megnézitek a híreket, áldjátok azokat, akik elhozzák nektek az Igazságot, és küldjétek nekik Szereteteket! Magasan szárnyalnak. Apropó, megértjük, Rama miért nem akart épp előtűnni, és elmondani kihez beszélt. Mi sem fogjuk ezt megtenni, azonban itt egy kis felvillantás. Van egy O** a vezetéknevében, csupán arra az esetre, ha bárki egy kicsit eltűnődne. Most ez igazán friss, tűzforró, mert energiája, Szeretete áramlik. Nos, már megvan, most tudjátok. Mellékesen, ha Rama mester akarja tőlünk, kérjük, hogy ezt a sort hagyják ki a abból az átiratból, mely kimegy, azonban itt, a Család, ti tudhatjátok. Bejelentkezünk nála, és meglátjuk, mik az óhajai. Óriási, óriási! Ez egyesül az Egységben. Mi Mindnyájan Egy Vagyunk!

Most, akik nem éberek, hozzájuk fordulunk. Azok, akik a Felemelkedés Ösvényén vannak, azonban nem ébredtek rá erre, nem tudnak róla, nem igazán akarnak hallani róla e percben – ez a nagy hónap számukra. Mondhatjátok, hogy a Békében békésen masíroztok. Békemenetet jártok. Azoknak, akik elutasításban vannak, csupán Szeretetet, Könyörületet, Megbocsátást és Hálát küldjetek. A többi érintkezésről az út mentén mi gondoskodunk.

Még a Walkerhez* hasonlókkal is érintkezésbe lépünk. Ő csupán egy gyalog, emlékezzetek erre. Elmondtuk nektek előtte, hogy Szt. Germaine bír néhány meglehetősen érdekes megjelenési móddal. Rendelkezik energiával és képességgel ennek megtételéhez. Ne próbáljátok ki. Még ne is próbálkozzatok. Végül, képesek lesztek ezt megtenni – átmenni a falakon. Lehet, hogy néhányatok már képes, azonban ne sürgessétek magatokat ezt ma végrehajtani. Szt. Germaine gondoskodik erről számotokra. Rendelkezik a jelzőfénnyel a drámához, csupán küldjétek neki szerető támogatásotokat, mert odakinn van, és épp most rengeteg bejelentést tesz.

Tehát hibátlanul, rálátással bírtok. Mellékesen mi egy elegy vagyunk. Hallhatjátok, hogy van valaki más, aki megosztja ezt a Hangot, és ez tökéletesen rendben van. Mi mind itt vagyunk. Mi mind a Szeretetben vagyunk. Annyira Szeretettel viseltetünk irántatok, társ-teremtünk, jövünk, és adunk időtökből és energiátokból, még akkor is, ha talán nem szárnyaltok teljesen olyan magasan, mint mi, habár biztosan reméljük, hogy kihasználjátok ajánlatunkat. Tudjátok, ez ingyenes / szabad, és még nem is kérjük, hogy nézessétek meg csomagotokat. Csupán gyertek a fedélzetre, és szálljatok velünk!

Több teendőnk van itt. Összegyűltünk itt a célból, hogy még jobban hatalommal ruházzunk fel titeket, és ahogyan ezt tesszük, még hathatósabbá tesszük látomásaitokat, szándékaitokat, teremtéseiteket, hogy azok a harmóniában legyenek, valóra váljanak, megvalósuljanak, és megnyilvánuljanak [manifesztálódjanak] az idő nagyon rövid terén belül. Mindezt március hónapja során hajtják végre? Nincsenek dátumok, viszont emlékezzetek, masírozunk, hah, masírozunk, és valóban ki fogunk sarjadni ebben a hónapban egy egészen új valóságba, mely számotokra a legélvezetesebb lesz!

Azok számára, akik ellenállnak a változásnak, mert a hatalomban és irányításban voltak, ez lesz a legkényelmetlenebb. Azok számára, akik eljönnek hozzátok, és akarják tudni, mi folyik, „mit tudsz arról, amit én nem tudok” – például, és aki épp fel fog ébredni – ez lehet a második, harmadik, vagy ki tudja hányadik ébresztője – azonban végül felébrednek, és felnyitják szemüket. Ez lesz „nos, tetszik nekem ez a változás, tetszik, ami itt történik”. Most, van egy pár rögös pont. Küldjetek Szeretetet, különösen a bátraknak Líbiába, és más országokba. Néhányuk még nem is tört ki. Nem tudják, hogy itt-ott és mindenhol a Világon kezdenek majd összegyűlni, azonban látjuk őket ezt megtenni, mely a folyamat szükséges része. Ezt hívják megtisztulásnak és tisztításnak. Ezt hívják szeretetnek, megbocsátásnak, könyörületes viselkedésnek és hálának. Ezt nevezik annak, hogy a Nagy Békének megengedik, hogy a háttérben legyen, az összpontosításban, mely a tiltakozás programját írja. Ne hibázzatok, mindenki, aki kiáll a Békéért mindenütt, minden időben a Föld bolygón, itt van, akár emberi egyenruhában, akár nem. Itt vannak támogatni.

Ti magatok, a Szeretettek, olykor-olykor kiálltatok a Békéért bizonyos helyzetekben, akár Bátor szívűek voltatok, akár Bátor Anyák, kiálltatok a Békéért. Így, üdvözöljétek szívetekben ezt az ismerős kényelmet, ezt a meghitt felemelkedést, ezt a jól ismert Örömöt! Ahogyan ma este elvégezzük Gyakorlatunkat, melyeket Béke Gyakorlatoknak nevezünk, mert ezek azok. Ez a teljes kép és összpontosítás a gyakorlathoz, azonban szárnyalni fogunk, így remélem, mindannyian a fedélzeten vagytok indulásra készen!

Én, Ashtar, nagy Szeretettel, és az összes szerető lénnyel együtt, itt ebben a társaságban, és mindegyikőnk onnan, melyet a Csillagok, Mennyek és a Földön túli bolygók birodalmainak hívtok, tisztelünk titeket, és üdvözöljük, hogy itt vagytok velünk a Szeretet és Öröm ezen estéjén. És ez így van, Szeretett Család! Üdvözlet [salut]!”

* Kormányzó – jelenleg – Wisconsin Walkerje
** Rama mondja, hogy mondjuk el mindenkinek – Obama elnökkel beszélt


A telefonkonferencián elhangzottakat angol nyelvre leírta: Arnold Neal Troeh
http://www.ashtarontheroad.com/ashtar_mar_8_11_report.html
Magyar nyelvű fordítás: Clarissa http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

2011. március 9., szerda

Üzenet az Alfa űrhajóról 2011 03 06


Üzenet az Alfa űrhajóról!
2011. március 06.

© Kris Won

„Ezek a radioaktív anyagok ezer évig hátramaradnának a bolygó altalajában, ha nem távolítanánk el maradványaikat, és nem szállítanánk át ezeket Anya Űrhajónkra, ahol alkalmazzuk technológiánkat, hogy semlegesítsük és átalakítsuk nem szennyező elemekké, mivel megsemmisíteni őket teljesen lehetetlen, csupán átalakítani lehet, viszont elpusztítani nem, ahogyan azt a Föld tudósai jól tudják.”

Sohin vagyok, a Csillag Űrhajó „Alfa Centaurus” parancsnoka, a parancsnokságom alatt van 348 embernyi legénység, beleértve tisztviselőimet, azokat, akik látogatóba jöttek (átmeneti látogatók), és a legénység tagjait, akik szokásos küldetésükként utaznak rendszeres alapon bolygótok felszínére, azért, hogy véghezvigyenek feladatokat, melyek magában foglalják a mintavételt és a szennyeződéstől történő megtisztítását / sugárzásmentesítését [dekontaminálását] óceánotok vízének és más pontoknak a Földön, ott, ahol kormányaitok némelyike elásta – egy jottányi lelkiismeret nélkül – a roppant szennyező radioaktív anyagokat Gaia altalajába.

Gaia szerető Édesanyátok, és el kell fogadnia mindezen tudatlan és erkölcstelen magatartást fajotok néhány vezetőjétől, akik saját tudattalanságukban nem bírálták a szörnyű és égető hatásait Gaian e radioaktív anyagok elhelyezésének az altalajba, néhány országban azon megvesztegethető, korrupt befolyásos személyiségek által irányítva, akik eladják magukat – általában pénzügyi – előnyökért cserében.

Azonban mondjátok meg nekem, mi a célja e gazdasági nyereségnek, vagy politikai pártfogásnak ezen alattomos vezetők számára, akiket önző indítékok hajtanak, ha ez jelenti erdeitek elpusztítását a korlátlan fakitermelés miatt – melyek közül néhány ezeréves – az óceánjaitok és tengereitek szennyezését, vagy a nukleáris fegyverek felrobbanását, melyeket „tesztek” levezetésének kifogása alatt robbantanak fel azért, hogy megóvják a nemzeti biztonságot?

Gazdasági vagy politikai ellenszolgáltatások természeti környezetetek elpusztításának árán? Igazán megéri beszennyezni földeteket és óceánjaitokat némi adományozott előnyért cserébe néhány olyan ország részéről, melyeket lelkiismeretlen vezetők vezetnek?

Nem, azt hiszem, nem, és tudom, hogy közületek senki sem hiszi, hogy megéri szükségtelen kárt okozni a bolygónak, mely menedéket ad számotokra.

Amikor Első Érintkezésünk megtörténik, kiképzünk majd titeket az alternatív energiaforrások használatára, mely mentes bármilyen szennyező anyagtól, melyet gyáraitokban és erőműveitekben állítanak elő például, és ily módon nem kell helyeket felkutatnotok, hogy elássátok ezeket az erősen szennyező hulladék anyagokat az altalajban, vagy a víz alá.

Tisztázni akarom számotokra, hogy ezen vezetők tudattalansága sok munkát ad számunkra, azonban még ezután is, szívünkből végezzük ezt, azért, hogy enyhítsük Gaia szenvedéseit, látván, hogy az ember hogyan szennyezi fizikai testét (Gaianak).

Ezek a radioaktív anyagok ezer évig hátramaradnának a bolygó altalajában, ha nem távolítanánk el maradványaikat, és nem szállítanánk át ezeket Anya Űrhajónkra, ahol alkalmazzuk technológiánkat, hogy semlegesítsük és átalakítsuk nem szennyező elemekké, mivel megsemmisíteni őket teljesen lehetetlen, csupán átalakítani lehet, viszont elpusztítani nem, ahogyan azt a Föld tudósai jól tudják.

Nos, ez az egyik leglényegesebb elvégzendő dolga Csillag Űrhajónknak.

Az elkövetkező években közületek sokaktól fogjuk azt kívánni, hogy dolgozzon akár ennek az űrhajónak, vagy más űrhajóknak a fedélzetén olyan feladatokat ellátva, melyekre jól kiképzünk titeket, ezt tudom.

Ez okból kifolyólag, legénységünk, csakúgy, mint más Anya Űrhajó és egyéb kisebb űrhajó legénysége különböző bolygókról és csillagrendszerekről származó személyekből áll, akik viszont a Galaktikus Szövetség tagjai.

Az egy űrhajóhoz tartozó, fedélzeten lévő személyzet többségében, vagy nagyrészt egyazon bolygóról származik, viszont ez mindig együtt jár egy vegyes, a Galaxis más helyeiről érkező tagságú legénységgel.

Ily módon egy testvériség jön létre az eltérő fajok között, megerősítve közöttünk a köteléket.

Ezenkívül a tényből kifolyólag, hogy minden egyes civilizáció egy területre szakosodik (úgymint az orvostudomány / orvosság, biológiai mezőgazdaság, gondoskodás a környezetről, és a környezet helyreállítása, tudományos közreműködés, stb.) és a tény okán, hogy a képviselők minden meghatározott területről azon a téren dolgozik, melynek mestere, ez általában az űrhajó optimális működése szempontjából előnyös, szavatolva a jó eredményeket és az űrhajó által véghezvitt küldetés sikerét.

Ahogyan mondtam, néhányotoktól megkívánják, hogy velünk dolgozzatok az Alfa Űrhajó fedélzetén, így, nekünk kell majd választani közületek kínos aprólékossággal.

Néhányotok képességeit most elemzik, azért, hogy találkozásunk valóban felajánlhassa számotokra ezt a lehetőséget, abbéli bizalommal, hogy ezek az emberek beleegyeznek abba, hogy legénységünk tagjaivá váljanak.

Előre mondom ezt nektek, azért, hogy közületek mindenki tudja, hogy ez meg fog történni a közeljövőben, és azért, hogy javaslatunk ne lepje meg a kérdéses embereket, akiket kiválasztunk fedélzeti partnereinknek az Alfa Űrhajóra, és számos más űrhajó fedélzetére.

Civilizációtoknak nincs sok hátramaradt ideje, hogy a Galaktikus Szövetség tagjává váljon, és ez a gondolat nagy örömmel tölt el minket.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezen az úton segíthetünk nektek, bármilyen módon, ahogyan tudunk.

Ezt tesszük, és ez az oka eljövetelünknek.

Béke és Szeretet

Forrás: Sohin parancsnok
Csatorna: Kris Won www.navealfa.com; http://sohinalatierra.blogspot.com; http://galacticchannelings.com/

Magyar nyelvű fordítás: Clarissa http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

2011. március 7., hétfő

Ébredés szeretetbenÉbredés szeretetben
2011. február 17.

AWAKENING IN LOVE
© Takeli MMagdalen, http://takeli.com


Drága Szív Barátaim, ÉN VAGYOK Uriaté, a Fény Elven Szöveteiből, Felébredve erre az új energiára, mely átalakítja világotokat, ahogy beszélünk.

Szeretet ösvényetek ébred fel bennetek: ösztönözve titeket, hogy tudatosabban, nyíltabban juttassátok kifejezésre magatokat, egy olyan formában, mely jobban Szeretet orientált számotokra, és a körülöttetek lévők számára.

Bízzatok, hogy segítenek nektek ebben a folyamatban: mi a Fény Birodalmaiból minden követ megmozgatunk, hogy most a tömegtudat felébredésének folyamata Békés és jól végrehajtott legyen.

Ennek hatását elkezditek meglátni, a különbözések Békésebb megoldásában az egyik legingatagabb helyen e Földön: a Közel-Kelet területén. Azok, akik az 1980-as évek közepétől kezdtek el megtestesülni ott, itt vannak veletek, hogy saját energia mintáikban változást hozzanak, az egész javára. Szívesen veszik támogatásokat, mivel választhatjátok, hogy beleveszitek őket Imádságaitokba, és Fényt küldtök nekik Meditációitokban, és így tovább. Ösvényüket gyorsan követik a többiek; mivel most a tömegtudatba a Szeretet energiája vetült, mely nem tűri el azokat a választásokat, melyeket a Szereteten kívülről hoznak meg.

Szükséges a földieknek, hogy a Szeretet ösvényének felvételét válasszák: ez a Felébredés, a legteljesebb mértékben.

Önmagatokban lép be a gyújtópontba, ahogy a Szeretetben álltok, a számotokra elérhető ajándékok átvételével, ahogy kijelentitek hajlandóságotokat azok befogadására.

Ha például, elképzelnétek magatokat a feltétel nélküli Szeretetben megfürdetve, mely a Mennyekből lefelé, és az Anyaföldből felfelé sugárzik rátok, vagy a legkedvesebb Tanácsadó energia összpontosításának rezgésén keresztül, magatokat annak megtapasztalásában fogjátok találni, melyet kértetek.

Hiszen, látjátok, a Föld többé nem úgy működik, ahogyan hajdan (lassú a megnyilvánulásban, hatalmas erőfeszítést igényelve céljaitok eléréséhez). Most, választhatjátok, hogy a Megnyilvánítás [Manifesztáció] Mesterei legyetek ezen egyszerű Alapelvek felismerésén keresztül: kikutatni, és felfedezni saját Igazságotokat, annak, aminek véghezvitelét választanátok; világra hozni Bizalmatokat, miszerint Vezető Összpontosításaitok útján keresztül segítenek nektek a lehető legteljesebb mértékben; és végül, kiváltani Szenvedélyeteket, hogy létrehozzátok a Szeretet Megértését / Megismerését, azért, hogy választott utatok a lehető legjobban bontakozzon ki – ebben a bizonyos pillanatban már teljesen kibontakozik számotokra bizonyos módon, ahogy aktiváljátok ebbéli Bizalmatok megismerését tudatosságotokon belül.

Ezen Alapelvek megértésében legyetek, hiszen ezek lesznek a gyógyulás, Fényetek átalakítási ösvényének alapozásai egy formában, mely majdnem készen áll, valamint hajlandó és képes a zűrzavar ezen időszakán és a személyes és összetett körülmények változásán áthaladni a legnagyszerűbb nyugalomban / könnyedségben, Örömben és nagy Gazdagságban.

Közületek azok, akik csillag alapú kapcsolattal rendelkeztek, úgy fogjátok találni, hogy szolgálatra hívnak titeket; másokat, hogy a nagy Cetféle Fénnyel beszéljetek; még inkább, hogy a Szerető szándék látható rezgései legyetek azok számára, akik mindennap a közeletekben vannak, velük együtt dolgoztok, Szerető szándékotok saját rezgésének részeként mélyen összekapcsolva saját Iránymutató Fényeitekkel.

Ne féljetek, hogy kisodródtok az útról – ez teljes lehetetlenség, minden Fényben, legyenek azok akár a Mennyekből, vagy a Földről magáról. Az Anyaföld most tudja, a legjobban hogyan igazítsa magát, biztosítandó, hogy a változás rezgésszámai a legelőnyösebbek legyenek sokak számára, akik együtt lesznek vele a változás utolsó előtti okozata során e planetáris test rezgésszámában, melyen laktok, és számotokra is, akik tudatában vannak azzal, ami történik. Ez egy gyönyörű kora az átmenetnek a nagyszerű Harmóniába, Békébe, ahogy csupán elkezdhetitek felfogni most, és hogy kitartsatok mindig és szeretetre méltóan a Szeretet hatalmában, előidézendő azt, ami szükséges, hogy Megszülessen, hívószavatokra.

Kisebbségben lesznek azok, akik félnek az eljövendő változásoktól; azok lesznek többségben, akik üdvözlik – mindig is ez volt a szándék planetáris energiátok okán. Nem megadatott ellenetek a hangszerelés ereje a hatalmasok által bolygótokon és azon túl. Mégis, éppúgy, a változás energiája rajtatok áll, és ti most úgy fogjátok találni magatokat, hogy ebben megy végbe, a legnagyobb mértékben – többé nem elhallgatva, félreértve, és így tovább – tanácsotokat el fogják ismerni, az adomány miatt, mely a legigazabb, és azok számára lesz, akik beszélnek veletek erről.

Mi, az Elven fényből; minden Birodalomból és a magas fokon álló felébredés birodalmaiból a Földeteken fogunk járni, ahogy szükséges megmutatni nektek Szeretetünket. Azok, akik megőrizték összpontosításukat a negyedik és ötödik dimenzió magasabb energiáiban, és lehetségesen a hatodik Fény mestereire, a lehető legnagyobb szolgálatára lesznek mindnyájatoknak.

Nem lesz szükséges hatnunk rátok hatalmunkkal: Szerető gondolat folyamataink saját Lényeteken belül az összpontosításba került, mely nagyon elegendő. Nem fogunk kockáztatni, vagy megrémíteni: egyetlen szándékunk a gyógyítás, és hogy megosszuk veletek Örömünket, hogy végül elfoglaljátok helyeteket a Galaktikus Birodalomban, melynek mindig is a legkülönlegesebb és leglényegesebb része voltatok. Ezt eltitkolták előletek, és ezt a legteljesebb mértékben kell felfedni az Emberiség számára, közvetlen kérésére közületek azok részéről, akik nagy Szeretettel és felkészüléssel várták jövetelünket.

Akik Szeretetünkön kívül maradnak, meghagyjuk nektek, hogy osztozzatok velük megértésünkben Szépségükről, teljes érdemükről, hogy foglalják el helyüket közöttetek. Ha nem engednék meg Szeretetünknek, hogy teljesen szolgálatukra legyen, kijelölt tanárok lesznek, és így tovább, akik megosztják velük megértésüket arról, mi a helyénvaló ösvényüknek a leggyönyörűbb és legteljesebb mértékű kibontakoztatásához. Ne aggódjatok családtagjaitokért, hiszen ti lesztek számukra a legnagyobb ajándék; ez lesz Szeretetük mércéje, mely tudatosságotokon kívüli, amely Elvezet majd titeket hozzájuk, és őket hozzátok, ahol szükséges.

Már felkészültetek, és vártátok ezt az időt a tervezés és tapasztalás számtalan évszázada során, oly módokon, mely kiterjeszti és támogatja az egészet e jelentős korban: aligha szándékozzátok, hogy kevesebb legyen, mint ami most számotokra, a legteljesebben megengedve számotokra ezt az élményt, hogy befogadjátok a Szeretetet, hogy megtapasztaljátok a mindnyájatokban most kibontakozó új ösvény Szépségét, mely most már számotokra folyamatban van.

Ragaszkodjatok megértésetekhez, hogy ti vagytok most az útmutatók; osszátok meg egymás közt tapasztalataitokat és azt, amire ráleltetek, ahogy örömötökre lenne, és Tiszteljétek egymást a lehető legteljesebb mértékben, hiszen ez a bennetek lévő Szeretet és Felébredés útja. Ahogy felvettétek más birodalmakból valókkal a kapcsolatot, engedjétek magatoknak érezni, legelsősorban, a Szeretetet, melyet felajánlanak nektek; legyen az, ami számotokra most létezik: a teljes Tisztelete annak az ösvénynek, melyre ráléptetek, hogy megérkezzetek ebbe a pillanatba; és a mély kapcsolat megértésére, melyet megosztotok, amely tudatalatti tudatosságotokban volt megőrizve, a Felébredésetek folyamatának pontos pillanatáig, mely világra hozza ezt számotokra.

Én, Uriaté, az Elven Fényből, Gratulálok, és Ünneplek veletek, a Legbékésebb Átmenethez a Galaktikus Tudatosságba, mely a Szeretetből formálódott; hiszen a félelem többé nem tart vasmarokkal titeket a régi utakhoz, mely többé nem szolgál titeket; illetve azoknak, akik növekedésetek és fejlődésetek részei a Föld Emberi Szöveteként.

Én, Kedvesemmel, Iliatéval megtartunk titeket, és mindenkit, aki a Szeretetben szolgál titeket, Lélek Lényegetek, a Teremtő Szeretetének Isteni Fényében, a Felemelkedés folyamatában, melyet mind a Szeretet Istennő Szövetei, mind a hathatós gyógyulás és a Krisztus Tudat átalakító energiája mozdít elő, mely oly csodaszépen ragyog mindannyitokban most.

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
http://takeli.com
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Egyéni [angol nyelven történő] konzultációval kapcsolatos további részletek a http://takeli.com oldalon találhatók.
Ph 0417 941 905 (Australia)
Ph +61 417 941 905 (International)
Skype: takeli7
Facebook Takeli MMagdalen


A cikk szabadon továbbítható, azonban ha bárki továbbítja, vagy felteszi internetes oldalára, kérem, jelölje meg a szerzőt, elérhetőségeit és a magyar nyelvű fordítás forrását is.