2010. június 26., szombat

A Mesteri Önvaló a SzeretetbenA Mesteri Önvaló a Szeretetben

Mastery of the Self in Love – by The Chancellor of Le-MU-Ri-A
24th June 2010,
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)
A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/

Üdvözlet, drága Fény Valóim, Áldásom, Szeretetem és gyógyításom küldöm nektek: hiszen e Földön az átmenet és az összes Fény behangolásának időszakában oly sokat kell beállítani saját Fényetek Lényegeiben [Esszenciáiban].

Az Energiák nagyszerűségei vagytok, akik önmagukat testes folyamat fizikai formációjaként ismerik, akiket ennek elme tudatossága irányít; amikor Igazából, ti sokkal többek vagytok ennél. Ez a ti nagyszerűségetek, ami most önmagatokon belül pályára áll – nem tapasztaltátok meg a régóta tartogatott tervek gondolatainak ösztönzéseit, melyek türelmesen várják megvalósulásukat? Most van itt az idő a bennetek lévő Mester számára, hogy nekilóduljon, és mélyről előhozza belőletek a nagyszerű Szeretet / Szerelem idejének tudását. Ebben beszélek Le-MU-Ri-A-ról; amikor ezen szavakat olvassátok, felemelkedik belőletek ennek az időnek és helynek az igaz tudása, melynek most el kell újra jönnie a Föld síkjára rezgési kinyilvánításában.

Saját Szív Fényetek Magja – mely most ébred fel bennetek- kér titeket, hogy engedjétek el a hiány, a meg nem felelés, a hirtelen és hosszan tartó harag, stb. régi gondolatmintáit; hiszen míg a napi tudatosságotokban a hiány tudásának nagy ereje létezik, és ezzel együtt jár, Szerelmetek Igazsága ez: a Szerelem oly nagy hatalommal bír, hogy nem lehet eltörölni évszázadokon keresztül, az időkön keresztül ezen a Földön, ahol ragaszkodtatok a yin-yang élmény látszólagos korlátozásaihoz. Az időt minden mércét meghaladva, így szolgáltátok: most, előttetek, bennetek és körülöttetek sebesen áramolva létezik a nagy átmenet pillanata: ebben a nagyszerűségben mondom, hogy ezt a Tudatosságban történő Nagy Változásként kell ismerni.

A Fény haladó hullámai most hirtelen érintkezésbe lépnek veletek valamilyen formán a szokványos folyamatban, előkészítve e bolygó tudatosságát a következő átmenetére, amikor minden, ami képes rá, újra összpontosít saját Fényére az energia új formációjában: összpontosítva önmagán belül a Fény nagyszerűségét a bennetek lévő minden részecskére, a „Minden Ami Van”-ra. Ami most bennetek történik az, hogy erre az új összpontosítási módra a sejtes energia felkészül: tehát, a tompaság, fejfájás, és az általánosan fellépő fájdalmak tünetei léphetnek fel, ahogy megengeditek frekvenciátoknak, hogy igazodjon, hogy jobban tisztában legyen önmagával önmaga élményének új formájában. Ez történik bennetek, függetlenül tudatosságotoktól, Szerelmetek szintjétől, hajlandóságotoktól, hogy a Lélek ösvényét járjátok. Mindez a Szerelemről szól értetek, e Nagy Változás Emberi élményében, és az Önvaló élményében, hogy másképpen értse meg saját képességét a Szeretetért és a Fény nagyszerűségéért, ami most szövődik át a sejt tudatosságotokba.

Mivel ez az a Szerelem, mely mindig is Vezérli ezt a folyamatot: a nagyszerű és mindent körülölelő Szerelme Teremtőtöknek; és minden Fény és Mesteri birodalomnak. Titeket nem másban, mint a nagyrabecsülés és Tisztelet nagyszerűségében tartanak meg, hiszen azt választjátok, hogy megtapasztaltok most egy új életmódot, mely a legteljesebb felkészültség az új, és választott ösvényetek számára, melyet felfedezhettek önmagatoknak, hogy ebbe elmozdítsátok magatokat. Ez a Szerelem nagyszerűsége, mely megengedi Önmaga energiájának felerősítését, hogy számtalan módon jusson kifejezésre, hirtelen váltásokat és változásokat hozva el Létezésetek módozataiban, abban, amit esetleg tesztek, hogyan létezzetek a körülöttetek lévőkkel.

Minden, amik vagytok, a most egyedülálló pillanatával övezett: hogy elmozdítsátok magatokat teljesen a Változó Tudatosság ezen időszakán olyan lenyűgözően, ahogy úgy találhatjátok, hogy megteszitek – ezzel a számos vágyra utalok, amikkel esetleg bírtok a Véghezvitel / Befejezés egyik, vagy másik formájában, mely titeket mindig a nagyszerűbb Szerelembe visz el. Az ellentettség [polaritás] ellentéte azoknak, akik ilyen módon teremtenének, felkínálja a pillanatot, hogy megengedjétek az utazásotoknak, hogy felajánlja számukra az idő kiterjesztését, melyet lehet, hogy kutatnak, hogy teljesen megértsék az új világ ajándékait, mely még megmaradt a tudatosság polaritásának végletein alapulva.

Közülünk azok, akik most titeket Kalauzolunk, mindig a Fényetekre való új újra összpontosítást választjuk, hogy biztosítsuk felkészültségeteket a változás időszakára, amely már közel van. Ebbe már beleszőttek vagytok, olyan teljesen, hogy szó szerint ti vagytok az igazi kulcs elemek az egész folyamatban. Valódi tudatosságotok, tudatállapototok, hajlandóságotok, hogy megengedjétek másoknak, hogy megválasszák saját felismerésüket minden nap életútjukkal kapcsolatosan az, ami elviszi ezt a harmadik dimenziós tudatosságot a kevésbé sűrű új formájába. Ahogy beszéltek, kigondoljátok azokat a gondolatokat, amik a Szerelemből jönnek, az Önvaló, és mások irányába, az új gondolatmátrixhoz adjátok hozzá azt, ami kormányozni fogja valódi létezéseteket a Negyedik Fény birodalmában, és azon túl.

Fel kell ismerni, hogy hol van a Szív Fényének Igazsága, és hol győzi le a félelem az utat. Tudni fogjátok, ha az a félelem, ahol valamilyen módon a hiány túlsúlyos erős tudatossága fellelhető, ami a pillanat gondolata: egy másik pillanatban valóságotokat ki lehetne nyilvánítani, vagy meg lehetne érteni sokkal ragyogóbban Szerelemként, melyet belevisznek. Ahol a Szerelem / Szeretet az Útmutató tényező, a Szerelem / Szeretet mindig győzedelmeskedik, nem számít, hogy a jelenlegi pillanatban milyennek tűnik az életút. Át fog váltani egy új megértésbe, amely teljesen megsemmisíti, vagy szabadjára engedi a régi Létezési módokat, ahogy a Szerelem tudása az élményben jelen van.

Ez a Változás valódi lényege barátaim: megengedett mindenkinek, aki a Szerelemből való, hogy visszatérjen ismét a Szerelembe, mely fellelhető bennetek, és körülöttetek. Tehát, Földetek, a fizikális Édesanyátok, aki elhozta saját Légyegébe a Szerelem Fényét oly hathatósan, aki Szívéhez a legközelebb tart meg mindnyájatokat, akik a Szerelemből valóak, kijelölt energetikai vállalkozásaitokon keresztül, hogy új gondolatokat gondoljatok, melyek a Szerelemből emelkednek ki, saját tudatosságának igazi kifejezéseképp, akik ti vagytok.

Ez nem egy hierarchikus energia, amiről beszélek: ti vagytok a Teremtő Szerelmének valódi Lényege, beleszőve az Emberi Mivolt formájába: szintúgy ti vagytok a planetáris létezés Lényege, amit Anyaföldként ismernek. Ahogy nem vagytok részekre különíthetők a Tudatosság Változásától, míg testben léteztek a Földön, nem vagytok külön részre oszthatók az Édesanya rezgésétől, ami megengedi sejtjeiteknek, hogy egy testbe formálódjon, és az egészség és jólét rezgésében legyen fenntartva, ha Szeretettel-telített természetű gondolatokat gondoltok állandóan. Nem hordoz ellenszenvet az iránt, amit az Emberek teremtettek testi folyamataiban: csupán Szerelmet hordoz, ami az Emberi élmény összessége, ami saját teremtéseinek energia helyreigazításainak helyére hatol. Mindig az egyensúlyt keresi most: találjátok meg az egyensúlyt saját Szíveteken belül mindig, és véghez fogjátok vinni a gyógyulás utazását, melyet lehet, hogy meg akartok tenni ebben a dimenzióban, és azon túl.

Az egyensúly egy korlátozó tényező a yin-yang élményben; engedjétek meg saját Szíveteknek, hogy naponta viruljon, ahogy megtartjátok magatokat Teremtőtök Szerelmében, a Szerelem szövetében, ami az Istennő Fény, és a Krisztus Tudatosság átalakító energiáinak hatalmában van: kutassátok fel ezeket napi Meditációitokban: szólítsátok meg őket Imáitokban, ahogy Szívetekben beszélnétek velük, és figyeljétek, ahogy a korábban zárt ajtók saját életutatokon megnyílnak előttetek.

Így mozdítsátok át magatokat a Tudatosságban történő Változáson: Szívetekben az elégséges Szerelemmel, engedjétek meg annak kifejezésre juttatását mindennapjaitok során; a szánalomban, amivel esetleg bírtok azok iránt, akiknek szerényebb körülményeik vannak, mint nektek; osztozzatok velük a Szeretetben, és azokkal, akikkel átéreznétek Szeretetetek szépségét minden egyes napon.

Éljétek életeteket úgy, mintha minden napot a legteljesebb szépségében kellene megtapasztalni, ami valójában: minden nap egy egészen új kezdet energiáitok újra egyensúlyozásában, annak az elrendeződésében, ami lehetséges gondolataitok hatalmán keresztül, abban a Szerelemben, amit bevonnátok abba az utazásba, melynek részesei vagytok – feloszthatatlanul, megnyilvánulva, és elérve azt, melyet megengednétek magatoknak, hogy teremtve legyen Fény mintáitokon keresztül most a Földön, hogy minden átmeneti élmény lezárásra kerüljön, és a Szeretet / Szerelem kerekedjen felül / uralkodjon.

És ez így van.

~~~~~~~~~~~~~~
Takeli MMagdalen
Ausztrália
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)
A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/Ha bárki idéz a fenti cikkből, vagy e-mail levélben továbbítja, kérem, jelölje meg a szerzőt, weboldalának elérhetőségét és a magyar nyelvű fordítás forrását is.
Üdv: Klári, a fordító

2010. június 25., péntek

A Szerelem - Szeretet tánca


A Szerelem / Szeretet tánca:
A Szív Fény gyógyító útja


The Dance of Love: A Healing Journey of the Heart Light
2010. június 8.
© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)
A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Áldás rátok, drága Szíveim, ÉN VAGYOK RaMu… A hatodik Fény Mestere vagyok, annak a káprázatnak a fátylain túl, mely időnként felhőbe burkolja az Emberi utazást. Eljöttem ma, hogy megmutassam nektek a Szerelem ösvényét, amivel a legjobban megérthetitek saját tapasztalásotokat oly módon, ami érthető számotokra, és amellyel megérthető az a csodaszép folyamat, ami valóban az.

Ami történik ez alkalommal Földeteken, az a Létezés módjainak és fogalmainak folyamatos felfedése [fátylaktól való megtisztulása], melyek nem a Szereteten alapulnak: látjátok ezt a politikusoknál, és életútjuknál, bármerre, bármilyen fajta megtévesztés történt, amiről fellebbent a fátyol azoknál, akikre potenciálisan ez vonatkozott.

Saját utatokon, mely még nem tiszta számotokra, vagy még nem látható az új szemetekkel – szemekkel, melyeket az a Szerelem köt csupán le, melyet megpillant – az élmények, vagy gondolatok megértése, ami ott van, folytatni fogja, hogy újra fogalmazza önmagát, míg a kiegyensúlyozottság állapotára rá nem leltek önmagatokon belül, annak megfigyelőjeként, vagy befogadójaként.

Pontosan így, vannak a Tanácsadás világára való rátekintésnek olyan módjai, melyek nem a Fény Igazságán alapulnak, hiszen ezek a tévesen érzékelt képzetei arról, ami valójában, hogy kapcsolatban álljanak a Lélekkel. Ez az abszolút Igazságban van, és minden a Szerelemről szól: egy olyan Szerelem ez, mely megengedi számotokra felfedezni azt, ami lehetséges a harmadik Fény, vagy dimenzió fizikai birodalmában. Ily módon, megtanulhatjátok újra fogalmazni, újra meghatározni önmagatok számára, hogy mit tapasztaljatok meg, mely kellemes számotokra: mi az, amiről esetleg úgy döntöttetek, hogy előtérbe kerüljön, hogy valamilyen formában másképpen értsék meg, mint ahogy esetleg lehetőségetek volt a múltban megérteni.

Mi, a Lélek Fényében, felajánljuk nektek, az Emberi Fénynek, hogy megtapasztaljátok a velünk való mély összekapcsolódást, a harmadik Fény fátylainak elengedésének ezen idejében, hathatósabban, mint ahogy eddig lehetséges volt számotokra megtapasztalni az elmúlt években. Ez azért van, mert oly nagy a Fény erőssége a bolygón; Gaiaként, és Anyaföldként velünk dolgoznak, hogy felkészítsenek titeket az elkövetkezendő lehetőségekre ezen átmeneti folyamatban, hogy mindenki elmozduljon a negyedik Fénybe, aki készen áll erre az Isteni Forrás, a Teremtő – ami mindnyájatokon átszőtt – megfelelő időzítésekor. Közületek azok, akik elolvassák ezeket az oldalakat, és azok, akik nem: nincs jelentősége ennek a tudásnak egyáltalán; hiszen ez nagy részben az Emberi tudatosság szintjét túlhaladva működik. Ez elérhető számotokra, ahogy valóságotokat erre ráhangoljátok: ez a tömeg tudatosság, ha akarjátok, töltve a Fény arany szálaival, melyek azoknak az energia mintázataiból érkezik, akik elnyerték a negyedik DNS szálukat, mely benne van a Szerelem tudásában. Ez nem összekeverendő a mágneses szálakkal, ahogy azt a múltban meghatározták: négy DNS szál fizikai képviseletével fogtok bírni, két kétszeres spirállal, ami a tudományos világ mikroszkópjai alatt látható lesz, ahogy hajlandóak lesznek elengedni téves nézeteiket, és meglátni őket fizikai szemükkel oly tisztán, ahogy most érzékelik az eredeti spirál párt, ami a DNS szálak megalapozó párját alkotják mindegyikőtök sejtes testében, azok számára, akik elhozták ezeket a szálakat a fizikai testükbe.

A saját Isteni természetetek tudásának megerősítésének folyamatában ezen két extra szál rezgése kinyilvánítódik a tudatosságotok számára az életutakban történő számos változás és átalakulás formájában, ahogy ti meghatároznátok, azzal ellentétben, ahogy esetleg látszódott számotokra a múlt élményeiben. Most az út, bármilyen múltbéli vétek helyreigazítása, bármilyen módon, ami számotokra kényelmes, azért, hogy érezzétek ezeknek az időknek és életutaknak a gyógyulását bárkivel kapcsolatosan, aki esetleg elhozta számotokra ezeket a megtapasztalásokat – még azok számára is, akiknél nagy sérülés történt a fizikai, vagy más testben – szükséges megbocsátónak lenni, mindkét önvalónak és másnak, a Fény Igazságáért, hogy belülről, mélyről kinyilvánításra kerüljön, ahol valahogyan rejtve maradt számotokra, értetek, hogy készen álljatok a gyógyulás e szintjére, mely most mindenben megtörténik.

A múlt sérelmeinek és félelmeinek gyógyulásának e folyamatában nincs lehetőség az elkerülésre, kitérésre: ez a kulcs a Menny Királyságához, hogy így mondjam; ahhoz a Királysághoz, mely az Önvalón belül, mélyen lakik, amit esetleg csupán megpillantottatok, vagy időt fordítottatok, hogy mélyebben megértsétek, ahogy elmozdítottátok magatokat azon az ösvényen, melyen megalkottátok azt, ami megengedett volt számotokra megtanulni, nemcsak a korlátokat, és a hiányt, hanem az eredmény szintjét is, amit esetleg megvalósítottatok saját Lényetekért, Lélek Fényetek szemszögéből.

Ez a negyedik eleme a négy testes rendszernek: nem elkülönült tőletek egyáltalán. Bizonyos értelemben agyatok központi részében lakozik, a jobb agyféltekében, legyetek akár bal-, vagy jobbkezesek. Bár, ha agyatok ezen a területen sérült lenne, a rendeltetése az energia ezen formájának nem semmisülne meg, ebben az esetben újra összpontosítaná magát fizikai szinaptikus összekapcsoltságotok más agyi területébe, biztosítva önmagatok legteljesebb megértését az átmenet ezen idejében. Úgy találhatjátok magatokat, hogy elsajátítjátok a valóságotok új érzékelési módozatait, ugyanolyan módon, ahogy felkészítettétek magatokat, ha képesek voltatok hasznosítani agyatokat a hagyományos fizikai módon. Ezért mondom nektek, ez egy beszédmód, ráadásul, ha az agysebészek felnyitnák az agyat, hogy megnézzék az agyat, nem érzékelnék a gondolatok, impulzusok, érzelmi energiák, fizikai érzetek átvitelének szintjét, mely elhozható a tudatos tudatotok számára részetekként, ami az Örökkévaló Lélek: a Fény negyedik teste, amit lehet, hogy a Lélek Önvalótokként ismertek. Ez az a test, ami egyre erősebben gyakorol hatást tudatosságotokra minden nap, melyek most következnek, egy meghatározott folyamatban, mely elvisz titeket a Tudatosságban történő Nagy Változásra való felkészültségetek állapotába, melynek meg kell történnie a következő néhány éven belül – lehetséges, hogy ez hosszabb idő, lehet. Mégis, megtörténik, meg fog történni; és azok számára, akik erre felkészültek, az egyik leghathatósabban megindító élménye lesz a Szerelemnek és Gyógyulásnak, melyről valaha is tudtatok. Azok számára, akik a Tudatosság Nagy Változásáról nem tudnak, az ugyanúgy megtörténik; bár, a félelem szintje, melyet ebbe áthoznak, meghatározza tapasztalásukat az új dimenziós valóságba való átmenet e pillanatában. A Teremtő mindenkit jogos helyzetébe fog elvinni: a tapasztalás helyére, mely tökéletes annak a Fénynek, melyet elértetek addigra, a Világegyetemen keresztüli különböző utazásaitok során, és különösen ez alkalommal, akik vagytok / voltatok idáig / lesztek a Földön.

Tehát, felkészítitek most magatokat egy félelem nélküli életre. Megváltoztatjátok a megértéseteket arról, melyről úgy vélitek, hogy lehetséges, élményetek szempontjából most e Földön: választva azt, melyet annyira szeretnétek megalkotni; hogy elhagyjátok félelmeiteket, ebbe a teremtésbe, melyet ti hangszereltek, vagy elértek. Esetleg választhatjátok azt, hogy megmaradtok jelenlegi körülményeitek között, és élvezitek azt, ami ott elérhető számotokra – a lehetőségek korlátlanok, ami azt illeti, amit most megalkothattok, ahogy megtanuljátok elengedni az összes félelmet, melyet eddig hordoztatok, hogy azok feloldódjanak a Szerelem erős rezgéseiben, melyek a Tudatosság Nagy Változásának ideje alatt jelen vannak.

Ez a Szerelemből érkezik el ebben az időben, nektek egy félreérthetetlen módon megmutatva önmagát, hiszen rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy olyan teljesen feloldódjon, ahogy lehetséges, bármilyen volt a természete. Ha úgy találnátok magatokat, hogy meg akartok gyógyítani egy bizonyos kapcsolatot, és a másik hasonló térben van, tekints rá a körülmények megértésére részedről, és hozz annyi Szerelmet az utazás egészébe, mindnyájatokért, amit találhatsz, hogy elhozd. Ez fogja szolgálni azt, hogy elengedj bármilyen energiakötést / megtartást, ami nem engedte meg a vágyott gyógyulás felemelkedését számodra, és számukra.

Készüljetek a gyógyító utazásotokra, és legfőképpen, elsődlegesen: ez lenne az én kérésem felétek; nem számít a Fény szintje, melyen találjátok magatokat, hogy elértétek, van egy Emberi részetek, melynek még mindig vannak feloldani való ügyei, addig az ideig, amíg elhagyjátok ezt a síkot; hiszen, ahol a magatok részéről nincs többé semmilyen kívánalom az ilyen gyógyulási folyamat iránt, ezt magatokra vállaltátok másokért, kikről gondoskodtok. Legyetek biztosak, a gyógyítás / gyógyulás egyetlen pillanata sem hiábavaló, vagy túlzott: a szükség erre olyan mély, hogy biztosítsátok a Szeretet Fényeit az ösvény számára mindenkiért, annak a teljességnek a megéléséhez, melyek lehetnek, a Teremtő Szerelmének Szépségének teljes tudásáért, és a hatalomért, melyet megtartanak, hogy átváltsanak ebbe az új élménybe, ahol csupán a Szerelem / Szeretet uralkodik, és a félelem többé nem része az útnak.

Mindig azt kapjátok, melyre készen álltok; és ez a Szerelem Fényében van, ami növekedés, mely most számotokra lehetséges, ezekben az energiákban, mely érintkezésbe lép veletek, Gaia átalakításának folyamatának részeként, amik vagytok. Ne féljetek az átmenet egymást követő pillanataiban, mely kiterjeszkedik az általatok érzékelt korlátokon, egy végtelen elrendezésben: mindig ti vagytok, az Emberek, akik igazán Irányítjátok folyamatotokat; hiszen ez a múló tudatosság gondolataiban, érzelmeiben, pillanataiban van benne, annak a tudatosságnak, mely iránt vágyódtok, és ez okozza élményetek természetét, hogy felvegye azokat az energia formációkat, melyeket megtaláltok magatokban, a legnagyobb részt. Időnként, meg kell érteni, hogy ösvényetek megválasztásában, ahogy ezidáig tettétek, hajlandóságotok, hogy utazzatok a Teremtőért ilyen módon, sokkal nagyobb jutalmat hoz majd el nektek, amit esetleg előre látnátok, hogy a tiétek, akkor, amikor elmentek erről a földi síkról.

Ahol ezt állították az előző nyilatkozatainkban, ez a gyógyulás többé nem megkövetelt; meg kell érteni ezt, ahogy eljöttök a küszködés és hiány sűrűségének, nehézségének harmadik dimenziós rezgéseiből. Amiről most szó volt az, hogy lássatok neki ennek az átmeneti folyamatnak olyan teljesen, ahogy esetleg az általatok kijelölt, ami megfelelő fejlődéseteknek, és a rezgésnek, melynek részesei vagytok; utatok többé nem a sűrűség és félelem-alapú energiák harmadik rezgésében van, és erősen elmozdultok a Létezés egy olyan módjába, mely a Szerelemből és erővel / hatalommal felruházottságból való, ami a negyedik Fény frekvenciája. Ez az elengedéssel megvalósított, ebben az időben a Földön való jelenlétetek új megértésében, mindennek, mely többé nem szolgálja az Emberiséget, vagy igazán a saját Fényeteket. Ahogy hajlandóak vagytok elengedni a régi mintázatokat és Létezési módokat, melyben a Szerelmen kívül vagytok, megerősítitek a Szerelem mintáját minden dimenziós összpontosításban most.

Mindegyikőtöket megtartalak a Teremtő Szerelmében; mely Gaiaé, és a nagyszerű Anyaföldé, aki az ő Lélek Fénye, aki számotokra Gaiaként ismert. Téged is megtartalak Felszentelt Fényed saját részecske-gyógyulásának szépségében és hatalmában; valamint a Szerelem Istennő szöveteinek teljes csodájában, összes Fényük színében.

És ez így van: ÉN VAGYOK RaMu


~~~~~~~~~~~~~~
Takeli MMagdalen
Ausztrália
~~~~~~~~~~~~~~

© Takeli MMagdalen
Közvetítő, médium
Szignál sejt gyógyító
www.tikele.com.au
Tel.: 0417 941 905 (Ausztrália)
Tel.: +61 417 941 905 (Nemzetközi)
A magyar nyelvű fordítás forrása: http://fenytevo.blogspot.com/


Ha bárki idéz a fenti cikkből, vagy e-mail levélben továbbítja, kérem, jelölje meg a szerzőt, weboldalának elérhetőségét és a magyar nyelvű fordítás forrását is.
Üdv: Klári, a fordító