2011. július 28., csütörtök

Lélek hatalom


“Lélek hatalom”
Shakespeare, Platón és John Keats
2011. június 23.

Helen: [Ez a hét a nyári napforduló hete, és meg fogom kérni a Mestereket, hogy magyarázzák el, hogyan teszünk szert lelkünk mesteri ismeretére, illetve hogyan válunk „lélek mesterré”. Kapcsolatba léptem a Galaktikus Inter-kommunikátorral az otthonom felett; a huszadik síkon és a felett meghívtam a Nyelvi Hármast (Shakespeare-t, Platónt, és John Keats-t), hogy osszák meg tudásukat és bölcsességüket. Mondtam, hogy én a kilencedik síkon csatornázok. Továbbították észrevételeiket a Galaktikus Inter-kommunikátornak, ahol megkapom. Az én állomásom nyitott.]

Shakespeare: Ó, ismertelek téged, amikor a Földön jártam. Régen szokásunk volt, hogy máglyán megégettük a hozzád hasonlókat.

Helen: Jó napot, Mester. Köszönöm, hogy befogadtál. Élvezni fogom az ékesszólást, mellyel a Hármas fogja bemutatni ezt a csodálatos eseményt, a 2011-es nyári napfordulót. Kérlek, folytasd!

Shakespeare: Mikor kisfiú voltam, figyeltem a napok hosszabbodását. Nyáron még egy órát kinn tudtam játszani. Amikor a napok rövidültek, olyan volt, mintha rövidebbé válnának, és korán visszavonultam.

Amikor az emberek a Földön tudomást szereznek arról, kik ők, magasabbra nőnek. Örömmel fogják megtölteni magukat. Az öröm egy növekvő energia, így növekedni fognak. A mi szintünkön megnöveljük örömünket, és folyamatosan megosztjuk ezt. Amikor John Keats-szel találkozunk egy napos reggelen, az egyik szonettjével köszöntjük, eltekintve attól, hogy hadarom a szavakat. Azonnal elkötelezett, hogy örömmel létrehozzon egy újat. Ő egy tökéletes öröm.

Platón általában szórakoztató gyors válaszaival mások megjegyzéseire.

A mi birodalmunkban az élet a tanulási és tanítási tevékenységek sorozatából áll. Amikor felfedezitek „lélek hatalmatokat”, a felvilágosodáshoz vezető létrán egy másik lépcsőfokot léptek feljebb. Mintha egy hegytetőről néznétek az eseményeket és az embereket. Azonnal a földi életetek irányítóivá és útmutatóivá [mentoraivá] váltok. Meghozzátok a döntést, hogy embertársaitokat szolgáljátok. Ekkor kezdődik igazán el az öröm.

Platón: Látjátok, hogy Will mester sosincs szűkében a szavaknak. Mi a „lélek hatalom”? A Felső Tanácsban lévők elérték a tökéletes lélek hatalmat. Egy szilárd döntés meghozatala olyan könnyű számukra, mint a lélegzetvétel. Amikor az egyik eléri a teljes megismerés, minden lény, minden megértés állapotát, olyannak tűnik, mint egy tiszteletre méltó bíró a bíróságon.

A Felemelkedés előtt nem érhettek el ilyen magas szintet, viszont rendelkezni fogtok minden lehetőséggel, hogy elérjétek, amikor felemelkedtek.

John Keats:

A virág hervadt,
A magok földre hulltak.
Jaj, véltük,
Virágok nem lesznek.

Ám csoda történt,
És tavasszal
A mag felkelt,
És létrehozott egy virágot.

Felébredtek,
Ti vagytok e mag,
Lélek hatalmatok magját
Táplálni fogja
Nap és eső,
S virágba borul ismét.

Virulni fogtok,
Kegyességgel és vígan,
S látjátok fiaitok és lányaitok
Jönni örömben élni.

Helen: Köszönöm, drága útmutatók [mentorok]!

http://www.earthcrew.org/Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét! Kérek minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kezelni! Tehát, mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől. Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen sosem téved!
A fordító / szerkesztő nem vállal felelősséget az üzenetek hitelességéért.
Hopi jóslat

"Amikor a madarak lehullnak az égből, és az állatok pusztulnak,

megannyi színből, osztályból, hitvallásból való emberek egy törzse érkezik majd meg a Földre,

akik cselekedeteik és tetteik által ismét zölddé változtatják a Földet.

Őket a Szivárvány harcosaiként fogják ismerni.”

Hopi jóslat [Forrás: www.earthwisdomfoundation.net]

Red Crow [Vörös Varjú] üzenete a világnak:

Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)
(magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLszxp4Js0

A szerzői jogokra vonatkozóan...


Az ezen az oldalon ingyen leközölt cikkeket felhasználni a szerző és a fordító írásos hozzájárulásával lehet.