2011. július 28., csütörtök

Lélek hatalom


“Lélek hatalom”
Shakespeare, Platón és John Keats
2011. június 23.

Helen: [Ez a hét a nyári napforduló hete, és meg fogom kérni a Mestereket, hogy magyarázzák el, hogyan teszünk szert lelkünk mesteri ismeretére, illetve hogyan válunk „lélek mesterré”. Kapcsolatba léptem a Galaktikus Inter-kommunikátorral az otthonom felett; a huszadik síkon és a felett meghívtam a Nyelvi Hármast (Shakespeare-t, Platónt, és John Keats-t), hogy osszák meg tudásukat és bölcsességüket. Mondtam, hogy én a kilencedik síkon csatornázok. Továbbították észrevételeiket a Galaktikus Inter-kommunikátornak, ahol megkapom. Az én állomásom nyitott.]

Shakespeare: Ó, ismertelek téged, amikor a Földön jártam. Régen szokásunk volt, hogy máglyán megégettük a hozzád hasonlókat.

Helen: Jó napot, Mester. Köszönöm, hogy befogadtál. Élvezni fogom az ékesszólást, mellyel a Hármas fogja bemutatni ezt a csodálatos eseményt, a 2011-es nyári napfordulót. Kérlek, folytasd!

Shakespeare: Mikor kisfiú voltam, figyeltem a napok hosszabbodását. Nyáron még egy órát kinn tudtam játszani. Amikor a napok rövidültek, olyan volt, mintha rövidebbé válnának, és korán visszavonultam.

Amikor az emberek a Földön tudomást szereznek arról, kik ők, magasabbra nőnek. Örömmel fogják megtölteni magukat. Az öröm egy növekvő energia, így növekedni fognak. A mi szintünkön megnöveljük örömünket, és folyamatosan megosztjuk ezt. Amikor John Keats-szel találkozunk egy napos reggelen, az egyik szonettjével köszöntjük, eltekintve attól, hogy hadarom a szavakat. Azonnal elkötelezett, hogy örömmel létrehozzon egy újat. Ő egy tökéletes öröm.

Platón általában szórakoztató gyors válaszaival mások megjegyzéseire.

A mi birodalmunkban az élet a tanulási és tanítási tevékenységek sorozatából áll. Amikor felfedezitek „lélek hatalmatokat”, a felvilágosodáshoz vezető létrán egy másik lépcsőfokot léptek feljebb. Mintha egy hegytetőről néznétek az eseményeket és az embereket. Azonnal a földi életetek irányítóivá és útmutatóivá [mentoraivá] váltok. Meghozzátok a döntést, hogy embertársaitokat szolgáljátok. Ekkor kezdődik igazán el az öröm.

Platón: Látjátok, hogy Will mester sosincs szűkében a szavaknak. Mi a „lélek hatalom”? A Felső Tanácsban lévők elérték a tökéletes lélek hatalmat. Egy szilárd döntés meghozatala olyan könnyű számukra, mint a lélegzetvétel. Amikor az egyik eléri a teljes megismerés, minden lény, minden megértés állapotát, olyannak tűnik, mint egy tiszteletre méltó bíró a bíróságon.

A Felemelkedés előtt nem érhettek el ilyen magas szintet, viszont rendelkezni fogtok minden lehetőséggel, hogy elérjétek, amikor felemelkedtek.

John Keats:

A virág hervadt,
A magok földre hulltak.
Jaj, véltük,
Virágok nem lesznek.

Ám csoda történt,
És tavasszal
A mag felkelt,
És létrehozott egy virágot.

Felébredtek,
Ti vagytok e mag,
Lélek hatalmatok magját
Táplálni fogja
Nap és eső,
S virágba borul ismét.

Virulni fogtok,
Kegyességgel és vígan,
S látjátok fiaitok és lányaitok
Jönni örömben élni.

Helen: Köszönöm, drága útmutatók [mentorok]!

http://www.earthcrew.org/

2011. július 26., kedd

Isteni természetetek és személyiségetek


Isteni természetetek és személyiségetek
2011. július 17.

Csatornázta: Shelly Dressel
www.goddesslight.net
Your Divinity & Your Personality
Sunday, July 17, 2011
http://www.goddesslight.net/goddess-channels/your-divinity-your-personality.htm


Végül, ez a csatornázás elviszi az e havi (2011. júliusi) csatornázást az egymillió dollár megjelenítéséről [manifesztációjáról] a következő szintre. E csatornázás közben az Istennő minden egyes embert támogatott az önmagán belüli mélyebb kapcsolat megteremtésében. Ebből a kapcsolatból képes volt segíteni megmutatni, hogyan fogadjatok el többet abból, akik vagytok. Ez különböző módokon képes megjeleníteni [manifesztálni]. Néha ez a dolgok végrehajtásának / befejezésének a képességéről szól. Máskor ez egy belső tudatosság, mely túlhalad a sajátságos szavakon.

Ennek a csatornázásnak a túlnyomó része abból áll, hogy az Istennő segíti az embereket észrevenni, mi az isteni természetük, és mi a személyiségük. Ahogy ő a személyiségre hivatkozik, ez egészében az, ami titeket emberré tesz. Néhányan erre az egoként hivatkozhatnak. Amikor felépítetek egy a személyiségetekből eredő vágyakra alapozott életet, ez lekapcsoltnak, üresnek, és sekélyesnek érződhet. Amikor felismeritek, mi az isteni természetetek, és mi formálódik ki ebből, ennek az érzése a gazdagság, beteljesültség, elégedettség és kiteljesedettség lesz.

A legtöbb emberben ez egy vegyülék [kombináció]; a kulcs számotokra felismerni, hol található életetek, szándékotok és tudatosságotok túlnyomó részének a megalapozása. Abban is segített nektek, hogy megalkossatok a tudatosságotok folyamából egy igazodást az ÉN VAGYOK jelenléteteken át, azért, hogy többet tudhassatok arról, kik vagytok, és mivel bírtok, ami kihúz a múlt élményeinek jellegéből.

Következésképpen, amikor elérkezik bármi a megjelenítéshez életetekben, ez minél erősebb, annál összpontosítottabbak vagytok isteniségeteknek egy alapjára; minél nagyobbak a lehetőségeitek [potenciáljaitok] annál kiterjesztettebb a megnyilvánításotok [manifesztációtok].

Shelly

A csatornázás leirata:

Nama sika; venia benya ÉN VAGYOK az egyetlen, ÉN VAGYOK a teljesség.

Üdvözöllek titeket, szeretett családom! Kibocsátom szeretetem mindegyikőtökre. Rátok árasztom annak a lényegét, aki vagyok, azért, hogy érezhessétek igazodásotokat ahhoz, akik vagytok!

Oly öröm képesnek lenni eljönni, és megosztani veletek ezt az időt! Olyan érzés, mintha oly sok történés lenne itt, nem csupán az egész világban, hanem bennetek is!

Olyan érzés, mintha mindenki változna, és elmozdulna egy sokkal felgyorsultabb léptékben, [ahhoz képest,] mint ahogy a múltban. Ez a válasz a felemelkedési folyamatra, viszont ez a választásotokra is a válasz, melyet életetekben meghoztok.

Felhívok mindenkit, hogy ragadja meg a pillanatot, és hozza meg a döntést, hogy ellazultan érezze magát, hogy elengedjen bármit, ami esetleg körülötte van, és engedjétek meg magatoknak, hogy csupán erre a pillanatra gondoljatok! Csupán gondoljatok lélegzet nélkül tudatosságotokra, és szándékotokra, hogy elmenjetek oda, ahová ezek az energiák elvihetnek!

Egy kicsit mindig nagyra értékelem a beszédet a legelején, mint ez is, mert látlak titeket, ahogy elengeditek a feszültséget és a terheket, melyeket magatokkal cipeltek.

Tehát, most, ahogy készen álltok, meghívlak titeket, hogy vegyetek még egy mély lélegzetet, belélegezve le, lényetek középpontjába, majd ahogy kilélegeztek, tudatosan engedjétek el fizikai testeket! Engedjétek meg tudatosságotoknak felszabadulni oly módon, hogy elmozduljon a mágneses rács terébe.

Ahogy megérkezik ide, e térbe, engedjétek magatoknak érzékelni, mi ez. Ez egy olyan tér, ahol összekapcsolódtok felsőbb énetekkel. Ez az a tér, ahol hagyjátok, hogy isteniségetek nagyobb mértékben kacsolódjon hozzátok. Érezzétek ezt, és vonjátok be azt, ami számotokra létezik! Néhányan összefonódott ösvények észlelésével bírhatnak; néhányan a tiszta tudat terét érzékelhetik.

Ahogy készen álltok, meghívlak titeket, hogy engedjétek el a Föld mágneses vonzását! Felhívlak titeket, hogy engedjétek meg energiáitoknak kiterjeszkedni oly módon, hogy érezhessétek a kristályrács lényegét [esszenciáját]! Ahogy megengeditek magatoknak, hogy beleolvadjatok e térbe, nyíljatok meg a tudatban és energiában a különböző változások érzékelésének, ahogy átáramolnak ide. Néhányan esetleg bírhatnak az emelkedések [gradiensek] és az energia érzékelésével, mások esetleg csupán az egésznek egy energiaként való érzetével bírhatnak.

Meghívlak titeket, hogy változzatok még egyszer; ez alkalommal engedjétek meg magatoknak elmozdulni a lélek síkjának terébe! Nyúljatok ki istenségetekhez! Ahogy tudatotok áramlására történő megnyílás érzetével bírtok, hozzátok elő az ÉN VAGYOK jelenlétetekkel történő összekötés szándékát!

Ahogy ezt a lényeget érzitek, ahogy ez az energia belétek hatol, és körétek mozdul, engedjétek meg magatoknak megnyílni a sok, sok, sok szempont, oldal érzékelésének, mely összeállítja azt, akik vagytok. Ahogy megengeditek tudatosságotoknak ily módon elmozdulni, a még több eltérést [varianciát] fogadtok be, mely megalkotta azt, akik vagytok.

Én, az Istennő behatolok közétek. Kinyúlok, és mindegyikőtöket átölellek. Ahogy ezt teszem, a „Minden Ami Van” terébe találjátok magatokat elmozdulni. Ahogy megérkezünk ide, a „Minden, Ami Van”-ba, invitállak titeket, hogy engedjétek meg magatoknak repülni, úgy, mintha szabadon szárnyalnátok.

Mint ahogy tudjátok, ez a teremtés helye. Ez az a hely, ahol igazán azok lehettek, akik vagytok. Gyakorolhatjátok a különböző lehetőségeket! Tudomást szerezhettek nemcsak ennek az életnek a többféle szempontjáról, hanem arról is, ami összeállítja istenségeteket.

Ahogy összegyűlünk e téren belül, hallgatom a különféle közléseket, melyeket hozzám küldtök.

Sok minden van, amiről szeretnék beszélni veletek ezzel az estével kapcsolatosan. Legutóbb, amikor együtt dolgoztunk, munkálkodtunk azokon a lépéseken, mely elvisz titeket az egymillió dollár megjelenítéséhez [manifesztálásához]. Oly nagy móka és izgatottság volt e körül az élmény körül!

Néhány lépést átadtam nektek, melyeket követhettek. Dolgoztam energiátokkal, hogy segítsek elengedni bármit, ami az útban állhat, majd az egész este végére mindenkit az egészen a tíz-húsz millió dollár összegyűjtésének helyén láttam. Számos ember volt, aki elhatározta, hogy épp még nagyobbat gondol. A világért sem ez az egyetlen módja, hogy ezt megtegyétek, viszont ez az egyik.

Így, vissza akartam jönni, és újra felkeresni ezt az utat ma este. Felhívlak titeket, hogy vegyetek egy mély lélegzetet, és ahogyan ezt teszitek, nyúljatok ki, mintha átadnának nektek – esetleg egy csekket, egy átutalási megbízást, talán az egymillió dollárt készpénzben, és ahogy ezt beveszitek a kezetekbe, engedjétek meg magatoknak átérezni, bármi is az, hogy ez áthaladjon rajtatok.

Engedjétek meg magatoknak rácsatlakozni még mélyebben arra, hogy mi ez az élmény számotokra. Most a hatalmas többségetek nagyon kellemesen érzi magát ezzel a pénzösszeggel. Így, szeretném ezt egy pár más irányba vinni.

Az egyik dolog, amiről szeretnék veletek beszélni az, ami esetleg az isteni gondolatok, vagy isteni cselekedetek, ellentétben azokkal, melyek az egon alapulnak. Most, Shellyn keresztül, néha az egotokra személyiségetekként hivatkozunk. Ezek közül bármelyikről, ha beszélek, ezek felcserélhetőek szándékoznak lenni, mert amikor az egyén személyiségéről beszélünk, mindenki tudja, hogy felmerül egy érzés azzal kapcsolatosan, ami ezzel az egyénnel kapcsolatos. Amikor az egyén egojáról beszélünk, ez néha negatív jelentéssel, vagy korlátozott értelemmel társult.

Tehát azért a célért, amin dolgozunk, megszólítjuk személyiségeteket, vagy egotokat, mely azon részetek, ami emberi létetek.

Ahogy egy mély lélegzetet vesztek, és megengeditek összpontosításotoknak eljutni szívetek központjába, engedjétek meg magatoknak itt lenni, a „Minden, Ami Van” terében, és valójában igazán megismerni és érezni isteni természeteteket.

Most, a következő lépés okán néhányatoknak esetleg van egy különleges érzete, vagy elképzelése, míg mások csupán egy igen bizonytalan érzettel bírnak. Viszont szeretném tőletek, hogy bírjatok a megfordulás és az isteni természetetekre történő visszapillantás érzetével. Ahogy ezt teszitek, meghívlak titeket, hogy kövessétek energiáitokat, mintha a tudat áramlatán tennétek ezt, azért, hogy összekapcsolódhassatok az ÉN VAGYOK jelenlétetekkel.

Ahogy ezt teszitek, kérlek titeket, ismerjétek meg, hogy milyen lehetett néhány életidőtök. Ismételten, ez lehet egy általános tudás érzete, vagy lehet sajátos. Ha üresen tértek vissza, akkor vegyetek velem egy mély lélegzetet [mély lélegzet], és ahogy átlélegzem, kitisztítom az energiákat, és ösztönözlek titeket, hogy még egyszer pillantsatok efelé a tér felé, és legyetek nyitottak igazán átérezni az igazodást isteni természetetekhez!

Sokan közületek ezt egy „szeretet átmosó [hullámaként]” érzik. Ezt az „erő átmosó [zuhatagaként]” érzik. Láthatjátok, vagy érezhetitek más módokon. Fontos számotokra nyitva állni, és elismerni, elfogadni, kik vagytok mag létezésetekben.

Ahogy mérlegelitek a dolgokat mindennapi életetek során, tekintsétek magatokat életeteken átsétálóként. Nagyon tudatában vagytok az elemek jellegeivel, melyek isteni természetetekként belépnek. Ahogy életetekben néhány megvalósítást fontolgattok, lehet egy részetek, melynek van egy ilyen érzete: „teljesítettem, beteljesítettem célom, és elvégeztem.”

Meghívlak titeket, hogy menjetek el életetekben arra a helyre, amikor bírtatok ezzel az érzéssel. Ahogy ezt teszitek az idő e pillanatában, ahogy az igazodás e terében vagytok, nyíljatok meg, és néhányotok számára ez olyan érzés lehet, mintha egy pár réteget lehámoznátok, míg le nem értek mag lényetekhez, és amikor igazodtok ehhez a megvalósításhoz, engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek alapotok érzését, mely az isteni természetetek irányában volt, vagy személyiségeteken alapult. Sok számára ez a kettő keveréke, és gyakran nehéz megkülönböztetni az egyiket a másiktól.

Tehát, felhívlak titeket, hogy gondoljátok át ismét; lehet, hogy ez egy beteljesítés, viszont szemléljetek meg az életetekben egy időt, melyben sikeresek voltatok. Lehetséges, hogy győztetek egy játékban, esetleg egy díjat nyertetek. Ki tudja, mi lehet ez? Viszont mérlegeljetek egy időt, melyben méltányoltak teljesítményetekért, és ez jó érzés volt, azonban lehetséges, hogy valami hiányzott.

A kérdés itt ez: ez olyan érzés volt – bármit is kutattok – hogy ennek alapja személyiségeteken, vagy ego jellegeteken nyugodott, az isteni természetetekkel szemben állókén? Van egy különbség. Tudom, mindnyájatok közül hányan voltak nagyon elkötelezettek személyes útjuk iránt. Kiválasztottátok, mit hajszoltok, hogy [nektek] legyen. Kiválasztottátok, hogy egy nagyobb igazodást teremtetek isteni természetetekhez. Azt választottátok, hogy elmozdultok a felemelkedési folyamatba, bármilyen formában, mely nektek szánt.

Mérlegeljük a beteljesítést, melyet hajszoltok mindennapi életetek során. Gondoljatok magatokra az életben, ahogy éltek, és néhány dologra. Kezdjük azzal, amivel már rendelkeztek. Esetleg van sok dolog, legyen az akár anyagi, vagy önmagatokon kívül álló dolog, mellyel körülvettétek magatokat?

Hadd legyek nagyon világos legelőször is, miszerint abszolút semmi rossz nincs azzal, hogy sok anyagi dologgal bírtok magatok körül. Ez egy pompás módja számotokra megtapasztalni az életet; és higgyetek nekem, hogy mindenkinek ilyen sokkal kellene rendelkeznie bármiből, melyet birtokolni hajszolnak. Most, ahogy mondtam, jöjjünk vissza azokhoz a dolgokhoz, melyekkel rendelkeztek életetekben.

Ahogy néhányon eltűnődtök, ez a beteljesítés érzetét nyújtja, vagy a szív középpontjához, és isteni természetetekhez igazodik, ahogy fizikai lényetekben megnyilvánul? Most ezt mondhatjátok: „mindez ugyanilyen érzés”, és ez jó.

Folytassátok, hogy áthaladtok életeteken, esetleg néhány megvalósításra gondoltok, mellyel bírtok. Bírhattok ezekkel a dolgokkal esetleg úgy, hogy teljesítettétek, vagy megtapasztaltátok, és ezt megtettétek, mert lehet, hogy egy bizonyos rangot [státuszt] adott, illetve talán azt az állást nyújtotta, melyet kutattatok, egy otthont, melynek birtoklására vágytatok? Célom itt számotokra az, hogy mérlegeljétek a dolgokat, melyeket megjelenítettetek [manifesztáltatok], vagy melyeket akartatok, és amikor rácsatlakoztok ezekre az energiákra, érezhetitek a különbséget.

Ez egy igazodás hozzám, amikor az istenséggel való kapcsolatomban vagyok, és utána más dolgokhoz, melyeket elvégeztetek, vagy megvalósítottatok, és valahogyan tőletek lekapcsoltnak érződik. Olyan érzés, mint valami, amit teljesítettetek, és élveztétek, és épp az volt, amit akartatok, azonban otthagyott titeket az üresség érzetében, vagy esetleg az egyedüllét és magány érzésében. Bármikor, amikor valamit beteljesítettetek, melynek birtoklását hajszoltátok, és ez az üresség, magányosság, vagy lekapcsoltság érzéséhez vezetetett titeket, akkor elmozdultatok isteni természetetektől a személyiségetekbe.

Ahogy átgondoltok bármit, melynek birtoklását keresitek, ez valami, mely belső lényetekből örömtelivé és boldoggá tesz titeket, vagy valami, melyről úgy érzitek, hogy boldoggá tesz titeket, ha egyszer elértek oda? Néha nagyon nehéz kideríteni a különbséget.

Következésképpen meghívnálak titeket, kezdjétek el gyakorolni, hogy felteszitek magatoknak ezt a kérdést. „Azért akarom ezt a dolgot, mert ez az isteni természetemhez, a lelkem választásához igazodik?” Először a „nem tudom, nem tudom, nem tudom” választ kaphatjátok. Mindig megkaphatjátok ezt a választ. Az én érzetem az, hogy minél többet teszitek fel magatoknak ezt a kérdést a tudatosság tiszta szándékával, elkezdtek majd nagyon könnyen különbséget tenni: „ez az én isteni természetemen alapul, vagy ez az én egomon, és személyiségemen alapul?”

Úgy találhatjátok, hogy elkezdtek megalkotni egy még mélyebb igazodást isteni természetetekhez e gyakorlaton keresztül, még nagyobb anyagi dolgokat manifesztáltok életetekben.

Jöjjünk vissza ehhez az egymillió dollárhoz, melyről e hónap okán beszéltünk, a pénzről, értve ez alatt 2011. júliusát. Mivel itt vagytok isteni természeteteken belül, és ahogy összekapcsolódtok emberi önvalótokkal a Földön, meghívlak titeket, hogy ismét lépjetek be annak a pénznek a terébe, melyet nemrég nyújtottam át nektek.

Ezzel a nagyobb tisztasággal, milyen az érzés számotokra birtokolni ezt a pénzt a pénzeteken belül, a pénzetek mezején belül, ha-ha energiamezőtökön belül?

Megfigyelem, hogy közületek sokan bírnak korlátokkal e helyen, mert egy nagy pénzösszeg megjelenítése [manifesztálása] nem isteni, vagy ezt a pénzösszeget megjeleníteni anyagi, és ez negatív dolog.

Tehát, még ha részetekként is akarhatjátok, van egy másik részetek, mely ugyanolyan erősen behúzza a fékeket, és felhúzza a korlátokat. Így, lélegezzetek mélyen le önmagatokba, és ahogy ezt tesztek, legyen meg bármilyen ellenállás kitisztításának egy érzete, tisztítsátok ki a hiedelmeket, melyek többé nem értetek működnek, tisztítsatok ki bármilyen gátlást, elzáródást, mellyel rendelkezhettek.

Ha keresitek az ezen érték, vagy pénzösszeg közötti nagyobb igazodás megértését, akkor nyúljatok bele az ÉN VAGYOK jelenlétbe. Garantálhatom, hogy közületek mindenki egy s más ponton a tudat e folyamán át rendelkezett gazdagsággal, azt meghaladva, amit el tudtok képzelni.

Tehát, már teljesítettétek ezt. Már létrehoztátok, és számotokra elérhető támogató működésként [mechanizmusként]. Lélegezzetek mélyen, meghívva e támogatás áramlatát, behívva ennek az energiának az özönét, hogy felbukkanjon bennetek, megalkotva egy nagyszerűbb alapot önmagatokban.

Sebességet fogok váltani, és egy másik kérdést teszek fel. Volt valaha az életetekben olyan alkalom, melyen képesek voltatok meghökkenni dolgokon? Lehetséges, hogy ez egy alkotóképesség [kreativitás] volt bennetek, esetleg a felfogóképességetek [intelligenciátok] volt, vagy a szervezőképességetek, ki tudja, mi volt ez talán.

Azonban van valami életetekben, melyen eltűnődtetek, és esetleg ez akkor volt, amikor felnőttetek, és szüleitek mondták ezt, vagy esetleg ti magatok mondtátok ezt: „ó, rendben van, sokan képesek ezt megtenni”. Más szavakkal, leértékelitek képességeteket.

Lehetséges, hogy egy másik szóhasználat volt az, melyet önmagatokkal kapcsolatosan használtatok, vagy valaki alkalmazta veletek szemben ez: „egoista vagy, ha ezt gondolod”. És ismét, most használom az ego szót, mert mindenki tudja, mit jelent.

Itt, a „Minden, Ami Van” terében, meghívlak titeket, hogy tekintsetek bele szívetekbe, és gondolkozzatok el életetekben ezeken a dolgokon, ezeken az időkön, amikor igazán pompásak voltatok, ezeken az időkön, amikor bámulatosak voltatok energiáitokban. Gondolkozzatok el ezen, és felhívlak titeket, hogy legyetek teljesen őszinték magatokhoz, és fogadjátok el ezt; igen, ez ti vagytok, és igen, rendelkeztek ezzel a képességgel.

Ahogy napjaitokon keresztülhaladtok, és felteszitek magatoknak ezt a kérdést: „ez az az isteni természet, vagy ez az az ego, vagy személyiség?” Nevezetesen, amikor ezekhez a dolgokhoz eljut, vagy esetleg elér egy dologhoz, bármi legyen az, mely páratlan számotokra, és tudjátok, hogy ez tesz titeket különlegessé, akkor felhívlak titeket, hogy nyíljatok meg az áramlás egy érzetének, és érezzétek, ahogy átmos titeket, érezzétek, mit kell méltányolnotok belül.

Közületek sok emberben látom épp most, hogy szinte egy megkönnyebbülés elismerni ezt, mert ez olyan, mintha lenne bennetek valami, mely arra várt, hogy tudassa jelenlétét, mely arra várt, hogy figyelmeteket megragadja, mert akár szerények vagytok, akár nem akartok többet magatokból, tudomást sem vettetek róla, és elnyomtátok.

Ez a lehetőségetek, hogy megengedjétek a felbukkanását, hadd jöjjön ki [mély levegő], és hadd áradjon ki belőletek! Ismét, micsoda megkönnyebbülés ez! Ahogy rátok pillantok, közületek oly sokat látok belépni saját magába. Látom, ahogy elismeritek azt, akik vagytok, és elfogadjátok képességeteket. Ez nem mindig könnyű dolog számotokra megtenni. Néhányatok azt gondolhatja, hogy ez felelősségekkel jár, vagy velejárókat von maga után. Amit én hiszek, segíthet nektek életetek minden szempontjában az, hogy megnyíljatok, és fogadjátok el, mi ez, és önmagatokként fogadjátok el ezt.

Ahogy belül elfogadjátok ezt, valami olyan dolgot méltányoltok, melyet működésbe hoztok isteni természetekként, mielőtt beléptetek, és éltétek volna ezt az életet. Nem szükséges beszélni erről egyetlen léleknek sem. Ez a tiétek, ez személyes, ez ti vagytok, rólatok szól, értetek van, mert ez ti vagytok.

Ha összekapcsolódtok valamivel önmagatokkal, és ez üresnek érződik, és nem olyan érzés, mint a saját magatoké, meghívlak titeket, hogy tegyétek fel ezt a kérdést. „Ez ez az isteni természet, vagy ez a személyiség?”

Úgy találhatjátok, hogy néhány olyan dolog, melyet magatokra vettetek, a személyiségen alapult, mely szemben áll az isteni természettel, következésképpen elengedhetitek. Ha van önként magatokra vállalt kötelezettségetek, vagy cselekedetetek, felismerhetitek, hogy ez igazán nem az isteni természetetek támogatásának eszközeként van itt, így elengedhetitek.

Ahogy mérlegelitek azokat a cselekedeteket, melyeket megtettetek, vagy életetek szempontjait, melyeket esetleg azért éltek meg, mert valaki más ezt várja el tőletek, elengedhetitek. Most, ha van valami, amit valaki más vár el, és azt választjátok, hogy ezzel bírjatok, és felismeritek, hogy ez az isteni természetetekből fakad, akkor ez egy egészen más történet. Azonban, ha vannak tevékenységek, melyeket tesztek esetleg, magatokra vállalva azt az életet, melyet éltek, és ez valaki más választásán és vágyán alapul, ösztönözlek titeket, hogy engedjétek el ezt.

Ahogy birtokba veszitek azt, akik vagytok, növekedtek isteni természetetekben, és fejlődtök tudatosságotokban. Ahogy elfogadjátok ezt a személyt, melyre mindig is titkoltan gondoltatok, hogy ti vagytok, valamint önmagatokban ezeket a képességeket, melyre úgy gondoltatok: „igen, ez az a valami, amit képes vagyok megtenni”, és magatokra veszitek, önmagatokba olvasztjátok, és felismeritek, hogy „ez önmagam igazsága”, akkor érzitek, mennyit gyarapodtatok.

Néha nehéz lehet elengedni valaki más elvárásait irányotokban, azonban úgy fogjátok találni, hogy minél jobban összekapcsolódtatok isteni természetetekkel, annál jobban abból a térből fogjátok élni életeteket, melyben azokként tisztelitek magatokat, akik vagytok; akkor az összes többi dolog távol fog esni tőletek, és ezt sérülés [trauma] és nehézség nélkülinek fogjátok találni.

Különösen izgatott vagyok azzal kapcsolatosan, ami ma este megy végbe! Hiszek mindannyitokban, és hiszem, hogy ahogy beléptek oly nagyon teljesen isteni természetetekbe, hogy az öröm fog sugározni belőletek. Békében lesztek. Elégedettek lesztek mindazzal, ami életetekben történik. Ami pedig a millió dollárokat illeti, könnyű lesz kiterjeszkedni oly nagyon, vagy oly kevéssé, ahogy szeretnétek.

Ahogy élitek életeteket az elkövetkező több héten keresztül, ösztönözlek titeket, hogy tegyetek meg bármit, amire szükségetek van megtenni, hogy igazak lehessetek ahhoz, akik vagytok. Ha nem tudjátok, kik vagytok, akkor kezdjétek el kérdezgetni: „örömöt alkot meg szívemben, ahogy ezeket a lépéseket, vagy cselekedetet megteszem?” Másik kérdés, amit feltehettek magatoknak: „mi az, ami boldoggá tesz, amikor szándékozom megtenni?”

Az irány, hogy segítsek nektek rájönni, mi a lélek által vezérelt az, hogy ezeket a dolgokat kövessétek, melyek segítenek nektek boldognak, izgatottnak, elégedettnek, vagy kiterjeszkedettnek érezni magatokat.

Most pedig, ösztönözlek titeket, hogy nézzetek körül. Nézzetek körül, nemcsak itt a „Minden, Ami Van” terében, hanem nézzetek körül életetekben a Földön a „Minden, Ami Van” távlatából. Vannak dolgok, melyeket szeretnétek megváltoztatni? Tegyétek ezt most meg azzal a szándékkal, hogy könnyebb lesz számotokra ezt megtenni mindennapi életetek során.

Ahogy fontolóra vesztek mindent, ami történik, tegyétek fel magatoknak a kérdést: „Ez az én isteni természetem, vagy ez az én személyiségem?” Sokatokat látom körben szárnyalni, kiterjeszkedni, az energiákkal játszani, számos eltérő irányba elmozdulni.

Meghívlak mindannyitokat, hogy csoportként gyertek vissza. Ha kutatjátok az ide való visszatérést, hogy minden lehetséges módon játsszatok, tegyétek meg, viszont most, ahogy csoportként visszajöttök, nézzetek körül, mindegyikőtökre, és ahogy ezt teszitek, isteni természetetek szemével lássátok egymást.

~~ Ansaluia ~~ Ahogy eltűnődtök ezen a szón, kiterjesztitek saját isteni természeteteket; méltányoljátok isteniségeteket, és rápillantotok körülöttetek a többiekre, és isteni természetükként látjátok őket. Ez egy gyönyörű dolog! Ez az, ami vezeti az életet, vagy megengedi az életnek a növekedés folytatását.

Így, mindannyitok közül előjön mind a Föld, mind az új Föld hologramja. Ahogy fontolgatjátok, kik vagytok isteni természetetekből, és kik vagytok mindennapi életetekben, ösztönözlek titeket, hogy küldjétek el ezt az áramlást a hologramba. Ahogy ez az áramlás folytatja a lejövetelt, engedjétek meg magatoknak átérezni, vagy érzékelni a hatalommal felruházott energia elmozdulását, ahogy áthalad rajtatok. Maga a hologram fényt kezd el kisugározni. E fény némelyike színnel telt, a többi viszont csupán egy tiszta fehér fény.

Ahogy ezek a hologramok egyszer megtelítődtek, elkezdenek elmozdulni. Áthaladnak a téren, mely az új Földhöz igazodott, ki a kristályrácshoz, az új Föld felé, és a Földetek hologramja elmozdul lefelé, fizikai világotok energiájához. Elmozdul magának a Földnek a középpontjába. 

Összekapcsolódik a kristályokkal, mely a középpontot alkotja. Minden iránnyal összekapcsolódik az energiákban, és a Föld középpontjából elkezd sugározni, és ahogy sugárzik kifelé, feljön a Földön keresztül.

Oly módon jön fel, mely segít a kollektív tudat elmozdításában; feljön a Földből fizikai testetekbe is. Ösztönözlek titeket, ahogy érzitek ezt az energiát, ismerjétek fel, hogy ez ti vagytok! Ez ti vagytok isteni természetetekként! Ez a ti lényetek, telve annak a tudásával, akik vagytok, és a lehetőségeivel annak, akik vagytok, és ahová mehettek.

Hadd mosson át tieteket, majd küldjétek ki magatokból a közösségeteknek, az éterbe, a mágneses rácsba; ez egy energiamező megalkotásának egy másik eszköze, mely támogatni fog titeket.

Ahogy megengeditek tudatotoknak visszatérni, még egyszer a „Minden, Ami Van”-hoz, meghívlak titeket, hogy gondoljátok át, mennyire érzitek magatokat leföldeltnek. Tudjátok, hogy visszatérhettek ide bármikor, és gyakoroljátok annak a felismerését, mi az isteni természetetek, és mi a személyiségetek.

Vigyétek magatokkal mindazt, amik vagytok, és engedjétek meg magatoknak, hogy változzatok, azért, hogy visszatérhessetek a lélek síkjára. Ahogy e térbe jöttök, tekintsetek isteni természetetekre! Lehetséges, hogy még többet vesztek észre arról, akik vagytok. Engedjétek meg magatoknak változni! Lehetséges, hogy isteni természetetekből még nagyobb mennyiség van, mely itt marad e téren belül, viszont amennyi hozzátok igazodik, annyi fog veletek jönni.

Haladjatok át a kristályrács energiáin, érezzétek magatokat ebben a kristályos rezgésben úgy, mintha felnagyítanátok és megalkotnátok egy igazodást, mely segít nektek megnyilvánítani [manifesztálni] életetekben.

Átmozdultok ezen keresztül a mágneses rácsba. Ahogy áthaladtok a mágneses rácson, érzitek a Föld mágneses vonzását. Érzitek magatokat visszatérni fizikai testetekbe.

Engedjétek meg magatoknak kiterjeszkedni annyira, amennyire szükséges számotokra, azért, hogy áramoltathassátok tudatotokat, azért, hogy áramoltathassátok tudatosságotokat abban és a körül, akik épp most, ebben a pillanatban vagytok! Ahogy megengeditek magatoknak a beigazodást, egy pillanatra álljatok meg, és kérdezzétek meg magatokat: „íme, itt vagyok a Földön, fizikai testemben, mi az, ami az isteni természetemnek egyedi, vagy esetleg különleges, talán legnagyszerűbb kivetülése?” Engedjétek meg magatoknak elfogadni, hogy ez ti vagytok!

Engedjétek meg magatoknak elfogadni annak a végtelen nagyságát, akik lehettek, és ahogy megalkotjátok ezt az igazodást, mely egyre erősebbé válik bennetek, úgy fogjátok találni, hogy oly sok minden ölt testet [manifesztálódik] körülöttetek. Lehetséges, hogy egy fizikai útban nyilvánul meg, esetleg egy kapcsolatban, vagy a megnyugvás, béke és megelégedés megtalálásában. Legyetek nyitottak, és engedjétek meg mindennek, hogy belétek és körülöttetek áramoljon!

Mindenkinek köszönetet mondunk. Közületek azoktól, akik még mindig a sorban állnak, bocsánatot kérünk, hogy nem tudtunk segíteni nektek ezen az estén, vagy fogadni kérdéseiteket, viszont tudjátok, ha magatokba mélyültök, és ahogy folytatjátok a kiterjeszkedést oly módon, melyről beszéltünk, közületek sokan magatok fogtok rálelni a válaszokra, és valószínűleg már rendelkeztek néhány bepillantással, viszont bízzatok magatokban, bízzatok átalakításotokban, bízzatok ebben a mindig növekedő tudatosságban!

Tudjátok, hogy nem vagytok egyedül, hogy mindig összekapcsoltak vagytok, nemcsak saját isteni természetetekkel, hanem az angyalokkal, a tanácsadókkal, velem és a „Minden, Ami Van”-nal.

Mindig veletek vagyok!

Ansaluia


Shelly Dressel csatornázza a Teremtés Istennőjét, a forrásenergia női megjelenését, ingyenes telekonferencián, melyet minden hónap első és harmadik vasárnapján kínál fel. Minden jog fenntartva! Megoszthatjátok ezt az információt; csupán kérünk, hogy épen és változatlanul őrizzétek meg. További csatornázásokért és információért mind az Istennőről mind Shellyről kérlek, látogassátok meg weboldalunkat: www.goddesslight.net

2011. július 25., hétfő

2011. július 21., csütörtök

A megjelenítés - manifesztáció - lépései


A megjelenítés [manifesztáció] lépései


2011. július 3.
Csatornázás a Teremtés Istennőjétől
Galaktikus Szeretet riporter, Shelly Dressel
website: www.goddesslight.net
http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/steps-manifesting
~STEPS TO MANIFESTING~ FatherMotherGod Amon Ra's picture By FatherMotherGod... - Posted on 15 July 2011 ~GALACTIC LOVE REPORTER Shelly Dressel~

Valójában ennek a közvetítésnek a „Lépések az egymillió dollár megjelenítéséhez [manifesztálásához]” címet akartam adni, mert ez az, amiről az Istennő beszélt a „Minden Ami Van” idején. Ez egy egyedülálló csatornázás, mellyel nemcsak az energiátokon dolgozik számos különböző szinten, hanem segít is nektek tudomást szerezni arról, ami visszatarthat titeket, valamint ezt átváltoztatni. Ez a vele való számos élmény közül az egyik, ahol felfogjátok, hogy ti és ő a dolgokat teljes körpályára hozzátok el a tapasztalás befejezésével.

Miután ez a csatornázás megtörtént, néhány telefonálóval beszélgettem. Mindannyian éreztük a különbséget abban, ahogyan az Istennő képes velünk kölcsönhatásba lépni, míg a Föld síkján vagyunk. Sokkal megalapozottabb energia most, mint a múltban volt. Mi mindnyájan éreztük a végbemenő változást. Hiszem, hogy ez részben a vele együtt dolgozó emberek nagyobb számának köszönhető, viszont ez a változásról is szól, mely a Földre érkező kristályenergia nagyobb mennyiségével megy végbe.

Épp a legelejétől, az Istennő ösztönöz minket, hogy felismerjük, hol vannak gondolataink éppen most. Hiszem, hogy az emberek felvehetnek gondolkodási szokást a dolgokról, vagy életszemléletet, és nem ismerik fel, mekkora hatással van rájuk. Ha gondolataitok a hiány távlatából léteznek, akkor hiányotok lesz. Ha tudatosan átváltjátok őket a bőségbe, látni fogjátok világotokat átváltani a gazdagságba. A kulcs az, hogy nyitottak legyetek, és fogadjátok el a körülöttetek lévő gazdagság számos jelét!

Az egyik igazán fontos szempontja ennek a csatornázásnak az volt, ahogyan támogatta az embereket abban, hogy igazán „meglássák”, kik valójában. Emberekként, önmagunk észlelésével bírunk. Amikor a „Minden Ami Van”-ban, ahogy az emberek igazán megnyílnak, hogy megértsék és felismerjék, milyen hatalmasak, és óriásiak a lehetőségeik, felismerik a megjelenítést [manifesztálást], bármilyen gazdagságot, bőséget akarnak, hogy az a kiegyenlítésben van. A társadalomban azt tanították, hogy ne mondjunk jót magunkról, vagy ne beszéljünk nagyszerűségünkről. Valóban, ez aránytalanul felduzzaszthat egy egot, vagy személyiséget. Azonban, ha az istenségetekben vagytok, és úgy tekintetek magatokra, ahogy léteztek, ti nagyszerűek vagytok! Fogadjátok el ezt valóságnak! Nincs szükségetek „elmondani” ezt senki másnak; csupán valóságotokként kell elfogadnotok ezt!

ShellyNama sika: venia benya; ÉN VAGYOK az egyetlen; ÉN VAGYOK a teljesség.


Üdvözöllek titeket szeretett családom. Kinyúltam mindannyitokhoz. Kiterjesztem ölelésem; kiárasztom szándékom, hogy érezhessetek engem, hogy tudhassátok, én itt vagyok.


Ez alkalommal az országban – az Egyesült Államokban, ahol Shelly él – van a Függetlenség Napjának előestéje; tűzijáték és minden ehhez hasonló dolog durrog a háza körül.


Ünnepként hallja, és következésképpen rácsatlakozik az ünnep energiáira, és kifejezem mély nagyrabecsülésem, és szeretetem mindannyitok felé.


Kinyúlok, hogy ünnepeljem a függetlenséget bármitől, amit szeretnétek magatok mögött hagyni. Kinyúlok, hogy ünnepeljem a függetlenséget, ahogyan elengeditek a rajtatokon kívül álló energiátoktól való függőséget; ahogy tanultok, és növekedtek, és kiterjeszkedtek abba az egyéniségbe, mely érzi, elismeri / méltányolja és tudja, ki.


Kinyúlok hozzátok, és ösztönözlek titeket, hogy megengedjétek nekem a belépést, azért, hogy összeolvadhassak veletek. Ez a hónap a Földetek síkján számos erős energiával volt telve. Telített volt fogyatkozásokkal, a napfordulóval; olyan dolgok tudatosságának ideje volt, mely az emberek számára elérkezik. Ez az elengedés és a tisztítás időszaka volt. Mi, az együtt utazásunk élményében, eltérő módokon éljük át [tapasztaljuk meg].


Minden, amit tesztek életetekben lehet ugyanaz, mint amiről az elmúlt hónap szólt. Viszont, amikor a Világegyetem igazodik a Földhöz, és kihangsúlyozza ezeket az energiákat, mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy elengedjen, akár egy nagyon mély szinten, vagy önmagában átváltson egy új térbe.


Bátorítalak titeket, hogy használjátok ki ezeket az időket. Ha úgy találjátok az energiákról, hogy lehetővé teszik a nyugtalanság, csalódottság [frusztráció] érzéseit, vagy ehhez hasonló dolgokat, akkor tudatosan válasszátok azt, hogy hagyjátok mellőzni ezeket. Tudatosan válasszátok ezeknek az energiáknak az elengedését, és mozduljatok el a nagyobb gondtalanság létébe.


Így van ez. Ahogy elmondtam ezeket a különböző szavakat, mindegyikőtöknek itt a Föld síkján, dolgoztam energiáitokkal, és sok különböző változást éreztem megtörténni mindnyájatokban.


Most meghívlak titeket, hogy bírjatok a fizikai testetek elengedésének érzetével, mintha tudatosságotok átváltana, azért, hogy kiterjeszkedjen a felsőbb énetek terébe, vagy a mágneses rács terébe.


Ahogy elmozdultok ide, e téren belül, engedjétek meg magatoknak átérezni ezeket az energiákat. Érezzétek a kiterjeszkedett tudatotokat, érezzétek az összes többi egyén energiáit, akik szintén itt vannak. Vannak ösvények, melyek összekapcsolnak mindegyikőtöket, és használhatjátok ezeket az ösvényeket annyiszor, amennyiszer ezt választjátok.


Meghívlak titeket, hogy tudatosan változzatok még egyszer! Ez alkalommal, ahogy változtok, engedjétek meg energiáitoknak, hogy még tovább terjeszkedjen. Engedjétek el a Föld mágneses vonzását, és engedjétek meg magatoknak a kristályrács terébe elmozdulni.


Sok ember számára ez egyszerűen a tudatosságnak, vagy a kiterjeszkedésnek egy tere. Mások bírhatnak az energia különböző emelkedéseinek [gradienseinek] észlelésével. Engedjétek meg magatoknak ezeknek az energiáknak az érzékelését, ahogy áthaladnak rajtatok.


Meghívlak titeket, hogy még egyszer változzatok! Ez alkalommal engedjétek meg magatoknak, hogy elmozduljatok a lélek síkjának terébe. Ahogy megérkeztek a lélek síkjára, engedjétek meg magatoknak megérezni azt, ami értetek van. Ahogy kikülditek tudatosságotokat magatokból, bírtok az istenségetekhez való igazodás érzetével.


Ahogy kinyúltok, engedjétek meg magatoknak felölelni mindazt, ami itt van. Ahogy összeolvadtok istenségetekkel, bírhattok a tudatosságotok még tovább történő kiterjeszkedésének érzetével. Érezzétek, hogyan változik ez, ahogy megnyíltok az elismerés még nagyobb terébe.


Én, az Istennő, belépek mindnyájatok közé. Ahogy ezt teszem, kinyúlok, és átölelem mindegyikőtöket. Ahogy energiáim összeolvadnak a tiétekkel, érezhetitek magatokat átváltani a „Minden Ami Van” terébe.


Engedjétek meg magatoknak szabadon szárnyalni ezen a helyen. Engedjétek meg a tudatotoknak kiterjeszkedni olyan messzire, amennyire szeretne. Vegyétek ezt annak a lehetőségeként, hogy megünnepeljétek magatokat. A mindennapi életetek során hányszor álltok meg, és ragadjátok meg az alkalmat, hogy megünnepeljétek azt, akik vagytok, ami életekben történt, amerre tarthattok, és az összes különböző dolgot, mely összeállítja mindennapi életeteket.


Ahogy megragadjátok ezt az alkalmat, hogy megünnepeljétek azt, akik vagytok, amiről életetek szól, meghívlak titeket, hogy mindenekelőtt bírjatok a hátradőlve pihenés érzésével, és egy létállapottal, mely megengedi számotokra, hogy nyitottabbak legyetek, és megragadjátok ezt a kedvező alkalmat, és igazán rápillantsatok arra, akik vagytok életetekben.


Oly gyakran, az embereket az általuk játszott különböző szerepek révén határozzák meg – férj, feleség, anya, apa, fiú, lány, testvér, unokatestvér, főnök, alkalmazott. Mindezen különféle feladat, mellyel bírtok életetekben, annak az eszközeként van, hogy visszatükrözzék azt, akik vagytok istenségetekben.


Ezt az életet élitek, megtapasztalva az összes energiát, és ahogy ezt teszitek, megengeditek magatoknak átérezni az áramlást. Engedjétek meg magatoknak érezni, hogy mi ez. Amikor rátok csatlakozom, érzem a sok különböző embert, mely meghatározza életét azok által a dolgok által, melyek nem történtek meg, mintha kevesebbek lennének, vagy mintha életük kevesebb lenne.


Mindenkit, aki ebben a rezgésben lehet, vagy úgy tűnik, hogy a történések élvonalában van, ösztönzöm, hogy vegyen egy mély lélegzetet le, magába, és ahogy kifújja, engedje el azt.


Itt mosolygunk a háttérben, mert volt egy tűzijáték sorozat, vagy valami, amit épp most sütöttek el, és olyan volt, mint egy puff, puff, puff, puff, puff, ami épp segített felnagyítani ezt az energiát, és valóban segített az embereknek elengedni egy mélyebb szinten.


Tehát, engedjétek meg, hogy ez bennetek eljusson nagyon mélyre. Ha egyszer eltávolítottátok azokat a dolgokat, melyekkel bírtok, mint „még nem történt meg”, vagy „még meg kell történnie”, akárhogyan akartok ezekre tekinteni; meghívlak titeket, hogy még egyszer mozdítsátok el energiáitokat, és ez alkalommal vessetek egy pillantást magatokra még egyszer! Új szemmel tekintsetek magatokra; a nyitottság, szeretet, tudatosság helyéről szemléljétek magatokat!


Ez alkalommal, ahogy magatokra tekintetek, mi az észlelésetek? Más, mint amilyen előtte volt? Ahogy megnyíltok, hogy érezzétek azt, ami értetek van, engedjétek magatokat kiterjeszkedni! Engedjétek meg magatoknak meglátni igazán azt, amik vagytok!


Annak az oka, amiért úgy tűnik, hogy ennek tudatára ébresztelek, és újra meg újra előadom az, hogy legalább, itt, a „Minden Ami Van”-ban, igazán szeretném, hogy mindnyájatok megnyíljon annak az elfogadására, akik vagytok, mert ti oly sokkal többek vagytok, mint amit felfogtok!


Amikor azokra a dolgokra gondoltok, melyeket elmulasztotok életetekben, amikor itt vagytok ebben a térben, és megengeditek magatoknak, hogy igazán megnyíljatok, és átérezzétek istenségeteket, és érzitek, ahogyan a kiterjeszkedés növekedik, növekedik és növekedik, akkor sokkal könnyebb megérteni, hogyan vagytok képesek részesülni / befogadni mindennapi életetek során.


Amikor megengeditek magatoknak, hogy igazán megnyíljatok, és érzékeljétek, kik vagytok isteni természetetekben, látjátok, hogy már számos dolgot megtapasztaltatok azok közül, melyen épp most mentek keresztül. Néha, még a válaszokkal is bírtok, teljesen készen, más élményeken keresztül, és ez csupán egy lépcsőfok valami máshoz.


Engedjétek meg energiáitoknak még tovább megnyílni! Ó, gyönyörű! Ahogy ez alkalommal ezt mondtam, ez legalább a fele, ha nem a többségetek volt közületek azoknak, akik még tovább nyíltak meg, és ez volt az aranyfény robbanása, mely felszabadult, ahogy mindannyian megengedtétek magatoknak igazán meglátni, kik vagytok. Megengedtétek magatoknak, hogy igazán megtapasztaljátok energiáitokat magatokért.


Ahogy rátok pillantunk, ahogy megtekintünk mindent, ami végbemegy, fontos számotokra, hogy bírjatok azzal a lehetőséggel, hogy megalkossátok ezeket az igazodásokat önmagatokhoz, mert ez fog segíteni nektek a mindennapi életetek során.


Az emberek beszélnek a megnyilvánításról [manifesztálásról], beszélnek a törekvésről, hogy bizonyos dolgokkal rendelkezzenek életükben, és újra meg újra halljuk tőlük, milyen nehéz lehet ez, és kérdenek minket, miért nem történt meg?


Egyszerűen, azzal a kérdéssel bírni, hogy „miért nem történt meg”, ez megalkotja az ellenállásnak egy terét, jócskán lehet, hogy azt mondanám, hogy a „hátrafelé terét”; amikor kérditek, miért nem történt meg, az ellenállás teréből beszéltek, mert az energiáitokat azokra a dolgokra összpontosítjátok, melyek még nem történtek meg.


Amikor folytatjátok a nagyobb nyitottság és kiterjesztettség keresését és átérzését annak, akik vagytok, elkezditek a dolgokat más módon látni. Elkezditek életeteket az élmények sorozatának tekinteni, melyek elvittek titeket egy útra.


Néhányotok számára ez az út telve van hegyekkel és völgyekkel, mások számára ez egy folyamatos rögös út volt, mások számára olyan, mintha átlebegtek volna az életen anélkül, hogy valaha is teljesen kapcsolódtak, vagy igazodtak volna egyetlen dologhoz is.


Mi az életetek észlelése? Hogyan szeretnétek látni ezt a változást? Meghívlak titeket, hogy bírjatok azzal az érzettel, hogy vesztek egy mély lélegzetet, és én energiáimat örvényként átviszem mindegyiktökön keresztül, és ahogy kilélegeztek, engedjétek el a csalódottságot, engedjetek el bármit, ami megalkothatja a meghiúsulás [frusztráció] érzetét bennetek.


Mozduljatok előre, és öleljétek fel életeteket. Nevetnem kell, mert hallottam néhányatoktól azt mondani: „nem akarom magamhoz ölelni ezt az életet”. Így, ha nem akarjátok átölelni életeteket, akkor meghívlak titeket, hogy hozzátok meg azt a döntést, hogy elismeritek életeteket olyannak, amilyen, nagyra értékelitek, mert ez volt az igazi tanárotok, majd engedjétek el.


Látjátok, így megy.


Sok különböző ember úgy beszél 2011. július haváról, mint néhány egyedülálló jelenség megtörténtéről. Ennek eredményeképpen létezik egy megnövekedett igazodás a gazdagsághoz.


Shelly épp most egy kicsit zavart; volt néhány igazán hangos, elnézést. [A házam körüli tűzijátékokról beszél.]


A gazdagságra és azokra a dolgokra történő összpontosítással [fókusszal], amik e július hó során történnek, meghívlak titeket, hogy nyúljatok ki, és érezzétek igazodásotokat a gazdagság, bőség ezen áramlatához. Ez egy olyan tudatosság, tudat, olyan energia, olyan élmény, mellyel számos ember bír, vagy bírni fog a következő sok héten keresztül.


Következésképpen, ez a nyitottság, melyről beszéltünk, és az életetek szemlélésének ezen érzete, hogy nagyon tudatában vagytok annak, hogy életetek megteremt egy teret, ahol jobban igazodtok a befogadáshoz.


Amikor törekedtek a megjelenítésre [manifesztációra] életetekben, van álmotok, bírtok teremtésetekkel, mely az első lépés. A második lépés lehet az erre történő felkészülés. Néhányatok számára ez egy új ház megvétele, esetleg egy házban egy szoba újrafestése, vagy ez lehet egy s más megváltoztatása, mely megengedi számotokra, hogy képesek legyetek befogadni azt, aminek birtoklására törekedtek.


A hármas számú lépés a tudatosság áramlatának megalkotása az elfogadásért. Na már most, itt van, ahol úgy találom, hogy a dolgok kezdenek érdekessé válni. Ez az, ahol mindig halljuk az embereket, ahogy mondják nekünk „de nyitott vagyok a befogadásra, az elfogadás terében vagyok”, tehát a gondolati test, gondolataik lehetnek az elfogadás terében, viszont esetleg az érzelmek, a fizikai [test], vagy épp a nem tudatos gondolatok, vagy nézőpont esik kívül az elfogadáshoz történő igazodáson.


Így, itt van, ahol szeretnék veletek dolgozni ismét, hogy a dolgokat finom-hangoljuk. Beszéljünk a pénzről, mert ez a hónap oly nagyon a pénzre összpontosul. Ki fogunk bocsátani egymillió dollárt mindenki számára.


Majd kuncogunk, mert halljuk az embereket ezt mondani: „ó ez az összes többi ember miatt sok”. Nem, nem az. A gazdagság, bőség határtalan, és így egymillió dollár csupán egy csepp a csöbörben. Plusz, ez az embernek egy móka, hogy velünk dolgozzon.


Így, mondjunk egy példát szándékotokról, e július hó során egymillió dollár manifesztálására! Kitettétek ezt a Világegyetembe; ezt kérem én. Majd a második lépés, az erre történő felkészülés; van bankszámlátok? Ezt össze fogjátok keverni a többi pénzetekkel? Valami önállót tesztek? Létrehoztok egy szervezetet? Mit fogtok tenni, amikor bírtok ezzel a pénzzel?


Ami a dolgokat egy más útra tereli, átváltoztatja, azért, hogy megalkossatok egy teret annak a céljából, hogy a pénz beérkezzen. Most tekintsük meg; nyitottak vagytok a befogadásra?


Amikor megengeditek magatoknak, hogy nyitottak legyetek a befogadásra, milyen érzés egymillió dollárral rendelkezni? Mindenki feltételezi, hogy ez mind a lottón megy keresztül, ami bizonyára lehet, azonban nem ez az egyetlen lehetőség. Végtelen módja van annak, melyben az emberek pénzt és gazdagságot tudnak megjeleníteni [manifesztálni].


Így, ily módon tekintsetek esetleg a bankszámlátokra elmétekben. Lássátok, milyen érzés, amikor bírjátok ezt a pénzt, lehet, hogy minden számlátok ki van fizetve, lehet, hogy valamit meg tudtok venni, amire vágytatok. Játsszatok el azzal az energiával, hogy megkaptátok ezt a millió dollárt.


Látom, ahogyan közületek sokan dolgoztok ezekkel az energiákkal, és ily módon energiamezőtök változik; néhányatoknál kiterjeszkedik, hiszen néhányan közületek nagyon összezsugorodottak voltatok, és nehéz volt átérezni ezt az igazodást, így, változtok és elmozdultok, és beigazítjátok energiatesteteket, azért, hogy itt lehessetek ebben a térben, és nyitottak legyetek a befogadásra.


Mi a hitrendszeretek a pénzzel kapcsolatosan? Vannak hiedelmek, akár tudatosak, akár tudat alattiak, melyek visszatarthatnak? Vegyetek mély levegőt, és engedjétek el őket.


Meghívlak titeket, hogy nyíljatok meg ennek a hitnek; „van egymillió dollárom, vagy több az én nevemen, és ez jó érzés”. „Van egymillió dollárom, vagy több, épp most, és ez izgatottá tesz.” Ez csupán egy pár hit, melyet rátok sugárzok. Változtassátok át érzelmeiteket! Van érzelem, mely hozzákapcsolódott ennek a pénznek a birtoklásához?


Néhányotoknál aggodalmat, kétségbeesést, engesztelhetetlenséget érzek e körül. Mindezen dolgok zsugorítottak titeket össze, melyek távol tartanak attól, hogy az elfogadáshoz igazodjatok, tehát, ha van egyáltalán bármi az érzelmeitekben, mely a korlátozás helyén tart titeket, ahol testetekben szűkölködve érzitek magatokat, ahol összehúzzátok magatokat, vagy csupán feszültnek érzitek magatokat?


Lélegezzetek be ebbe az érzelembe, és engedjétek el. Ha van bármilyen aggódás, ez az, amit a leginkább látunk, látunk számos, nekünk számlákat és anyagi kötelezettségeket mutogató embert, így, lélegezzetek bele ezekbe a számlákba, lélegezzetek bele ezekbe a kötelezettségekbe, és engedjétek el őket!


Tudjuk, hogy amikor holnap ezekre rápillantotok, még mindig ott fognak heverni az asztalotokon, viszont, amikor elengeditek az aggódás, gond energiáját – mely a hozzájuk történő igazodás – megengedi számotokra visszatérni, és megteremteni egy új igazodást az egymillió dollárhoz, melyről beszéltünk.


Ösztönözlek titeket, hogy vegyetek egy mély lélegzetet, belélegezve ennek a millió dollárnak a rezgését, lényegét, és utána lélegezzétek ki. Majd a következőt, és az utolsó az, hogy birtokoljátok. Ez a megkötött alku.


Így, engedjétek meg magatoknak, hogy eljátsszatok azzal az energiával, hogy minden beteljesült, amit végre akartatok hajtani, és fújjátok ki, engedjétek el, és a megmaradt pénzt még mindig birtokoljátok. Tudjátok, hogy ha egyszer ezt megnyilvánítjátok [manifesztáljátok], újra meg újra képesek vagytok ezt megtenni.


Sok alapos időt töltöttünk el azzal, hogy megtapasztaljuk ezt lépésről lépésre, mert szándékom azt volt, hogy mindnyájan felismerjétek, mennyire sokkal több van, mely behatol egy megtestesítendő szándékba, mint csupán egy szándék.


Így, ragadjátok most meg ezt az alkalmat, és csupán engedjétek meg magatoknak, hogy itt, e hónap során játszadozzatok, sokkal jobban összpontosítva a pénz, gazdagság megjelenítésével [manifesztálásával], a bőség más területeinek vizsgálatával, mellyel rendelkeztek életetekben. Néha elfelejtitek bőségként méltányolni ezt, tehát, vessetek most egy pillantást életetekre, és legyetek tudatosak, nyitottak az észlelésre.


Ahogy ebből egyre többet és többet engedtek be valóságotokba, érzitek az elmozduló, változó energiátok összes különböző szintjét.


Felhívlak titeket, hogy gyertek vissza. Engedjétek meg magatoknak, hogy bírjatok a csoportként való visszatérés érzetével, és ragadjátok meg az alkalmat az ünneplésre, mint oly sok ember teszi, nem csupán az Egyesült Államokban, hanem az egész világon mindenütt! Mindig van ok az ünneplésre.


Az én beállítottságom ez: „miért van szükségetek okra”? Ünnepeljünk meg titeket, hogy léteztek! Ahogy körbesuhintom karon, ez mindnyájunkat elmozdít egy helyre, ahol az összes angyal, tanácsadó, tanár, akikkel dolgoztatok, itt vannak, hogy csatlakozzanak az ünnepléshez veletek. Van zene, tánc, és eszmecsere az emberek között.


Ami történik, az egy igazi összejövetel. Mit jelent számotokra ez az ünnep? Ez az elismerés kora? Ez az örvendezés ideje? Lehet, hogy örvendeztek egy születésnap, vagy egy évforduló okán. Ez lehet bármi, amit meg akartok ünnepelni, és ez képes megváltoztatni minden egyes időt, hogy ide vissza gyertek.


Sok pohárköszöntőt mondanak épp most. Látjuk Saint Germaine-t felemelni poharát, és ahogy ezt teszi, azt mondja: „itt az idő megünnepelni titeket, hogy ti vagytok. Most van itt az idő megünnepelni azt, hogy éltek a Földön.” Majd elvegyül a tömegben.


Hiszem, hogy valami, amit igazán szeretnék mindegyikőtöknek az, hogy ragadjátok meg a pillanatot, és lépjetek be. Ez alkalommal a Földön a drámai változás kora van. Ez az összpontosítás már jó néhány éve történik. Azt választottátok, hogy eljöttök, és ennek részesei lesztek.


Amikor kinyilvánították, hogy ez az óriási átalakítás meg fog történni a Földön, mindegyikőtök ezt mondta: „részese akarok lenni ennek”. Majd leültetek egy csoporttal, melyet én tanácsadóknak hívnék, hogy néhány fő eseményről beszélgessetek életetekben, mely gyengéden oldalba lök titeket ezen az ösvényen, azért, hogy épp ott legyetek, ahol ma vagytok most.


Néhányatok tudatotokat nehézségeken keresztül nyitottátok meg, mások tudatukat rendkívüli élményeken keresztül nyitották meg, melyeket ti nagyon felemelőnek találtok, vagy véltek.


Az igazság azonban az, hogy emberként mindig szerettek elmenni „drámaiba”, hogy megbizonyosodjatok arról, hogy megragadta tudatosságotokat, azért, hogy ne legyenek kétségeitek arról, ami esetleg történik.


Így szeretitek. Ez valójában egy valamiféle jó dolog, mert ez teszi ezt emlékezetessé. Ez adja meg nektek a lehetőséget az élet megtapasztalására, akárhogyan is vagytok. Engedjétek meg magatoknak a szelíden és könnyen történő légzést! Engedjétek meg magatoknak, hogy szárnyaljatok a tánc, játék és ének e terén át!


Ez egy olyan hely, ahol életeteket a legteljesebb gazdagságban, bőségben élhetitek meg. Nincs jó, vagy rossz ebben a térben; ez csupán az élet, a kifejezés és az érzés. Érezzétek, kik vagytok! Engedjétek meg magatoknak, hogy megnyíljatok, hogy megértsétek, bármilyen ez, kutathatjátok a választ rá.


Nem csupán az ünnep energiáit élvezem. Élvezem annak az energiáját, ahogyan mindannyian elmozdultatok egy mélyebb összekapcsoltságba önmagatokban. Élvezem az összes dollármilliót, mely épp átlebeg itt a légben, melyet mindannyian megjelenítettetek [manifesztáltatok].


Napotokból mennyit töltötök egyszerűen az örömben? Valaha is megadtátok magatoknak azt a lehetőséget, hogy csupán élvezzétek a pillanatot? Esetleg előre mozdultok innen, észreveszitek, és így fogtok tenni! Minél többször engeditek meg magatoknak, hogy az öröm terében legyetek, annál lazábbak lesztek, és annál nagyobb nyugalom / jólét képes életetekbe megérkezni!


Lélegezzétek ezt be, és fújjátok ki! Most tudom, hogy közületek sokan fognak itt maradni, és ünnepelni, tudom, hogy sokan fognak visszajönni, viszont e pillanatban, meghívok mindenkit, hogy egy csoportként gyűljünk össze, és haladjuk meg, vagy mozdítsuk el ezeket az energiákat egy hologramba, utána le, a Földbe.


Ahogy összegyűltök, és ez a hologram közöttetek felemelkedik, meghívlak titeket, hogy hozzátok működésbe szándékotokat, bármi is az, melynek testet öltését kéritek. Majd mindenkit ösztönzök, hogy fejtsétek ki annak a szándékát, hogy rendelkeztek a millió dollárotokkal, vagy többel, és küldjétek be ezt az energiát a hologramba!


Ó, láttátok, mennyivel nagyobb lett a hologram? Olyan, mintha azonnal kitágulna. Ez egy másik utalás az e körüli energiák erősségére.


Tudatosan vegyetek egy másik lélegzetet, és fújjátok ki! Engedjétek meg ennek a térnek az érzékelését! Ahogy folytatjátok ezeknek az energiáknak az érzékelését, töltsétek be a hologramba ezt az érzetet, vagy annak az érzetét, hogy méltányoljátok / elismeritek azt, akik vagytok!


Bármi egyéb, rendben van, láttam néhány embert belehelyezni az ünneplés energiáit. Töltsétek bele az ünneplést és örömöt ebbe a hologramba. Majd bírjatok azzal az érzettel, hogy látjátok ezt lefelé elmozdulni, ahogy kilép ebből a csoportból.


Ennek van egy lényege, mely elmozdul az Új Földbe, ahogy eltalálja a kristályrácsot, és a maradék leáramlik, ahogy behalad a Föld energiáiba.


Ahogy eléri a mágneses rácsot, megváltozik, annak egy részét kiküldve a rácsozaton át, azonban a leglényeg [mag esszencia] lemegy, és bejut a fizikai Földbe, és összekapcsolódik azokkal a kristályokkal, melyek a Föld középpontjában vannak. Ez az egyesítés érzete.


Minden, amit kutattatok, már itt van e téren belül, viszont most, ez mintha megidézne és útnak eresztene még többet ezekből az energiákból. Plusz ezek azok az energiák, melyek közvetlenül igazodnak hozzátok.


Így, feljönnek a Földön keresztül, felemelkednek, és áthatják a közös tudatosság [kollektív tudat] egészét, és lehetőségként behatol mindenkibe, aki itt van. Ösztönözlek titeket, hogy érezzétek ezt fizikai testetekben! Legyetek nyitottak befogadni!


Engedjétek meg tudatosságotoknak, tudatotoknak, hogy a „Minden Ami Van”-ban térjen vissza ide! Ha egyszer ez a hologram összekapcsolódott a Földdel, kezdem érezni néhányatokon, ha nem esetleg a feleannyitokon, vagy többen, hogy nyugtalanná váltak, ahogy visszatérnek a Földre; hogy gondterheltté váltak, hogy igazán érezzék és megnyilvánítsák ezt fizikai valóságukban. Így, ösztönözlek titeket, hogy tegyétek ezt meg!


Van egy érzésetek, hogy egy pillanatra megálljatok a lélek síkján. Ott van az isteni természetetek lényege, mely megmarad itt, ebben a térben. A következő dolog, hogy átváltsátok tudatotokat, azért, hogy igazodjatok a kristályrácshoz. Ahogy egyesültök ezen energiátokkal, tudatotok leözönlik az összes különféle irányban.


Majd bírtok a bejutás, visszatérés érzetével a mágneses rácson keresztül. Ahogy kezdtek visszatérni ide, ebbe a térbe, engedjétek meg magatoknak átérezni a mágneses rács vonzását! Engedjétek meg érezni a tömegvonzást, ahogy visszajöttök ide,a fizikai testetekbe! Érezzétek az energiát, ahogy leáramlik!


Meghívlak titeket, ahogy az ide, a Föld síkjára és önmagatokba való visszatérésre összpontosítotok, hogy tudatosan bírjatok a fizikai testből megnyílás érzésével egész úton szívetekben, fizikai testetek minden részében, a sejtes szerkezetetekből elmozdulva érzelmeiteken, gondolati testeteken át, és mindannak a részén keresztül, akik vagytok!


Legyen meg a megnyílás tudatos érzete, és ahogy vissza leáramoltok fizikai jelenlétetekbe, újra erősítsétek meg ezeket a lépéseket, melyeket megtettetek, hogy képesek legyetek nagyobb könnyedséggel megnyilvánítani [manifesztálni]! Erősítsétek meg azt, hogy a millió dollár a tiétek! Itt van, elérhető számotokra. Erősítsétek meg, hogy képesek vagytok csupán kényelmesen érezni [magatokat] ezzel a pénzösszeggel épp itt, épp most.


Majd lélegezzetek mélyen, érezzétek magatokat nyitottnak, és fújjatok ki minden ellenállást!


Ahogy megengeditek magatoknak, hogy teljesebben érkezzetek vissza fizikai testetekbe, ösztönözlek titeket, hogy térjetek vissza a szobába, ha szeretnétek kérdést feltenni!


Rendben. Ezzel visszük el ezt a befejezéshez. Szeretném megköszönni mindnyájatoknak, hogy eljöttetek, és ezt az időt megosztottátok [velünk].


Ösztönözlek titeket, hogy értékeljétek azt, kik vagytok isteniként, amikor itt vagytok a Föld síkján! Meghívlak titeket, hogy azt is méltányoljátok, hogy ti vagytok ez a személy, ti vagytok ez az isteni lényeg, és ez állítja össze fizikai embereteket! Tehát, törekedjetek arra, hogy egyensúllyal bírjatok; akarjátok, hogy bírjatok ezzel az engedélyezéssel, és engedjétek meg kibontakozni ezt önmagatokban és körülöttetek!


Ahogy ezt az elhatározásra visszük, felhívlak titeket, hogy gyertek vissza fel ünnepelni, ha ezt választjátok. Meghívlak titeket megünnepelni azt, akik életetekben vagytok! Meghívlak titeket, hogy megnyíljatok, és engedjétek meg a millió dollárotok testet öltését! Hadd haladjon át rajtatok örvénylésként!


Mindig veletek és bennetek vagyok.


Ansaluiaaa

Shelly Dressel csatornázza a Teremtés Istennőjét, a forrásenergia női megjelenését, ingyenes telekonferencián, melyet minden hónap első és harmadik vasárnapján kínál fel. Minden jog fenntartva! Megoszthatjátok ezt az információt; csupán kérünk, hogy épen és változatlanul őrizzétek meg. További csatornázásokért és információért mind az Istennőről mind Shellyről kérlek, látogassátok meg weboldalunkat: www.goddesslight.net

Magyar fordítás: Clarissa [http://univerzumitudatossag.blogspot.com/]

2011. július 7., csütörtök

Ko Ko - Csillag Nemzetek Flotta - parancsnok 2010-04-30


Ko Ko, Csillag Nemzetek Flotta, parancsnok
2010. április 30.
Írásba foglalta: Helen Engel [http://blog.earthcrew.org/]

Helen: [hallottam egy nagyon hangos kattanást] Ki hív? Az én állomásom nyitott, üdvözöllek!
Ismeretlen: Örömmel üdvözöllek!
Helen:     Ko Ko vagy?
Ko Ko:   Igen. Számos megbeszélnivaló dolog van. Az egyik a mikor, hol és hogyan témája. Néhányan azt kérdik, mikor, néhányan azt, hogy hol, és páran azt, hogyan. Ma a mikor szempontját fogom megtárgyalni.

A mikor tényezők birodalmunkban egy teljes készenlét állapotának elérésének tűnnek, felkészülünk elkezdeni azt, amit elrendeztünk megtenni. Kidolgoztuk, hogy eljöjjünk a Földre, és segítsünk az átalakításában. Ez nem egy újra átalakítás lesz; ez egy új Földdé történő átalakítás lesz. A Föld gyönyörű, és szépségét megnövelik.

Sokat hívnak, azonban keveset választanak ki. A kiválasztottak gyönyörködni fognak az új Föld teremtésében, és örvendezni fognak a nyilvánvaló ifjúságában, vagy a fiatalságban a szívben. Veletek leszek a közeljövőben. Noha esetleg nem úgy láttok engem, ahogy fizikailag most itt megjelenek, egy olyan fizikai formát fogok felvenni, mely megnyerő lesz számotokra. Új irányvonalakat fogunk megvitatni együtt, ti az öreg Föld lény bölcsességével, és én a lelki csillag királyságok bölcsességével. Nagy mennyiségű viszonzást érdemeltetek ki, és ezt meg fogjátok kapni.

Most, kanyarodjunk rá azokra az ügyekre, melyek az emberek többségét érdekli. Vannak, akik megtudják, hogy a Földön az embereket el fogják vinni. Nekik nagy küzdelemben lesz részük, hogy anyagi javaikat hátrahagyják. Amikor egy madár elhagyja fészkét, hiányzik neki a régi otthona? Egyáltalán nem. Izgatott az új csodák miatt, amit lát az új környezetében. Ekképpen lesz a Földön néhánnyal, akiket új helyekre visznek el, hogy élvezzék az új kalandokat, új emberekkel találkozzanak.

Helen:    Mikor lesz ez, kérlek?
Ko Ko:  Földi idő szerint, hamarosan. Van egy pár esemény, melynek először meg kell történni. Ezek közül az egyik az anyagi eszközök elosztása az emberek megsegítése érdekében e hátralévő napokra. Ezek a változások fogják megnyitni az ajtókat a további változásoknak.
Helen:    Hol illeszkedik be a megrekedés a dolgok e tervezetébe?
Ko Ko:  Ez nem erősen merev. Valójában, nem ismert.
Helen:    Tudsz valamit a Krisztusi Ember Második Eljöveteléről?
Ko Ko:  Csupán azt, hogy ez másmilyen módon fog megtörténni, mint remélt. Nem bírunk tudomással erről.
Helen:    Megerősítenéd, hogy te vagy Ko Ko?
Ko Ko:   A csillagflották parancsnoka vagyok, mely a csillag nemzetek flottája.
Helen:     A te tudásod szintje miért nem magasabb, mint sok Mesternek, akik lehet, hogy a tiédnél alacsonyabb síkon vannak?
Ko Ko:    Ez nem annyira érdekes számunkra, mint néhánynak. Nagyon távol vagyunk a Földtől, és ez lesz az első alkalom, hogy flottánk egészében el fog jönni. Általában más csillag nemzetekkel kommunikálunk.
Helen:     Az engem körülvevő síkok nem ugyanazok, mint a téged körülvevő lelki [spirituális] síkok?
Ko Ko:   Sokkal magasabb szinten kezdünk. A legalacsonyabb síkunk a ti tizenkettedik dimenziótok.
Helen:     Ó, most értem. Köszönöm, hogy elmagyaráztad ezt. Hogyan van az, hogy képes vagy ilyen könnyen kommunikálni velem, mintha a hatodik dimenzióban lennél?
Ko Ko:     A tér-idő minden ellenállását kereszteztük [transzverzáltuk], vagy irányítottuk [kontrolláltuk]. Lelkileg [spirituálisan] magasan fejlettek vagyunk. A hierarchia felsőbb szintjei képesek egy időben minden helyen lenni. Fénysugarakat küldünk nektek a Fény Nyelvén saját használatra. Üzeneteinknek nincs szüksége fénysugár technológiára. Energiánk a felső világegyetemből való.
Helen:     Öröm számomra ezt tudni. Megtiszteltetés számomra veled kommunikálni.
Ko Ko:   A tömegek oktatását szolgálod. Az igazságot át kell adni, meg kell érteni, és terjeszteni kell.
Helen:     Megpróbálom.
Ko Ko:   Isten veled! Újra foglak hívni. Vége, és távozom.


Magyar fordítás: Clarissa [http://univerzumitudatossag.blogspot.com/]