2010. október 11., hétfő

Üzenet Uriate-től


Üzenet Uriate-től

Takeli közvetítésével
2010. szeptember 17.
Message from Uriate


Üdvözlet, ÉN VAGYOK Uriaté … Nagy megtiszteltetés itt lenni, mert ma este megismerkedhetek veletek – ahogy beszélek azokhoz, akik jelen vannak – illetve azokkal, akik elolvassák azt, amit elmondtam.

Jó estét.

Jó estét igazán, és Üdvözlet az Elven Szövet Fényében, melyet elhoztam számotokra és körétek ebben a bizonyos pillanatban (valamint ahogy olvassátok ezeket a szavakat); ÉN Tisztellek titeket, ahogy ti Tiszteltek engem. Utatok Fényében van a beosztás, hitelesítés folyamata, az energiák egységesülése, mely összpontosításotokká teszi azt a rezgést, dimenziót, mely a negyedik fényből való. Ennek a rezgésnek magának van egy nagyon különleges rezgésszáma, melynek már mindegyikőtök a része, és általa üdvözöltek vagytok. Ily módon mondanám ezt; hiszen egy megegyezés történt az Entitás és a benne lévő rezgésszám között, melyből kifakadna. Azt mondanám, hogy kisarjadna, azonban ez nem teljesen helyes, ugye?

Ez a rezgésszám – pontosan a ti sejtes tudatotokba hatol; és részeteket képezi; és nem elkülöníthető tőletek. Ahogy nagy becsben tartjátok magatokat a tudat e síkján, így nagy becsben kell megtartanotok magatokat a következőkben.

Meg kell Ünnepelni elért eredményeiteket; és elvinni utatokat oda, ahol a legbefejezettebbnek érzitek ebben a dimenzióban, a lezárás helyére.

Tehát az biztos, hogy a Föld belép ebbe az új valóságba, mely nagyon rokon jellegű ezzel, mégis sokkal jobban rezonáló [vibráló] a Szerelemben / Szeretetben. Mindegyikőtök már olyan módokon dolgozza fel az energiát, mely szolgálni fog titeket a következő összpontosításban. Mindegyikőtök már rendelkezik, vagy közel jár ahhoz, hogy rendelkezzen a negyedik arany DNS szál megvalósulásával. Erről egy kicsit beszélni fogok, ha ez alkalommal megengeditek.

Igen, kérlek…

Ami bennetek „hangszerelésre kerül” az a valóságok egyesülése: a yin/yang-nak; a kettősségnek egy olyan gyújtópontba [fókuszba], mely nem csupán az egységből való, hanem meglehetősen felfordítja azt, mely a ti összpontosításotok, ahogy ismeritek magatok létezését, fejjel lefelé, egy beszédmodorban: szó szerint kifordítanak majd titeket sejtes szinten. Ez nem fogja szétzúzni testeteket: épp ellenkezőleg; a sejt mitokondriumán [1] belül felizzítja az energiát, mely hozzájárul, hogy megkezdődjön az átalakító folyamat.

Teljes tudatosságotokat egyetlen megértési pontra viszi el: erről az életről; és lehet, hogy más utakról is – leggyakrabban, ez csupán ez az élet ebben az időben, melynek része vagy a tudatodban. Átutaztatok egy tudatos módon dimenziókon, mely szintén ennek az összefüggési helyi része. Így megengeditek ezt az egyesülést egy helyen, mely olyannyira együtt rezgő, rezonáló [vibráló] Szerelmetek Lényegével, hogy átalakítja önmagát abba a megértésbe, hogyan LEGYETEK igazán, és hogyan érezzétek az Önvalót a leginkább rezonáló, vibráló és Szerelemmel / Szeretettel telített módon.

Ebből tör a felszínre egy új út, egy új módja a Létezésnek. Ez olyan, mint a pillangó, mely a bábból bukkan elő; váratlanul mások vagytok; hirtelen Ti a Negyedik Fényből VAGYTOK. És lehet, hogy ezt választjátok abban a pillanatban, függően addigi folyamatotoktól, megjelenésetektől, akár ti vagytok az összpontosított gondolat pályája, akár amellett döntötök, hogy felélénkítitek azt a testet, melyet már mindegyikőtök elkezdett felkészíteni a negyedik dimenziós valóságra alvás-állapotok alatt.

Ahogy ragaszkodtok ahhoz a megértéshez, hogy választhatjátok azt, hogy felkészítitek ezt az edényt pályátokhoz, hogy elfoglaljátok, ha akarjátok, habár nem nagyon ilyen valójában. Ahogy kifejezitek szándékotokat alvás-állapotok során, így indul el; és át fogjátok szőni DNS szálaitokat, melyet ebben az életben összegyűjtöttetek abba a fizikai kifejezésbe, mely testté válik. Nincs szüksége anyaméhre, vagy ilyesmire: egy különlegesen hangszerelt energia megértésre készítették fel; olyan, mint egy Fény hüvely [kapszula], amelyben elkezdődik. Mivel a Teremtő Fényéből való az, hogy hangszerelni kell a beteljesülés elérésének e folyamatát; és ti, ahogy felkészítitek magatokat a Létezés e módjaira most: már áthaladtok ebből a dimenzióból a következőbe.

Ez azt jelenti, hogy nektek kell irányítani fizikai világotokat: valóságotokat: Azok a gondolatok, melyeket gondolnátok, kormányozzák önmagatok ilyetén megértését, melyet a megtapasztalásra idéztek elő. A közvetítőm azt meséli nekem, hogy nehéz új gondolatmintákat ráhelyezni a régiekre; azért, mert létezik egy megszokott megértése a dolgoknak, melyet nem mindig a legkönnyebb felismerni, annak érdekében, hogy elmozdítsuk egy új összpontosításba, mely jobban a Szerelemből / Szeretetből és kevésbé a félelemből való. 

Ezt mondanám nektek: a Szerelem ajándéka, melyet megtapasztalnátok e bolygó-felszínen, csupán annak a kezdete, melyet igazán megtapasztaltok a negyedik dimenziós összpontosításban. Így a legvibrálóbban sürgetlek titeket, hogy fordítsatok időt arra, hogy Szívetek, Csecsemőmirigyetek, Tobozmirigyetek csendjében üljetek; és bírjatok tudatosságotokban a változással, elmozdulással, melyet Meditációnak hívnak, ahol önmagatokat nem fizikai, hanem Lélek Fényként értitek meg, fogjátok fel. Ekkor engedjétek meg ennek a Fénynek, hogy fénnyel árassza el az ÖSSZES sejteteket, ebben a valóságban az összes szervezeti befogadóképességeteket, minőségeteket; hogy hömpölyögjön ne csupán a testből a közvetlen környezetbe, hanem hogy átáramoljon az összes szálba, melyet a különböző napi cselekedetetekbe, energia-aktiválásotokba szőttetek bele. Át fog áradni a munkahelyre; a tanulás helyére, az étkezés, alvás helyére, és minden dologba, melyet tesztek naponta: Világítsátok ki őket, és figyeljétek meg, hogy azok, melyek nem a Szerelemből valóak, felszabadulnak; és azok, amik a Szeretetből vannak, megmaradnak. Megerősödnek, és ezért felvirágoztok.

Így tudatosan szándékotokban áll, hogy Szerelmetek kiáradjon Lényetek szerkezetének szövetén át; hiszen rendelkeztek ilyen szövettel, amikor az én birodalmamból néznek rátok: valóságotok káprázatainak [illúzióinak] és gondolatainak lenyűgöző felmalmozódásai vagytok. Ahogy elhozzátok a Szerelmet azok számára, akik nem szolgálnak titeket, elkezdenek szétszéledni: lemorzsolódnak; és Szerelmetek bennetek még erősebben izzik fel.

Ez most Világos, vagy el kell most még valamit magyarázni?

Igen. Magyarázattal tudtok szolgálni a Földdel kapcsolatosan: mi történik a Földdel? Azok az emberek, akik elvésznek – egy másik Földre tartunk; vagy ezen a Földön maradunk, és ők mennek valahová máshová – hogyan működik ez?

Ez még nem igazán eldöntött teljes mértékben; mégis, a jelen valóság az, hogy a Föld átalakul a negyedik Fénybe [Világosságba]; pontosan ez a Föld, melyen elhelyezkedtek. Lesz a harmadik valóságban a párhuzamos létezésnek egy időszaka; ez egy rövid ideig folytatódni fog, míg mindenki készen nem áll, aki a negyedik dimenziót választotta, valamint lesznek olyanok, akik még nem határoztak, mely igazán azt jelenti, hogy nem készültek fel; és azok, akik már meghozták döntésüket, távozni fognak tömegesen, melyben ez egy nagy világkatasztrófának tűnik majd, mégis ez az ő tudatosságukért van, annak megértéséért, hogy véghezvigyék átmenetüket a Teremtő Világosságába. Nem szükséges egyáltalán az ilyen dráma a fennálló állapotban; ahol erre nincs szükség, nem fog megtörténni. Vannak, kik olyan szilárdan ragaszkodnak fizikai valóságukhoz, hogy eltekintve az ilyen utaktól, semmi sem fogja megengedni számukra, hogy felismerjék a Lélek Fénybe való áthaladásukat; gondolataik hatalmán keresztül, melyhez ragaszkodnak, amely nem lenne kellemes számukra egyáltalán.

Számos csoport lesz az MINDEN birodalomból, akik azt szolgálják majd, hogy megalkossák annak a megértését, mely bennük történik, és ez azokért lesz, akik létrehozzák útjukat a kapukon / portálokon keresztül a negyedik dimenzióba: portálon, mely a Föld.

Mivel a Föld újból a Szerelem összefüggő erejévé válik, ahogyan Lemuria időszakában volt; azok az emberek, akik áthaladnak (a Negyedik Világosságba), belső megértésükben tudni fogják, hogyan gondoskodjanak [a Föld] szükségleteiről; hogyan teremtsenek vele társként; a növények birodalma az Emberi Világosságot szolgáló megértés élő, rezgő szövete: ez az ő útjuk; ahogyan a kristályok és az ásványok birodalmáé is; az állatok szövetéé is, a madaraké, és így tovább – mely megmarad, hiszen nem lesznek sokan először, akik ezt az átmenetet megteszik. Azért voltak a Földön, hogy kifejezésre juttassák energiájukat; hogy az Emberiség megérthesse Fényük adományát.

A Delfin és Bálna tudathoz tartozók közül is a legtöbbjük azt választja majd, hogy távoznak, hiszen már a legteljesebb mértékben megtették útjukat. Néhányan elég kíváncsiak lesznek, hogy jelen maradjanak a Negyedik Világosságban egy időre, mielőtt ők is megteszik útjukat.

Az óceánok nem maradnak üresen; hiszen ti is úgy találjátok majd, hogy lehettek a Víz Lényei, amit választotok, ahogy megemelitek megértésetek szintjét a negyedik tartomány szintjein keresztül. A magasabb szintről valók már lényegében rendelkeznek ezzel a minőséggel; másoknak dolgozni kell ezen egy kicsit.

Van javaslatod azzal kapcsolatosan, hogyan dolgozzunk ezen; és megengedett számunkra, hogy tudjuk, hogy mely négy ponton és mely szinten vagyunk?

Mindegyikőtök megelégedettnek fogja találni magát besorolásával, igazán biztosíthatlak titeket efelől. Mivel nem lesz olyan magas, hogy az nagy kihívást jelentene számotokra; mégis, a Szerelemben való teremtési képességetek ajándékának megértése lesz, melyet megalkottatok abban az élményben, melyben a leginkább Örömtelien fogjátok felfedezni, hogy részesei vagytok – ezt bizonyosan állítom.

Ahol a tanítási szerepet kell választanotok, inkább a portál belsejében lesz; ahol azt kell választanotok, hogy azokat segítitek, akik még mindig a félelem útját járják, mégis rendelkeznek azzal a képességgel, hogy véghezvigyék átmenetüket, és itt dolgoznátok kívül.

Változatosabban?

Ó, jobban szolgálni: több, mint amire vágyhattok, hogy létrehozzátok a leggyönyörűbb ösvényt, melyet utatokként kimunkálhattok.

Behatóbban foglalkoznál azzal a kettősséggel, melyet az interneten találtam, hogy néhány portál jó, és néhány nem – ez igaz? Néhány portál nem jó … olyan, mint egy bevégzés … mint egy csapda – az, ahonnan nem jöhetünk vissza, mely nem vezet sehová?

Vannak azok a hasadékok az energiában, melyek időről időre ezredévről ezredévre jelen vannak; bizonyos folyamatok révén hátrahagyva, melyeket nem gyógyítottak meg a Beteljesülésbe, Befejezésbe. Az én megértésem az, hogy ezek azok közül valók, melyekről beszélsz, ebben a formában: az energia bevégződése, mely elvisz olyan helyekre, melyet lehet, hogy nem értetek meg, tehát nehéznek találnátok a visszatérést teljes mértékben e Föld dimenziójában járt utatokhoz. Ezekről olyanokként fogtok tudni, melyeknek nincs stabilitásuk: nem tűnnek teljesen kereknek; a legegyenlőtlenebb és leginkább be nem teljesült módon rezegnek az érzékelési tudatosságotokhoz, ahogy azt választjátok, hogy megvizsgáljátok őket a legbelsőbb tudatosságotokkal, hogy Kalauzoljon titeket a számotokra való alkalmasság szerint. Kevés van belőlük nagy távolságokban, és a legtöbbel egyáltalán nem találkoztok.

Ami ezen a Földön megtörténik, az a rezgésszám változása, és vannak helyek a Földön, ahol a Negyedik Fény nagyon közelről érinti a harmadik dimenziót; és igazán, ez inkább ahhoz hasonló, mint keresztülsétálni valamiféle kapualjon, ahol hirtelen érzékeiteket felfokozzák, és valóságotok jobban vibrálónak érződik: a nap ragyogóbb, a falevelek zöldebbek, a virágok vibrálóbbak és illatosabbak, és így tovább; valamint érzitek a VILÁGMINDENSÉG Egységét. A yin és a yang többé nem uralkodó; egyszerűen gyakoroljátok a pillanat szenvedélyét, hogy teremtsetek, felfedezzetek, tapasztaljatok, és leginkább, hogy szolgáljatok. Ebben a szolgálatban van egy nagyfokú vágy, hogy még szebbé szépítsétek, magasztaljátok, Szeressétek azt, ami már létezik, hogy mindenki még jobban megtapasztalhassa ezt a Szépséget. Ennélfogva, az átmenet utazása újból elkezdődik; és végül, az Ötödik Fényben találjátok magatokat, ahol a Szerelem minden, ami ott VAN, hogy ennek részesei legyetek, hogy erre összpontosítsatok.

Az a portál / kapu, melyen átsétáltok az ilyen alkalmakkor, időnként megnyílik és bezárul, amikor úgy ítéli meg, hogy a hely rezgésszáma elégséges ahhoz, hogy megengedje, hogy érezhetővé tegye jelenlétét, ha akarjátok: a portál / kapu a tudatosság egy formája is, és rendelkezik saját úttal, hogy teremtsen.

Amiről beszélek, az nem annyira közvetlenül a Negyedik Fénybe tartó portál, mert ez átmenet idejének tetőfokán lesz: ezek inkább olyanok, mint az ablakok, ahol kinézhettek, és csupán ti tapasztaltok meg egy kicsit a Negyedik valóságból, melyhez jelenleg csupán meditatív energiákon és álmaitokon keresztül férhettek hozzá. Képesek lesztek erősebben érezni őket tágra nyílt szemmel, és kezetekkel, nagyon funkcionálisan, mondhatom. Visszatérésetek alkalmával, lehet, hogy vágyakoztok arra, hogy ismét meglátogassátok, mégis nem szükségszerű ott lenni oly gyakran; inkább egységesíteni kell, és az általatok befogadott megértésetekből megosztani élményeteket másokkal, hogy ők is megértsék, mi történik, és ne féljenek a Negyedik valóság összpontosításba történő utazástól.

Azzal az egy megértéssel fejezném be most, melyet szeretnék elhozni mindegyikőtöknek: az Önvalón belül kell „hangszerelni” a megértését, megismerését a Szerelem hatalmának, melyek ti vagytok, hogy átváltsátok valóságotokat abba az összpontosításba, ahol az adományok könnyebben érkeznek; az egyidejűségben [szinkronicitásban] bővelkedve, a Szerelem Világossága bennetek olyan vibrálóan tartja meg magát, melyben nem akadályozhatjátok meg, hogy olyan bevételeitek legyenek, hogy megalkossátok azt az utat, melyet választotok, hogy létezzen.

Egyetlen lépéssel kezdődik: hogy megalkossátok a mozdulatlanságban / nyugalomban eltöltött ülések idejét; utatok legbelsőbb Lényével való kapcsolat idejét. Ahogy ekkor hozzátok szól, nektek nagyon meghatározott szerepetek van ösvényeteken, ahol követnetek kell azt, ami adott: hogy többé ne féljetek a Teremtés élén való utazástól; mely most a valóság igazán; és engedjétek meg magatoknak, hogy Megbékéléssé / Engeszteléssé váljatok legteljesebb Fényetek Szépségében.

Igazán a legnagyobb Megtiszteltetés itt lenni Szeretettel és Hálával; szeretetteljes búcsút intek nektek, addig, míg ismét nem találkozunk, ebben a tudatosságban;

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~


[1] Mitokondrium: az élő sejt légzésében és anyagcseréjében részt vevő energiatermelő sejtszervecske. Forrás: Idegen szavak szótára


© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
Kailua, Honolulu Hawaii
http://takeli.com; takeli[at]takeli.com
Private Sessions available
Telefon: +1 808 397 9926
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


A cikk szabadon továbbítható, azonban ha bárki továbbítja, vagy felteszi internetes oldalára, kérem, jelölje meg a szerzőt, elérhetőségeit és a magyar nyelvű fordítás forrását is.

Takeli angol nyelvű hírlevelére a következő e-mail címen lehet jelentkezni:
takeli[kukac]takeli.com (Takeli szereti tudni, hogy honnan, ki veszi fel vele a kapcsolatot, ezért kérem, mindenki, aki feliratkozik Takeli hírlevelére, egy pár sort írjon magáról – angolul.)