2011. március 23., szerda

Az isteni szerelem lángja


Az isteni szerelem lángja


Flame of Divine Love
2011. március 15.
© Takeli MMagdalen, http://takeli.com


Takeli:

Legdrágább Szív Barátaim, nagyon aggódtam Japán népéért, illetve előttük Új-Zéland népéért, és mindenkiért, aki ilyen roppant tragédiát tapasztal, mint amilyen ösvény volt a mostani időkben. Amikor annak az örvénynek a képére tekintettem, amit a szökőár hozott létre, ahogyan azt a televízióban mutatták nekünk a tévés hírközlések folyamatának kezdetekor, határozott nyugtalanságot éreztem … a magyarázatokkal az interneten mások osztoztak aggodalmamban, hogy ezt a földrengés okozta. Nemrégiben emlékezetembe idéztem azt az időt, amikor egy gyönyörű, nekem tartott Keresztelő Szertartásban volt részem, amikor a világ minden tájáról belehelyeztek Szenteltvizeket egy kristálytálba, melyen utána zenéltünk azáltal, hogy egy bottal a karimája körül köröztünk: a víz a tálban úgy viselkedett, mint a víz azon a napon az óceánon. Nagyon pezsgett, majd kör alakú vízfodrozódások mintáit kezdte megformálni. Egy földrengés, a remegések sorozata, ide-oda öntené a vizet, nem okozna ilyen fajta örvényt meglátásom szerint.

Magyarázatot kértem Tanácsadóimtól ezekre az eseményekre, és íme itt a válaszuk:

~~~~~~~~~~~~~~

Az isteni szerelem lángja

A Fény Drága Szív Jelenlétei, nagy Szeretettel köszöntelek titeket: ÉN VAGYOK Uriaté és ÉN VAGYOK Iliaté a Mennyek hetedik fokáról – abban a dimenzióban lakunk, ami számotokra hetedik Fényként ismert.

Azért mondjuk el ezt, hogy a Szív Igazságaként fogjátok fel szavainkat: a legmélyebb Teljességből valóként, a Szeretet nagyszerűségében, mely a mi Teremtő Fényünk, amely mindazokban ragyog, akik ezeket a szavakat olvassák, vagy fogadják.

Ez a japán emberek iránti mély bánat és Részvét ideje; akik sokat szenvedtek időnként történelmük alatt. Korábbi dicsőségüket helyre kell állítani, hiszen az Emberiség egészének szüksége van sajátos rezgésszámaikra, egy teljes és egész Felemelkedési folyamat megtörtének biztosítása érdekében a Földön.

A Földön ez az idő a nagy és óriási remegések egyike, ahogy egy világkép [paradigma] elmozdul a következőre, a változás és átalakulás roppant terjedelmében. Ahogy mindig, a kétsarkos jellegen [polaritáson], vagy kettősségen [dualitáson] alapuló rendszerben, létezik egy hajlam elmozdulni a kormányzó rendszer teljes [harmonikus] felhangjának végleteibe. Vannak, akik a félelem alapú tudatosságuk szélsőségeiben vannak szolgálatban, és vannak, akik a nagy Fény ellentétes helyzetéhez ragaszkodnak.

Ez a kor elérkezett a befejezéséhez földi síkotokon: a Teremtő, Isteni Szerelmében, nem enged meg több pusztítást, mely az Emberi szándékból ered azok részéről, akik a szélsőségekhez ragaszkodnak. Mi, a Fény Erőiből, a rendelkezésünkre álló minden lehetséges eszközt felhasználunk, hogy a kettősség alapú összpontosítás világképén [paradigmáján] túlmozduljunk abba, mely az Egység Harmonikájából való, amely számotokra Szeretetként / Szerelemként ismert: miszerint ahogy valaki egy bizonyos élményben részesül, azzal mindenki foglalkozik, nem csupán az a kevés, aki közvetlenül ezen élmény gyújtópontján belül van.

Mialatt igazán sokan fogják vitatni a földrengések és a szökőár okát, legyen az tisztán megértett, hogy ez alkalommal ez nem az Anyaföld tette volt. Nem bírt a kívánalommal, hogy ilyen pusztítást okozzon, mint amit Japán szigeteinek okoztak. A Földetek síkjának uralmának napirendjével bírók okozták ezt az eseményt, abbéli szándékukkal, hogy még nagyobb pusztítást okozzanak, gyengítve bizonyos mértékben azok által, akik védelmezik a Földet a teljes elpusztításától ez alkalommal. Hasonlóképpen, a sugárzás, mely felmerülhetett volna, ha összességében sikerül tervük, sokkal nagyobb lenne, mint amit megállapítottak … ilyen a mi szolgálatunk számotokra, a Tanácsadók, az Angyali erők birodalmaiban, valamint a Fény Galaktikus Szövetségétől, és azon túl.

Felhívásunk most a gyógyítás összpontosításában van: hogy mi, együtt teljesen megértsük a Szeretet gyújtópontját [fókuszát] és minőségét, helyreigazítandó azt, melyet a gyűlölet, kapzsiság félelem alapú rezgésszámaiból tettek, és azon vágy okán, hogy a világrendet teljesen ők irányítsák.

Itt az idő felébredni a bennetek lévő Fény hívására: ismerjétek fel, értsétek meg, hogy most a Szívetekben van az, hogy meg fogjátok találni saját válaszotokat arra, mely most a Földön történik.

Akik vagytok, az valóban a Fény tudatosságának egy mesterműve, akik egy sarkított [polarizált] élmény sűrűségére összpontosították magukat a harmadik dimenzióban. Mivel most a Szeretet erőssége gyorsan növekszik, a Fény hatalma előidézi a Fény folyamatait bennetek, hogy ráébresszen titeket most erre a megismerésre: világotok félelem alapú uralkodásának [dominanciájának] ideje végéhez ért, és bennetek van minden, amire szükségetek van annak a folyamatnak az előidézésére, hogy rálépjetek ennek ösvényére gondolati folyamataitokon, szavaitokon, cselekedeteiteken keresztül az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban.

A Földnek és az Emberiségnek el kell foglalni jogos helyét a nagyobb Világegyetemben: a planetáris rendszerek végtelensége, rajtuk sok Élettel, várják megjelenéseteket, a Fény tapasztalással teli összpontosításaiként, ahogy mindig is szándékoztatok ennek a tapasztalása és megismerése lenni. Sokan várnak titeket irántatok érzett Szeretetükben, hogy megosszák veletek ajándékaikat és gyógyítási képességeiket személyes és planetáris szinteken.

Így, most kell felébredni önmagatokon belül a megértés erejére, mellyel bírtok, meghatározva magatokat akként, akik a Szerelem Fényében járnak a bolygón, megosztva megértéseteket azokkal, akik átitatódtak a félelem alapú folyamatok sűrűségével, arról, ami a Földön fog megtörténni.

Mint minden születési folyamat, a félelmen és félreértésen keresztül, megformálódhat ez egy fájdalmas és szükséges élményként egy gyermek világrahozatala érdekében, vagy az átalakításnak és önmagatok ezen részével történő mély összekapcsolódásnak egy Örömteli és rendkívül izgalmas koraként, ahogy a bennetek lévő Lélekhez való teljes összekapcsolódásban üdvözlitek az új pirkadat koronázását, egy új valóságra történő megszületést ezen a Földön.

Köszönet azoknak, akik elhozzák nektek Szeretetüket bármilyen formában: üdvözöljétek őket tárt karokkal most Szeretet ösvényeiteken. Azokról beszélek, akik megosztják veletek azoknak a bölcseleteit, akiknek szavai a bennetek lévő Szeretet nagyobb megértésére és tudatosságára ösztönöznek; vagy akik készségesen osztják meg veletek adományaikat / tehetségüket, bátorítva titeket, hogy alkossátok meg sajátotokat, velük megosztandó.

Lélegezzetek mélyen, rákapcsolódva az Arany Fény részecskékre, behozva őket szándékotokkal mélyen testetekbe. Ily módon újra összpontosítjátok energiátokat, megengedve a Teremtő Szerelmének Fényének, hogy megformálja magát bennetek, ahogy belélegzitek őket mélyen Lényetekbe. Ez nyitja meg a kaput a Lélekhez, mely önmagát csillogtatja bennetek, hatalommal felruházva a szavakat, melyeket szólnátok, valamint a látomást, melyet megalkotnátok, és a szándékot, melyet az ilyen pillanatokban útnak indítotok.

Teremtsetek magatoknak, fizikai helyzetetekben emlékeztetőket a Szeretetből, mely körülvesz titeket minduntalan, oly módokon, amelyek felemelők és jelentőségteljesek számotokra. Ahol egy olyan munkahelyhez kell korlátozódnotok, mely nem enged meg ilyen emlékeztetőket a fizikai [szinten], alkossatok meg Szeretet ismérveket saját tudatosságotokban azáltal, hogy érzékelési valóságotokat összekapcsoljátok az ilyen helyek Szépségére történő visszaemlékezésével – Szépségekre az Otthonotokban, Égi [Éteri] Szentélyetekben, legkedvesebb helyeteken a természetben, és így tovább.

Egyesítsétek az öt érzékelési valóságotokat a hatodik érzékkel az Imádság néhány szavának kiváltásával, mely összekapcsol titeket Létezésetek Szeretetével, a Teremtő Szerelmének Fényében; tegyétek hozzá legkedvesebb színeitek képeit és hang rezgésszámaitokat is, majd engedjétek meg a Szeretet finom érintését bőrötökön, hajatokon, vagy még választhatjátok azt, hogy ezt fogadjátok azoktól, akik veletek utaznak Tanácsadóként és a Környezet Szeretet és gyógyulás gyújtópontjaiként.

Az ilyen folyamatok, melyek kezdetben bonyolultnak tűnhetnek, azok, melyek mértéken túl fognak segíteni nektek, hogy megmaradjatok a Szeretet összpontosításának befolyásán belül, melyek szándékoztok Lenni a Földön e korában annak a nagy változásának és gyógyulásának, mely többé nem szolgál titeket.

Mikor a Teremtő Fényének Szeretetében beszéltek Szenvedélyetekkel, Szívetek Igazában, ragaszkodva az önmagatokba vetett Bizalom megértéséhez, a megnyilvánítás [manifesztálás] iránti szándékotok hatalmát a Fény erői Tüntetik ki, akikhez intéztétek szavaitokat. Amit az Imádság összpontosításaként választottatok, az fog megmutatkozni [manifesztálódni] a lehető legteljesebb fokon Szeretetetek hatalmában, melyet bevittetek az Imádság szavaiba. Mivel ketten, vagy többen Imádkoznak együtt a Szív szövetségében, ezt a hathatós összpontosítást felnagyítják még erősebben, hogy jobban felhasználják a Szeretet egyetemes energiáit, annak az irányában, amit létrehoznak azok, akik részt vesznek ebben az Imádság összpontosításban, vagy Szívetek energiáinak és szavainak szövetségében.

Most kérünk titeket, hogy használjátok minden nap az Imádság hatalmát, hogy újra beállítsátok a hamisan hangzó [diszharmonikus] rezgésszámokat [frekvenciákat] a Földön a nagy Szeretet terébe. Mi, a Fény birodalmaiból a Szeretet ajándékaként fogjuk fogadni ezeket az Imákat, melyben mindenki a Földnek egy magasabb dimenziós folyamatba történő átalakításában érintett. Ezt az energiát felhasználjuk a legteljesebb fokon, hogy kiegyensúlyozzuk a Szeretetbe azokat energiákat, melyek többé nem bírnak önmagukban a Szeretet semmilyen formájával.

Veletek vagyunk minden egyes pillanatban, a Szeretetbe Kalauzolva gondolati folyamataitokat, ahányszor úgy találjuk őket, hogy kívül vannak a Szereteten. Szánjatok rá egy percet, hogy mélyen lélegezzetek; és emlékezzetek, veletek vagyunk, hogy segítsünk nektek magatoknak teremteni azt, ami a lehető legnagyobb szolgálatára van az egésznek, és ennélfogva magatoknak is.

Mi vagyunk Uriaté és Iliaté az Elven Fényből: azt választottuk, hogy a Szeretet nagyszerűségéhez igazodjunk, mely a megválasztott Fejlődő Társadalmak Oltalmazóinak Harmóniája, akik Utat Mutatnak és segítenek a Tudatosságban a Nagy Változás megvalósításának folyamatában, mely most történik a Földön. Üdvözlünk Titeket: Tiszteljük a szolgálat és a Szeretet iránti elkötelezettségeteket, hiszen ez a legnagyszerűbb és leginkább Szeretett eredménye az egésznek.

Mélyen Szeretünk Titeket, mértéken felül, bátorságotokért, hajlandóságotokért, hogy velünk utaztok ebben a fennkölt és hathatósan átalakító korban a tudatos valóságotok újra összpontosításának földi síkján; és megtartunk titeket, ahogy megtartjuk magunkat is az Isteni Szerelem Örökkévaló Lángjában, mely a Teremtő Fény, a Szeretet Istennő Szövetében, és a Krisztus Világosság Szeretetében, mely Örökkön Örökké mindegyikőnkben fényeskedik.

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
http://takeli.com
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Egyéni [angol nyelven történő] konzultációval kapcsolatos további részletek a http://takeli.com oldalon találhatók.
Ph 0417 941 905 (Australia)
Ph +61 417 941 905 (International)
Skype: takeli7
Facebook Takeli MMagdalen

Nincsenek megjegyzések: