2011. július 28., csütörtök

Lélek hatalom


“Lélek hatalom”
Shakespeare, Platón és John Keats
2011. június 23.

Helen: [Ez a hét a nyári napforduló hete, és meg fogom kérni a Mestereket, hogy magyarázzák el, hogyan teszünk szert lelkünk mesteri ismeretére, illetve hogyan válunk „lélek mesterré”. Kapcsolatba léptem a Galaktikus Inter-kommunikátorral az otthonom felett; a huszadik síkon és a felett meghívtam a Nyelvi Hármast (Shakespeare-t, Platónt, és John Keats-t), hogy osszák meg tudásukat és bölcsességüket. Mondtam, hogy én a kilencedik síkon csatornázok. Továbbították észrevételeiket a Galaktikus Inter-kommunikátornak, ahol megkapom. Az én állomásom nyitott.]

Shakespeare: Ó, ismertelek téged, amikor a Földön jártam. Régen szokásunk volt, hogy máglyán megégettük a hozzád hasonlókat.

Helen: Jó napot, Mester. Köszönöm, hogy befogadtál. Élvezni fogom az ékesszólást, mellyel a Hármas fogja bemutatni ezt a csodálatos eseményt, a 2011-es nyári napfordulót. Kérlek, folytasd!

Shakespeare: Mikor kisfiú voltam, figyeltem a napok hosszabbodását. Nyáron még egy órát kinn tudtam játszani. Amikor a napok rövidültek, olyan volt, mintha rövidebbé válnának, és korán visszavonultam.

Amikor az emberek a Földön tudomást szereznek arról, kik ők, magasabbra nőnek. Örömmel fogják megtölteni magukat. Az öröm egy növekvő energia, így növekedni fognak. A mi szintünkön megnöveljük örömünket, és folyamatosan megosztjuk ezt. Amikor John Keats-szel találkozunk egy napos reggelen, az egyik szonettjével köszöntjük, eltekintve attól, hogy hadarom a szavakat. Azonnal elkötelezett, hogy örömmel létrehozzon egy újat. Ő egy tökéletes öröm.

Platón általában szórakoztató gyors válaszaival mások megjegyzéseire.

A mi birodalmunkban az élet a tanulási és tanítási tevékenységek sorozatából áll. Amikor felfedezitek „lélek hatalmatokat”, a felvilágosodáshoz vezető létrán egy másik lépcsőfokot léptek feljebb. Mintha egy hegytetőről néznétek az eseményeket és az embereket. Azonnal a földi életetek irányítóivá és útmutatóivá [mentoraivá] váltok. Meghozzátok a döntést, hogy embertársaitokat szolgáljátok. Ekkor kezdődik igazán el az öröm.

Platón: Látjátok, hogy Will mester sosincs szűkében a szavaknak. Mi a „lélek hatalom”? A Felső Tanácsban lévők elérték a tökéletes lélek hatalmat. Egy szilárd döntés meghozatala olyan könnyű számukra, mint a lélegzetvétel. Amikor az egyik eléri a teljes megismerés, minden lény, minden megértés állapotát, olyannak tűnik, mint egy tiszteletre méltó bíró a bíróságon.

A Felemelkedés előtt nem érhettek el ilyen magas szintet, viszont rendelkezni fogtok minden lehetőséggel, hogy elérjétek, amikor felemelkedtek.

John Keats:

A virág hervadt,
A magok földre hulltak.
Jaj, véltük,
Virágok nem lesznek.

Ám csoda történt,
És tavasszal
A mag felkelt,
És létrehozott egy virágot.

Felébredtek,
Ti vagytok e mag,
Lélek hatalmatok magját
Táplálni fogja
Nap és eső,
S virágba borul ismét.

Virulni fogtok,
Kegyességgel és vígan,
S látjátok fiaitok és lányaitok
Jönni örömben élni.

Helen: Köszönöm, drága útmutatók [mentorok]!

http://www.earthcrew.org/

Nincsenek megjegyzések:


Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak: http://www.youtube.com/watch?v=g7cylfQtkDg