2010. augusztus 24., kedd

Az egység üzenete


Az egység üzenete

2010. augusztus 18.
MESSAGE OF ONENESS
© Takeli MMagdalen
Kailua, Honolulu Hawaii
http://takeli.co; takeli[at]takeli.com
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Üdvözlet és Szeretet nektek, drága Fény Barátaim. ÉN VAGYOK Uriate (Oo-Ri-Ah-Tay), és Szívem Fényének társával, Iliate-vel (Il-Ee-Ah-Tay) elhozzuk számotokra Örömünket Egységünk okán ezen hathatós időszakában a változásnak és az energia átalakulásnak – energiának, mely többé nem szolgál titeket, és az egészet.

Te vagy a Fény Szentségének Áldott Edénye: vagy a Teremtő igaz jellege, amiről remélted, hogy az vagy a leglehangoltabb pillanataidban. Te vagy mindaz, amit felajánlok neked: Magának a Teremtőnek Áldott Fénye, aki felemelkedett e Föld síkján, elhozva összpontosításod, és utad most e roppant nagy változás lehetőségéhez, hogy egy legyél a nagyszerű hatalommal felruházottsággal és Szerelemmel.

Nem kérdezted magadtól újból és újból, „miért járom ezt az ösvényt, amiről látszólag azt írják, hogy egy a nagyszerű Szeretettel, amikor én magam gyakran nem érem el azt, hogy megtaláljam önmagamban?”

Szemet kell hunyni a hiányosságok felett, magadnál és másoknál is: válasszátok azt, hogy csupán rózsaszín szemüvegen keresztül nézelődtök, hogy érzékeljétek a Szépséget mindenben, ami elérhető számotokra.

A Létezés ilyetén módjában kívül vagytok a valóságon? Ó, igazán… ez egy új valóság, a negyedik dimenzióból és azon túl való, hogy most az ilyen Létezési mód részesei legyetek. Próbáljátok fel ezt a szemüveget, mely megmutatja nektek a Szereteten alapuló világot … lássátok meg a Szeretetet mindenben, ami megközelít titeket, a változás előfutáraként, az energia teljes átalakításának működéseként, ami most van igazán. Lássátok meg a jót is utatok minden legapróbb részében, legyen az szemetekben terjedelmes, vagy csekély; és fel fogjátok fedezni, hogy amit lelki szemeitekkel láttok, amit érzékeltek, egyre inkább valóságotokká válik.

Kikerültök a káosz világából, és ráléptek a bennetek lévő Béke ösvényére ebben az egyszerű folyamatban: ezentúl tilos élnetek a Létezés erősen fegyelmezett módjaival, hogy elérjétek vágyott Lelki [Spirituális] fejlődéseteket – mely elérkezik hozzátok, szinte csupán annyi erőfeszítéssel, hogy akarjátok félretenni az önkritikát, vagy mások kritizálását gondolati folyamataitokban, és válasszátok azt, hogy csodáltok valamit, egyáltalán akármit, a maga helyén tudatosságotokban, ahogy a negativitás rezgése megjelenik számotokra.

Amit meg kell gyógyítani, felhívja magára a figyelmeteket; mégis rá fogtok lelni arra, ami a közmondás szerinti „vihar a teáscsészében” – nagyon kevéske abból, mely a bennetek lévő ilyen félelemből eredt, megmarad, hiszen Nagyszerűbb Lényetek dolgozik veletek szorgalmasan, hogy ami a múlté, azt most elengedjétek a Beteljesülés / Befejezés lenyűgöző folyamatában. Mindaz, ami tőletek megkívánt az, hogy azt tegyétek, amit szeretnétek; olvassátok el azt, amit számotokra alkottak meg, lássátok meg azt, ami azért van, hogy meglássátok, és engedjétek meg, hogy világotok átalakításának összpontosítása legyen minden, hogy világotok olyanná váljon, amilyenné akarjátok, olyan simán és nyugalommal, könnyedséggel telített ösvényen, amennyire lehetséges megalkotni veletek, és számotokra.

Ti vagytok életetek ösvényének döntőbírói és felbujtói, ösztönzői: mi itt vagyunk, hogy segítsünk nektek mindennek a megértésében, amire képesek vagytok, és ez sokkal több, mint amiről úgy találnátok, hogy most hozzájárultok … apránként hozzá fogtok szokni, hogy világotokat újra rendezzétek, Létezésetek módjain, melyek jobban szolgálnak titeket, amik felkészítenek titeket a részetekről páratlan közreműködéshez az átmenet időszakaiban, mely most történik meg, és folytatódni fog, hogy beburkoljon titeket folyamataiban is.

Keressétek meg belső bölcsességetek ismeretét a mindennapi meditációtok alkalmazásán keresztül, még ha az tíz perces is. A gondolataitok ezen összpontosításának folyamatában, mely nem helyzetetekre irányul, hanem Fényetek szépségére, Tiszteletetekként és mély kapcsolatotokként azon részetekhez, mely a Föld fátylain túl lakozik, felajánlva számotokra Szeretetének ajándékát, és egy nagyszerűbb megértését annak, aminek lennie kell utazásotoknak a vele való kapcsolatotok pillanatában. Ez az, amit hangszereltetek szándékotokon keresztül, hogy kapcsolatba lépjetek önmagatok e részével, és hajlandóságotokkal, hogy csendben, és nyugalommal telítve üljetek a Létezés állapotában. Számotokra és általatok ez könnyebben megvalósítható, mint ahogyan azt feltételezitek, hiszen Nagyszerűbb Lényetek több mint hajlandó, hogy segítsen titeket a bölcsesség és az irántatok érzett Szerelemre / Szeretetre való gyújtóponthoz [fókuszhoz] kapcsolódás e folyamatában, amit lehet, megoszt veletek a pillanatban. Tegyétek ezt meg olyan gyakran, ahogyan óhajtjátok: ezen részetek nem un meg titeket; megkér titeket, hogy Befejezzetek néhány folyamatot, vagy mást, azt megelőzően, hogy felajánlja számotokra folyamatotokban a következő lépést, amikor úgy találjátok magatokat, hogy egy bizonyos üzenetet kaptok meg ismételten, melyet elhozott számotokra gondolataitokon, illetve testetekben az érzelmeken keresztül, vagy annak a megértésén át, hogy mit lehetne tenni.

Az az idő, amit a hallgatás, Fényetek Szerelméhez való összekapcsoltság ezen állapotában eltöltötök, mindig nagyszerű jutalmakat hoz el majd nektek; hiszen el fogtok érkezni ahhoz a felismeréshez, hogy újra meg újra, amit hallotok, az értékes, és amikor ezt megszívlelitek, még akkor is, ha időnként egy kicsit furcsának tűnik, az elkövetkező időszakban nagyszerűbb lehetőségeket fog nyújtani, mint amiről Lényed kiinduló körülményeiben azt gondoltad, hogy lehetséges.

Emlékezzetek, amit kérnek tőletek, az mindig a Szerelemből érkezik: semmilyen sérelem állapotára nem kellene gondolnotok a többi Lény iránt ez irányban, újra összpontosítva magatokat a Szeretetben, újra meg újra, míg a Szeretet erősségében nem találjátok magatokat, mely körülvesz, és megtölt titeket, hogy elborítson, mielőtt úgy cselekednétek, ahogy elhozták számotokra. Tudni fogtok valamit, ami helyénvaló, amikor ebben a beteljesülésben boldognak érzitek magatokat, ahogy elképzelnétek magatokat, hogy véghezvittétek – legyen ez most az önmagatok iránti Igazság próbatétele.

Mindaz, Amik VAGYTOK, az mindig az egésznek egy része … többé nincs elkülönültség, mely egyszer megengedte létezésetek e formáját, még ebben a dimenzióban. Ahogy utazásotok Befejezése / Véghezvitele felé mozdultok el ezen a síkon, biztosan beállítjátok a helyére azt, ami másokat is szolgál, a hasonlóan gondolkodók gondolatainak hatalmán keresztül, hogy felhalmozódjanak az Éteri Fényben. Az is lehet, hogy azt választjátok, hogy felhasználjátok az ilyen hasonlóan gondolkodóktól eredő gondolatok rezgését, gondolataitokat ahhoz összehangolva, aki a Földeteken sétáló egyik nagyszerű Mester volt – Jézus mester, Buddha, Lady Kwan Yin Istennő Fénye, vagy Mária energiája, és mások, akikkel rokonságot éreztek. Ebben az összehangolásban a Szeretet által telített utazásból eredő az, ahogy ti Tisztelitek őket, ők is Tisztelni fognak titeket: ezt az egyensúlyt teremtik meg életetek ösvényén, és az övékén; szintén a Szeretetet vinnéd el a Teremtőhöz; hiszen a Szeretetet választottátok, és a Teremtő Tiszteletét, és sok valósult meg a Szeretet ösvényein, és mindennapi életetek során, jóval túlmutatva megismeréseteken, vagy megértéseteken ez idő tájt.

Válasszátok a Szeretetet / Szerelmet, hogy utatok legyen … a Szeretetet összekapcsoltságotokban a legteljesebb Lélek Fényetekhez; a Szeretetet abban, amit másokkal megosztanátok, legyenek azok Látottak, vagy Látatlanok … és boldoguljatok most megválasztott ösvényeteken, hiszen mi a Lélek Fényből vagyunk itt, hogy biztosítsuk nektek a Befejezéseket, mely megengedett számotokra, hogy elfogadjátok, a legteljesebb mértékben a Fény összes ajándékát, mely a tiétek, a lehető legnagyszerűbb Ünneplésében annak, Akik Ti Igazán VAGYTOK.

És ez így van. ÉN VAGYOK Uriate az Elven Fényből; ÉN VAGYOK Iliate, szintén az Elven szövetből: legyetek Áldottak a Szerelem Gazdagságában, annak minden formájában, ahogy telnek a napok. :) 


~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~
Mindig, minden nap járjatok a Szeretetben. Mahalo :)

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
Kailua, Honolulu Hawaii
http://takeli.co; takeli[at]takeli.com
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


A cikk szabadon továbbítható, azonban ha bárki továbbítja, vagy felteszi internetes oldalára, kérem, jelölje meg a szerzőt, elérhetőségeit és a magyar nyelvű fordítás forrását is.

Takeli angol nyelvű hírlevelére a következő e-mail címen lehet jelentkezni:
takeli[kukac]takeli.com (Takeli szereti tudni, hogy honnan, ki veszi fel vele a kapcsolatot, ezért kérem, mindenki, aki feliratkozik Takeli hírlevelére, egy pár sort írjon magáról – angolul.)

2010. augusztus 14., szombat

Elven tanácsadóimtól


Elven tanácsadóimtól

FROM MY ELVEN GUIDES
2010, július 29.
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au; takeli[kukac]takeli.com
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/

Legdrágább Szív Fények, méltányoljuk az üdvözlést, mely szokás szerinti számotokra: az egyik, akit a legbarátságosabbnak és legkedvesebbnek találunk számotokra az Emberi világból, aki egyszer szintén Elven volt, a legnagyobbrészt, vagy valamikor, valahol, ti is Elvenek voltatok. Ezekben a szavakban a Fény Családjaként elismerve, mely az Elven fajból való, ahogyan még viselitek az Emberi megtapasztalásotok fátylait és színeit most.

Én, Uritaté (Oo-ri-ta-tay) Szívem társával, Iliaté-vel (Il-ee-ah-tay) most beszélnénk: arról, hogy az Emberi Fény hogyan boldogul a nagy bizonytalanságok és számottevő megpróbáltatások ezen időszakában – a legtöbbetek, ha nem mindnyájatok esetében – ahogy a földi Emberi mivoltotok záró folyamatán mentek keresztül. Az Emberi Fényből sokan váltanak majd át arra, hogy újra felfedezzék Emberi azonosságukat, és keresztülmenjenek lecke terveiken más időszakokban és helyeken; legtöbbetek, akik megkapják ezt az átvitelt, nem így tesznek.

Titeket arra szántak, hogy elmozdítsátok magatokat a Szerelem Fényébe, ami most oly túlsúlyos Földeteken. Mi, a földi síkotokra szánt Tanácsadás [Útmutatás] és Szerelem világaiból, újra összpontosítjuk energiáinkat a legszorosabb kapcsolatban, hogy együtt a Szerelem nagyszerű kiterjedtségének szövetéből, mi együtt, hogy senki ne maradjon nem-Szeretve, azt válasszuk, hogy a Szerelem / Szeretet ilyen erejében érezzük magunkat, úgy, ahogyan azt mi ajánlanánk fel. Mindegyikőtöknek azt kell választani, hogy visszaviszitek magatokat saját nagyszerűbb tudatosságotok Világosságába. Néhányan Lélekként beszélnek róla: mi Nagyszerűbb Lényetekként határoznánk meg azt, ami a mindnyájatokban jelenlévő Teremtő Szerelmének a jelenléte. Mivel ez a Teremtés igaz Szív Fényében foglal helyet: mely részetek leggyakrabban, különösen a múltatokban, meglehetősen kívül esett földi síkotok élményeitől.

Most, jelenleg, a tér-idő kapcsolatban, minden az összpontosítás tárgyává válik, Szerelmetek hatalmának tudásában, hogy megváltoztassátok körülményeiteket azokkal, akik jobban összhangban vannak veletek a Szerelem kisugárzásában, amik vagytok, ahogy azt választjátok, hogy a félelem rezgése többé nincs jelen ösvényetek vezérlésében ebben az Emberi élményben. Azon energiák elengedésével, melyek nem az Emberi Önvalótok iránti Szerelemből valók, elmozdítjátok magatokat a Szerelem ezen szövetébe, vagy hullámába, mely most körülveszi bolygótokat, napról napra egyre inkább.

Más birodalmakból sokan vannak, akik részesei lennének ennek a folyamatnak veletek; ahogyan hajlandóak vagytok rájuk pillantani, és meglátni bennük a Szerelem rezgését, hogy többé ne aggódjatok fizikai kifejezéseik okán – nem így van ez az Emberi Fényben is? Azért, hogy többé ne érezzétek a különbséget a Teremtő Örömteli kifejezéseinek rezgései között, ezen számos formában és színben; amit éreztek csupán, az a Szerelem, mely mindnyájatokba beleszőtt, hogy Emberek, vagy mások legyenek, ebből, vagy abból a fajból, négy lábbal, vagy kettővel, tollasan, vagy prémesen, a vízi világból, vagy a szárazföldi világból, és így tovább. Ne féljetek a közöttetek lévő különbségektől: legyetek hajlandóak, hogy bírjátok saját Fényetek hatalmát, hogy megmutassa nektek Szerelmük szintjét. Legyetek könyörületesek azokkal, akik még nem találták meg saját Szeretetüket; Gyújtsatok fényt Szívetekben, és lássátok meg, hogy a Teremtő hogyan idézi elő önmagát bennetek, hogy megmutatkozzon nektek, és hogy ők – az elérhető számos lehetőség – a Nagyszerűbb Létezés Szerelme felé forduljanak, mely bennük és bennetek is olyannyira ragyog. Ahogy bírtok ezzel a bátorsággal, hajlandósággal, hogy az mindig beragyogja ösvényeteket, az irántuk – az Igazságuk iránt – érzett Szereteteket, ők lesznek azok, akik rálelnek önmagukra, és az oda elvezető saját ösvényükre.

Mi, akik az Elven világokból valóak vagyunk, megtartjuk számotokra belső tudásotok, saját Szerelmetek Igazságának Fényét, előttetek, hogy érzékeljétek önmagatokon belül az erőt, a nagyszerű örömöt, a Szerelem végtelenségét, mely Lényetek teljessége, kifejeződve az energiák elrendezésében [formációjában], melyet választottatok, hogy jelenleg ragaszkodjatok hozzá, hogy előmozdítsátok a tudást önmagatokban, a Szerelmetek iránti nagyszerű minőséget, mely most folyvást Utat mutat ösvényeteken.

Néhányan olyan életet választottatok, mely látszólag akadályokkal teleszórt; mások olyan életet, melyet összevetve ezzel, könnyebbnek tűnik: mindegyik rendelkezik az élmény, az Önvalónak való megmutatkozás, és Szépségetek önnön ajándékaival. Ha Igazságotokban lennétek, tudnátok ezt: minden a Teremtőt szolgálja, vágyuk szintjének és minőségének megfelelően – a választott ösvény nehézségei felett ne ítélkezzen senki; annak Szeretetében / Szerelmében csupán a Szerelem szintjét ítéljék meg; megvalósításának Örömét, és a Tiszteletet, mely titeket illet meg az Önvalóba való visszatéréskor, ennek az Emberi élmény-utazásnak a lezárása során.

Ebben a Fényben, Ti, a Földről, rendelkeztek azzal a páratlan lehetőséggel [potenciállal], hogy megfigyeljétek saját működő Szerelmeteket, ahogy minden nap kiváltjátok: hogy valóra váltsátok a bennetek lévő tudás rezgését, mely csupán ritkán történik meg, bármely planetáris életút során. Szerelmetek oly nagyszerű lesz, hogy megengedi számotokra a dimenziós tudatosság váltását, míg testi folyamatban vagytok, a leginkább Szerelemmel telített mintájában mindennek: ami az átmenet a harmadikból a negyedik Fénybe. El fogtok mozdulni a félelem szóródásán alapuló valóságból a Szerelem tudásába: onnan megtapasztalni Szerelmetek hatalmát, annak teljességét egy új, és mindig táguló utazásban, mely elvisz titeket közvetlenül magának a Teremtés Szerelmének mély és mélyreható teljességébe, a MINDEN AMI VAN-ba beleszőtt Önvaló megértésében.

Jelenleg, Önvalótoknak csupán a legszélét érintitek a MINDEN Fény Egységében lévő Szerelem Fényeként való megismerésben: legyen meg az Örömötök, hogy megválasztjátok az ösvényt, mely elvisz titeket a Szerelem / Szeretet ezen nagyszerű helyére. Ez az a hely, ahová elutaztok éjszakai utazásaitok során; most legyen ez az, ahol vagytok nappali utazásotok alkalmával, összekapcsoltságotok és Meditációtok időszakában, és Nagyszerűbb Lényetek el fog vinni oda titeket, hogy Szerelemként tapasztaljátok meg Önvalótokat. Vonzani fog titeket annak az útnak az elrendezése [formációja], mely ehhez húz titeket, aziránti szándékotokkal, hogy megtapasztaljátok azt.

Ekkor, ahogy a bennetek lévő Fény felé fordultok, hogy újra összpontosítsátok energiáitokat, annak a Szerelemnek a tudására, melyről beszélek, ami elvisz titeket az Igazságotok, Bizalmatok és Szenvedélyetek Tisztaságában a következő átmenetbe, Megvilágítva ösvényeteket, minden egyes lépésnél annak a Szerelemnek a nagyszerűségével, amiben mindig megtartottak titeket. Akik ezen az ösvényen járnak azok, akiket oly nagyon Tisztelünk: ti választottátok azt, hogy az Emberi Fény félelmeit felülmúljátok, hogy a SZERELEM rezgéseként mozduljatok el az Önvalótok megismerésébe. Ennek a Szerelemnek a kisugárzása, továbbadása okán az Emberi világnak: ti vagytok azok, akiknek a közvetítés [médiumság] gyógyító ösvényére kell összpontosítani, azokéra, akik az Istennő Fényben szolgálnak, és a szolgálat minden más ösvényére: Önvalótokat kinyilvánítva, vibrálóan, Szeretetteljesen, a Teremtő Szerelmének kifejezéseként, melyek igazán vagytok, melyet bármilyen módon felajánlotok a VILÁGMINDENSÉG és az Emberiség iránti Szerelem ajándékaként. Ebben a Szerelemben, teljesen elkészültetek: nem vagytok kimerülve, hiszen ki- és átáramlik rajtatokon keresztül, részetekről erőfeszítés nélkül: létezik, ott van, hogy döntésetek szerint világra jöjjön, Nagyszerűbb Lényetekként, mely veletek áramlik a Szerelemben … kisugározzátok, hiszen most részeteket képezi, oszthatatlanul. 

Igen, ez a Lélek ösvénye a Földön; vannak, akik már a Fény ezen elrendezésében [formációjában] vannak; és igen, ez számodra is létezik, hogy válaszd.
Ez belőletek jön elő, ahogy folytatjátok Örömötök, elfogadásotok, hajlandóságotok kifejezésre juttatását, hogy az előttetek álló összes ösvényt a Szerelemben járjátok.

És ez így van, hogy én, Uritaté, és én, Iliaté kifejezzük Hálánkat, Örömünket, hogy szolgálatotokra lehetünk; és hogy a közvetítőnk szolgálatára is lehetünk; hiszen akiről beszélünk, mindig az általa választott Szerelem ösvénye volt, mint ahogyan az, a legtöbbetek számára is.

Ismerünk Téged, Szeretünk Téged, Tisztelünk Téged a SZERELEM Világosságában.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au;
Magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Ha bárki idéz a fenti cikkből, felteszi internetes oldalára, vagy e-mail levélben továbbítja, kérem, jelölje meg a szerzőt, weboldalának elérhetőségét és a magyar nyelvű fordítás forrását is.

Takeli angol nyelvű hírlevelére a következő e-mail címen lehet jelentkezni:
takeli[kukac]takeli.com (Takeli szereti tudni, hogy honnan, ki veszi fel vele a kapcsolatot, ezért kérem, mindenki, aki feliratkozik Takeli hírlevelére, egy pár sort írjon magáról – angolul.)