2011. január 27., csütörtök

Örömteli lélek


Örömteli lélek*

JOYOUS SPIRIT
2010. október 19.


Legdrágább Szív Fényeim, én, Uriaté, Szívem Iliaté jelenlétével együtt hozom el nektek Szeretetem, utazásotok e pillanatában, az átmenet és átalakítás hatalmas és kavargó idején. A lehetőségek az ilyen időkben a legerősebbek. Azok, akik készen állnak, és képesek részt venni ebben az energiában, tudnak és értenek valami egészen különlegest: most több teremtenivaló nincs más, mint ami a legdrágább szíveteknek megteremteni.

Mely kifejezésre juttatott egy szükséglet teljesítéséhez, ahol ez a szükséglet az Örömteli elégedettségre talál abban, amit kapott, és boldogul is; ami a kötelességből, hiányból, kötelezettségből és haszonból adódik egyedül, nem fogja meglelni a beteljesülés ösvényét többé oly könnyen.

Drága Fényeim, amit mondanék nektek az, hogy a Teremtő Fényének pompás ajándékai vagytok: Szeretetének valódi kifejezése, melyben némileg a harmadik Fény dimenziója áthatolható. Mivel hatott erre a tudat másik szintje – mely a pozitív gondolatok megnyilvánításának [manifesztációjának] igen hathatós útja, a Szeretet megjutalmazott minden lehetőségben; minden Fény hatalma Isteni megvalósítására összpontosított az Emberi tudatba azonnal. Most a negyedik Fényről beszélek, az elmozdulás dimenziós folyamatáról, nem a félelemből a harmadik dimenziós lehetőség Szeretetébe [irányul], hanem mely a Szeretetből a Fénybe, a negyedik valóságban. Multidimenziós feldolgozók vagytok, akik képesek társ teremteni a Szeretetben [Szer_elemben], már most, mely megörvendeztet titeket, hogy előidézitek ebben az új energiában: igen biztosítalak titeket erről.

Ami megtörténik, Szív Fényetek közepén, e napon, és minden nap, melyet választhattok, Szerető módon összpontosítani az Önvalóra valamilyen minőségében, egy terjeszkedő folyamat, mely valahogyan rokon a selyemhernyógubóban a lárva átalakításával pillangóvá, mely a legszabadabban szárnyal.

A most megtörténő átmenet nem egy logikus folyamat: nincs linearitás, vagy lépésről lépésre haladó folyamat – csupán az, mely folyamatosan emlékeztet az Önvalóra, amelyek ti vagytok a változás és gyógyulás jelentősebb folyamatában, és mint ilyen, saját jó-létetekre kell tekintenetek, még ha mások szolgálatára is vagytok az idő nagy részében.

Ez a gubó kora, amikor a gubón kívül van minden, amely semmitmondónak tűnik, és leggyakrabban ok a félelemre, hiszen nem érthető meg oly könnyen még, ahogy vélekedhettetek erről a korról. A test sejtjein belüli mitokondrium feljavításának folyamatának személyes megtapasztalása; a DNS szálak átalakítása a harmadik és negyedik DNS szálak mágneses töltésének felöleléséhez; a gondolat és érzelmi feldolgozó minták elmozdulása abba, mely boldogul a Szeretet alapú és mindent felölelő Szeretet Valóság Rendszerének Tisztaságában, tovább tart, mint amelyet legtöbbetek kényelmesnek érez ez alkalommal. Így, egy kis veszteségben találjátok magatokat, ahogy előre haladtok az ösvényen bármilyen következetes módon, ahogy az gyakran tűnik számotokra. Halljuk gondolataitokat; ezekben a pillanatokban felajánljuk számotokra Részvétünket és Szeretetünket – mi, akik vagyunk Tanácsadóitok, Emelkedettebb Létezőitek; és mi mindig, haladéktalanul megtartunk titeket saját Szívünk Szeretetének Fényében.

Kutatjuk nektek, hogy azokká váljatok, akik igazán vagytok: minden egyes pillanatban a MINDEN Ami Van Örömteli megbecsülésének Szeretetének és megértésének fényűző rezgési mintáivá; hiszen számotokra ismert lesz, ahogy kezditek teljesen felfogni a Szeretet mélységeit és végleteit melyben mindig is megtartottak titeket: hiszen ti vagytok a Teremtés Leglényege az Emberi megértésben – ahogy ez áll most tudatosságotokban.

Mi tehető meg e folyamat megkönnyítésére ez alkalommal a gubóban, hogy legyen ez a lehetőség gazdagsága, mely jelen van és elérhető számotokra most? Legelsősorban az, hogy a Szeretetben legyetek: energizáljátok Szívetek útját, minden elképzelhető folyamatban, melyhez elvihetitek egyéni módotokban. Nálatok van a kulcs a gubóhoz, épp itt, a kezetekben: ezt hívják képzeletnek: adottságotok valóságotok megteremtéséhez.

Mi lenne, ha most meg kellene teremteni saját ösvényetek leggyönyörűbb megértését az Életben: azt, amiben ti vagytok, nem azokként, akik számos lehetőséget elmulasztottak: inkább, azokként, akik egyenesen megállnak a Szeretet végtelenségében, mely hozzáférhető számotokra, ahogy ebben a dimenziós Elmozdulásban haladtok, ösvényetek minden részét megjárva a leggyönyörűbb megértésben, melyet megélhettetek.

Kezdjétek el most elfoglalni helyeteket a Szív Köreiben: hasonlóan gondolkodó Emberek összejövetelein, akik megkönnyítik egymás megnyílását az új lehetőségekre, amely Szerető módon formálódott. Figyeljétek meg a lehetőségeket a Szeretet magjaiként, melyeket Szívetekbe ültettek el: új életerővel izzanak; vagy ez egy egészen más gondolat talán, mely ösztönzést biztosít a gondolataitok átváltozásához egy jobban vibráló valóságba. Táplálni kell ezeket az új gondolatokat, bármikor merülnek fel, ahogyan egy újszülött Emberi Fény energiát, kezeljétek őket gondoskodással és gyöngéden, bátorítva őket ahogy növekednek, és elvezetnek titeket a Létezés új módjaiba, új folyamatokba és tervekbe, melyeket magukban hordoznak a Szeretet, Igazság, Bizalom és Szenvedély hatalmában, mely megfogant egy teljes és termékeny növekedésben.

Én, Uriaté, előidéztem számotokra legteljesebb mértékben a Fényt, melyet kifejeztünk nektek, akik a Föld Elven szöveteiből vagytok: legyetek vidámak, mert ez az átmenet ideje, ami beteljesíti magát, áramoljatok vele, vagy látszólag vele szemben – megtörténik a negyedik dimenziós folyamat valóságának Emberi tudatosság felemelkedése, mely mindenki számára, aki részt vesz benne, a jutalomból, jólétből [prosperitásból] sokat fog elhozni. Ragaszkodjatok az átmenet természetének megértésének összpontosításaihoz; válasszátok az új magok és új ösvények felfedezését, mely világra hozza Bennetek a Vidámság Fényét: ez most a ti minőségetek, hogy részesei legyetek valóság összpontosításotok e síkján, ahogy táplálunk titeket Szeretetünkkel:

Mi vagyunk Uriaté és Iliaté, az Elven valóság rendszerből.

És ez így van.


~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
http://takeli.com
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Egyéni [angol nyelven történő] konzultációval kapcsolatos további részletek a http://takeli.com oldalon találhatók.
Ph 0417 941 905 (Australia)
Ph +61 417 941 905 (International)
Skype: takeli7
Facebook Takeli MMagdalen

A cikk szabadon továbbítható, azonban ha bárki továbbítja, vagy felteszi internetes oldalára, kérem, jelölje meg a szerzőt, elérhetőségeit és a magyar nyelvű fordítás forrását is.[*] A fordító megjegyzése:
Ahogy Kirael mester említi a hamarosan magyarul is megjelenő első könyvében, hogy a „spirit” és a „soul” szó az angol nyelvben ugyanazt jelenti, árnyalatnyi különbséggel, ahogy fogalmaz „ez csupán szójáték” angolul [a szótárak szerint: a „spirit” angol szó jelent lelket és szellemet egyaránt, vallási értelemben lelket, a „soul” szó pedig lelket jelent]. A magyar nyelvben viszont a „lélek” és „szellem” szó két eltérő fogalmat takar. Általában a fordítóprogramok mechanikusan a „spirit” szót szellemnek fordítják, azonban a magyar nyelvben a szellem szó elsősorban a gondolatiságot jelöli [melyet igazolnak az ebből képzett kifejezések, pl. szellemtelen, szellemes, szellemileg visszamaradott, szellemileg korlátolt képességű, szellemileg hanyatlik, szellemiség, stb.], és mivel a „Holy Spirit” szót Szentléleknek fordítják a szent iratokban, ezért fordítom én is léleknek. A magyar nyelvben a lélek szó jelöli a szívközpontúságot [melyet szintén igazolnak a következő szavak: lelki beteg, lelketlen, lelki sérült, lelkierő, lelkifurdalás, lelkiismeret, lelkipásztor, lelkes, stb.], és mivel általában a tanítások arra próbálnak rávezetni, hogy váljunk szívközpontúakká, a szívünkkel érzékeljünk, „lássunk”, és ne a gondolatainkkal – magyarul, a fejünkben hiába keressük a szívünket – ezért fordítom a „spirit” szót léleknek, és kitartok amellett, hogy a „Holy Spirit” magyarul Szentlélek, és nem Szent Szellem. Ha valaki szereti használni a „szellem” szót, akkor a fentiek ismeretében már tudatos ennek használatával kapcsolatosan...

2011. január 26., szerda

A benső trón fénnyel telítése


A benső trón fénnyel telítése
IN-LIGHTENING THE THRONE WITHIN
2010. december 29.
© Takeli MMagdalen

Drága Szív Barátaim, ÉN VAGYOK Uriaté: Szeretetemmel üdvözöllek titeket, mindegyikőtöket!

Ez a nap az újdonság nagyságát jelöli az anyagi Föld síkján: egy tér-időt, amikor minden, ami a Szeretetből van, elmozdítja magát ismét a Szeretetbe, ahol erre felkészültek. Hiszen az, ami vagyok, azok közülünk, akik szolgálnak titeket a Földön, előidézték a Szeretet energiáját bennetek, hogy megtalálhassátok Szívetekben, és Eggyé váljatok Fényetekkel, azért, hogy félretegyétek bevett valóságotok általános félelem-alapú feldolgozását.

Épp e pillanatban most értetek vagyok, társ teremtve MINDENNEL, Ami Ti VAGYTOK, hogy tovább kiterjessze magát valóságotok mintázatába, és megengedje számotokra még jobban megtapasztalni azt, akik igazán vagytok. Látjátok, ez az az idő, mely a bennetek lévő Fénynek megengedi, hogy kifejezze magát egyre hathatósabban, mint előtte valaha is e Föld síkjára, e periódusában a tudatos tudatosság közelgő Változásának a valóság feldolgozásának magasabb állapotára.

Az élet legtöbbetek számára számos kihívást küldött, hogy szembesüljetek velük, és meggyógyítsátok magatokon belül. Nektek, akik azt választották, hogy ráébrednek Szeretetekre – saját Fényetek Szentségéért, az Anyaföldért, a Teremtőért – most a fizikai kihívások záró idejéhez kell elérkeznetek ezen a Földön, hogy ráébresszétek magatokat még mélyebben arra az útra, mely most kibontakozik egy olyan mértékben, ami sokkal nagyszerűbb Szeretetében számotokra, mint amiről esetleg kezdtetek elmélkedni. Miért van ez? A Teremtő, Végtelen Bölcsességében és a Szeretet Végtelenségében azt választotta, hogy egy kicsit meggyorsítja a programot azok számára, akik felkészültek, és jól felkészültek, ahogyan azt ti tettétek.

Utatokat ne Emberi szemetekkel és gondolataitokkal szemléljétek: kérlek, szánjatok rá egy pillanatot, hogy Lélek Fényetek távlatából tekintsetek rá; hiszen egyáltalán nem ítélkezik felettetek, és a legbüszkébb és Megtisztelt, hogy ezen utatokat felvállaltátok, oly magaslatokig, hogy megengedtétek azzá válását – a számos lecke tervet, melyen áthaladtatok példanélküli sebességgel; a gyógyító utakat, melyeket idáig felvállaltatok, és az elhatározás erejét magatokban, hogy tovább haladjatok ösvényeteken, épp a bennetek lévő Szeretet hatalmába.

Minden, amik VAGYTOK, a most megélendő hatalmas Hála ajándékai, hogy szerepeiteket oly jól játszottátok: leggyakrabban nagylelkűen; és mert személyesen megváltoztattátok az energiát, vagy ösvényetek rezgésszámát, most legyetek egy térben, ahol sok valóra váltható, szinte nagyon kevéssel. Arról beszélek, ami most tehető az Anyaföld szolgálatára, ahogy dolgozik, hogy az Új Földet világra hozza, melyről gyakran beszéltünk. Hiszen most ez az a kor az Anyaföldnek, hogy keresztülmenjen végső tisztító folyamatain, mely már történik, mégis tovább fogja fokozni a felkészülés okán, hogy elérje a Befejezést felkészültségben arra, mely végbemegy a rezgésszám eltolódásának folyamata során.

Amit tehettek, mindegyikőtök, aki megkapja, vagy elolvassa ezt a levelet, hogy megengeditek Fényeteknek minden nap, hogy egyre jobban megerősödjék bennetek: Szerető szavakat kell mondani e részeteknek; felvenni vele a kapcsolatot Imáitokban és Meditációitokban, a nyugalomban való létezésetek idején, és alvás-állapototokat megelőzően, ahogy most ez lenne irányotok azok számára, akik még nem teremtenek ily módon. Az, hogy ezt megengedjétek magatoknak, döntő ezekben az időkben: így fogjátok tudni, mit kell tenni, amikor a rezgés elkezd átfordulni erősebben ebbe az új irányba. Szintén így fogjátok megérteni tisztábban, mit kell tenni, hogy megsegítsétek nemcsak az Anyaföldet, hanem azokat az Embereket is, akikről gondolati tudatosságotokban tudomással bírtok; hiszen a fizikai világ távolsága ez időben nem fog számítani: a közöttetek lévő Szeretet mennyisége [kvantuma] az, ami ezeknek az embereknek az életében változást hoz az ilyen időben, és igazán, átfogóan teszi ezt.

Üljetek le Fény Trónusotokra meditációitok során az elkövetkezendő hónapokban: hiszen ti vagytok azok, akik eljöttetek, hogy a gyógyulás ezen útjának részesei legyetek most, akik a legnagyobbrészt, az Angyali Fény egy szintjéről vagytok, melyre a Szeretet Trónusaként hivatkoznak – azok, akik valaha is ragaszkodtak a Szeretet irányához, nagymértékben tekintet nélkül személyes következményekre. Nem így tettetek? Nem találtátok magatokat mást szolgálva, szinte nagyon sok elmélkedés nélkül, személyes kényelmetlenségek, vagy időnként igen, a nehézség ellenére néhányszor? Ti vagytok pontosan azok, akikről beszélek: a nagyszerű Angyali jelenlét a tudat e síkján: felsorakozva a szolgálat ösvényén, még nem szemléltétek ily módon ezt. Mindnyájatoknak, akik vagytok, most a készenlétben, Ünnepeljétek helyeteket a Föld síkján, hogy ráeszméljetek arra, hogy a Szerető rezgés ereje oly erővel ég, hogy a gyógyulás, melyet megtapasztalhattok, a lezáráshoz ér. Mindenki, aki a Szeretetből van, ösvényéről gyorsan ráébred, hogy most felszabadultatok, hogy a Szeretet hatalmában járjatok, melyet ezidáig nem tapasztaltatok a Földön ezen, vagy a számos többi életidő alkalmával.

Fényeim, lennétek oly drágák elkezdeni Megbízni magatokban, jobban, mint ahogyan ezidáig tettétek: miszerint az időben és földi élményetekben eddig a pontig Kalauzoltak titeket, pontosan amiatt a munka miatt, amit most fogtok teljesíteni: munka, mely hathatós hatásában az egészre. Hiszen azoktól ered, akik Fénnyel Telítették magukat: azoktól, akik megengedték a Szeretetnek [Szer_elemnek] hogy a Földön Vezérlő összpontosításuk legyen, megosztva azt számos módon, minden egyes napon most. Ez az, amit tenni kell, hogy LEGYEN: egy Szeretet orientált jelenlét, nekilátva annak az útnak, melyet erre az időre megválasztottatok. Ahogy ez a változás bekerít titeket az Emberi Fényben, vannak azok, akik ismerik a Szeretetet, akik hajlandóak megteremteni saját módjukon, melyet ők a saját megválasztott ajándékuknak tartanak az Emberiség számára.

Ó, nem szükséges, hogy oly nagyon lenyűgözőnek látszódjék az Emberi tudatosságban: lehetséges, hogy látszólag az anya, apa útjának egyszerű választása, akik teljes erejükkel törekednek gyermekük világra hozatalában, aki őket a legjobban fogja szolgálni a változás idejében: boldog magatartás, mely ragaszkodik ehhez a folyamathoz minden egyes körülményben, még ahogy a nehezebb döntési folyamatok elérik Befejezésüket valamely módon.

Az irányvonalak formálódnak, és már megformálódtak azoknak, akik most szolgálatotokra lehetnek, akik Emberi élményetek fátyla fölött lakoznak. Ami itt történik, az egy számítása, egyeztetése annak, aki a legjobban helyezett szolgálatának felajánlásához mindegyikőtök számára – még ahogy ti magatok számításba veszitek, hogy szolgálatotokat hogyan veszik figyelembe azok, akik azt választanák, hogy megtapasztalják őket a Földön – van egy nagy újra kiegyensúlyozás, mely most történik a Föld síkján. Az idő rövidül az egyensúlytalanságok kiigazítására, melyek kisebb következményekkel járnak az egész teljességében, mivel újra ki fogjátok egyensúlyozni saját energiáitokat, ahogy egyszerűen megengeditek magatoknak, hogy a Szeretet Szépsége és Hatalma Szeressen titeket, teljesen és egészen, mely saját Fényetek, a Szeretet jelenlétében, amely mindig is rendelkezésetekre állt, a Teremtő ajándékaként számotokra.

Más alkalmakkor elmondtam, hogy az átvitt értelmű vasút fékeit kiengedték: fokozza sebességét, és semmi sincs, ami miatt kisiklik, vagy elfordul a Szeretettől, melyet tartogattok a körülöttetek lévőknek, akik esetleg azt választották, hogy hátul maradnak, az első hullámot követve, hogy kivándoroljanak a negyedik sűrűség tudatosságába, ahogy ez az Elmozdulás a Tudatban kiformálódik a következő években … most az idő halad, gyorsabban, mint ahogy felfoghatnátok, így ismét sürgetlek titeket, hogy figyeljetek, a bennetek lévő legbenső hangra: a mély és feltétel nélküli Szeretet helyére, mely mindig jelen van számotokra, hogy vegyétek azt, amit a Szeretet ajándékaként kaptok, mely számotokra létezik, hogy most választhatjátok az összes korlátozástól való megszabadulás ösvényét, ösvényetek Tiszteletében az egész szolgálatában.

ÉN VAGYOK Uriaté, az Elven Fényből: megtartalak titeket a Teremtő Szeretet Fényében, melyet megláthattok Szépségetekben.

És ez így van.


~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
http://takeli.com
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Egyéni [angol nyelven történő] konzultációval kapcsolatos további részletek a http://takeli.com oldalon találhatók.
Ph 0417 941 905 (Australia)
Ph +61 417 941 905 (International)
Skype: takeli7
Facebook Takeli MMagdalen


A cikk szabadon továbbítható, azonban ha bárki továbbítja, vagy felteszi internetes oldalára, kérem, jelölje meg a szerzőt, elérhetőségeit és a magyar nyelvű fordítás forrását is.

2011. január 24., hétfő

A hatalommal felruházottság ösvénye


A hatalommal felruházottság ösvénye
Paths of Empowerment
2011. január 18.

Legdrágább Szív Fényeim, ÉN VAGYOK a Fény jelenléte, aki számotokra Uriatéként ismert. Én is veletek vagyok, ahogy utaztok a dimenziós folyamatokban mindennapjaitok során most az energiák minden szinten történő változásának és átalakításának ezen korában.

Sok mindent jövendöltek nektek: sok fog most továbbra is felszínre törni jóslatként és így tovább. Amit mondok nektek, ez: rakjátok félre ezeket az elképzeléseket, hiszen képlékenyek: ami megtörténik, az az Igazságban, Bizalomban és Szenvedélyben az Isteni Kegyelem megértése, minden Szívben, ami hajlandó érzékelni és befogadni azt.

Nincs ok a riadalomra, hogy a nagy katasztrófa látomásai lesznek. A változások az energiában kemény időjárást okoznak, áradást, és így tovább: mégis, mindegyikőtöket a Teremtés Szerelmében biztonságban megtartják majd az ilyen időkben, hogy a Föld játékasztalán elmozdítsátok magatokat pontosan ott, ahol lennetek kell, hiszen ösvényeteket fel kell tárni a legteljesebben, és a legvibrálóbb módon most számotokra.

Ismét mondom: végtelenül Szeretnek titeket, és minden, ami létezővé válik saját Fény ösvényeteken ezen a Földön, a küzdelem felett tart meg titeket, hogy teljesítsétek sorsotokat: a Béke, Szerető körülmények látomásának megalkotásának egyikét, e monumentális átmeneten belül a harmadikból a negyedik Fénybe, és azon túl.

Az a Fény, ami ti vagytok, gondosan megállapította az összes lehetőséget számotokra, és ezekből kivetítette a legtökéletesebb folyamatot, melyet megtervezhet, a megválasztott élmények hasonulásához ez alkalommal minden életetektől idáig, és tovább abba, melyet jövőnek tartotok. Figyelnek rátok minden lehetséges pillanatban, hogy megtapasztaljatok oly módon, hogy mialatt megengedik nektek az utatok megválasztásának szabadságát, mégis közelről figyelnek, és visszatartanak a minden gyógyulásának teréhez, mely megköveteli ösvényeteken azt, hogy az Isten Szerelmét gyakrabban tapasztaljátok meg az átmenet idejére való felkészülésetek során, azoknak, akik erre készen állnak.

Legyetek semlegesek családtagjaitokkal; hiszen őket Elvezetik, hogy vegyék fel veletek a kapcsolatot, amikor itt az idő számukra a tökéletességben; azok, akik nem, még mindig elérhetőek lesznek az átmenet folyamatához, mert jelen lesztek számukra tudatosságukban, inkább Szeretett Emberekként, akik feltűnnek nekik, a Földről történő eltávozásuk pillanatában, abban, amit ti most a halál folyamataként értetek meg. Meg fogjátok osztani velük Szereteteket, és azt, ami elérhető számukra, amit választhatnak ebben a Fényben maguknak; hiszen mindig az egyén választása, melyhez ragaszkodik minden Fény Jelenlét, most a Föld számára átfogó Isteni Tervnek megfelelően. Nem számít, hol vannak földrajzilag elhelyezve egy ilyen időben – a Fény kötelékein keresztül, melyet megosztotok, meg fogják találni őket, és együtt megtapasztaltok egy közeli kapcsolatot, és annak a tudásnak a megosztását, mely kiszivárgott, és hogyan menjen előre – a Szeretet közelségében fogjátok találni magatokat, mely a Felsőbb Énetek és Környezetetek, ahogy akarják, és mindenki továbbmegy a nagyszerű Szeretetben.

Legyetek Békében ezzel az egész folyamattal, mert a legnagyobb Szeretetben érkezik el hozzátok, a Szeretetnek pontosan ugyanazon összpontosítása révén, melynek megtapasztalását megengedtétek magatoknak ezen a síkon. Nemcsak a Teremtő Szerelméről beszélek, hanem az Anyaföldéről is.

Ezt mondom nektek: ha kételkedtek, vagy aggódtok bármikor, teremtsetek meg egy teret, ahol kiszabadulhattok az elméből, elmehettek a Szívbe, és megtapasztalhatjátok érzelmi testeteket teljes mértékben. Érezzetek ott mindent, amit ott érezni kell; engedjétek meg az Isteni Fénynek, hogy belépjen Lényetekbe az Arany Fény részecskék Lélegzetén keresztül, lefolyatva őket korona csakrátokon át, Fénnyel telítve a Tobozmirigyet, majd leáramolva a Csecsemőmirigybe, a Szív Központba: ismerni fogjátok a Szerelmet ebben a pillanatban. Engedjétek meg a lélegzés folytatását ily módon egy ideig, ahogy megnyitjátok tudatosságotokat annak, ami a Felsőbb Énetek: beszél hozzátok, nem mindig gondolatokkal, vagy szavakkal, hanem érzelmekkel, melyeket megtapasztaltok, ahogy fontoljátok megválasztott választásaitokat, vagy eredményeket. Maradjatok a Szeretet tudatosságának pillanatában Lényeteken belül, addig, amíg azt választjátok.

Mivel itt van, hogy a DNS újrarendeződik egy új mintázatba; ahol a Szeretet, mely Vezeti Emberi tudatosságotok e folyamatát, aktivál legteljesebb lehetőségeiteken belül, és elhozza számotokra bármely nehézség Békés megoldását, melyet megélhettek, ahogy megmutatja számotokra a Szeretetet, mely bennük őrződik, valamint a Szeretet Hatalmát, hogy meggyógyítsátok a nézeteltéréseket másokkal, és előidézzetek körülményeket, melyek előnyösek számotokra Lényetek Istenségének összességében.

A Befejezés ezen időszakában az energiák és folyamatok létrehozzák számotokra azokat az élményeket, melyeket félretettetek későbbre, ahol ez hozzáférhető számotokra; éljetek ott, ahol megválasztanátok, hogy éltek, játsszatok, ahogy játszani választanátok, a Szeretetben; hogy ti Élvezitek ezt a kort, a legteljesebb fokon. Műveljétek magatokban ezt a megértést: miszerint ez igazán, a nagyszerű Szeretetből való, hogy minden és bármely választás, melyet esetleg meghoztok, most irányított. Kövessétek a Szeretet ezen áramlását magatokban; maradjatok a lehető legközelebbi összekapcsoltságban legbelső Lényetekkel, az Imádság és Meditáció nyugalmán keresztül, hiszen ezek azok a kulcsok, melyek hatalommal ruháznak fel titeket minden pillanatban. Minden, ami befejezendő marad azért van, hogy megtartsátok magatokat és mindenkit magatok körül a legnagyszerűbb Szeretetben.

Az eljövendő időben úgy fogjátok ismerni a Szeretetet, mint a fényözön ragyogásává váló gyertyalángot; ez, és a nagy szabadság, hogy az Anyafölddel társ teremtsetek, ahogy örömmel tennétek a Harmóniában a tudat mindegyik és minden egyes jellegével, mely energiamezején belül van.

És ez így van.


~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
http://takeli.com
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Egyéni [angol nyelven történő] konzultációval kapcsolatos további részletek a http://takeli.com oldalon találhatók.
Ph 0417 941 905 (Australia)
Ph +61 417 941 905 (International)
Skype: takeli7
Facebook Takeli MMagdalen


A cikk szabadon továbbítható, azonban ha bárki továbbítja, vagy felteszi internetes oldalára, kérem, jelölje meg a szerzőt, elérhetőségeit és a magyar nyelvű fordítás forrását is.