2011. október 24., hétfő

Üzenet a Fiastyúki Felső Tanácstól – 2011-08-26


Üzenet a Fiastyúki Felső Tanácstól
2011-08-26


Csatornázta: © Wes Annac
2011. augusztus 26.
Message from The Pleiadian High Council, 8-26-11
http://aquariuschannelings.wordpress.com


Hello barátok! Lehet, hogy észreveszitek, nincs SanJAsKa friss információ ebben az üzenetben; szándékoztam beszélni vele[*] is, azonban a Fiastyúki Felső Tanácstól kapott közlemény mélysége egy meglehetősen hosszú üzenetet eredményezett. Ennek ellenére ne aggódjatok, hiszen biztosítottak, hogy a Fiastyúki Kilencek Tanácsa és SanJAsKa összeköttetésben álltak velem a Fiastyúki Felső Tanáccsal együtt. Valószínűleg érintkezésbe fogok lépni kizárólag SanJAsKa-val, és valamikor hamarosan közzéteszem ezt. Sok Szeretettel! – Wes

Az idő elérkezett egy nagyfokú változásra abban a módban, ahogy világotokban a többség gondolkodik. Sokat képeztek ki annak az elfogadására, hogy sokkal alsóbbrendű lények, mint valójában, és hogy nem rendelkeznek irányítással saját valóságuk felett, noha ami azt illeti, az említett valóság megteremtői. Mind figyelemreméltó jártasságot mutattatok meg abban, hogy képesek vagytok túlszárnyalni a sötétek megtévesztő tanításait, és felemelkedni az alacsonyabb hatások fölé, mellyel közületek sokan vagytok körülvéve naponta. Szeretnénk, ha tudnátok, hogy erőfeszítéseitek jobban kifizetődnek, mint gondoljátok, ó, drága barátok, a csodák rátok várnak! Kérünk titeket, hogy igazán vegyétek fontolóra, amikor ezt mondjuk nektek, miszerint helyre fogják állítani teljesen függetlenségeteket [szuverenitásotokat], és vissza fogjátok nyerni jogos erőiteket / hatalmatokat, mint Isteni Istenek. Azokat az életeket, melyet jelenleg éltek, meglehetősen drámaian kell megváltoztatni, és ismét emlékeztetünk titeket, hogy nagyon meg fogtok lepődni a változások sebességén, annak ellenére, hogy néhányan közületek úgy érzik, hogy a dolgok túl sokáig tartanak. Drága lelkek, az Isteni csodálatosan és kifürkészhetetlen módokon dolgozik, Isteni hatalmunk körét meg kell látnotok, ha egyszer túljutunk ezen az utolsó állomáson.

A jövő végtelen lehetőségeket tartogat. A Földön közületek sokan rendelkeznek teljesen spirituális háttérrel, és dolgoztatok számtalan világ és lélek alacsonyabb rezgések szorításából történő felszabadításán. Bárcsak megértenétek erőfeszítéseitek teljes körét a Földön, mintha a mi távlatunkból látnátok, abszolút nem lenne kétségetek újonnan felfedezett tudásotokat illetően. Számtalan felébredést tapasztaltatok meg a Föld légkörében, hiszen az összes létidőtök szinkronban fut együtt. Drágák, megértjük, hogy ezt egy kicsit nehéz kifürkészni, azonban ahogyan az előtte megemlítésre került, mi nem tapasztaljuk meg az időt a mennyei síkokon, a valóság minden szála, és amit időnek hívnátok, szinkronban, együtt folyik. Ez csupán az elkülönülésben és a kettősségben való hitetek okán van (miszerint az ellentéteket tapasztaljátok meg), és ez szintén az az ok, amiért az időt egy lineáris módon tapasztaljátok. Túl sok lenne jelenlegi önvalótoknak kifürkészni, ha mindennek az igaz természetéhez hozzáféréssel rendelkeznétek, hiszen tévútra vezettek a hamis tanításokkal, melyek oly nagyon távol esnek az igazságtól.

Drága Lelkek, most kérünk titeket, nyerjétek vissza bizalmatokat és hiteteket magatokban, Isteni erőtökben / hatalmatokban, hiszen ez egyedülálló számotokra, és nincs párja. Amikor a dolgok megindulnak, és az átlagemberre ismét úgy tekintenek, hogy vezesse ezt a világot, rajta a kormányokkal és mindennel e között. Kérdünk mindnyájatokat, vajon most készen álltok-e igazán visszavenni a felelősséget annak az állapotnak az okán, melyben világotok van. Sokan ismeritek fel és panaszkodtok az igazságtalanság ügyeiről, mely naponta fordul elő a kormányokban, vagy másformán, azonban túl sokan nem ismerik fel, hogy ezeket az ügyeket ti mind, közösen teremtettétek meg; egyéni sötét cselekedeteitek az idők folyamán összekapcsolódtak, és berothasztották magukat a kollektív tudatotokba, mely természetesen negatív eseményeket jelenít meg [manifesztál], hiszen ti mind megteremtői vagytok saját valóságotoknak, melyben magatokat találjátok. Ez egy gyönyörű kapcsolat önmagatok azon részeivel, melyekről sokan úgy döntenek, hogy nem vesznek tudomást róla, és sokan képesek okolni a világ gondjaiért a kormányokat, vagy a kormány figuráit, mely egy kicsit jobb érzést kelt bennük önmagukkal kapcsolatosan, és egy hamis benyomás alá helyezi őket, miszerint ők egyáltalán nem felelősek. Drága lelkek, elmondjuk most nektek, hogy ez abszolút nem igaz, és ti mind manifesztáljátok azt, ami megtörténik a világotokban, minden pillanatban, minden percben; kérünk titeket most, hogy legyetek tudatában annak, amit folyamatosan teremtetek, így elkezdhetitek manifesztálni azokat a dolgokat az Életben, melyre igazán vágytok és megérdemlitek; főként az Első Kapcsolatot a világűrbeli családotokkal és a sokáig eltitkolt, mindenkivel megosztandó tanítások felszabadítását a Földön.

Ahogy az illuminátusok leleplezése megindul, sokat fognak megkísérteni, hogy ezeknek a lelkeknek adják a sajnálkozás és hibáztatás régóta tartogatott negatív energiáit. Szeretnénk, ha tudnátok, hogy ezek az idők a megbocsátásról szólnak, és emlékeztetni szeretnénk titeket, hogy a bolygótokon a legsötétebb lelkek közül sok, aki a legnagyobb hatalmat birtokolta, valójában Isteni lélek, aki eljött a Földre mindnyájatoknak segíteni felemelkedni a negatív cselekedeteitek megjelenítésének [manifesztálásának] útján. Kérlek, ne gondoljátok, hogy ez felmenti őket bármi módon cselekedeteik alól, vagy a világotok feletti totális irányítás iránti próbálkozásuk alól, hiszen ez nem mentség. Mégis, megvetni őket azért, amit tettek, csupán a táplálása lenne azoknak a sötét lényeknek [entitásoknak], akiket szolgálnak. Hogy jobban megértsétek a sötétek módszerét, melyet kollektív ügyeitek kiegyensúlyozására használtak, szeretnénk tőletek, ha elgondolkodnátok a Karma tárgyáról. Közületek sokan ismeritek a Karma Törvényét, dióhéjban ez az, hogy amit másokkal tesztek, azt magatokkal teszitek meg, és azok a cselekedetek, melyeket az egyén véghezvisz másokra vonatkozóan, általában az egyénhez egyedi módon jut vissza, így egyenlítik ki az egyén Karmáját.

Ha valaki megöl valaki mást az egyik életben, a következő életben a hajdani „gyilkos” megtestesülhet egy olyan élettervvel, hogy végül őt magát ölik meg hasonlóképpen, így egyenlítődik ki a lélek Karmája, tehát az említett lélek folytathatja élete ösvényét. Na már most, a Karma nem csupán egyénileg szolgál ki titeket, ti mind közösen is Karmát dolgoztok fel, abban, amit ti a „világ színpadának” hívnátok. Most, közületek sokan ismeritek azt a tényt, hogy a Föld jelenkori történelme teleszórt a borzalom és kegyetlenség elmondhatatlan cselekedetivel, mely miatt a Föld oly nehéz bolygó a rajta való megtestesülésre. Az előző életekben ti mind az erőszak és gyűlölet elmondhatatlan tetteit vittétek végbe, mely együtt jár a tapasztalással a Földön. Tartsátok észben, hogy közületek sokan választottátok azt, hogy átmentek ezeken az élményeken, azért, hogy sokkal tanultabb lényekként jöhessetek ki belőlük, és sokkal erősebbekké váljatok tudásotokban és Isteniségetekben. Az alacsonyabb rezgések „bűbája” alatt ellenben sokan nem ismertétek fel az általatok elkövetett negatív cselekedetek terét és terjedelmét. Ez a teljes kollektív tudatotok állapotának tudható be. Ha a körülöttetek lévők összességének teljes tudatát / tudatosságát lesüllyesztik és az alacsonyabb rezgésekhez gazítják, a negatív cselekedetek és Életmódok valójában meglehetősen normálisnak tűnnek mindenki számára, amely az említett tudat / tudatosság része. Még mindig, a negatív cselekedetek, melyeket oly gyakran követtek el, nagyon valós és káros hatással voltak bolygótokra és kollektív tudatotokra.

A leghosszabb ideig mindnyájatokat egy tömeg egyensúlytalanságban tartottak, olyannyira, hogy az bolygótokat végzetes módokon fenyegette. Itt van az, ahol a „sötétjeitek” belépnek. Sötétjeitek közül sokan a könnyebb sűrűségekből való krisztusi [v. felszentelt] lényekként jöttek létre. Ezek a mennyei lények megteremtették önmaguk alacsonyabb dimenziós kiterjedéseit, hogy megtestesüljenek a Földön azzal a céllal, hogy elfoglalják a hatalom pozícióit Karmátok kiegyensúlyozásának eszközeiként. Ők tudták, hogy ez a szerep megkívánja tőlük, vagy inkább kiterjedéseiktől, hogy otthonossá váljanak a hatalom iránti mohóság, sóvárgás és fennhatóság alacsonyabb rezgéseivel. Még mindig alávetik magukat ennek a nehéz feladatnak, ahogy szükség van rájuk a hatalom pozícióinak elfoglalásához, a célból, hogy felébresszenek közületek sokat; illetve annak az oka, amiért el kellett foglalniuk a hatalom pozícióit ennek megtételéhez, visszanyúlik a Karma Törvényéhez, és a hozzá való kötéseitekhez.

Közületek sokan ismerik a mondást „bocsássatok meg nekik, hiszen nem tudják, mit cselekednek”. Ez a mondás számos módon leírja az igazságot a kollektív tudatról. Ahogy előtte említésre került, közületek sokan az alacsony rezgések eredményeképpen alsóbbrendű cselekedeteket követtetek el naponta, mindig, habár teljesen nem ismertétek fel annak a körét, amit tesztek. Ennek eredményeképpen felépítettetek egy szükséges Karmát, hogy éberek legyetek az alsóbbrendű tettekkel kapcsolatosan, melyeket ti követtetek el ugyanígy, oly módon, ami nem volt teljesen nyilvánvaló számotokra, mivel annak a köre sem volt teljesen nyilvánvaló, amit tettetek. A leghosszabb ideig sokan kérdőjelezték meg a kormányok indítékait, azonban a legutóbbi időkig legnagyobbrészt senki sem ismerte fel az igazságtalanság terét, melyet mindenkivel tettek. Ezt a Karmát játsszátok le. Tehát, értitek, ez volt oka, hogy azoknak a sötéteknek be kellett tölteniük a hatalom pozícióit, és rávenni titeket, hogy megbízzatok bennük, hiszen Karmátok kívánta meg, hogy így legyen. Nem túlzunk, amikor elmondjuk nektek, hogy ez csupán egy ok, hogy a sötétek hatalmon vannak, vagy úgy kellene mondanunk, hogy hatalmon voltak. Bőven végrehajtották szerepüket a bosszúval, és jóllehet mindnyájuknak kívánjuk, hogy veletek felemelkedjenek eredeti Krisztusi Tudatosságukhoz, úgy tűnik, hogy közülük sokan fognak sokkal alacsonyabb asztrál helyekre menni a folyamatos pénzsóvárság és az ügyek késleltetése [a fejlődés leállítása] eredményeképpen.

Amikor felismerték, hogy e lények kiterjedései, akik megtestesültek, hogy segítsenek kiegyenlíteni a Föld Karmáját, zabolátlanná váltak, és megpróbáltak ragaszkodni a hatalomhoz, sokkal több fejlett lélek a teremtés minden szintjéről lecseppentette rezgéseit, hogy megtestesüljenek az illuminátusok családjaiba, hogy Fényt vigyenek a Föld egynéhány legsötétebb jellegébe. Egészen sok lélek van az illuminátusok családjaiból, akik a Fényből valók, és akik megtestesültek, hogy segítsék a Földet csodálatos módokon a felemelkedéssel kapcsolatosan, azonban közülük sokan ezidáig még nem fogják fel felemelkedettebb lehetőségeiket, mellyel sokan rendelkeznek, viszont sosem ismerik be a megtorlástól való félelmük okán. Ezek a bátor lelkek számos sötét rituálénak és illúziónak voltak kitéve, melyek az üresség, magány, veszteség és megbánás mély érzésében hagyták őket. Az illuminátusok „fejei” családjaikban bábuként használták ezeknek a testeit, hogy elmondhatatlan tetteket kövessenek el, bár Karma nem kötődött ahhoz a lélekhez, akinek a testét a sötétek átmenetileg ellopták, mivel az nem az a lélek volt, aki elkövette a tettet, az a sötét lény volt, aki elfoglalta a lélek testét a fent említett sötét rituáléknak köszönhetően. Ez egy kicsit nehéz téma, hogy belemélyedjünk, azonban mindamellett ez az egyik téma a sok közül, mely Fényre fog derülni. Ismét, annak ellenére, amit megtudtok az illuminátusokra, vagy más sötéthez igazodó családokra vonatkozóan, kérünk titeket, kerüljétek el a bármilyen fajta gyűlölet, vagy keserűség érzését, hiszen ez csupán azt a bizonyos rezgést fogja táplálni, melyből most emelkedtek ki.

A Fiastyúki Felső Tanács és a Fiastyúki Kilencek Tanácsa vagyunk, és mindenkinek, aki összekapcsolódik energiánkkal szavainkat olvasva, küldjük legtisztább Szeretetünket és Fényünket. Mindnyájatokat kérjük, nyissa meg szívét, és érezze ezt a kapcsolatot, érezze Szeretetünk lüktetését auramezőtökön és energetikai testeiteken keresztül. Nagyon Szeretünk mindnyájatokat, és igen rövidesen ismét láttok minket.

Köszönöm a Fiastyúki Felső Tanácsnak és a Fiastyúki Kilencek Tanácsának!


[*] Az angol szövegben itt Wes írása női minőségre utal

Csatornázta: © Wes Annac
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések: