2011. december 30., péntek

A maja vének tisztázzák a maja naptár kérdésétA maja vének tisztázzák a maja naptár kérdésétMayan Elders Clear Mayan Calendar
www.eceti.org

Carlos Barrios, maja vén és Ajq’ij (egy szertartás pap és lelki vezető) a Sas Nemzetségből. Carlos egy kutatást kezdeményezett a különböző maja naptárakkal kapcsolatosan. Carlos fivérével, Gerardoval együtt számos tanárral folytatott tanulmányokat és kikérte a véleményét közel 600 hagyományos maja vénnek, tudása körének szélesítése érdekében.

Carlos gyorsan rájött, hogy számos ellentmondásos tolmácsolása létezik a maja hieroglifáknak, sziklába vésett írásoknak, ábráknak [petroglifáknak], „Chilam Balam” Szent Könyveinek és több ősi szövegnek. Carlos néhány erős szót talált azok számára, akik hozzájárultak az összezavaráshoz:

Carlos Barrios: „Antropológusok látogatják a templomok helyszíneit, elolvassák a feliratokat, és történeteket állítanak össze a majákról, azonban nem helyesen olvassák el a jeleket. Ez csupán az ő képzelődésük. Más emberek jóslatról írnak a maják nevében. Azt mondják, hogy a világ véget fog érni 2012 decemberében. A maja vének dühösek erre. A világnak nem lesz vége. Át fog alakulni.”

„Többé nem vagyunk a Negyedik Nap Világában, viszont még nem vagyunk az Ötödik Nap Világában. Ez a közbenső időszak, az átmenet kora. Ahogy keresztülmegyünk az átmeneten, a környezet pusztulásának roppant nagy, világméretű a lecsapódása [konvergenciája], társadalmi zűrzavar, háború van, és a Föld Változásai folyamatban vannak.”

Így folytatja: „Az emberiség megmarad, azonban egy más módon. Az anyagi struktúrák változni fognak. Ebből lesz lehetőségünk, hogy jobban emberek legyünk. A maja naptárak és jóslatok legfontosabb korszakában élünk. A világ összes jövendölése, minden hagyomány most fut össze. Nincs idő a játszmákra. E korszak lelki eszménye a cselekvés.”

Carlos meséli nekünk: „Az őshonos népeknek vannak naptáraik, és ők tudják, hogyan kell pontosan tolmácsolni őket – nem mások. A maja naptárak idő, évszakok és ciklusok jelentésköre bebizonyította magáról, hogy hatalmas és bonyolultan kifinomult. A maják 17 különböző naptára megértett, úgymint a Tzolk’in, vagy Cholq’ij, néhányon ezek közül az időt pontosan jegyezték le grafikonban több mint tízmillió évnyi időtartamra.”

„A maja naptárak matematikai ciklusai mindent előre jeleztek. Ez változni fog – minden változni fog. A maja nap-őrzők 2012. december 21. napját az újjászületés dátumának tekintették, az Ötödik Nap Világának kezdetének. Ez egy új kor kezdete lesz, melyet a nap-meridián galaktikus egyenlítőn történő áthaladása, valamint a Föld önmagának a galaxis középpontjához való hozzáigazítása jelez és következik is belőle.”

2012. december 21-én napfelkeltekor, 26.000 év során első alkalommal a Nap felkel, hogy összekapcsolja a Tejút metszőpontját, és az ekliptikus síkot. Ezt a kozmikus keresztet a Szent Fa, az Élet Fájának megtestesülésének vélik, mely fára a világ minden lelki hagyományában megemlékeznek.

Néhány megfigyelő azt mondja, hogy 2012-ben a galaxis szívével történő ilyen együttállás megnyit egy csatornát a kozmikus energiáknak, hogy átáramoljanak a Földön, megtisztítva azt, és mindent, ami rajta van, felemelve mindent a rezgés egy magasabb szintjére. Carlos emlékeztet minket: „Ez a folyamat már elkezdődött. A változás most felgyorsul, és gyorsulását folytatni fogja.”

Ha a Föld emberei el tudnak érni e 2012-es dátumig jó formában anélkül, hogy a Föld túlontúl nagy részét tönkretennék, egy új, magasabb szintre fogunk felemelkedni. Azonban azért, hogy oda eljussunk, óriási hathatós erőket kell átalakítanunk, melyek az út akadályozását keresik.”

A naptárban megszabott dátum, a téli napforduló 2012 évében nem a világvégét jelöli. Sok kívülálló ember ír a maja naptárról eltúlozva ezt a dátumot, viszont ők nem ismerik. Azok, akik ismerik, ők az őshonos vének, akiket a hagyományok őrzésével bíztak meg.

Carlos elmondja nekünk: „A gazdaság most egy fikció. Az átmenet első ötéves terjedelme, 1987 augusztusától 1992 augusztusáig, volt az anyagi világ lerombolásának kezdete. Előre haladtunk mélyebbre tíz évnyit az átmenet fázisába mostanáig, és az úgynevezett pénzügyi stabilitás forrásai közül sok valójában egy üreg. A bankok gyengék. Ez egy érzékeny pillanat számukra. Globálisan összeroppanhatnak, ha nem figyelnek. Most, az emberek figyelnek.”

Mind az Északi-sark, mind a Déli-sark olvad. A víz szintje az óceánokban növekedni fog. Ugyanakkor viszont a föld az óceánban, különösen Kuba közelében szintén emelkedni fog. Carlos egy történetet mesél a legutóbbi maja Újév szertartásokról Guatemalában. Azt mondta, hogy az egyik tisztelt mam vén, aki egész évben egy hegyi remetebarlangban él, elutazott Chichicastenangoba, hogy a szertartáson beszéljen az emberekkel. A vén egy egyszerű, egyenes üzenetet hozott. Kérte az emberi lényeket, hogy az élet és fény támogatásáért gyűljenek össze.

„Jelenleg minden személy és csoport a saját útját járja. A hegyek vénje elmondta, hogy van remény, ha a fény népe képes összegyűlni és egy bizonyos vonatkozásban egyesülni. A kettősség világában élünk – nappal és éjszaka, férfi és nő, pozitív és negatív. A fénynek és sötétségnek szüksége van egymásra. Ők az egyensúly.”
„Épp most a sötét oldal nagyon erős, és igen tisztában van azzal, mit akar. Előrelátásuk, elsőbbségük és hierarchiájuk is világosan megtartott. Számos módon dolgoznak azért, hogy képtelenek legyünk összekapcsolódni majd 2012-ben a spirális Ötödik Világgal.”

„A fény oldalán mindenki azt hiszi, hogy ők a legfontosabbak, és hogy saját megértésük, csoport megértésük a kulcs. A kultúrák és vélemények különbözősége létezik, így van versengés, szétszóródás, és nincs egyetlen összpontosítás.”

Carlos hiszi, hogy a sötét oldal azon dolgozik, hogy gátolja az egységet a tagadáson és az anyagelvűségen [materializmuson] keresztül. Azon is dolgozik, hogy tönkretegye azokat, akik a fénnyel dolgoznak annak érdekében, hogy a Földet egy magasabb szintre juttassák. Szeretik a régi energiát, a hanyatló Negyedik Világot, a materializmust. Nem akarják, hogy változzon. Nem akarnak egységet. Ezen a szinten akarnak maradni, és félnek a következő szinttől.

A hanyatló Negyedik világ sötét hatalmát nem lehet lerombolni, vagy legyőzni. Túl erős, és felkészült erre, és ez egy rossz stratégia. A sötéteket csupán átalakítani lehet, amikor szembetalálkoznak az egyszerűséggel és nyíltszívűséggel. Ez az, ami az egységhez vezet, a kulcshoz az Ötödik Nap Világáért.

Carlos elmondta, hogy az Ötödik felbukkanó korszak a figyelmet egy tudomásul nem vett elemre hívja fel. Habár a négy hagyományos Föld, Levegő, Tűz és Víz elem a múltban különféle korszakokat uralt, lesz egy ötödik figyelembe veendő elem az Ötödik Nap korában – ez az elem az „ÉTER”.

A szótár az Étert egy „vélelmezett anyag”-ként határozza meg, melyről „azt tartják, hogy minden teret elfoglal, lehetségesnek tartják, hogy a téren keresztüli elektromágneses sugárzás terjedését magyarázza.” Lehetséges, hogy „a tér közötti térként” lehetne meghatározni. Azt sejtetném, hogy megjelenhetne naprendszerünkből (a Napból) a töltött részecskék és a mi galaxisunk (a Tejút) erős hullámzásának igazodásaként. Az éter elem képviseli a lelkiség energiáját [spirituális energiát].

„Az Ötödik Nap eleme égi. Az Éter összefüggésében lehet az ellentettség [polaritás] egyesítése. Az emberekben nincs többé sötétség, vagy világosság, csupán egy felemelkedett egység. Épp most azonban a sötétség birodalma nem érdeklődik ez iránt. Ennek akadályozására szerveződtek. Keresik, hogy a Földet és környezetét kihozzák az egyensúlyból, így mi nem fogunk készen állni 2012-ben az együttállásra.”

„Együtt kell dolgoznunk a békéért és egyensúlyért a másik oldallal. Gondoskodnunk kell a Földről, mely táplál minket és menedéket nyújt nekünk. Teljes elménket és szívünket kell belehelyezni az egységre való törekvésbe, és az egység most a másik oldallal történő szembeszállás és az élet megóvása.”
„Nyugtalanok vagyunk – többé nem játszhatunk. Bolygónkat megújíthatják, vagy elpusztíthatják. Most van itt az idő felébredni és cselekedni. Mindenkire szükség van. Nem ok nélkül vagyunk itt. Mindenki, aki itt van most egy fontos céllal rendelkezik. Ez egy nehéz, viszont különleges idő. Van lehetőségünk a növekedésre, azonban készen kell állnunk a történelem e pillanatára.”

Carlos mondja: „A megjósolt változások meg fognak történni, azonban hozzáállásunk és cselekedeteink határozzák meg milyen durvák, vagy milyen szelídek lesznek ezek. Cselekednünk kell, hogy változást hozzunk, és olyan embereket kell megválasztanunk, hogy képviseljenek minket, akik értenek, és politikai intézkedéseket foganatosítanak majd a Föld tiszteletére.”

„A meditáció és a lelki gyakorlat jó, viszont a cselekvés is az. Nagyon fontos tisztában lenni azzal, kik vagyunk, és fontos tisztában lenni a kapcsolatunkkal is a Földdel. Fejlesszétek magatokat saját hagyományaitoknak és szívetek hívásának megfelelően. Azonban emlékezzetek a különbözőségek tiszteletére és az egységre való törekvésre. Egyetek bölcsen – nagyon sok étel fertőzött akár nehezen észrevehetően, akár durva módon. Fordítsatok figyelmet arra, amit bevisztek testetekbe! Tanuljátok meg az étel tartósítását, és az energia fenntartását [konzerválását]! Tanuljatok meg néhány jó légzéstechnikát, azért, hogy mesteri fokra vigyétek légzéseteket! Legyetek tiszták! Kövessetek egy nagy gyökerű hagyományt! Nem fontos, milyen hagyomány, szívetek fogja megmondani nektek, azonban nagy gyökerekkel kell bírnia.”

„Az energia világában élünk. Fontos feladat jelenleg megtanulni érzékelni, vagy látni mindenki és minden energiáját – emberekét, növényekét, állatokét. Ez mindinkább fontossá válik, ahogy az Ötödik Nap Világához közeledünk, hiszen ez társul az „éter” elemével – a birodalommal, ahol az energia él és összeszövődik. Menjetek el a Föld szent helyeire, hogy imádkozzatok a békéért, tiszteljétek a Földet, mely ételt, ruhát és menedéket ad számunkra. Újra életre kell keltenünk e szent helyek energiáit. Ez a mi munkánk.”

„Egy egyszerű, viszont hatékony imádkozási módszer egy fehér, vagy világoskék színű gyertya meggyújtása. Egy pillanatra gondoljatok a békére. Mondjátok el szándékotokat a lángnak, és ennek lángját küldjétek el azoknak a vezetőknek, akik bírják a hatalmat, hogy háborút indítsanak, vagy békét teremtsenek.”
Carlos emlékeztet minket, hogy ez egy döntően fontos pillanat az emberiség és a Föld számára. Minden ember fontos.

Azt mondta, a vének kitárták az ajtókat, azért, hogy más fajok eljöhessenek a maja világba, hogy átvegyék a hagyományokat.” A maják régóta méltányolták és tisztelték azt, hogy vannak más színek, más fajok, más lelki rendszerek. Tudják, hogy a maja világ sorsa összefügg az egész világ sorsával.”

„A legnagyobb bölcsesség az egyszerűségében lakozik. Szeretet, tisztelet, türelem [tolerancia], osztozás, hála, megbocsátás. Nem összetett, vagy bonyolult. Az igazi tudás ingyenes / szabad. DNS-ünkbe kódolt. Mindaz, amire szükségetek van, bennetek van. Nagy tanítók mondták ezt a kezdetektől fogva. Találjátok meg szíveteket, és ráleltek utatokra.”

ECETI - Enlightened Contact with Extraterrestrial Intelligence -
ecetievents@gmail.com
http://www.eceti.org/; http://www.selfmasteryearthinstitute.org/


Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/


2011. december 27., kedd

Új Föld Egyezmény 2012


Új Föld Egyezmény 2012

Hogyan igazodjunk 2012 Új Föld Egyezményeihez


New Earth Agreement 2012   
How to Come Into Alignment with the New Earth Agreements of 2012A jövendölés kora rajtunk áll, mely a Negyedik világ befejeződésének kora, és az Ötödik Napba, vagy Ötödik Világba történő elmozdulás kezdete. Gyönyörű bolygónkon minden kultúrának van egy ősi megismerése erről a korról, az előttünk álló nagy változások e koráról. A maja naptár valószínűleg a leghíresebb ez idő tájt, 2012. december 21-én mutatva a régi időszámításuk végét, valamint egy új kor, egy új világ kezdetét.

Sokan akarják, higgyünk abban, hogy ez a változás egy új korba [időszámításba] szomorúsággal és gyászos végzettel teli. A látnokok és spiritualisták a világban a lejegyzett korban látomásokban részesültek a Föld elmozdulásairól, vulkánokról, tornádókról, földrengésekről, hurrikánokról, tüzekről, aszályokról és árvizekről. Meg kell hagyni, látni fogunk jelentősebb elmozdulásokat az elkövetkező napokban, ahogy haladunk az ötödik világba. A szempont, ami miatt sokan nem beszélnek erről az, hogy ez tőlünk függ, az emberi fajtól, hogy segítsük megnyugtatni drága Anyaföldünk és környezetének változásait.  Segíthetünk neki kiegyensúlyozni az elemeket, a föld, levegő, víz és tűz elemeket, megengedve neki könnyedén újjászületni.

Ezt tesszük, ahogy mi magunk lenyugtatjuk gondolatainkat és érzelmeinket azáltal, hogy hozzáigazítjuk őket a szeretethez, békéhez és összhanghoz a „minden, ami van”-nal. Tőlünk függ, hogy visszamenjünk az időben, és kitöröljük az összes negatív gondolatot, vagy érzelmet, mellyel valaha bírtunk, és újra összhangba hozzuk a környezetet, melyre hatással voltak ezek a gondolatok és érzelmek. Ezt azáltal tesszük, hogy tudatosságunkat oda helyezzük, megbocsátást kérve, és feltétel nélküli szeretetet adva. Ha mi mindnyájan megtesszük ezt, kellemesen elmozdulhatunk 2011-be, 2012-be, 2013-ba, és tovább – ez az új életmód az Új Föld Egyezményekként lesz ismert.

Az Anyaföld megmutatta látomásokban KékVillámnak a Yellowstone Nemzeti Parkból Wyomingban 2010 tavaszán, hogy meg fogja változtatni a viseltes felszínét, „ruháját” háromszor. Sok más látnok is látta ezt. Az ősi bölcselet őrzőiként tudjuk, ez azt jelenti, hogy a Föld felszínének egész tájképe, ahogy mi ismerjük, meg fog változni. A Biblia azt állítja, hogy kő nem marad mozdulatlanul, és ez a mi megértésünk, hogy ez megtörténik majd. Minden dolgot ki kell tisztítani, és el kell vinni a tisztaságba a szertartásokon keresztül, a környezet és a Földön belüli világok gyógyítása iránti jókora szándékkal, beleértve a föld, levegő, tűz és víz elemeket.

Hasznosítani fogjuk az ősi szertartásokat, hogy újra összhangba hozzuk, vagy újrahangoljuk az Anyatermészet élethálóját, az élet virágát, melyet az őshonos amerikaiak a Nagyanya Pók Hálójaként ismernek, mely átfonja az egész földgolyót. Mindnyájunkat felszólítottak, hogy rezegjünk együtt az új energiával, melyet a földre mérnek mostantól minden nap, míg be nem lépünk a galaktikus igazodásba / együttállásba az előre jelzett 2012. december 21. napján. Most van itt az ideje, hogy tudatára ébredjünk a tudatnak, egybehangzó szilárd pontunknak, ahogy áthaladunk a 2012. december 21. Téli Napfordulójának nagy változásához vezető teliholdakon, napéjegyenlőségeken, napfordulókon. A hopi jóslat beszél „Kachina Kék Csillagáról”, mely a fény nagy sugarát veti az egész bolygóra azon a napon. Ez az energia megtisztítja majd a teremtés egészének nagy részét, fénysugárként haladva át a Tejút közepén.

Ahogy a Tejút galaxis, a Hold, a Nap, a bolygók és a csillagok mind felsorakoznak ezen a megjövendölt napon, megalkotnak egy szent mértani mintát a Világegyetem Központi Napjához igazodva. Az eredő fénysugár, vagy fénykéve szétoszlat bármit, ami nem igazodik a szeretethez, békéhez és összhanghoz [harmóniához] az Anyaföldön, ahogy elmozdulunk az Ötödik Nap erejébe. Ez az energia kilő minket egy új világba előre, melyet mennyországként ismernek az Anyaföldön.

Teremtőnk és az Anyaföld egy lenyűgöző tervvel rendelkezik e bolygóért, és minden isteni rendben van, ellentétben azzal, amilyennek ez talán kívülről tűnik. A Teremtő / Isten briliáns módon rejtett el minden ismeretet, olyan helyekre, ahol kiállja majd az idő próbáját, melyre szükségünk van emlékezni arról, kik vagyunk, és miért jöttünk ide. Ezt leírták a sziklába vésett írásokba, ábrákba [petroglifákba], az ősi tekercsekre és beágyazódott az összes rézbőrű, fehér, sárga és fekete nép mondáiba, énekeibe és táncaiba. Az egyik ilyen monda a Fehér Bölény jövendölése. Ez azt állítja, hogy amikor sok fehér bölény kezd születni, a végidő közel, és tudni fogjuk, hogy itt az idő elkezdeni a bolygó és önmagunk megtisztításának munkáját.

Az első fehér bölény 1994-ben született meg a Heider farmon Wisconsinban. 10 éves korában halt meg természetes okok miatt 2004-ben, azonban addig nem, amíg be nem teljesítette a jövendölést, hogy négyszer megváltoztatta színét[*]. Fehéren született, majd vörössé, sárgává és feketévé változott, jelezve az összes nemzet egyesülését. Azóta két további bölény született a Heider farmon, a második 1996-ban, azonban három nappal később meghalt. Heider azt mondta, hogy a harmadik fehér bölényt, egy újszülött hímet fedezett fel 2006 augusztusának végén, egy vihar után.

Emberek ezrei jöttek el, beleértve számos őshonos amerikai vezetőt, hogy megnézzék ezeket a fehér bölényeket, és hogy imádságokat és felajánlásokat hagyjanak nekik. Ez tovább teljesíti be a jövendölést a nagy bölcsességet elhozó bölényről, és sok megfontolandó elgondolást ajánl fel számunkra, annak érdekében, hogy a béke és szeretet váljék életmódunkká, ahogy haladunk a jövőbe.

Egy egész csorda szent fehér bölény született Jim és Dena Riley oltalmazásába. Az első Wyomingban született, majd elköltöztek a Spirit Mountain Ranch-ra [Lélek Hegy Farmra] a hopi kachina nép földjei közelébe Arizonába. Kinőtték ezt a helyet is, és most egy ideiglenes otthonban vannak Oregon déli részén. Állandó otthont keresnek ezeknek a szent állatoknak. Az első fehér bölény 1997-ben érkezett meg hozzájuk, és további kilenc született meg 2002 előtt. 2008-ban az utolsó kettő is megszületett, ezzel a csordát tizenegyre gyarapítva, ami beteljesíti a jóslatot. A történelemben sosem volt Fehér Bölény csorda. A Lélek Hegy Farm Szent Fehér Bölény csordáját DNS tesztnek vetették alá, és megerősítették, hogy 100 % tiszta észak-amerikai bölény [lat.: bison] mely szemben áll a beefalo-val, vagy catalo-val [mely a bölénybika és házi tehén keresztezése].

A történelem történetei más fehérré változott állatokról is beszélnek ebben az időben, és ez is elkezdődött. Az egyik nagyszerű példája a fehér medve, melyet a népszerű dokumentumfilm a „Spirit Bear: A Simon Jackson történet” tett híressé. Fiatal serdülőként Simon Jackson találkozott ezzel a medvével a vadonban, és volt egy látomása arról, hogy dolgozzon e különleges medve védelmezésén. Évek óta harcol a fakitermelő ipar megállításáért, és a medve környezetének védelméért. Utazását egy díjnyertes dokumentumfilmben örökítették meg, épp azt fejtegetve, milyen szentek ezek a különleges állatok az egész emberiség számára. Ezekről a Lélek medvékről (Ursus americanus kermodei) vagy moskgm'ol (fehér medve), ahogy a tsimshi tengerparti első nemzetek hívták, a tudósok azt gondolják, hogy a baribálok, vagy fekete medvék genetikai változatai, akik kóborolnak British Columbia-szerte.

Egy másik nagyszerű példa a jövendölés beteljesülésére az, hogy az állatok fehérré változnak a Nemacolin Woodlands Resort–ban Pennsylvaniában. Gondoskodnak egy pár nagyon különleges megjósolt bölényről is, egy 2006 novemberében született feketéről, és egy 2007 augusztusában született fehérről. A jellegzetes vemhessége egy bölénynek kilenc hónap, és az anyaállat egy normális barna bölénynek adott életet 2006 késő májusában. Ez vetette fel annak a kérdését, hogyan szülhetett egy másik utódot oly hamar. Egy új kétéves nőstény bölényt hoztak a farmra 2006 novemberében. A bölények rendes körülmények között nem ellenek utódot 3-4 éves korukig, azonban egy különleges fekete bölényt szült kilenc hónappal a megérkezését követően. A szokatlan rész az, hogy sosem párosodott hím bölénnyel, és az egyetlen hím bölény, aminek a közelében volt, az egy 10 éves fehér bölény volt, aki nem párosodhatott vele még.

A spirituális hírnökök állították, hogy e mindkettő bölényt a Föld síkjára a szeplőtelen fogantatáson keresztül hozták el, az anyák nem voltak „kölcsönhatásban” semmilyen bölénybikával. A hím fehér, és „Villámlónak” hívják. A nőstény fekete, és „Mennydörgésnek / Villámnak” hívják. A jövendölések azt állítják, hogy a „Villámló” az üzenet, és a „Mennydörgés / Villám” a hírnök. Mennydörgés / Villám születése óta Villámló vigyáz rá. A közelében tartja, és megbizonyosodik arról, hogy mindig minden szükségeltét kielégítik. Ez nagyon különös viselkedés egy bölény részéről, és különleges kötelékükről árulkodik.

Sokkal több csoda következett be, beteljesítve a jövendöléseket, hogy az állatok fehérré válnak, és ekkor tudomásunkra hozták: itt az idő visszatérni az „eredeti utasításokhoz” arról, hogyan éljünk a Földön szeretetben, békében és összhangban. Az állatok fehérré változásáról és szokatlan viselkedéséről a sok tudósított esemény közül néhány „Mennydörgés és Villámló” otthonában történt meg, beleértve a következőket:

Két vörös farkú sólyom, egy vad hím és nőstény párosodott, akik az erdőben éltek a bölény közelében, fehérré változtak a fehér bölény születését követően 2006-ban. Egyik nap szokványos színezetű vörös farkú sólymok voltak, és másnap fehérek voltak. 2008 nyarán a nőstény sólymot elütötték és az autópályán elpusztult. Ősszel a hím egy új párt választott. Ő is fehérré változott.

2007 tavaszán egy kopasz sas jött (mely egy nagyon szokatlan előfordulás az ország e részén). A sas egyenesen a fehér bölényhez szállt, és egy napot vele töltött. Ennek sok ember volt szemtanúja.

2008-ban, egy fehér őz született azon a helyen, ahol a fehér bölény élt. Az őzborjú rendszeresen megszökött elkerített területéről, és mindig a fehér bölénnyel találták. Az őzborjú folytatta ezt, míg túl nagyra nem nőtt ahhoz, hogy kijusson az elkerített helyéről. A fehér bölény soha, egyetlen egyszer sem bántotta.

Az összes ilyen jel rámutat arra a tényre, hogy beléptünk a tisztulás korába. Egy korba, hogy megbizonyosodjunk, mindnyájan tiszta ételt eszünk, tiszta vizet iszunk, és legfontosabban, tiszta gondolataink és érzelmeink vannak, melyek a szívben középpontosodnak, és elősegítik a békét, szeretetet és összhangot.

Ez jelenti azt, hogy itt az idő visszatekinteni az ősi életmódra, arra az útra, melyet az „eredeti utasításokként” ismernek. Észak-, Közép- és Dél-Amerika rézbőrű nemzetei őrzik az „üzembiztos” kulcsot, hogy segítsenek mindnyájunknak emlékezni ezekre az utasításokra; ők őrzik a bölcsességet és a titkok tudását, melyek segítenek nekünk túlélni az előttünk álló nagy változásokat történeteikkel, szertartásaikkal, dalaikkal és táncaikkal. Két hathatós lény van, akik a lelkiség hírvivőiként szolgálnak az egész emberiség számára e korban. Fehér Sas, aki a törzsfőnökök főnöke, Amerika törzsfőnöke és még sok más néven is ismert Amerikában, valamint Fehér Bölény Borjú Asszony, aki szent rendelkezést hagyott meg a Rézbőrű Nemzetek törzseinek a múltban.

Kérnek minket, emlékezzünk nagyszerű bölcseletükre, és sokakhoz beszélnek a világ körül, biztosítva számukra az útmutatást a küldetésükre vonatkozóan e korban. Segítenek nekik beteljesíteni a jövendöléseket az Arany Kor létrehozása érdekében. Beszélnek a szívünkhöz való visszatérésünkről, valamint gondolataink és érzelmeink megváltoztatásáról, hogy összehangzó együttrezgésben legyünk a feltétel nélküli szeretettel minden dolog iránt úgy, hogy minden dolgot egyenlően szeressünk. Ez a rezgés a kulcs. Világunk tizenhárom galaktikus hangszínből és húsz érzelemből áll össze, melyeket Napokként ismernek.
 
A maják, inkák és az aztékok tanították ezt, és megosztották ezt a tudást mindnyájunkkal. Azt is megjövendölték, hogy a Sas nemzetek – jelentve Észak-Amerikát – csapdába esnek a fejükben, elméjükben, kiesve a szívükből. A jövendölések ismét állítják, hogy a Kondorkeselyű nemzetségének népei – értve ez alatt Közép- és Dél-Amerikát – szívükben maradnak, és ezekben az időkben előhozzák tudásukat, hogy emlékeztessenek minket minden Igazságra, hogy mi mind Egyek vagyunk. Küldetésük beteljesítésében a Kondorkeselyű Nemzetei segítenek bevezetni a Nap Arany Sugarainak Arany Rezgését, hogy a Sas Nemzetek szívét megindítsák, abban a korban, amiben most vagyunk.

Annak a tudása, hogy a kapzsiság és anyagelvűség [materializmus] mindenek fölött valóan uralkodik Észak-Amerikában és a világban, jelzi számunkra azt, hogy itt a jóslatok beteljesülésének ideje. Visszafordultunk az ésszerűsítéshez, gondolkodáshoz a világban való létezés eszközeként. Ez szemben áll az eredeti utasításokkal, melyek arra valóak voltak, hogy érezzük utunkat e világon át. Így „megakadt” fejünkben az, ami az összes negativitást, háborúskodást, pénzsóvárságot, anyagelvűséget és különösképpen az elkülönülést okozza.

Arra szántak minket, hogy szívünkben éljünk, és a szívünkön keresztüli az, hogy átérezzük összekapcsoltságunkat minden dologhoz, egység akaratunkhoz, a teremtés egészéhez és egymáshoz. Ez az a hely, ahol tudjuk, mi mind egy család vagyunk, és nagy szeretettel bírunk minden iránt, ami van. Lelki önvalónktól, lelkünktől származó útmutató rendszerünk ezen az érzelmi válaszon alapul. Arra terveztek, hogy legyen az elmében egy felötlő gondolatunk, majd hogy vegyük belső önvalónkat, felsőbb énünket, ajánljunk fel egy érzelmet erre a gondolatra válaszul. Ha az érzelem érzete jó, akkor ez lenne Lelkünk közlési módja arra, hogy az általunk épp kigondolt gondolat igazodik vágyainkhoz, és összhangban van a legfelemelkedettebb jóval. A példák révén kell, hogy vezessenek, ahogyan amikor lelkiségünk adományaihoz igazodunk, megmutatjuk másoknak, hogy mit tehetünk, így ők is megtehetik. Ez létrehozza a szívükben középpontosított embereknek egy hálóját, megosztva adományaikat, így beteljesítve sorsukat az Anyaföldön.

Ha inkább egy negatív érzelmet kapnánk gondolatainkra válaszul, ez mondja el nekünk, hogy gondolatunk nem igazodik a szeretethez, békéhez és összhanghoz. Mindnyájan ismerjük ezt a kapcsolatot bizonyos szinten, és ezt a tudatunknak hívjuk. Közülünk sokan tanulták meg ezt semmibe venni, sőt még e belső megértéstől való lekapcsolást is, azáltal, hogy a fejünkben maradunk, és ésszerűsítjük, hogy amit gondoltunk, miért van rendben, bármi áron, mások és környezetünk irányában. Legtöbbünk elveszítette a képességét, hogy az életen átnavigáljon, az érzelmeket alkalmazva iránytűként.

A megfontolandó jó hír az, hogy nem mindnyájan felejtettük el ezt, és közülünk sokan vagyunk, akik emlékeznek erre a módszerre. Miszerint, mi mindnyájan itt egy isteni küldetésen vagyunk, hogy segítsünk mindnyájunknak ráébredni, és emlékezni erre az igazságra. Sokan emlékeznek arra, hogy ha szívünkben maradunk és belső iránytűnket követjük, megalkotjuk a békét a Földön. Az aztékok, maják és inkák sosem tévedtek le régi útjukról, és ők az őrzői annak a tudásnak, mely segíteni fog nekünk biztonságosan áthaladni az új világba. Egy új világ lesz, melynek számos neve van, többek közt: a Nirvána, a földi Mennyország, az Arany Kor, Boldog Vadászmezők, Paradicsom, és még sok más.

Ezek mind ugyanarra az igazságra mutatnak rá: visszatérésre az egységhez, és az egység lelki útjának követésére a szereteten, békén és összhangon keresztül. Az őshonos amerikaiak Eastern Shoshone törzséből való KékVillám az egyik béke őrző, aki nem felejtette el az ősi szokásokat. Több mint tíz éve életét annak biztosítására szenteli, hogy ezek a változások a lehető leggyengédebb módon menjenek végbe. Kéri, hogy fivér és nővér társai minden nemzetből, hitvallásból, színből emlékezzenek arra, hogy mi mind egy nagy család vagyunk. A feltétel nélküli szeretetre történő emlékezés az egyetlen út arra, hogy túlélésünket biztosítsuk, és hogy az Ígéret Földjét létrehozzuk a Földön mindenki számára, aki ezt választja. Sokat áldozott fel mindnyájunkért, folyamatosan utazva, nélkülözve gyermekeit és unokáit, állandó otthont nem ismerve, mint ahogyan azt legtöbben élvezzük. Ezt mosollyal és csillogó szemmel tette, tudván, hogy, még ha sok szerette, beleértve az Első Nemzet embereit Észak-Amerika rezervátumaiban, nem értik, vagy még el sem fogadják azt, amit végez. Szívében tudta, hogy ezt valóban mindnyájukért teszi, az egész emberiségért.

Gyógyír Kerék szertartásokat tart, az élet hálójának újra összhangba hozásának ősi módját, újrahangolva az Anyaföld energiáját, felkészítve az előttünk álló napokra. 2003-ban felszólították, hogy hozzon létre egy keresztben 1200 mérföldes gyógyír kereket, a Föld egyik legszentebb helyein középpontosítva a Grand Tetons-ban. Hívták ennek a munkának a megtételére, hogy meggyógyítsa a Yellowstone Super-vulkánt; a katlan a Yellowstone-tó alatt tíz emeletnyit emelkedett, és kitöréssel fenyegetett. Ha ennek megtörténtét megengedték, azt jelezték előre, hogy az egész Föld egy nukleáris telet élt volna át több mint két évig.

Nem volt felkészülve végignézni az egészet, hogy a szerettei oly keservesen pusztulnak el ily módon, tehát nekilátott a munkának, hogy embereket gyűjtsön össze 19 ponton a középpont körül 600 mérföldes sugárirányban minden irányban, hogy imádkozzanak, énekeljenek és táncoljanak – hogy visszahelyezzék szeretetüket és gyógyító szándékaikat az élet hálójába, a Föld elektromágneses ley-vonalaiba, hogy újra összhangba hozzák őket, és megengedjék e helynek, hogy ismét megnyíljon, és kiengedje a csapdába esett negativitást. Ez az ő megértése, hogy a szeretet minden dolgot meggyógyít, és meg is gyógyított. A szertartást követően a gőzkürtők megnyíltak, és kieresztették a feszültséget, majd a katlan visszatért a normális állapothoz.

Kormányunk ezt véletlennek nevezte; kérünk titeket, kutassátok át szíveteket, ahol a mi megértésünk van, hogy érezzétek az igazságot majd, miszerint, amikor szeretetet adunk vissza Anyaföldünknek, ő meggyógyítja magát. Hallja énekeinket, érzi táncainkat, és meggyógyul szeretetünkön keresztül. 2004-ben a Nagy Medve Kalifornia közössége kérte, jöjjön el, és hozzon létre egy gyógyír kerék szertartást ott, hogy segítsen meggyógyítani egy jelentősebb aszályt, amit átéltek. Válaszolt a hívásra, és a szertartást követően a források, melyeket minden évben újra kellett fúrni további 20-60 lábbal, első alkalommal föltörtek [a természetes nyomás következtében], majd a tó, amely évek óta 18 lábbal lenn volt [a normál szinthez képest], tavaszra tele volt.

Ezek a szertartások működnek, és ezek a kulcsok Édesanyánk és önmagunk meggyógyításához. KékVillám látomásokat kapott az elmúlt pár évben egy keresztben 4000 mérföldes gyógyír kerék szertartás létrehozásáról, Costa Ricában középpontosítva, bolygónk szívében, és kiterjesztve Ontarioba, Kanadába, Peruba, és a hopik földjeire, akik az önmagunk megmentésének kulcsai közül sokat őriznek a történelem e legszerencsésebb korában. … [A szertartásokról bővebb információ megtalálható a korábban már lefordított cikkben, „KékVillám felhívásában”]

KékVillámnak azt a feladatot adták, hogy sok üzenetet hozzon el az emberiségnek, és hogy elkezdje azt a munkát, hogy a világon az embereket ráébressze az igazságra. Arra az igazságra, hogy egy hamis utat követtek, téves gondolatmintákat és hitrendszereket, melyek nem igazodnak a békéhez. Továbbá ráébressze őket arra a tényre, hogy ez az a kor, amikor újra feltaláljuk önvalónkat – hogy itt az idő az összes határt ledönteni, megbocsátani, és a múltat meggyógyítani azért, hogy felismerjük, mi mind egy család vagyunk, és emlékezzünk a béke, szeretet és összhang szokására. Itt az idő megállítani bolygónk, testünk mérgezését ártalmas vegyi anyagokkal, és hogy véget vessünk elménk és szívünk mérgezésének az ítélkezés, gyűlölet, pénzsóvárság és elkülönülés gondolataival.

Emlékeztetve mindnyájunkat, hogy mi mind a szeretetből jöttünk, hogy mi mindnyájan az út, az igazság és a fény vagyunk. KékVillám üzeneteket kapott az ősöktől, akik utat mutatnak neki; Guatemalából visszatérése alkalmával elkezdett üzeneteket kapni Seattle törzsfőnökétől, Sacajawea-tól, az egyik dédanyjától. Beszéltek neki arról, hogy minden gondolat és érzelem, mellyel bírunk, hogyan hagy lenyomatot az élet hálóján, a Nagyanya Pók hálóján, és újrajátssza önmagát újra meg újra, míg ki nem tisztítják a környezetből. A bánat és fájdalom könnyeit hullatták, ahogy elmondták neki, mit tettek ők maguk tudatlanul az élet hálójával saját fájdalmukkal és traumájukkal. A leghíresebb foto Seattle törzsfőnökről egy az arcán legördülő könnycseppel ábrázolja, és elmagyarázta miért.

Elvezette KékVillámot Olympiába, Washington területén 2010 októberében. Vezette őt, hogy megtalálja ikerlángját, egy bölcsesség hordozót, akinek neve Kristine Soliday. Kristine intuitív és gyógyító, aki életét szintén a Lélek és az emberiség szolgálatának szentelte. Egy látomást fogadott Seattle törzsfőnökétől, hogy építtessen egy izzasztó kunyhót, és hogy egy nagyszerű lelki vezető jön majd el, hogy segítse beteljesíteni a küldetését, hogy ráébressze az emberiséget az igazságra, miszerint mi mind Egyek vagyunk, és hogy a szeretet minden, ami számít. Ez a szeretet valóban meggyógyíthatna minden dolgot, és visszatérítene minket egy nagy boldog családba. Kristinet arra vezették, hogy hozzon létre egy házasságkötő szertartást 10-10-10 napján, a három, a háromság napján.

Ez a szertartás minden résztvevő szívének és elméjének összekapcsolására volt; ily módon hatalommal felruházva a szellem, szív és lélek hármasságát bennük. A belső ikerláng energia egyesítése [összeházasítása] indított meg minket, hogy visszatérjünk a feltétel nélküli szeretet szilárd pontjához, a Krisztus tudathoz, hogy e szereteten keresztül éljük meg életünket, és hogy a fény világának példái legyünk. Amikor KékVillám eljött, hogy levezesse az izzasztó kunyhó szertartásokat az esemény okán, ő és Kristine újra találkoztak. Amikor megölelték egymást, mindkettőjüket azonnal eltöltötte a megismerés, miszerint a másik a hiányzó felük. Tudták, hogy ugyanabból a Lélekből erednek, és ismét itt vannak, az összhangon [harmónián] dolgozó Isteni férfi és nő képviselőiként.

KékVillám és Krisztine itt voltak, hogy a fény jelzőtüzének visszatükröződései legyenek, hogy mindenki megismerje, egyesült energiáik ereje mit tehet, amikor együtt dolgoznak ikerlángként. Feltételek nélkül dolgoznak együtt, egymást biztatva bármilyen témán, és az egymás és minden dolog iránti egyenlő szeretetben maradva. Emlékeztek számos előző életükre itt a Földön és más helyeken. Oly sok élményre emlékeznek, melyet összegyűjtöttek felkészülve e korra, e helyre, ahol a Föld nagy próbája most valósul meg, ahogy felkészülünk, hogy fokozatosan átalakuljunk az előttünk álló új világba 2012. december 21-én. A Föld a szabad akarat protokoll bolygója, mely be fogja bizonyítani az egész Omniverzumnak, hogy a lények a szeretetet választják, és hogy mind békében élhetnek. Minden lény, aki a szeretet, béke és összhang bölcsességének követését választja, osztozni fog a világban, az előttünk álló Ígéret Földjén.

Az egymás ilyetén ismerete, melyet KékVillám és Kristine oszt meg, egy nagyon különleges kötelék, mely közülünk sokunkra vár, amikor belső munkánkat végezzük. Iker lángunk csupán akkor érkezhet meg életünkbe, ha egyszer mi magunk válunk egésszé önmagunkon belül, ha megtettük belső munkánkat, hogy kiegyensúlyozottá váljunk saját férfiasságunkban és nőiességünkben. Más szavakkal, amikor fejünkben és szívünkben kiegyensúlyozottak vagyunk, és az egységben dolgozunk az egész teremtés megjobbításán.

Ha egyszer ez az utatok, amit a világban jártok, fényeteket felkapcsolják lényetekben, fénybe borítva a szivárvány színeit, és a feltétel nélküli szeretetet sugározzátok ki. Majd, amikor találkoztok iker lángotokkal, akkor váltok két, egyként cselekvő kiegyensúlyozott lénnyé.

Ahogy a Bibliában állítják: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté 18:20), mely jelenti azt, hogy szíveteken belül a Teremtő Isten vezetésével jártok, mely hatalommal / erővel hegyeket mozgathattok meg.

A 10-10-10 szertartás alatt Kristine és KékVillám mindketten kaptak látomásokat Seattle törzsfőnöktől és Sacajawea-tól. Üzeneteket arról, hogy Seattle törzsfőnök és Sacajawea hogyan akarta tőlük, hogy minden embernek hozzanak tudatosságot a negatív lenyomatok meggyógyításáról, melyek a természetben fordulnak elő. Beszéltek arról, hogy ők mindketten hogyan hagytak lenyomatot a környezetben gondolataikkal és érzelmeikkel, és ez hogyan nyomta rá a negativitás bélyegét az élet hálójára. Sacajawea beszélt a megtört szívéről, mely a könnyek ösvényét hagyta a Csendes-óceántól [az USA észak-nyugati részétől] végig az úton Wyomingig. Igazán hitt Lewis és Clark megsegítésében, hitte, megtanulhatják a minden dolog tiszteletének bölcseletét a szertartáson és szereteten keresztül. A tőle telhető legjobbat megtette, hogy tanítsa őket a gyógynövényekkel, állatokkal, folyókkal, forrásokkal, tavakkal és a természet egészével történő munka hagyományos módszereire.

Amit azok az emberek tettek, akiknek segített, inkább az volt, hogy vették a tudást, és a nyereség, kapzsiság és anyagelvűség [materializmus] céljából használták. Amikor a fehér ember visszament épp azoknak az őshonos amerikaiaknak a falvaiba, akik segítettek nekik, legyilkolták őket, és rezervátumokba kényszerítették őket, és ez megtörte szívét. Mindent feladott értük, férjét, gyermekeit, népét, hogy segítse e fehér embereknek meglátni az utat, és úgy érezte, hogy kudarcot vallott, és ez mind a semmiért volt. Magányosan, megtört szívű nőként halt meg, és ezt az átkot, ezt a szomorúságot hagyta hátra, hogy megismételje magát a földön. Mind Sacajawea, mind Seattle törzsfőnök remélte, hogy azok, akik szülőföldjükre érkeztek, magukévá teszik és követik az Első Nemzetek szokásait. A kultúrák egybeolvadásáért is imádkoztak, láttak egy jövőt, ahol a rézbőrű, fehér, fekete és fehér [emberek] mind képesek egy népként élni. Seattle törzsfőnök mondását idézve: „Egy dolgot tudunk – csupán egy Isten létezik. Egy ember sem lehet külön, legyen az Rézbőrű, vagy Fehér ember. Elvégre mi mind felebarátok VAGYUNK.”

Seattle törzsfőnök és Sacajawea most csapatként jön, az egységben működő Isteni férfiasság és nőiesség kiegyensúlyozott hatalmának / erejének képviselőiként, hogy meggyógyítsák bolygónkat, és rajta minden embert, hogy egy családként hozzon minket össze.

Ahogy Kristine és KékVillám megosztották egymással látomásaikat, az általuk látogatott szertartások sok egyidejűséget [szinkróniát] tártak fel.

Sacajawea Salmonból, Idahoból való volt, a Shoshone népből, ahogy fent említésre került, ő KékVillám egyik dédanyja volt. Kristine családjának anyai ága, Ellisék is Salmonból, Idahoból valóak. Valójában ükapja, George Ellis volt az, aki a Lemhi Shoshone népet a Fort Hall rezervátumba kényszerítette a kései 1800-as években. Felismerték, hogy e létidőben, e különleges emberi testekben egy cél okán vannak itt. Két családból vannak, akik elátkozták egymást, akiknek gyűlölete megfertőzte a földet, és még mindig hatással van mindnyájukra és a földre, a mai napig. Nagy szerelmet éreztek egymás iránt, és tudták, hogy azért jöttek, hogy ezt meggyógyítsák, és a megbocsátás e példáját használják, hogy megmutassák egymásnak az utat különbözőségeik meggyógyítására is.

Mindketten egy hasonló látomást kaptak Seattle törzsfőnöktől híres beszédéről, melyben azt mondja: „Nem az ember szőtte az élet hálóját, ő csupán egy szál benne. Bármit tesz a hálóval, azt magával teszi.”

Seattle törzsfőnök és Sacajawea megkérte őket, fogadják el a szent küldetést, hogy meggyógyítsák az élet hálóját a Csendes-óceán északnyugati [partvidékén], hogy kitisztítsák csalódottságukat és haragjukat népükkel és mindenki mással, aki nem kapja meg az üzenetet. Ezek az érzelmek voltak, melyek előidézték a túl sok eső átkát ezen a területen, és tudatni akarták velünk, itt volt az ideje meggyógyítani könnyeiket. Megkérték őket, alkossanak meg egy gyógyír kerék szertartást, 2011-ben a tavaszi napéjegyenlőségkor kezdve, Olympiában, [Washington] középpontosítva, hogy kihatással legyenek e gyógyításra, és tovább meséljék nekik, hogy ez a gyógyító kerék tudomásukra juttatja szükségletünket, hogy mindenki gyűljön össze a 4000 mérföldes gyógyír kerékhez, melynek megalkotását KékVillám vezetett le 2011 őszén.

KékVillám és Kristine mindig tudta, hogy egy nagy beteljesítendő küldetés az övék, és nagy hálát éreztek amiatt, hogy nem kell többé egyedül nekilátniuk. Mindketten hosszú ideje tartó kapcsolatban voltak más társsakkal, akik segítettek nekik hatalmas mértékben növekedni, és tudták, itt az ideje továbblépni azokból a kapcsolatokból, és csatlakozni egymáshoz szent munkájukban. Hatalmas nagy hálát éreznek az elmúlt kapcsolatok okán, hiszen nélkülük nem készültek volna fel az előttük álló Nagy Munkára.

2010. november 21. teliholdjakor egy üzenetet kaptak a Fény Szent Lényeitől, hogy egyesítsék magukat a Lelkiség Szent Egyesülésében, melyet megtettek a hold és a csillagok fénye alatt. Hallották az éneklő angyalok kórusait, látták az ősöket, a Fény Szent Lényeit, az Arkangyalokat és Felemelkedett Mestereket, és a hold ragyogott, körülötte egy rózsacsillaggal. Tudták szívükben, hogy a Teremtő örvendett, és igazodnak ahhoz, melynek megtételéért eljöttek a Földre. Készen álltak beteljesíteni küldetésüket a szeretet és béke nevében, hogy előidézzék az összhangot. Tudták, azért találkoztak, hogy megosszák tiszta, igaz, feltétel nélküli szeretetüket a világgal, az emberiség egészével.

Összetalálkoztak, hogy tanítsák az emberiséget a 2012. december 21-i jövendöléseiről, hogy segítsenek nekik megtudni, mibe telik ezt egy új világgá változtatni. Itt az idő megbocsátani mindenkinek, egy emberként / népként egyesülni, hogy elengedjük az összes régi módot, mely elkülönítve tartott minket, és hogy tudásunk összességét egyesítsük egy új módba, az Egység útjába.

Mindketten életüket teljesen szívük vezetésével élik, ahol meghallják a Teremtő hangját. Tudják, hogy mialatt számos neve van e lénynek, akit Istennek hívnak, mely minden módon ugyanaz, minden név ugyanarra a lényre vonatkozik, és ez a lény a Szeretet, a Fény. Tudják, hogy ez az út, az igazság. Oda mennek, ahová a Lélek hívja őket, minden pillanatban szolgálnak, életük egy sétáló meditáció, és egyetlen pillanat sincs, amikor ne tisztítanának, gyógyítanának, és szeretnének mindent, ami van.

Kérik támogatásotokat és szereteteket, hogy segítsétek őket küldetésük beteljesítésében… [további részletek megtalálhatók a weboldalukon, illetve a már lefordított felhívásban]
Az a megértésük, hogy ezek a szertartások egy sokkal gyengédebb változást tesznek lehetővé környezetünkben, drága Anyaföldünk számára, mely meg fogja változtatni a mélabú és gyászos végzet jövendöléseit. Tudják, hogy ezek a szertartások megalkotják az arany energia hálóját a Föld körül, mely megerősíti őt, és megnyitja az új kort, a béke korát a Földön. Ezek a szertartások segíteni fogják ellágyítani a leghathatósabb negatív elmozdulásokat a környezetben. Ezek a szertartások segíteni fogják családunk, és a teremtés egészének életerő lényeinek megóvását. Ez fogja biztosítani azt, hogy legyen lehetőségünk a fény szelíd lényeivé válni, ahogy áthaladunk saját személyes megtisztulási folyamatunkon épp a tisztulással együtt környezetünkben.

Legyen áldott a Teremtés egésze! Köszönjük, köszönjük, köszönjük, hogy átgondoljátok ezeket az üzeneteket.

Többet tudhattok meg rólunk weboldalaink meglátogatásával, és kérlek, vegyétek velünk fel a kapcsolatot bármilyen észrevétellel, kérdéssel kapcsolatosan, illetve, ha segítségetekre lehetünk:

Bennie “BlueThunder” LeBeau
Earth Wisdom Foundation
307.851.6249
Bluethunder@earthwisdomfoundation.net
www.tetonrainbows.com
Kristine Soliday
Energy Lighthouse
360.367.0850
Kristine@earthwisdomfoundation.net
www.energylighthouse.com


[*] Az angol irat nőstény bölényre hivatkozik.

Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/


2011. december 17., szombat

A Szivárvány Harcosainak jövendölése


A Szivárvány Harcosainak jövendölése

© Lelanie Stone

Volt egy idős hölgy a Cree törzsből, a „Tűz Szeme” néven, aki megjövendölte, hogy egy nap a fehér emberek, vagy „Yo-ne-gi”-k tettei miatt eljön egy kor, amikor a halak elpusztulnak a folyókban, a madarak lehullnak az égből, a vizek elfeketednek, és fák nem lesznek többé, az emberiség, ahogy ismerjük, csaknem megszűnik létezni.

Eljön egy kor, amikor a „mondák, történetek, kultúrák, szertartások, mítoszok és az összes ősi törzsi szokás őrzőire” lesz szükség, hogy visszaadják nekünk az egészséget. Ők lesznek az emberiség kulcsa a túléléshez, és ők a „Szivárvány Harcosai”. Eljön az ébredés napja, amikor az összes törzs minden népe megalakítja a Méltányosság, Béke, Szabadság egy Új Világát, és a Nagy Lélek elismerését.

A „Szivárvány Harcosai” fogják terjeszteni ezeket az üzeneteket, és a Föld, vagy „Elohi” minden népét tanítani. Ők fogják megtanítani nekik, hogyan éljék a „Nagy Lélek Útját”. Ők fogják elmesélni nekik, hogy a mai világ hogyan fordult el a „Nagy Lélektől” és hogy ezért „Beteg” a Földünk.

A „Szivárvány Harcosai” fogják megmutatni az embereknek, hogy ez az „Ősi Lény” (a Nagy Lélek) szeretettel és megértéssel teli, és ők fogják nekik megtanítani, hogyan tegyék ismét gyönyörűvé a „Földet, vagy Elohit”. Ezek a Harcosok adják majd meg az embereknek az alapelveket, vagy követendő szabályokat, hogy ösvényüket a világgal megfelelővé tegyék. Ezek az alapelvek az Ősi Törzsekből valóak lesznek. A Szivárvány Harcosok tanítják majd az embereknek az Egység, Szeretet és Megértés ősi alkalmazásait. Az Összhangot fogják tanítani a Föld mind a négy irányából érkező emberek közt.

Mint az Ősi Törzsek, megtanítják majd az embereket, hogyan imádkozzanak a Nagy Lélekhez szeretettel, mely úgy áramlik, mint egy gyönyörű hegyi patak, és hömpölyög az ösvény mentén az élet óceánjába. Újból képesek lesznek érezni az örömöt az egyedüllétben és a tanácsokban. Mentesek lesznek a kicsinyes irigységtől, és az egész emberiséget testvérükként fogják szeretni színtől, fajtól, vagy vallástól függetlenül. Érezni fogják a boldogságot belépni szívükbe, és eggyé válnak az egész emberi fajjal. Szívük tiszta lesz, és melegség árasztja majd el, megértve és tisztelve az egész emberiséget, a Természetet és a Nagy Lelket. Újból a legtisztább gondolatokkal töltik meg elméjüket, szívüket, lelküket és cselekedeteiket. Az Élet Mesterének – a Nagy Léleknek a szépségét fogják keresni! Erőt és szépséget fognak találni az imádságban és az élet magányában.

Gyermekeik újból képesek lesznek szabadon szaladni és élvezni a Természet és az Anyaföld kincseit. Mentesen a félelemtől a mérgektől és pusztítástól, melyet a „Yo-ne-gi”-k és kapzsiságuk üzelmei vittek véghez. A folyók majd ismét tisztán folynak, az erdők gazdagok és csodaszépek lesznek, és az állatok és madarak újra megtöltik őket. A növények és állatok hatalmát ismét tisztelni fogják, és egy életmóddá válik a társalgás mindennel, ami gyönyörű.

A szegényeket, betegeket, és a szükséget szenvedőket a Föld fivérei és nővérei fogják gondozni. Ezek a gyakorlatok ismét napi életük részévé válnak.

Az emberek vezetőit a régi módon fogják megválasztani – nem a politikai párjuk révén, vagy azok által, akik a leghangosabban tudnak beszélni, a legtöbben dicsőítenek, vagy szidalmazás, rágalmazás által, hanem azok által, kiknek cselekedetei a leghangosabban szólnak. Azokat, akik kimutatják szeretetüket, bölcsességüket, és bátorságukat, és azokat, akik megmutatták, hogy képesek az egész javára dolgozni, és azt meg is teszik, őket választják vezetőknek, vagy Vezéreknek. Őket a „minőségük / tulajdonságuk” révén fogják megválasztani, és nem az általuk megszerzett pénzmennyiség révén. Mint a meggondolt és odaadó „Ősi Vezérek”, az embereket szeretettel fogják megérteni, és meglátják, hogy ifjaikat környezetük szeretettel és bölcsességgel tanítja. Megmutatják majd nekik, hogy a csodák valóra válthatók, hogy ezt a világot kigyógyítsák betegségeiből, és visszaállítsák egészségét és szépségét.

E „Szivárvány Harcosok” feladata sok és nagyszerű. Félelmetes, temérdek leküzdendő tudatlanság lesz, előítéletet és gyűlöletet fognak találni. Elkötelezetteknek, erejükben rendíthetetlennek, és erős szívűeknek kell lenniük. Hajlandó szívekre és elmékre fognak lelni, akik követni fogják őket az „Anyaföldet” ismét a szépséghez és bőséghez visszatérítő úton.

A nap eljön majd, és ez nincs messze. A nap, hogy meglátjuk, hogyan köszönhetjük létezésünket minden törzsből azoknak az embereknek, akik fenntartották kultúrájukat és örökségüket. Azok, akik életben tartották szertartásaikat, történeteiket, legendáikat és mondáikat. Ez ezzel a tudással lesz, azzal a tudással, melyet megőriztek, hogy mi ismét visszatérjünk az „összhanghoz” a Természettel, az Anyafölddel és az emberiséggel. Ezzel a tudással lesz az, hogy rátalálunk „Kulcsunkra a Túléléshez”.

Ez a történet a „Szivárvány Harcosairól”, és ez az én indítékom őseim kultúrájának, örökségének és tudásának megóvására. Tudom, hogy az a nap, amiről „Tűz Szeme” beszélt, elérkezik! Akarom, hogy gyermekeim és unokáim felkészültek legyenek e feladat felvállalására. A feladatnak, hogy a „Szivárvány Harcosainak” egyike legyenek.

© Lelanie Stone
P.O. Box 1139
Salina, OK 74365
http://www.angelfire.com/ok/TheCherokeeLady/index.html


Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/

2011. december 10., szombat

KékVillám felhívása

Az üzenet témája:
Az Anyaföld smaragd rácsainak gyógyításáért
egy 4.000 mérföldes Gyógyír Kerék Szertartás támogatása
Észak-, Közép-, és Dél-Amerikában

Szól ez az üzenet a Kondorkeselyű és Sas Nemzetségek vénjeinek,
és az Anyaföldön
minden nemzet minden kultúrájából
a támogató csoportoknak

Az üzenet származik:
„KékVillámtól”
BennieEarl [BlueThunder] LeBeau, Sr.
Eastern Shoshone Nemzetség törzsi tagjától
Wind River Indian Reservation
Fort Washakie, Wyoming
USA


Az üzenet továbbítandó minden nemzetnek
Észak-, Közép- és Dél-Amerikában, hogy támogassák ezt a
Gyógyír Kerék Szertartást 4.000 mérföldön át e Szent Körben

Írta:
KékVillám [BlueThunder]
2011. november 8.Ez az üzenet két őshonos amerikai Gyógyír Kerék Szertartásról szól, melyre a napfordulón kerül sor 2011. december 21-én, 22-én és 23-án, Mexico City-ben, Mexikóban a Teotihuacan Piramisoknál, melyeket Nap és Hold Templomokként ismernek, és ezt Nagy Teotihuacan Gyógyír Kerék Szertartásnak fogják hívni, összességében egyidejűleg gyógyítva a fény negyvennégy templomát e szent helyeken, mialatt levezénylik e gyógyító kerék szertartásokat.

E szertartást követően lesz egy másik összejövetele a Sas és Kondorkeselyű nemzeteknek, egyesítve a nemzeteket e Gyógyír Kerék Szertartáson belül, melyet a napfordulón fognak tartani 2012. június 19-én, 20-án és 21-én: ez a szertartás négymérföldnyi lesz a középponton át, lefedve Észak-, Közép-, és Dél-Amerikát; központosítva San Jose-ban, Costa Rica-ban. A Gyógyír Kerék Szertartás újra fogja szőni az életerő energiát, a gyógyítást, és újra összekapcsolja az élet hálóját, újra összhangba hozva az Anyatermészet szent helyeit Amerikában. Kilenc fő szent hely került kiválasztásra, hogy megtartsa a szükséges energiát Amerika meggyógyításának érdekében ebben a szent szertartásban, hasznosítva az emberiség gondolatait, cselekedeteit, táncait, énekeit, imádságait, szertartásait és szándékait.

Hasznosítva a szentségét a szertartásaink énekeinek, táncainak, rítusainak és imáinknak, meg fogjuk gyógyítani az Anyaföldön az elmúlt 26.000 év során bevésődött dráma és trauma lenyomatait – különösen az elmúlt 500 évét, az elmúlt hét nemzedék történelmét. Beindították e Gyógyír Kerék Szertartásokat, felkérve a fekete, fehér, sárga és rézbőrű nemzetek minden kultúráját, hogy jöjjenek az Anyaföld megsegítésére. Az Anyaföldünk, családunk, rokonaink, és minden kultúrából való barátaink megsegítése és támogatása: a növények gyógyszerei, fák, állatok, madarak, bálnák, delfinek, rovarok, folyók, források, tavak, óceánok, minden növény, hegy, esőerdő, hold, csillagok, nap, világegyetemünk egyetemes pereme, és Minden Teremtmény: az Egység az életen belül az Anyaföldön.

Minden nemzet és kultúra bizonyos fajta csodáért imádkozik, mely reményt fog adni az emberiségnek. A csoda az lesz, amit mi hozunk létre, azáltal, hogy mozgásba hozzuk ezt, használva gondolatainkat, hogy meggyógyítsuk az elemeket, és imádkozzunk az őseredeti, egészséges természet iránti szándékainkért, és e gondolatok és cselekedetek a szent hangokkal és rezgésekkel történő egyesítése révén: ilyenné válik. Létrehozva az egész világon elterjedt tudatosságot, egy világméretű szándékot, az átmenet e korát, melybe megszületünk, amely a létezésnek egy új világa. Az Anyaföld hallani fogja hívásunkat és imádságainkat, és átalakítja majd a Földet a tisztaság egy új világává, ahogy elmozdulunk a 2012 év felé, és azon túl.

Meggyógyítjuk az elemeket és formát, összhangba váltva át őket, hasznosítva imádságainkat, dalainkat és táncainkat, melyeket alkímiaként ismernek. Ezt azért tesszük, hogy megáldjuk és kitisztítsuk a méreganyagokat, mérgeket és az emberiség negatív cselekedeteit Észak-, Közép- és Dél-Amerika környezetében. Ezt az időt a megtisztulás koraként említik a jövendölésekben, ahogy 2012. december 21. felé haladunk. Tudjátok, segíthetünk az elemek megtisztításában, amikor a szertartásban összegyűlünk, hasznosítva szívünk energiájának hatalmát az Anyatermészetet gyógyítva.

MIT KÉPVISEL A MEGTISZTULÁS KORA?

Most van itt az idő beteljesíteni szívünk vágyait, felbukkanva egyedi „kirakós darabunkkal”, azáltal, hogy hasznosítjuk tudatosságunk lelki adományait a szertartásokon. Ebben a munkában kérjük támogatásotokat, összegyűjtve a világ nemzeteit a Sas és Kondorkeselyű Nemzetségének Gyógyír Kerék Szertartásához. A jövendölések megjósolták ezt a kort, és minden dolog, mely gyógyítást igényel, itt van számunkra, mint emberiség számára, hogy megáldjuk és meggyógyítsuk. Nagyon fontos, hogy a Lelki Vezetők, férfiak, nők és gyermekek, bármilyen korúak, minden kultúrából Egy emberként csatlakozzanak egymáshoz, hogy segítsenek azáltal, hogy különbözőségünket meggyógyítjuk, és így [meggyógyítjuk] a természet elemeit.

Felkértek minket ennek megtételére, egyesítve minden kultúrát és nemzetet, nemcsak Amerikában, hanem világszerte. Ennek elvégzésével, ily módon meg fogjuk gyógyítani az energiákat a Föld, Szél, Tűz és Víz elemein belül. Ezt a Gyógyír Kerék Szertartást Észak-Amerika Sas nemzetségeinek, Közép-Amerika sok Madár nemzetének, és Dél-Amerika Kondorkeselyű nemzeteinek kell levezetnie. Hívunk minden nemzetet, hogy gyűljünk össze, Fekete, Fehér, Sárga és Rézbőrű, hogy a Föld egy népeként egyesüljünk. Megkértek, hogy osszuk meg a világgal szertartásainkat, énekeinket, rítusainkat és táncainkat, beleértve ebbe imádságainkat is, hogy emlékezzenek. Mindenki, aki részt vesz a világból, folytatni fogja földjén a szertartásokat, hogy az Anyatermészettel való egység régi útja ismét visszatérjen becses Anyaföldünkre.

A szent helyek olyan területek, melyek életerőnk energiáját adják meg nekünk. Az Egyesült Államok kormánya megígérte az őshonos amerikaiaknak, hogy felelősséget vállal aziránt, hogy gondoskodik a szent helyekről, az egész Természetről, hogy azt tisztán és eredetiként tartja meg. Amikor bányászunk, és fejlesztjük e helyszíneket, szétbontjuk az energiavonalakat, melyeket ley-vonalaknak hívunk, amelyek az Anyatermészetet egyensúlyban tartják. Ezek az energiák elektromos áramból teremtettek, amelyek a természetet életben tartják, és őrzik, hogy egyensúlyban működjön tisztán. Ráadásul a földet megrázó berendezésektől, a tömegpusztító fegyverektől származó negatív rezgések, a technológia találmányaitól és eszközeitől származókkal együtt, ártanak a természetnek. Ebben benne vannak az emberiség negatív gondolatai és cselekedetei, melyek tovább írják be magukat az Élet Hálójába (amit a Nagyanya Pók Élet Hálójaként ismernek, amelyet az őshonos amerikaiak és mások a világban megértettek) ezzel előidézve az Anyaföldnek és négy elemének, a Földnek, Levegőnek, Víznek és Tűznek, hogy kibillenjen az összhangból.

Amikor a Természet nincs összhangban, elektromágneses rácsainak ismét össze kell hangolniuk magukat a földrengéseken, tüzeken, árvizeken, tornádókon, hurrikánokon, szökőárakon és más természeti „katasztrófákon” keresztül. E katasztrófák az Anyatermészet módjai az energiavonalak helyrehozatalára, és természetes rezgéses összhangjának és energiaáramlásának helyreállítására. Mi vagyunk azok, az emberek, minden területről, akik felelősek vagyunk ezen energiavonalak, Lélek Vonalak őrzéséért – melyeket ley-vonalakként ismernek – összhangban működve, és megbizonyosodva arról, hogy a természet elemei az Egységben állnak egymással összeköttetésben. Nekünk kellett kezelni a Földön minden lényt élő és tudatos formaként, a kövektől a fákig, a vízig, a szélig, minden állatig és minden teremtményig, hiszen van hangjuk. Nekünk kellett közösségben együtt dolgoznunk és tisztelnünk őket, engedélyt kérve bármely használatért, úgy, ahogyan embertársaitoktól kérnétek. Nekünk kellett felajánlanunk dalainkat, szertartásainkat és táncainkat, szent rezgéseinket, összekapcsolva szeretetünkkel és hálánkkal, visszaadva a szeretetünket az Anyának, az Anyatermészet mindenségének e szertartáson keresztül. A Hold szertartások, aratási szertartások, Gyógyír Kerék Szertartások, mindenféle szertartás az, ahol örömünket, életszeretetünket és hálánkat adhatjuk minden dolog okán vissza az energiarácsoknak, elektromágneses vonalaknak, a Föld, Levegő, Víz és Tűz elemek ley-vonalainak, ekképpen tartva meg mindent tisztán és őseredetiként.

E szertartás a mágneses lenyomatok „lesúrolásaként” és tisztításaként szolgáln majd – a szertartásainkban szívünk erejével és gondolatainkkal – e lenyomatok előidézték, hogy a természet kiegyensúlyozatlan. Hasznosítjuk imádságainkat, hogy átalakítsuk az elemeket, összekötve őket szent dalainkkal, táncainkkal és rítusainkkal, hogy újra behangoljuk az energiákat az élet hálójában.

Hasznosítjuk a hagyományos rítusok hangjait és hangszíneit, melyek biztosítják a szent rezgéseket szent hangszereinkkel és lábunk, elménk és szívünk energiáján át, a táncainkon keresztül. Ezt a szívünk hathatós erejével tesszük, alkalmazva a tisztítás, tisztulás és a negatív energiák megáldása iránti szándékainkat, megtisztítva a teremtést minden szülőföldünkön, ahogy elküldjük ezt az üzenetet az egész világba.

Szükséges kutatnunk, és meglátnunk, mi történt a múlt krónikáiban, melyet a környezetünk energia erőterei őriznek, melyek drámát és traumát róttak rá, a történelmi tényeket arról, ami fájdalmat okozott, és lenyomatot hagyott az Anyaföld szent helyein. Noha ezt megfigyeljük, megtisztítjuk, kitisztítjuk, és megáldjuk a szertartáson keresztül, nem gyógyítható. Folytatni fogja ismétlődését az elektromágneses rácson keresztül, és az Élet Hálója az összhang hiányában fog rezegni. Ez a vadászat és a természet vizsgálata az, melyet mi lelki [spirituális] vadászatnak hívunk látomásszerű keresésünkben, válaszokért arra, ami a környezetben történt, mely segít minket meglátni, mit tehetünk azért, hogy meggyógyítsuk a tisztítás által, és annak révén, hogy megtisztítjuk a szertartáson keresztül az imádságban, és a szeretet átadásában, hogy meggyógyítsuk azt, ami végbement, mialatt éneklünk és táncolunk. Amely pedig újra összhangba hozza az elektromágneses energiavonalakat, melyeket ley-vonalaknak hívnak, amelyek összhangban rezegnek a fény színeivel, átadva az elektromos áramot, az életerő energiáját minden dolognak.

Számos lelki lény és tanácsadó van, aki a lelkiség üzeneteit küldi lelkünknek, szellemünknek, érzelmeinknek és testünknek az Anyatermészettől, az Egyetemes jelenléttől és a Fény Szent Lényeitől. Míg meditálunk, a szertartások alatt az általunk fogadott üzenetek az iránymutatások arról, minek van szüksége gyógyításra a környezetben imádságainkon keresztül a Gyógyír Kerék Szertartások során. Az üzenetek befogadását követően megjelenítjük az üzenetet imádságaink felajánlásában. Utána lecseppentjük ezeket az adományokat imádságainkkal és szándékainkkal az örvénybe, akár egy kristályoltár közepébe, vagy egy szent tűzbe a Gyógyír Kerék körének közepén.

Amikor ezt társ-teremtőként tesszük, ez vezérli az elemeket, hogy a látványt alakváltsa imáink révén üzenetünkké, majd a környezet elemei meggyógyulnak. Mindent meg tudunk gyógyítani, ami létezik: mozgásba hozzuk a tudatot és tudatosságot az egész emberiségért, hogy ráébredjen az igazságra. Hasznosítva a megérzésünk [intuíciónk] hathatós adományát, nagyon fontos tudni, hogy miért imádkozzunk, és alkalmazzuk ezen adományokat, imáinkkal összekapcsolva, a szeretet adása iránt nyitott szívünkkel és hajlandóságunkkal, hogy segítsük a világot gyógyulni, és a békét elérni.

Folyamatosan kérünk ismeretet a meditáción keresztül a Gyógyír Kerék Szertartás előtt, alatt, és a végéig. Az összes információt összegyűjtjük a történelmi feljegyzésekből arról, hogy minek van szüksége tisztításra, függetlenül attól, milyen nagy, vagy milyen kicsi csoport van [jelen] a szertartáson. Utána meglepődünk az ismereten, mely tudomásunkra jut, ahogy összekapcsolódunk a természettel azon a területen, melyen dolgozunk meditációnkban. Ez óriási gyógyulást hoz a szent helyeknek, a kerék háromszögein belüli területnek, melyet újra hangolunk imádságainkkal, hasznosítva dalainkat, táncainkat és rítusainkat. A Világegyetem galaktikus középpontjainak forgó energiái fogják elhozni az erőt, mely szükséges a természet elemeinek alakváltásához a tisztaságba, alkalmazva a kimondott imákat, melyeket e meditációk során gyűjtünk össze. A Világegyetem fogadja imáinkat és szándékainkat, gondolatainkat, összevegyítve pozitív érzelmeinkkel és rezgésünkkel a zenéből és táncból, elküldve ezt az energiacsomagot a Világegyetem egyesült energia erőtereibe, ahogy azok a létezésbe jelenítik meg [manifesztálják] imáinkat. A Világegyetem energiái most összeállítják és megjelenítik gondolatainkat, melyek a kristályoltár, vagy a Gyógyír Kerék közepén lévő szent tűzből rezegnek, ahol mi létrehozzuk imáinkat. Ez az energia szó szerint alakváltja az anyagot olyan alakká és formává, melyre az imáink és szándékaink felszólították. A világ ősi hagyományai így hasznosítják erejüket társ-teremtőként, a szent szertartások levezetésén keresztül.

Minden kultúrának adott a Teremtő hagyományt, hogy alkalmazzák a teremtés egészének áldásához. Nekünk mind hasznosítanunk kell lelki [spirituális] erőnket, hogy mindent meggyógyítsunk, ami létezik e szertartásokon keresztül. A mai kor fizikusai tudják, hogy van tudományos bizonyíték annak kimutatására, hogy képesek vagyunk a gondolatainkon keresztül alakváltani az anyagot, vagy az elemeket az Anyatermészetben. A mi gyógyír kerék szertartásaink során imádkozunk a környezetért, hogy az elmúlt ötszáz év történelmi drámáinak és traumáinak minden negatív energiájától megtisztuljon. E szertartások elősegítették a gyógyulást a környezetben, melyet számos csoport csodának tart. Ilyen hathatósak a gyógyír kerék szertartások.

Az Anyaföld színei ragyogóvá és gyönyörűvé váltak az imádságokon keresztül. Ő boldogan beszél veletek, és ad tanácsot arról, amire szüksége van, amiért imádkozhattok, annak érdekében, hogy meggyógyuljon. Fontos időt fordítani erre, és a természetben körbenézni, leellenőrizve időjárását és az érzelmi testét a vidékeken, melyek körülöttünk vannak, ennek megtétele adja meg számunkra a megismerést arról, miért imádkozzunk szertartásaink során. Tőlünk függ, hogy használjuk-e ezt az értesülést imáinkban a szertartáson.

A szívünkkel történő összekapcsolódás megengedi azok számára, akik a szertartás során meditálnak, hogy hozzákapcsolódjanak az üzenetekhez, melyeket az elmének küldenek, hogy szívünk megfontolja. E meditációk során meg lehet látni még a kevésbé jelentőségteljes eseményeket is, melyek a természetben történtek, és gyógyításra van szükségük. Ezek azok a dolgok, melyeknek gyógyítását a természet kéri. Az érzékeken keresztül az információ áramlása bekerül az elmébe, ahol átalakul annak az ismeretévé, hogy mire van szükség a szertartás céljából. A test rendszereitől kapott visszacsatolás összessége gyakran jóval túlnyúlik a test normál érzékelésének terjedelmén. Számos tudományos kutatást folytattak a távoli szemlélés területén, mely megmutatta a képességünket, hogy elmozduljunk a testen túl a tudat egységes mezejére, megengedve számunkra, hogy a fizikai érzékeken túl lássunk.

A meditáció után a csoport megoszthatja, mit látott, ahogy a távolból megtekintette a természetet, iránymutatást kérve. Ez megalkot egy csoport tudatot, ahol mindenki imádkozhat mindenért, melyet láttak, vagy hallottak. Ezek a magas szintű gondolatok felsőbb énünktől erednek, és működésbe hozzák az elme érzékelési rendszerét. Mindenki összekapcsolttá válik mindenkivel, aki a szertartás részese a Gyógyír Kerekek minden Pontján. Számos lelki [pszichikai] jelenséget tapasztalnak az új elvont gondolatok összeállításának folyamata alatt, ahogy azok megformálódnak fizikai valóságunkba a szertartás alatt mindvégig. A fotók gyakran mutatnak fénygömböket, melyek a szertartásban segítő lelki [spirituális] lények. Az emberek mindenféle betegségből hatalmas gyógyulásokat élnek át. A természet színei szinte azonnal ragyogóbbá és élettelibbé válnak.

Ezek a szertartások ugyanúgy működnek, ahogy felhangoljuk a gitár, a zongora, a hárfa húrjait, vagy bármilyen más húros hangszert, melyek összhangban rezegnek az élet hálójával. E munka elvégzése engedi meg számunkra, hogy a Természet lélek-vonalait újra hangoljuk, azokat a vonalakat, melyek rendelkeznek elektromos árammal és a fény színeivel önmagukban, amelyek életet adnak a teremtés egészének. Ahogy meggyógyítjuk a történelmi áldozatok energiáit, melyek rányomták bélyegüket az élet virágára, hogy folyamatosan újra lejátszódjanak a környezet elemeiben, mi helyreállítjuk és meggyógyítjuk, különösen az elmúlt ötszáz év történelmi eseményeitől, melyek nem szolgálták a természetet nagyon jól. Ennek eredményeképpen a Természet megbetegedett, igen hasonlóan az emberekhez, amikor egy csúnya vírust kapunk el, belázasodunk, kiszáradunk, remegünk és reszketünk.

A Gyógyír Kerék Szertartások során oktatjuk és tanítjuk, hogyan működik a béke, összhangba [harmóniába] hozva vissza a természetet. A szertartáson alakváltjuk az elemeket, és visszaalakítjuk az energiákat az egészségbe, egyensúlyba, életerőbe, hogy újra hitelesítsük a rezgést, újra összehangoljuk az Élet Virágát, mely összhangot hoz. Amikor meggyógyítjuk a Természetet, ily módon hozzuk vissza az egész Természet gazdagságának ajándékait, hogy fenntartsa és megengedje az összes élet virágzását a Földön. Ilyenformán biztosítva a táplálékot mindenkinek, beleértve a növényeket, élelmet, állatokat, fákat, emberiséget, rovarokat, és a teremtés egészét, az igaz Egységben élve, minden dolog javát egyenlően szolgálva. Gondoskodva és gyógyítva az egészet [egészséget] az élet körében.

A gyógyulás elősegítése minden dologban egy teremtést képvisel az Anyaföldön együtt, minden élet Egységében. Az egész világon, az emberiség egészének kultúráit, csoportjait és szervezeteit felhívták, hogy segítsenek a környezetnek. Kifejezzük törődésünket és szeretetünket azáltal, hogy megáldjuk a fákat, növényeket, szeleket (az oxigént), folyókat, hegyeket, patakokat, köveket, forrásokat, állatokat, rovarokat és a teremtés egészének életerő lényeit. A Föld Bölcsesség Alapítvány megtanítja, hogyan segítsük elő a békét a szent hangokon, szavakon [igéken] és cselekedeteken keresztül. Hasznosítjuk a szent rezgéseket, hogy harmóniát és egymással békés kapcsolatokat hozzunk létre, mialatt részesedünk a Természet és a Világegyetem természeti törvényeiben. Valaha megértették a békét, és még mindig képviseltetve van a Világ számos ősi hagyományában és kultúrájában, akik még mindig gyakorolják és hasznosítják szent szertartásaikat. A Béke, az Egy Törvénye adja meg nekünk a hatalmat, hogy újraszőjük és újrahangoljuk a Nagyanya Pók Élet Hálóját az egész világméretű közösségért, mely csatlakozik hozzánk a Négyezer Mérföldes Gyógyír Szertartáson a nyári napfordulón, 2012. június 19-én, 20-án és 21-én. Meg fogunk tisztítani mindent, mely hatással volt a tisztaságra és az összhangra a környezeten belül az elmúlt 26.000 év során, összpontosítva az elmúlt ötszáz év lenyomataira az Anyatermészetben.

Jelenlegi, az egész világra kiterjedő [globális] ösvényünk egyike az önmagunk tudata. Itt az idő számunkra, hogy tudatára ébredjünk annak, hogy a Természet időjárási mintái annak az ártalmas károsodásnak a közvetlen eredménye, melyet mi mértünk a szent helyekre, környezetünkre. Ezt nem csupán cselekedeteinken keresztül tettük, hanem az emberek által minden egyes, valaha kigondolt és kimondott gondolaton keresztül. A kapzsiság, az anyagelvűség, az oktatás, a vallás, a kormány, a háborúk, és az ember által megalkotott törvények gondolatai és cselekedetei hatással voltak a környezet elektromágneses energia erőterére, és nem működnek nagyon jól jelenleg szerte a világban.

Itt az idő emlékezni a természet törvényeire, melyek kimondják, hogy minden, amit gondolatainkkal, cselekedeteinkkel, kimondott szavainkkal tettünk a negatív hangok és rezgéseken belül, lenyomatot hagynak az Anyatermészetben. Itt az idő, hogy tudatossá váljunk azzal kapcsolatosan, hogy az Anyaföld szent helyeinek Föld, Szél, Tűz és Víz elemeire erősen hatottak ezek a negatív hangok, rezgések, gondolatok és cselekedetek mindvégig az emberiség történelme során. Sokan értik meg az elmúlt hét emberöltő negatív cselekedeteinek kitisztításának fontosságát, amelyek hatást gyakoroltak a Természetre úgy, hogy az egyensúlyból kibillent, és szüksége van szeretetünkre a szertartáson keresztül, azért, hogy meggyógyuljon.

A Föld, Szél, Tűz és Víz elemek elektromágnese energiáin belül vannak azok, melyek megtartják a szent helyeket, és megóvják a tektonikus lemezeket az elmozdulástól. Ez a szertartás egy nagy gyógyulást hoz el az elemeken belül, az elektromágneses rácsokban, ellágyítva a nagy változásokat, melyek megtörténtét megjósolták. E szertartás véghezvitele során gondoskodunk arról, hogy a környezet finoman legyen ráhangolva a változásokra, és hogy azok szelídek legyenek. Ez számos katasztrófa jóslatát fogja megváltoztatni, hiszen megtörténtük nem szükséges. Csupán azért fordulnak elő, hogy újra kiegyensúlyozzák és összhangba hozzák a Természetet, és mivel ezt a munkát vele idő előtt megtesszük, az Anyatermészet egyensúlyban lesz, és készen fog állni a változásokra, melyek eljövetelét megjövendölték, ahogy felkészülünk a négyezer mérföldes gyógyír kerékre Észak-, Közép-, Dél-Amerikában, és világszerte.

Mindenki, aki részt vesz, látni fogja szülőföldjét változni, az időjárás enyhébbé és kiegyensúlyozottabbá válik, a környezet meggyógyul az általunk e Gyógyír Kerék Szertartás során elvégzett gyönyörű munka révén. A bányászat, a háborúzás és az Anyaföld forrásainak kifejtése, különösen a szent helyeken, azok, melyek létrehozták a földrengéseket, árvizeket, aszályokat, vulkánokat, szökőárakat, hurrikánokat és tornádókat. Fontos tudni azt is, hogy minden nyílás, melyet Édesanyánkba vágtak az utakkal, vasutakkal, csővezetékekkel, elektromos vezetékekkel, a folyók felduzzasztásával, az alagutak létrehozatalával, a mezőgazdasággal, és a sok hatalmas ásott üreggel és fúrással az Anyaföldben, energiát szivárogtat el, kimerítve az Anyaföldet, ekképpen az Egy élet összességét, mely az ő életerején él, ezen az életerő energián. Amikor lepecsételjük és megáldjuk ezeket az üregeket, megtöltve őket szeretettel a Gyógyír Kerék Szertartáson keresztül, az energiaszivárgás leáll, és az Anyaföldnek több energiája lesz az élet biztosításához.

Nagyon fontos átgondolni, hogy ezek a természeti katasztrófák nagyon szent dolgok, melyeknek szükséges megtörténni. Az Anyaföld formaváltja környezetét, hogy önmagát meggyógyítsa. Amikor lefolytatjuk a szertartást ezen események enyhítése érdekében, önmagunkat védjük meg a durva környezeti változásoktól. Olyanokká válunk, mint a bábák, és segítünk neki világra hozni egy új világot a természetben a leggyengédebb módon, ahogy tudjuk, vagy csupán állhatunk készenlétben, és figyelhetünk. Mi, emberiségként átléptük a küszöböt, és nem tehetjük meg nem történtté azt, amit őseink elkövettek a harcban és háborúskodásban, hacsak nem találjuk meg a módját annak, hogy meggyógyítsuk ezt, és a környezet hathatós módokon fog változni. Ha a békét, szeretetet és összhangot választjuk, e szertartást támogatva, megtisztíthatjuk és kitisztíthatjuk az elemeket. Ez számottevően nyújt segítséget a történelmi feljegyzések megtisztítása révén erőteljesen, melyet [az Anyaföld] rendel el elemeinek irányítására.

Az Anyatermészet indított el egy ébresztő hívást a világ felé, számunkra, hogy felismerjük a Természet Törvényeit, ahogy megpróbálja felhívni figyelmünket a környezeti változásokon keresztül. Közülünk sokat használ fel hangjaként, remélve, hogy ráveszi az emberiséget a megértésére a hogyanoknak és a miérteknek, az ok-okozatnak arról, ami akkor történik, amikor mesterkedünk a szent helyekkel, hatást gyakorolva a környezetre világszerte. Ezt számos tudományos tanulmány bebizonyította. Ezek a tanulmányok bebizonyították, hogy a mi Ősi Amerikai Őshonos bölcsességünk és tudásunk alkalmazásával a szertartások során, meggyógyíthatjuk a környezetet. A tudomány most elmagyarázza, hogy szertartásaink tudományosan hogyan működnek, és most összegyűlhetünk Egy Emberiségként, hogy felhasználjuk szertartásainkat, egymás oldalán együttműködve, mint a hagyományos bölcsesség, és a tudomány egyesüléseként, hogy nagy bölcsességet hozzunk el az emberiségnek, mely tudományként várakozott. A Maja Vének Guatemalából említették KékVillámnak, hogy az idő akkor érkezik el, amikor az összes rejtélyt a tudomány feltöri; ezt most tették meg, ebben a pillanatban, ahogy ezt mondták.

A tudatosság arról, ahogyan az energia működik, a tudományos tanulmányokon keresztül valóban szükséges annak megmutatására, ahogyan a Természet Törvényei változóban vannak. Itt az idő Anyaföldünk számára, hogy fejlődjön, és számunkra is, hogy megértsük a Hozzá és minden élő dologhoz fűződő igaz kapcsolatunkat. Az új rezgési törvény biztosítja, hogy az Anyaföld szinte azonnal fog emlékeztetni bárkit, aki nem követi természetének törvényeit, melyet egyetemes törvényekként ismernek. Bárkit, aki nem tér vissza az Egy Törvényéhez, emlékeztetni fogják azokon a területeken, ahol bányásznak, vagy fejlesztenek, és érezni fogják elmozdulásait. Ez az Anyaföld üzenetének része az emberiség felé.

Az Anyaföld védelmezni fogja azokat, akik megnyitják szívüket a béke, szeretet és minden megbecsülése felé, melyet szabadon átadott nekünk a természetben. Minden dologból bőségesen ad, úgymint a táplálékból, vízből, menedékből, melegből és ruházatból. Amikor összegyűlünk, és a megbecsülésben és szeretetben imádkozunk a számunkra szükséges dolgokért, a jó aratásért, hogy elégséges eső legyen, az Anyatermészet figyelni fog és válaszol, megadva mindent, amit kértünk. Minden szent rendben van, hogy felébressze az emberiség tudatát arra a felismerésre, hogy mi történik, ahogy az új világ megszületik. Az Anyaföld alakváltani fogja a környezetet mindenhol. Ahogy a béke gyakorlóivá válunk cselekedeteinkben, megtanítjuk, hogy mi mindnyájan hogyan tudunk megnyugtatni és alakváltoztatni a változást, mely világszerte szülőföldünkön előfordul.

Észak- és Közép-Amerika földtömege egy teknős hátának alakjában létezik, tizenhárom fő szent hellyel a közepén és huszonnyolc más szent hellyel, mely a teknős páncélját kívülről övezi; ezek azok a tektonikus lemezek, melyeknek szüksége van a tisztításra, megtisztulásra és áldásra, annak érdekében, hogy Amerikát meggyógyítsuk. Amikor a földtömeg fotóira pillantotok, tisztán láthatjátok a teknős páncéljának alakját, mely tektonikus lemezekből áll, beleértve az összes páncél mintázatot, melyet a fő vízfolyások, völgyek és hegyek kiterjedése képvisel. A teknős páncélja Amerikában annak az ábrázolása, ahogyan a világ szent helyei összetartják az Anyaföld felszínét, minden földrészt a maga alakjával. A világ e hegytetői, templomai és piramisai, melyeket valaha gondoztak a rítusok és szertartások révén azok, akiknek gondjaira voltak bízva, és valaha megtartották a világban az egyensúlyt és összhangot. Mindnyájunktól függ, hogy átgondoljuk az elmúlt hét nemzedék szavainak, gondolatainak, cselekedeteinek, negatív hangjainak és rezgéseinek gyógyítását általunk, melyeknek lenyomatait őseink hagyták a természetben, hogy a jelenben megalkossunk egy új jövőt a következő hét emberöltőnek. Megvédhetjük bolygónkat, és kikövezhetünk egy gyönyörű élet útját gyermekeinknek, családunknak, rokonainknak és mindennek, mellyel összefüggünk az Anyaföldön, a teremtés által magában foglalva.

Igazán fontos emlékezni, és átgondolni, hogy a történelem hogyan örökítődött meg, és hagyott lenyomatot az elektromágneses életerő energia rácsaiban az Anyaföld minden egyes négyzetcentijén. A negatív lenyomatok bevésődésének ötszáz éves történelme világra hozta a katasztrófákat az Anyatermészetben, mely azt folyamatosan újra lejátssza földrengésekként, aszályokként, tornádókként, árvizekként és erdőtüzekként; újra meg újra, míg a katasztrófákat ki nem tisztítják, és meg nem tisztítják a környezet elemein belül. Ez a lenyomat a poszt-traumás stressz rendellenesség, mely hatást gyakorolt a Nagyanya Pók Élet Hálójára, amely elgyengítette az energia erőterét, az Anyaföld szent helyeinek örvényeit és tetőpontjait. Amikor megértitek, hogy ezek a szent helyek azok, melyek összetartják a Föld tektonikus lemezeit, megértitek fontosságát annak, hogy tisztán tartsuk a szent helyeket a negatív gondolatoktól, cselekedetektől és fejlesztésektől. Emlékeztek arra, hogy a Nagyanya Pók Élet Hálója elektromágneses energiavonalak hálózata, szent mértani csillagminta rajzolatokban elhelyezve, melyek minden életnek megadják az elektromos áramot szülőföldjén, melyen mi mindnyájan élünk világszerte.

Ez az elektromágneses rács egy csillagmintába formált az Anyaföld felszínén. Ez az Élet Virágának jelképeként ismert, és ez ad életet a teremtés egészének; ahogy fenn, úgy lenn, ahogy a középpontban. Itt az idő az emberiség számára, hogy megismerkedjünk azzal a ténnyel, hogy ez az életerő energia szent mértani mintázatokban elhelyezett az Anyaföld felszínén. Amikor a Természet összhangban és egyensúlyban van, ez a szent mértan erős energiával rezeg, árammal telve a rácsozat egészében, a Földön mindent egészségessé tesz, elhozva az életerőt és az élelem, víz, oltalom és melegség bőségét a gyermekeinek.

Amikor átneveljük elménket, érzelmeinket és lelkünket, hogy szív-középpontosított lények legyünk, akik békében élnek az élet e hálóján belül, összhangot hozunk, és ez az az összhang, mely az Élet Virágát rezgésben tartja az Édesanya elemeinek összességén át, a Földön, Levegőn, Vízen és Tűzön keresztül. Itt az idő segíteni azoknak, akik elfelejtettek emlékezni arra, hogy fontos békésnek és harmonikusnak megtartani minden szavunkat, gondolatunkat, cselekedetünket és hangunkat, annak érdekében, hogy a természetet megtartsuk az egyensúlyban működőként, egyenlően tisztelve és szeretve egymást.

Nekünk kell emlékeznünk arra, hogy nem az emberiség szőtte az élet hálóját, és megérteni, hogy mi csupán egy szál vagyunk benne. Nekünk szépségben, békében és összhangban kell járnunk, szeretetet adva a teremtés egészének. Kérlek, jól vizsgáljátok meg a Természet Törvényeit, melyet a Béke Egyetemes Törvényeiként ismernek, és meg fogjátok látni a gondolataitok és cselekedeteitek „ok-okozatát”, mely hatást gyakorolt az időjárásra. Ezeket a törvényeket képviselik a Rézbőrű Nemzetek Hagyományai és Szertartásai.

Valójában, a világ minden kultúrájának, a Fehér, Fekete, Sárga és Rézbőrű Nemzeteknek egyaránt, meg kell osztani egymással szertartásaikat, hogy meggyógyítsák a világot – nincs többé titok! Itt az idő, hogy mi mindnyájan összegyűljünk, hogy megosszuk [egymással] egyesített bölcsességünket és tudásunkat. Mindnyájunknak bírnunk kell a bátorsággal, hogy megjelenítsük [manifesztáljuk] az Egyként működést, annak érdekében, hogy a béke visszatérjen.

Megkértek minket, emlékezzünk arra, hogy családunk, barátaink, és jómagunk gondolatainkkal és cselekedeteinkkel a múltban és a jelenben egyaránt lenyomatot hagytunk a környezetben, hogy megalkossuk azokat a megpróbáltatásokat, melyeket katasztrófákként ismernek. Most épp megkérdezhetjük, hogy mit tartogat a jövő e cselekedetek miatt? Szavaink, gondolataink, érzelmeink, hangjaink, rezgéseink, cselekedeteink beíródtak az Anyatermészet elemei révén – mind a negatívak, mind a pozitívak? Valójában mit képviselnek a szent helyek? A nem természetes életmód hogyan ébresztett fel minket, hogy arra tanítson, mi van az egyensúlyon kívül a teremtésben? Mi a jelentősége az ősrégi kérdésnek, hogy „ki vagyok”, „miért vagyok”, „mi vagyok”, és „merre tartunk az életünkben”? Mikor és hogyan fogunk rájönni erre, ha nem értjük meg a természet törvényeit, melyek a békét képviselik? Az ilyen kérdések feltételével rálelünk a válaszokra, hogy segítsen minket tudni, merre haladunk egyénként, csoportként, vagy közösségként az Anyaföldön. Ennek megtételében megtalálhatjuk az igazságát a természet törvényeinek, melyek a béke alapjai, és a hozzájuk való visszatérésen keresztül érkezik el a béke és összhang a környezetbe világszerte.

Most jól körültekintve, az emberiséget megvizsgálva, számos hamis életmód létezik az egymás iránti tisztelet nélkül, megbecsülés, vagy becsületesség / tisztesség / teljesség nélkül. Ez mutatja meg nekünk azt az utat, amit többé ne járjunk. Itt az idő kitisztítani ezeket a hamis életmódokat, kitisztítva őket a környezetből a szertartáson keresztül, következésképpen megtisztítva a történelem folyamatát, megváltoztatva a jövendöléseket a negatív dolgokról, melyeket ezeken keresztül említettek azok, akik a félelemben voltak. Amikor megértitek, hogyan működik az energia, megértitek, mi történik, és az emberiség cselekedetei még mindig hogyan hatnak az emberiség valóságára. Most, hogy tudjuk, hogyan történt ez meg az emberiséggel és az Anyafölddel, azt is tudjuk, hogy ezt meg tudjuk gyógyítani, ezáltal meg tudjuk gyógyítani a világot és önmagunkat is.

Öntudatlan lények voltunk, negatív energiák lenyomatait hagyva bolygónk elektromágneses energia erőterében, arra ítéltetve magunkat, hogy újrajátsszuk a traumákat és drámákat, újra meg újra, míg fel nem ismerjük, hogy elkezdhetjük gyógyítani, szertartásainkat kiaknázva, hogy meggyógyítsuk az Élet Hálóját, hogy ismét imádkozzunk a következő hét emberöltőért, úgy, ahogyan őseink tették értünk. Itt az idő a létezésbe imádkozni egy gyönyörű, édenkertet mindnyájunknak, melyben egyenlően osztozunk. Kérlek, csatlakozzatok e Gyógyír Kerék Szertartásokhoz, hogy megmutassuk a világnak, hogy képesek magukat és földjeiket meggyógyítani.

Megmutatva, hogyan tudunk szeretetet és bölcsességet hozni, hogy Amerika őshonos nemzetei megtartották, és megosztották a világgal. Megjövendölték nekünk, hogy vezessük el a világot a békébe, és itt az idő beteljesíteni ezt a sorsot. Van lehetőségünk bebizonyítani, hogy a békét helyreállítják szertartásaink és rítusaink felhasználásával, egyként együtt dolgozva Amerikában, és egy üzenetet terjesztve az egész világon.

A 2012-es év előttünk a létezés egy új világának csodálatos világrahozatalának egy igazán nagyszerű kora, szertartásainkon, rítusainkon és meditációinkon keresztül, a természettel, és a „Minden, Ami Van”-nal összeköttetésben állva [kommunikálva]. Azáltal, hogy kérjük, és fogadjuk az ismereteket a meditációk során, mi mindnyájan emlékezhetünk arra, hogy egy nagy beteljesítendő feladattal rendelkezünk; amelyben benne foglaltatik a világ minden nemzete és kultúrája, összegyűlve a földet gyógyító szertartásainkkal, Egyként egyesülve. Fontos megkérdezni az Anyatermészetet, miben van szüksége segítségre, majd imádkozni ezért, érte, értünk, a Földön minden élet Egységéért.

Az Ötödik Nap látóhatárán [horizontján] vagyunk, ahogy előkészíti a mennyországot a Földön, amit nirvánaként, édenként, a boldog vadászterületként ismernek, és sok más néven az összes kultúrában az Anyaföldön. Együtt segíteni tudjuk az új Föld alakváltását, meggyógyítva és lenyugtatva a szeleket, megtisztítva a tűz rácsokat és vulkánokat, visszaállítva és újjáélesztve a talajt, meggyógyítva a földrengések energiáit, és megtisztítva a vizeket. Hasznosítva szent tanításainkat, meg fogjuk gyógyítani a környezetet, összhangba hozzuk az elektromágneses energiákat, mely egy gyengéd váltást alkot meg, ahogy az Új Világ felkészül helyét elfoglalni.

Ahogy megjövendölték Észak-Amerikában a Fehér Bölény eljövetelével, a Szivárvány Harcos jóslatával és a Kondorkeselyű és a Sas jövendölésével, az idő elérkezett Amerika Őshonos Nemzetei számára, hogy beteljesítsenek egy hathatós feladatot annak érdekében, hogy a béke visszatérjen az egész világba. Ezek a jövendölések azt állították, hogy összegyűlünk, és meggyógyítjuk egymás iránti azon gondolatainkat és cselekedeteinket, melyek hatást gyakoroltak Amerikában és világszerte a Teknős Sziget környezetére. További jövendölések voltak arról, hogy összegyűjtjük a világ minden nemzetét, egyszerre a Fehér, Fekete, Sárga és Rézbőrű Nemzeteket egyként. A dél Kondorkeselyű Nemzetei testvérekként mennek az észak Sas Nemzeteinek megsegítésére, és a Sas Nemzetek elmennek a Kondorkeselyű Nemzetek megsegítésére, egy népként, beleértve az összes nemzetet és kultúrát.

Ez a kor, amiben most vagyunk, az, amikor mindnyájan talpra kell állnunk, és ezt véghez kell vinnünk, beteljesítve a jövendöléseket. Amiatt, ami megtörtént a történelemben közülünk azokkal, akik a szívükből „kiestek” a fejükbe, az ésszerűsítésbe [racionalizálásba], behullva az egoba, követve a kapzsiságot és a fejlesztés, oktatás, vallás, technológia anyagelvűségét [materializmusát], és az ember által megalkotott törvényeket, melyek elvezették őket a neheztelésbe, haragba és ítélkezésbe. Jól nézzétek meg azt, amit a pénzsóvárság és az anyagelvűség tett megvakítva őseink hét nemzedékét a múltban, és tovább, ahogyan ezek az életmódok a jelenig nyomot hagytak, és működésbe hozták a természetet, hogy olyan erőszakos és kíméletlen legyen.

A Sas és Kondorkeselyű és a világ testvérei, emlékeztetünk mindnyájatokat, hogy működjünk együtt, felismerve, hogy mi mindnyájan egy hathatós kulcsot őrzünk a világért, a béke és összhang elhozatalához. Számos testvér Észak-, Közép-, és Dél-Amerikában nyitotta meg szívét és szertartásait minden nemzetnek és kultúrának, meggyógyítva a környezetet az igazsággal. Ők biztosítják azt, hogy a béke a „rózsa szívén” keresztül érkezik el, a legbecsesebb szent helyünkön, saját szívünkön át. Békét teremtenek az egész világ népeinek szívének meggyógyításán keresztül, embereknek, minden kultúrából, akik áhítoznak a békére az emberiségben, és az emberiség egészéért, hogy meggyógyuljanak a különbözőségeink. Akkor, és csak akkor, amikor rálelünk saját gyógyulásunkra szívünkben, leszünk képesek másokat tanítani a szeretet nagy hatalmáról, és arról, hogyan használjuk ezt a szertartásokon és rítusokon keresztül, hogy békét hozzunk el a világnak.

A világ ránk vár, hogy egyesítsük gyönyörű szívünket az Egységben, meggyógyítva nemzeteinket, környezetünket, és önmagunkat egyszerre. Egyszerre védelmezve és szeretve egymást azáltal, hogy szeretetet adunk szent helyeinknek és az elemeknek, a teremtésnek szertartásainkon és rítusainkon keresztül. Ezen ősi tudásunk és bölcsességünk, legszentebb rítusaink és szertartásaink megosztása fogja biztosítani, hogy a béke visszatérjen az összes kultúrába és nemzetbe az Anyaföldön. Azok, akik azt választják, hogy emlékezzenek a béke és összhang útjára, ők fognak utat mutatni az Ötödik Nap fényébe, ahogy a Galaktikus Együttállás [Igazodás] előkészíti megtörténtét 2012. december 21-én., tovább juttatva minket 2013-ba és azon túl, az elkövetkezendő, előttünk álló ötezer év ötszáz éves növekedésébe.

A GALAKTIKUS IGAZODÁS / EGYÜTTÁLLÁS

Ritka és mélyreható galaktikus igazodás – egy 26.000 éves összetartás a Földnek és naprendszerének a Tejút közepével egy új kort készít elő, és az Ötödik Nap eljövetelét jelzi előre. Az ősi maják és aztékok merészen jövendölték meg a 2012-es évről, hogy az lesz a Csillagok, a Hold, Nap, bolygók, galaxisok és univerzumok kozmológiai [*] összehangolásának sarkalatos pontja, szent mértani mintázatokban összetalálkozva. Megjósolták a bolygó társadalmi, gondolati [mentális], érzelmi és fizikai jellegeinek világrengető változásait. A fokozódott földrengési aktivitások, vulkánkitörések, gigantikus szélviharok, mind egy kort hirdetnek, melyben a régi civilizációk megsemmisülnek. Egyidejűleg világra hozva egy új világot, a felemelkedését a Főnixnek, a Tűz Madárnak a zűrzavar [káosz] hamvaiból, előre, a Szent Ötödik Világ megjövendölt édenébe.

Most, jobban, mint valaha, mi, a földgolyó minden részéről az összes nemzet és kultúra előrelép, hogy megosszuk ősrégi hagyományainkat. Ezek a szertartások és rítusok segítenek meglágyítani a változást, és megengedi számunkra, hogy társ-teremtsük édenünket az Anyafölddel, ahogy világra hozza az előttünk álló új világot. Amerika összekapcsolt őshonos hangjai megbízzák az emberiséget, hogy emelkedjen fel a Természet iránti tisztelet és érzékenység felemelkedett szintjére; segítve testvér társainkat, hogy felöleljenek egy társ-teremtő közösséget világszerte a Természet egészén belül. Ez alkalommal az új ismeretek és energiák egyedi áramlata emelkedik ki a megjósolt új korral kapcsolatosan, amikor a tudomány és az ősi tudás összeolvad, hogy békét hozzon a Földre. Tanításaink a remény üzenetét hordozzák az emberiségnek, miszerint rendelkeznek a hatalommal, hogy meggyógyítsák az Anyaföldet azáltal, hogy a békében élt életet választják, mely [nem más, mint] Egynek lenni a Természet Törvényeivel, az Egyetemes Törvényekkel.

Mialatt mindenki megláthatja a drámai földtani és éghajlati kiigazításokat, melyek valóban megtörténnek, a történelem e szakaszának egy kritikus pontján is vagyunk. Az ember érzelmi lelki, gondolati és fizikai fejlődésének egy kritikus helyzetében vagyunk. A lelki hagyományok és vezetők világszerte egyetértenek abban, hogy az Anyaföld egy földet megrázkódtató fejlődés közepén van a tudatban. Egy gyorsan közeledő dimenziós egyesülés ajtót nyit a szív terébe és idejébe, ahogyan azt az azték / maya / shoshone nyelvi csoportok megjósolták, akik törzsekként vannak rokonságban a nyelvükben, Amerika számos más törzsével együtt, beleértve a világ más kultúráit.

Amerika Rézbőrű nemzetei jönnek el az Anyaföld és az emberiség egészének megsegítésére, elhozván a Békét ősi bölcsességünkön keresztül. Nekünk kell megtanítani a szertartások és rítusok nagy erejét, melyek hatást fognak gyakorolni az emberiség egészére, ahogy látják a földrengéseket, tornádókat, árvizeket, hurrikánokat, tüzeket, szökőárakat, aszályokat és más környezeti energiákat, melyek gyógyulása végbemegy szertartásainkon keresztül. Amikor látják a természetben a változásokat, és hogy sok környezeti gyógyulás volt kihatással ősi szokásaink révén, emlékezni fognak, és az emberek világszerte elkezdik majd gyakorolni a Természet Törvényeit, a szertartás módját ismét, visszaállítva a békét, szeretetet és összhangot a Teremtés egésze érdekében.

SMARAGD RÁCS GYÓGYÍTÁS

Fehér Bölény jövendölése, beteljesült, mely jelezte, hogy beléptünk az idő egy rövid szakaszába, mely megelőzi az új világ világrajövetelét. Számos üzenetet jövendöltek, miszerint ez az idő ablaka, amiben most vagyunk, melyet hasznosítani kell minden meggyógyítására, aminek gyógyulásra van szüksége a világon mindenütt. Az őshonos amerikai jövendölés közülünk sokakhoz beszélt, akik most tudják, hogy itt az idő cselekedni a szentségben, megőrizve és megvédve az Anyaföldet, azáltal, hogy megosztjuk szertartásainkat és rítusainkat az emberiség egészével – meggyógyítva az Anyaföld szív energiáját, helyreállítva és ismét világra hozva a Smaragd Rács Zöld Auráját, a Föld szív energiáját. Szeretetünk Édesanyánk szeretete iránt, mely kisugárzik az elektromágneses energiarácsokba, melyeket ley-vonalakként ismernek, egy szent mértani elrendezésben kialakított, amelyeket az Anyaföld felszínének szent helyei tartanak össze.

Ezek az elektromágneses energiarácsok adják az életerő energia töltését mindennek, ami létezik. Ezeket az energiákat az Anyaföld Szent Helyeiben tárolják, és sugározzák ki. Kanada, az Egyesült Államok, Mexikó, Guatemala és Dél-Amerika szent energiaközpontjainak piramisaiban vannak az Ősi Bölcsesség Időmérői. Az ősi civilizációk álmodóinak és látványteremtőinek templomaiban voltak a megismerés fejlett tudományai, rítusai és szertartásai: megtapasztalva a személyes energiát a napból, holdból, csillagokból, galaxisokból és a világegyetemből a lelki [spirituális] fejlődés céljából. Ez a lelki megismerés és bölcsesség őrzi a kirakós darabkáját, az „üzembiztos” kulcsot a békéhez a Teknős-sziget szent bölcseletén belül. Itt az idő megosztani ezt a tudást és bölcseletet Amerikából ma a világgal!

Sas és Kondorkeselyű Gyógyír Kerék Szertartás
Nyári napforduló, 2012. június 19., 20., 21.

Önmagamban az ÉN VAGYOK jelenti, hogy ÉN VAGYOK a „Minden, Ami Van” egy darabja, ÉN VAGYOK egy másik te, mely jelenlét emlékeztet mindnyájunkat, hogy mi mind rokonságban / kapcsolatban állunk egymással és a természettel, és nem számít a szín, a kultúra, hagyomány, vallás, vagy bármilyen más csoport, amihez esetleg tartozunk a világban, végül is mi mind egy faj vagyunk, az emberiség. Mi mind Anyaföldünk elemeiből teremtettünk, csakúgy, mint az összes teremtmény is ugyanezekből az elemekből teremtetett. Mindegyikőnk, aki elég tudatos emlékezni erre, változást hozhat a gyógyulásban az emberiség túlélésének kedvéért. Azok, akik ezt az üzenetet megkapják, nekik emlékezni kell, hogy mi vagyunk azok, akiket elküldtek ide, hogy cselekedjünk most, emlékezve szent feladatainkra és adományainkra, melyeket be kell teljesítenünk és el kell végeznünk e pillanatban.

Az én nevem Bennie Earl „Kék Villám” LeBeau, Sr., a Keleti Shoshone Nemzetség Törzsének egy tagja, a Wind River Indián Rezervátumból, Fort Washakie, Wyoming-ból. Az ősök és a szentek küldtek el engem egy útra, hogy tanulmányozzam a szent helyeket az Egyesült Államok északi, déli, nyugati és keleti részében, Mexikóban, Guatemalában, Costa Ricában és most Dél-Amerikában. A Keleti Shoshone Nemzetség őshonos amerikai tagjaként elismertem a hathatós földet gyógyító tudományt, és az ősök és a lelkek elkezdtek nekem tanításokat hozni arról, ahogyan a gyógyítás végbemehet a Gyógyír Kerék Szertartásokon keresztül Amerikán át a szent helyeken. A következő szertartások kerültek elvégzésre, és nagyon sikeresek voltak a béke és összhang elősegítésében, a környezet meggyógyítása érdekében. Ezek olyan területeket gyógyítottak meg, melyek aszálytól, áradásoktól, tornádóktól, földrengésektől és vulkáni aktivitásoktól szenvedtek.

Ez a bölcsesség a népem sziklaművészetében, vagy sziklába vésett írásaiban, ábráiban lakozik Wyomingban, Utahban, Idahoban, Coloradóban, Arizonában, Nevadában, Kaliforniában, Montanában, New Mexikóban, Guatemalában, Mexikóban, Costa Ricában és Dél-Amerikában – beleértve a 28 törzsből és nemzetségből való rokonaim többi szülőföldjét Észak-Amerikában, Közép-Amerikában és Dél-Amerikában. Ezt a munkát megáldották más vének tanításainak segítségével számos más törzsből és a Fekete, Fehér, Sárga és Rézbőrű kultúrák nemzeteiből. Ezt a munkát sok kultúrából ismerték el, és sokan értették meg, hogy beteljesítsék Amerika Sas és Kondorkeselyű Nemzeteinek jövendöléseit összegyűlve, egyesülve, hogy bemutassák / ajándékként átnyújtsák a béke és a Természet Törvényeinek tanításait az egész világnak.

Gondoljátok át a „Szivárvány Harcosok jövendölésének” üzenetét

„Amikor a Föld haldoklik, felemelkedik egy új törzs minden színből és minden vallásból. Ezt a törzset fogják hívni a Szivárvány Harcosainak, és ők fogják hitüket cselekedeteikbe vetni, és nem a szavaikba.” A Hopi Nép jövendölése is említi, hogy a „Szivárvány Harcosai” fogják terjeszteni ezeket az üzeneteket, és tanítják a majd Föld minden népét, és megtanítják nekik, hogyan éljék a „Lélek Útját”. E „Szivárvány Harcosok” feladata sok, és nagyszerű.

Sealth törzsfőnök szavai (akit Seattle törzsfőnökeként ismernek, Washington államból): „A Föld az édesanyánk. Bármi történik a Földdel, az következik be a Föld fiaival és lányaival. Ezt tudjuk. Minden dolog összekapcsolt úgy, mint a vér, mely egy családot kapcsol össze. Minden dolog összefüggő. „Nem az ember szőtte az élet hálóját, ő pusztán egy szál benne. Bármit tesz a hálóval, azt önmagával teszi.” „Amikor a Föld beteg, az állatok majd elkezdenek eltűnni, és amikor ez történik, a Szivárvány Harcosok fognak eljönni megmenteni őket.” Óriási, rémítő legyőzendő tudatlanság lesz, előítéletet és gyűlöletet fognak találni. Elkötelezetteknek és erejükben rendíthetetlennek kell lenniük. Hajlandó szívekre és elmékre fognak lelni, akik követni fogják őket az „Anyaföldet” újból a szépséghez és jóléthez visszajuttató úton.
Arapahoe közmondás: „Amikor kimutatjuk tiszteletünket más élőlény iránt, az irántunk való tisztelettel fognak válaszolni.”

AZ ELŐTTÜNK LÉVŐ ÚJ VILÁG FELKÉSZÍT AZ ÖTÖDIK NAP ELJÖVETELÉRE

Most egy új világmindenség repül át a kozmoszon, és épp belépni készül a Föld mennyországába. A jövendölések egy népet jósoltak, aki a Föld hamvaiból fog felemelkedni, mint ahogy a villám-madár jelképezi az újjászületést. Egyensúlyt és összhangot fognak visszahozni az Anyaföldre. Ők lesznek az úttörők, az álomjárók, elöl haladva [utat mutatva] egy új valóság felé.
Nagy lelki vezetők és harcosok számos nemzetből születnek majd meg, és ők fogják megtisztítani a Földet az újjászületéshez. Együtt őket Szivárvány Harcosoknak fogják hívni, hiszen ők fogják összegyűjteni a négy irányt, egész tisztán elválasztva, azonban örökké összekapcsolva az Élet Körében. Ők fogják összehozni az emberiség négy faját, hogy békében éljenek. A négy szent irányt és az emberiség négy faját a szivárvány pompája és fényköre jelképezi.

Az Élet szent Köre lassan, de elkerülhetetlenül visszatér a békéhez, ahonnan indult. Ahogy minden kor elmúlik, nem lehet visszakövetelni. Most van itt az idő elkezdeni felkészíteni minket, hogy az Anyaföld örököseivé legyünk, hogy a Szivárvány Harcosaivá váljunk gyermekeink gyermekeinek, az egész emberiség és a teremtés kedvéért. A jövő útja nem vöröslik a vértől; ez egy szivárvány, mely elvezet a Teremtő kegyelméhez imáink módja révén, a jó munka és hit által. A fény ösvényén való haladás megválasztása nem néhány vallási vezető, kormányügynökség, vagy politikus által meghozott döntés, valódi túlélésünk függ a Szivárvány Harcosaitól. Ez egy személyes választás, melyet a modern anyagelvűség [materializmus] bálványaitól szabadon hozott meg az elme és a szív. Ez az egyén, felsőbb énetek és a Teremtő közt meghozott döntés, együtt a természettel és a teremtés egészével. Ezek az üzenetek az őshonos amerikai jóslatok Észak-Amerika Cree és Hopi népétől.
Albert Einstein mondta: „A világ veszélyes hellyé vált, nem azok miatt, akik gonosz dolgokat művelnek, hanem azok miatt, akik néznek, és nem tesznek semmit.”
Rabindranath Tagore szavaival: „Hadd, ne azért imádkozzak, hogy megvédjenek a veszélyektől, hanem hogy vakmerő legyek velük szembenézni.”

A FÖLD BÖLCSESSÉG ALAPÍTVÁNY ÜZENETE, SZERTARTÁSAI ÉS ÁLMAI

Kérlek, segítsetek nekünk szeretetet és gyógyulást adni az emberiségnek és az Anyaföldünknek e Sas és Kondorkeselyű Nemzet Egyesítő Gyógyír Kerék Szertartásában, felölelve Észak-, Közép- és Dél-Amerikát a napfordulón, 2012. június 19-én, 20-án, 21-én. Segítsetek kifényesíteni a Szivárvány fényét, ahogy előidézzük az opálfényű színeket az Anyatermészet talajában, szeleiben, tüzeiben és vizeiben. A szivárvány kifényesítése az esőkön, havakon, vízfolyásokon, folyókon, forrásokon, tavakon és óceánokon belül. Megújult fényt hozva, megújult életet a fáknak, növényeknek, állatoknak, rovaroknak és madaraknak, a Teremtés egészének. Kérlek, csatlakozzatok hozzánk, és váljatok a Szivárvány Harcosainak egyikévé, meggyógyítva az Anyaföld környezetét Amerikában és világszerte.

A Keleti Shoshone nép egyik tagjaként, hagyományunk az, hogy látomásszerűen meglátva kutatunk, és szertartásokat és rítusokat tartunk, mint a Naptáncok, és az „Izzasztó Kunyhó” [Sweat Lodge] Tisztító Szertartások, és a Gyógyír Kerék Szertartások lelkünk gyógyulásáért. Népünk a Naptánc Szertartásoknak egy népe, ahol táncolunk három-négy napon keresztül étel, vagy víz nélkül. A Naptánc Szertartásnál böjtölünk és táncolunk a Nap és a telihold alatt. A Nagy Lélek, az Anyaföld, az ősök és más szentek a lélek világában elkezdtek meglátogatni gyermekként, a harmincas éveim elején, és még mindig kommunikálnak velem most, a hatvanas éveimben. A szertartások számos képét mutatták meg a körök és csillagok mintáinak alakjában, melyeket szent mértannak hívnak, amelyek meggyógyítják a környezetet. A környezet gyógyításáért a munka látomása 1987-ben kezdődött, az Egyesült Államok északnyugati és délnyugati részét meglátogatva, beleértve a Csendes-óceán és Atlanti-óceán melletti államokat.

Kérlek, ne feledjétek, hogy ezek azok az üzenetek, álmok és látomások, melyeket a Nagy Lélek mutatott meg az én lelkemnek, aki azt mondja, hogy ő az ÉN VAGYOK. Mi mind ennek az ÉN VAGYOK-nak vagyunk a része, ami a Világegyetem, a Kozmoszok és az anyaföld teremtésének az egésze; a Nagy Lelkek lényei a „Minden, Ami Van”-ban vannak. A Nagy Lélek említette, hogy „Minden, Ami Van”, a Teremtő Lényéből való, és hogy mi mind a teremtőben élő Teremtők vagyunk. A szavak utasításai érkeztek hozzám, és mivel az ÉN VAGYOK bennem van, tudván, hogy a Teremtő beszélt hozzám, a Nagy Lélek, aki oktatott, útbaigazított engem, hogy mi mind ebből a szent lényből teremtettünk, akit az ÉN VAGYOK-ként ismernek, és hogy mi mindnyájan a Teremtő, Isten, Nagy Lélek vagyunk, és egy lélek, akit sokakba teremtettek és elküldtek az Anyaföldre.

Minden szertartás során, mely az álmokban és látomásokban érkezett, az ÉN VAGYOK bennem emlékszik arra, hogy a Nagy Lélek, Isten, a Teremtő minden élőlényben benne van. A Nagy Lélek és az Anyaföld, őseink, a Szentek megosztottak velem látomásokat és álmokat a föld bölcsességéről és megkértek engem, hogy osszam meg ezt a világ minden Nemzetével, és kérjem meg őket, hogy támogassák a szertartásokat. A Fény e Szent Lényei bizalmas tanácsadóimmá váltak e lelki küldetésen keresztül, melyen e létidő során vagyok.

Az őshonos amerikai nemzetségekben szokás kérni a hathatós álmok vénjeinek figyelmes vizsgálatát és támogatását, mely segíti az embereket és a környezetet - elérkezve azon tudatosság előidézéséhez, ahogyan működésbe hozható egy sorra kerülő gyógyítás, szertartás. A szertartások fontosságának említése volt a mód, ahogyan Amerika őshonos népe hasznosította ezt sok éven át. Az ÉN VAGYOK jelenlét, a bennem lévő lélek elkezdett dolgozni a szertartások támogatásában, összegyűjtve minden Nemzetet és Kultúrát. Mindig a tőlem telhető legjobbat tettem, hogy kommunikáljak a helyi őshonos emberekkel otthon, és minden területen, melyről látomásom volt a szertartások okán, és megkértem őket, csatlakozzanak a szertartáshoz, hogy meggyógyítsuk azt, melynek gyógyítására az Anyatermészet felhívott. Sok hasonló elme és szív támogatta az álmokat és csatlakozott a szertartásokhoz, hogy az elemek hatalmas gyógyulását segítse elő, védelmezve az Anyaföldet és a Teremtés egészét.

Az első Gyógyír Kerék Szertartás 1.200 mérföld szélességű kör volt. A 19+1=20 Fennköltként ismert, a Nagy Teton Gyógyír Kerék Szertartás, ahol 20 szent helyen voltak szertartások, hogy megtisztuljon a negatív érzelmektől, melyek a környezet elektromágneses energiamezejében estek csapdába. Visszafelé haladva az elmúlt 500 éven át, sok történelmi trauma nyomta rá bélyegét a szent helyekre. Nagy előkészületeket végeztünk el a szent helyeken, annak érdekében, hogy felkészítsük a területeket, mielőtt a fő szertatások megkezdődnek az összes Gyógyír Kerék szent helyen. Minden területet lelkileg [spirituálisan] tanulmányoztuk, hogy meglássuk, minek van szüksége gyógyításra, tisztításra, megtisztításra és az összhangba történő vissza „áldásra” a szertartásokon keresztül. Ezt az Anyatermészet gyógyulása érdekében kell megtenni, a Föld, Szél, Tűz és Víz elemek kiegyensúlyozásáért. Amikor ezt elvégzik, ez működésbe hozza az eső és a hó visszatérését. Számos gleccsert töltött meg, és megengedte a forrásoknak, hogy felélénküljenek, és a folyóknak, hogy folyjanak. Sok aszály sújtotta területen segített, meggyógyítva és lecsendesítve az orkánokat, tornádókat, vulkáni és földrengés energiákat még a víz visszahozásán felül.

A Nagy Teton Gyógyír Kerék 2004. május 8-án (melyet a Fennkölt 19+1=20 Szertartásnak hívtak), húsz szent helyet gyógyított meg. Ez a munka mind a Nagy Teton Gyógyír Kerékkel kezdődött 2004. május 8-án. Sok más szertartás jött utána, beleértve a 2004. november 15-i Nagy Medve Gyógyír Kerék Szertartást, mely a Medve-tavat övezte, Kaliforniában. Az Uto Azték / Növekvő Hold / Delfin / Bálna / Medve Nemzetek Szertartása 2006. május 13-án, 14-én huszonegy szent helyen helyezkedett el az USA nyolc északnyugati államában: ezek a szertartások mind a Nagy Teton Gyógyír Kerék Körön belül vannak.

Az Uto Azték / Növekvő Hold / Delfin - Bálna – Medve Szertartás a Nagy Teton Gyógyír Keréken belül helyezkedett el 2006 májusában Kalifornia déli részén, Nevadában, Arizonában, Idahoban, Utahban, Washingtonban, Oregonban és Wyomingban. Ez a szertartás segített több esőt hozni erre a holdsarló alakú területre az Anyaföldön. Sok nemzetet és csoportot hívtunk össze a múltban az ilyen jellegű szertartásokkal, és ismerjük ennek a munkának a fontosságát. Kérünk minden nemzetet és kultúrát, hogy fontolják meg azt, hogy több szertartásban csatlakozzanak hozzánk, hiszen családjaink jövője rajtunk, az Egyként való összefogásunkon múlik, és azon, hogy a létezésbe énekeljük és álmodjuk gondolataink jövőjét. További szertartások, úgymint a Kő Hegy Gyógyír Kerék Szertartás 2008. május 18-án öt Atlantát környező államban került megtartásra, Georgia volt a központi súlypontja a Gyógyír Keréknek, belefoglalva Tennesseet, Alabamát, Észak- és Dél-Kaliforniát. Ezek a szertartások meggyógyították az aszályt, és egy éven belül a kormányzó bejelentette, hogy a sok éve tartó történelmi aszály véget ért. Ezek a szertartások az emberiség tudatában előidéztek egy tudatosságot, hogy visszaállítható, megőrizhető és védelmezhető az Anyaföld azon keresztül, hogy egész emberiségnek megtanítják a Természet Törvényeit, az Egyetemes Törvényeket, és az Egy Törvényét.

A Szent Helyek gyógyítása a bölcsesség és tudás ajándéka, melyet én, mint a keleti Shoshoneból, Wyomingból, Wind River Indián Rezervátumból való hordozok, jól értesülve a béke tanításairól a Rózsa Szíve alatt. E bölcsességen belül van az a tudás, melyet különböző vénektől és más törzsektől kaptam szülőföldemen, mialatt megtanultam más lelki tanítást is más nemzetektől számos más kultúra szertartásainak gyakorlása révén. A Föld Bölcsesség és tudás, melyet átadtak nekem, álom és látomás keresésen keresztüli. Rendelkezem egy megértéssel, egyénként az őshonos nemzetek ősi Föld Bölcsesség tanításának módszeréről jómagam is. Teljes lényemmel kérem, hogy a Föld az összes őshonos nemzete, a Fekete, Fehér, Sárga, Rézbőrű és Barna, az Őslakók, minden Hagyomány minden Kultúrája fontolja meg, hogy egymás oldalán dolgozzunk egymással békében és egységben az Anyaföld és a Teremtés Egészének gyógyulásáért.

Kérek minden kultúra minden nemzetét, hogy üljenek le egy szent szertartásban egymással, a múlt fájdalmain túltéve magukat, hogy megalkossanak egy ragyogóbb jövőt a holnapért, egyszer és mindenkorra kiheverve az áldozatiság energiáját. A béke nevében, az Anyaföld iránti szeretetért, a teremtés egészéért: megosztva lélek énekeinket és szertartásainkat együtt egymással, ahogy megvédjük és megépítjük az előttünk álló jövőnket. Amikorra képesek vagyunk tisztelni és szeretni egymást és Anyaföldünket, addigra be fogunk teljesíteni számos küldetést, melynek elvégzéséért elküldtek. Az összhang visszatérése érdekében fontos átgondolni az egymás iránti tiszteletet. A lehető legnagyobb fontosságú emlékezni arra, hogy mi mind rokonságban állunk egymással és a teremtés egészével: mivel mi mindnyájan egy közös Édesanya, az Anyaföld és alkotóelemeinek ugyanazon elemeiből teremtettünk. Amikor egyesülünk, egy körré válunk a szent körökön belül, mely képviseli az Egységet az élet virágában, az Élet Fájának közepéből, ahogyan azt megjelenítik az Élet Virágának Jelképében a Nagy Teton Gyógyír Kerék Szertartáson belül.

Együtt dolgozva, mint a kéz öt ujja, egyként, ahogyan kezünk dolgozik együtt párhuzamosan, hogy szépséget alkosson körülöttünk mindenhol, mi mindnyájan egy nemzetből és egy kultúrából valók vagyunk. Az álmok tolmácsolásának megtanulását osztjuk meg egymással, mint Anyaföldünk napjának Gyermekei. Emlékezve arra, hogy minden út, mellyel mi mind bírunk, ugyanolyan és hasonló, és Egy szertartáson dolgozhatunk együtt. Nincs rossz út, vagy jó út, csupán az az út van, mely a Teremtő szent útjain, a Természet Törvényein keresztül adatott, az eredeti tanítások, melyeket hagyományoknak [tradícióknak] hívnak. A tudás és megértés képessége, hogy tudjuk, mit tehetünk, fog felruházni erővel mindnyájunkat, hogy összegyűljünk, és Egyként gyógyítsunk mindent. Ahogy a sok eltérő út összetart, felismerjük hasonlóságainkat, és hogy az összes szertartásunk ugyanazt a dolgot hajtja végre: a környezet gyógyítását.

Amikor felismerjük, hogy Édesanyánk, a Föld szent elemeiben az egyensúlyon kívül vagyunk, amikor a Rézbőrű, Fehér, Sárga és Fekete Nemzetek kultúrái egyaránt meglátják az igazságot abban, ahogyan mi mindnyájan hatással voltunk Édesanyánk Föld, Szél, Tűz és Víz elemeire: akkor emlékezni fogunk, hogy az Elemeknek miképpen van szükségük fényünkre, szeretetünkre és hálánkra környezetünk gyógyulását segítendő világszerte. Amikor mély álmunkból felébredünk ismét a szertartás bölcsességére és tudására, mindnyájan be fogjuk teljesíteni sorsunkat a béke céljából. Kérlek, emlékezzetek, hogy mi vagyunk azok az elemek, akik az egyensúlyon kívül vannak. Ők cselekedeteink és gondolatmintáink visszatükröződései, és ez az, mely megteremtette az Anyatermészet csapásait.

A maja vének – akik unokájukká fogadtak – beszélnek az Anyaföld érzelmi energiamezejében lévő negatív energia hat csomójáról. Amikor szertartásainkat végezzük, hogy meggyógyítsuk a 20 energiát, mely a hold körül kering, akkor a természet genetikai összeállítását, az Anyaföldünk DNS-ét, és a Teremtés egészét gyógyítjuk a Tizenhárom Hold Cikluson (egy évnyi időn) belül. Elkezdünk emlékezni az ősi idők bölcsességére, arra a tudásra, melyet valaha minden nemzet és kultúra ismert és aszerint élt. Ahogy éberek vagyunk, és felelősséget vállalunk rítusainkért és szertartásainkért, az emberiség egyesül, hogy meggyógyíthassa a természetet, és egy csodálatos, gazdag jövőt teremtsen mindenkiért.

Az Anyaföld megóvása az újra nevelésen keresztül nagyon fontos, elősegítendő az Anyaföld szent szőnyegének védelmét és gyógyulását. A Föld Bölcsesség Alapítvány köszöni közületek mindenkinek a támogatást a múltban, a jelenben és a jövőben. Köszönjük, hogy támogatják az Anyaföld tájának gyógyító munkáját, ahogyan enyhítjük a változásokhoz elérkező Anyatermészet váltásait, ahogy elmozdulunk a 2012-es év felé, és azon túl. Ahogy világszerte a jövendölések említik, egyetlen egy kő sem marad, amit ne mozgatnának meg a negyedik világ utolsó napjaiban, ahogy az ötödik világ világra jön. Ez a munka előkészíti az utat a sima és gyengéd változásokhoz, ahogy a földek újra igazodnak, amint áthaladunk a 2012-es éven, amikor a Galaktikus Együttállás [Igazodás] felsorakoztatja a kulcsbolygókat, csillagokat, fekete lyukakat, napokat és holdakat.

Imádkozom, és kiküldöm szándékom öreg testvéreimhez a Sas és Kondorkeselyű Nemzetből, hogy fontolják meg ezt a szertartást. Kérem szívetek tanácsát, és hogy a tanácskozások ülésein mérlegeljetek, és imádkozzatok ezzel az üzenettel kapcsolatosan. Alázattal kérlek titeket, kérjétek meg a Szenteket, ha ez az, melyre vártunk, mint ahogyan a jövendölés állította, azok jövőjéért, akik az előttünk álló Ötödik Világot választják. Megnyitom szívem azoknak, akik megtekintik ezt az üzenetet nyílt szívvel és elmével. Azt választva, ami szívükben van, és kiküldve egy imát a teremtés egészének és az emberiségnek, hogy felkészüljön és védelmezzen minket, ahogy elmozdulunk az Új Anyaföldhöz, melyet világra hoznak. Küldöm ezt az üzenetet a sorra kerülő találkozók érdekében, ahol mi mind a hagyományos tanácsokban ülésezünk. Folytatni fogom a további ismeretek átadását e szent álomról, és munkánkról a jövőért. Minden gyermekünkért és a teremtés egészének megjobbításán dolgozunk. Járjuk együtt a béke, szeretet és összhang útját Egy népként, a Nagy Változás és az Anyaföld gyermekeiként.

Sokféleképpen van szükségünk segítségetekre e nagy munka elvégzéséhez. Kérjük közületek azokat, akik együtt rezegnek ezzel, hogy gondolják át munkánk támogatását, vagy legyenek azok a követek, akik azt a feladatot kapják, hogy szent helyeiket kezeljék a Gyógyír Kerék Szertartások végett. Hozzák összhangba [koordinálják] területük számára, és tegyék lehetővé a szertartást azon a Szent Helyen. E munkáról többet tudhattok meg, ha meglátogattok minket a www.earthwisdomfoundation.net, vagy www.tetonrainbows.com címeken található oldalakon, hogy értesüljetek a múlt, jelen és jövő szertartásairól, és jobban tudjatok arról, hogy a tudomány miképpen bizonyította be azt, ahogyan az ősi módszerek működnek, és amit valóban tesznek a Természet egyensúlyban tartásában az imádságon, szent hangokon és rezgéseken keresztül.

A jövőbeli munkánk időpontjai végett kérlek, ellenőrizzétek le a betervezett eseményeket a www.earthwisdomfoundation.net oldalon.
Kérlek, küldjetek e-mail levelet nekünk, ha szeretnétek támogatóvá [szponzorrá] válni területeteken a szertartások támogatásában, ahogy egyként egyidejűleg dolgozunk. Kérlek, tartsátok a kapcsolatot a Föld Bölcsesség Alapítvány folyó eseményeivel kapcsolatosan, melyek most és a jövőben történnek területeteken, vagy szülőföldeteken.

Pénzügyi támogatás szükséges KékVillám és más minden nemzet őshonos vénjeinek megsegítésére az utazáshoz, ahogy folytatjuk ezt a nagy munkát. Meghívunk titeket, hogy váljatok támogatókká e Föld gyógyító események és minden nemzet összejövetelei végett. Munkánk részére mindig tudtok adományt adni a www.earthwisdomfoundation.net oldalon. A Föld Bölcsesség Alapítvány egy nonprofit szervezet és adományod az adót csökkenti [az USA-ban].

A következőkben található munkánk története, melyet 2004 óta végeztünk el a környezet meggyógyítása érdekében, és az emberiségnek minden élet Egységére történő ráébresztésében.

Oohweehoo… KékVillám [BlueThunder]

Kapcsolatfelvételi információ:
Information for BlueThunder:
Bennie “BlueThunder” LeBeau, Sr., Eastern Shoshone Nation Tribal Member
Wind River Indian Reservation, Fort Washakie, Wyoming
www.earthwisdomfoundation.net; email: bluethunder@earthwisdomfoundation.net
Cell Phone: (USA: +1) 307 851-6249 (Not currently in service while traveling in Central America)Nagy Teton Gyógyír Kerék – Super Yellowstone Vulcano Ceremony

Tartották 2004. május 8-án, 48 órán keresztül

Ez a szertartás segített lenyugtatni egy hatalmas csapás létrejöttét e Super Yellowstone-vulkánban, mely Wyoming Yellowstone Nemzeti Parkjában az Amerikai Egyesült Államokban a negatív hangok és rezgések történelmi lenyomatainál fogva [létezett]. A negatív hangok és cselekedetek [révén], melyek a Föld átellenes oldaláról érkeztek, Irán, Irak, Afganisztán és Pakisztán hadban álló energiájából. Tartsátok észben, hogy a háborúk és harcok a rossz hangokkal és rezgésekkel még mindig hatást gyakorolnak a Super Yellowstone-vulkánra. Ezek a hangok és rezgések azok, melyeket a forró szökőforrások [gejzírek] pecsételtek le, nem engedve meg a gázkürtők kiáradását, és visszatartották az energiát, megalkotva a vulkáni kitörés lehetőségét a Yellowstone Nemzeti Parkban, Wyomingban. 2003-ban és 2004-ben a tudósok folyamatosan figyelték és hasznosították tudományos módszereiket arra vonatkozóan, ami kipárolgott a Yellowstone Super-vulkánból. Azt mondták, ha a Yellowstone Super-vulkán kitörne akkor ez kétszázszor nagyobb lenne, vagy lehetne a Szent Helén vulkáni kitörésénél, mely Washington államban, Észak-Amerikában tört ki. Az Ősöktől és az Anyaföldtől érkező álom és látomás üzenetek következtében, összehívtuk az emberiséget, hogy a szent hangok és rezgések Gyógyír Kerék Szertartását hajtsuk végre húsz szent helyen a szertartás során. 48 órán keresztül végeztük ezt, hogy segítsük megnyitni a gázkürtőket a gejzírekben, hozzájárulva a nyomás kiengedéséhez a Yellowstone Super-vulkánban: segítve a földrengések és vulkáni energiák lecsendesítését a Yellowstone Nemzeti Parkban és a Wyoming területén a Nagy Teton Nemzeti Parkban.


********************


A Fennkölt 19+1=20 Gyógyír Kerék Szertartás

2004. május 8. Wyoming Grand Teton és Yellowtone Nemzeti Parkjai

Ez a keresztben ezerkétszáz mérföldes, a szent körökön belüli Gyógyír Kerék Kört, az Élet Virágának jelképeként illusztrálják, a Nagyanya Pók Női Élet Hálója belsejében a Nagy Teton Gyógyír Kerék Szertartás – 2004. május 8-án – segített meggyógyítani a vulkáni kitöréseket és földrengéseket Wyoming Yellowstone és Nagy Teton Nemzeti Parkjaiban, melyek a Észak-Amerikában, az Egyesült államokban találhatók. 
Ez a sziklába vésett szikla írás [petroglifa] képviseli a Tizenkilenc Háromszög Pontot eggyel a Közepén, a Nagy Teton Gyógyír Kereken, 2009. május 8-án, mely Wyoming Yellowstone és Nagy Teton Nemzeti Parkjaiban került sorra, ahol a Yellowstone Super – vulkán helyezkedik el.


2004. november 15.
Nagy Medve Gyógyír Kerék Szertartás

Kaliforniában, a Medve-tó környékére visszatért a víz az eső, a hó és a források felélénkítésén, a környezet meggyógyításán keresztül.
Sokan vártak és kérdezték, mi következik a 2004. május 4-i Fennkölt 19+1=20 Szertartás után.
A Szivárvány Harcos férfiakhoz és nőkhöz fordultunk segítségért imáinkban és a szertartáson. Visszaállítva a világegyetem szent szívverését a Nagy Medve Gyógyír Szertartásnál, használtuk szent dobjainkat és hangszereinket. Az energia visszaállításánál az Anyaföld gyermekeit hívtuk, a fákat, a négylábúakat, a vízben úszókat, a szárnyalókat, és a csúszómászókat lenn a mikroorganizmusokig, hogy hozzák vissza az élet leheletét, a vizet.

Korábban, 2004 szeptemberében egy összejövetelre került sor az „Út a szívhez” szervezettel, mely az őshonos tudást segíti oktatni a nyilvánosságnak. Erre az összejövetelre az Alpine Meadows Tábor & Rekreációs Központban került sor a Nagy Medve-tó területén. A gyűlés: a Vének, Gyógyítók és Bölcsesség Őrzőinek Szövetsége volt. A Fehér, Fekete, Sárga és Rézbőrű Nemzetek e gyűlése együtt dolgozott egyszer, hogy egy tudatosságot hozzon el a szertartásokkal kapcsolatosan – az Anyaföldnek és minden lakosának békét és összhangot hozva. Ebben az időben egy másik álom fordult elő, ahogy a lelkek segítséget kértek. Egy látomás érkezett, mely megemlítette a fákat, a teremtés egészét, és gyermekeit, akiknek szükségük van segítségre a kaliforniai Nagy Medve-tó területén, és a környező térségben.Delfin Nemzetek Összejövetele
2006. május 13., 14.
Shoshone nyelvet beszélő nemzetek
(uto – azték, és minden más kultúra)

Arizona, Wyoming, Idaho, Utah, Nevada, Kalifornia, Oregon és Washington

KékVillám, BlueThunder aka Bennie Le Beau, Eastern Shoshone
www.teton-rainbows.com
(+1) 307-851-6249

Az Uto Azték / Növő Hold / Delfin / Bálna / Medve Nemzetek Szertartása május 13-án és 14-én a Fennkölt 19+1=20 Szertartási körének 19 háromszögében helyezkedett el, hogy segítsen a környezet gyógyításánál, az esők és források újbóli világrahozatalát fokozva.2006. május 13. 14.
Uto Azték / Növő Hold / Delfin-Bálna-Medve Szertartás
Ez egy másik kép a szertartásról, melyet Uto Azték / Növő Hold / Delfin-Bálna-Medve Szertartásként végeztek el, 2006. május 13-án, 14-én a Nagy Teton Gyógyír kereken belül a következő államokban: Dél-Kalifornia, Nevada, Arizona, Idaho, Utah, Washington, Oregon és Wyoming. Ez egy Víz szertartás volt a Sziklás hegység államaiban, ahol a rézbőrű nemzetségek és kultúrák élnek. Ez a szertartás segített a rézbőrű nemzetek hagyományos szertartásait hangsúlyozni, melyeket elvégeztek. Ez a szent munka kiterjedt a földet gyógyító munkában Közép- és Dél-Amerikába, mely 2004. május 8-án vette kezdetét a Nagy Teton Gyógyír Kerékkel Észak-Amerikában.
2008. május 17., 18. – Stone Mountain & Uluru (Ayers Rock)
Ausztrál Gyógyír Kerék Szertartás

Ezt a szertartást az Atlantát körülvevő öt államban tartották, Georgiában, és az Ayers Rock-nál, Ausztráliában. A Stone Mountain Atlanta közelében, Georgiában, az Egyesült Államokban helyezkedik el, mely a Gyógyír Kerék Gyűlés középpontja volt. Ez a Gyógyír Kerék Szertartás törte meg a történelmi aszályt, mely az Amerikai Egyesült Államok ezen öt délkeleti államában volt.

E Gyógyír Kerék Szertartást a környezet meggyógyításáért végezték. Azért tették, hogy visszahozzák az esőket, és lecsendesítsék az orkánokat és tornádókat Tennessee, Alabama, Észak-Kalifornia, Dél-Kalifornia és Georgia államokban. A sok Gyógyír Kerék Szertartás az emberiség tudatának elhozott egy tudatosságot az „Anyaföld megóvásában és védelmében azon keresztül, hogy az emberiséget oktatják a béke egyetemes törvényeire, az Anyatermészet törvényeire”, KékVillámmal az Eastern Shoshone Nemzetségből a Szent Helyeket gyógyító tanításai igen nagyon közreműködők voltak a környezetben.2011. március, tavaszi napéjegyenlőség
Csendes-óceáni Északnyugati Gyógyír Kerék Szertartás

Két ős, Sealth és Seattle törzsfőnök, Sacajawea és KékVillám egyik dédanyja kívánta ezt a szertartást. Ez a szertartás volt az, ami összehozta KékVillámot és feleségét, Kristinet, ahogy mindkettőjüknek volt egy látomása Seattle törzsfőnöktől, kérve őket, hogy jöjjenek el Washington államba egyik leány unokájának segíteni.

A látomást e szertartás okán 10/10/10 napján adták át, és beteljesítésre került a 2011. tavaszi napéjegyenlőségkor. A gyógyír kerék körön folytatódott a munka a helyi nép révén, akik segítettek nekünk társ teremteni ezt a bámulatos szertartást. Erősek voltak a nyári napforduló és őszi napéjegyenlőség szertartásán 2011. november 11-én.2011. szeptember, őszi napéjegyenlőség
& 2011. december 20., 21., 22

Teotihuacan Gyógyír Kerék Szertartás

Ez a gabonakör 2011. július 22-én tűnt fel Wiltshireben, Angliában, megerősítve az általunk, a Nagy Lélektől kapott üzenetet, hogy hozzunk létre egy gyógyír kerék szertartást ott, a nap és hold, a négy irány kiegyensúlyozására, és az Élet Hálójának, a Föld, Levegő, Tűz és Víz elemek elektromágneses mezejének megtisztítására, és egy egészséges pörgettyű [giroszkóp] visszaállítására, megengedve az Anyaföldnek, hogy visszatérjen a békébe és összhangba.

2011. szeptember 22., 23,. 24.: az őszi napéjegyenlőség folyamán, és 2011. december 20., 21., 22. napjain, a téli napforduló során tartjuk a Nagy Teotihuacan Gyógyír Kerék Szertartást. Ez Mexikóban, a Teotihuacanban a Nap és Hold Templomot övező számos szent helyet képviseli. E Nagy Teotihuacan Gyógyír Kerék Szertartáson kérjük az összes kultúra és hagyomány népeit, hogy csatlakozzanak hozzánk. Kérünk titeket, hozzátok el szertartásaitokat, dalaitokat, táncaitokat, rítusaitokat, szent hagyományaitokat, hogy beteljesítsük a Sas és Kondor Nemzetségek jövendöléseit, meggyógyítva az Anyaföldet és a teremtés egészét.

Bennie „KékVillám” LeBeau kéri Észak-, Közép-, és Dél-Amerika testvéreit, hogy vegyék fontolóra a Sas és Kondorkeselyű Nemzetségének Egyesült Gyógyír Szertartásához történő csatlakozást. Kérlek, gondoljátok át ezt az álmot és látomást. Ezt az álmot 2009 decemberében adták át nekem. Ez az üzenet jött, hogy kapcsoljam össze az Észak-, Közép-, és Dél-Amerika összetört energia erőtereit a környezet elektromágnesességét a föld, szél, tűz és víz elemekben. Ennek megtételével újraszőjük a kígyó energiáit, melyet a hegyvonulat gerinceként ismernek, amely Észak-Amerikából fut le Közép-, és Dél-Amerikába. Ez az álom a kígyólény gerincének gyógyítása volt, a hegyláncé, mely Amerika északi és déli részén folyik, ebben a szertartásban elősegítve az Élet Arany Hálóját; ez a szertartás elő fogja segíteni és meg fogja gyógyítani az Arany Kor Energiáinak Jövendöléseit, ahogy várunk az Ötödik Napra, mely elhozza majd az előttünk álló Új világot, ahogy elmozdulunk a galaktikus igazodáshoz, aminek megtörténtét 2012. december 21. környékére jövendölték. Számos nemzet jövendölése állítja azt, hogy a Kondor és Sas a középpontban, Costa Ricában fog találkozni, és tudásom szerint ez a szertartás fogja felfokozni az Arany Rezgés eljövetelét, mely a Nagy Anya Pók Élet Hálóján belül fog megtörténni, a csillagmintájában az Anyaföldön. Kitűztem célom, szándékom, és megalkottam ezt az üzenetet a békéért, az emberiségért, hogy szeressük az Anyaföldet és Egymást, az összhang visszatéréséért a béke tanításainak nevében.A fenti kép ennek a hatalmas gyógyír kerék szertartásnak a második szakasza, alul pedig a gyógyír kerék szertartás első szakasza, mely felöleli az eső kört Costa Ricában. A Sas és Kondorkeselyű Nemzetségek Egyesült Gyógyír Kerék Szertartása meg fogja gyógyítani az Atlanti és Lemuriai Energiákat, és az együtt ható energiákat, melyek megalkották az áldozatiságot, és az összes többi negatív energiát, mely rányomta bélyegét az Anyaföld Kristályenergiájára 26.000 évre.2011. július
Costa Rica Gyógyír Kerék Szertartás

A Costa Rica Gyógyír Kerék Szertartásról ez a kép a Sas és Kondorkeselyű Nemzetségeinek Egyesült Gyógyír Kerék Szertartásának első szakaszáról készült, mely támogatni fogja a második, négyezer mérföldes kerék szakaszt, Észak-, Közép-, és Dél-Amerikában, mely 2012 júniusára került kitűzésre. Ez a kör a központi köre a nagy gyógyító keréknek. Már elvégeztük az előkészítő munkálatokat, meggyógyítva a vulkánokat és a földrengéseket, gyógyítva az elemeket a tőlünk telhető legjobban, újra összhangba hozva az élet hálóját ebben a gyógyító kerék szertartásban. Kilenc vulkánnal dolgoztunk együtt a vidék gerincével együtt, és kiegyensúlyoztuk a környezetet 2011 júliusában, hogy készen álljon megtartani az energiákat a nagyobb szertartás során 2012. június 19-én, 20-án és 21-én. Minden nemzetet kérünk, csatlakozzon hozzánk mind a kilenc szent hely pontjain az Észak-, Dél- és Közép-Amerika Gyógyír Kerék Szertartás alatt - egyidejűleg egy emberként / egy népként együtt dolgozva. Ahogy meggyógyítjuk szent helyeinket e keresztben négyezer mérföldes gyógyító kerék szertartás során, mely középről kerül sorra, Costa Ricából, és a többi nyolc kiválasztott szent helyen Észak-, Közép- és Dél-Amerikában.

Kérlek, vedd fel a kapcsolatot KékVillámmal e szertartásunk okán támogatási szándékoddal, a jövőnkért, mely tőlünk függ.
Köszönjük mindnyájatoknak, hogy fontolóra veszitek e szertartás támogatását. Köszönöm mindenkinek szíve kitárását, hogy Anyaföldünket meggyógyítsuk.

Ooweehoo…

KékVillám

BlueThunder, Eastern Shoshone Nation,Wind River Indian Reservation, Fort
Washakie, Wyoming (USA)
www.earthwisdomfoundation.net - email bluethunder@earthwisdomfoundation.net
A fordító megjegyzése:

Bátorkodtam meghívni Kék Villámot Magyarországra, aki elfogadta a meghívást, egyetlen kérése az volt, hogy fedezzük útiköltségét és minden kiadását a magyarországi tartózkodása alatt. Azt írta, hogy jelenleg nagyon elfoglalt a 2012-es szertartások előkészítése végett, viszont ha komolyan gondolják a magyarok, akkor szívesen eljön 2013-ban.
Ha a magyar olvasók úgy gondolják, jó lenne, ha KékVillám táncolna, énekelne, és tartana Gyógyír Kerék Szertartást nálunk is a környezet gyógyulása (az aszályok, árvizek, viharok enyhítése) érdekében, megtisztítva a térség energiavonalait az elmúlt hét emberöltő történelmének negatív energiájától, illetve az olvasók szívesen elsajátítanák az általa gyakorolt szent szertartásokat, dalokat és táncokat, akkor ezt elősegítendő, hozzájárulásukat a következő oldalon juttathatják el a Föld Bölcsesség Alapítvány [USA] javára, illetve vehetik fel vele angolul a kapcsolatot:
www.earthwisdomfoundation.net – email: bluethunder@earthwisdomfoundation.net
BlueThunder, Eastern Shoshone Nation,Wind River Indian Reservation, Fort
Washakie, Wyoming (USA)
Mobil: (+1) 307 851-6249 (általában nem kapcsolható, mialatt Közép-Amerikában tartózkodik)

A szervezésben felajánlom segítségem, ha nyelvi akadályok miatt bátortalanodna el valaki a meghívástól és a támogatástól. Elérhetőségem: univerzumi.tudatossag[at]gmail.com
Ooweehoo…
Clarissa, a fordító


Utolsó megjegyzés a fordítótól: az eddigi hagyományoktól eltérően, a „Great Spirit” kifejezést „Nagy Léleknek” fordítottam a Holy Spirit, azaz Szentlélek analógiájára.

Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/