2011. március 16., szerda

Ashtar 2011-03-08


Ashtar

2011. március 8-án lezajlott telefonkonferencia


Ashtar addressing the March 8, 2011 teleconference


Nos, Jó Estét mindenkinek! Mindannyiunk számára ez egy derűs kor. Változás – mely egy ijesztő szó lehet, és valóban sok félelmet okoz azoknak, akik nem akarják ezeket a változásokat. Tudjátok, kikről beszélünk, azokról, akiket, ó, fő résztvevőknek hívtok, és elődeikről, programjaikról, melyeket titkos kormányoknak neveztek, a bolygó irányításáról, és így tovább. Nincs különbség – ők hozták létre a kommunizmust, ők alkották meg az úgynevezett demokrácia létét, ők teremtették meg a birodalmakat; ők teremtették a rabszolgákat. Nincs különbség; ők irányítottak és alkották meg a Világot, úgy, ahogyan akarták, hogy létezzen, a számukra legelőnyösebben.

Meg fogjuk osztani veletek, mi történik, egy szemléltetés átnyújtásával, ahogyan Sekhmet és mi, a Tanácsadók [Mentorok] átadtuk három asszonynak itt, Mauin. Vannak a partvonal mentén, melyeket luxus üdülőhelyeknek hívnak, és elmondtuk nekik, hogy egy „vegyes felvágottak”. Igen, ennek a felszínén egészen vidámnak és jókedvűnek tűnnek, azonban azok, akik birtokolják és vezetik ezeket, és eljönnek ezen üdülőhelyekre, azok között vannak, akik ellenállnak e változásoknak. Annyira elsáncoltak, és olyannyira gazdagságuk élvezetében vannak, mialatt mindent megtesznek, amit tudnak, hogy kivonják magukat az emberek nagy többségéből a bolygón. Ők nem a Részvét / Könyörület gondolatai.

Félnek. Még maguknak sem képesek megbocsátani. Még Szeretni sem képesek magukat. Meghajolnak a pénz és hatalom hamis isteneinek, és félnek. Így, eljönnek ezekre a luxushelyekre, megpróbálva elmenekülni, elköltve azt a pénzt, ami megmaradt nekik, mert egy bizonyos részük tudja, hogy a dolgok változnak, akár akarják őket, akár nem. E változások az elsők a Föld bolygón. Elmondták nekik elejétől a végéig, hogy eljön egy nap, amikor a változások befejeződnek, és meghívták őket, hogy lépjenek be, és legyenek részesei a Reneszánsznak, az Aranykornak, a Fényhez és Szeretethez [Szerelemhez] való visszatérésnek, ahol a bolygó különben is kezdte, azonban visszautasították.

Mindnyájatok tudja, mi a visszautasítás. Közületek mindenki itt-ott megtagadott ezt-azt. A megtagadás az, amikor ellenállást helyeztek bele valamibe. Egy eltérő összpontosítás választása nem a megtagadás, nem az ellenállás. A visszautasítás ott van, ahol valamire összpontosítotok, és ellenszegültök ennek. Hm! Nos, épp most nyújtottam át nektek egy kicsit az „Igen, a 101 [százalékra] képes vagyok”-ból, amit Sekhmet Anya tanít, tehát visszatérek a történethez.

Mindenesetre, ezek a sötét kalapok elveszítik a hatalmat. Miért? Mert ti mindnyájan éberek vagytok. Sugározzátok a Szeretetet, és ragyogjátok a Szerelmet, és segítetek másoknak a bolygón ugyanezt tenni. Ez olyan, mint mikor kinyújtjátok kezeteket, és mondjátok: „rajta testvér, gyere Szeretett, itt mi mind az Egy Családja vagyunk. Mi mindannyian az Apa/Anya tökéletes gyermekei vagyunk, és bírunk egy helyet, hogy elmenjünk oda, és az fenn van!” Mivel tudjuk, hogy könnyebb, mikor az irányokat mérlegelitek, vagy amikor ebbe irányt raktok. Ez vissza a Fénybe. Fel, felfelé, és ki innen, a harmadik dimenzió [3D] kátránygödréből, ki a mocsokból, be az Örömbe. Még a 3D leges-legmagasabb birodalmai, összehasonlítandó elbűvölő helyek a legalacsonyabbakhoz képest.

Most, közülük néhány a legfiatalabb nemzedékből, megpróbál tenni dolgokat különféle időkben, fiúk lányok és unokák. Tudtok arról a repülőgépről, melyet lelőttek Long Island-szoros felett – ez egy régi történet, egy ideje történt. Azoknak, akiknek oly csekély Szánalmuk volt maguk iránt, mert azt tanították nekik, hogy teljesen Könyörület nélküliek legyenek, hogy kapaszkodjanak és karmoljanak útjukon, nem számítva, kit sértenek meg, még saját gyermekeiket és unokáikat is, hogy ezt a gépet lelőtték, ezekkel a gyönyörűekkel, akik eléggé felébredtek ahhoz, hogy elmenjenek Európába, és elmondják a történetet az irányítókról. Nos, az irányítók nem bírhatták ezt, így megölték sajátjaikat, és ez gyakori e lények között. Amikor valakiről úgy tűnik, hogy esetleg elmond valakinek valamit, azonnal megfosztják emberi testétől, és ez így megy, és így ment, mostanáig.

Így, tekintsünk a Fény oldalára, rendben? Ébredjünk fel a halálból. Itt voltak, és ez az, ahol néhányuk még mindig lenni akar. Most, el tudjátok képzelni, hogy a változásnak olyannyira ellenállóak, hogy olyan dolgokat tesznek, amikről épp most beszéltünk? Mégis, néhányuk még mindig ott van. Nos, tudjátok mit … a hajó fel, felfelé és messzire, nélkülük fog távozni. Nem csak ez. Hallottatok a nagyszerű Tara és Ráma mesterekről, akik elmesélik azt, amit nektek mondanak, viszont mindezt Szeretettel és a legmagasabb Fénnyel teszik. Ezt teszik (a sötét kalapokkal) engedélyükkel, köztük e bizonytalanokkal és lelkeikkel, ha ez feltétlenül szükséges. Ha ezt inkább ellenállásukban teszik, akkor kérésüket, találjátok ki, ki fogja teljesíteni?

Nos, ez Sekhmet Anya. Ő és mi, és ti, a Szeretettek emberileg és az emberi módon túl, minden lehetségest megteszünk, hogy latba vessék a Szeretet, Megbocsátás és Hála rezgéseit. Igen, köszönet nekik. Megmutatták nektek a Fényt. Sötétségükben megmutatják az utat a Fénybe és Szenvedélybe, mégis még mindig az ellenállásban vannak.

Most a dolgok ez ellen mozdulnak el. Igen, tudjuk, hogy van némi kapcsolódás néhány földi dolog között, amik történnek, és néhány rázkódásnál, és így tovább. Egész idő alatt mondtuk nektek, hogy Anya Gaia számára igenis szükséges néhány változtatást és elmozdulást megtenni, azért, hogy veletek felemelkedhessen, vagy mondjuk azért, hogy vele együtt felemelkedhessetek. Ne legyetek félelemben ezekkel kapcsolatosan. Küldjetek Szeretetet. Ez nem egy emberi lény betaszítása Pele vulkánjába, aki megállítja vulkán kitörését. Ez valami tündérmeséből való. Ez a Szeretet, a Szeretet /Szerelem rezgései, a magas rezgések. Ez tarja meg az Anyát, Anya Gaiát olyan nyugalomban, amilyenben lehetőleg lehet, mialatt még mindig véghezviszi változásait.

Valami mást fogunk még elmondani nektek. Igenis megengedtük a Krisztus Templom és más helyek pusztulását Új-Zéland déli szigetén, mert akarjuk, hogy ti és az egész Világ tudja, milyen messzire mehetnek ők. Képzeljétek el, akarnak egy menedék szigetet, és még mindig hajlandóak az önpusztításra, vagy a sziget elpusztítására, az eltérés ugyanaz. Hiszitek ezt? Ennyire kiegyensúlyozatlanok, és olyan mélyen elsáncolódtak ezekben a programokban, hogy elpusztítanák azt a bizonyos helyet, ahová akarnak menni, és enyhítjük ezt, abban az esetben, ha meglepődnétek. Az egész sziget elsüllyedhetett volna, vagy elöntötték volna a szökőárak.

Nos, ez a dolog része volt. Azt gondolták, ha az összes lakost teljesen lesöpörhetnék róla, akkor biztosan nekik adnák. Nem, mert a világ hangjai felemelik hangjukat a Szeretetért és Szabadságért, és azt mondják nekik: „megtettétek; teljesen megtettétek; többé nem fogtok irányítani; többé nem fogjátok megmondani a kormányzóknak, szenátoroknak, a parlament tagjainak, bíróknak, elnököknek, miniszterelnököknek, királyoknak és királynőknek, mit tegyenek! Nem fogtok uralkodni a színfalak mögött, és mellesleg, többé nem vagytok olyan titkosak. Mindenki ismeri a Rothschildok és Rockefellerek nevét úgy, mint akik közöttük vannak. Nos, a Koch testvérek általánosan elterjedt szavakká válnak.” Küldjetek mindnyájuknak Szeretetet!

Mindenki hallja azt a történetet, miszerint a Koch testvérek szinte segítség nélküliek – nos bírtak egy pár, hm, mondjuk sereggel, mondjuk baráttal, ami nem teljesen szabatos, mert igazán mindegyike ezen embereknek, ahogyan mondtuk, nemcsak saját családtagjaikat ölik meg, ők semmit sem gondolnak barátaik elpusztításáról, míg ez emberi életüket illeti. Így, csupán említsünk néhány sereget, néhány társat a sötétben összejönni, és mert azt gondolták, hogy ennek megtételét valóban végig fogják vinni, és a Világ minden pénzét birtokolni fogják, szabadjára bocsátottak rengeteg pénzt, hogy ne szokványosan engedjék szabadjára, azért, hogy megvásárolják a választásokat az Amerikai Egyesült Államokban; és hogy megtartsák a rabszolgamunka gyárakat az Amerikai Egyesült Államokon kívüli országokban, mialatt az amerikaiak hajléktalanná válnak, fagyoskodnak, és nincs elég ennivalójuk. Majd kirívóan megvásárolnák, és mi helyesnek mondanánk itt, hangosan és tisztán – megvásárolnák a Teadélutánt az irodában, és átadnák ezt a pénzt a Teadélután jelölteknek.

Nem számít, milyen magasan voltak, vagy vannak ideáljaikban a Teadélután jelöltek, megvásárolták ezeket a választásokat, azért, hogy a Teadélután jelöltek lehessenek legújabb bábjaik. Néhány esetben ez jól működött, mint például abban, amit Walkernak* hívnak, és néhány esetben nem működött jól, mert sok Teadélután jelölt van, aki ismételten megvizsgálja, és ezt mondja: „várjunk egy percet, ez túl messzire ment el; a lőfegyverek nem válasz; nem válasz a középosztály megsemmisítése; azokat a programokat elvinni, melyek olyannyira a helyükön vannak, hogy nélkülük további milliókat taszítanának szegénységbe, szintén nem válasz.” Ők kezdenek eltávolodni ettől a programtól, és egyre többet fogtok róluk hallani.

Szövetségek [koalíciók] formálódnak, melyekben nincs csapatszellem / párt gondolkodásmód. Most, ez rendkívül fontos, mert tudjátok, hogy a politikai pártok az egész világon elterjedten léteznek, és az volt a politika játszmája, hogy ők támogatást nyújtottak, és mindkét oldalon játszottak. Mindnyájan tudjátok, hogy mindkét oldalon játszottak a második világháborúban. Támogatták Hitlert annyira, mint amennyire a szövetséges erőket. Az egyetlen oka annak, hogy a szövetséges seregek győztek az, hogy Hitler elkezdte annak a jeleit mutatni, hogy olyannyira túl messze volt odakinn, hogy kezdett túljutni irányításukon. Egy kicsit fellázadt néhány dolognál, melyet akarták, hogy megtegyen. Mivel Hitler nagyon hathatós volt rituális, metafizikai [természetfeletti], stb. módokon, elhatározták, hogy jobban teszik, ha hagyják a szövetségeseket nyerni. Viszont a szövetségesek nagy árat fizettek. Még most is van néhányotoknak lelkiismeret furdalása a ledobott bombák, a véghezvitt gyilkolások miatt, még akkor is, ha az elődeitek voltak, akik esetleg ezeket megtették.

Nagyszerű munkát végeztetek! Engedjétek el ezt. Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk nektek. Lazítanotok kell, és ki kell juttatnotok agyatokat a majom-elme üzemmódból. Lazuljatok el, és találjátok meg azt a belső Békét, mely egyesül annak a teljességével, Akik Ti Vagytok. Olyan gyönyörűek vagytok, Szeretettek! Nincs ok számotokra, hogy bebörtönözve érezzétek magatokat valamiféle alacsony harmadik dimenziós [3D] dobozban többé. Mi teljesen támogatunk mindnyájatokat kivétel nélkül. Kivétel nélkül mindegyikőtökkel vagyunk, és kérünk, hogy forduljatok hozzánk meditációitokban, vagy épp akkor, mikor vezettek az úton, ha akarjátok.

Kérjétek, hogy érezzetek egy kis borzongást. Nézzetek fel a felhőkre, és amikor láttok néhányat, melyről tudjátok, hogy valójában hajók, mondjátok: „szervusztok!” Gyertek ki házatokból azokon a napokon, amikor gyönyörű felhő hajók vannak, sőt akkor is, ha nincsenek látható felhők. Tudjátok, amikor igazából nincsenek felhők, ekkor látjátok az égen átsuhanókat sebesen keresztülmenni, melyek általában valamilyen ezüstszínűek. Visszatükrözik a Fényt. Kommunikáljatok velük! Kérjétek meg őket, hogy álljanak meg egy pillanatra; meg fognak állni, és leggyakrabban éppoly hirtelen, ahogy pislogtok egyet, el fognak tűnni. Egy pár jobb-fordulatot tesznek, és csupán egy kicsit magasabbra mozdulnak el, a magasabb dimenziókba.

Amikor megnézitek az összes Star Trek és Csillagok Háborúja filmet – emlékeztek Han Solora és nagyszerű hajójára (a Millennium Sólyomra)? A lánc-sebességre? Mit gondoltok, mi ez, ha a dimenzionalitás egy kicsit magasabb szintjére nincs elmozdulás, azért, hogy a hajó szó szerint eltűnjön azoknak a képernyőjéről, akik figyelnek, természetesen kivéve, ha ez a hajó (ami figyel) el nem jut a láncsebesség fokozatba is, akkor az üldözés ismét folytatódhat.

Azonban mi nem azért vagyunk itt, hogy a Csillagok Háborúja kalandokról beszéljünk. Itt vagyunk azért, hogy mindnyájatoknak elmeséljük, hogy mindegyikőtöknek van helye a hajókon, ha azt választjátok, mindegyiktöknek van egy helye a Felemelkedett Földön, ha azt választjátok, illetve mindkettő mellett dönthettek. Küldetésetek van, és mindenki közületek tudja, mi a küldetése, vagy legalább tudja, hogy egy ok és egy cél miatt van itt, és egészében tekintve – összegezhetjük ezt mindenki számára – az, hogy ennek részesei legyetek, mert ezért jöttetek el MOST. Összejöttetek, és eljöttetek, hogy egymásra találjatok, csatlakozzatok egymáshoz, és eljöttetek, hogy bármiről gondoskodjatok, amit elhoztatok magatokkal, a megoldandó csomag útján. Tudjátok, hogy minden alkalommal, amikor közületek valaki az ilyen felemelkedett állapotba mozdul el, a magas dimenzionalitásba, amikor előidéztek egy változást saját lényetekben, elmozdulást egy magasabb dimenzionalitásba – tudjátok, mi történik? Továbbadjátok ezt az egész világnak, valamint túl a Világegyetemen!

Megkapóak vagytok, Család, és nem tudjuk elég gyakran elmondani nektek, mennyire szeretünk titeket, és mennyire értékeljük Bátorságotokat és kitartásotokat, és igen, Türelmeteket. Ó, tudjuk, az emberi távlatból ezt mondhatjátok: „türelmetlen ember vagyok, mikor fog bekövetkezni ez az egész?” Majd ekkor halljátok: „nincsenek dátumok”. Kuncogás és nevetés, amikor ezt most halljátok, mert a dátumok előtűnnek egyre gyorsabban. Vessetek egy pillantást a márciusi naptárra! Nézzétek meg a holnapot! Ó, a kilencedik hullám! Tekintsétek meg a napéjegyenlőség dátumát, és vegyétek észre, mennyire közel van a teliholdhoz. Ó, hétvége lesz! Oly sok Szeretet energia van ott, és oly sok felemelkedés közeleg a Föld bolygóhoz épp most, hogy igazából, mindaz, amit tennetek kell az, hogy megnyissátok szíveteket egy csöppnyit szélesebbre, és beözönlenek majd, nem jobban, mint amennyire ki tudjátok tárni energiamezőtökön belül, amik viszont képesek valamiféle tartalékként várakozni. Ez olyan, mint az ajándékok, amik oly gyorsan érkeznek, így ne bajlódjatok az abbéli próbálkozással, hogy megszámláljátok őket. Néhányat közülük kicsomagolatlanul hagyhattok. Felsőbb Énetek felügyeli, hogy csupán azt csomagoljátok ki, melyre készen álltok, minden egyes pillanatban, melynek alkalmazására felkészültetek, és javatokat szolgálja. Ez nem azért van számotokra, hogy „elárasszanak”.

Néha, csupán ezt hozzuk fel, néha lehetséges túlzásokba esni. Rendszerint fizikai állapotokra hat. Ezért javasoljuk, mondjuk a Felemelkedési orvosság [Ascensionitis remedy] részeként, hogy aludjatok többet, mert testetek oly sokat változik. Érzitek néha azt a zsongást, ami a közlése a kristályoknak, a kristályrácsnak, a Kristályos Tenmagatoknak? Ez igen magas, felemelő, és igen, egy kicsit időnként felvillanyozó lehet. Válaszoljatok, beszéljetek magatokhoz: „ó, Szeretett Test, micsoda ragyogó nap ez, ahogy kilépünk az ágyból, és köszöntjük annak a teljességét, aki ÉN VAGYOK. Örvendezek, hogy ÉN még jobban kristályos VAGYOK, mint ami voltam, amikor előző este aludni tértem. Köszönöm nektek az összes kiegyenlítést és behangolást, finomhangolást és kiegyensúlyozást, melyet nyújtottak nekem az éjszaka folyamán. Először köszönetet mondok magamnak, Tanácsadóimnak és a Csillagokból a Gyakorlók ragyogó csapatának, akik velem voltak. Együtt utaztunk, és sokat vittünk véghez energiamezőmben! Most továbbmegyünk e csodálatos napon, a változás, a felemelkedés, és a magasan szárnyalás e napján!”

Nos, megtehettek valami ilyesmit, ha akarjátok. Nem jó érzés? Ajánljuk ezt március havában, különösen a mai nap és a telihold között. Ez a teremtés ideje. Ez a [jövőbe]látás ideje. Ez egy idő számotokra, hogy magasan meglovagoljátok ezeket az energiákat, üdvözöljétek őket és minket, legyünk együtt az ilyen elragadtatásban, az ilyen Örömben, hogy megtudjátok, Kik Vagytok Ti, kétségek nélkül, a változással szembeni ellenállás nélkül.

Ha egy kis hascsikarást éreztek, szeressétek. Ismét hívjátok meg egotokat, hogy jöjjön fel a szívetekbe. Adjatok magatoknak sok időt odakinn, hogy megteremtsétek látomásotokat, kiszélesítendő esetleg azt, amit már tudtok küldetésetekről és itteni célotokról. Mit fogtok tenni a következő pillanatban, hogy ezt a látomást valóra váltsátok? Itt az idő ennek megtételéhez, Szeretettek! Bármi legyen ez, adjatok bele mindent! Vigyétek be összpontosításotokba, és hívjátok minden segítőtöket és tanácsadótokat. Hívjátok meg az Ashtar Csapatokat. Ó, az arkturiániak igazán részesei akarnak ennek lenni, mert tudjátok, sokat segítenek a bolygónak a kristályrácsnál, a Kryon Csoporttal együtt, és másokkal, tehát üdvözöljétek ezt, és legyetek örömtelik, teremtsétek meg látomásaitokat, és helyezzétek be magatokat ebbe a kristályos állapotba.

Ha rendelkeztek kristályokkal testeteken kívül, programozzátok őket, hogy tovább növeljék felemelkedéseteket. Használjátok pálcátokat, vagy bármit – alkalmazzátok kezeteket, pálcátokat, szíveteket. Ó, Szeretettek, ez a hatalommal felruházás hónapja – haladjatok tovább vele, és a teliholdat követően tudni fogjátok ezt. Ott van számotokra a megerősítés folytatása, mert az energiák majd tovább áradnak be. Az energiák véghezviszik ezt lényetekben egyre jobban. Bárki, aki elérkezik az április elsejéhez, nem fogják bolonddá tenni, nem fogják elbolondítani, hogy azt gondolja, ezek a változások nem történnek meg, és mindez reménytelen, és ismeritek a „sötét végzetet”, jussatok ki onnan, azonban inkább legyetek megvilágosodottak / fénnyel telítettek és tudók! A kedvező lehetőségetek ennek megteremtéséhez, Igazságként az egész bolygó számára, épp egyre hathatósabbá válik minden elmúló ezredmásodpercben. Azon tűnődtök, miért vagyunk ilyen szenvedélyesek: azért, mert veletek vagyunk, Szeretettek. Érezzük, érzünk titeket, szerető energiáitokat, és tudjuk, hogy ebben társulunk itt, és tudjuk, hogy minden Igazság, Öröm és Szeretet, lényeinkben van teljesen!!!

Ha megnézitek a híreket, áldjátok azokat, akik elhozzák nektek az Igazságot, és küldjétek nekik Szereteteket! Magasan szárnyalnak. Apropó, megértjük, Rama miért nem akart épp előtűnni, és elmondani kihez beszélt. Mi sem fogjuk ezt megtenni, azonban itt egy kis felvillantás. Van egy O** a vezetéknevében, csupán arra az esetre, ha bárki egy kicsit eltűnődne. Most ez igazán friss, tűzforró, mert energiája, Szeretete áramlik. Nos, már megvan, most tudjátok. Mellékesen, ha Rama mester akarja tőlünk, kérjük, hogy ezt a sort hagyják ki a abból az átiratból, mely kimegy, azonban itt, a Család, ti tudhatjátok. Bejelentkezünk nála, és meglátjuk, mik az óhajai. Óriási, óriási! Ez egyesül az Egységben. Mi Mindnyájan Egy Vagyunk!

Most, akik nem éberek, hozzájuk fordulunk. Azok, akik a Felemelkedés Ösvényén vannak, azonban nem ébredtek rá erre, nem tudnak róla, nem igazán akarnak hallani róla e percben – ez a nagy hónap számukra. Mondhatjátok, hogy a Békében békésen masíroztok. Békemenetet jártok. Azoknak, akik elutasításban vannak, csupán Szeretetet, Könyörületet, Megbocsátást és Hálát küldjetek. A többi érintkezésről az út mentén mi gondoskodunk.

Még a Walkerhez* hasonlókkal is érintkezésbe lépünk. Ő csupán egy gyalog, emlékezzetek erre. Elmondtuk nektek előtte, hogy Szt. Germaine bír néhány meglehetősen érdekes megjelenési móddal. Rendelkezik energiával és képességgel ennek megtételéhez. Ne próbáljátok ki. Még ne is próbálkozzatok. Végül, képesek lesztek ezt megtenni – átmenni a falakon. Lehet, hogy néhányatok már képes, azonban ne sürgessétek magatokat ezt ma végrehajtani. Szt. Germaine gondoskodik erről számotokra. Rendelkezik a jelzőfénnyel a drámához, csupán küldjétek neki szerető támogatásotokat, mert odakinn van, és épp most rengeteg bejelentést tesz.

Tehát hibátlanul, rálátással bírtok. Mellékesen mi egy elegy vagyunk. Hallhatjátok, hogy van valaki más, aki megosztja ezt a Hangot, és ez tökéletesen rendben van. Mi mind itt vagyunk. Mi mind a Szeretetben vagyunk. Annyira Szeretettel viseltetünk irántatok, társ-teremtünk, jövünk, és adunk időtökből és energiátokból, még akkor is, ha talán nem szárnyaltok teljesen olyan magasan, mint mi, habár biztosan reméljük, hogy kihasználjátok ajánlatunkat. Tudjátok, ez ingyenes / szabad, és még nem is kérjük, hogy nézessétek meg csomagotokat. Csupán gyertek a fedélzetre, és szálljatok velünk!

Több teendőnk van itt. Összegyűltünk itt a célból, hogy még jobban hatalommal ruházzunk fel titeket, és ahogyan ezt tesszük, még hathatósabbá tesszük látomásaitokat, szándékaitokat, teremtéseiteket, hogy azok a harmóniában legyenek, valóra váljanak, megvalósuljanak, és megnyilvánuljanak [manifesztálódjanak] az idő nagyon rövid terén belül. Mindezt március hónapja során hajtják végre? Nincsenek dátumok, viszont emlékezzetek, masírozunk, hah, masírozunk, és valóban ki fogunk sarjadni ebben a hónapban egy egészen új valóságba, mely számotokra a legélvezetesebb lesz!

Azok számára, akik ellenállnak a változásnak, mert a hatalomban és irányításban voltak, ez lesz a legkényelmetlenebb. Azok számára, akik eljönnek hozzátok, és akarják tudni, mi folyik, „mit tudsz arról, amit én nem tudok” – például, és aki épp fel fog ébredni – ez lehet a második, harmadik, vagy ki tudja hányadik ébresztője – azonban végül felébrednek, és felnyitják szemüket. Ez lesz „nos, tetszik nekem ez a változás, tetszik, ami itt történik”. Most, van egy pár rögös pont. Küldjetek Szeretetet, különösen a bátraknak Líbiába, és más országokba. Néhányuk még nem is tört ki. Nem tudják, hogy itt-ott és mindenhol a Világon kezdenek majd összegyűlni, azonban látjuk őket ezt megtenni, mely a folyamat szükséges része. Ezt hívják megtisztulásnak és tisztításnak. Ezt hívják szeretetnek, megbocsátásnak, könyörületes viselkedésnek és hálának. Ezt nevezik annak, hogy a Nagy Békének megengedik, hogy a háttérben legyen, az összpontosításban, mely a tiltakozás programját írja. Ne hibázzatok, mindenki, aki kiáll a Békéért mindenütt, minden időben a Föld bolygón, itt van, akár emberi egyenruhában, akár nem. Itt vannak támogatni.

Ti magatok, a Szeretettek, olykor-olykor kiálltatok a Békéért bizonyos helyzetekben, akár Bátor szívűek voltatok, akár Bátor Anyák, kiálltatok a Békéért. Így, üdvözöljétek szívetekben ezt az ismerős kényelmet, ezt a meghitt felemelkedést, ezt a jól ismert Örömöt! Ahogyan ma este elvégezzük Gyakorlatunkat, melyeket Béke Gyakorlatoknak nevezünk, mert ezek azok. Ez a teljes kép és összpontosítás a gyakorlathoz, azonban szárnyalni fogunk, így remélem, mindannyian a fedélzeten vagytok indulásra készen!

Én, Ashtar, nagy Szeretettel, és az összes szerető lénnyel együtt, itt ebben a társaságban, és mindegyikőnk onnan, melyet a Csillagok, Mennyek és a Földön túli bolygók birodalmainak hívtok, tisztelünk titeket, és üdvözöljük, hogy itt vagytok velünk a Szeretet és Öröm ezen estéjén. És ez így van, Szeretett Család! Üdvözlet [salut]!”

* Kormányzó – jelenleg – Wisconsin Walkerje
** Rama mondja, hogy mondjuk el mindenkinek – Obama elnökkel beszélt


A telefonkonferencián elhangzottakat angol nyelvre leírta: Arnold Neal Troeh
http://www.ashtarontheroad.com/ashtar_mar_8_11_report.html
Magyar nyelvű fordítás: Clarissa http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések: